Falun-Buddha Fa Fa-undervisning
vid Europakonferensen

Li Hongzhi
30 & 31 maj 1998,
Frankfurt, Tyskland

Av er som är här är en del erfarna elever medan många är nya elever.

Några år har rusat förbi sedan jag började sprida Fa. Jag stannade tidigare en gång i Tyskland när jag åkte för att sprida Fa i Frankrike. Jag kom för att titta på den här platsens miljö. Det här är andra gången jag kommer till Frankfurt, men det är första gången som jag möter nya elever från några olika regioner i Europa. Jag tror att det är en ödesförbindelse som har fått oss att utöva Dafa tillsammans. Inom Buddha-läran tror vi på ödesförbindelser. Under sådana omständigheter ska vi värdesätta Fa. Många av er som är här har inte studerat Fa på djupet och har ofta behandlat det som vanlig qigong. Spridningen av Fa i Kina har resulterat i att uppemot 100 miljoner människor studerar och utövar den. Antalet människor i regioner utanför Kina är också rätt stort. Varför är det så, och varför är utbildningsnivån på dem som lär sig Fa relativt hög? Många är kända individer inom intellektuella kretsar. I många regioner i Kina såväl som på andra platser finns det människor med relativt hög social status som utövar. När vanlig qigong först introducerades till allmänheten i Kina var naturligtvis de flesta utövarna äldre människor och människor med sjukdomar. Så människor betraktade den som ett slags fysisk övning och någonting som hjälpte dem att hålla sig friska. Naturligtvis diskuterade qigong några övernaturliga fenomen som inte så lätt kan ses i vanliga människors samhälle och det gav qigong en aura av mystik, men det var allt.

Många människor kan inte fullständigt förstå vad qigong handlar om. Sedan Dafa offentliggjordes har jag avslöjat en del oförklarliga fenomen inom qigong såväl som saker som inte hade förklarats i qigong-kretsar. Men det är inte anledningen till att så många människor studerar Dafa. Det beror på att vår Fa verkligen kan göra det möjligt för människor att nå Fulländning, verkligen kan rädda människor och tillåter dig att verkligen stiga upp till höga nivåer under kultiveringsprocessen. Vare sig det är din tankevärld eller den fysiska kvaliteten på din kropp så tillåter Fa dig verkligen att nå olika nivåers standarder. Den kan absolut ta på sig den här rollen.

Jag nämnde just att många människor studerar Fa. Människor som är välutbildade är klarsynta och lär sig vanligtvis inte någonting i blindo. Dessa människor är oftast rätt ihärdiga när de väl har lärt sig Fa, för de förstår dess värde. Boken avslöjar många av Himlens hemligheter och dessutom är dess inre mening ofantlig. Oavsett hur högt rike eller hur hög nivå du vill uppnå i kultiveringen så kan den vägleda dig. Ingen har någonsin tidigare lärt mänskligheten denna Fa. Om du inte studerade Dafa så skulle du inte kunna få den här kunskapen, hur många böcker du än läste eller hur stora dina prestationer än var i det mänskliga samhället. Det beror på att det här inte är något man kan lära sig från böcker eller kan hitta bland mänsklighetens kunskaper. Du kan leta igenom varenda bok som finns, antik eller modern, österländsk eller västerländsk, och du skulle ändå inte hitta den.

En sak till: för att kultivera måste man läsa mycket i boken. Många människor bryr sig inte om att studera Fa i kultiveringen. Det är inte rätt. Varför har jag ett ganska strikt krav när det gäller det här? Jag har ofta sagt att om du vill kultivera så måste du läsa boken mycket, läsa den gång på gång. Boken har en sådan enorm inre mening – det är ofattbart. Många nya elever har inte någon grundlig förståelse beträffande det här och har inte ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt det. De tror att en bok helt enkelt är svart bläck på vitt papper – ”Jag vet vad den handlar om när jag har läst den en gång.” Alla böcker är naturligtvis sådan i det mänskliga samhället eftersom de är begränsade till endast ytliga kunskaper och de saknar all inre mening; du vet vad den handlar om efter bara en genomläsning. Men den här boken är annorlunda, eftersom den ger vägledning i människors kultivering. Om du vill förbättra dig inom denna Fa så måste du fortsätta att läsa boken. Bara då kan den vägleda dig i kultivering.

Fundera på det här: i kultivering brukade det vara så att en mästare vägledde sin lärjunge. När det var dags för dig att förbättras skulle han tala om för dig hur du skulle öva, hur du skulle förbättras och hur det var på varje nivå och i varje rike. Men det kan bara göras i liten skala och med ett litet antal människor. Idag har vi så många människor som lär sig – så många som 100 miljoner. Det är omöjligt för mig att personligen undervisa alla och visa dem alla övningsrörelserna. Så för att lösa den utmaningen har jag skrivit in i den här boken allting som jag kan ge er och allting som kan göra det möjligt för er att förbättra er och omvandla er – allt är komprimerat i detta Fa-verk. Dina förbättringar kommer inte bara att vägledas av dess principer: bakom Fa finns det kraftfull inre mening. Dess begrepp är extraordinära, de är absolut inte vanliga människors teorier. Det vi har att göra med överträffar vanliga människors riken. Så att lära ut dessa saker kommer att påverka livsformer som är bortom dem som vanliga människor har och hur andra dimensioner är. Med andra ord, fastän boken verkar vara svart bläck på vitt papper så finns det bakom varje ord oändliga dimensioner på olika nivåer och bakom orden manifesterar sig till och med olika dimensioners Buddhor, Dao och Gudar.

Tänk på det, alla: jag har gång på gång betonat att du ska värdesätta boken. När du inte vet hur värdefull den är kommer du inte att ägna så mycket uppmärksamhet åt den och naturligtvis kan du inte anses ha fel. Men om du redan vet hur stor inre mening den har och ändå inte respekterar den eller tar den på allvar, då skulle jag säga att det är en annan sak och du ska inte vara på det sättet. Naturligtvis, när du å andra sidan är medveten om hur mycket inre mening den har så kommer du själv att förstå att värdesätta den.

En del av våra elever har sagt: ”Det är verkligen egendomligt – jag märker att boken är annorlunda varje gång jag har läst ut den. Nästa gång jag läser den är den återigen helt annorlunda.” Du har många frågor efter att du har läst boken första gången: ”Varför är det så här? Varför är det så där?” Men när du läser den andra gången kommer du att se att alla dina frågor blir lösta – den kan besvara dem alla. Men du kommer att ha nya frågor, eftersom kultivering är en uppstigningsprocess. De nya frågorna som dyker upp kommer att vara högre än frågorna och svaren du hade när du läste boken första gången. När du läser boken en tredje gång kommer du att märka att alla frågorna som du hade och inte kunde förstå under den andra gången är besvarade. Och om du fortsätter att läsa kommer det att fortsätta att vara på det här sättet. Det finns nu ganska många människor som har läst boken över hundra gånger. De kan inte längre lägga ifrån sig Fa. Ju mer de läser, desto fler saker ser de i boken och desto större blir dess inre mening. Hur kan det komma sig? Om Buddhor, Dao och Gudar i dimensionerna bakom orden ser att det är dags för dig att förbättras så kommer de naturligt att låta dig förstå principerna som existerar i det riket. Då kommer du plötsligt att känna att du förstår ännu en inre betydelse hos den meningen.

