Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i västra USA 2004

Li Hongzhi
28 februari 2004
Los Angeles

Hej! (”Hej Mästare!” Applåder) Den här förföljelsen har pågått i åratal. Men, när det gäller de där onda varelserna så blir deras miljö och chanser att överleva mindre och mindre och livet blir allt svårare för de onda människor som orkestrerade förföljelsen i den här världen. Beträffande den övergripande situationen för Fa-upprätandet så blir just nu världens människor, när det gäller denna förföljelse som mänsklighetens avskum har orkestrerat, mer och mer klara över den, och i synnerhet människorna i Kina vaknar upp till det – människor har sett ondskefullheten hos förföljelsen och har fått veta orsakerna bakom förföljelsen. Man skulle kunna säga att den nuvarande situationen blir mer och mer gynnsam för Dafa-lärjungar när de klargör sanningen, räddar världens människor och avslöjar förföljelsen. Just nu, eftersom majoriteten av världens människor har kunnat bli klartänkta efter att ondskan rensades bort, och de kan reflektera rationellt över förföljelsen av Falun Gong på egen hand, så blir det svårare för de dåliga människorna att upprätthålla det onda kuvandet. Det faktum att världens människor vaknar upp har gjort ondskan mycket rädd. Världens människor vill inte längre få skulden för vad de onda varelserna har gjort, och det här gör att de onda faktorerna och de usla människorna verkligen inte kan upprätthålla den onda förföljelsen längre, men ändå är det svårt för dem att ta sig ur det. När de onda varelserna är ursinniga och irrationella så trappar de upp förföljelsen, men till ingen nytta, så de blir än mer vanvettiga. Jag tycker nu att det verkar som om de inte kan trappa upp den ytterligare, men de kan inte retirera; de kan inte retirera men ändå har de tappat fotfästet. Världens människor har helt genomskådat det onda förtrycket nu, men den skada som denna den mest ondskefulla förföljelse har gjort mot Dafa-lärjungar är enorm, och genom hela historien har det aldrig funnits en så ondskefull förföljelse. Ur ett annat perspektiv så är vadhelst de har gjort mot Dafa och Dafa-lärjungar likvärdigt med att göra det mot sig själva, eftersom de i framtiden måste betala för det många gånger om.

I kosmos finns det gott och ont, negativt och positivt, och dygd och synd, och dessa åstadkommer Xiang Sheng Xiang Ke[i] i kosmos. I verkligheten kan människor inte se, och det är ännu mindre troligt att de usla människorna tänker på det faktum att förföljelsen från allra första början var dömd att misslyckas, och att det i processen har möjliggjort för Dafa-lärjungar att lyckas med sin kultivering. Med andra ord var de usla människornas avsikter ondskefulla, men de råkade förse Dafa-lärjungarna med förutsättningar för att etablera sig som Dafa-lärjungar. Naturligtvis ville jag inte att den här situationen skulle uppstå, och under pågående förföljelse har Dafa-lärjungar och jag arbetat för att stoppa förföljelsen och för att inte låta varelser synda mot Dafa. De varelser som är bortom räddning fortsätter att göra ont, men de förstår inte principen om att positivt och negativt kommer fram samtidigt ur varje ord och handling. Det beror på att på den här nivån i det gamla kosmos finns principen Xiang Sheng Xiang Ke och de två olika faktorerna positivt och negativt, någonting positivt och negativt framträder på samma gång närhelst en person gör någonting. Och det innefattar allting som görs i det mänskliga samhället, de här två faktorerna manifesterar sig samtidigt i allting. Det innefattar när någon säger någonting, gör någonting eller till och med har en tanke – positiva och negativa faktorer manifesteras i alla dessa. På samma sätt så vet ni alla när det gäller förföljelsen vad dess mål är och att avsikten bakom den är verkligt ond, men resultatet är att när de ha gjort onda saker så har de också gjort det möjligt för Dafa-lärjungar att medan de motsätter sig förföljelsen härdas tills de är mogna. Och ju allvarligare förföljelsen är, desto mer kan den etablera Dafa-lärjungar. De usla människorna förstår inte den här principen alls. Ur mitt perspektiv, som er Mästare, så erkänner jag under Fa-upprätandet absolut inte att den onda förföljelsen utnyttjas för att testa Dafa-lärjungar, och Dafa-lärjungar ska inte ha den felaktiga tanken att de kan kultivera högre genom att uthärda förföljelsen. Dafa och dess lärjungar motsätter sig förföljelsen, det är Dafa-lärjungars plikt. Om man inte kultiverar själv med Fa som grund så kan man inte kultivera högre endast genom att uthärda förföljelse, än mycket mindre nå standarden för en Dafa-lärjunge. Erkänn inte denna så kallade ”miljö” som de gamla krafterna har ordnat, eftersom jag under Fa-upprätandet skulle ha fått alla varelser att assimilera sig till Dafa, och det var inte alls nödvändigt att härda Dafa-lärjungar i den typen av ondska. Fa-upprätandet kommer definitivt att lyckas, och Dafa-lärjungar kommer definitivt att lyckas. Mina lärjungar kommer att lyckas när de gör de här sakerna och mina lärjungar skulle ha lyckats utan att de gjorde de här sakerna. Det är bara det att ondskan insisterade på att göra allt detta, vilket har stört Fa-upprätandet, har lett dem till att begå synder under det att de gjorde onda saker, och det har lett till att många varelser och människor, inklusive de själva, rensas bort. I kosmos har denna faktor med att ”en positiv kommer med en negativ” och att ”en för kommer med en emot” verkligen manifesterats.

Folk kan inte se den här principen tydligt. När en vanlig människa vill göra någonting i samhället, så snart hans tanke dyker upp eller så snart han gör någonting så har i verkligheten två effekter skapats. Tidigare hade kultiverare ett talesätt: ”bra och dåligt kommer från en och samma tanke hos en människa.” Ett annat lager av innebörd som de orden har är att det i processen då någonting görs verkligen kan bli två effekter. När de förföljde Dafa-lärjungar så förväntade de sig inte att det skulle sluta med att Dafa-lärj­ungarna härdades, det är något som de inte kunde vänta sig. Kosmos tidigare princip var absolut när det gällde att få negativt och positivt manifesterat på samma gång, och det gällde även för det mänskliga samhället, där det manifesteras i allting. Vad det än är som människor vill göra så åtföljs det av positivt och negativt, och gott och ont. Till exempel, när någon slår eller förolämpar någon som han inte gillar så ger han den andra personen dygd när han slår eller förolämpar honom, och han måste också betala tillbaka till den andra personen på ett påtagligt sätt senare. Så här är det när det gäller saker som människor inte kan se. Detsamma gäller för saker som människor kan se. Till exempel, när människor lär sina barn så vill de ofta att de ska nå toppen, men det faller dem inte in att deras ungar förirrar sig längre och längre bort från att vara rena och vänliga, längre och längre bort från kosmos natur, och längre och längre bort från gudomliga varelser. Människor är rädda för att deras barn ska bli skadade så de lär dem hur de ska ge igen och attackera andra, men det faller dem inte in att när de säger till sina barn att göra det så skadar de människornas moralvärderingar och godheten på en grundläggande nivå. Närhelst människor gör något så skapar det de två effekterna.

De senaste åren har förföljelsen av Dafa-lärjungar också fullständigt uppvisat detta. Hur kan en politisk makt förneka människor deras tro? Hur kan den förneka människor deras frihet att tänka? Det den gör saknar motstycke. Hur skulle den på något vis i världen kunna lyckas med att göra det? För att uppnå det så har den till och med försökt att fullständigt förinta tiotusentals år av forntida kultur. De har försökt att fullständigt rasera, fullständigt stjälpa, och till och med ”trampa på” för att ”aldrig låta resa sig igen”, de saker som har upprätthållit den mänskliga moralstandarden i tusentals år. Vare sig de verkligen kunde uppnå det eller inte så kommer det som de har gjort att medföra vedergällning, och det är någonting som inte faller dem in. Alltsedan de gjorde det tror det kinesiska folket inte längre på någonting och det förlorade standarden för sin moral och sitt beteende – sådana människor vågar göra vadsomhelst och kan göra vilka dåliga saker som helst. Alla sidor av samhället är korrupta, lögner bara rullar ut från dagens kinesers tungor, för dem är det lika normalt att ljuga som att småprata, och det finns inget som de skäms för att göra. Är då en sådan grupp människor bra för den politiska makten som skapade detta? Människor väntade sig inte något av detta.

För och emot existerar samtidigt, och det är fullständigt omöjligt för människor att uppnå något som de vill ha i det vanliga samhället. Närhelst det mänskliga samhället går igenom någon form av förändringar eller när det händer något i det mänskliga samhället, så kontrolleras det faktiskt av gudomar. Endast när gudomar styr människor till att göra någonting, och under inflytandet av gudomar, kan olika omständigheter uppstå i det mänskliga samhället. Att försöka göra någonting utifrån rena mänskliga önskningar fungerar inte, och de eländiga demonerna och gudomarna i dimensioner på låga nivåer kan inte heller bara göra vad de vill. Bara den ondskefullaste, dummaste sak kunde göra något så irrationellt som att förfölja goda människor, kultiverare. I framtiden kommer människor att få en ny förståelse av historien, särskilt historien under de senaste hundra åren eller så – den kommer att utvärderas på nytt.

Hursomhelst, under det att ni har motsatt er förföljelsen har ni sett att Dafa-lär­jungar har mognat och att världens människor har vaknat upp mer och mer. De onda och de usla människorna som har orkestrerat förföljelsen i den här världen blir svagare och svagare. Den auktoritet som de har utnyttjat och alla de metoder som de har använt för att härska kommer att elimineras av historien tillsammans med förföljelsen av Falun Gong-elever. Ni har sett att det är oundvikligt. Då, som Dafa-lärjungar, i den här sortens situation är det inte längre svårt att rädda världens människor och klargöra sanningen. Det är den situation vi ser just nu, och framöver kommer det att bli ännu lättare för er att klargöra sanningen, eftersom världens människor blir mer och mer medvetna. Människor kommer att komma till er av sig själva för att höra om den verkliga situationen, och människor kommer att komma till er av sig själva för att lära sig övningarna. Det håller på att hända och i Kina kommer hela befolkningen att träda fram för att motsätta sig förföljelsen. (Applåder) Vad människor än gör så gör de det mot sig själva. Att förfölja Dafa-lärjungar är i själva verket att förövarna förföljer sig själva. Det är något som avgörs av kosmos natur. Då, när allt började, var förföljelsen av Falun Gong en kampanj som mobiliserade hela befolkningen. Det finns för och emot. Låt oss vänta och se slutresultatet. Människor kan inte bara göra vadhelst de vill göra. Människor tycker att de är mäktiga, men oavsett hur vild ens propagandamaskin blir så är det lönlöst. Denna mängd med skurkaktigt förtal och bedrägeri är lönlöst mot kultiverare. När man gör något som inte är tillåtet av gudomar så kommer gudomar efter att man är klar med att orsaka störningar att göra upp räkningen. Det är så det fungerar.

Som Dafa-lärjungar ska ni vara mer klartänkta och innan ondskan har förintats fullständigt behöver ni fortfarande arbeta hårt med att klargöra sanningen och rädda världens människor, och göra de saker väl som Dafa-lärjungar ska göra. Alla de saker som Dafa-lärjungar gör idag är Dafa-lärjungars bekräftande av Fa, och är att ni vandrar på en gudomlig väg. Ni kan inte slappna av i de sista skedena; fortsätt att göra det väl det som ni ska göra.

En del elever behöver vara uppmärksamma här: varje gång jag nämner att ondskan blir mindre och mindre, och blir mindre och mindre förmögen att fortsätta, så tänker många elever: ”Hmm, då ska jag släppa allting annat och bara göra Dafa-arbete.” Ni kan inte göra så. Ni kan inte gå till ytterlighet i någonting som Dafa-lärjungar gör. Ni lever ett normalt liv och kultiverar normalt, och gör samtidigt det som Dafa-lärjungar ska göra. Det är så det ska vara för närvarande. Förutom att göra det som Dafa-lärjungar ska göra så finns det i det vanliga samhället ingen skillnad när det gäller formen [jämfört med vanliga människor], på ytan ser det likadant ut som det vanliga samhället, bara det att du är en kultiverare. Det är så det ska vara. Det ni gör idag är att etablera saker för framtiden och det är på det sättet som den här vägen ska löpa. Det här är den mest upprätta vägen och det som framtidens kultiverare kommer att följa, så ni kan inte alls bete er på ett extremt sätt, eftersom det skulle skapa onödiga hinder och problem för er själva. Alla extrema tänkesätt kommer inte från det jag har sagt till er, och de kan vara en form av fasthållanden och kommer att skapa problem; vi har redan erfarit många sådana saker. Jag tycker att som Dafa-lärjungar som har kommit så här långt idag så bör ni vara mycket klara över många saker och vara mer och mer förnuftiga nu, och ni bör veta vad som pågår när ni stöter på problem. Så på dessa områden ska ni vara mycket klartänkta nu och ni ska inte längre bli störda av vissa saker.

En annan sak är att allting som Dafa-lärjungar gör just nu bekräftar Fa, eftersom er förståelse och förbättring allt kommer från Fa. Som Dafa-lärjungar ska ni då naturligtvis bekräfta Fa, det behöver inte sägas. Men allting som görs i bekräftandet av Fa görs för er själva – inte en enda sak görs för mig, och det inkluderar de saker som jag har sagt till er att göra. Eftersom varje Dafa-lärjunge måste skapa sin egen mäktiga dygd i processen att gå mot Fulländning – särskilt då ni är varelser som formats av Dafa – så har ni visat upp [er förmåga att göra det] i bekräftandet av Fa. Så allting som Dafa-lärjungar gör är storartat. Det innefattar det som tycks vara de enklaste saker, såsom att dela ut flygblad, klargöra sanningen för världens människor, sända upprätta tankar vid konsulaten och ambassaderna, Dafa-lärjungars bekräftande av Fa på olika sätt till regeringen, till samhället och det allmänna och till media etcetera – allt detta är att skapa mäktig dygd åt er själva, och alltihop är den väg som leder till den slutliga Fulländningen. Med andra ord, alla de saker som ni gör, inklusive de små och obetydliga sakerna, alla görs för er själva, och inte en enda sak görs för Dafa, inte heller görs en enda sak för mig, er Mästare. (Applåder)

I framtiden kommer ni alla att se att förutom att säga det som behöver sägas vid Fa-konferenser så säger jag vanligtvis mycket lite. Det beror på att alla behöver gå sin egen väg och alla måste gå sin egen väg. Bara då kan mäktig dygd etableras. Så jag kan inte skjuta på er varje stund och i varje ögonblick, som det gjordes förut. Tiden för att bara studera Fa och kultivera sig själv har passerat, och den här tiden är till för att Dafa-lärjungar ska fullända sina sista saker, alla de saker som ni behöver. Det ser ut som om ni gör saker för Dafa och en del människor kanske tänker: ”Jag gör saker och ting för Mästaren, eftersom Mästaren har sagt åt mig att göra det.” (Mästaren ler/småskrattar) Det är faktiskt inte så. De saker som jag säger till er att göra, de görs också för er själva.

