Fa-undervisning vid internationella Fa-konferensen
på Manhattan 2005

Li Hongzhi
24 april 2005
New York

(Entusiastiska applåder)

God eftermiddag, allihop! (Entusiastiska applåder) (Publiken: god eftermiddag, Mästare!)

Ni har arbetat hårt! (Applåder) Som Dafa-lärjungar har ni gått igenom prövningar och svårigheter, och ni har härdats och blivit allt mognare. Detsamma gäller vare sig ni är Dafa-lärjungar i Kina eller Dafa-lärjungar utanför fastlandet – ni blir alltmer förnuftiga, alltmer klartänkta, och alltmer medvetna om hur ni ska vandra era vägar. Nu när ni konfronteras med förföljelsen och konfronteras med alla slags negativa åsikter kan ni hantera det förnuftigt. Särskilt när ni klargör fakta gör ni det utifrån en önskan att rädda varelser, så ni har stor inverkan.

Den nuvarande situationen, särskilt efter publiceringen av de Nio kommentarerna, visar att många av världens människor nu har vaknat upp. Särskilt det kinesiska folket har hållits i mörker alltför länge av partikulturens falska framträdande, vilken skapades av den onda kommunistideologin. Människor blir gradvis klartänkta och deras egna, sanna natur vaknar till liv. Sedan publiceringen av de Nio kommentarerna och fram tills nyligen har ni upplevt väldigt många saker, alla slags saker – både positiva och negativa. Mest påfallande är att tusentals människor dagligen har trätt ut ur partiet och detta har skrämt det illvilliga partiets onda spöke och de dåliga människorna. Nu, innan dess nära förestående kollaps säger ondskan än en gång – medan det hetsar upp människor, förvirrar och hittar på lögner – att vi sysslar med politik. Fastän ni egentligen inte gör politiska saker säger de att ni gör det. Närhelst de förföljer och attackerar människor hittar de på samma gång alltid på lögner, hetsar upp människor och försöker rättfärdiga sin förföljelse. Och när de attackerar någon kallar de alltid den personen för vilka namn som helst som de har lust att kalla honom. Dafa-lärjungar gör bara de saker som Dafa-lärjungar ska göra, klartänkt och förnuftigt, ni vet vad ni gör, och inga av de onda lögnerna eller anklagelserna som härrör från partikulturen kan störa eller rubba [er].

När det gäller kultiverare kan inga vanliga människors tillvägagångssätt, trick, förföljelse, provokationer eller förvirring påverka dem, och än mindre fungerar de sakerna på Dafa-lärjungar. Förföljelsen har pågått så länge nu och ändå är det skrattretande hur dessa skurkar, skurkaktiga spioner och gängledare i det skurkaktiga gänget, som har varit delaktiga i förföljelsen av Dafa-lärjungar, fortfarande inte har lyckats se vilka Dafa-lärjungarna är, de vet fortfarande inte vad dessa kultiverare är för några, och de försöker fortfarande använda vanliga människors tillvägagångssätt på dem. Är det inte skrattretande? Det är faktiskt sant att när vanliga människor ser på de ytliga sakerna, när de ser på saker och ting med vanliga människors tänkande, och särskilt när de ser på saker och ting med partikulturens förvrängda logik och föreställningar, så kan de inte förstå en kultiverares rike eller sinnestillstånd. När de ser på det med vanliga mänskliga tankar stämmer ingenting; inga av de tillvägagångssätt som de dåliga människorna har använt i förföljelsen har fungerat. Så inga försök från dem på den här mänskliga nivån att påverka nivåer och riken högre än den mänskliga världen, kommer någonsin att lyckas.