Tidigare, när jag diskuterade upplysning, förklarade jag en himmelsk hemlighet som ingen hade avslöjat: ”Kultivering beror på en själv, gong beror på mästaren.” I tusentals år har människor tänkt att de själva kultiverar och höjer sig. I själva verket kan du inte åstadkomma någon kultivering alls [på egen hand]. Ingenting kan lösas om du inte har en mästare som tar hand om dig. Det vill säga, de verkliga frågorna löses av din mästare – de blir lösta av faktorerna bakom Fa. Din egen upplysning handlar bara om att fortsätta kultivera när du har kommit över svårigheter i din utövning. Det är vad vi menar med ”din egen upplysning”. När det gäller att verkligen upplysas till något från principerna, om Fa inte låter dig få veta det så kan du inte upplysas till det hur mycket du än försöker. Så du måste uppfylla ett krav: du måste kultivera genuint.

Religioner i Väst lärde ut tro, medan de i Öst lärde ut upplysning. Tanken är att du måste vara bestämd. Utan det sinnet kan du inte åstadkomma någonting. Med andra ord, när du inte har en bra förståelse av Fa så kommer du att ha problem med att vara bestämd. En del människor känner sig verkligen bekymrade när de ser att andra elever inte studerar Fa: ”Du har erhållit Fa, men du studerar den inte. Så synd!” Det är det verkligen. En massa människor tar inte Fa-studierna seriöst, utan tar det istället för vanlig qigong: ”Jag gör övningarna lite grand och stärker min fysik.” Naturligtvis, vår Fa är ofantlig, så den är mycket effektiv när det gäller att stärka ens fysik, bota sjukdomar eller stärka hälsan och förändringarna man upplever är kraftfulla. Men om du bara siktar på att bli bra och hålla dig frisk kommer du inte att uppnå de saker som kommer av att man förbättrar sig. Dessutom har det jag gör idag ett klart mål. Jag sprider inte denna Fa för att bota någon eller för att hålla någon frisk. Mitt mål är att vägleda människor mot höga nivåer och att verkligen höja dig. Om du inte kan rätta dig efter den inställningen kan du bara få förbättrad hälsa. Men om du kommer med ett annat syfte än att genuint lära dig Fa är jag rädd att du inte ens får det lilla. Å andra sidan kan du få allting om du kommer för att verkligen lära dig Fa. Även om du kommer utan något specifikt syfte, om du kommer för att lära dig utan avsikt att bli botad eller stärka hälsan, eller om du har några andra tankar, så kan resultatet bli bra. Det beror på att under din väg mot förbättring tillåts du ha en process med gradvis förståelse; det är därför vi ber dig läsa boken. Du måste förstå vad det handlar om. Sedan kan du bestämma om du kan fortsätta att lära dig och fortsätta att kultivera.

Jag anser att vi ska ge en ny elev boken att läsa så snart han börjar utöva. Efter att ha läst boken kommer han att bestämma om det är något som han kan göra. Om han kan klara det kommer han att komma för att kultivera, om han inte kan det så ska vi inte tvinga honom. Även om vi erbjuder räddning till människor kan vi inte tvinga dem. Innan en person kan kultivera måste han ha en önskan i sitt hjärta om att förbättra sig, att kultivera, och att nå ett högre rike. Om en persons hjärta inte berörs kan ingen göra något åt det. Det som kommer ur tvång är inte kultivering och tvång kan inte vägleda en person i att kultivera. Det är helt fruktlöst om en persons hjärta inte berörs eller om han inte vill förändra sig. Du vet att det här är extraordinära principer. Om du vill kultivera mot höga nivåer och höja ditt rike, hur skulle du kunna det [om du blev tvingad]?!

Många människor som förr praktiserade qigong kom in i ett felaktigt tänkesätt: ”Jag kommer att förbättras så länge jag gör övningarna flitigt och ökar tiden varje dag.” I själva verket skulle ingenting förbättras. Dessa människor kunde aldrig bryta igenom stadiet att bota sjukdomar och stärka hälsan, det vill säga den nivå som använder qi. Men qigong begränsas inte till detta. Den har bara, i ett försök att göra något bra för människor, offentliggjort dessa kultiveringssaker på den lägsta nivån, de som kan bota sjukdomar och stärka hälsan. Men dess syfte är ett annat. Det är därför jag ofta frågar: varför har qigong – något som aldrig tidigare hade setts i kinesisk historia och aldrig tidigare hade visat sig i världen – kommit fram mitt i dagens moderna vetenskaps-drivna samhällstillstånd? Människor är bara mänskliga. Det mänskliga sinnet är inskränkt och människors intelligens begränsad. Så de kan inte förstå dessa saker och tror att allt detta är naturligt och kommer sig av en tillfällighet. Jag säger att ingenting är ”naturligt”, och det finns heller inte något sådant som ”tillfällighet” – allting har sin orsak. Det jag precis har diskuterat var till för att tala om för er att vi borde ta Fa-studierna seriöst. Så länge du studerar Fa kommer du att höjas i kultivering och olika tillstånd kommer att framträda. Men om du inte studerar Fa kommer du inte att få någonting.

Qigong-övningar är inte till för något annat än att bota sjukdomar och stärka hälsan, det spelar ingen roll hur du utför dem eller hur mycket en del qigong-mästare skryter om dem. De kommer definitivt inte att vägleda dig mot ett högt och djupt rike. Förr var det absolut omöjligt för någon – vare sig han var inom någon kultiveringskrets eller något religiöst samfund – att känna till en så här djup och outgrundlig Fa. Vanlig qigong lär bara människor hur de ska bota sig själva och stärka hälsan, för den har inte Fa som vägleder människor i kultivering. Det jag säger är att om du vill nå det där riket och utveckla djupgående förmågor så måste din tankevärld vara tillräckligt bra.

Vi vet att Buddha-lärans och Dao-lärans undervisning i det förgångna sade att man måste lägga vikt vid dygden vid kultivering. Jesus sade till människor att de skulle vara goda människor. Vad menas med att vara en god människa? Vad betyder det att lägga vikt vid dygd? Det betyder att du ska uppföra dig bättre och bättre. Hur god ska du vara? Du ska vara bättre än alla vanliga människor – då är du någon som överstiger vanliga människor. Eftersom du är en kultiverare kommer din kropp att utveckla gong, och din gong kommer att växa upp till samma höjd som din tankevärld. Ju högre din tankevärld är, desto högre är nivån på din gong. Jag skulle säga att vetenskapen aldrig kommer att kunna uppnå det här, det vill säga, dess utveckling kommer aldrig att närma sig Buddhors rike. Det beror på att hur mycket vetenskapen än går framåt så är människor fortfarande vanliga människor. Fundera på det alla: en vanlig människa har alla slags känslor och begär, såväl som olika sorters fasthållanden. Med alla sorters världsliga begär vill du komma till Himlen – hur skulle det kunna tillåtas! Skulle inte Himlen bli ett samhälle med vanliga människor? Skulle det inte bli vanliga människors samhälle i vilket människor slåss, tävlar, och bedrar varandra? Så din tankevärld måste nå upp till den höjden innan du kan komma dit.