Ingen varelse kan skada Fa. Den existerade från början och fördes hit; den finns där. Det är bara så att den sprids till alla varelser för att rädda alla varelser, men hur många varelser kan se de sanna, specifika former som Fa manifesteras på? Det är rätt svårt att göra, de kan inte ses, och det är anledningen till att Fas substans inte kan ses. Den Falun som ni ser är bara en form av gong, och det är rätt svårt för vanliga varelser att se det hjul som verkligen stabiliserar Fa, och inte ens de på höga nivåer ser det. Så vem kan verkligen skada Fa? Ingen.

Jag har berättat för er att det är svårt att rädda levande varelser, och att det för att låta varelserna som helhet och varelser på olika nivåer erhålla Fa och bli räddade var tvunget att välja att lära ut Fa på den här platsen för människorna, vilka är varelserna på den lägsta nivån i kosmos, så att varelser på alla nivåer kunde höra den. När Fa sprids här, vilka av människorna i den här världen skulle då finnas här för att lyssna till Fa? Det var tvunget att det fanns sådana varelser och sådana varelser är dagens Dafa-lärjungar. (Applåder) Valet måste bli att Fa-upprätandet äger rum när det gamla kosmos har nått det slutliga stadiet av bildande-varande-degenerering-förintelse – med andra ord, under den svåraste tiden – för att rädda levande varelser och hela himlavalvet. Syftet med att skapa den Trefaldiga världen långt tillbaka i tiden var att låta den bli använd av Fa-upprätandet i det här skedet. Så vilka skulle de levande varelserna i den Trefaldiga världen vara, vilken sorts varelser skulle vara här, och vilken sorts varelser och vilka existenssätt för varelser skulle behövas längre fram – vilket inkluderar varelsernas sätt att tänka, hur de för sig, deras kultur och så vidare – alla dessa saker skulle ta form under historiens gång. Men när man ser på dem [nu] under Fa-upprätandet så [tycks] de dåligt arrangerade och det berodde på att de gamla krafterna framträdde. Det jag säger är att många aspekter hos mänskligheten inte är sådana som de är av en tillfällighet, de är välordnade. Just för att de är rätt välordnade så framstår de som naturliga. Men när det gäller saker som huruvida Dafa-lärjungar kan komma in genom Dafas dörr eller ej medan Fa sprids, huruvida han fortsätter att kultivera eller ej när han genomgår ett test, huruvida han slutligen kan gå vidare mot Fulländning eller ej, och huruvida en Dafa-lärjunge kan göra bra ifrån sig eller ej i bekräftandet av Fa när förföljelse eller andra former av störningar äger rum, de här sakerna beror på individen själv. Så under bekräftandet av Fa har ni alla sett att det finns problem, nämligen framträdandet av de gamla krafternas allvarliga störande av Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar. Men hur de än har stört eller hur ondskefulla sakerna som de har gjort än är, så när ni ser tillbaka ser ni att ingenting faktiskt har ”undkommit Tathagatas hand[ii]”. Och det är säkert. Vad de gamla krafterna, de eländiga demonerna eller de elaka människorna än vill göra så måste saker och ting till slut fullbordas enligt mitt Fa-upprätandes krav. Vare sig det är de olika formerna av störningar som inträffar under processen eller de olika typerna av uppförande och tillstånd som vissa elever har uppvisat så är dessa saker inget annat än tillstånd som manifesterats av det gamla kosmos varelser under det sista skedet av bildande-varande-degenerering-förintelse och [är inget annat än] vissa störningar av Fa-upp­rätandet. Men när det gäller Dafa självt så kan ingen skada den. Och oavsett hur fruktansvärd smärtan är som Dafa-lärjungar har genomlidit så kommer de till slut att nå gudomlighet.

Utifrån Fa har ni alla insett den här principen: i detta kosmos lider ingen varelse förgäves. Det gäller särskilt för någon som kultiverar Dafa och dessutom är en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden – så länge han fortfarande är i Fa är det som väntar honom Fulländning, vad som än slutligen händer honom. Med andra ord, oavsett hur ondskan förföljer oss så kan den inte nå sitt mål och till slut måste saker yuanrong enligt Fa-upprätandets oundvikliga resultat. Så är det. När Fa-upprätandet utsätts för störningar, då utnyttjar [jag] under Fa-upprätandet störningssituationen, och till slut åstadkoms det mål som Fa-upprätandet behöver, och det är säkert.

I framtiden, efter att Dafa-lärjungar har klarat sig igenom och ni tar er en titt på allting så kommer ni definitivt att se att det är sant. När en gudom i kosmos såg att kosmos under sin process med uppgång och nedgång skred fram mot det sista stadiet av bildande-varande-degenerering-förintelse så tyckte han att det var skrämmande. Ingen vill bli förintad och alla ville rädda sig själva. För att rädda sig själva skulle de ha blivit tvungna att rädda hela kosmos och likväl, efter att ha uttömt alla sina idéer så kunde varelserna fortfarande inte nå sitt mål, särskilt eftersom de idéer som varelserna kom på och de saker som de gjorde vid den tiden inte kan anses vara bra. Hur hög en varelses nivå än var så kunde han inte anses vara helt och hållet perfekt eller helt och hållet bra. Det är därför som de inte kunde nå sitt mål. Men varelserna i kosmos såg det slutliga, skrämmande slutet och ville göra något åt det. Och det var därför som kosmos gamla krafter kom till.

När hela det övergripande Fa-upprätandet i kosmos har nått det här stadiet i dag så kan jag faktiskt inte beskriva det riktigt med mänskligt språk längre, eftersom mänskligt språk inte längre kan uttrycka det. Jag kan bara beskriva saker och ting generellt. De saker som jag planerade långt tillbaka i tiden har alla fullbordats. Faktum är att vårt eget kosmos har fullbordats. (Applåder) Det enda som återstår är de sista faktorerna som gör det möjligt för den här kosmiska kroppen att existera och alla de faktorerna är saker som avskiljer den mänskliga ytan på en grundläggande nivå.

För närvarande är den situation som är manifesterad i det mänskliga samhället mycket lik Fa-upprätandets situation i kosmos. Saker och ting blir klarare och klarare [för människor] nu. Och jag tror att den här situationen kan börja ändra sig ännu snabbare. När Fas upprätande av människovärlden startar, det är då som det verkligen kommer att påverka människor. I början av Fa-upprätandet hade den här Trefaldiga världen redan blivit omringad. Så den Trefaldiga världen var avskiljd från den ursprungliga kosmiska kroppen, varelserna där ovan kunde inte längre ha kontakt med varelserna nedanför, och i framtiden när mänskliga angelägenheter bearbetas så kommer det inte att ha något att göra med det som finns utanför den Trefaldiga världen. På senare tid såg varelserna i de övre rikena allt detta och innan Fa-upprätandet kom de ner och inkarnerade i den här världen i stort antal. Så för människor verkar dessa vara samma mänskliga skinn men faktum är att personerna inuti de mänskliga skinnen nu är annorlunda. Många varelser på höga nivåer kom för att få Fa och inkarnerade som människor, och många är varelser från olika, avlägsna kosmiska kroppar. Och faktum är att medan Dafa-lärjungar bekräftar Fa vid den här tiden så skulle många fler människor få Fa, men av olika anledningar avskiljdes de på den tiden av de gamla krafterna, vilka inte tillät dem att få Fa. Och under förföljelsen har en del varelser till och med syndat mot Dafa – något som de aldrig helt kan betala för – och står nu inför eliminering. Och det finns också sådana som inte har syndat mot Dafa men som inte kan kultivera; de kommer att bli människor under nästa epok. Det här är alla framtida saker.

Jag ska ta tillfället i akt att nämna någonting. Nyligen har många Dafa-lärjungar skrivit böcker. Jag har snabbt tittat på några av dem. Avsikterna med dem är rätt bra och många av böckerna handlar om kultivering, om att bli förföljd och om att stå upp mot förföljelsen. Emellertid kan de inte cirkuleras bland Dafa-lärjungar. Utgångspunkten bekräftas – de bekräftar Fa genom att använda bokformen, ni räddar människor i den här världen och de gör det som Dafa-lärjungar bör göra. Men som ni vet behöver Dafa-lärjungar nå Fulländning så ingenting borde störa den form med vilken dagens Dafa-lärjungar bekräftar Fa – det här är ytterst avgörande. Lägg inte till någonting bortom Fa-studierna. Så ni kan absolut inte cirkulera någonting bland Dafa-lärjungar som inte är en del av Dafa självt, och ni kan absolut inte störa Dafa-lärjungar på något sätt.

Jag har talat om de här frågorna förut. I dagens speciella situation och unika omständigheter, och med uppkomsten av den speciella situationen att vara förföljd så tar jag upp det igen. De här böckerna kan föras fram i det vanliga samhället, Dafa-lärjungar kan hjälpa till med att annonsera ut dem och använda medieutgivning som etablerats av Dafa-lärjungar, och ni kan sprida dem i det vanliga samhället. Ni kan alla hjälpa till med att göra det, och det är bara bra. Det är bara det att ni inte kan orsaka uppståndelse bland Dafa-lärjungar. Från och med nu, förutom Dafa-böcker, sälj inte på Fa-konferenser något material eller något audio- eller videomaterial etcetera, som inte är en del av Fa självt. Än mindre ska ni göra Fa-konferenser och våra elever till era viktigaste kunder. Ni kan inte tjäna pengar på Dafa-lärjungar. Material för spridande av Fa, klargörande av sanningen och så vidare, ska rikta in sig på samhället. Det är så som saker och ting borde göras.

Härnäst ska jag ta mig lite tid till att besvara frågor åt er. (Applåder) Ni kan lämna fram frågelappar. Låt oss sätta igång genast.

Fråga: Kan vi använda rättsliga medel för att ta itu med den franska polisens beteende?

Mästaren: När den kinesiske ledaren besökte Frankrike åkte ni dit för att framföra en vädjan och för att välkomna honom. Det var från början en mycket bra sak. Men en del av de där skurkarna från det gäng som förföljer Falun Gong var dock tvungna att ställa till problem, vilket ledde de franska poliserna som inte kände till sanningen att trakassera våra elever. Incidenten var utan tvivel ondskans verk, ett verk av den hop med gangsters som förföljer Falun Gong. [Den franska polisen,] den myndighet som upprätthåller lagen i ett demokratiskt land följde helt och hållet ett annat lands order, en regering som kontrolleras av ondskan, och bröt mot de mänskliga rättigheterna. För ett land som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter så tycker jag inte det är något att vara stolt över. Det är helt i sin ordning att använda rättsliga medel för att lösa problemet.

Fråga: Dafa-lärjungar i Thailand sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Fråga: När de klargör sanningen är en del elever inte lugna till sinnes och de talar på ett extremt sätt.

Mästaren: Dafa-lärjungar ska göra allting med lugn i sinnet och med Shan-tankar. Vare sig du klargör sanningen för människor eller deltar i någon aktivitet, så ska ni alltid låta människor få se godheten och vänligheten hos Dafa-lärjungar. Gör absolut inte någonting som är alltför extremt. Om ni när ni räddar varelser och klargör sanningen talar på ett extremt sätt så kommer det inte att ha någon positiv effekt. Det beror på att när ni saknar Shan så kommer ni inte att sönderdela de onda elementen som existerar i sinnena hos de människor som har förgiftats, och ni kan inte uppnå någon positiv effekt.

Jag har sagt till er förut att Shan inte är någonting som kan låtsas, och inte heller är det ett tillstånd som bara upprätthålls på ytan. Shan kommer verkligen inifrån och kan bara uppnås och manifesteras genom kultivering. När ni står inför levande varelser, så snart som ni öppnar munnen och så snart era tankar kommer fram, så kan de lösa upp onda element och de dåliga saker som förgiftar världens människor och som existerar i människors sinnen. Och då kommer människor att förstå, och ni kommer att kunna rädda dem. Utan att den mäktiga kraften hos genuin Shan är i verksamhet kommer ni inte att kunna lösa upp de där sakerna, och ni kommer inte att åstadkomma någonting med att klargöra sanningen. Särskilt de som gör saker på ett extremt sätt, låt mig berätta för er att det absolut inte kan få några positiva effekter. Det beror på att de förmågor som ni har förvärvat genom kultivering inte manifesterar sig, och er Shan manifesterar sig inte. Så när ni gör någonting, ha inte några stridslystna tankar, det är fel. Gå inte till ytterligheter, inte ens när ni går till konsulaten och ambassaderna. Ni ska vara barmhärtiga mot människor. Men det är annorlunda när det gäller onda varelser. När vi sänder upprätta tankar rensar vi bort den ondska som inte tillhör mänskligheten, samt demonerna, spökena och monstren som har varit delaktiga i förföljelsen. Hur ni än hanterar dessa ruttna demoner och mörka hantlangare så är det bra. Men ni måste vara Shan mot människor. Räddar vi inte människor? Eftersom vi räddar världens människor, hur kan ni rädda människor om ni inte är Shan mot dem?

Fråga: När fler varelser skapas blir en del varelser själviska, och de faller ner. Är det en av orsakerna till att kosmos har degenererat? Kommer det att finnas lika många varelser i framtiden?

Mästaren: Själviskhet är en grundläggande egenskap hos det förgångnas kosmos. På grund av den egenskapen är bildande-varande-degenerering-förintelse och födelse-åld­rande-sjukdom-död oundvikliga. I framtiden kommer Fa att vara yuanrong och osjälvisk. Förändringen i kosmos grundläggande egenskap leder till grundläggande förändringar i kosmos fortgång och varelsers egenskaper. Den grundläggande egenskapen för kosmos har bestämt det grundläggande tillstånd som kosmos är i. Orenheten hos varelser, och till och med att varelser som har blivit dåliga faller ner, har orsakats av bildande-varande-degenerering-förintelse. Och bildande-varande-degenerering-förintelse bestäms i sin tur av kosmos grundläggande egenskap, men det tycks inte vara relaterat direkt till den grundläggande egenskapen.

