Fa-föreläsning vid Fa-konferensen
i Washington DC 2003

Li Hongzhi
20 juli 2003

Hej allihop. (Entusiastiska applåder)

Det är så mycket folk på den här Fa-konferensen att en konferenslokal inte rymmer alla. Jag har faktiskt redan varit på fyra olika möten i rad. (Applåder)

Mellan 20 juli 1999 och 20 juli i år har det gått fyra hela år. Förföljelsen har varat i fyra år, och under dessa fyra år har Dafa-lärjungar uthärdat prövningar som saknar motstycke. Vi erkänner inte den här förföljelsen, men den har inträffat. Hur ni som Dafa-lärjungar under den här förföljelsen sätter stopp för den förföljelse som de gamla krafterna har påtvingat oss och förnekar de gamla krafternas arrangemang, hur ni lyckas vandra en Dafa-lärjunges upprätta väg, hur ni räddar kännande varelser under den här förföljelsen – allt detta är det ansvar som tilldelats Dafa-lärjungar av historien. Dafa-lärjungar måste göra dessa saker och göra dem väl. Och det som har hänt visar att ni har gjort mycket bra ifrån er. Ni har skakat om kosmos, och slagit alla varelser i kosmos med häpnad.

Storleken på den här onda förföljelsen är ingenting som människor kan föreställa sig, och det finns skrämmande faktorer bakom den. Den här förföljelsen av de breda lagren är olik gångna tiders förföljelser. Syftet med deras förföljelse och den taktik som de har använt är så usel, grym och våldsam, och de gör sitt yttersta för att dölja den för världen. Ruttna spöken och världens skurkar har utnyttjat regimens makt för att orkestrera en förföljelse utan motstycke, som är den mest föraktliga och usla, det tydligaste tecknet på deras ondskefulla natur, och kamouflerad med den värsta oanständighet och skamlöshet, och allt är baserat på lögner. Förföljelsen av Dafa-lärjungar har varit ohygglig, och förföljelsen av kännande varelser har på samma sätt varit allvarlig. Mänskligheten tycker att detta är ett övergrepp på människans mänskliga rättigheter, trosfrihet och grundläggande mänsklighet. I verkligheten är det allvarlig skadegörelse och en störning från de onda faktorerna i kosmos mot Fa-upprätandet och mot hela kosmos förflyttning mot framtiden. Alla som har deltagit i den här förföljelsen måste hållas ansvariga inför historien, och ingen som har deltagit kommer att kunna undkomma de framtida positioner som de har bestämt åt sig under den här perioden.

Under förföljelsen har så många av världens människor förgiftats, och på grund av att världens människors sinnen har förgiftats har, för så många kännande varelser, de enorma himlakroppar som är kopplade till dem, sönderdelats. Varför måste Fa-upprät­andet utföras? För att rädda kosmos varelser – rädda alla varelser i kosmos, normalisera dåliga varelser och göra dem goda, få syndiga varelser att bli av med sina synder, och få de förvrängda varelserna att bli återuppbyggda så att de blir goda igen. Dafa ger dessa underbara saker till mänskligheten, och det ger kosmos varelser dessa underbara saker. Men under den här förföljelsen har många varelser verkligen förlorat sina chanser att bli räddade och har blivit nekade räddning. För Dafa-lärjungar saknar detta undertryckande som ni har stött på motstycke. Men å andra sidan kan ni, eftersom ni är Dafa-lärjungar, konfrontera de här sakerna och ni kan övervinna den här enorma prövningen. Det som har hänt bevisar att ni har tagit er igenom, och ondskans momentum minskar snabbt. I människovärlden – vare sig det är i Kina eller på andra ställen – har ni sett att detta onda drama inte längre har det ursinniga momentum som det hade på den tiden, och detta har minskat de förluster som levande varelser och Dafa-lärjungar har utstått under förföljelsen. Detta skulle inte vara möjligt utan alla Dafa-lärjungars förenade ansträngningar. Naturligtvis, Fa-upprätandets väldiga kraft pressar framåt i än högre takt. Men innan Fa-upprätandets väldiga kraft anländer har Dafa-lärjungar, för att undvika och minska förgiftandet och skadandet av Dafa-lärjungar, av hela mänskligheten, och av ännu bredare besläktade grupper av varelser, gett mycket för att minska förlusterna. På den väg där varje Dafa-lärjunge bekräftar Fa utnyttjar han till fullo sina förmågor och använder de skickligheter och kunskaper han har tillägnat sig i det vanliga samhället, i sina ansträngningar att bekräfta Fa, rädda kännande varelser och klargöra fakta, och de har gjort ver­kligt bra ifrån sig.