Många människor har en religiös tro. Men om du tror på dagens religioner så ser Gudar för det första inte längre efter saker och ting, så det är svårt för dig att höja din nivå. För det andra kan många människor inte förstå den sanna betydelsen i det som Jesus, Jahve eller den Heliga Maria sade på sin tid. En del människor anser att en människa bara behöver tro för att komma till Himlen. Att ha en tro är bara en grund. Många människors förståelse slutar vid den ytliga betydelsen av orden. De säger: ”Så länge jag har en tro kommer jag säkert att komma till Himlen när jag dör.” Jag säger att du inte kommer att kunna komma dit. Varför inte det? Fundera på det. Vad är sann tro? Du bara säger med din mun att du har tro, men i ditt hjärta har du egentligen ingen tro. Varför säger jag det? Därför att när du verkligen tror så matchar dina handlingar dina ord. När du biktar dig i kyrkan och säger: ”Herre, var snäll och hjälp mig. Jag gjorde något galet idag. Var snäll och förlåt mig min synd”, så är ditt uppförande ganska bra i den stunden. Men när du väl stigit ut genom kyrkporten gör du som du behagar och uppför dig precis som en vanlig människa. Du begår samma misstag och bland vanliga människor beter du dig ännu värre än dem. Tänk då ett ögonblick: Vad var det för nytta med din bikt? Många människor går inte djupare än vad som är på ytan. Du ska inte upprepa dina misstag efter bikten. När du sedan ser att du fortfarande gör andra misstag så går du igen till bikten och slutar upprepa samma misstag. När du gör så här och ständigt bryter dig loss från misstagen som begås bland vanliga människor, är du inte då en bättre människa? Har du inte nått ett högre rike och blivit en god människa som stigit högt ovanför vanliga människor?! Kultiverar du inte och höjer ditt xinxing? Eftersom västerländsk kultur inte har begreppet självkultivering nämnde varken Jesus eller Jahve termen ”kultivering” på den tiden när de lärde ut sin Fa; det begreppet fanns inte ens. Orsaken är att de visste att ”kultivering beror på en själv, gong beror på mästaren”. Så länge man kultiverade kunde man få hjälp med allt av Guden i det paradis man skulle komma till. Han skulle åstadkomma förändringar i din kropp, omvandla din kropp och låta din kropp få den stora kraft som en Gud har. Allt detta skulle göras av Gudar.

En del människor säger att de kommer till Himlen efter sin död. Människor som inte har kultiverat kallas, med ord från er västerländska kultur, ”andar” efter att de dött. Dessa andar är egentligen spöken. Tänk på det alla: vad är de? Människor i Öst har ett klart och definitivt begrepp om mänsklig kultivering av kroppen: man utvecklar en Buddha-kropp genom kultivering, det vill säga en gudomlig kropp. Om en person inte har den här Buddha-kroppen – med andra ord, om en person inte har en himmelsk paradisisk Guds kropp – så är hans ande rädd för ljus när han kommit fram (ur sin kropp). Den upplöses i solljuset och kan inte ens reinkarnera. Det är därför som människor täcks med ett tygstycke efter att de dött – det förhindrar solljusexponering – och begravs i jorden så att deras andar inte löses upp. Buddhor och Gudar är oändligt lysande, till och med ljusare än solljuset. Skulle inte en människas ande sönderdelas om han mötte en Gud? Hur skulle den kunna komma till Himlen? Därför behöver den en Guds kropp och behöver samtidigt förändra sina intelligenta varelsers beståndsdelar genom kultivering för att få dem att bestå av högenergisubstans. Med en Buddha-kropp eller en Guds kropp, först då kan man gå dit. Kan en ande komma till människovärlden? Nej det kan den inte. Så innan den kan befinna sig i den här världen behöver den ha en mänsklig kropp att reinkarnera i och behöver födas genom föräldrars kroppar. En del människor tror felaktigt att de kommer till Himlen bara de tror. Hur kan det vara så? Det låter löjligt för oss i kultiveringskretsar. Du måste verkligen kultivera innan du kan komma till Himlen.

Så i västerländska religioner, i processen med att få en gudstro, höjs en människas xinxing och hans tankevärld hela tiden och han blir en allt bättre människa. Skulle man inte kunna säga att han kultiverar? Formen är oviktig i kultivering; det finns alla sorters kultiveringsmetoder. Det är skillnader i kultiveringsformer mellan religioner i Väst och Öst. Varför nämns inte kultivering i Väst, så som det görs i Öst? Båda är ju faktiskt kultivering. Det är helt enkelt så att österländsk kultur är mycket uttrycklig när det gäller det här, medan västerländsk kultur inte talar om dessa saker. Det beror på att när Gudar kommer ner för att rädda människor och sprida sin Fa, behöver de anamma en kulturform som är begriplig för människor. Bara då kan du förstå, bara [när de] använder tidens mänskliga språk kan du förstå. Vad jag har sagt är också till för att tala om att utövning av vanlig qigong inte kan få människor att nå ett mycket högt, djupt rike. Det är omöjligt. Endast verklig kultivering kan göra det. Qigong är bara något på den lägsta kultiveringsnivån, så det är begränsat till att bota sjukdomar och stärka hälsan. Även när det gäller att bota sjukdomar och stärka hälsan finns det en del krav på människor, för när allt kommer omkring är det en kultiveringsform och den är olik all slags medicinsk behandling som existerar bland vanliga människor. Om du vill lära dig qigong för att bota din sjukdom måste du uppfylla kraven i qigongs principer.

