Fa-undervisning vid mötet om att skriva musik

Li Hongzhi
21 juli 2003
Washington DC

De flesta av våra Dafa-lärjungar bekräftar Dafa och vandrar på sina egna vägar i kultiveringen genom att använda sina speciella talanger och vad de har lärt sig. Alla samhällsskikt och olika yrken i det mänskliga samhället kan tjäna som miljö för kultivering och för att, under förföljelsen, klargöra sanningen och rädda varelser som har letts in på ondskefulla vägar av det onda partiet. Om ni kan behålla upprätta tankar och upprätta handlingar medan ni förtrycks av ondskan så är det att bekräfta Dafa och bekräfta sig själv. De som har särskilda kunskaper inom konsten kan trampa upp en väg i Fa-bekräftandet. Idag har vi en del elever som inte har trätt fram och som har kommit för att vara med på Fa-konferensen, och det är utmärkt. Naturligtvis finns det en del som halkar efter under trycket under rådande omständigheter. Att inse det och börja om på nytt är att ta ansvar för sig själv.

Många av våra elever gick inte igenom den kolossala katastrof som kulturrevolutionen innebar, för de var fortfarande ganska unga vid den tiden. Så under den nu rådande förföljelsen av Dafa-lärjungar och inför trycket av hårda och ondskefulla omständigheter, har de fått en psykologisk törn. De gick aldrig igenom något sådant här, och så helt plötsligt trycktes de ned av ett sådant här förtryck, vilket innebar en enorm psykologisk påverkan. Med den här typen av undertryckande och förföljelse – vilken använder varje form av regeringsbefogenhet för att ljuga, förtala och falskeligen beskylla, och som sätter varje diktaturens instrument och varje propagandamedel i det onda partiets arsenal i verket – så var det verkligen några nyare elever som aldrig hade gått igenom något liknande, samt elever som inte hade varit flitiga när det gäller Fa-studier, som inte visste vad de skulle göra vid den tiden. En del blev till och med alldeles pessimistiska, och sedan fanns det de som började ge sig hän fullständigt bland vanliga människor. Och eftersom antalet människor som börjat med Dafa var enormt så var det inget litet antalet elever som var så här vid den tiden. Men för majoriteten av Dafa-lärjungarna hade Dafa redan slagit rot i deras liv under det att de lärt sig Fa, och om de verkligen ombads lämna Dafa så tror jag att de, som liv som hade erhållit Fa, skulle ha känt att det skulle ha varit som om deras liv förlorade allt hopp, att inte ha någon framtid, och sålunda kunde de i sanning inte skiljas från Dafa. När det gäller de elever som blev pessimistiska så var det i själva verket en övergående förvirring, även om det såklart fanns en del som var alldeles för förvirrade. (Mästaren skrattar) Men hursomhelst, så länge ni kan inse det och komma tillbaka är allt gott och väl. Vilken situation det än är fråga om så har förföljelsen inte upphört ännu och det finns fortfarande möjligheter att återvända till kultiveringsvägen och göra de saker som Dafa-lärjungar borde göra. Det kommer då bara att räknas som en prövning i kultiveringen som du inte klarade bra, och du borde bara gå resten av vägen väl. Du gjorde inte bra ifrån dig i det förflutna, men känn dig inte tyngd av det. Det var faktiskt för att du inte tog Fa-studier på allvar, och för att du kultiverar bland vanliga människor, så under sådana förhållanden leder fasthållandet av rädsla till att du halkar efter en Dafa-lärjunges kultiveringstillstånd, och med tiden kommer du säkert att få en lucka i din förståelse av Fa. Men var inte orolig, för du kan gradvis komma ikapp genom att studera Fa. När det gäller resten av våra elever borde ni försöka hjälpa den typen av elever. Var förstående mot dem. Alla, så länge ni räknas till Dafa-lärjungarna, borde ni arbeta tillsammans och hjälpa varandra.

Det finns ett krav i Dafa-lärjungarnas kultivering, nämligen att ni måste rädda varelser och bekräfta Fa. Ända sedan förföljelsen sattes igång har ni på det hela taget gjort ett utmärkt arbete. Var och en har använt vad han är bra på och vad han har lärt sig för att bekräfta Fa, och detta inbegriper användandet av kultur. Självklart, beträffande användandet av konsten, om ni vill ha bra resultat måste ni göra ett bra jobb med att skapa er musik eller scenkonst. Det stämmer, om vi pratar om musik och scenkonst så måste vi ha elever med särskilda förmågor inom det området. Så låt oss se om vi kan bringa några i dagen. Vi har faktiskt sådana här begåvade personer. Låt oss nu tala om ämnet att skapa [musik och dans].

Om ni vill komponera bra musik och sätta samman bra scenkonst så behöver ni verkligen slå era huvuden ihop och komma på idéer. Att förbättra kvalitén på era uppträdanden, inklusive dem för TV, kräver era gemensamma ansträngningar. Som det ligger till för närvarande finns det väldigt få personer med dessa talanger bland våra elever utanför Fastlandskina. Bland eleverna i Kina finns det personer med alla sorters talanger, och det skulle inte vara något problem att sätta ihop så många artistgrupper ni vill. Men utanför Fastlandskina är detta ganska svårt att göra. Så ni behöver tänka ut en lösning på det här. Jag har själv fått en idé. Ni har sett hur New Tang Dynasty TV:s program mer och mer är på rätt spår, men i många avseenden finns det fortfarande förbättringar att göra. Dess program med musik och föreställningar är ännu inte så innehållsrika. Ni vill inte att er publik ska tycka att era TV-program är tråkiga. Så ni måste tänka ut ett sätt att få era TV-program att attrahera fler tittare. Om ni ska lyckas ännu bättre med att förklara sanningen så måste ni ha många tittare, och det betyder att ni måste tilltala den breda allmänhetens smak. Bara på det sättet kan ni bli effektivare när det gäller att förklara sanningen. Det är därför ni måste komma på ett sätt och samarbeta väl. Så det är upp till er att komma på hur ni bättre ska uppnå maximal effekt, dvs. att göra ert arbete, vare sig det handlar om alla era föreställningar eller alla TV-program, med rikare innehåll och högre nivå. Låt oss sitta här och diskutera detta lite. Vem som än har en bra idé, ta upp den, så kan vi prata igenom den och se hur det skulle kunna fungera.

För närvarande finns det många utmaningar. En är pengar, och en annan är att det är få personer som har specialbegåvningar – de som är professionellt utbildade är särskilt få. Detta är de mest grundläggande utmaningarna och det är också de svåraste. Men som jag ser det är ni Dafa-lärjungar trots allt, så när det handlar om att bekräfta Fa och rädda varelser, så länge ni försöker ordentligt, så mycket ni kan göra, gör det. Eftersom våra tillgångar är begränsade tycker jag att vi ska se om vi kan få ut mesta möjliga av de tillgångar vi har.