Faktum är att det som vanliga människor har utstått under den här förföljelsen är ännu allvarligare. Propagandan med de ondskefulla och giftiga lögnerna har gjort att många människor inte går att rädda och inte kan behållas. Och jämte dessa människor som inte längre kan räddas eller behållas så måste också de större och talrika grupperna med varelser på olika höga nivåer på det ställe de kommer ifrån, och som understödjer deras liv, bli sönderdelade. När vi talar om det är det bara några få ord, men dessa typer av gigantiska förändringar som verkligen, sannerligen äger rum i kosmos är fruktansvärda. När avlägsna himlakroppar sönderdelas ser det för människor ut som en storartad syn och något att utforska. Men när himlakropparna precis framför människorna sönderdelas så kommer mänskligheten inte att tycka att det är en storartad syn. Och när dessa enorma himlakroppar och gigantiska varelser sönderdelas, hur fruktansvärt är det inte? Så många liv finns där inne! Oräkneliga och omätliga varelser kommer att förstöras och allt detta är resultatet av det som de gamla faktorerna i kosmos har gjort. I mitt Fa-upprätande har de, utifrån de föreställningar som avvikit i kosmos, arrangerat att rensa bort eller behålla det de vill ha – de arrangerade allting som de vill ha. Inget av det var min önskan och det har allvarligt stört Fa-upprätandet och allvarligt stört räddandet av kännande varelser. Så alla de faktorer som har deltagit i det och stört Fa-upprätandet, hela vägen ner till de onda varelserna här bland människorna, kommer varenda en att hållas ansvariga inför historien och de kan absolut inte komma undan med det.

Ur perspektivet att Dafa-lärjungar bekräftar Fa så erkänner vi inte de gamla krafternas arrangemang, men jag visste att de gamla krafterna skulle komma ut – det var bara en fråga om vilken form de skulle anta. Anledningen är att Fa-upprätandet inte bara skulle påverka ett litet antal varelser, utan varelserna i hela kosmos, och ingen varelse skulle kunna undkomma denna gigantiska förändring i kosmos, så de berörda varelserna skulle alla ha sin egen förståelse när det gällde Fa-upprätandet, och de skulle därför se på denna Fa-upprätandeaffär med sina egna föreställningar. Ju högre nivå en deltagare är på, desto större är störningen av Fa-upprätandet. En enda tanke eller ett enda drag från honom orsakar fullständiga omvälvningar nedanför. Så den här förföljelsen orsakades ytterst av olika förståelser på kosmos högsta nivåer. Det som de ville ha har orsakat störningarna för kosmos Fa-upprätande. Så jag visste att allt detta skulle hända, och jag visste att varelserna på lägre nivåer, när de påverkades, skulle komma ut och göra sina saker på ett eller annat sätt. Så att Dafa-lärjungar lyssnar till Fa, erhåller Fa, kultiverar, och etablerar en grund för Dafa i den här världen – denna kraft – det är just för att lärjungarna ska rädda kännande varelser under den här perioden och för att etablera Dafa-lärjungars mäktiga dygd, och sålunda bli till de heligaste varelser skapade av Dafa. Många Dafa-lärjungar gav högtidliga löften i historien om att rädda kännande varelser och göra det de skulle göra i det sista skedet av kosmos bildande-varande-degenerering-förintelse.