Sedan publiceringen av de Nio kommentarerna har många vanliga människor som påverkats av lögnerna från det illvilliga partiets onda spöke sagt att vi sysslar med politik. Men som ni alla vet sysslar vi inte med politik. Även om människor som förföljs verkligen skulle bli politiska så är det ingenting att skämmas över, det är bara logiskt och naturligt, men vi har inte engagerat oss i politik. Vi sysslar inte heller med politik, hur skulle det vara möjligt att sanna kultiverare någonsin involverade sig i världslig politik? Fa-upprätandet äger rum i kosmos, och just nu bekräftar Dafa-kultiverare Fa och målet är att rädda varelser. Under Fa-upprätandeperioden kan Dafa-lärjungar i syfte att bekräfta Fa använda vilken form som helst i det vanliga samhället som är fördelaktigt i Fa-upprätandet, men också då använder de bara saker selektivt baserat på vad som behövs för att rädda varelser, för allting i den Trefaldiga världen skapades för Fa-upprätandet. När ni ser varelser som behöver räddas är det som är avgörande att se till att varelserna räddas. När vi använder de här sakerna i människovärlden gör vi det bara efter att noga ha övervägt vad varelser kan förstå och vad som kan hjälpa dem att bli räddade. Skapandet av den Trefaldiga världen var till för dagens Fa-upprätande, och myriaderna med saker och varelser i den Trefaldiga världen kom för Fa-upprätandet, skapades för Fa-upprätandet och formades för Fa-upprätandet. Med andra ord kom alla varelser och myriaderna med saker för detta. Och varje händelse här har etablerats, skapats och formats för Fa-upprätandet. Så under detta Fa-upprätande kan Dafa-lärjungar efter eget gottfinnande använda vilken metod som helst som gör det lättare att rädda varelser, så länge det är något som världens människor kan förstå och därför kan räddas genom. I alla fall har vi använt saker och ting selektivt och på ett bra och upprätt sätt.

Låt oss ta de Nio kommentarerna som exempel. Det primära målet med att publicera de Nio kommentarerna var att avslöja det kinesiska kommunistpartiets (KKP) natur så att människor som hade bedragits av KKP skulle kunna se det för vad det är och inse KKP:s ondska och sålunda bli räddade. Det [gjordes] för att när Dafa-lärjungar klargjorde sanningen så vägrade många människor lyssna, eftersom de stod under påverkan av det illvilliga partiets onda spöke och partikulturens propaganda som användes av KKP:s dåliga människor. Många människor sade bryskt: ”Om partiet säger att du är dålig så är du dålig.” Och många människor vars tänkande var förvrängt av partiets kultur sade: ”Om jag hade den positionen så skulle jag också ha förtryckt det, så som KKP har gjort.” Dessutom blir många människor fortfarande bedragna och de tror väldigt mycket på det som sägs av den KKP-kontrollerade propagandamaskinen; de tror till och med fortfarande på KKP:s skurkregim och tar fortfarande dess onda doktriner som sanningen. När vi står inför en sådan situation, vad ska vi göra? Kan vi bara sluta vara barmhärtiga? Kan vi låta bli att rädda människor då? Vi måste naturligtvis rädda dem. Som jag alltid har sagt är inga av dagens kineser enkla eller ordinära. Titta inte på att det mänskliga skinnet ser likadant ut – den som styr människan är faktiskt inte längre den det var tidigare, och i de flesta fallen är det varelser som steg ner från höga nivåer som styr. Och väldigt många kungar från olika nationer genom historien reinkarnerade i Kina. Så gruppen människor i Kina idag är långt ifrån vanlig. Det är bara det att när en person reinkarnerar eller en gudomlig varelse kommer ner till den här världen så träder han in i illusionen, och människor i illusionen blir lätt utnyttjade. Men det var meningen att alla skulle erhålla Fa och bli räddade, och de har stora ödesförbindelser.