Vad betyder det att uppfylla kraven i qigongs principer? Eftersom det går bortom det vanliga – om du vill använda extraordinära metoder för att behandla sjukdomar utan att tillgripa medicinering, sprutor, eller kirurgi och bli botad, är inte det övernaturligt? – så måste människor anpassa sig till dess principer innan deras sjukdomar kan bli verkligt botade. Det här är den grundläggande orsaken till att många människor misslyckas med att bli av med sina hälsoproblem, trots att de utövar qigong. Eftersom du vill använda den här övernaturliga metoden för att eliminera din sjukdom måste du anpassa dig till övernaturliga principer. Så du måste följa qigong-kraven, vara en god människa och bryta din tendens att göra dåliga eller omoraliska saker – först då kommer din sjukdom att bli verkligt botad. Det här är den verkliga anledningen till tillfrisknandet från sjukdom. Detta gäller inte om du skulle välja vanliga människors medicinska behandlingar. Då måste du genomgå operation, få sprutor eller ta medicin för att tillfriskna. Men det finns en princip i universum som kallas: ”utan förlust, ingen vinst”. För att vinna måste man förlora! När du förlorar kommer du att vinna. Det här är en absolut sanning. Vet du varför din sjukdom förbättras på sjukhuset? En del människor säger att den botades med den moderna vetenskapens teknologiska metoder. Jag menar att det bara är moderna människor som spelar upp ett sätt, eller en form av manifestation i det moderna samhället. Det verkliga skälet bakom ditt tillfrisknande är inte begränsat till detta. Saker och ting måste anpassas efter universums principer i den här dimensionen. Du vet att när du blir sjuk måste du lägga ut en massa pengar på läkarbesök. Naturligtvis har en del länder bra sociala välfärdsprogram och människor i dessa samhällen har sjukförsäkring som kan lösa det problemet. Men du lider ändå – lider du inte när du är sjuk? Du drabbas när du lider och lidandet i sig är ett sätt att betala av karma. Dessutom behöver du betala pengar, få injektioner, ta mediciner och kanske måste du också öppnas under en operation. Har du inte utstått lidande innan ditt tillstånd börjar förbättras? Men låt mig tala om för er att det här tillfrisknandet inte har rättat till sjukdomen vid roten: det har tryckt iväg sjukdomskarma till ett annat ställe eller skjutit den till framtiden.

Det beror på att sjukdomen inte ursprungligen kommer från den yttersta ytan hos en vanlig människas fysiska kropp; snarare kommer den från planet med mikrokosmiska partiklar under den kropp som består av de största molekylerna. Människokroppen består av molekyler vilka har partiklar på olika mikrokosmiska plan och varje partikelplan är en dimension. Naturligtvis ligger dimensionerna inte lager på lager. De är i form av mindre partiklar som bygger upp större partiklar. Ändå är varje plans rike med små partiklar en dimension. Det finns många sådana dimensioner och det är faktiskt där som orsaken till många sjukdomar sitter. Sjukdomar kommer inte från ytan. Det som framträder på ytan hos en persons kött eller vävnad är bara den ytliga manifestationen av en sjukdom.

Efter din operation tror du att din tumör har blivit avlägsnad. Egentligen är det som har blivit borttaget köttslig vävnad som består av de största molekylernas plan. Den är avlägsnad, eftersom dess celler inte längre finns i den här dimensionen. Men du kan inte ta bort de mest mikrokosmiska partiklarna som cellerna består av. Men eftersom du efter att de har avlägsnats inte längre ser de cellerna på kroppens yta så verkar det som om du har blivit botad. Senare kan sjukdomen omvandlas och en del sjukdomar kan ge återfall. Eftersom sjukdomen inte blev verkligt eliminerad kan den flytta till någon annan plats och en annan tumör kanske uppstår där. Eller också omvandlas den kanske till någon annan sjukdom eller någon olycka. Detta är den verkliga, underliggande orsaken som vi har observerat. När övernaturliga förmågor används för att behandla en sjukdom är operation emellertid inte nödvändig. Varför kan en övernaturlig förmåga avlägsna en persons tumör? Det beror på att den tar bort sjukdomen från en annan dimension, en dimension som är osynlig för det mänskliga ögat. Låt oss använda en enkel illustration. Ni ser att det här tyget har en klump som sticker ut här. Varför? Det beror på att det finns en orsak till det – min hand är där bakom. Om du tar bort tyget men inte tar bort handen kommer det över till den här sidan. Detta betyder att om du inte löser orsaken bakom det så kan du inte eliminera problemet vid roten. Med andra ord, mänsklig medicinsk behandling kan inte lösa det grundläggande problemet, för de löser bara problem på ytan och kan inte eliminera karma.

Huruvida en person förlorar eller vinner, huruvida han är lycklig, huruvida han är fullständigt nöjd med hur saker och ting är, huruvida han är lyckosam, och vidden av hans olycka – allt i den här världen bestäms av två substanser som bärs runt hans kropp. En kallas dygd (de) och den andra karma (yeli). Det är bara dessa två substanser som har effekt. Vi ackumulerar dygd när vi gör goda saker. Förr talade människor om att ackumulera dygd. Nu betraktar människor det som något begreppsmässigt eller något från tankevärlden. I själva verket är det ett slags materia, en verkligt påtaglig substans. Karman som människor talar om har blivit tydligt förklarad i österländska religioner. Vad är karma? Det är en svart substans. En människa alstrar den här materian när han gör något fel. När för mycket av den här saken har ackumulerats kommer otrevliga saker att hända honom, såsom att bli sjuk, ha otur eller gå igenom svårigheter. Jag har funnit att allting som händer människor är resultatet av vad människorna själva har gjort. I den här mänskliga världen, huruvida du är lycklig och det går bra för dig, är resultatet av dina egna handlingar. Dessa saker manifesterar sig ofta i ditt nuvarande liv, medan en del av de här sakerna kommer att manifestera sig i ditt nästa liv; de flesta manifesteras i nästa liv. Vad menas med att ”manifesteras i nästa liv”? Det betyder att det inte uppträder i den här livstiden utan kommer att inträffa i ditt nästa liv. Den del som manifesteras i det här livet kallas ”vedergällning i denna livstid” i kultiveringskretsar i Öst. [Det vill säga], efter att man har gjort något fel kommer man att få omedelbar vedergällning. En del människor står på näsan när de kliver utanför dörren efter att ha gjort något dåligt. De ser det inte som vedergällning för att ha gjort fel utan tror att det är en tillfällighet eller något naturligt. Jag menar att det inte finns sådant som ”naturliga fenomen”, eftersom alla saker är ordnade – ”slumpen” existerar inte. I den här dimensionen finns det många, många saker som människor inte kan se. Naturligtvis känner modern vetenskap till att det finns luft, syrgas, vätgas och andra molekyler som bygger upp spårämnen, men det är allt de vet. Men dina ögon kan inte ens se dessa saker.

Jag kan tala om för er att i den här dimensionen, på den extremt mikrokosmiska nivån – innefattande den enorma, allestädes närvarande materian – så är de alla Gudar. De vet tydligt varje rörelse och handling som människor gör och saker som de har gjort. När människor gör dåliga saker tror de alltid att ingen kan se vad de har gjort. De vet att det som de gjorde var fel men försöker ändå hitta en självbedräglig ursäkt som ska låta dem känna sig rättfärdigade och tillfreds. De tror inte alls på Gudar. Här är på rak arm ett exempel. Det berör inte några frågor om religion eller ras, jag talar bara om att människor gör fel. Ni vet förmodligen att för några dagar sedan genomförde ett visst land ett kärnvapenprov och sprängde fem atombomber i rad. Många länder blev chockade! Det beror på att människor världen över längtar efter fred. Vad handlade atomexplosionerna om? Jag har inga förutfattade meningar. Jag talar bara om att människor gör fel saker, jag kommenterar inte om folket i det landet hade rätt eller fel. Låt oss tänka på det. Trots att atombomberna detonerade under jord kommer Gudar inte att tolerera den skada som gjordes på Jorden, på den mänskliga miljön och på den materiella världen som består av olikstora molekyler! När Himlen straffar människor tror de att det är ett naturfenomen. Temperaturen i det landet steg omedelbart till den högsta i världen. Den höll sig över 50°C och många människor dog av hettan. Och en storm kom senare och orsakade många dödsfall. Människor förstår inte att dessa fenomen är en varning från Gudar: ”Ni får inte göra så där.” Människor tar dem bara som naturfenomen. Ingenting som händer i den här världen är av en tillfällighet. Titta bara: om någon nation, region, eller individ gör något dåligt kommer en del speciella fenomen omedelbart att infinna sig. Katastrofer och allting som händer människor är resultatet av deras eget uppförande. Jag har just kort diskuterat några saker på en grundläggande nivå. De erfarna eleverna i publiken har redan en djup förståelse beträffande dessa saker. Eftersom många av er i publiken är nya elever diskuterar jag bara helt kort dessa situationer.