Ni tänker nu på gudomars saker med ett mänskligt sinne. Det är inte så som ni tror. Antalet varelser i kosmos är konstant, och det har ingenting att göra med att varelser degenererar eller inte.

Gudomar finns överallt, och varelser finns överallt, och det finns så många av dem att det är omöjligt att räkna dem. Ni vet, det finns i luften så många partiklar som utgör luften. Allting som vi ser när vi öppnar våra ögon består av mikrokosmiska partiklar och ännu mer mikrokosmiska partiklar som formar nästa större lagers partiklar. Det finns varelser i varje partikellager och det finns till och med gigantiska grupper av varelser i varje partikellager. En del manifesterar sig i olika dimensioner. För närvarande kan de inte ses i den här tiden med vetenskapliga metoder, men de existerar verkligen. Så många är de – om du plockar upp ett dammkorn så finns det oräkneliga varelser på det. Och jag syftar inte på bakterier här. Om ni förstorar en partikel så att den blir lika stor som Jorden, ta en titt på den och ni ska se hur många varelser som finns på den. Och det lilla dammkornet är inte den mest mikrokosmiska partikeln. Det finns ännu mer mikrokosmiska partiklar och ännu mer mikrokosmiska partiklar, och sådana som är nästan oändligt mikrokosmiska. Det här handlar om de mikrokosmiska sakerna. Hur är det då med större partiklar? I makrokosmos, hur många varelser finns det i gigantiska kosmiska kroppar som är större än molekyler, och ännu större? Hur många varelser måste det finnas där allt som allt?! Kosmos är en rikt varierad och otroligt stor kosmisk kropp. Allting lever och allting är varelser. Det finns så många varelser att de är överallt. Huruvida varelser är goda eller inte har ingenting att göra med deras antal. Alla varelsers livslängd bestämdes av det tidigare kosmos egenskap; i det förflutna orsakade principen bildande-varande-degenerering-förintelse det. I framtiden kommer Fa att vara yuanrong.

Fråga: Är vårt nuvarande utseende identiskt med våra urandars utseende och vårt utseende efter att vi har fullbordat kultiveringen?

Mästaren: Jag har talat om det här förut. Ju högre upp du kommer, desto mer underbar och desto yngre [ser du ut], och du kommer fortfarande att se ut som du. Oavsett om ni är gamla, medelålders eller unga idag så kanske inte era själar ser så ut. Men ju högre upp ni kommer, desto mer underbara och vackra ser ni ut, det är säkert. Nå, eftersom det är underbart så innefattar det att vara underbar att vara vacker. Så när ni når en mycket hög nivå, låt säga att ni har kultiverat till en viss punkt, så kommer ni att upptäcka att ni är så vackra att ni inte ser ut som ni gör nu, och att ni inte alls ser ut som människor på Jorden. Det är en manifestation av det rike som är ett resultat av att stiga upp dit ut ur det mänskliga.

Fråga: Var i kroppen är energifältet särskilt starkt? (Folk skrattar)

Mästaren: Den här är från en ny elev. Det spelar ingen roll var, styrkan är densamma överallt. Det är bara det att kroppens delar är olika känsliga. Du undrar var den är känslig och var den är särskilt starkt? Under effekten av gong är förändringarna desamma överallt i ens kropp.

Fråga: Det finns en del elever i Kina som inte har stigit fram eftersom de är rädda. Hur kommer deras framtid att bli?

Mästaren: För närvarande vill jag inte säga något slutgiltigt i dessa frågor. Ni är faktiskt alla rätt klara över detta: när en person har gagnats av Dafa, men likväl, för att skydda sig så säger han ingenting om den verkliga situationen när Dafa ställs inför motgångar, förtjänar den personen räddning? Låt mig ge en enkel illustration. Det fanns den här personen som såg att en annan person var i fara och räddade hans liv. Sedan ser den person vars liv blev räddat att personen som räddade honom är i svårigheter, men han struntar i det. Är det en god människa? Du är en varelse som skapades av Dafa och som har getts ett nytt liv av Dafa, så när en situation uppstår där Dafa-lärjungar alla blir förföljda och Dafa skadas, och du likväl inte kan skydda Dafa, är du fortfarande en Dafa-lärjunge? Du kan inte ens kallas för en god människa i den mest grundläggande betydelsen. Dessutom har du verkligen gagnats [av Dafa]. I gudomars ögon är du den värsta varelsen, till och med värre än dem som direkt har förföljt Fa. Det beror på att människor som har förföljt Dafa-lärjungar inte har gagnats av Fa. Så en sådan person är till och med värre än de usla människorna. Dessutom är detta Dafa som skapade allt liv i kosmos. När det gäller hur de ska hanteras så har Fa sina standarder.

Fråga: Avser ”dåliga tankar” som nämns i ”bort alla dåliga tankar // Buddha ej svårt kultivera[iii]” tankekarma?

Mästaren: Ja, det är riktigt. Tankekarman manifesterar sig mestadels som att ta sin tillflykt till fantasier eller att hänge sig åt vilda föreställningar, vilka alla är mänskliga fasthållanden. Oftast är det här dåliga tankar på att vilja ha saker som man har begär efter, saker som man vill ha men inte kan få. Det är därför som de kallas ”dåliga tankar”, tankar som är fruktlösa, fåfängliga. (Mästaren ler/småskrattar) Det är betydelsen.

Fråga: När vi rapporterar nyheter från Taiwan, vilken infallsvinkel ska vi använda för att framhäva kontrasten mellan de två sidorna av sundet?

Mästaren: ”När vi rapporterar nyheter från Taiwan, vilken infallsvinkel ska vi då använda för att framhäva kontrasten mellan de två sidorna av sundet?” Frågan är inte tydligt skriven. Vad du egentligen försöker säga är att de har olika inställning beträffande Falun Gong. Hur man ska framhäva kontrasten mellan de två? De inställningar som de två sidorna av sundet har skapar i sig själva en kontrast. De har samma förfäder och samma kultur, ändå har de två platserna olika inställning gentemot Dafa. Är inte det i sig självt en kontrast? I artiklar som klargör sanningen kan ni göra jämförelsen och hjälpa världens människor att se det.

Fråga: Hur klargör vi sanningen för stora bolag?

Mästaren: Vid den här punkten gör jag ingen skillnad på om de är stora bolag eller små bolag. Hur det än är så bör vi rädda alla dem som bör bli räddade. Ni ska göra vadhelst ni bör göra, rädda vemhelst som kan räddas, och göra vadhelst ni kan göra. Huruvida människor vill bli räddade är deras ensak.

Fråga: En Dafa-lärjunge i vårt område är alltför upptagen med att göra Dafa-arbete och har sålunda försummat det ansvar som det är menat att han ska ta i familjen.

Mästaren: Den elev som ställde den här frågan tycks också ha ett fasthållande. Försök inte använda Mästarens mun [för att kritisera andra]. Det jag har sagt till er är att vara goda människor var ni än är och få andra att säga att ni är Dafa-lärjungar. Ni behöver hantera sakerna i er familj väl och hantera sakerna på er arbetsplats väl. Hur väl ni som Dafa-lärjungar har kultiverat reflekteras just på dessa områden, inför världens människor. Ni kanske säger: ”Jag har kultiverat väl, jag är en Dafa-lärjunge.” Men när ni har att göra med världens människor så är ert uppförande på de områdena inte bra. Hur skulle ni då kunna visa att ni har kultiverat väl? (Mästaren skrattar) Är det inte så? Naturligtvis har en del av våra Dafa-lärjungar kultiverat väl men det är bara det att de har förbisett de här sakerna. Men tillståndet att man har kultiverat väl är inte någonting som kan spelas, det är bara så som kultiverare är.

Fråga: Den där ondskans överhuvud i Kina som valdes av de gamla krafterna måste ha ett skamligt förflutet. Skulle Mästaren kunna berätta för oss om dess bakgrund?

Mästaren: Faktiskt har det inte så mycket till bakgrund. Det var en pust av ondskefull luft som avgavs från en förruttnad kropp som var tusentals år gammal, och den blev till ett paddembryo och valdes av de gamla krafterna. Genom dess benägenhet till avundsjuka som härrörde från dess lynnighet och småaktighet, och genom dess mygel i byråkratiska kretsar, utvecklade den sina sätt att skada människor på för att avancera, bilda kretsar, i avsaknad av ädla strävanden, fjäskande och att göra ytterst skamlösa saker. De gamla krafterna tyckte att den fullständigt motsvarade standarden för att vara mänskligt avskum – den hade mer än uppfyllt alla kraven – och ägde alla slags elakheter. De gamla krafterna tyckte otroligt bra om den och de visste att den säkerligen skulle bli rätt användbar när den tiden kom. Den valdes av de gamla krafterna och blev sedan avsiktligt formad. När de gjorde urvalet på den tiden så letade de efter något som var ondskefullt och dumt. Det är därför som den helt och hållet uppför sig som den gör.

Fråga: Var snäll och berätta mer för oss om betydelsen av att sända upprätta tankar och att vädja framför konsulaten och ambassaderna. Vi övar framför dem varje dag, i ur och skur. Trots att förhållandena är usla är vi alla rätt orubbliga.

Mästaren: Konsulaten och ambassaderna i olika länder är platser dit utomlandskineser kan gå för att framföra sina synpunkter. De är de platser dit kineser utomlands går för att uttrycka sina åsikter. Naturligtvis kan ni gå dit. Det finns människor även där som kan räddas. Så det har stor betydelse. Dessutom kan allting som ni gör ses av världens människor. Men för Dafa-lärjungar är det verkligen påfrestande. I norr är vintern mycket kall, med isande vindar som gör en genomfrusen, och ändå upprätthåller Dafa-lärjungar fortfarande sina ansträngningar. De är anmärkningsvärda, verkligen anmärkningsvärda! Alla går sin egen Fa-bekräftandeväg. De eleverna går också sina egna vägar när det gäller att bekräfta Fa.

Fråga: Du har ofta talat om Dafa-lärjungars mäktiga dygd. Naturligtvis tror jag på allting du har sagt. Men det är svårt för mig att se den mäktiga kraften i de små saker som jag gör. De ser bara ut som en vattendroppe i en väldig flod. Jag ska fortsätta att studera Fa och saker och ting kommer att bli tydliga genom Fa.

Mästaren: Det känns på det viset eftersom i stort sett alla varelser i det mänskliga samhället lever i illusionen, och människorna är de mest vilseledda. Jag har talat med er om syftet med det. Det är att ge människor en chans att återvända, en chans att kultivera medan de är i illusionen. Om människor, medan de inte kan se den verkliga bilden, fortfarande kan göra bra ifrån sig och dessutom kan fortsätta kultivera mitt i lidandet, då är det nyckeln till att återvända. Om människor alla kunde se den verkliga bilden av kosmos och gudomars existens, då skulle varenda en göra bra ifrån sig. Man skulle inte behöva tala om att ge människor en chans och det skulle inte vara nödvändigt att rädda människor. Alla skulle försöka göra bra ifrån sig. Varje dag skulle de inte längre vilja göra någonting annat, och de skulle inte vilja ha någonting annat längre – de skulle alla vilja kultivera sig. Skulle det i så fall fortfarande räknas som kultivering? Även om de kunde kultivera så tror jag att de definitivt skulle kultivera mycket långsamt eftersom de skulle ha sett den sanna bilden – ”gudomar finns just där. Där är målet. Låt oss gå dit, och vi stannar inte förrän vi kommer dit.” Men medan ni är i illusionen kan ni inte se slutet och ni kan inte se ert mål. Och ni kan inte ens se den sanna effekten av de storartade saker ni gör. Just i en sådan miljö, om ni kan träda ut ur den och lyckas med kultiveringen så kommer alla gudomar att bli övertygade. De kommer att tänka att efter att ha gått igenom sådana svårigheter och levt i en sådan illusion och i en miljö, där det finns alla former av störningar, och efter att ha stått emot alla sorters världsliga frestelser, såsom berömmelse, egenintresse och känslor, så kunde ni bryta er ut och träda ut ur mänskligheten. Bara då kommer gudomarna att bli övertygade. Bara då kommer de att tycka att ni är anmärkningsvärda och värdiga att vara en gudom. Detta är mäktig dygd. Om detta inte var fallet så skulle den här Trefaldiga världen och mänskligheten vara likadan som andra lager i kosmos, med den verkliga bilden känd för varje lager. Då skulle det inte finnas någon mänsklighet här, det skulle vara en värld med gudomar här. Åtminstone skulle vi kunna säga att det här var gudomliga varelser på den lägsta nivån, och inte människor som är på denna lägsta nivå. Det är så som de här sakerna hänger ihop. När dagens Dafa-lärjungar kan göra bra ifrån sig i det som det är meningen att de ska göra, och kan klara sig igenom dessa få år som är fulla av prövningar och svårigheter, så kommer ni att se allting i framtiden. Värdesätt det. Värdesätt det! Ni måste värdesätta den del av resan som ni redan har fullgjort, och ni måste göra bra ifrån er när det gäller det som är kvar framöver också. (Applåder)

Fråga: Hur ska vi förstå det kinesiska tecknet ”Bei” i ”Ci Bei” (barmhärtighet)?

Mästaren: Jag sprider inte Dafa för att förklara ord, eftersom de här sakerna är alltför obetydliga, så obetydliga att de inte räknas som någonting. Låt mig ge er två meningar: ”utan ’ingenting’ är det bara det mänskliga hjärtat. Om det är ett mänskligt hjärta, då är det inte Bei (medkänsla).[iv]

I det mänskliga samhället, under loppet av en mycket lång tid – som jag har berättat för er förut – har Kina varit scenen för detta storslagna skådespel i historien. I tusentals år lades hela tiden grunden för allting för människor så att när tiden för att erhålla Fa kom så skulle de ha den rätta kulturen, det rätta tänkandet, uppförandet, levnadssättet, och förmågan att känna till och förstå Fa; det inkluderade också hur människor mitt i illusionen skulle påverkas av fasthållanden och inte kunde se den verkliga situationen, men att de samtidigt, så länge de utvecklade upprätta tankar genom att studera Fa kunde bryta sig loss från det. Detta är precis den slags miljö som skapades. Verkligen, en hel del ansträngning lades ner på det, och dagens mänsklighet skapades. Men på grund av de gamla krafternas inblandning är det som vi har här inte den bästa situationen, jag använder den bara klokt. Det finns många vita elever, svarta elever och elever av andra etniciteter. Idag befinner ni er inte i miljön i Kina, men låt mig berätta för er att nästan alla i världen under historiens gång kom ut från Kina. (Applåder) Ert tänkande är olikt dagens kinesers. Men någon gång i historien lade ni grunden för den sortens tänkande. Djupt inne i er varelse förstår ni. Med andra ord kan ni förstå den Fa som jag sprider idag. Orden på ytan [i varje språk] är olika, men det som ryms inuti är detsamma. Ni kan känna till innehållet i Fa och kan uppleva och förnimma innehållet i Fa. Det är därför som er kultivering inte påverkas.