Under detta Fa-upprätande har Dafa-lärjungar uppfyllt sina löften och fullständigt gjort vad de skulle. Särskilt har de som gjort bra ifrån sig infriat sina löften. Hursomhelst, i den här förföljelsen, hur mycket en Dafa-lärjunge än har förföljts så är det som väntar en Dafa-lärjunge det mest underbara. Det beror på att det som betraktas som ”liv” och ”död” i människovärlden inte är en varelses sanna liv och död, så hur mycket en Dafa-lärjunge än har förföljts under den här förföljelsen så är det så mycket ära som han kommer att få. Så när man ser på det från det här perspektivet, Dafa-lärjungar, oavsett hur mycket ni lider just nu under förföljelsen så bryr sig kultiverare strängt taget inte om vinst och förlust i den här världen, och kultivering är verkligen att söka Fulländ­ning och en varelses eviga härlighet. Så som Dafa-lärjungar har ni därför faktiskt fått en möjlighet att härda er själva, bekräfta Fa, och stolt visa upp er mäktiga dygd som en Dafas Upprätta Upplyst i den här miljön (applåder). Det är andra varelser som verkligen förgiftas, och de kommer verkligen att förlora sina liv. Fastän de varelser som har förföljts har förlorat allting i den här världen så kommer förföljarna själva att förlora allting de har för alltid. Kosmos Fa-principer är förvisso rättvisa.

Så för Dafa-lärjungar, hur hård den här historiska perioden som vi går igenom än är så finns det ingenting att sörja över. Det vi tänker på är att rädda kännande varelser, och ni ska infria [längtan hos] en varelse som kom för Fa och betydelsen av att ni kom hit. Så vi har ingenting att vara ledsna för, och allt som väntar Dafa-lärjungar är underbara saker. Det mest ledsamma är de människor i världen som har förföljts och de gamla krafterna själva. Deras slut är det verkligt sorgliga.

Vi har gått från 20 juli 1999 fram till idag, och fastän det inte har gått så lång tid känns det för er som om den varat i evigheter. Ni har personligen upplevt den terror­miljö som skapats av de gamla krafterna, och känt de våndor och svårigheter som har drabbat våra kultiverares familjer och det lidande som har drabbat våra kultiverare genom den psykiska pressen, så det känns som om det har pågått i evigheter. Men i själva verket är det i kosmos övergripande Fa-upprätande endast ett ögonblick. Tiderna i olika dimensioner har resulterat i er känsla av att tiden är lång. På en minut eller en sekund kan en varelse leva ett helt liv som känns ändlöst för honom, och på tiotusen år kan en varelse leva ett helt liv som känns väldigt snabbt. Faktum är att många av våra elever under hela Fa-upprätandeförloppet tänkte någonting på den tiden när situationen var verkligt tuff, och det var: ”När kommer den här förföljelsen att ta slut?” Numera är det inte så många människor som säger så, ni är mycket förnuftiga och är mer klartänkta när ni ställs inför ondskan, ni ser vad de olika onda varelserna försöker åstadkomma, och ni förstår helt och fullt vårt ansvar som Dafa-lärjungar.

Faktum är att när vi ser tillbaka efter att vi har gått igenom den här perioden i historien så är den känsla ni får ganska speciell. Vi har tagit oss igenom en sådan allvarlig miljö och vi har kommit igenom den mest ondskefulla perioden i människans historia. Det beror på att det inte var enbart människors gärningar utan resultatet av att varelser från hela kosmos sammanstrålade här. Den här förföljelsens manifestationer i människovärlden är manifestationer av att alla varelser på olika nivåer är här och använder mänskliga handlingar här, så det Dafa-lärjungar har utstått är inte endast den vånda och press som människor har förorsakat, utan saker som orsakats av att himlakroppar på höga nivåer har varit inblandade, och till och med att fler himlakroppar på olika nivåer har varit inblandade. Alla varelser i kosmos betraktar mänskligheten med spänd uppmärksamhet, och den Trefaldiga världen har blivit till kosmos brännpunkt.

Naturligtvis är den här förföljelsen något som gamla varelser på höga nivåer började koka ihop för mycket länge sedan i historien. Jag har sagt att den Trefaldiga världen skapades för Fa-upprätandet. I kosmos fanns det egentligen inte något sådant som den Trefaldiga världen tidigare. Några elever har frågat mig: ”Mästare, har andra väldiga himlavalv någon Trefaldig värld?” Jag sade till dem att de inte har det. Kosmos Fa-upprätande skulle äga rum precis här, det skulle göras precis här, så den Trefaldiga världen skapades här. Varje grässtrå, varje träd, varje jordkorn, varje sten, från människorna till tingen – alla varelserna har kommit för denna Fa. När man ser på det från hela kosmos utkiksplats så var den tid som gått inte särskilt lång. Men från utkiksplatsen för varelser på kosmos olika nivåer har tiden verkat oändlig. Många varelser vet inte längre varför den Trefaldiga världen skapades, och de har glömt det yttersta syftet med att skapa den Trefaldiga världen. Jag sade förut att allting kom för denna Fa. Alla varelserna i den Trefaldiga världen kom för Fa, skapades för Fa och formades för Fa. Men de spelar inte alla en positiv roll i sina handlingar. På den tiden trodde de gamla krafterna, med sina arrangemang, att de som inte spelade en positiv roll i sina handlingar ändå skulle bidra till Fa, så de gamla krafterna trodde att de varelserna också skulle nå Fulländning. Nej säger jag! Själva den här förföljelsen erkänns inte i Fa-upprätandet, och alla de som spelar en negativ roll deltar i de gamla krafternas förföljelse och kommer att rensas bort. Det är säkert, oavsett vem man var tidigare.