Jag har en idé till. Kan TV-stationen sätta upp en nyårsföreställning i år? Vid nyårstid saknar de kinesiska TV-programmen i Nordamerika och överallt världen över, känslan av nyår. Och det gäller särskilt nyårsföreställningarna på TV i Kina. Många människor kallar det ”katastrofal TV”. Med den där stela partikulturen och de stereotypa formuleringarna är [de där föreställningarna] ett löjligt lovprisande av det onda partiet såsom varande ”fantastiskt, ärorikt och korrekt”. Detta ”sakernas fantastiska tillstånd” som de undantagslöst har satt upp i decennier var menat att på ett klumpigt sätt dupera det kinesiska folket. Så vad sägs om att ni den här gången skapar ett kulturellt program som är fritt från den där partikulturen, och fritt från vulgära och råa skämt – ett som i sanning tillhör mänskligheten. Ni kan åtminstone ge New Tang Dynasty TV:s huvudpublik en mer tillfredställande föreställning att se på, och det här kommer att hjälpa stationens programläggning överlag. Även om det för tillfället finns få talangfulla personer tillgängliga, så är det inte så att vi inte har någon kapacitet. I själva verket har jag sett att några av de föreställningar ni satt upp är rätt så bra. Det vi saknar mest just nu är personer som kan komponera och arrangera musik; beträffande en del av de framträdanden ni gör är musikackompanjemangen en smula slätstrukna. Men faktum är att vi har folk som kan göra det här. Det är bara en fråga om att få Dafa-lärjungarna med dessa förmågor att delta och spela sin roll.

Detta är de viktigaste sakerna. Låt oss diskutera och förfina dem tillsammans. I själva verket borde ni, beträffande den här sortens konkreta saker, göra dem själva. De här sakerna [som jag har diskuterat] är verkligen lite specifika, och vanligen väljer jag att inte prata om specifika saker. Närhelst Dafa-lärjungar håller ett möte vill de att Mästaren ska komma och säga några ord, och den här gången har det att göra med att trampa upp en väg för kultivering inom konsten, rädda varelser, och bekräfta Dafa, så jag gick med på att säga några saker för att hjälpa er att bli klarare över betydelsen av de saker ni gör för att bekräfta Fa. Faktiskt har ni på senaste tiden gjort ganska bra ifrån er, men vi måste göra saker i större skala. Ni borde kunna samarbeta bättre; er styrka borde bli lite större; och innehållet i era skapelser kan, i alla avseenden, bli lite bättre. Så det är vad jag tycker borde ske. Innan jag kom hade ert möte redan hållit på ett tag, så låt oss fortsätta med det. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: Mästare, får jag be om råd angående en sak?

Mästaren: Varsågod.

Lärjunge: Jag har en gammal vän som spelar erhu och piano, och han komponerar också. Jag känner honom mycket väl och kan säga att han inte gillar hur det står till i Kina. Jag skulle vilja bjuda honom att komma hit [från Kina], och det första jag skulle göra efter att han lämnat det där stället skulle vara att förklara sanningen för honom.

Mästaren: Faktiskt hade jag en tanke på den idé du tar upp för ett tag sedan. Eleverna i Kina har möjlighet att samla så många artistgrupper som behövs, och det skulle inte ens vara några problem att sätta upp stora föreställningar; t.o.m. en enorm symfoniorkester skulle kunna bildas. Men utanför Kina finns inte de förutsättningarna. Nåväl, en idé är bara en idé, och huruvida det är praktiskt att bjuda in honom är något som du behöver tänka igenom noga. Och den sortens roll han skulle kunna spela efter att ha kommit hit måste vara realistisk. Hans inställning till Falun Gong blir självklart inte något problem så snart han fått sanningen förklarad för sig. Jag kan bara säga, försök och se.

Lärjunge: Jag tycker att vi saknar talang när det gäller att komponera musik.

Mästaren: På tal om att komponera musik så finns det faktiskt ett ansenligt antal bland er [som kan], och det är möjligt att det finns fler som inte är här idag. Just nu är komponerandet av musik, som jag ser det, inte något stort problem. Det är hur det ska arrangeras som är utmaningen.

Lärjunge: Bland vanliga människor finns det många människor som har enastående talang när det gäller att arrangera musik. Kan vi invitera dem att hjälpa oss?

Mästaren: Det är en idé, och ni kan pröva och se.

Lärjunge: Jag känner mig fruktansvärt skamsen när jag sitter här idag inför Mästaren. Igår på Fa-konferensen föll mina tårar som regn, eftersom jag en gång specialiserade mig på att komponera och arrangera, men jag har inte trätt fram under förföljelsen. Inte på hela tiden har jag varit bestämd och inte på hela tiden har jag klarat att göra mig av med mitt eget bagage. Jag ber om Mästarens förlåtelse. Från och med idag ska jag involvera mig, från och med idag ska jag i sanning träda fram. (Applåder) Jag har en idé när det gäller den stora Tangkonserten. I England finns det en del personer som specialiserar sig på att forska på forntida Tangmusik, och de har satt samman partitur för en del Tangmusik. Jag tänker att för den klassiska delen [av konserten] skulle vi kunna skriva partitur med Tangmusik som grund.

Mästaren: Ni undrar kanske alla varför jag alltid pratar om Tangdynastins kultur. Tangkultur är verklig mänsklig kultur, och det är höjdpunkten. Vare sig det gäller hantverk eller den kultur människor hade, så var allt det det allra yppersta. Saker och ting började gå utför efter Tang. Naturligtvis, ni har sett att en del saker var ganska bra under Ming och Qing, men i själva verket hade de redan svängt mot det banala, och de litterära människorna eller hantverkarna fokuserade på triviala detaljer. Deras sinnen hade blivit väldigt inskränkta – överdrivet detaljorienterade – och de hade inte längre vare sig Tangtidens storslagenhet eller fina och utsökta hantverk. Men vilken tid det än handlar om så kan ni hämta inspiration därifrån i ert skapande av scenkonst. Ni måste dock se till att det integrerar dragen från den kultur som Dafa självt ska ge mänskligheten, upptrampande en upprätt väg som Dafa-lärjungar startade, och lämna den till mänskligheten. Det är inte så att ni ska kopiera allt enbart från Tangtiden. Ni kan hämta inspiration från den kultur som forntidens folk från Tangdynastin eller vilken dynasti som helst hade, och beträffande musik kan ni göra dess sinnesstämning och stil till er grundton, och skapa saker som gör mesta möjliga av det kinesiska folkets särdrag.

Lärjunge: Hej, Mästare! När jag dubbar bakgrundsmusik upplever jag en oförklarlig känsla; när jag till exempel handskas med barnmusik får jag ofta en känsla av glädje. Jag har skrivit två sånger som har jazzkänsla och undrar om det inte är så bra att göra det?