Så [begreppet] Ci Bei skapades när kulturen etablerades för mänskligheten. Ci Bei beskriver tillståndet när en gudomlig känsla visas fram, en känsla som går bortom människor. Naturligtvis, tvåteckenordet Ci Bei används nu också i det vanliga mänskliga samhället, men det är definitivt ingenting som människor kan uppnå. Det har hänt för att dagens kultur har blivit förvirrad. Folk tror inte längre på gudomar, och vet inte längre att de borde kultivera. Människor vågar vara hädiska mot Buddhor, mot Fa, och mot Gudar, och använder kultiveringstermer bland vanliga människor. Människor har gjort allt det. Men detta är inte vanliga mänskliga termer, det är bara det att vanliga människor har fångat upp dem och använt dem.

Fråga: ”Hela nationen kommer att vara emot den.” Skulle du kunna utveckla det mer?

Mästaren: Himlens hemligheter kan inte avslöjas för tidigt. (Mästaren ler/småskrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Som jag har berättat för er tidigare så har förföljelsen av Falun Gong skapat missförstånd angående Falun Gong bland det kinesiska folket, så det jag säger är att fastän många människor inte är bekanta med Falun Gong så fördömer alla den där onde gängledaren. Är det inte så nu? (Applåder)

Fråga: Nyligen har jag kämpat mot ett starkt element. Jag känner det som om jag kanske inte kan fortsätta med det, och jag har aldrig känt mig så trött psykiskt och fysiskt.

Mästaren: Sänd upprätta tankar för att rensa bort de mörka hantlangarna. Närhelst elever för närvarande har onormala och ihållande störningar medan de bekräftar Fa, då måste det vara de mörka hantlangarnas verk. När ni eliminerar dem, se till att lösa upp dem fullständigt. Men de elever som erhöll Fa senare eller klev fram senare, er kultivering och ert bekräftande av Fa är hopslagna till samma tid och det får pressen på er att verka ännu större. Naturligtvis, det här är kultivering, och så länge som ni har starka upprätta tankar kommer ni säkerligen att kunna komma över dem. Det måste finnas svårigheter. Människor har karma innan de kultiverar, de behöver eliminera karma under kultiveringen, och när de eliminerar karma lider de. Det är den karma som ni var skyldiga från tidigare, och Mästaren kan inte eliminera alltihop åt er. Om du skulle bli en gudom utan att betala tillbaka någon karmisk skuld så skulle gudomar tycka att din närvaro var en plåga: ”Hur kan du vara bland oss? Har du betalat av de skulder du var skyldig? Alla togs bort och betalades av din Mästare. Sedan när fungerar det på så sätt?” Naturligtvis fungerar det inte så, och det är därför som ni behöver utstå en viss mängd lidande när ni kultiverar.

Men förhållandevis, när det gäller elever utanför Kina så är det lidande som ni utstår långt ifrån det lidande som kultiverare i det förgångna utstod. Vad svårt det var på den tiden! Idag är det inte lika svårt. Vet ni vari lidandet ligger idag? Tidigare led människor både psykiskt och fysiskt, och nu lider ni bara när ni inte kan släppa era fasthållanden. Ert lidande kommer bara av att ni inte vill släppa era fasthållanden – ”Åh! Hur kommer det sig att jag mår så dåligt! Varför behandlar vissa människor mig alltid så dåligt? Varför eliminerar min kropp alltid karma?” Människor kan bara inte släppa dessa saker. Hur mycket kan du släppa som mest? Kan dina tankar vara upprätta och kan du vara som en sann Dafa-utövare? Var upprätt, värdig och tillitsfull, och betrakta dig själv som en Dafa-lärjunge. Om du verkligen kan släppa dina fasthållanden under vilka omständigheter som helst, och behandla dig själv som en Dafa-lärjunge som är olik en vanlig person, så tror jag att allting kommer att ändras. Erfarna elever har alla upplevt detta på djupet, de har gått igenom allt det. Så nya elever ska fråga och be om råd från erfarna elever oftare på dessa områden, och tillbringa mer tid med att läsa den Fa som jag lärde ut förut. De här frågorna förklarades en hel del. En annan sak är att de dåliga gudomarna (mörka hantlangarna) som kröp in i den Trefaldiga världen också har deltagit direkt i att förfölja Dafa-lärjungar på senaste tiden. Mycket ofta har det varit de som har gjort saker och ting. När ni sänder upprätta tankar, förstör dem och eliminera störningarna.

Fråga: Jag är mycket tacksam för att Mästaren räddar mig. Men jag har en stor penningskuld och har alla möjliga mänskliga tankar och fasthållanden. Jag är mycket orolig. Aktade Mästare, var snäll och hjälp mig.

Mästaren: Jag kan rädda dig, men jag kan inte hjälpa dig av de orsakerna. (Publiken skrattar) Jag kan bara säga till dig att kultivera. Om du säger: ”Jag är skyldig så mycket pengar nu, jag kan inte få lugn i sinnet och kultivera. Mästare, hjälp mig tjäna en förmögenhet och betala tillbaka alla pengarna så att jag kan kultivera utan bekymmer,” jag säger dig, det är inte kultivering. Jag vill inte att du ska kultivera på det sättet. Det är på grund av att alla människor har skulder att betala tillbaka av som vi är skyldiga här och skyldiga där, och alla har lidanden som de måste gå igenom, och det är just under sådana svårigheter som du visar om du kan kultivera. Om du kan det, då kan allting kanske ändra sig. Men din kultivering måste vara solid, genuin och självmotiverad. Om du säger: ”Jag ska kultivera och jag ska öva varje dag,” men i djupet av ditt hjärta tänker du i hemlighet: ”Så länge som jag övar sade Mästaren att alla mina problem kommer att tas bort och förändras,” om du har sådana tankar så kommer saker och ting inte att ändra sig. Det beror på att du i det fallet har ett kryphål och döljer dina fasthållanden. Du kan lura dig själv men du kan inte lura gudomar. När du verkligen blir en kultiverare, blir en Dafa-lärjunge öppet och ädelt, så kommer allting att ändra sig.

Ändå finns det en del fall där de mörka hantlangarna stör. Ni ska på allvar rensa bort störningarna med era upprätta tankar.

Jag ska säga någonting annat i förbifarten. På sistone har många elever märkt att ett mycket litet antal elever är respektlösa gentemot Mästaren. Sanningen är att jag kan förlåta allt det, men var försiktiga: de olika faktorerna hos de gamla krafterna och de varelser i kosmos som inte har rätats upp av Fa kommer inte att göra det. De kommer att hoppa på detta och göra vad de vill med er. Den här typen av saker hände ganska ofta när jag spred Fa i Kina på den tiden. När någon är respektlös mot Mästaren kommer de säkert att knuffa över honom till den motsatta sidan. Alla varelser kom för Fa, för att spela antingen en positiv eller en negativ roll. De som spelar en negativ roll kommer att förstöras till slut. Så när de ser en elev agera på det sättet kommer de definitivt att knuffa den personen över till den andra sidan och få honom att göra så många dåliga saker som han kan från och med då.

Mycket farligt. Så när väl sådana situationer uppstår kommer de gamla krafterna att göra det direkt eftersom de har hittat en anledning till att göra det. De kommer att säga att personens enorma skuld eliminerades av hans Mästare och bars åt honom av hans Mästare, som skyfflade upp en varelse som honom – någon som så gott som var i helvetet – och gav honom så många saker. Trots att han inte ser dem så är alla de sakerna verkliga och har verkligen getts till honom. De skulle tycka: ”Hur vågar han behandla sin Mästare på det sättet?” Så de skulle insistera på att knuffa över honom till den andra sidan, få honom att göra dåliga saker och slutligen få honom förstörd.

Jag erkänner förstås inte de här arrangemangen från de gamla krafterna, och jag tillåter dem inte att göra de sakerna. Och det är därför jag gör mitt bästa att få elever att inse dessa saker själva. Men om våra elever inte fäster uppmärksamhet vid detta så kommer det att bli svårt för er att slita er loss från den här sortens prövningar. Den här frågan dök plötsligt upp i mitt sinne nyss. Ni behöver verkligen ta det här på allvar – alla icke upprätta vägar är fyllda med faror och fallgropar.

Fråga: Jag fick Fa för bara sju månader sedan. Är jag en Fa-upprätandelärjunge? Kommer jag att återvända när Fa rätar upp den mänskliga världen?

Mästaren: Jag kan inte säga att det du frågar är fel. Men du har ett fasthållande där. Vare sig du är en ny elev eller en erfaren elev, och oavsett vilken kategori av lärjungar du tillhör, nu när du har trätt in genom Dafa-kultiveringens dörr – nu när du har trätt in genom dörren till sann kultivering – håll inte fast vid någonting. En enda mänsklig tanke kan bli till ett hinder som hindrar din förbättring. Det är därför det i kultivering finns ett talesätt: ”Ha önskan att kultivera, utan önskan att erhålla gong.” Ni kan kultivera men ni kan inte ha fasthållanden. När ni inte har några mänskliga fasthållanden och inte håller fast vid någonting så kommer ni att kultivera snabbt, förbättra er snabbt och få färre prövningar. Så länge ni har fasthållanden kommer er kultivering att vara långsam.

Oroa dig inte för huruvida du är en Fa-upprätandelärjunge eller en framtida lärjunge. Nu när du har börjat kultiveringen så är du redan en varelse som avundas av oräkneliga andra varelser. Så vandra bara din väg väl. Beträffande vad som helst som en varelse gör i kosmos så kommer han att få återbetalning för det. Det kommer att bli återbetalning för när man gör gott, och det kommer att bli återbetalning för när man gör ont. Kultivering involverar naturligtvis också återgäldning – återgäldningsfrukt vid bekräftande av fruktposition (guowei). Detta är en absolut sanning i kosmos. Tänk inte för mycket och bekymra er inte över vilken er egen situation är. Om ni kan göra vad som krävs och ni kan kultivera, sätt då igång och kultivera.

Fråga: Mästare, var vänlig och förklara ”Shan-lösningar”.

Mästaren: Genom att säga ”Shan-lösningar” syftade jag på ett sätt på vilket varelser i kosmos assimileras till Fa under Fa-upprätandet. En del varelser är inte värdiga en Shan-lösning, och vad som än ska göras kommer då att göras. När det gäller en del varelser som har syndat mot Fa-upprätandet så förtjänar de ännu mindre chansen till en välvillig lösning. I det ögonblick Fa-upprätandet passerar igenom så rensas de bort. De varelser som behandlas med Shan-lösningar assimileras till Fa med den bästa metoden. Och Dafa-lärjungar får någonting ännu bättre än en Shan-lösning, eftersom Dafa-lär­jungar kultiverar aktivt, och kultiverar sig själva mot framtiden, så det är mer värdefullt än att få en Shan-lösning.

Fråga: Alla franska Dafa-lärjungar sänder sina bästa hälsningar till Mästaren

Mästaren: Tack. (Applåder)

Fråga: I Frankrike finns det en Dafa-elev med psykiska problem. En gång när han delade ut flygblad till kinesiska turister tappade han kontrollen och började skrika inför många kinesiska turister, vilket hade negativ effekt. När han sänder upprätta tankar framför ambassaden kan han inte hålla sig stilla, och han skrev saker över hela den kinesiska ambassaden.

Mästaren: När det gäller dessa saker så ska ni som Dafa-lärjungar hantera dem väl. Som en Dafa-lärjunge kan den eleven inte göra så. Vi kan bara rädda varelser med Shan. Att göra saker på ett irrationellt sätt får negativ effekt.

När ett mycket litet antal elever inte kan hålla sina egna känslor under kontroll så ska andra elever stoppa dem. Dafa-lärjungar är ett, och ni ska samarbeta med varandra och inte låta sådana saker inträffa längre – när de har inträffat ska ni lösa problemet på ett lämpligt sätt. Om personen verkligen har psykiska problem så tycker jag att vi ska försöka övertyga den eleven om att öva hemma; Mästaren kommer att se efter honom i alla fall, och han behöver inte gå ut bland allmänheten. Om det inte är fråga om psykiska problem, då ska ni hjälpa honom.

Fråga: Allting i kosmos har en viss förutbestämmelse i sig. En del varelser är dömda att bli förintade. Vad är det som bestämmer det för den typen av varelser?

Mästaren: ”Allting i kosmos har en viss förutbestämmelse i sig” syftar på kosmos i stort. Till exempel förutbestämde de gamla Fa-sanningarna det faktum att kosmos skulle gå igenom bildande-varande-degenerering-förintelse. Det är så långt det gamla kosmos Fas visdom sträcker sig. Trots att kosmos öde är förutbestämt till att vara så och trots att grunderna hos de specifika varelserna inuti det är kopplade till kosmos historiskt, så när det gäller vad en varelse gör specifikt och hur mycket karma han har så måste han betala för allt det, och om hans karma blir stor så kommer han att förintas. Allt det här är frågor som har att göra med den varelsen själv. Och dessutom, vilken riktning en varelse själv tar, dessa är saker som i grund och botten är instabila. Men genom det som en varelse gör kan människor se vad som kommer att hända honom härnäst i kosmos, och sedan därefter, och sedan därefter. Med andra ord kan man utanför tidsmiljön i vår dimension, i en annan tidsmiljö, se vad han kommer att göra senare, en förlängning av hans nuvarande tillstånd. Om hans nuvarande tillstånd plötsligt ändras, då kommer hans tillstånd i nästa skede också att förändras, så dessa saker är instabila. Men det övergripande ödet med bildande-varande-degenerering-förintelse för kosmos är stabilt.

Fråga: [Huruvida någon kan bli] en Dafa-lärjunge avgörs i stor utsträckning av hans ödesförbindelse med det. Vad är då den grundläggande orsaken till ödesförbindelserna?