Många elever har sagt att Mästaren är så barmhärtig. Strängt taget befinner jag mig faktiskt inte i barmhärtighet. Inte heller befinner jag mig i ondska. Om jag befann mig i barmhärtighet så skulle de negativa varelserna rensas bort fullständigt i kosmos och i så fall skulle balansen förloras i kosmos, och som resultat skulle alla varelser tycka att livet var meningslöst. Om jag befann mig i ondskan, hur skulle de goda (Shan) varelserna kunna överleva? Kosmos skulle bli en demonisk kropp. Jag har inget av det, och jag befinner mig inte i något av det. Men jag känner till allt det där, jag kan kontrollera allt det, och jag balanserar allt det. Fa-principerna i kosmos är absolut rättvisa. Jag kom med goda (Shan-) tankar, och jag kom med önskan att rädda alla varelser. (Entusiastiska applåder) Det som har hänt har bevisat att det är på så som jag har gjort saker och ting, och det är just de gamla krafterna som har stört Fa-upprätandet.

För närvarande har de gamla krafterna redan rensats bort fullständigt. Alltifrån dem i de högsta formerna och hela vägen ner till de så kallade gudarna och förvrängda varelserna som i enlighet med de gamla krafternas arrangemang har deltagit i Fa-upprätandet och påverkat Fa-upprätandet på olika nivåer, alla dessa har rensats bort helt och hållet. De är borta. Och de mörka hantlangarna som faktiskt utför specifika uppgifter håller också på att bli fullständigt bortrensade. Det är inte så att vi inte är barmhärtiga. Till följd av den skada som de gjort har enorma, omätliga och oräkneliga varelser förstörts. Anledningen är att om dessa varelser inte förstördes så skulle Fa-upprätandet inte kunna pressa framåt, och det skulle inte kunna hinna ifatt och ta den sista chansen innan hela det himmelska valvet slutligen löses upp. Så det är en allvarlig fråga.

För att byta ämne till saker och ting som är här så sker inga av de saker som vi stöter på i människovärlden av en slump, och de är inte bara saker som händer på denna människornas plats. När Dafa-lärjungar bekräftar Fa och räddar kännande varelser kan vi inte berätta högre Fa-sanningar för människor, eftersom människor inte kan acceptera eller förstå dem. Så det i sig gör det ganska svårt att rädda varelser. Alla varelser har en sida som är medveten, men de har också en sida som är omedveten. En persons mänskliga yta i den här världen, som i den här världen samexisterar jämsides med Dafa-lär­jungar, är just den delen som är omedveten. Och när det gäller den omedvetna delen, när den efter födelsen kämpar för att gagna sig själv i människovärlden så är [personens] sinne fyllt med dåliga faktorer. Och detta gäller särskilt på senare tid, när mänsklighetens moral har sjunkit drastiskt. Och tillråga på allt har det ***parti som dykt upp i Kina gjort sinnena hos människor i Kina snedvridna och förvrängda, och de kan inte ens säga vad som är bra och vad som är dåligt. Alla dessa saker har allvarligt påverkat räddandet av kännande varelser, och de har gjort det svårt för Dafa-lärjungar att kultivera sig och rädda kännande varelser. Men som Dafa-lärjungar kan ni inte ge upp bara för att det är svårt, och det beror på att det här är ett ansvar som tilldelats er av historien, och det är ett magnifikt, storartat löfte som ni gav och någonting som ni har väntat länge på.