Mästaren: Modern musik eller forntida musik, i vilket fall som helst måste ni gå era egna vägar, baserat på er förståelse som Dafa-lärjungar. Och varför uttrycker jag det så? Därför att vem som helst i den här världen, hur stora hans förmågor än är, hur stor hans naturbegåvning än är, om man bad honom att gå en helt ren väg så skulle han inte kunna göra det. Att bara ha superb teknik eller stor skicklighet räcker inte. Dafa-lärjungar har blivit mycket rena i reningsprocessen där de har kultiverat sig själva och bekräftat Fa, och deras sinnesnivå, eller de sätt de ser på saker och ting, är annorlunda [jämfört med vanliga människor]. Och det är därför ni kan göra det, därför som ni verkligen kan styra den ”moderna” människan mot en väg som verkligen är till för människor, så ni kan spela en så stor roll och lägga en sådan grund för mänskligheten. Som jag har sagt så verkar den TV-station som ni driver, er tidning, radiostation etcetera, samtliga stå inför många utmaningar. Men långsamt kommer alla de utmaningarna att lösas. Det avgörande är att ge mänskligheten en god kulturform. Ni kommer att se att framtidens människor i alla avseenden kommer att följa allting som Dafa-lärjungar gör. Det kommer senare att bli den huvudsakliga kulturen för det framtida människosläktet. Så det avgörande är huruvida ni idag kan producera bra saker eller ej. Om ni kan skapa dessa väsentliga saker kommer framtidens människor att studera dem, så det ni gör och de saker ni producerar är ytterst viktiga. Det vanliga, det forntida, det moderna – om det är vad vi behöver kan vi hämta inspiration från det. Men, ni måste definitivt skapa upprätta saker. Ni måste agera ansvarsfullt mot människor. (Mästaren skrattar) Slappna av – jag säger inte att allt ni gör måste vara fruktansvärt svårt. De saker ni brukar producera är faktiskt redan annorlunda jämfört med de vanliga människornas, och om era skickligheter tas med i beräkningen så är de sakerna verkligen inte medelmåttiga.

Som jag sade nyss, vare sig det är Tangmusik, modern musik eller vad det än är, om ni kan klara att integrera de starka punkterna hos de sakerna när ni producerar era egna saker, så blir det garanterat annorlunda jämfört med vanliga människors saker. Det beror på att era riken och den djupare mening ni har kommer att se till att den inre betydelsen i den musik ni skapar är annorlunda. Men det är en sak. Om ni kan hitta ett sätt att göra grunden för själva musiken ännu bättre, och göra detta bra, då kommer ni verkligen att ta en storartad väg.

Lärjunge: Mästare, jag är en person som har skolats i västerländsk musik, även om jag nu ofta håller på med kinesisk musik. Vad tror du om att blanda västerländsk och kinesisk musik?

Mästaren: Det är inget problem i sig med att göra det, och ni kan ta inspiration från dem båda. Det viktiga är att trampa upp en väg. Ta till exempel frågan om att arrangera musik. Att arrangera musik var inget som de var särskilt noga med i det forna Kina. Det de hade på den tiden tog sig i stort sett formen att spela tillsammans, och på sin höjd lät de olika instrument spela melodistämman eller solostyckena. Så de lade inte så stor vikt vid musikarrangemang. Konceptet musikarrangemang som vi har idag kommer faktiskt från den västerländska musikkulturen, och är i grund och botten något som överfördes till människan från Gudar. Det är en av de allra bästa sakerna i den här mänskliga civilisationscykeln, och det för med sig godhet till mänskligheten.

Lärjunge: Mästare, skillnaden mellan klassisk kinesisk musik och västerländsk klassisk musik är enorm. Vilken sorts skillnad finns det mellan dem i himlen?

Mästaren: Innan renässansen var musikinstrumenten och musiken själv i Väst ganska enkel. Efter renässansen närmade sig den västerländska musiken gradvis sin höjdpunkt, och den mänskliga kulturens konst gjorde på nolltid ett gigantiskt språng framåt. Kontrasten mellan den perioden och den kulturella konst människan hade förr är dramatisk. På tal om musiken i himlen, naturligtvis är varianterna där många, och de är utformade efter egenskaper hos de olika livens tillstånd. Dagens västerländska musik, vare sig det är arrangemangen och musikinstrumenten eller behärskandet av dess instruments kapacitet, så har dess övergripande musikteori utvecklats till ett omfattande musiksystem, vilket räknas som ett komplext och svårt läroämne i jämförelse med den musik mänskligheten ursprungligen hade. Här på det mänskliga planet kan västerländsk musik ses som ett komplett system, någonting som Gudar avsiktligt överförde till människan på senare tid. Asiatisk musik är en sorts normal kultur som Gudar kontinuerligt vidarebefordrade till människan under etablerandet av mänsklighetens större kulturhistoria. Så avvikelsen finns inte bara på grund av de två kulturerna i Öst och Väst, för de här sakerna överfördes från en mångfald kosmiska system, och i andra otroligt talrika kosmiska system har de systemen vart och ett sina egna unika saker, och de är ytterst systematiska, ytterst heliga och mystiska. Så vad vi har här är bara det som Gudar överförde till människan, något som kan uttryckas med de medel som människan har. Och det innefattar scenkonst och måleri. Människan känner bara till oljemålning, traditionellt kinesiskt måleri etcetera, när dessa i själva verket bara är egenskaper hos de lägsta livens kulturer i en mångfald system som överförts av Gudar i olika system. Med andra ord motsvarar den gula rasen Gudar på olika nivåer i en kosmisk kropps system, hela vägen upp till den högsta Guden, och i det systemet finns det ett tillstånd i vilket dess egna kännemärken existerar. Detsamma gäller de vita: de har sitt korresponderande kosmiska system. Och i varje sådant system hittas kännemärkena och existenssätten för de olika liven i ett visst kosmos, vilka, när de uttrycks i människovärlden, manifesteras som kännemärkena för de olika rasernas olika kulturer. Av den anledningen finns det olikheter i deras musikinstrument och i särdragen och stilarna i deras musik. Emellertid är det musiksystem som funnits i Väst på senare tid, inklusive dess instrument, faktiskt ingenting som ursprungligen fanns i himmelrikena hos den vita rasens Gudar. Det tillhör avlägsna livs kosmiska system, och överfördes enbart till det västerländska samhället; det fördes hit för Fa. Den mänskliga kultur som under en lång tidsperiod skapats för Fa-upprätandet är för människor, denna nivå av liv, någonting extremt rikt.

Lärjunge: Hej, Mästare! Jag är en elev vars huvudämne är jazz. (Folk småskrattar) Så ibland undrar jag om detta är något jag kan göra?