Beträffande många varelser, om de kommer till den Trefaldiga världen har de inget sätt att återvända på. I historien, oavsett hur många människor som lyckades kultivera till Gudar eller Buddhor så var det inte den personen själv som verkligen lyckades, det var alltid den personens sekundära urande som använde personens huvudkropp för att kultivera, medan personens sanna huvudurande – personens verkliga jag – aldrig lyckades i kultiveringen. Efter att kultiveringen och livsresan är över hade han som kultiverade bra verkligen den här personens utseende genom kultiveringen, men det var den sekundära uranden, medan huvuduranden – eller personen själv – på nytt måste träda in i cykeln av återfödelse. Med andra ord, tänk på varför så många varelser på hög nivå vågade ta en sådan stor risk och komma till den Trefaldiga världen. De är gudar, så hur skulle vi kunna göra annat än rädda dem? Kom de inte för att erhålla Fa? Om man ser på det från ett annat perspektiv, var inte deras mod när de kom hit ett sätt att bekräfta Fa-upprätandet och sätta sitt hopp till Fa-upprätandet? Det är därför jag har sagt att vi inte kan lämna dem kvar, och att vi måste rädda dem och tänka ut sätt att rädda dem! Även om de kanske är förvirrade för tillfället eller att de kan ha förlorat förmågan att känna igen sanningen eller verkligheten på grund av att deras begrepp har förvrängts över tiden av partikulturen, måste vi ändå hitta sätt att rädda dem på.

Just nu är det största hindret att partikulturen påverkar varelser och gör dem oförmögna att se eller lyssna till sanningen. Med den situationen för handen publicerades de Nio kommentarerna med syftet att hjälpa människor att se KKP:s grundläggande natur. Efter att klart ha sett dess ondskefulla natur och fått veta att det illvilliga partiet har fördärvat vår kultur, har många människor slutat säga att de tror på partiet, och många människor har slutat tro på den skurkaktiga regimen. Vårt mål och utgångspunkt är inte till naturen politiska, och vi vill inte ha vanliga människors politiska makt. Vi räddar människor! Om KKP i sina dödsryckningar fortfarande försöker använda varierande taktik för att störa räddningen av varelser, då har vi andra sätt att hantera det på – Buddha Fa är gränslös! (Entusiastiska applåder)

Detta Fa-upprätande var tänkt att rädda alla varelser. Vare sig en varelse var bra eller dålig, eller hur stora misstag han än hade gjort under historiens gång, så skulle inget av det räknas. När hela kosmos har blivit dåligt så vet man i en del fall att vissa varelser har gjort fel, och i andra fall vet man inte det, så vad är meningen med att bestämma vilka som är bra och vilka som inte är det, eller vem som håller måttet och vem som inte gör det? Så de sakerna skulle inte räknas och alla skulle räddas. Men det finns en sak, vilken är den mest avgörande av allt: Fa-upprätandet får inte störas. Därför är, liksom för alla varelser i hela kosmos, inklusive varelserna och människorna i den Trefaldiga världen, deras attityd gentemot Dafa av yttersta vikt. Det var den enda standarden – vi skulle titta endast på varelsernas attityd gentemot Dafa idag. Så med andra ord var inte avsikten tidigare att eliminera det illvilliga KKP, trots att det hade gjort alla tänkbara onda gärningar, skapat den onda partikulturen, och mördat oräkneliga människor och andra liv. Orsaken var att allting som inte är upprätt kunde ha rätats upp i Fa-upp­rätandet, och saker och ting skulle inte ens ha behövt kultiverare till att direkt ta itu dem eller rätta till dem – de sakerna skulle ha rätats upp på en grundläggande nivå under Fa-upprätandet. Med andra ord skulle de frågorna inte alls ha rörts på den ytliga nivån. Till och med det illvilliga partiets onda spöken kunde ha rätats upp och gjorts till goda varelser. Men under detta Fa-upprätande var det egentligen fördelaktigt för samhället sett utifrån den vanliga människans nivå. Under de år då Falun Gong spreds i det kinesiska samhället ledde det till fundamentala förändringar i många människors åskådningar där, deras moralstandard förbättrades och de blev friska fysiskt. KKP vet att dess politiska makt är olaglig så det har gång på gång gormat om ”stabilitet” och önskat skydda sin politiska makt. Naturligtvis är allt detta vanliga människors angelägenheter och vi bryr oss inte om det. Men när Dafa spreds i Kina, var det inte bra för människorna i det samhället? Stabiliserade det inte effektivt det samhället? När människor ville göra goda saker, när de alla uppfyllde sitt ansvar på arbetet, och när alla agerade som goda människor i varje situation, så vändes den mentala styrkan till materiell styrka, så tänk på hur mycket ekonomisk vinning det skulle ha fört med sig till landet och nationen, och hur mycket fördelar det skulle ha skapat. Det hjälpte till med att höja befolkningens moralstandard igen – tänk på hur stabilt det samhället skulle ha blivit. Och vem var det som styrde det samhället, så vem skulle ha gagnats av det? Var det inte uppenbart? Men det onda spökbesatta illvilliga partiet och dess gäng med dåliga människor, som var vana vid att göra onda saker som det ville och utan tyglar, valde icke desto mindre att förfölja oss. Då, ja eftersom de valde förföljelse så bestämde gudarna från den dagen de valde förföljelse att rensa bort dem. De måste betala tillbaka allting de har gjort mot Dafa-lärjungar under förföljelsen och för att ha förgiftat världens människor. Men faktiskt är deras ännu större synd att de störde Fa-upprätandet.