Mästaren: Jag har talat om ödesförbindelser i Zhuan Falun, och jag har talat om dem i många andra Fa-föreläsningar. Jag har specifikt talat om Dafa-lärjungars ödesförbindelser. Det finns tre typer, Dafa-lärjungar fördelar sig på tre typer av situationer. Jag tror inte att jag ska upprepa det här, eftersom vi inte har så mycket tid här. Jag kanske inte kommer att svara på alla frågorna.(Mästaren ler/småskrattar) Titta i min tidigare Fa-undervisning.

Fråga: Många medutövare har olika synsätt beträffande hur vi ska yuanrong[v] Fa på denna mänskliga nivå.

Mästaren: Yuanrong denna mänskliga nivå? Det är ett felaktigt uttalande. Om man inte har gjort saker och ting väl så är det en kultiveringsfråga och det involverar inte någon fråga om att ”yuanrong”.

Fråga: Hur kan en person bryta igenom sin medfödda grund eller sin medfödda grunds begränsningar?

Mästaren: Ni ska inte hålla fast vid dessa saker i kultiveringen. Det är inte relevant. Oroa er inte över hur er medfödda grund är. När en varelse har lyckats komma in i Dafa idag så är hans medfödda grund inte dålig. Se på världens människor – det finns mer än sju miljarder människor i världen, och hur många Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperio­den finns det? Ändå är du en av dem. Så varför skulle du fortfarande tala om din medfödda grund? (Applåder)

Fråga: När man är en del av en grupp, om några projektsamordnare har starka mänskliga föreställningar, hur kan vi klara att arbeta bättre tillsammans?

Mästaren: Varje Dafa-lärjunge kultiverar, varje person vandrar sin egen väg, och varje person har fortfarande mänskliga fasthållanden, vilket är anledningen till att ni fortfarande kan kultivera. De mänskliga fasthållandena kommer då att visa sig. Var inte ovillig att arbeta med andra elever när det finns konflikter eller meningsskiljaktigheter. Kom ihåg att ni alla har gått igenom det stadiet, och då och då kan var och en uppleva det tillståndet. Ni ska förlåta andra och vara förstående gentemot andra, och ni ska hjälpa varandra. Att kunna arbeta tillsammans och göra de saker bra som Dafa lärjungar gör för att bekräfta Fa – det är det ni ska göra.

Fråga: Vad kommer att hända med de länder där det inte finns några Dafa-lärjungar? Hur ska vi sprida Fa och klargöra sanningen i de där avlägsna länderna?

Mästaren: Dafa-lärjungar gör vad Dafa-lärjungar ska göra. Om ni har möjlighet kan ni göra det. Ni kan åka och sprida Fa på platser där det inte finns några Dafa-lärjungar. Men vad beträffar platser där det är för svårt eller platser som har mycket nära band med den där gangstergruppen i Kina som förföljer Dafa-lärjungar så ska ni inte åka dit just nu, eftersom det finns saker som behöver göras under nästa skede.

Fråga: Om varelserna blir degenererade igen i framtiden, kommer Fa-upprätande att bli nödvändigt igen?

Mästaren: Detta är någonting som aldrig har hänt tidigare och sannolikt aldrig kommer att hända igen.

Om kosmos varelser hade blivit ännu mer degenererade, då skulle Fa-upprätandet inte ha kunnat ske. Fa-upprätandet skedde, den här uppgiften påbörjades, exakt vid en tidpunkt då varelserna i kosmos och mänskligheten inte längre var tillräckligt bra och var på väg att rensas bort, men inte hade kommit till punkten bortom räddning. Det var då som Fa spreds. Om de verkligen blir lika dåliga som varelser som kommer till helvetet, då är de vid den punkten inte längre värda att räddas, även om jag förvisso kan göra vad som helst och allting och kunde rädda dem.

Fråga: När en raket färdas bortom området för de nio stora planeterna, har den då gått bortom den Trefaldiga världen?

Mästaren: Det är endast det område som är uppbyggt av molekylpartikellagret. Det är mycket svårt att använda det mänskliga språket för att beskriva omfånget av den Trefaldiga världen. När jag nu berättar för er hur stor den Trefaldiga världen är så använder jag begrepp från mänskliga känsel- och synförnimmelser, och från de partiklar som finns på samma nivå. Den största skillnaden mellan hur gudomar och hur mänskliga varelser ser på kosmos är att gudomar inte ser på saker på grundval av strukturen på detta enda partikellager. De tittar samtidigt på saker från alla håll och tredimensionellt, på grundval av de kombinerade kosmiska strukturerna hos de olika partikellagren nedanför det och de olika partikellagren ovanför det. De kan se hela den struktur som saker uppvisar på olika nivåer i kosmos, och se hur de ser ut på en grundläggande nivå. Mänskliga varelser kan å andra sidan endast se den här världen som består av detta molekylpartikellager; de kan endast se saker som består av detta partikellager. Men kosmos består inte bara av detta enda partikellager. Människor kan inte se den sanna bilden; människor kan endast se detta enda lager. Detta är ett resultat av den separering och begränsning som beror på olika faktorer, och begränsningarna hos det mänskliga ögats struktur, vilket allt är avsett att ge människor dessa falska bilder av saker och ting. Män­niskor tillåts helt enkelt inte att se den sanna bilden. Med andra ord, till och med när det gäller saker som består av detta partikellager så tillåts människor inte se hela bilden, och människor har getts den här sortens ögon just för att begränsa deras förnimmelse av kosmos, vilket skapar den kultur som finns här. Allting har skapats med ett visst syfte.

Ni vet, förutom infrarött och ultraviolett ljus så finns det andra osynliga typer av ljus och ohörbart ljud, men de existerar. Dagens vetenskapliga utrustning kan upptäcka och påvisa att de existerar, men de mänskliga ögonen kan inte se dem. Med andra ord tillåts de mänskliga ögonen inte ens att se alla de saker som finns på den här mänskliga världens nivå. Den typen av värld som människor tillåts att se har avsiktligt utformats så att människors uppfattningsförmåga är stabiliserad i detta tillstånd. Men i själva verket är det inte absolut stabilt eller ogenomträngligt – genom kultivering kan en person bryta igenom det. Men hur mycket en person kan bryta igenom och hur mycket av kosmos sanning han kan se beror på kultiverarens nivå. Omvänt, ju mer materialistisk en person är, desto mer är han fångad i illusionen. Ju mer materialistiskt en person är, desto mer är hans tankar och förståelse fångade i den här ”verkligheten”, och desto mer är han inom den här ”verkligheten”.

De vidare gränserna för den Trefaldiga världen är av det lilla universums storlek. Den Trefaldiga världens gränser i mikrokosmisk skala, sett från mikrokosmisk nivå, då skulle jag säga att till och med så nära som några centimeter är hur långt som helst. Ni vet, mikroskopiska partiklar bildar partiklar på en nivå högre upp. Så med andra ord består partiklar på olika nivåer alla av mindre partiklar på en nivå nedanför. Det kan sägas att den Trefaldiga världens gränser är just här, precis mitt i allting, i mikrokosmos hos alla tingen. Det finns inget avstånd på det sätt moderna människor tänker eller förstår det – ni kan nästan inte beräkna deras avstånd. Men partiklarna på olika nivåer som bildar den Trefaldiga världen har sina gränser på olika nivåer. Det vill säga, när man ser på dem på olika plan så har de olika nivåerna sina gränser och avstånd. Kosmos är en mycket komplex kropp. Den Trefaldiga världen som vi talar om är ett område som var avsett för användning av det kommande Fa-upprätandet. Men det finns identiska partiklar i identiska tillstånd som existerar samtidigt med den Trefaldiga världen och de är förbundna med ett ännu vidare område. Och många gudomar på de allra högsta nivåerna kallar det också generellt för ”den lägsta nivån”. Den Trefaldiga världen som vi talar om är emellertid detta särskilt angivna område. Omfattningen på de andra besläktade dimensionerna som består av partiklar i samma klass som dem i den Trefaldiga världen är otroligt väldiga.

Fråga: Varför kallar Dafa-lärjungar dig för Huvud-Buddhan? Vad kommer det sig att du kommer från en högre, mer avlägsen plats?

Mästaren: (Mästaren ler/småskrattar) Jag har i själva verket inga titlar. Bara för att jag skrev i en av mina skrifter, ”Huvud-Buddhans barmhärtighet …” så spekulerade elever: är Mästaren Huvud-Buddhan? Faktum är att allt människor kallar mig är oriktigt. Varje människas liv har en ursprungsplats i kosmos och har på samma gång mer uråldriga, avlägsna faktorer, och det innefattar varelser på de lägsta nivåerna – till och med gräset på marken har en ursprungsplats och mer avlägsna faktorer. Det finns olika växter i olika historiska perioder, och under kosmos historias långa vindlande förlopp har planeter och partiklar ständigt sönderdelats och sedan återfötts, sönderdelats, återfötts, ständigt förnyats. Och en massa damm i kosmos kan vara faktorer av varelser som sönderdelades för mycket mycket, länge sedan. Mycket av den smuts som har fallit till marken kan vara materia från mycket, mycket lång tid tillbaka. Sedan absorberade gräset materia från den smutsen, och kanske det gräset också har olika faktorer från lång tid tillbaka. Detta är att tala om det i termer av materians yta. Allt är levande – så länge det existerar är det levande.

Från ett annat perspektiv sade Bibeln att Jahve skapade människan av lera. I själva verket var det som Jahve skapade ett släkte med vita människor, inte alla vita människor. Vita människor tillhör inte alla ett och samma människosläkte – de skapades av flera gudomar. Gula människor skapades också av flera gudomar. Och andra folk, till exempel människorna i Indien, de forntida egyptierna och så vidare, skapades alla av olika gudomar. Människor tror att Gud skapade människan till sin egen avbild, när det i själva verket helt enkelt är så som en gudoms förmåga fungerar – den människa som han skapar måste vara från den lägsta delen av honom och från den lägsta nivån av partiklar från honom, det är allt. Enkelt uttryckt är det en partikel nederst på gudomens fot, man kan också kalla det en cell. Jag har tidigare sagt i mina Fa-föreläsningar att varje cell hos en varelse – människor, djur, växter och så vidare – är en avbild av huvudkroppen.

Allting hos de människor som skapades då för länge sedan, inklusive allt som bygger upp deras själar och varelser, skapades med substanser och beståndsdelar inifrån den Trefaldiga världen. Sedan vakade naturligtvis gudomarna som skapade de olika folken över sina egna folk. Detta fortsatte hela vägen fram tills nyligen, när tiden för att sprida Dafa var nära förestående, vid den tidpunkt då många av själarna inuti de mänskliga hudarna bestod av varelser som kommit ned från höga nivåer, istället för människors själar, som tidigare. En annan sak som behöver klargöras är att allting som består av partikellagret på den mänskliga ytliga nivån kallas mänsklig hud, och det innefattar en människas ben, inre organ, liksom hans hud på ytan. Denna ytliga mänskliga hud dör av ålderdom, men många av de saker som den ytliga huden tar emot under sin livstid överförs till nästa generation. Under många långa tidsåldrar, generation efter generation, har människan överfört det kulturinnehåll som gudomar skapade för människan. På en kognitiv nivå känner människor inte till dessa saker, men de finns däri. När vi kom in i nutiden, när många varelser som kom för Fa reinkarnerade som människor, så stannade själarna som tillhörde de människor som skapades av gudomar kvar i underjorden, och gudomar som kom från höga nivåer bortom den Trefaldiga världen reinkarnerade som människor och satte på sig de kläderna (den mänskliga huden). Så med andra ord togs den mänskliga huden som skapats av gudomarna förr i tiden på av en annan gudom.

Sedan behöver någonting annat klargöras här, den andra gudomen kanske inte är lägre än den gudom som skapade människan; han kan vara högre, eller naturligtvis lägre, eller på samma nivå; han kom och övertog den människa som [en gudom] skapade, vilket innebär att en annan gudom har kommit innanför gränsen för den gudom som ursprungligen skapade människan. Jag säger ofta att dagens människor alla har en betydelsefull bakgrund – få om ens någon av världens människor har de själar som gudomar skapade på den tiden. Det spelar ingen roll vem det är, när han har trätt in i den här illusoriska världen är allting som han kommer i kontakt med och ser med sina ögon så här, det är så han ser världen från den stund han föds från sin mors sköte. Och i det här illusoriska samhället kommer han att generera karma precis som alla andra. Dessutom har den sentida mänskligheten skapat en kultur som gör människor än mer vilsna i detta samhälle, när den uppfostrar sig själv i denna materialistiska kultur. Det är extremt svårt för människor att överskrida tänkandet här – för någon att begripa vad som är bortom allt detta, han kan endast uppnå det genom kultivering.

Det finns också ett annat fenomen. Olika gudomar skapade olika folk, men under de senaste få årtusendena har olika religioner spridits bortom sina regioner eller etniska grupper. Som resultat har en del människor börjat tro på en annan gudom, vilket har gjort den gudomen som skapade dem ganska ledsen. Dessutom kan den gudomen som den personen nu tror på inte rädda människor som skapats av en annan gudom. Och många etniska grupper har inte längre någon aning om vem som är deras sanna gud. Den här situationen har uppstått ganska ofta under historiens gång, och gav inte den gudom som skapade dessa människor något annat val än att överge de människor som han skapat. När det väl hänt blev många etniska grupper till människor utan rötter och de har inga gudomar som vakar över dem. Saker såsom social oordning, att man förlorar förnuftet, och respektlösheten gentemot gudomar kommer mestadels från dessa folk. Dessa etniska grupper och individer är alla försvagade.

Angående varför Mästaren kom från en högre, mer avlägsen plats, i själva verket kom kanske många av Dafa-lärjungarna här i publiken också från en del högre och mer avlägsna platser. (Applåder börja sakta och ökar.) Det är bara det att jag kom från en något mer avlägsen plats, och på grund av det kan jag under Fa-upprätandet rädda alla. Vad beträffar den plats som jag kom ifrån så är det nu för varelserna i kosmos irrelevant om jag kom från en hög eller låg nivå – det som är viktigast är att jag går i riktning mot det högsta och slutliga. Det är tillräckligt för er att känna till att jag kom för att sprida och skapa denna Dafa.

Fråga: En del Dafa-elever tror att det att systematiskt klargöra sanningen för advokater, lära sig detaljer i lagen, och slutligen söka den mest gynnsamma lösningen är att misstro advokater. Kan Mästaren vara snäll och säga några ord om detta?