Om ni vill förstå de här sakerna fullständigt tycker jag att ni ska läsa boken. Boken Zhuan Falun har skakat vetenskapliga och teknologiska kretsar världen över! Den inre betydelsen i Zhuan Falun är verkligen enorm och rik. Eftersom kultivering delas in i olika nivåer och olika riken, kommer du efter en genomläsning av boken att se: ”Åh, det här är en bok som talar om för en hur man ska bli en god människa.” Men jag kan tala om för dig att den inte bara undervisar dig i hur man blir en god människa. Om det var allt så skulle du inte kunna höja din nivå. Om du vill höja dig behöver boken innehålla Fa-principer som finns hos de högre rikena och som vägleder dig bortom det att vara en god människa. Så den här boken måste ha inre betydelser på de nivåerna. När du kultiverar mot ännu högre nivåer kan den vägleda din kultivering mot höga, högre och ännu högre nivåer. Så Fa måste ha den förmågan, den måste ha inre mening på olika nivåer för att vägleda din kultivering. Den kommer att vägleda dig hela vägen tills du når målet i kultiveringen – Fulländnings Rike. Därför, ju högre nivå du når, desto fler saker kommer du att se i boken när du kultiverar. Vad jag säger här är främst ämnat för de nya eleverna. Jag har bara helt kort diskuterat dessa saker, men det är faktiskt ganska avancerat. Ni kommer att få olika förståelser. Jag kommer inte att säga mycket mer nu, eftersom den här Fa-konferensen huvudsakligen är till för att dela erfarenheter och förståelse.

Jag vill höra eleverna utbyta erfarenheter och förståelse som de fått genom Fa-studier i kultiveringen. Jag kommer att besvara era frågor den sista halvan av dagen innan konferensen slutar och det blir också att lära ut Fa. Ni kommer säkert att ta upp olika frågor, en del specifika och andra mer allmängiltiga, och de främjar er förbättring tillsammans. Ni kan skriva ner frågorna till mig på en papperslapp och jag kommer att besvara dem. Erfarna elever har gjort mycket snabba framsteg under den senaste tiden och det är nu ett rätt stort gap mellan dem och de nya eleverna. Fa har lärts ut grundligt till våra elever. Det som återstår handlar just om hur ni förbättras i kultivering.

Jag talade nyss om några av de mest grundläggande principerna, främst för nya elever. Jag skulle bli tvungen att sitta här i dagar och undervisa om jag skulle förklara dem grundligt. Jag har bara talat lite grand om dem i allmänna ordalag.

Det är svårt att få till en chans för oss att träffas. Ni tycker alltid att ni har kultiverat rätt länge men era chanser att få träffa mig har varit få. Ni är faktiskt vid min sida varje dag, fast det vet ni bara inte om. Men ni tillåts inte veta det här, därför att ni, på den ytliga nivån, fortfarande är vanliga människor. Endast när ni har kultiverat till det stadiet kan ni veta det. Vad jag just sade betyder att jag klarar av att ta hand om er om ni vill kultivera. Det spelar ingen roll hur många människor som kultiverar så kan jag ta hand om alla. Jag har otaliga Fashen. Det begreppet existerar inte inom västerländska religioner, men det gör det inom österländska, särskilt buddhismen. Det sägs inom buddhismen att Buddha Amitabha har många Fashen. Jag kan tala om för er att mina Fashen är otaliga, de är omöjliga att räkna. Med andra ord spelar det ingen roll hur många människor som kultiverar, jag klarar av att ta hand om alla. Ändå är dessa Fashen jag och de är också det specifika förkroppsligandet av (min) visdom. Det här kan inte förstås med mänskliga begrepp, för dagens vetenskap är begränsad till endast den nuvarande dimensionen och dess förståelse av strukturen på de största partiklarnas plan.

Dagens vetenskap klarar att se uppbyggnaden hos de största molekylpartiklarna. Ett kännetecken hos stål är att det är starkare än järn, för att beståndsdelarna och strukturen hos dess partiklar är olika. Hurdant är koppar? Hurdant är silver och guld? Vetenskapen kan fatta dessa saker. Så då använder de material som nu är kända och utvecklingen sker med bara det som grund. Men låt mig tala om för er att det är det största hindret för dagens vetenskap i dess försök att känna till andra dimensioner. Med andra ord har det inte tagit vägen att förstå materian i mikrokosmiska världar eller i dem som är ännu mer ofantliga. I själva verket består materia av olika små molekylpartiklar och dessa molekylpartiklar består av atompartiklar. Atompartiklar består sedan av kärnpartiklar. Och kärnpartiklar består av ännu mer mikrokosmiska partiklar. De mer mikrokosmiska partiklarna består av ännu mer mikrokosmiska partiklar. De ännu mer mikrokosmiska partiklarna består i sin tur av till och med ännu mer mikrokosmiska partiklar. För människor verkar det vara oändligt och ändlöst. Det fortsätter att utvecklas längre ner på det här viset. Hur mikrokosmiskt blir det? Jag kan tala om för er att det mikrokosmiska tillståndet som partiklar når är förbluffande!

Sakyamuni såg tretusen världar i ett sandkorn. De tretusen världarna som han talade om avsåg inte det mänskliga samhället. Han talade om sin teori om tretusen världar. Låt mig uttrycka det enkelt: det betyder att inom vår Vintergata finns det tretusen fysiska dimensioner liknande vår mänsklighets. Med andra ord finns det tretusen planeter som den här. Men vad han menade var att det var tretusen sådana världar i bara ett sandkorn. Jag har diskuterat detta i boken, Zhuan Falun. Om det finns så många mänskliga världar såväl som mikrokosmiska varelser som existerar i de tretusen världarna i ett sandkorn, då finns det kanske även floder, sjöar och hav i världarna i sanden och de har också sand. Finns det då inte i den sanden tretusen ännu mer mikrokosmiska världar och mer mikrokosmiska samhällen likt mänsklighetens? Sakyamuni kunde se saker på en mycket mikrokosmisk nivå. Han var en Buddha så han hade den förmågan. Men jag kan tala om för dig att också det var ytligt. Om man fortsätter att spåra saker på det sättet kommer man att finna att partiklarna i mikrokosmos är oändliga och ändlösa. Låt mig ge er en enkel illustration. Jag har sagt till människor att det största partikellagret som människor kan se inte är molekyler; det största partikellagret som människor kan se är planeter. Men planeter är inte en del av lagret med de största partiklarna i kosmos. De är endast partiklar mellan makrokosmos och mikrokosmos. Tänk bara så många enorma planetpartiklar det finns.