Mästaren: Så här tycker jag. För närvarande är det det skede i vilket Dafa-lärjungar kultiverar mitt uppe i bekräftandet av Fa, och det är inte den tid då Fa rätar upp människovärlden. Så eftersom du kultiverar i det vanliga mänskliga samhället måste du äta, vilket innebär att du måste ha ett arbete. En del arbeten är inte så lämpliga, men vad kan man göra? Det jag säger är att det är okej för er att maximalt anpassa er till sakernas tillstånd i vanliga människors samhälle när det gäller att ta itu med ert arbete. Många saker i det mänskliga samhället är faktiskt inte bra, men det är bara så som det vanliga mänskliga samhället är vid den här tiden, och världens människor accepterar allt det. Det är sådant samhället är. Det är så mänskligheten kommer att vara innan Fa rätar upp människovärlden, så för tillfället låter vi det vara som det är. Så ni kan göra ert jobb precis som förut. Men medan ni kultiverar måste ni vara klara över vilka saker som är upprätta och vilka som inte är det. Så kanske du säger att du har studerat de där sakerna, nå, kanske har du då åtminstone en viss kunskap om musikteori och vissa musikaliska färdigheter, du behärskar den kunskapen. Så då, samtidigt som du följer din musikaliska grund kan du, för att försörja dig, använda det du har lärt dig i form av ett arbete, och om du bara gör ditt bästa är det bra. Samtidigt kan du producera en del mer genuina och traditionella saker, och om omständigheterna tillåter kan du utforska andra former av mer genuin musik, du kan välja att studera vissa saker som du anser vara upprätta – det är något du kan göra. Vad du än studerar är det i själva verket bara frågan om stil hur noterna uttrycks, medan den kunskap om musikteori som ska greppas är densamma.

Lärjunge: Ända sedan musikteamet bildades har jag, både när det gäller att arrangera och komponera, hela tiden stått inför en stor barriär, nämligen att de saker jag skriver eller de arrangemang jag hjälper andra att göra, brister i kvalité. Men det verkar som om alla redan har gjort sitt yttersta, och det verkar som om alla de saker jag har lärt mig har använts. Jag kan verkligen inte räkna ut hur jag ska bryta igenom detta och göra ytterligare förbättringar. (Folk skrattar)

Mästaren: Om du frågar mig så tror jag inte att det nödvändigtvis handlar om det. Jag har faktiskt hört den musik du har spelat. Och om vi ska prata om kvalitén så tror jag inte att problemet är att kvalitén är låg. Det avgörande är att de saker vi skapar ska vara traditionella och omtyckta, och att vi trampar upp en väg som är upprätt. Säger inte vanliga människor att sånger måste vara medryckande? Så fort du sjunger den ska människorna runt dig vilja lära sig den och kunna nynna med. Med andra ord är det en fråga om hur man kan göra det både upprätt och anpassat till människors smak. Faktum är att angående frågan hur de saker som Dafa-lärjungar skapar står sig så är kvalitén, enkelt uttryckt, inte något problem. Det som är avgörande är att trampa upp er egen väg.

Lärjunge: Sedan 1949 har Kina i stort sett inte haft någon musik; i samma ögonblick som en vanlig människa öppnar munnen för att sjunga så är det som kommer fram garanterat partiets sånger och dess kultur, och det gäller både text och musik. Nu har vi detta tillfälle att med hjälp av kraften i Dafa och den här tiden, verkligen skapa en ny värld för mänskligheten. Jag tycker att den musik våra elever har skapat på det hela taget just nu tenderar att ha en mjuk skönhet och vara mycket lugn, men kanske saknar den en känsla av att vara strålande och majestätisk.

Mästaren: Av de beskrivande ord du just använde var det ett som verkligen var bra sagt, och det är ”lugn”. (Folk skrattar) Människor är överdrivet passionerade eller intensivt stridslystna, och detta är inte de normala mänskliga tillstånden. Det är faktiskt något som kommer fram under påverkan av demonnaturen. Både gott och ont existerar i en människa, så när en människa blir särskilt uppskruvad, eller när hans handlingar till och med överskrider gränsen för vad som är rationellt, så kommer det mestadels från sakerna inom modern musik. Irrationell upphetsning och sanslös galenskap, egentligen har de redan väckt saker på den negativa sidan. När en person å andra sidan är i ett lugnt tillstånd så är han god, och det är i själva verket en människas sanna tillstånd. I lugnet finns det upp- och nergångar, men det är fullständigt rationellt, och i lugnet finns dess egen ståtlighet, men den ståtligheten är baserad på lugn. (Applåder)

Som jag ser det har ni gott om förmågor. Ni behöver inte jämföra er med det som för närvarande betraktas som hög standard. Egentligen är det mycket av det som tillhör moderna saker. Hur många människor kan nu komponera verkligt genuina, dugande, stora musikaliska verk? Alla har tagit den ”moderna musikens” väg. Sångerna i Kina på senare tid är alla produkter av partikulturen, utan något kvar som är verkligt representativt. Ingen i Kina nu kan producera något likt det som västerländska musiker skapade innan det förra århundradet. Naturligtvis kan inte heller Väst producera det nu, för dess höjdpunkt har redan passerats, och de där kaotiska ”moderna” sakerna har knuffat [dess klassiska musik] längst ner i botten. Men Väst hade det en gång, medan Kina inte hade det. Faktiskt har det funnits en del väldigt bra saker i forntida och sentida kinesisk musik. Deras bas och grundläggande melodier är alla den sortens saker som reflekterar människans sanna tillstånd, och om någon ville skapa [sådan musik] kunde han verkligen fånga enorma, vidsträckta dimensioner med det; det är bara det att det nu inte finns någon som lägger någon möda på sådana saker, vilket gör det ännu svårare för det att utvecklas till ett system. Naturligtvis, med byte av dynastier kommer ett byte av kulturen, och den föregående dynastins saker tvättas bort genom inverkan från den nya dynastins kultur. Det är också en orsak [till att sådan musik försvunnit]. Så det finns ingen möjlighet att essensen i musiken från runt 5 000 års kultur skulle kunna klara sig fram tills idag; ingen i någon dynasti har lyckats bevara den. Skolorna inom målning och musik i Väst uppstod inte förrän under de senaste två århundradena. Sådana skolor har ämneskurser, standarder och normer. Och de som studerar där vet vad de ska lära sig, och alla som tar examen från de skolorna har gått igenom systematisk och standardiserad utbildning. Ett komplett system har således skapats. I Kinas dynastihistoria fanns det aldrig något sådant. Naturligtvis, efter att Republiken[i] grundades började det finnas människor i Kina som satte värde på de här sakerna. Allteftersom kom det att finnas elever som återvände efter att ha studerat utomlands en tid, och de hade bemästrat en del saker inom västerländsk musik. Så från och med slutet av Qingdynastin kom det gradvis fram personer med de här talangerna. Men när det gäller att via musiken verkligen systematisera kulturen, djupet eller stilen hos det kinesiska folket, eller att göra det till någonting genuint i huvudkulturen, så har ingen gjort det. Det ondskefulla partiet har skrikit i så många år: ”Låt hundra blommor blomma,” men allt det är för dess illvilliga politiska styre. Och faktum är att det egentligen inte har åstadkommit någonting, för den här partikulturen som är avsedd att tjäna diktaturen är våldsam, intensivt upphetsad, och den har satt som mål att förstöra Kinas etniska kultur. Den kolliderar med människors sanna, lugna särdrag, och den har inga mänskliga drag, och naturligtvis än mycket mindre något som liknar djupet och stilen hos Kinas 5 000-åriga klassiska civilisation. Och de mest grundläggande sakerna som det onda partiet kom fram med introducerades från Sovjetunionen.