När en del elever klargör fakta stöter de ofta på människor som inte vill lyssna, inte accepterar saker, eller till och med är fientliga. Ni ska inte låta någons motstånd ge er ett mentalt bakslag eller få er att tappa modet att rädda kännande varelser. En Dafa-lärjunge … vad är en Dafa-lärjunge? Han är en varelse som skapats av den mest magnifika Fa (entusiastiska applåder), och han är bergfast och oförstörbar som diamant. Hur skulle några ord från en vanlig, dålig människa kunna räknas som någonting? ”Hur onda ni än är så kan ni inte förändra mig. Jag måste helt enkelt utföra mitt historiska uppdrag och jag måste göra det en Dafa-lärjunge ska göra.” Det är [så ni ska vara], för vi ska vara klara över att det i det mänskliga samhället och bland varelserna i kosmos finns sådana som inte längre kan räddas, och det finns till och med många som inte längre kan höra sanningen. När ni klargör fakta kommer ni att stöta på den här typen av människor. Ni ska vara klara och förnuftiga: vi räddar dem som kan räddas. Men som Dafa-lärjungar kultiverar ni Shan, så ni ska vara barmhärtiga. Oavsett om de är mottagliga eller inte så ska ni alltid behandla dem med barmhärtighet, och ni kan inte tävla med vanliga människor eller se på kännande varelser med mänskliga tankar. Gör bara vadhelst ni ska göra med barmhärtighet, oavsett om de är mottagliga eller inte. Barmhärtigheten kommer med en människas kultivering, det är ingenting som kan spelas; det kommer djupt inifrån, och det är ingenting som görs för att visas för andra. Det är något som existerar i evighet, och det förändras inte med tidens gång eller med förändrade omständigheter.

När vi har gått igenom den här delen av historien och ser tillbaka, om alla Dafa-lärjungar kan säga: ”Jag har gjort det jag skulle göra” (applåder), då skulle det vara det mest utomordentliga. (Långvariga applåder) Men det finns många elever som har gjort sig själva otjänster och som inte har fullgjort det som de ville göra och det som historien har tilldelat dem. Det som är bra är att den här förföljelsen ännu inte har slutat helt, så det finns fortfarande chanser. När det gäller hur man ska gottgöra det hela och vad man ska göra så är det upp till er. Alltsedan den dagen jag började lära ut Fa har jag sagt att det jag gör är ansvarsfullt och hedersamt gentemot människor, gentemot samhället och gentemot alla varelser. (Entusiastiska applåder) Allt det jag har sagt kommer att bli verklighet i framtiden, och de löften jag gav kommer också att infrias i framtiden. (Applåder)

Oavsett hur lång historisk process människosläktet har gått igenom under loppet av Jordens existens, det må vara tusentals eller tiotusentals år, så har det i Gudars ögon varit en snabb process. Det är tiden här som har skapat en tidsskillnad för kännande varelser. Som varelser som kom in i den Trefaldiga världen, som Dafa-lärjungar i den Trefaldiga världen, känner ni alla till att denna Trefaldiga värld inte existerade tidigare i kosmos. Som jag har diskuterat vid ett antal tillfällen när jag har undervisat om Fa så var orsaken till att den skapades att Fa-upprätandet skulle använda den här i det sista skedet av skapande-varande-degenerering-förintelse. Om den inte verkligen kunde spela en Fa-upprätande roll under Fa-upprätandet, eller med andra ord, om detta Fa-upprät­ande skulle misslyckas, eller om människor under Fa-upprätandet på den här mänskliga platsen inte alls uppvisade en positiv attityd gentemot Dafa, och Dafa-lärjungarna inte uppträdde bra, om vilken aspekt som helst inte gick bra, då skulle den Trefaldiga världen inte existera i det framtida kosmos. Annorlunda uttryckt skulle denna plats här försvinna inom en nära framtid. Men Dafa-lärjungar har gjort mycket bra ifrån sig och åstadkommit det som Dafa-lärjungar skulle göra, mänskligheten har visat sin positiva sida, och jag har yuanrong[i] här det jag ville ha.(Applåder)