Ni vet, i Fa-upprätandet elimineras många varelser i andra dimensioner ögonblickligen när Fa-upprätandets mäktiga framfart passerar. Det görs väldigt snabbt. Oavsett hur snabbt det övergripande Fa-upprätandet pressar fram så krävs det emellertid fortfarande en process. Det beror på att kosmos dimensioner består av olika tider. Varje planet har sin egen tid, varje partikel har sin egen tid, varje område som uppstått mellan partiklarna har sin egen tid, och varje område som uppstått mellan planeterna har sin egen tid. Området för de nio stora planeterna, Vintergatan, andra galaxer, alla galaxerna som helhet, detta universum, universumen bortom detta universum, universumen med en större räckvidd … de har alla sina egna tider. Tiderna i vart och ett av dessa universa och kosmiska kroppar är olika och skillnaderna är enorma. När man ser på det från hela kosmos perspektiv tycks det som om detta Fa-upprätande av kosmos fullbordas lika snabbt som en handvinkning. Men när handvinkningen har gjorts är tiden så snabb i vissa dimensioner att tiotusentals år har passerat. I vissa dimensioner går tiden nästan med samma hastighet som handvinkningen. I vissa tar det hundratals år eller tusentals år. På denna mänskliga plats är det egentligen inte så dåligt – det har bara gått drygt ett dussin år sedan Fa-upprätandet började. Men naturligtvis har Mästaren arbetat på detta också innan jag spred Fa. Faktum är att det har gått framåt väldigt raskt. De där onda andarna och dåliga människorna som har gjort ont mot Dafa-lärjungar gör det bara under detta tidsintervall innan Fa-upprätandets ankomst hit. Den tid det tar är faktiskt mycket kort. Om mänsklighetens tid hade arrangerats så att den gick framåt med samma hastighet som Fa-upprätandet, då skulle detta ha varit över på den tid det tar för en handvinkning. Det känns som om tiden släpar sig fram på den här mänskliga platsen men den är faktiskt riktigt snabb. Eftersom Fa-upprätandets hastighet måste vara mycket snabb så överträffar den hastighet med vilken den pressar framåt alla tider i kosmos. De gamla krafterna i kosmos opererar också snabbt för att störa Fa-upprätandet och tiden i den Trefaldiga världen har snabbats på i anslutning till det.