Jag tycker att ni alla verkar ha en ganska hög ambition och höga ideal. Om ni vill göra det så gör ett försök och se. Vad jag kan se, av de små visor och folkvisor som har förts vidare i Kina från forntiden fram till idag, så har många av de sakerna olika dynastiers smak, och de saker som människor i Kina skapar nuförtiden har också en del faktorer från olika dynastier, tillsammans med sovjetisk smak. På den tiden i det gamla Shanghai fanns det många populära sånger. Fastän texterna till en del av dem inte var så bra fanns det i de där sångerna införlivat den rika, bestående charmen i det klassiska Kina tillsammans med våra förfäders medvetande. Så grunden för melodierna då var den rytmiska stilen i Kinas forntida traditioner. Om ni med melodierna och rytmerna från det forntida Kinas musik som grund, och genom att använda teknikerna och metoderna i västerländsk musik, kan bygga på dem – om ni kan trampa upp den här vägen – då skulle det vara storartat. Ni är klara över det jag säger, eller hur? Jag frågar er eftersom ni är experter när det gäller dessa saker.

Lärjunge: Västerländska musikinstrument har sina övertoner. Jag tror att människor kan känna den djupa betydelsen bakom övertonerna. Övertonerna i västerländska instrument och kinesiska instrument har båda sina egna specifika egenskaper och kännetecken.

Mästaren: Det är bara din egen speciella känsla. När det gäller den djupa betydelsen har mänsklig kultur en bestämd historisk process, och varje ton som framförs har den djupa betydelsen hos den etniska gruppens specifika egenskaper liksom en individs känslor i livet. Varje musikstycke innehåller den stämning som musikern vill förmedla, och naturligtvis har de toner som används att göra med att uttrycka den djupa betydelsen, och det innefattar användningen av övertoner. [Det du beskrev] är bara din egen känsla när det gäller de här sakerna.

Lärjunge: Jag är en elev från Österrike. Vi har bildat ett band i Österrike som består av fyra personer. Jag studerar klassiskt piano, medan de andra tre spelar jazz. Vi har nu ett problem: De säger att den musik de skapar är ren, när det i själva verket fortfarande så gott som är jazz.

Mästaren: Kanske är det den föreställning som de format som tänker att det är rent. Om det verkligen inte fanns några föreställningar som härrör från modern musik som påverkade dem så skulle de saker de skapade definitivt vara annorlunda. Emellertid är det fortfarande som jag sade: om ni framför de där sakerna som ett sätt att försörja er på, då går det bra. Men när det gäller att verkligen skapa Dafa-lärjungars musik så måste ni trampa upp er egen väg. Och i den processen måste det finnas frågor beträffande förståelse.

Lärjunge: De gör jazzmusik på skolan. Om vi uppträder på gatan, är det okej?

Mästaren: Om ni verkligen kan trampa upp en väg så är det bra, era framträdanden kommer att dra till sig stora åhörarskaror – helt klart. Kom ihåg någonting som jag sade: mänskligheten kretsar kring Dafa och varenda handling Dafa-lärjungar gör idag har en effekt på mänskligheten. Häromdagen hade jag ett möte med dem som specialiserar sig på att måla, och jag pratade med dem om varför man bör ta den traditionella konstens väg. Tidigare när de sökte upp en plats för en utställning och ville anordna en konstutställning hade de svårt att finna någon. Efter att jag var färdig med att förklara att mänskligheten bör återvända till den traditionella vägen inom konsten kunde man känna att attityden hos världens människor hade förändrats, eftersom Gudar vill bana vägen för Fa. Men om ni inte gör bra ifrån er med saker och ting kommer ni att stöta på hinder, eftersom vad än Dafa-lärjungar gör så är det oskiljbart från kultivering. Faktum är att mänskligheten kretsar kring Dafa. Om ni verkligen skapar era egna saker – ta en titt– alla kommer att vilja lyssna på det, alla kommer att vilja se det, och många kommer till och med att vilja lära sig det.

Lärjunge: Jag skulle vilja be Mästaren klargöra en del saker som har att göra med principerna för skapande av musik. För det första, när jag skriver en concerto, kan jag då integrera Dafas musik, det vill säga Pudu, som en av satserna? Min andra fråga är, när det gäller att bilda en orkester så har vi ont om folk, och ibland när vi bara har en handfull människor som framträder på scen så har det inte genomslagskraften hos en hel orkester. Kan jag skapa en del bakgrundsmusik och sedan låta människor spela till den? Min tredje fråga är, tidigare har jag hört musik från andra dimensioner och jag undrar om jag kan använda den?

Mästaren: Frågan om att arbeta tillsammans som jag just pratade om innefattar just detta, för det kommer inte att bli några kollisioner om upphovsrätt bland er. Det handlar om hur man ska klara bra att arbeta tillsammans, och hur man ska trampa upp en väg som Dafa kan lämna till framtidens människor. Kultiverare bryr sig inte om de framgångar och misslyckanden man har i den här världen; det är vanliga människor som tar framgång och misslyckanden, eller till och med berömmelse och rikedom, allvarligt. Det Dafa-lärjungar söker är zhengguo[ii] som kommer genom kultivering, så de fäster inte någon vikt alls vid de här vanliga sakerna. Närhelst någon gör någonting för Dafa så dokumenterar Gudarna det noggrant och sparar det till framtiden. Beträffande vad människor här söker vinna så söker vi inte efter något av det, och det är därför ni, för det första, kultiverar er själva, och för det andra gör saker för levande varelser. Ni räddar levande varelser och för levande varelser banar ni vägen för det framtida människosläktet. Men om ni vill använda Pudu i den musik ni skapar så är det inte det att ni inte kan göra det – det centrala är att ni inte har begripit den inre betydelsen i Pudu. I den finns hela den process som Mästaren gick igenom från förhistorien fram till Fa-upprätandet – skulle något orkesterstycke på något sätt kunna omfatta det?