Även om en del varelser har deltagit i förföljelsen, och många varelser har varit likgiltiga, och många varelser inte har gett sitt stöd fastän de har kunnat göra det, så är det stora flertalet människor, det stora flertalet av alla varelserna, välvilligt inställda och stödjande, vilket innebär att de har visat sin positiva sida. Genom att ni kan kultivera här, kan bekräfta Fa här, och att Mästaren kan fullborda det han ville åstadkomma här, har de kännande varelserna här skapat möjligheter för sin framtid. Så i framtiden kommer den Trefaldiga världen att existera i evighet. (Entusiastiska applåder)

På senaste tiden har vi gjort många specifika saker, och ni har sett det. Ni vet, jag sade vid en tidigare Fa-konferens att detta år skulle bli ett händelserikt år. En massa saker har faktiskt hänt sedan början av året. När det gäller det politiska skurkgänget i Kina så har flera högt uppsatta tjänstemän som har förföljt Dafa befunnits skyldiga i amerikanska domstolar, och huvudskurken har stämts; SARS-epidemin som ni alla känner till har varnat mänskligheten, de problem som skapades av Hongkongs artikel 23, den enorma översvämningen i Kina, och speciellt TV-stationen som avslöjar förföljelsen genom att sända globalt. Alla dessa saker har slagit hårt mot ondskan. De ser alla dessa saker som katastrofer, och det innefattar den nuvarande situationen för Dafa. De kan alla tyckas vara naturliga manifestationer, men om de onda varelserna inte hade rensats bort så skulle många saker inte ha kunnat åstadkommas. Det beror på att deras faktorer fanns bakom människor, och de tog människors plats – de inte bara styrde män­niskor utan ersatte människor. När ni klargjorde fakta för människor kontrollerade de människor och fick dem att slå dövörat till. Det var demoner som utövade kontroll.

Vi kan idag säga detta: beträffande de onda krafterna, de gamla krafterna, de onda människorna i den här världen, alla de faktorer som förföljde Fa, de har förlorat slaget. Ser man framåt så kommer situationen snabbt att genomgå ännu större förändringar. Det innebär att den här perioden i historien snart kommer att ligga bakom oss, och vi kommer snart att träda in i nästa skede av saker och ting. En del Dafa-lärjungar brukade alltid fråga: ”Varför finns det inte så många nya elever när vi sprider Fa under den här perioden?” Naturligtvis fanns den faktorn att ondskan utövade kontroll liksom faktorn att de gamla krafterna hindrade dem. Anledningen till att jag inte gjorde slut på dem direkt är att nästa omgång människor är nästa omgångs angelägenhet. Den här perioden är till för att Dafa-lärjungar ska bli mogna i sin kultivering, rädda kännande varelser och bekräfta Fa. Ser man på den nuvarande situationen så kommer Fa-upprätandets väldiga ström snart att välla in här, så många saker demoleras bit för bit, och den ytligaste dimensionen nås bit för bit. Det är orsaken till att det i en del regioner har börjat komma nya elever en efter en. Och om så är fallet kommer den övergripande situationen att förändras mycket snabbt.

Med allt det jag just talade om har vi hursomhelst tagit oss igenom den här delen av historien, och vare sig det har varit ett privilegium för oss eller något som påtvingats oss av de gamla krafterna så har Dafa-lärjungarna under förföljelsen gjort det vi Dafa-lär­jungar ska göra. Annorlunda uttryckt så har ni under den här förföljelsen etablerat den mäktiga dygd som Dafa-lärjungar ska ha. Ni har gjort vad ni ska göra för de kännande varelserna, ni har gjort vad ni skulle för er själva, och ni förtjänar att bli de Upplysta som ni håller på att bli. (Entusiastiska applåder)

Jag vill inte säga mer om de mer specifika sakerna, och eftersom våra Fa-konferen­ser har hållits ganska ofta den senaste tiden så har jag sagt en hel massa, och ni är fortfarande i processen att försöka förstå många saker. Många av de saker jag talade om är inte bara ytliga saker, så ni studerar dem fortfarande. Så den här gången var det bara för att vår Fa-konferens är så stor som jag ville komma och träffa våra elever. Och särskilt är här många elever som kom från isolerade områden lång bort som inte har träffat mig på länge, så jag ville ta det här tillfället i akt och träffa våra elever, träffa alla, det är allt. (Långvariga, entusiastiska applåder)[i] Yuanrong: Harmonisera; även Allomfattande

Övers. anm.: Översatt från engelska 030815, senast uppdaterad 130918