Jag har berättat för er tidigare att tiden här bland människorna har blivit mycket snabb. Jag har talat med er om det vid flera tillfällen, och det har förändrats ett antal gånger. Vid en tidpunkt sade jag att en dag nu motsvarade en sekund förut. Och senare sade jag till er att ett år nu motsvarade en minut förut. Men [trots att] hastigheten har varit så snabb kan varelserna här inte märka det. Och det är därför föremålen på det här stället och alla det här ställets faktorer som följd rör sig med högre hastighet. Tid och rum har skapat olika miljöer i kosmos och olika former av dimensioner. Varelserna och alla saker som finns här accelererar tillsammans med tiden. Därför kan man inte känna att det accelererar. Inte bara pressar Fa-upprätandet framåt med allt högre hastighet, det gamla tillståndet rullar också på med allt högre hastighet. I och med allt det är tiden nu väldigt kort. Den materia som bygger upp människan har sin begränsning, så om tiden gick alltför fort skulle varelserna i den Trefaldiga världen inte kunna klara det. Det har nästan nått gränsen nu för vad människan kan anpassa sig till vad beträffar tiden. Enda sättet som människan kan upptäcka tidens acceleration på är i jämförelse med tidigare, alltså genom en känsla de kan ha baserat på deras intryck, gamla människor i synnerhet vet om det: tidigare kändes det som om en person kunde göra mycket på en dag, en dag kändes lång och det verkade som om det aldrig skulle blir mörkt, medan skymningen nu kommer strax efter gryningen och det blir mörkt innan man har gjort så mycket. En annan sak är att människokroppens kapacitet inte skulle kunna upprätthållas [om tiden snabbades på för mycket]. Materian i varje lager lyder under det lagrets begränsningar, så de materiella elementen skulle inte kunna upprätthållas. Hastigheten hos Fa-upprät­andet är faktiskt mycket snabb. Oavsett hur ursinniga eller vildsinta de där varelserna kan verka så är deras fruktansvärda slut nära förestående! (Entusiastiska applåder)

Så sedan publiceringen av de Nio kommentarerna har Dafa-lärjungar genom att klargöra sanningen och rädda varelser verkligen hjälpt många människor att förstå den verkliga situationen. Och särskilt finns det många människor som har velat dra sig ur partiet och separera sig själva från den där ondskan. Låt oss tänka vidare på det. En del människor säger: ”Jag behöver inte träda ut ur partiet. Jag vet att det inte är bra och slutade betala avgifterna för länge sedan.” Men detta är inte ett fall där man bara kan tänka på det och det räknas. På den tiden när du entusiastiskt höjde knytnäven och avgav ett dödligt löfte till den blodröda flaggan sade du att du skulle ge ditt liv för den, att du skulle ägna hela ditt liv åt den. Så om du idag inte offentligt deklarerar dina avsikter och drar dig ur, hur skulle det kunna räknas? Tror du att det räcker med att bara ha den tanken i sinnet? Människors tankar är instabila. En människas hjärna är precis som ett bearbetningscenter och alla slags meddelanden och information går genom den mänskliga hjärnan, spelas upp och visar upp sig, och påverkar personen. Ursprunget till en människas tankar är ytterst komplext. Så om man vill bedöma en persons attityd, vad han gör och vilken typ av person han är, så måste man gå efter hans handlingar. Hans tankar räknas inte. Varför ska vi alltid gå efter en persons handlingar? Om en person vill göra någonting dåligt kan ni inte anklaga honom för ett brott innan han gör det; först efter att han har gjort det kan ni anklaga honom. Det beror på att källan till en persons tankar och tankarna i sig är extremt instabila. En person har en huvudurande och en sekundär urande(ar), han har alla slags föreställningar som har formats efter födelsen, och både gott och ont är delar av hans natur. Det finns också externa faktorer som spelar roll. En persons handlingar är de sanna reflektionerna av den personen. Så som gudar ser det har det onda spöket och det illvilliga partiet redan dömts eftersom de har förföljt Dafa-lärjungar och stört Fa-upprätandet. De betraktar dem nu som de mest ondskefulla och har beslutat att eliminera dem. Hur kommer de då att elimineras? Och vilka kommer att omfattas av elimineringen? Kommer det att vara tillräckligt att bara eliminera det illvilliga partiets onda spöken? Medlemmar i partiet och ungdomsförbundet som har hjälpt det illvilliga partiets onda spöke att göra dåliga saker utför dess order i den här världen. Med andra ord, även om du inte har gjort något dåligt så är du när du är en av dess medlemmar en beståndsdel som stärker det, en ondskans partikel, och därför ett mål för eliminering. Dessutom har den effekt på alla dimensionerna i den Trefaldiga världen, särskilt i människovärlden. Många människor blev till en del av det utan att bli tvingade och låter sig villigt användas av det och hjälper det. När så är fallet, är då inte det som väntar KKP-medlemmar skrämmande?