Universum är en enhet, en integrerad partikel. Tretusen universa liknande vårt bygger upp det andra universumslagret; det vill säga, de formar ett plan med större partiklar. Det här är en expansion utefter en linje. Men partiklarnas utvidgning är gränslös och ändlös – de sprider sig överallt och tränger igenom allt. När en elektron roterar runt atomkärnan, liknar inte det vår Jords rotation runt solen? Det är exakt likadant, antingen det gäller mekanism eller form. Ju mindre en partikel är, desto högre är dess täthet. Om man kunde förstora en elektron till vår Jords storlek och se efter vad som finns på ytan, vad skulle man finna? Kan där finnas mänskliga varelser? Vad som existerar på den och partikelns existensform är, naturligtvis, två olika begrepp. Jag ger er bara en uppfattning. Skulle den inte se ut som en planet?

Nuförtiden anser sig mänskligheten vara den enda högre livsformen i hela universum. Jag kan tala om för er att mänskligheten i realiteten är den enskilt allra lägsta livsformen i hela universum. Det finns levande varelser på varje planet förutom på månen. Månen konstruerades av mänskligheten tidigare (mänsklighetens historia upprepas i cykler). När mänsklighetens karma blir för väldig förintas mänskligheten. Sedan blir en ny mänsklighet till igen, och utvecklas. Senare, när den blir dålig, förstörs den igen. Eftersom jag nämnde månen vill jag tala om för er att månen konstruerades av en förhistorisk mänsklighet i en ganska avlägsen tidsålder. Den var inte så här stor då när den först skapades, fast den var ljusare än den är idag. Men den skulle ha verkat rätt stor ändå för mänskligheten idag. För den är ihålig, med tiden har den gradvis blivit täckt med stoft som ständigt faller ner från explosioner i universums materia. Det stoft från material som alstras från explosionerna då planeter återskapas har allteftersom täckt månen; det har signifikant ökat tjockleken på månens yta. Ytans tjocklek har ökat till åtskilliga dussintals kilometer; alltså stoftet på den. Om dussintals kilometer togs bort skulle den ha sin ursprungliga storlek.

Det jag just sade var till för att tala om för er att levande varelser existerar på varje planet. Dessutom har många levande varelser utseenden som liknar människornas, fast de existerar inte i den här dimensionen eftersom olika partiklar formar olika dimensioner. Om man vill gå in i dessa dimensioner kan man inte förstå dem med dagens vetenskapliga begrepp – den här vetenskapen är helt enkelt för ytlig. För att ni ska kunna gå in i de världarna måste ni anpassa er till varelsernas existenssätt, livsform och tänkesätt i de världarna. Endast då kan ni lära känna dem. Du kommer att upptäcka att när du går in i en av dessa världar är dess partiklar mindre än dem i den mänskliga dimensionen, ändå är den dimensionen extremt ofantlig. Vi människor existerar mellan dessa två typer av partiklar, molekyler och planeter.

Luft består av molekyler, eller hur? Men man kan inte se det. Blommor, gräs, träd, järn, stål, kläderna du bär, din köttsliga kropp, ditt hår, allting som du använder och allting omkring dig, allt består av molekyler. Jord består också av molekyler. Vi människor kallar det ”jord”. Men egentligen tänker Gudar på allting i den mänskliga dimensionen som bestående av jord. Gudar anser molekyler i sig vara jord. Någon frågade mig om uttalandet av Jahve, västerlänningarnas Herre, att han använde jord för att skapa människan. Faktum är att allting i den här dimensionen, inklusive luft, är jord sett ur deras synvinkel, fast vi människor kan inte förstå det. Du täcks helt enkelt av jord, omges av jord. Människor krälar runt i jordhögar. Allting består av jord och människor finns i den här jorden. Jag tror att när jag har förklarat det så här ska det inte vara svårt att förstå historien om att människan skapades med lera, så som det berättas av västerlänningarnas Herre.

Om man vill veta hur varelser lever i andra dimensioner måste man anpassa sig till existenssätten i dimensionerna för planen med mindre partiklar. Man kan inte förstå det med dagens vetenskapsteorier; man måste dessutom kasta bort den moderna vetenskapens förutfattade meningar innan man kan förstå. När man väl förstår det kommer man att upptäcka att det inte är samma rumtidsbegrepp som människor talar om. Fastän ni ser att jag talar här så hördes den sista meningen som jag yttrade också av varelser i andra dimensioner. Jag överskrider alla rumtider när jag gör det. I en dimension med mycket snabb tid har meningen som jag nyss sade redan passerat genom miljontals år. Det är just det som det betyder. Men varelserna i olika rumtider är inte det minsta medvetna om huruvida deras tid är snabb eller långsam. Det beror på att materians uppbyggnad i olika dimensioner är synkroniserad med de dimensionernas tider och de har sina egna tidsangivelser. Under den tid som jag sade den där meningen har de redan genomgått tiotals miljoner år. Kanske verkar ett år längre för dem än ett år på Jorden [gör för oss här]. Med andra ord kan man inte använda mänskligt tänkande för att fundera över dessa saker. Så om man vill förstå andra dimensioner måste man anpassa sig till tänkesätten och sakernas tillstånd i dessa dimensioner innan man kan begripa dem. Det finns mångfaldiga inre betydelser bakom Fa. Det här säger er också varför den har olika inre betydelser i olika dimensioner och varför det finns en sådan stor kraft bakom Fa, som kan omvandla era kroppar och få er att förbättras. Jag talar helt enkelt om för er att ni inte ska använda en vanlig människas tänkande för att föreställa er deras existensformer. Bakom orden finns det otaliga lager på lager av högre livsformer.

Jag har bara diskuterat det här i anknytning till dagens människors tänkande och kunskap. Enkelt uttryckt inkorporerar jag vetenskapen, vilken människor i dag förlitar sig på, när jag diskuterar dessa saker. Fastän jag har inkorporerat modern vetenskap när jag har talat om dessa principer kan jag tala om för er att jag inte gillar den här vetenskapen. För det första, mot bakgrund av hela det ofantliga kosmos så är den här vetenskapen som saker för barn. Men så som människor ser det har den åstadkommit moderna maskiner som gör att saker och ting verkar så mycket bättre än i forna tider. Faktum är att den här vetenskapen ligger långt efter i jämförelse med den i den förra mänskliga civilisationen. Till och med de mest sofistikerade instrumenten är fruktansvärt grova jämfört med dem som den förra civilisationen hade. Dessutom håller sig den här vetenskapens utveckling inom ett begränsat område; den har satt upp gränser för sig själv. Så vilken situation har den orsakat? Den törs inte erkänna någonting utanför empirisk vetenskap. Det här är helt förskräckligt, helt förskräckligt för mänskligheten vill säga. Varför då? Tänk på det alla. Vetenskapen är verkligen ytlig. Med vetenskapsmännens egna ord är den ännu inte så utvecklad. Nu tror människor starkt på den och tror att det är den absoluta sanningen. Den tron delas av många teorier i samhället nuförtiden, såväl som av västerländska religioner, vare sig det är katolicismen eller kristendomen. Det man verkligen tror på är inte ens Herre – det man verkligen tror på är vetenskapen. Djupt inne i märgen är det som man verkligen tror på vetenskapen, medan ens religion bara är en ytlig formalitet som har blivit en hövisk mänsklig rit. Men låt mig tala om för er att vetenskapen också är en religion, och den är en väletablerad religion.