När det gäller din andra fråga så handlar den om orkestrar. För närvarande är det inte möjligt att över en natt sätta ihop en storskalig symfoniorkester och få den att framträda. Men vi har faktiskt några olika tillvägagångssätt just nu. Musiken för scenframträdanden såsom dans och liknande kan ni skapa den genom att använda en dator till att mixa ljuden från instrumenten. En fiol kan bli till många på det här sättet, och genom att mixa kan ni förvandla en handfull instrument till vad som verkar vara en fullfjädrad orkester. Människor gör ofta detta för att sänka kostnaderna när de gör filmmusik. Så det är ett sätt. Ett annat är att ni kan använda en dator för att direkt simulera ett orkesterframträdande. Det går också bra. Men kvalitén i en del saker är inte så bra och man kan direkt säga att det är elektroniskt. Eftersom det är en simulering så se till att er simulering är så verklighetstrogen som möjligt. Alla ni som spelar musik förstår detta, för ni borde samtliga ha en viss kunskap om musikinstrumentens egenskaper. Så hur realistisk simuleringen än är så kan naturligtvis yrkesmän höra skillnaden, även om den genomsnittlige lyssnaren inte kan avgöra det. (Folk skrattar) Båda dessa är tillvägagångssätt som ni kan använda. Den tredje frågan handlade om musik som hörts från andra dimensioner. Om du verkligen kan skapa det så gör det, men jag tror att det i allmänhet kommer att bli svårt. Orsaken är att när man inte är i högre dimensioner själv så har man inte musikinstrument som består av mer mikrokosmisk materia, och som resultat kan man inte få fram det ljudet. Dessutom är rösten i sig själv utsändandet av ett materiellt fält, och utan ett materiellt fält som består av materia från högre dimensioner kommer inte [den annars närvarande] känslan av helighet att finnas.

Lärjunge: Kan Pudu och Jishi integreras i våra kompositioner?

Mästaren: Pudu och Jishi... den första frågan jag just pratade om var detta, och [jag sade] att det inte finns någon fråga om upphovsrätt. Förutom de två musikstycken som ni använder tillsammans med era övningar, som inte ska användas på andra ställen, så kan andra stycken användas; och de är avsedda att användas i situationer där de behövs, så det är inget problem. Övningsmusiken kan dock absolut inte användas någon annanstans, för dess koppling till kultivering är väldigt stark. Den kan inte integreras med annan musik. När det då gäller annan musik, fastän den skapades av Dafa-lärjungar, så är den trots allt avsedd för vanliga människor. Beträffande Pudu och Jishi så måste ni veta vilken den inre betydelsen de beskriver är. Att stuva in kosmos i ett ägg är inte rätt.

Lärjunge: Om kvalitén på övningsmusiken försämras, kan vi någon gång på vägen spela in den på nytt?

Mästaren: Det går bra. Det är inga problem att förbättra dess kvalité.

Lärjunge: När man skapar syntetisk musik är det bäst att göra så att den låter mer verklighetstrogen. Då skulle det innebära att vi måste köpa ganska bra utrustning och behöver mycket kapital.

Mästaren: Det är inte säkert. En del ganska enkla datorprogramvaror är billiga och ni kan köpa dem från Kina. (Folk skrattar) Kvalitén är acceptabel och ändå är det billigt.

Lärjunge: Om man tänker långsiktigt, skulle det vara okej att ta ett lån för att köpa en bättre dator?

Mästaren: Ni kan tänka ut era egna tillvägagångssätt. Men det är en sak, och det är att Mästaren aldrig har sagt att ni ska insistera på att göra någonting när omständigheterna inte tillåter det. Ni ska definitivt göra saker och ting i överensstämmelse med er egen förmåga. Annars skulle det fortfarande vara att gå till ytterlighet, även om era motiv kanske är goda. Om ni skaffar svårigheter i ert dagliga liv, om ni på alla sätt gör saker och ting svåra för er själva, då kommer det att bli svårare för er att göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Gör det inte svårt för er.

Lärjunge: Till konserten köpte vi en zhongruan och en daruan.[iii] När vi köpte dem upptäckte vi att musikaffären hade en pipa från Qingdynastin. Efter att den beskrivits för oss insåg vi att de strängar som användes på gamla tiders instrument skiljde sig från dagens. Nuförtiden har de stålsträngar, medan konstruktionen förr i tiden var annorlunda. Nu är de något mer högljudda.

Mästaren: I forntiden använde de silkessträngar och strängar av oxsenor. Den miljö människan befann sig i förr i tiden var inte bullrig, människors sinnen var stilla, och om man använde silkessträngar i den omgivningen tyckte människor inte att volymen var för låg. Det beror på att de i forntiden inte hade moderna västerländska instrument, medan man nuförtiden när man komponerar ska knyta an till dagens situation. I forntiden var det alltid strängar av silke eller senor, och det handlade inte bara om att de inte hade fabricerade varor tillverkade med modern teknik; det hade mycket att göra med den forntida atmosfären. Det vi vill göra nu är att trampa upp vår egen väg, inte bringa våra instrument tillbaka till deras forntida utformning. Människans miljö idag är redan som den är nu, och vi har inget annat val än att använda dagens instrument.

Lärjunge: Om vi vill direktsända vårt nyårsevenemang så har vi för närvarande förmodligen inte den utrustning som krävs. Men om vi nu ska förbereda oss som om vi skulle direktsända på nyårs…

Mästaren: Så här ser jag det: vi saknar förutsättningarna och en direktsändning är inte genomförbar. Och om vi skulle få alla att komma till USA och samla all vår talang för ett evenemang, så skulle det vara svårt att göra. Det beror på att en del människor måste arbeta eller gå till kontoret, eller också kan de inte komma iväg från familjen, eller också är det en alltför stor ekonomisk börda – det skulle bli alla möjliga svårigheter. Men om ni kunde väva ihop artistprogrammen från varje område och producera en DVD, föra samman allihop och integrera dem, så skulle det fungera. Med datorer kan ni nuförtiden verkligen få det att se verkligt ut.

Lärjunge: [Jag förstår att] vi kan dela varandras musik, men finns det en fråga om upphovsrätt när det gäller omvärlden? För att illustrera vad jag menar, för fyra år sedan när jag gjorde ett Falun Gong-program använde jag Pudu och Jishi. En chef på en TV-station tyckte verkligen om musiken och sade att den var otrolig. Han frågade om vi kunde bidra med den till stationen och det gjorde vi.

Mästaren: Det var inte så lämpligt. Dessutom kommer inte människor att värdesätta den. Hur går det om de använder den vårdslöst? Vi har inte tid att övervaka det vanliga människor gör med de saker som vi skapar åt dem, men det är inte lämpligt att ge Pudu och Jishi till vanliga människor för att användas lättvindigt. Andra saker är okej. Generellt är det inga problem med de sånger som Dafa-lärjungar skapar, sånär som på de här två styckena.