Under lång tid har det illvilliga partiet med dess onda spöke avsiktligt dragit till sig människor som är skickliga, kapabla och utomordentliga personligheter i sina led för att stärka sig självt, visa att det är bra och få det att se ut som om det verkligen består av stjärnindivider. Sanningen är att till och med ondskan vet att dessa människor inte nödvändigtvis är uppriktiga, och det är därför de görs till offer varje gång en politisk kampanj [från KKP] framträder. Men när det är dags att göra upp räkningen med det illvilliga partiet, och när Fas upprätande av människovärlden verkligen äger rum, då kommer ingen hänsyn att tas till något av det; så länge man är en medlem av det kommer allting att omedelbart renas i processen. Eftersom Dafa-lärjungar räddar varelser har de informerat människor om sanningen – till och med när de blivit svårt förföljda – genom att till fullo använda varje tillfälle och riskera sin egen säkerhet. De har berättat för världens människor om de här sakerna och räddar dem. En del människor lyssnar dock inte, och genom att vägra lyssna, ja då har de visat sin inställning. En del människor har läst [kommentarerna] men vill fortfarande inte dra sig ur, och i det fallet har de genom att inte dra sig ur på samma sätt visat sin inställning.

Dafa-lärjungar har gjort vad de gör av barmhärtighet och av en önskan att rädda människor, de har gjort sitt bästa och gjort allt de kan för att rädda människor. Så från början och fram till idag har vi hela tiden räddat varelser och vi har aldrig gjort något specifikt för att uppnå några världsliga politiska saker. Vi bryr oss inte om politisk makt. En kultiverares mål är att gå bortom människovärlden och uppnå Fulländningen av sin varelse. När [han] håller fast vid världsliga saker eller vid egenintresse kan han inte nå Fulländning. När en kultiverare kultiverar i den här världen ska han göra sig av med alla former av mänskliga fasthållanden, bara då kan han bli en gudomlig varelse. Annars blir vilka fasthållanden och vilka element som helst i människovärlden som tynger ned ens sinne ett lås som fäster en och hindrar en från att ge sig av. Det är därför som ni när ni bekräftar Dafa och räddar varelser samtidigt kultiverar er själva. Ni är alla väldigt klara över det. Med andra ord söker vi inte efter mänskliga saker över huvud taget.