Mästaren: Det mänskliga samhället har nu blivit instängt i ett mycket trångt utrymme av människan själv. Mänsklig visdom är begränsad och många begränsningar stänger in människan. Många saker är verkligen svåra att lösa och det är svårt att rädda människor nu. Hantera dessa saker med visdom. Beträffande vad som ska göras så är det naturligtvis inget problem med att klargöra sanningen. Handla i enlighet med din specifika situation. Inga av de saker ni möter under det att ni bekräftar Fa är likadana, så det är omöjligt för mig att uttömmande täcka allting eller tala om dessa specifika saker här, så ni måste ändå på egen hand hantera de saker ni möter. Att tänka ut hur ni ska göra saker och ting bra är en del av ert bekräftande av Fa och att gå er egen väg.

Fråga: Räknas det att visa övningarna för människor, inklusive turister från Kina, som att klargöra sanningen?

Mästaren: Att visa övningarna kan åstadkomma en viss effekt. Allt ni gör kan åstadkomma en viss positiv effekt. Men om ni inte pratar om fakta, inte går in på de specifika sakerna och endast gör övningarna, då kan ni för närvarande inte lösa upp många förvirrande frågor i människors sinnen.

Fråga: Dafa-lärjungar från Kinas Xishuangbanna i Yunnanprovinsen, Qinghua-universitetet i Beijing, Jiayuguan i Gansuprovinsen, Hebeiprovinsen, Guangdongprovinsen, Nya Zeeland, Peru, staden Tianjin, Montreal i Kanada, staden Changchun, Beijing, staden Shenyang, staden Harbin, Leshan i Sichuanprovinsen, berget Emei, Guang­zhou, staden Zhengzhou, och Mudanjiang sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allesammans. (Applåder)

Fråga: Vad ska en person göra om medutövare av misstag tar honom för spion?

Mästaren: Låt mig prata lite om frågan om spioner. (Mästaren ler/småskrattar) (Publiken skrattar) Vet ni att Mästaren i själva verket ser på den här frågan från ett annat perspektiv? Naturligtvis är dessa saker som de gamla krafterna kokade ihop tester som riktar in sig på Dafa-lärjungar, men i själva verket skulle jag säga att de är en förolämpning mot Fa, de drar skam över mänskligheten, de respekterar inte Fa, de är störningar av Fa-upprätandet och de skulle inte ha hänt. Men det är just på grund av att varelser inte längre håller måttet som Fa-upprätandet är nödvändigt. Ett sådant yrke har, när allt kommer omkring, kommit till bland människor. Är det då sant att endast de uslaste och värsta människorna valdes att bli spioner? Nej. Vad en person gör bestäms i stort av det han själv föredrar, men det finns också många människor som motvilligt utför ett arbete på grund av omständigheterna, och det finns de som har valts ut därför att de betraktas som smarta och kapabla att göra ett visst jobb. Med andra ord bestäms inte valet av en människas yrke av huruvida hans natur är bra eller dålig. Finns det goda människor bland spioner? Definitivt. De olika yrkena i det mänskliga samhället säger oss inte om en person är bra eller dålig, eller om den varelsen kan bli räddad.

Jag såg den här frågan, så alltsedan den tiden jag började undervisa Fa har jag sagt – och jag har fullföljt det – att jag inte drar gränserna baserat på yrke eller social status; jag kommer att rädda dig oavsett vilket slags arbete du har. Min dörr är vidöppen, helt öppen, så öppen att det knappt finns någon dörr kvar – så länge som man vill kultivera kan man komma in. Jag kommer att rädda vem som helst, oavsett vilket slags arbete du har. Men om en person kommer in eller inte är upp den personen själv, och om han får Fa eller inte är hans ensak. Det är svårt för dagens människor att bestämma vilket yrke de ska ha – hur kan någon bara gå och göra vadhelst han vill i livet? Hur kan det vara så lätt? Det är verkligen svårt. Med andra ord kan inte en person som lever i den här världen bara välja vilket yrke han än vill ha. Jag såg det, och dessutom har alla människor kommit hit för Fa, så oavsett vilket arbete du utför, oavsett vilket ditt jobb är, så kan jag rädda dig. Men huruvida ni kan hålla fast vid kultiveringen eller inte beror på er, och huruvida ni vill kultivera är också upp till er.

Jag har varit rak när det gäller detta och har praktiserat det, men under dessa år har många av våra elever ännu inte verkligen förstått syftet bakom er Mästares ord. Jag har helt och hållet öppnat dörren, och jag släppte in människor från vilka yrken eller samhällssektorer som helst. Så varför insisterar ni fortfarande på att göra onödiga distinktioner och dra gränser? (Applåder) Det är på grund av att det är människor som kultiverar, inte gudomar. När människor kultiverar har människor mänskliga tankar, och mänskliga tankar innefattar yrkesvanor och fasthållanden och tendenser som orsakas av deras yrken, vilka alla är verksamma undermedvetet. När en person inte har kultiverat väl kommer hans vanefasthållanden som bildades på hans arbete att visa sig. Då kommer förstås en persons spion- eller specialagentstendenser också att visa sig, och han kan till och med göra felaktiga saker när han inte kan klara ett test. Speciellt under den här tiden när Dafa-lärjungar förföljs, när han inte kan klara ett visst test så kommer han att rapportera viss information i en stund av förvirring. Men på en grundläggande nivå kan det inte bestämmas huruvida detta är en dålig person och huruvida han kan räddas bara utifrån hur han är vid en bestämd tidpunkt. Ni måste tillåta honom att göra misstag och ge honom möjlighet att korrigera sina handlingar – det är det som är det magnifika med vår Fa. (Applåder)

Jag har förut sagt att ingen kan sabotera Dafa, och att Dafa-lärjungar kan sabotera Dafa endast när de inte gör bra ifrån sig. Så under den här förföljelsen vill den där hopen med gansters använda Dafa-lärjungar för att sabotera Dafa, men faktum är att de inte alls kan sabotera Dafa. Förutsättningen för det jag sagt var att en Dafa-lärjunge verkligen kultiverar, men under hans kultivering förstår han inte Fas principer så djupt eller grundligt, och han går inte sin väg korrekt, vilket har en dålig effekt. I själva verket kan det endast ha en effekt här bland människor – ingen kan påverka Dafas essens. Vad beträffar dessa som har gått över till den andra sidan under förföljelsen så är de inte Dafa-lärjungar längre, men de som kan komma tillbaka är dock en annan sak. När de inte längre är Dafa-lärjungar har de i huvudsak blivit en del av den onda hopen av förföljare, och de gör avsiktligt dåliga saker, saboterar avsiktligt saker och ting, vänder upp och ned på sanningen, och lägger fram lögner som fakta. Det kan inte sabotera Dafa, och kan endast hjälpa Dafa-lärjungar att bli mer och mer förnuftiga, och deras tankar att bli mer och mer upprätta, och få dem att bli mer och mer klartänkta och medvetna. Är inte det resultatet av förföljelsen? Har ni inte alla mognat? Det jag pratar om är att bara när Dafa-lärjungar inte själva gör bra ifrån sig kan de ha en dålig effekt och påverkan i den här världen. Om en Dafa-lärjunge har en vanlig människas mentalitet och inte gör bra ifrån sig, eller var en spion förut, eller om en elev gjorde någonting fel på grund av att han inte kunde klara ett test, och alla därför driver bort personen eller betraktar honom annorlunda, och verkligen gör så att hans förutbestämda chans efter tusentals år verkligen förstörs, och får honom att gå över till den andra sidan, då, låt mig säga er att det verkligen vore att göra någonting dåligt. (Applåder)

Endast när vi kan vara förlåtande kan vi rädda människor. Om alla Dafa-lärjungar kunde tänka på det sättet, tänk på det, med den kraften från Shan, skulle det fortfarande finnas någon plats för dåliga faktorer att existera? Med det sagt, låt mig säga er att de professionella spionerna inte kan komma in. [Spionerna bland oss] är [Dafa-]elever som var i den yrkeskategorin före 1999 och som inte kultiverade bra, eller elever som gav upp inför ondskan vid en punkt på grund av rädsla och inte gjorde bra ifrån sig. Om du skulle säga till dem att verkligen skada Fa så skulle de inte göra det. Det är bara det att de blev förvirrade vid en viss tidpunkt, inte gjorde bra ifrån sig, och inte kunde klara testet och vid den punkten tog de fel väg. Det finns också en del Dafa-lärjungar som håller fast vid dessa små saker som de har, och en del som bara ville göra tillräckligt för att slippa bli besvärade av de skurkaktiga spionbyråerna. Verkligheten är den att det är omöjligt för någon att verkligen skada Dafa.

Så detta har hänt just på grund av att en del elever fortfarande har mänskliga fasthållanden och fortfarande inte har gjort bra ifrån sig i vissa avseenden. Vad beträffar uppfattningen att spioner verkligen har infiltrerat oss och smugit sig in så ska jag säga er att det är omöjligt, eftersom det vi gör är kultivering. De vill använda elever för att förse dem med vissa så kallade ”underrättelser” för att de ska hitta mål. Men allt det är meningslöst och de lurar bara sig själva. Dessa spionbyråer vet mycket väl att Falun Gong inte har några som helst hemligheter, och de vet mycket väl att Falun Gong är en grupp goda människor som bara är emot förföljelsen. De vet detta själva. Ett av de oärliga medlen de använder är att skapa ett klimat som pressar människor och piskar upp dem – i Kina är de vana att skapa dessa kampanjer. Det är det enda de vet hur man gör, och de blåser upp vissa saker för att påverka människor. Fungerar det på kultiverare? Några år har gått, och har inte Dafa-lärjungar blivit mer orubbliga och mer förnuftiga? (Applåder) Har någon skrämts av det? Ingen har det. Under en sådan ondskefull förföljelse, har några av Dafa-lärjungarna i Kina skrämts? Naturligtvis finns det de som inte kunde klara sig igenom det, men de som inte kunde det hade avsiktligt arrangerats att ta sig in av de gamla krafterna. Jag har sagt att alla varelser kom för Fa, men inte alla kom för att spela en positiv roll. De gamla krafternas syfte var att få den typen av varelser att spela en negativ roll så att Dafa-lärjungar kunde bli härdade, det är allt; det är inte så att de usla människorna har förmågan att göra vad som helst. Människor kan inte se dessa saker klart, och människor håller bara fast vid det som människor vill göra. Men vad människor än har gjort så måste de betala för det, det är säkert. (Applåder)

Men jag vet också att det verkligen finns specialagenter som drar fördel av kryphålen hos elever som har fasthållanden. Det orsakas av att elever inte gör bra ifrån sig och håller alltför hårt fast vid saker. De få elever som inte är klara i huvudet måste nu vara uppmärksamma på detta.

Just nu lärde jag ut Fa från en positiv synvinkel. Men jag vet också att medan Mästaren ger chanser om och om igen så finns det ändå några människor som inte fattar det och som inte har tagit Mästarens fortsatta barmhärtighet på allvar och har gjort en spions smutsiga arbete, svikit sitt eget samvete och förrått Dafa-lärjungar. De har gång på gång gett så kallade ”underrättelser” till ondskan, och i gudomars ögon är de negativa effekter som deras handlingar har orsakat Dafa nu bortom vad de kan betala för. Den här typen av involvering i störningen av Fa-upprätandet är i själva verket att direkt delta i förföljelsen, och konsekvenserna kommer att bli desamma som för den där gangstergruppen i Kina som förföljer Dafa-lärjungar. Jag har nu inget mer att säga till dessa människor, och det jag sade för en liten stund sedan gäller inte för den här typen av människor. När jag kom till den här punkten sade en gudom nyss: ”Det verkar som om allt de har kvar är en chans att planera sin begravning.”

Fråga: Du sade att genom att göra de tre sakerna väl så omfattas allt. Innebär det att en persons alla fasthållanden och de konflikter en person har haft kommer att få en välvillig lösning? Jag ber uppriktigt Mästaren att upplysa mig om detta.

Mästaren: (Mästaren ler/småskrattar) Om en person inte kan lösa sina grundläggande problem i kultiveringen, då kan man inte säga att han kultiverar. Vad är kultivering? Vad är det yttersta målet med kultivering? Det är att komma ut från vanliga människor. När du inte längre är en av dem, kan vanliga människors olika konflikter, fasthållanden och olika faktorer fortfarande ha en effekt på dig? Absolut inte. Men huruvida du kan komma ut ur det och kultivera ut ur det, huruvida du kan vara flitig, huruvida du gör framsteg snabbt eller långsamt i kultiveringen – allt det beror på dig själv. Jag, som din Mästare, kommer absolut att vara ansvarig för dig. Men huruvida du kan göra flitiga framsteg eller ej är ändå upp till dig. Kan en gudom låta sig behärskas av alla slags mänskliga fasthållanden? Inte en chans, det är naturligtvis omöjligt. Så vad som helst kan lösas. Det beror bara på hur du kultiverar. Om du endast kultiverar med ditt sinne fokuserat på att lösa det problemet, så kultiverar du egentligen inte. Kultivering måste vara totalt villkorslös.

Fråga: Nivån på det kosmos som skapats av en Dafa-lärjunge kommer inte att vara länge. Skulle Mästaren vänligen kunna klargöra detta?

Mästaren: Jag sade inte till er att den inte skulle vara länge. Just nu så tänker ni människor med en mänsklig mentalitet. (Mästaren ler/småskrattar) En mänsklig tanke ... eftersom människor inte har några förmågor så är det de sänder ut likt en luftbubbla, det är mycket litet och det skingras på nolltid. Men de saker som kommer ifrån en Dafa-lärjunges tankar är starka, och ju högre en lärjunges nivå är, desto mer kraftfulla och större är de saker som kommer ur hans tankar, och desto längre varar de. För en gigantisk gudom kan hans enda tanke skapa kosmiska kroppar och kosmos. Egentligen är det mer grundläggande faktorer inblandade. Fa är yuanrong, och alla de ofullständiga faktorerna i det förgångnas kosmos löses perfekt den här gången under Fa-upprätandet. Så eftersom det är en yuanrong Fa har även kosmos grundläggande natur med bildande-varande-degenerering ändrats, och dess tidsbegrepp kan inte förstås med ett mänskligt sinne.

Fråga: Den senaste tiden har medutövare ofta använt elektronisk mjukvara för att dela med sig av sin förståelse och studera Fa, och de uppmuntrar till och med starkt användningen av den. Som resultat har folk färre tillfällen att dela med sig av tankar och studera Fa personligen.