När det gäller upphovsrätt, vet ni hur vi gjorde saker och ting under de år då vi spred Fa? Vi var tvungna att ta oss igenom en massa problem för att få Zhuan Falun lagligt publicerad. Så ett förlag publicerade den, men efter att den tryckts ett tag hamnade förlaget under press och slutade. Men de visste att boken var riktigt vinstgivande och de ville inte bryta kontraktet med mig. Och sedan var det så många elever som behövde boken och de blev oroliga. Och vad kunde vi göra åt det? Så många elever lärde sig metoden och eleverna på övningsplatserna ökade stort i antal, men de hade inga böcker. Det var brist på böckerna. Det var vid den tiden som piratutgåvorna dök upp runtom i hela landet, och de gjordes överallt. Så länge de inte ändrade ett enda av mina tecken och kunde garantera kvalitén, så hade jag inget emot det. Människor lever trots allt för att tjäna pengar, och fördelarna och problemen med det de gjorde tog ut varandra, så jag hade inget emot att de tjänade pengar på det. Många av våra Dafa-lärjungars saker ska lämnas till människor. Så länge någon kan uppskatta den kommer han inte att använda den hur som helst eller modifiera den. Om han verkligen modifierar den ska ni spåra upp honom, för vi har fortfarande upphovsrätten.

Lärjunge: Bra sånger kan influera generationer av människor, och än idag är de fortfarande populära.

Mästaren: En begåvad musiker, ni vet, hur kommer det sig att han kan komponera sånger av sådan kvalité? Och hur kommer det sig att han kan få ett bestående rykte? Det är inte bara det att melodierna är utsökta. De djupa betydelserna i ett musikstycke kommer från en persons goda karaktär, hans rika livserfarenheter och hans medfödda talang. Det är den mänskliga sidan av det. En kultiverares liv har ändrats, och dessutom går det utöver vanliga människors nivå. Dafa-lärjungar, när ni verkligen kan trampa upp era egna vägar kommer era saker att bli vördade av människor ännu mer än de berömda musikernas bland vanliga människor. De kommer att få ett bestående rykte, och i tusen generationer till på köpet. Det beror på att ni är Dafa-lärjungar, och era vägar är upprätta, så det ni skapar kommer för alltid att vara det som mänskligheten kommer att lära sig och använda. (Applåder)

Lärjunge: Mästare, jag skulle vilja fråga, är det till sin natur demoniskt att sjunga pop?

Mästaren: Det folkliga sättet att sjunga är egentligen folkets visor, och det behöver inte ha formen hos ett sångframträdande. Folkvisorna i alla länder har förts vidare på det sättet under årens lopp, och det gäller för alla etniska grupper. I dessa dagar har emellertid människor standardiserat dem till den moderna musikens system, och de har lagt till modernistisk färgning, och gjort om det till något smaklöst, ett utlopp för demonisk natur – till och med till den grad att man har obscena saker som är en enda röra. Många unga människor söker efter de här sakerna. Oavsett vilken typ av sånger det är så kan ni alltid använda de goda sakerna i det. Men ni måste vandra era egna vägar.

Lärjunge: Mästare, jag tycker att det finns två tendenser i de sånger [som vi] skapar nuförtiden. En är att de sjunger saker som har att göra med vår egen kultivering, och den andra är att för att få vanliga människor att förstå vad de hör så kan inte ens saker som ”Falun Dafa är bra” nämnas i sångerna. Jag tycker inte att det är rätt.

Mästaren: Att bekräfta Fa är någonting Dafa-lärjungar definitivt ska göra (och det är inget fel med det). Så när ni skapar musik ska ni ha som mål att rädda varelser, klargöra sanningen och prisa Dafa-lärjungar. Naturligtvis, om vi talar om ett TV-drama och ni vill lägga till lite stämningsskapande musik till berättelsen i dramat eller till ett scenframträdande, då är det inget problem med det. TV-dramer är trots allt underhållningsprogram och de görs för olika sorters tittare – särskilt vanliga tittare. Naturligtvis, när det gäller innehållet i musikkompositioner har vissa, på grund av det som behövs för handlingen eller livsödena för många vanliga människor [som skildras], inget att göra med Dafa-lärjungar. Innebär det då att ni inte ska skriva dem? Ni behöver ändå skriva dem, ni behöver ändå producera dem. Och hur som helst kommer faktiskt detta att bli saker som Dafa-lärjungar har producerat trots allt, så de kommer att vara annorlunda. När det är någonting som verkligen porträtterar Dafa och Dafa-lärjungar på ett direkt och positivt sätt så ska Dafas saker fortfarande vara temat. Om ni, som är Dafa-lärjungar, inte tänker på Dafa överhuvudtaget och ni bara vill skapa vanliga människors saker, då är ni vanliga människor. Dafa-lärjungars ansvar är att rädda varelser och bekräfta Fa. Det är inte svårt att behålla perspektivet beträffande de här sakerna.

Lärjunge: Lärare, jag skulle vilja fråga någonting, men jag vet inte om det är passande. Tycks det inte som om ända sedan KKP:s maktövertagande i Kina så har detta ondskefulla parti ofta använt midjetrummor?

Mästaren: Jag kan berätta för er att midjetrumman har en historia på nästan tusen år i Kina, och det är en kulturform som har lämnats i arv från områdena i västra Kina och centrala Shaanxis slättland. Så på tal om midjetrummor så vet jag att det också finns en annan sorts trummor. Ni har sett hur det i Shaanxiprovinsen finns en sorts trumma av den här storleken, nästan en halvmeter i diameter, en som bara män använder, och den har en mäktig atmosfär omkring sig när man spelar på den. Känner någon av personerna här som är dansare till denna? Ni kan också använda den typen, den är också bra. Vet ni vad? När ni först använde midjetrumman i en parad i New York sade många människor: ”Kineserna har kommit.” De kände att detta var det verkliga folket från Kina som hade kommit. Det ondskefulla partiet använder sakerna i kinesisk kultur för att glorifiera sig självt. Men detta är absolut inte det ondskefulla KKP:s saker. Partiet är ett spöke från Väst, ett ondskefullt spöke. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: Anta att vi vill ge ut en del musik som är njutbar för örat, såsom en specialsamling av erhumusik, skulle det vara olämpligt att slå ihop kinesiska och västerländska saker när vi arrangerar musiken?

Mästaren: Den idé jag uttryckte var att ni kan inspireras av allt som är bra. Så naturligtvis går det bra att använda den metod att arrangera musik som de har i Väst eller dess musikteori. Om du säger att du vill ta in de sakerna i full skala, låt säga att hälften skulle vara kinesiskt och hälften västerländskt, så är inte det tanken. Det är hur ni ska trampa upp era egna vägar [som jag menar]. Jag tycker att den västerländska musik och den asiatiska musik som man finner i människosläktets kultur under den innevarande cykeln båda är bra saker. Det spelar ingen roll vilken ras det är, för alla, när de först kom ner hit och trädde in i människovärlden, så föddes de först i Kina. Efter att en dynasti passerat lämnade de sedan Kina för olika platser runt om i världen. Vilka lämnade då efter sig Kinas saker? Gudar, från olika dynastiers kulturer, och från hela världens människor. Jag har talat om de här sakerna tidigare. Det ni gör är att göra val, välja de goda sakerna från det arv som getts till oss av historien.

