Böcker & senaste skrifter av Mästare Li Hongzhi

Tryckta exemplar av böckerna "Falun Gong" (ISBN 978-91-519-9409-3) och "Zhuan Falun" (ISBN 978-91-519-9410-9) kan beställas i bokhandeln, eller köpas hos internetbokhandlare. Boken ”Falun Gong” kan även beställas genom att skicka mejl till [email protected]

Titel

Publicerings-
datum *

översättning uppdatering

Zhuan Falun

Dec 1994

 

Webbversion – publicerad maj 2022 (samma version som boken som trycktes maj 2022).

Read online Download PDF printed version

Maj 2022

Ordlista till Zhuan Falun (maj 2022)

Download PDF printed version

Maj 2022

Webbversion – publicerad jan 2016 (samma version som boken som trycktes januari 2016).

Read online Download PDF printed version

Explaining the Content of Falun Dafa (eng)

Aug 1995

 

Zhuan Falun (Volume II) (eng)

Nov 1995

 

Zhuan Falun (Volume II)

Read online Download PDF

Nov 1995

Föreläsning i Sydney

Mars 1997

 

Aug 2004

Fa-föreläsning i New York

Mars 1997

Read online Download PDF printed version

Mars 1997

22 jan 2019

Lectures in the United States (eng)

Juli 1997

 

Lectures in the United States

Read online Download PDF

Juli 1997

Zhuan Falun Fajie - The Law of Zhuan Falun Explained (eng)

Nov 1997

 

Zhuan Falun Fajie - The Law of Zhuan Falun Explained

Read online Download PDF

Nov 1997

Fa-undervisning vid Europakonferensen

Jan 1999

 

6 april, 2014

Undervisning vid Fa-konferensen i Schweiz

Mars 1999

 

18 sep, 2018

Hong Yin

Jan 1999

 

Read online Download PDF printed version

Fa-undervisning vid konferensen i Singapore

Mars 1999

 

Read online Download PDF printed version

Mars 1999

19 april 2019

Falun Dafa Vägledning

Dec 2001

 

Fa-undervisning vid västra USA:s Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferens

Read online Download PDF

21 okt, 2000

27 dec, 2013

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Great Lakes i Nordamerika

Read online Download PDF

9 dec, 2000

27 dec, 2013

Fa-undervisning vid Falun Dafa erfarenhetsutbyteskonferensen i Kanada, 2001

Read online Download PDF

19 maj, 2001

27 dec, 2013

Fa-undervisning vid Washington DC:s internationella Fa-konferens

Read online Download PDF

21 juli, 2001

27 dec, 2013

Nordamerikanska föreläsningsturnén

April 2002

 

Mars 2002

3 jan, 2014

Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival vid Västra USA:s Fa-konferens

April 2003

 

15 feb, 2003

13 jan, 2014

Hong Yin Vol. II (eng)

April 2003

 

Hong Yin Vol. II (Translation Version A)

Read online Download PDF

April 2003

Hong Yin Vol. II (Translation Version B)

Read online Download PDF

April 2003

Fa-undervisning vid konferensen II

Okt 2006

 

Fa-föreläsning vid Floridas konferens i USA

Read online Download PDF

29 dec, 2001

27 dec, 2013

Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i Boston 2002

Read online Download PDF

27 april, 2002

2 jan, 2014

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Washington, DC

Read online Download PDF

22 juli, 2002

2 jan, 2014

Fa-undervisning vid 2002 års Fa-konferens i Philadelphia, USA

Read online Download PDF

30 nov, 2002

2 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen i Vancouver, Kanada, 2003

Read online Download PDF

18 maj, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen III

Okt 2006

 

Föreläsning om Fa vid Fa-konferensen i Metropolitan New York

Read online Download PDF

20 april, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i mellersta USA

Read online Download PDF

22 juni, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid diskussionen om att skriva musik och skapandet av konst

Okt 2006

 

Fa-undervisning vid mötet om att skriva musik

Read online Download PDF

21 juli, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid diskussionen om skapandet av konst

Read online Download PDF

 

 

Fa-undervisning vid konferensen IV

Okt 2006

 

Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i Washington DC 2003

Read online Download PDF

20 juli, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Atlanta 2003

Read online Download PDF

29 nov, 2003

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen i Chicago 2004

Read online Download PDF

23 maj, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen V

Okt 2006

 

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i västra USA 2004

Read online Download PDF

28 feb, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid internationella Fa-konferensen på Manhattan 2005

Read online Download PDF

24 april, 2005

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Kanada 2005

Read online Download PDF

22 maj, 2005

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen VI

Okt 2006

 

Fa-undervisning påsken 2004 vid Fa-konferensen i New York

Read online Download PDF

11 april, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid mötet med Stilla Havs-asiatiska elever

Read online Download PDF

12 april, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid Fa-konferensen i Washington DC 2004

Read online Download PDF

24 juli, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid den internationella Fa-konferensen i New York 2004

Okt 2006

 

Fa-undervisning vid den internationella Fa-konferensen i New York 2004

Read online Download PDF

21 nov, 2004

13 jan, 2014

Fa-undervisning vid konferensen VII

Okt 2006

 

Fa-föreläsning vid internationella Fa-konferensen i västra USA

Read online Download PDF

26 feb, 2005

13 jan, 2014

Fa-föreläsning i Chicago

Read online Download PDF

26 juni, 2005

13 jan, 2014

Fa-föreläsning i Kanada, 2006

Read online Download PDF

28 maj, 2006

13 jan, 2014

Fa-föreläsning vid Fa-konferensen i den amerikanska huvudstaden

Read online Download PDF

22 juli, 2006

13 jan, 2014

Fa-föreläsning i San Francisco, 2005

Okt 2006

 

5 nov, 2005

13 jan, 2014

Fa-föreläsning i Los Angeles

Okt 2006

 

25 feb, 2006

13 jan, 2014

Hong Yin III (eng)

Okt 2011

30 mars 2012

Hong Yin III

Read online Download PDF

30 mars 2012

Hong Yin V (eng)

Juli 2019

25 juni 2020

Hong Yin V Hong Yin V (Översättning av Team Blue

Read online Download PDF

Hong Yin V (Översättning av Team Blue

Viktigt: Inga av Falun Dafa-böckernas internetversioner innehåller bilden av författaren Li Hongzhi. Redaktören beslutade att göra så av respekt för Li Hongzhi, eftersom hemanvändare oftast inte kan skriva ut högkvalitativa bilder. Det rekommenderas att ladda hem den högupplösta bilden på följande länk och skriva ut den med professionell utrustning: Ladda ner högupplöst bild (1.9MB)

* Publiceringsdatum avser den kinesiska versionen.