Mästaren: Det är verkligen inte rätt. Med undantag för små lärjungar så ska ni inte göra det. Men det utesluter inte att ni använder det då och då när ni är väldigt upptagna, gör det bara inte till en vana. Det är inte någonting som jag vill efterlämna. Det finns inga problem med att ni studerar Fa tillsammans som grupp, och studerar Fa och utbyter tankar personligen. Ni kan använda [sådan mjukvara] när ni är upptagna, men ni kan inte alla göra så här, och ni kan inte göra det ofta.

Fråga: Jag förstår inte så bra skillnaden mellan att materia är oren och att materia har avvikit. Mästare, vill du vara vänlig och förklara?

Mästaren: Materians orenhet och avvikelse är den grundläggande orsaken till det gamla kosmos fall, och det orsakades av det gamla kosmos egenskap. Bildande-varande-degenering-förintelse var så långt Fas visdom sträckte sig på den tiden, och det var ett sätt att cykliskt rena olika specifika områden, men när hela saken når det stadiet så är det slutet. När det gäller materians orenhet och avvikelse, om man ser på det med utgångspunkt från det mänskliga samhället, så kan den orenhet som skapats av den moderna vetenskapen i luft, jord, metaller, vatten och olika kemiska grundämnen inte lösas av mänskligheten. I gudomars ögon har det mänskliga tänkandet avvikit så mycket att det inte längre är mänskligt. Allting i kosmos cirkulerar, så efter att de där sakerna extraheras av varelser på högre nivåer så kommer de att göra faktorerna och varelserna i dimensioner på hög nivå orena. Det är bara enkelt uttryckt. Ta en titt i mina senaste Fa-föreläsningar.

Fråga: Beträffande den roll som Internetsidan Minghui har för att klargöra sanningen, hur ska elever utanför Kina arbeta tillsammans och hjälpa till?

Mästaren: Internetsidan Minghuis roll i att klargöra fakta är oersättlig. Den är det viktigaste fönstret genom vilket vi får ut sanningen om förföljelsen och den övergripande situationen för Dafa och Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. När det gäller Dafa-lärjungars saker så ska ni alltid samarbeta med varandra och arbeta väl tillsammans.

Fråga: Nyligen träffade jag på en elev som påstod att han hade nått Fulländning och nu kunde byta till en annan kultiveringsmetod. Får jag fråga om han har upplysts på en ond väg eller bara har låtit sin fantasi skena?

Mästaren: Jag skulle säga att han har feber, (publiken skrattar) och han har blivit dimmig i huvudet av febern. Ja, vem som än säger detta är i ett farligt tillstånd. Varelser som inte har rationella, upprätta tankar och klara sinnen är de som gudomar ser ner på mest.

Fråga: Är det lämpligt att media publicerar Mästarens foto?

Mästaren: Jag tycker att det går bra, inga problem, för jag har mina sätt. (Mästaren ler/småskrattar) (Applåder)

Fråga: Mästaren sade i Nordamerikanska Fa-föreläsningsturnén: ”Jag vet inte heller vem jag är.” Jag förstår inte det så bra.

Mästaren: Vad är det med det som är svårt att förstå? Det som har varit har varit, och nu är jag en gåta för alla varelser, och i framtiden kommer ingen att veta var jag är. Jag är allsmäktig, och ingenting kan hindra mig. Vad ni än kallar mig så är det inte riktigt. I framtiden kommer olika varelser att se mig med deras egen etniska grupps utseende. Allting skapades av mig, men ändå är jag inte bland någonting – det är tanken. (Publiken skrattar, applåderar)

Fråga: För närvarande dyker det över hela världen upp sjukdomar som överförs från djur till människor, såsom fågelinfluensan och galna-ko-sjukan. Får jag fråga ärade Mästaren, hur är detta fenomen relaterat till framskridandet för Fa-upprätandet?

Mästaren: Mänskligheten har för mycket karma. Det är på grund av att människor redan har halkat ner till en väldigt farlig situation i alla avseenden, deras karma har blivit större och större, och dessutom har deras attityd beträffande Dafa ... mycket av det orsakades av människan själv. Detta verkar inte vara direkt relaterat till Fa-upprätandet, men allting kretsar kring Dafa, och inget händer av en slump. Människor blir varnade genom dessa saker.

Fråga: Vad beror det på att de som ägnar sig åt spionage bland eleverna fortfarande inte vaknar upp? Om vi avslöjar vilka de är mitt framför dem, skulle det vara obarmhärtigt?

Mästaren: Att göra det för att skydda Fa kan inte betraktas som obarmhärtigt. Varför inte få dem att bli sansade då, eller så kan ni avslöja dem om ni vill. Det vore bättre om vi kunde rädda dem, men om de inte kan räddas så är det deras eget val.

Fråga: En del Dafa-lärjungar har publicerat några artiklar på Internet om Dafa-relaterade mirakler, och detta har orsakat att en del Internet-läsare har missförstått Dafa.

Mästaren: Att diskutera saker och ting om det ämnet på ett ansvarsfullt sätt är inga problem. Oroa er inte över missförstånd, men gör inte heller saker på ett konstigt och obegripligt sätt. Om ni bekräftar Fa på ett storsint och förnuftigt sätt så kommer det inte att bli några problem. Dafa-lärjungar är trots allt kultiverare; vi är inte någon av vanliga människors politiska grupper i samhället, vi är en grupp kultiverare, och vi kultiverar gudomlighet, så självklart har mirakel verkligen inträffat. (Applåder)

Fråga: Du har sagt att om sexuella begär inte släpps så kan personen absolut inte nå Fulländning. För närvarande finns det fortfarande många lärjungar som inte har släppt sina sexuella begär. Kan du vänligen säga mig vad enheten för att mäta Fulländning är? Beräknas enheten för mätning i partiklar?

Mästaren: Ingen har någonsin sagt det där – kom det från några vilda tankar som du haft? Jag har aldrig sagt någonting till er om något förhållande mellan Fulländning och någon slags måttenhet. Dafa-lärjungar: jag sade för länge sedan att sexuella begär är en ödesdiger vägspärr som en kultiverare absolut måste komma över. [De människorna] drivs av mänskliga känslor alldeles för mycket. Om de inte ens kan dra sig ur denna lilla sak, då verkar det som om de gamla krafterna på den tiden skulle ha arrangerat att sätta dem bakom fängelsemurarna i Kina, eftersom de endast under de omständigheterna skulle rätta till problemet, eller hur? Jag undrar hur ni skulle uppföra er i en sådan brutal miljö. Är ni på det sättet för att era liv är för bekväma? Alla de som inte tar bort det fasthållandet och ursäktar sitt beteende lurar sig själva och försöker lura andra – det är inte så att jag har gjort några speciella arrangemang för er.

Fråga: Är det sant att vi inte behöver sända upprätta tankar på bestämda tider?

Mästaren: Meddelades det inte på Minghuis Internetsida att alla Dafa-lärjungar runt om i världen skulle sända upprätta tankar som grupp vid vissa tider? Jag tycker att det är en rätt bra idé, så varför gör ni inte det då. När det gäller andra specifika detaljer så kan ni göra saker och ting i enlighet med de olika situationerna i olika regioner.

Fråga: Varje gång jag ser Mästaren försvinner alla mina frågor spårlöst. När Läraren är här, med Fa här, så finns det inget som inte kan lösa sig. Vi borde verkligen värdesätta den här tidsperioden.

Mästaren: Med starka upprätta tankar så kan faktiskt allt lösa sig. Och med starka upprätta tankar blir allt klart. När en person inte har ett klart tänkande så är det alltid när han har fasthållanden som han inte kan släppa. När han känner sig olustig invändigt så tänker han inte klart.

Fråga: Kan du vara snäll och berätta för oss om det mot bakgrunden av våra ansträngningar att bekräfta Fa är lämpligt att ha med trollerinummer i våra Dafa-lärjungars konserter?

Mästaren: Jag tycker faktiskt inte att det är något fel med det. För mig är former för framförande av konst former för framförande av konst. Om det är någonting som människor njuter av och tycker om att titta på, och det inte är dålig smak, då tycker jag det går bra.

Fråga: Genom sina mekanismer garanterar Dafa att varelserna i framtiden inte kommer att utveckla fasthållanden eller själviskhet ens efter att de har gått igenom en mycket lång tidsperiod i kosmos, och sålunda kommer kosmos att vara yuanrong och kommer aldrig att förgås.

Mästaren: Nej, det är inte så det är, det är inte den rätta förståelsen, och det är inte tanken. Dafa är yuanrong, och kosmos grundläggande natur är osjälvisk. När en varelse kultiverar och når det riket så är det också sådan som han kommer att bli. Fa har vidtagit åtgärder för alla varelsers existens, Fa har för alla varelser skapat kosmos mekanismer och den rikliga variationen i kosmos, och Fa har skapat alla varelser, alla de myriaderna med saker, himlar och jordar, mänskliga varelser och gudomar. Men på vilket sätt varelser uppför sig är i viss utsträckning deras eget val.

Fråga: Hälsningar till Mästaren från Dafa-lärjungar i Yichang och Gezhouba i Hubeiprovisen, de Tre Ravinerna, Melbourne, Haibanprovinsen, Nongan, Kaian och staden Jilin i Jilinprovinsen, Heze i Shandongprovinsen, Heilongjiangprovinsen, den Norra portens område i Himmelska templet i Beijing, Sichuanprovinsen, och Ziyang i staden Chengdu.

Mästaren: Tack allihop! (Applåder)

Fråga: Du har sagt i din bok att när andra behandlar en dåligt så ger de en dygd och man borde vara glad för det. Men om vi är glada för det, är vi då tillräckligt barmhärtiga?

Mästaren: (Folk skrattar) Det är inte att vara obarmhärtig. Endast sanna kultiverare och Dafa-lärjungar kan vara oberörda när egenintresse och känslor är inblandade. Beträffande att den som slår ger dygd till den person som blir slagen så är det ett resultat av kosmos egenskap; det är ingenting man kan få bara genom att bara vara glad. När personen som blev slagen inte känner något agg eller hat medan han upplever smärta utan slår sig till ro med det som gjorts mot honom med ett leende, är inte det barmhärtighet? Från ett mänskligt perspektiv skulle ingen säga att han var obarmhärtig – när någon slår honom så svarar han med ett leende och känner inget agg. Naturligtvis ska en kultiverare inte le eller skratta på samma sätt som en vanlig människa gör efter att ha fått någonting (folk skrattar), du ska känna dig lugn inombords, och alla kommer att säga att du är en god människa. När någon gör dåliga saker emot dig så kan du råda honom att göra bra saker så att han inte förlorar dygd, och det är att vara barmhärtig mot honom. Om han inte lyssnar och fortfarande vill göra onda saker, då kommer det att bli vedergällning som ett resultat av hans onda handling. Precis som i fallet med dessa usla poliser och dåliga människor i arbetslägren i Kina så är det de som vill göra ont och vägrar att lyssna när de uppmanas att sluta. I det fallet finns det inget vi kan göra; de insisterar på att slå människor och kan inte stoppas på något sätt. Efter att de har genomfört misshandeln kommer de sedan till helvetet när tiden är inne. Det är inte att Dafa-lärjungar är obarmhärtiga.

I varje dimension finns den dimensionens Fa-sanningar. Fastän sanningar blir högre på högre nivåer, om en varelse i vilken dimension som helst kan följa sanningarna i den dimensionen, då är han en god varelse i den dimensionen. När man kan överskrida dessa sanningar så har man överskridit den nivån av varelser. Ingen är glad över att bli slagen, människor är olyckliga när de lider – det är så som människor är i den här dimensionen. Ingen vanlig människa skulle säga: ”Det spelar ingen roll vem som behandlar mig dåligt, jag kommer ändå att vara lycklig.” Endast kultiverare kan göra det, och det är att vara i ett högre rike än vanliga människor. Att kunna upprätthålla ditt xinxing medan du utstår fysisk smärta, det är en kultiverares barmhärtighet. Och beträffande att andra ger oss dygd så är det inte så att Dafa-lärjungar tog det ifrån dem, det är inte så att de människorna kunde ge ifrån sig det om de ville det, och det är inte så att någon kunde få det bara för att han ville det. Det är kosmos mekanism som gör den omvandlingen, det är kosmos egenskap som är verksam. Det jag har gjort som er Mästare är att lära ut Fa-sanningarna till alla varelser.

Fråga: Eftersom gravida lärjungar inte har den mänskliga kroppens essens, hur kan de då kultivera sina kroppar?

Mästaren: Vem säger att gravida lärjungar inte har den mänskliga kroppens essens? Ingenting kan störa Dafa-kultivering. Tvärtom är det bra för barnet.

Fråga: Min man (namn utelämnat), blev just frisläppt men han är fortfarande i Kina. Han fick veta att jag skulle komma till den här Fa-konferensen och bad mig berätta för dig att han saknar ärevördige Mästaren.

Mästaren: Tack (Applåd). Som deras Mästare kommer jag inte att lämna kvar en enda Dafa-lärjunge i Kina, förutom dem som har gått över till den motsatta sidan och inte längre kan räddas. (Applåd) Jag tänker på dem alla.

Fråga: På senaste tiden har jag känt att tiden går ännu fortare nu. Har tiden i den Trefaldiga världen redan blivit ersatt?

Mästaren: Ja, tiden går mycket fort. Innan Fas upprätande av den mänskliga världen når den här dimensionen med vanliga människor kommer tiden på den här mänskliga platsen inte att sakta ned helt och hållet.

Fråga: I det gamla kosmiska systemet kunde en felaktig tanke av en varelse på hög nivå orsaka att otaliga varelser gick snett. Men i det nya kosmos kommer det aldrig att hända. Är det på grund av att mekanismen i det nya kosmos är mer perfekt?

Mästaren: Det är inte den korrekta förståelsen eftersom det kan hända i det nya kosmos också. Varför säger jag att både Fa-upprätandet och [er] kultivering måste motsvara standarden? Det spelar ingen roll om det är de som har assimilerats eller de som har rätats upp av Fa under Fa-upprätandet, alla måste absolut motsvara standarden. Dafa-lärjungar, om ni kultiverar till en mycket hög nivå och kommer att styra en kosmisk kropp på hög nivå så kommer en enda av era tankar verkligen att vara allsmäktig inom er egen kosmiska kropp. Det är säkert. Det är därför som Dafa-lärjungar måste kultivera sig själva väl och bli upprätta genom kultivering. Naturligtvis, att ni kultiverar er själva är endast en del av det. Förutom det hjälper Mästaren er under Fa-upprätandet att lösa de av era saker som är orena på deras mest grundläggande nivåer. Så i framtiden kommer [ni] definitivt att vara mycket upprätta.