Vanliga människor – människor som inte har erhållit Fa, människor som inte vet vad Dafa-lärjungar är för några, och som står utanför kultivering – kan inte förstå Dafa och Dafa-lärjungar. I sinnena hos dagens människor är egenintresse nummer ett. Det finns många demokratiaktivister och människor från olika icke-statliga politiska grupper som också motsätter sig det illvilliga KKP. Men jag märker att det är svårt för dem att uppnå saker och ting. Och en del av deras beteenden är verkligen dåliga och oroande. Om de verkligen anförtroddes politisk makt där, skulle det fungera? De håller så starkt fast vid egenintresset. Innan de ens har gjort särskilt mycket börjar de nu, när deras egenintresse är inblandat och står på spel, att strida sinsemellan innan de går vidare och gör något annat. Hur skulle gudar kunna anförtro dem ansvaret för en nation? (Applåder) Så människor… de har nått det här stadiet, och jag pratar inte bara om vissa individer… tillståndet i hela samhället och moralen i samhället är båda snabbt på väg utför. De går snabbt utför utan att människorna märker det, och människor har blivit småsinta utan att märka det. Deras fasthållanden till egenintressen har överträffat deras politiska ambitioner, deras politiska strävan och deras önskan att kämpa för sina mål. Det jag säger är att moralvärderingar är viktiga också för vanliga människor. Om någons värderingar brister ser gudar verkligen ner på honom. När det gäller vilken person som helst, vilken varelse som helst, bara när han har både ambitioner och moral kan han uppnå saker och ting, det är säkert. När Fa rätar upp människovärlden, eller innan dess, när det ondskefulla KKP faller, vem kommer att styra [Kina]? Vi Dafa-lärjungar kommer inte att styra det, för vi är kultiverare, människor vilkas kroppar är i den världsliga världen men vilkas sinnen är bortom den. Och vi är i vilket fall som helst inte intresserade av politisk makt där. (Applåder) Vem kommer då att vara lämplig? Gudar kommer att leta efter dem som har stora ambitioner, som har förmågan och har höga moralvärderingar. Det kan ni lita på! När det gäller de vanliga människor som kan bekräfta Fa idag och som bryter sig loss från det illvilliga KKP – och jag pratar inte om Dafa-lärjungar – ni är utomordentliga, och min förhoppning är att ni om ni verkligen vill uppnå saker och ting i samhället idag kommer att börja lägga vikt vid att förfina ert beteende. Bara då kommer ni att kunna leva upp till ett så stort ansvar som det.

Det jag just pratade om var perifera saker. Med kultiverare finns det egentligen inget behov av att prata om de där sakerna, men jag gjorde det för jag vet att det i publiken idag finns en del nya elever liksom människor som inte är Dafa-lärjungar ännu. Hursomhelst önskar jag det som är bra för människor. Eftersom jag har reinkarnerat i Kina i det här livet har jag, Li Hongzhi, en djup förståelse för den nationen och jag vill också det som är bra för den. (Applåder) Eftersom tiden är begränsad och ni fortfarande har artiklar att framföra, ska jag inte tala mer. (Applåder, Mästaren ombeds stanna längre) Om jag säger för mycket kommer det att störa det nuvarande sakernas tillstånd där ni bekräftar Fa, eftersom elever kommer att fråga många frågor som inte är relaterade till den nuvarande situationen i bekräftandet av Fa. Om jag sade en massa idag skulle det späda ut de saker ni behöver göra för tillfället. Så vi ska lägga tonvikten vid de nuvarande omständigheterna och inte späda ut de saker som behöver göras just nu. Det är i grund och botten så saker och ting är nu. Om det finns nya saker som behöver göras kommer Dafa-lärjungar naturligtvis att veta det.

Jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt att berätta det här för er: medan ni räddar varelser, glöm inte bort att kultivera er själva. (Applåder) Ni måste göra alla de tre sakerna. Ni ska alltid behålla era tankar upprätta, och när ni konfronteras med ondskan eller vissa situationer ska ni sända upprätta tankar mycket; ni behöver klargöra sanningen och rädda varelser, men än mer ska ni kultivera er själva väl. Om ni inte kultiverar er själva väl kommer ni inte att ha mäktig dygd, det ni säger kommer inte att vara i Fa, och då kan ni omöjligen rädda varelser. När det ni säger inte har någon mäktig dygd och ingen kraft så kommer det inte att ha någon effekt, och ondskan kommer också att dra nytta av det. Dessutom, om ni inte kultiverar er själva väl och ni brister i upprätta tankar så kommer ni när ni hanterar specifika saker att tendera att halka in i mänskliga tänkesätt, och då kommer ni inte att kunna ha effekten att rädda varelser. Många vanliga människor hjälper faktiskt Dafa-lärjungar att göra saker, men de är vanliga människor som gör Dafa-lärjungars saker. Ni å andra sidan är Dafa-lärjungar. Det ni gör är saker ni ska göra, och ni skapar er mäktiga dygd och rör er mot Fulländning på en gudomlig väg. Så det kommer inte att fungera om ni inte kultiverar er själva. Jag säger inte mer om detta. Jag ska inte ta upp mer av er tid. Studera Fa mycket, läs boken mycket.