För det andra vet ni att religioner oftast talar om för människor hur de ska uppföra sig. Vetenskapen har samtidigt också [ett system] som börjar från grundskolan och sträcker sig över gymnasiet och högskolan. Inom religionerna finns präster, biskopar och annat prästerskap. Men den här vetenskapen är ännu mer utvecklad. Den har lärare, människor med kandidatexamen, masterexamen, doktorer och post-doc, samt handledare. Ju högre grad någon har, desto fler vetenskapliga doktriner behärskar han. Namnen och titlarna på dess lärare och administratörer är otaliga. I det här avseendet är den välutvecklad. Vanligtvis lär religionerna människor andlig tro för att nå materiell omvandling, medan vetenskapen säger till människor att begripa det materiella för att locka fram människors andliga tillit och stöd. Vetenskap är emellertid inte någonting som Gudarna har överfört till människorna. Istället fördes den ner till människorna av utomjordingar inom den Trefaldiga världen i avsikt att kontrollera mänskligheten. Människors tro på den överträffar allting. Men jag säger er att vetenskapen just på grund av sin ytlighet har orsakat det moraliska förfallet i det mänskliga samhället. Det är det mest skrämmande. Eftersom vetenskapen inte klarar av att uppfatta mikrokosmisk materias specifika existensformer, känner den inte till att karma alstras när människor gör dåliga gärningar eller att den svarta substansen bringar mänskligheten katastrofer. Den vet inte att när människor gör goda gärningar så får de den vita substansen, vilken gör dem lyckliga och ger dem förutsättningar och belöningar som de får uppleva när de reinkarneras till olika dimensioner. Dessutom är vetenskapen inte kapabel att bevisa existensen av himmelska paradis. Så närhelst man nämner dessa saker kommer de människor som tror på vetenskapen att säga att man sprider ”vidskepelse” – ”Inget av det där existerar. Det jag tror på är vetenskapen.” Tänk på det: slår inte vetenskapen hänsynslöst likt en stor klubba på den viktigaste saken som skyddar mänskligheten – moralen? Det här är förskräckligt hemskt!

Eftersom människor vet att det att göra dåliga saker hindrar dem från att komma till Himlen och att man till och med kan sjunka ned till helvetet för att utstå vedergällning, så har de moralregler. Människor avhåller sig själva från att göra fel för att upprätthålla mänsklighetens moral. När mänskligheten inte längre tror på detta, när de inte längre tror på Gudar (trots att Gudar verkligen existerar), när människor inte tror på Gudar, tänk på det: det är ytterst skrämmande! Människor törs begå vilka onda gärningar som helst. De tror att ingen ser dem så de gör dåliga saker. Den nya generationen som har växt upp med modern vetenskap dödar oförfärat, blir mordbrännare och gör dåliga saker. Gangsters och organiserad brottslighet har dykt upp i samhället och människor använder droger, smugglar droger, håller på med prostitution – de drar sig inte för något ont. Det finns en massa smutsiga och obscena saker. Människor gör vad som än behagar dem, de gör vad de vill. Fundera på det alla: Är inte den här sortens samhälle skrämmande?! Det här är den största katastrofen som vetenskapen har gett oss. Eftersom vetenskap inte kan bevisa existensen av Gudar eller existensen av dygd och eftersom den inte känner till karmisk återgäldning, så kommer människor, när du nämner dessa saker, att slå dig med den där stora klubban – vetenskapen – och säga att du är ”vidskeplig”. När mänsklig moral förfaller alltmer, till gränsen för icke-existens, når samhället ett tillstånd som ingen kan göra någonting åt och människor kommer till den farligaste tiden, ty Gudar kommer inte att tillåta en sådan förvrängd mänsklighet – som befinner sig mellan människa och djur – att existera.

Här talar jag bara om den här principen. Jag är inte emot mänsklighetens kunskap. Ändå vill jag säga till er att inte blint tro på vetenskapen. Vetenskapen är kapabel att ge en del förbättringar till det mänskliga samhället inom den nuvarande fysiska dimensionens begränsade ramar. Men de därpå följande katastroferna som den också för med sig är rätt avsevärda. Det jag syftade på är katastrofer som människor inte kan se. Katastrofer som människor kan se, såsom miljöförstöring och ekologiska skador, är också ganska förskräckliga. Den här vetenskapen har medfört en hel rad samhällsproblem. Eftersom det är svårt att vända på människors tänkesätt meddetsamma och eftersom vi har nya elever här, ska jag inte säga mer om det. Många samhällsproblem har kommit med vetenskapen – det är rent rysligt. Man tror inte på Gudar, men Gudar existerar verkligen, existerar konkret. I det ofantliga kosmos finns det Gudar överallt, de är närvarande överallt.

Människor kommer ner hit från olika nivåer på grund av sina missgärningar. De faller till den lägsta nivån, detta illusoriska samhälle, och ges ett par ögon som består av de största molekylpartiklarna. Av den anledningen kan dina ögon inte se andra dimensioner. Varför kan då en del människor under vår kultivering se saker som vanliga människor inte kan se? Det beror på att dessa personers visdomsöga har öppnats. Vi kallar det att ”öppna det himmelska ögat”. De ser inte med det mänskliga ögat som består av molekyler. Trots det känner en del av dessa människor fortfarande att de använder sina ögon att se med. Faktum är att båda ögontyperna kan fungera på samma gång, fast du känner det som om du använder dina ögon att se med. Jag förklarade den här saken just nu för att hjälpa er att gå framåt i kultiveringen.

Härnäst kommer jag att tala lite mer om ämnet religion. Många västerlänningar har ett motstånd när de får Fa, på grund av sin religiösa tro. Jag kan faktiskt tala om för er att bland religionerna ute i människovärlden idag tas ingen upprätt religion i världen om hand av Gudar. Alla speciella religiösa fenomen, mirakler eller manifestationer som sker är resultatet av att låga andar verkar i det mänskliga samhället. Och de skadar människor. Inga Gudar tar hand om religionerna.