Det spelar ingen roll hur länge den tidsperiod [som ni tillbringar] i den mänskliga världen varar, även om det är tiotusentals år så kommer detta faktiskt att kännas som en dröm för er när gong-öppnandet sker. Det kommer att vara så vagt att det var som en dröm, och gradvis kommer det att kännas som om ni har glömt det. Ni kommer inte längre att ha den mänskliga tankestrukturen eller tänka på mänskligheten med mänskliga tankar, ni kommer inte att ha sådana tankar, och er tankestruktur kommer att vara en gudoms. Jag har sagt förut att en Tathagata Buddha känner till tankarna till och med hos nötkreatur och hästar, men han skulle aldrig använda deras tänkesätt för att tänka på saker.

Fråga: Verser från Mästarens dikter dyker då och då upp i mitt sinne. Kan jag uttala dem högt? Om jag gör det, måste jag recitera hela dikten? Om jag reciterar endast två verser, behöver jag då lägga till Mästarens namn för att ange källan?

Mästaren: Nej, det är inte nödvändigt när du bara säger dem högt. Om du skriver ned dem eller gör en ljud- eller videoinspelning av dem, då är det annorlunda. Många av de dikter som jag har skrivit är i själva verket relaterade till Dafa-kultivering, och sålunda är de också en del av Fa. Så de kan inte användas efter behag av någon som hans egna saker. När du nämner dem för andra eller citerar dem i artiklar, ha bara detta i åtanke.

Fråga: Ryska och alla rysktalande Dafa-lärjungar runt om i världen, Dafa-lärjungar i Vancouver i Kanada, Yujiaweier, Taiwan, Korea, Japan, staden Nanjing i Jiangsuprovinsen, Texas i USA, Shanghai, unga lärjungar i Vancouver i Kanada, Anshan i Liaoningprovinsen och Chaoyang i Liaoningprovinsen sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack allihop! (Applåder)

Fråga: Dafa-lärjungar som har teknisk sakkunskap, särskilt de som är framstående bland vanliga människor, är verkligen avundsjuka på varandra och har stora egon. Mästare, var snäll och ge lite vägledning angående detta.

Mästaren: Det är inte så allvarligt, eller hur? Men jag vill inte utesluta att ej borttagna fasthållanden manifesteras. Om du inte har kultiverat dig själv väl och har dessa typer av fasthållanden så behöver du göra dig av med dem. Bli inte självgoda, vilka speciella färdigheter ni än har. Vet ni att den ende som fullständigt kan förklara hela kosmos och hela mänskligheten är jag, Li Hongzhi? Ingen annan varelse kan på något vis i världen göra det. (Applåder) Men jag har aldrig spelat förnäm inför er. Så Dafa-lärjungar, ni får inte bli uppblåsta om ni har förvärvat lite mänskliga färdigheter. Det är inget att bli uppblåst över. Faktum är att ni har lärt er det ni har lärt er på grund av att ni hade den önskan och följaktligen har arrangemang gjorts för er i det förflutna eftersom det skulle behövas för att bekräfta Fa, det är allt.

Fråga: Jag känner det som om tiden just nu går snabbt varje dag och det finns många saker som jag inte har kunnat göra bra i tid. I ett utbyte på Minghui sade en elev att när han är i ett mycket bra tillstånd så kan han göra någonting väl på kort tid. Kan Mästaren vara snäll och tala om frågan om tiden?

Mästaren: Detta är faktiskt fortfarande vad jag tycker: det är okej för våra Dafa-lärjungar att ha mänskliga fasthållanden, men hur ni klarar att etablera era egna upprätta tankar är det väsentliga. Om era upprätta tankar är starka och ni är som en kultiverare i varje stund – eller, istället för att säga ”varje stund”, låt oss säga att när ni stöter på vissa saker så kan ni agera som en Dafa-lärjunge gör – då vet ni hur saker ska hanteras, ni kommer att skapa mirakler, ni kommer att uppträda utomordentligt, ni kommer att kunna skilja rätt från fel, och ni kommer att kunna göra allting bra. (Applåder) Ni är trots allt kultiverare. Ni är annorlunda jämfört med vanliga människor. Fastän ni alla kultiverar i illusionen och det är svårt att manifestera många Dafa-lärjungars saker, så är det faktiskt inte så att ni inte vet någonting. Om era upprätta tankar är starka så manifesteras verkligen övernaturliga saker.

Fråga: Jag tog med mig några vänner och barn. Trots att de ser dig så förstår de inte vad du säger. Lyssnar deras huvudurandar? Kan de återvända till sina hem?

Mästaren: Ni måste veta att jag lär ut Fa till Dafa-lärjungar. (Mästaren ler/småskrattar) Om en vanlig människa kommer idag så kommer han inte att veta vad jag pratar om, och för barn är det ännu svårare. Men människor har alla en sida av sig som är medveten; den sidan kommer att veta och kommer att ha nytta av det. Men fokusera inte för mycket på dessa saker. I fallet med en människa som inte kan bli räddad så är det meningslöst även om den andra sidan av honom är medveten.

Fråga: När det gäller material som används för att klargöra sanningen för människor i Kina i stor skala så tror en del elever att ”kultivering beror på dig själv, gong beror på Mästaren”, så valet av innehåll är inte så viktigt.

Mästaren: Då har de gått till en annan ytterlighet. I bekräftandet av Fa måste ni göra saker och ting förnuftigt. Hur ni gör urvalen och gör saker och ting bättre, det är ert bekräftande av Fa och det är att ni lyser upp er egen väg på ett upprätt sätt. Om allting gjordes av mig så skulle ni ha förvandlats till en skrivmaskin, så varför skulle jag då låta er bli Dafa-lärjungar? Ni kunde lika gärna reinkarnera som en skrivmaskin, eller hur? (Folk skrattar)

Fråga: Kan du vara snäll och berätta huruvida människor som får Fa och kultiverar i framtiden omfattar Dafa-lärjungar som inte har gjort tillräckligt bra ifrån sig under Fa-upprätandeperioden?

Mästaren: Nej, de kommer inte att omfattas. Jag kan ge ett definitivt svar på detta. För den här omgången, den här gruppen – det är det här som gäller.

Fråga: Nu är lärjungarna mycket upptagna med sitt Dafa-arbete. Är det nödvändigt att låta lärjungar ta sig tid till att skriva vanliga människors artiklar för användning i tidningar som Dafa-lärjungar driver? Eller ska vi göra vårt bästa med att använda artiklar som redan har skrivits av vanliga människor?

Mästaren: Jag tror att det beror på era behov. Hur ni än hanterar det så är det bra. Tänk inte att det att skriva vanliga människors artiklar inte är att rädda människor. Ni har en andel i det räddande av varelser som är ett resultat av allas kollektiva ansträngningar med den här mediekanalen, även om det du skrev var vanliga människors artiklar. (Applåder) Ni skriver förstås inte vanliga människors artiklar hela tiden, ni gör en del andra saker som en Dafa-lärjunge ska göra, eller hur?

Fråga: Dafa-lärjungar i både norra och södra Kalifornien sänder sina hälsningar till Mästaren. Ärade Mästare, vissa erfarna elever strävar efter övernaturliga förmågor, energi etcetera och tycker om att skryta. Och en person somnade när han gjorde övningarna och sände upprätta tankar, men när vi gjorde honom uppmärksam på det med goda avsikter blev han arg. Vi vet inte vad vi ska göra med honom.

Mästaren: Om han blir arg så blir han arg. Om han blir arg så innebär det att det finns ett problem i hans kultivering. Varför skulle han bli arg när han har gjort fel? Även om han blir arg så måste ni ändå säga det i avsikt att vara ansvariga gentemot honom, var inte rädda för att han ska bli arg. (Applåd)

Vad är meningen med att skryta med övernaturliga förmågor inför Dafa-lärjungar? Vad finns det att skryta med? Varför skryter du inte med dem för de onda mörka hantlangarna? Skulle det inte vara bättre? Har inte alla era förmågor faktiskt getts till er därför att ni kultiverar Dafa? Gå inte och skryt med saker och ting inför andra elever, och känn er inte självbelåtna och tro att ni har några skickligheter – vad kan dina små skickligheter göra? Låt inte Mästaren tillrättavisa er angående dessa saker igen – ni borde åtminstone ha lite självrespekt. Ni har styrts av fasthållanden så mycket att ni inte ser klart längre. Förutom dessa få personer som lyssnar till er på grund av fasthållanden när ni skryter, inser ni hur andra elever ser på er?

Så snart ni skryter med dessa saker blir de till ingenting. Håll inte fast vid dessa saker, och ännu mindre ska ni sprida, med mänskliga fasthållanden, bland våra elever det ni har sett. Faktum är att det inte är så att dessa saker inte kan diskuteras mellan kultiverare, och det är inte så att man inte kan ha övernaturliga förmågor. Det väsentliga är avsikten bakom handlingen. Om det används på ett positivt sätt så gagnar det Dafa-lärjungar; om det är för att skryta så kommer du att ha en störande effekt.

Idag fulländar Dafa-lärjungar sin ojämförligt höga ära och prakt liksom Gouwei när de bekräftar Fa. Ingenting kan komma i vägen – vem som än kommer i vägen begår en synd, och det är absolut förbjudet. Om ni vägrar att lyssna på andra första eller andra gången det händer, och ni fortsätter under lång tid, då måste ni göra det på grund av att de gamla krafterna vill knuffa över er till andra sidan – det kommer att vara den sortens roll ni spelar. Om ni verkligen når den punkten kommer ni att betraktas som bortom räddning. Jag erkänner inte de gamla krafternas arrangemang. Mästaren undsätter och räddar er och ger er nya chanser. Fortsätt inte att vara på det viset gång på gång. Om era gudomliga krafter verkligen manifesteras på ett magnifikt sätt när ni klargör fakta, räddar varelser och trotsar förföljelsen, då kommer alla Dafa-lärjungar och jag att lovorda er. Är det inte så?

Den kosmiska kroppen är så ofantlig att det är bortom all beskrivning. Det finns många saker som jag inte berättar för er. Det ni känner till är så obetydligt. När en gudomlig varelse på en mycket hög nivå ser vidden och väldigheten hos en större kosmisk kropp blir han chockad och förstummad; ni vet, till och med en gudomlig varelse kommer att bli så. Så när en människa får veta lite om en större dimension blir han naturligtvis upphetsad av det. Men Dafa-lärjungar måste vara rationella.

Fråga: De medier som drivs av Dafa-lärjungar är kraftfulla och inflytelserika utomlands. I detta det sista stadiet av Fa-upprätandet, ska dessa medier gå in i Kina i stor skala via våra existerande sanningsförklarande kanaler, såsom Interne, brev, etcetera? Dessutom, ska vi ta hänsyn till den nivå på vilken det kinesiska folket kan förstå och acceptera saker? Jag frågar därför att folk i Kina är annorlunda jämfört med dem utomlands. De har blivit svårt förgiftade av lögnerna.

Mästaren: Jag skulle säga att de saker vi gör just nu görs på ett rationellt sätt, i de flesta fall. Vare sig det är människor som bor i Kina eller kineser utanför Kina, så kan de båda förstå det. Jag anser att sättet som medierna sköts på är bra. När det gäller hur de rapporterar saker och de artiklar de har skrivit för att klargöra sanningen så är folket i Kina fullt kapabelt att förstå och acceptera dem.

Just nu är det fortfarande inte möjligt att helt rikta sig till Kina. I framtiden kommer den tidning som drivs av Dafa-lärjungar att bli den största tidningen i hela världen, (applåder) därför att alla dessa medier som har hittat på lögner har begått synder, och de människorna kommer att få betala för det, liksom deras medier.

[Det ser ut som om] jag ändå har besvarat alla era frågor. (Applåder) Det mänskliga samhället har gått igenom en 100 miljoner år lång process. Och alla varelser har kommit för Fa – alla varelser i den Trefaldiga världen kom för Fa, skapades för Fa och formades för Fa. Det innefattar alla myriader med saker. Och allting i den mänskliga världen har kretsat kring Dafa, vare sig vanliga människor känner det eller ej; vare sig du tror att de är medvetna om det eller ej, så kretsar allt runt Dafa. Det innefattar alla människor i världen i dag, oavsett om de verkar likgiltiga beträffande förföljelsen eller bekymrade över den – de kretsar alla kring Dafa. Fa-upprätandet kräver att vissa människor är i ett visst tillstånd där de är avspärrade och kvarhållna där så att nästa omgång människor ska kunna kultivera. Med andra ord, trots att allting verkar vara i oordning är det i själva verket ordnat, och allting är nära kopplat till Fa-upprätandet.

Allt vi gör är storartat. Allt Dafa-lärjungar gör är att rädda varelser. Och allt som Dafa-lärjungar gör saknar helt enkelt motstycke. Det är storartat därför att det finns Dafa, det är storartat därför att Dafa etablerar denna omgång av kultiverare, och också därför att Dafa sprids inom den Trefaldiga världen och i den mänskliga världen och ändå har denna lilla Jord faktiskt en inverkan på väldiga kosmiska kroppar. Saker verkar vara vanliga, och de ser inte mycket annorlunda ut jämfört med vanliga människors saker, men den mäktiga dygden har sin motsvarighet i den högsta kosmiska kroppen.

Dafa-lärjungar har redan gått igenom en så svår tid. Jag hoppas att ni alla kommer att gå den sista etappen på er resa väl och värdesätta den resa ni redan har fullgjort. Allting i er framtid visas genom hur ni bekräftar Fa. (Omkring en minut med applåder)[i] Övers. anm.: Två saker som är motsatser till varandra som är nödvändiga för varandras existens. Ibland översatt till ”ömsesidigt skapande/stödjande och ömsesidigt hämmande”.

[ii] Övers. anm.: Det här är en fras som ofta används för att påstå att någon har full kontroll över något, hur mycket andra än försöker ändra på saker eller hur saker och ting än tycks vara.

[iii] Övers. anm.: Detta är en översättning av två rader från Hong Yin, Mästare Lis bok med dikter.

[iv] Övers. anm.: de här två meningarna är en sorts ordlek. Det kinesiska tecknet ”Bei” består av två delar, en som kan förstås som ”ingenting” och den andra som ”känsla”

[v] Övers. anm.: Det kinesiska uttrycket ”yuanrong” översätts ibland som ”harmonisera”.

Övers. anm.: Översatt från engelska 040617. Några saker kontrollerade mot kinesiska.