Lärjunge: De lokala folkvisorna i provinserna Shanxi och Shaanxi utgör ungefär 80 % av alla Kinas folkvisor. Grundmelodierna i musiken där är anmärkningsvärt vackra. En del av texterna har förvrängts sedan 1949, men originalmusiken och melodierna är faktiskt utmärkta. Jag är inte säker på om det är rätt [av mig att tänka så här]. Kan Mästaren säga några ord om det här för att stilla mitt sinne?

Mästaren: När det gäller en del av folkvisorna från norra Shanxi och Shaanxi så är många av melodierna saker från det forntida Kina.

Det mesta av vår diskussion hittills har handlat om musik. Skapandet av scenkonst behöver också hålla jämna steg. Generellt sett innefattar huvuddelen av en kvälls underhållningsprogram gruppdans, och utan den skulle det verka lite monotont eller tråkigt. Om ett artistevenemang på scen kvällstid inte har dans i sig så räknas det egentligen inte som kvällsunderhållning. Hur ska vi kunna utforska ytterligare den här delen och trampa upp en väg. Jag har tidigare sett kvällsunderhållningsprogram med sång- och dansgrupper i västra Kina, där de framför saker från forntida kultur, och programpunkterna från historisk kultur är många. Ni kan undersöka de där sakerna, men följ inte helt och hållet någon annans exempel. Trampa upp en väg som är er egen.

Lärjunge: Vad ska vi göra för att bättre kunna koordinera med TV-stationen? Jag frågar eftersom vi alla är spridda runt om i världen.

Mästaren: Det är inte enkelt för er att träffas, och det är svårt om ni vill koordinera saker och ting. Men ni kan använda datorer, faxapparater och telefoner, och ni kommer att kunna kommunicera om många saker. Använd dem så mycket det går. Ni är alla vitt åtskilda, runt om i hela världen. Att ni alla skulle mötas vore verkligen svårt. Det som är bra är att efter dagens möte kommer ni att veta hur ni ska ta itu med saker och ting, och kan på så sätt lägga ut en färdväg. Och faktiskt har ni alla en latent potential.

Lärjunge: Vår ensemble skulle vilja spela överallt i Österrike. Om vi inte har tillräckligt många sånger, kan vi som Dafa-lärjungar spela de vanliga människornas klassiska sånger? Hur är det med till exempel Mozarts och Chopins verk?

Mästaren: Det är inget problem. Jag sade för länge sedan att klassisk musik går bra. Ni kan med försiktighet använda saker från tiden före kulturrevolutionen – se bara till att de är fria från partikulturen. I stort sett allting som kom innan det ondskefulla partiet kan användas. Använd ingenting från dessa tider under despoten, för inuti är de fyllda till brädden av ondska; mänskligheten har kontrollerats av demoner under den här perioden.

Lärjunge: Så om vi inte kan använda musiken som gjordes under det årtiondet eller så under despoten, hur är det då med TV-programmen och filmerna från den perioden, ska vi inte använda dem heller?

Mästaren: Jag tycker inte att några av sakerna från den eran är bra. Bakom sig har de faktorer av alla slags ruttna spöken som kontrollerar människor.

Lärjunge: Vi har redan några sånger. Vilka sånger ska vi ta som vår grundmelodi runt vilket vi bygger en orkester eller en liten ensemble?

Mästaren: Detaljer som dessa måste ni prata igenom själva. Det borde inte vara några problem.

Lärjunge: Nyligen producerade en västerländsk elev på vår TV-station några musikvideor, men det han använde var en modern musikstil som passar för gitarr och elektrisk gitarr.

Mästaren: Det är okej. TV-stationen har en fot i det vanliga samhället, och det riktar sig till vanliga, alldagliga människor. Så elektriska instrument går bra att använda. Dafa-lärjungar måste göra bra ifrån sig och vara upprätta på den kultiveringsväg de tar, men när det gäller vanligt arbete behöver ni bara anstränga er att göra det lite bättre. Våra TV-program är till för att ses av vanliga människor. Just nu är det inte den tid då Fa rätar upp människovärlden, utan snarare den fas då Dafa-lärjungar kultiverar, klargör sanningen och avslöjar förföljelsen. För närvarande är det inga problem [med det du beskrev].

Så här är läget, vem här vet hur man arrangerar musik? Räck upp händerna. Okej, titta noga allihop – särskilt ni som är från TV-stationen. Närhelst ni behöver musik i era program kan ni leta efter dessa människor. Och vem som än vet hur man arrangerar kan skriva sångerna.

Se er omkring – det är ganska många. Och jag vet att det finns många fler som inte är här men som är väldigt skickliga, och låt dem spela sina roller. Om människor inte kan göra bra ifrån sig i första försöket, var inte petiga. Med god vilja kan ni förbättra er tillsammans genom utbyte och diskussioner, och var och en kommer gradvis att mogna på sin egen väg; när ni precis har satt igång är det möjligt att det inte går bra. Så ni måste inte bara producera era egna saker, utan längre fram ska ni också öka produktionen. (Mästaren skrattar) Till exempel kanske ni producerar något och tänker sedan att ni är färdiga och känner er nöjda – ”jag gjorde det”. Det är inte bra. Om en Dafa-lärjunge räddar endast en person, har då jobbet utförts? Nej det har det inte. Ni måste rädda många.

Lärjunge: Mästare, jag skulle vilja fråga något som har att göra med Fa. Buddha Sakyamuni uppnådde Dao genom kultivering för många hundratals miljoner eoner sedan, men vår Jord har bara haft två perioder av Jordar, var och en 100 miljoner år lång. Innebär det då att…

Mästaren: Det var inte på Jorden som Buddha Sakyamuni utförde sin kultivering tidigare. (Folk skrattar) Buddha Sakyamuni kom till världen för att rädda människor. I himlen är han en Gud, och han har för länge sedan uppnått Dao. [Att han kom] den omgången var för att bekräfta en Tathagatas guowei och för att ge mänskligheten buddhistisk kultur. Många av de historier Buddha Sakyamuni berättade handlade om historier i himlen, inte saker på den här Jorden. Har jag inte sagt att när en människa ser en Buddha sitta där så är han så helig, men när en Buddha tittar på en Buddha är det inte på det sättet. De är ett gudasamhälle.

Tiden är begränsad, så vi måste avsluta mötet nu. Ni är Dafa-lärjungar, så jag är säker på att ni kan göra bra ifrån er. Jag ser fram emot goda nyheter från er. (Applåder)

Anmärkning: endast så här mycket kunde samlas ihop på grund av saker som hade att göra med ljudupptagningen.[i] Det vill säga 1912.

[ii] Zhengguo: Ortodox frukt, en uppnådd position genom ortodox kultivering.

[iii] Kinesiska musikinstrument liknande pipan.

Övers. anm.: Översatt från engelska, en del saker kontrollerade mot kinesiska 060327.