Oavsett hur svåra saker och ting är för Dafa-lärjungar och hur påfrestande er resa må vara så är er framtid ljus. Mer och mer ser ni hur ljus er framtid är och blir klara över den sortens väg ni vill ta. Mästaren har förberett det bästa av allting åt er, men ni måste ta er dit! (Varma applåder)

Genom att ha kommit dit där ni är idag har Dafa-lärjungar vunnit beundran från varelser på alla nivåer, höga och låga, och de onda varelserna är rädda, skräckslagna. Just nu följer de onda varelserna i stort sett, på ett irrationellt sätt, de faktorer som ursprungligen arrangerades av de gamla krafterna; de utnyttjas och gör saker som stör Fa-upprätandet. En del onda varelser står omedelbart upp och flyr när de är i närheten av Dafa-lärjungar. En del darrar av rädsla och saknar självförtroende när de gör dåliga saker nu. Så, som Dafa-lärjungar ska ni inte vara rädda, och oavsett vad ni gör ska ni göra det på ett rakryggat och värdigt sätt. Det är de onda varelserna som är rädda. I början av förföljelsen verkade Dafa-lärjungar vara isolerade, och det berodde på att det fanns så många onda faktorer på den tiden. Men i verkligheten var ni inte ens då isolerade, eftersom gudar och Mästarens Fashen fanns i närheten, det fanns gong, och den sida av er som hade kultiverats helt fanns där. Saker och ting är ännu bättre idag. Många av de onda faktorerna är borta, det illvilliga partiets onda spöken är färre, och det fält som Dafa har skapat i världen har blivit enormt och dess täthet är väldigt hög nu. Det som fältet huvudsakligen gör nu är att hjälpa Dafa-lärjungar med att rädda varelser och att begränsa de onda varelserna, särskilt de största. De världsliga sakerna bland vanliga människor lämnas i stort sett därhän. Om det här fältet skulle skapa en utbredd effekt så skulle effekten bli ganska betydande och skulle vida överträffa det onda fältet från det ondskefulla KKP. Dessutom upplöses den onda andens och det illvilliga partiets fält och krymper dramatiskt. Så de onda varelserna är skräckslagna.

Detta fält hjälper faktiskt inte bara Dafa-lärjungar med det de gör, det uppmuntrar också världens människor, bygger upp modet hos det kinesiska folket både i och utanför Kina, hjälper dem att frigöra sig själva från de onda faktorernas kontroll, och har en positiv effekt på alla fronter. Så jag hoppas att ni kommer att göra ännu bättre ifrån er på resan framöver, vara upprätta och värdiga, ha starkare upprätta tankar och göra ännu bättre ifrån er. Vilka situationer ni än kan stöta på eller vilka omständigheter ni än må befinna er i så måste ni vara som Dafa-lärjungar och ni kan inte agera impulsivt. Era upprätta tankar måste vara starka. (Applåder)

Den kultiveringsform och det kultiveringstillstånd som Dafa-lärjungar utövar idag är annorlunda jämfört med kultiveringsformerna i det förgångna. Ni är de som verkligen räddar varelser i stor skala, och ni är de som verkligen har ett så stort uppdrag. Det är därför det tillstånd ni manifesterar är helt annorlunda jämfört med kultivering i det förgångna. Och just av dessa orsaker är det ännu viktigare att ni inte försummar er egen kultivering eller använder de här sakerna för att ursäkta era tillkortakommanden. Så jag hoppas att ni kommer att göra bra ifrån er på vägen framöver. Okej, jag slutar här, det är allt jag kommer att säga idag. (Långvariga och entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska och kontrollerat mot kinesiska. Senaste uppdate­ring 050710.