Så vi har ett problem här. Om inga Gudar tar hand om religionerna kan du inte förbättra dig när du kultiverar i dem och det finns ingen Gud som lyssnar på dig när du biktar dig i kyrkan. Hur kan du då göra framsteg? Det jag har sagt är inte för att attackera religionerna – vad jag beskriver är ett verkligt fenomen. Det är verkligen så. Varför bryr sig Gudar inte längre? Det är precis som jag just sade: det man verkligen tror på är vetenskap, inte Gudar. Naturligtvis var det inte riktigt så i början. En del människor hade fortfarande en del av sig som trodde på Gudar. Senare började saker från den delen att gradvis tona bort och tonade bort alltmer tills allt slutligen var borta. Så Gudar har slutat ta hand om människor och det är en av anledningarna. De samhällstillstånd som orsakats av modern vetenskap har resulterat i mänsklighetens moraliska förfall och har lett till att människor gör vilka onda saker som helst. Människor har förlorat mänskligt beteende liksom de regler som föreskrivits för att vara människa, så Gudar betraktar inte längre människor som mänskliga. Av den anledningen räddar de inte längre människor. Det är det grundläggande skälet till att Gudar har gett sig av.

Jag talar här om mänsklighetens verkliga situation. Ni vet alla att västerlänningar inte förstår varför kineser fortfarande är så reserverade när det gäller relationer mellan män och kvinnor. Låt mig tala om för er att det är så här människor borde bara. Sexuell frihet, vilken har blandat de mänskliga raserna och rört till mänsklig etik, är absolut förbjuden av Gudar. Så som kultiverare ska ni absolut inte göra den sortens saker. Du kan ha en maka eller en make. Det är det normala levnadssättet för människor. Men du begår en synd om du har sexuella aktiviteter med någon som inte är din make eller din maka. Gudarna i alla upprätta religioner i Öst och Väst har starkt betonat den här punkten. När de drog upp normerna för hur människor borde vara diskuterade de det här mycket allvarligt. Och det finns andra problem nuförtiden, såsom organiserad brottslighet, homosexualitet och våldsdyrkan. Det vi har nämnt är bara företeelser, ändå avslöjar de samhällstillståndet. Människor tolererar våld och hänger sig åt det, de ser upp till gangsters och de till och med dyrkar piratkungarna från förr som dödade människor och anlade bränder. Det betyder att människor inte längre kan skilja på bra och dåligt; de kan inte längre skilja på gott och ont. Det de dyrkar är inte upprätta och goda saker, utan dåliga saker. Drogmissbrukare och dessa moraliskt fördärvade människor utan måttlighet eller disciplin gör vadhelst de vill i samhället. Mänskliga värderingar har blivit helt uppochnedvända.

Förr brukade det vara så att ju sötare leksaksfigurerna i butikerna var gjorda (sådana figurer som barn tycker om), desto mer tyckte folk om dem. Ju sötare de görs nuförtiden, desto mindre tycker folk om dem. Om man får dem att se ut som demoner och monster, eller ju fulare du gör dem, desto fortare säljs de. Och varför är det så? Ingen bad dig köpa dem, så varför säljs de så fort? Det är för att alla vill ha dem. Det betyder att människors värderingar har blivit uppochnedvända och att deras demonnatur har vuxit sig stor. Tänk på det, alla: skulle det inte vara förskräckligt om människor fortsätter på det här sättet? Om du uppför dig mycket konservativt, artigt och älskvärt, eller om du är upprätt, så blir du attackerad. Människor anser att den här sortens människa är stel och gammalmodig, ute, otrendig! Kommer det fortfarande att finnas några gränser kvar om den här trenden fortsätter? Det är fruktansvärt. Allting hos mänskligheten halkar utför i den här trenden. Det samma gäller litterära verk och konstverk. Förr måste målningar göras verkligt vackra och utsökta för att människor skulle beröras av dem, för människor var godhjärtade och ansåg att sådan konst var bra. Nuförtiden blir en person inte berörd om man målar en fantastisk tavla, för han har inget gott hjärta. Om man målar någonting vilt – sådant som kallas abstraktionism, impressionism eller modernism – anser de att det är rätt bra. Men hur kan det vara bra? Om man verkligen för ett mänskligt resonemang för att förklara det så kan man inte komma på någon förklaring. I vilket slags tillstånd kan en människa förklara det? Man kommer att säga att den är bra bara när man är rörig i huvudet eller befinner sig i ett förändrat sinnestillstånd. Men dessa tillstånd är just manifestationer av att en persons demonnatur kommer fram. Med andra ord har inte bara mänskliga värderingar blivit de uppochnedvända idag – människans demonnatur har vuxit sig så stark.

Förr mejslades skulpturerna ut vackert. Skulptörernas skicklighet, teknik och konstnärliga grund var utmärkta. I dessa dagar anses en hög med skräp som satts ihop vara ett konstverk och ses som en stor konstnärs mästerverk. Människors värderingar har blivit uppochnedvända i en sådan omfattning. Tänk på det, alla: vad blir det av vår värld i framtiden? I ett land fann jag en leksak formad som mänsklig avföring – de gör till och med leksaker i sådan form och ändå fanns det människor som köpte dem. Vad uppskattar folk nu? Vad tycker de om nu? Det här är inte bara en enkel fråga om samhällstrend eller ett så kallat mönster, det är en omsvängning i människors värderingar. Vad händer med människor som har sådana värderingar? Är de fortfarande mänskliga? Bara demoner är sådana. Demoner är onda, medan människor ska vara goda. Gott och ont är omisskännligt olika. När det gäller människor som inte tycker om bra saker utan tycker om demoniska saker, så är allt hos dem demoniskt, endast deras yttre har inte genomgått några stora förändringar. Men när en persons demonnatur växer kommer man att se att till och med hans ansikte, uppträdande och kropp förändras och blir allt anskrämligare och vildare – även hans ögon kommer att avslöja vildsinthet. Det är verkligen skrämmande om mänskligheten fortsätter så här! Om mänskligheten inte ställer sig på bromsen nu …

Tänk på det alla. Jag talade nyss om en princip, nämligen att det mänskliga samhällets utveckling har innefattat olika civilisationsperioder. Vi vet nu att det fanns en stenålder. Jag ska berätta för er att stenåldern faktiskt har inträffat dussintals gånger på den här jorden. Vad är en stenålder? Den uppkommer efter att en civilisation har blivit förstörd och endast ett litet antal relativt goda människor överlever; som nämns i historien om Noaks ark så överlever bara några få, goda människor. Vad gör de när de har förlorat sina verktyg? De hugger ut verktyg i sten. Sedan utvecklas mänskligheten och en ny civilisation startar. Människor har benämnt den här processen stenåldern. Den påstådda stenålder där apor utvecklades till människor skedde aldrig – den har aldrig existerat. Ändå säger människor att människan utvecklades från aporna. Det är något som modern vetenskap har gett oss. Är det inte löjligt? Darwins evolutionsteori är full med luckor. Om du inte tror det, undersök den åter noga: under utvecklingen från apor till människor och från primitiva organismer till moderna organismer saknas de mellanliggande länkarna fullständigt. Ändå har människor icke desto mindre accepterat teorin. Är inte detta blind tro! Och det är den nuvarande civilisationens värsta skam och skandal. Det är det som är det verkligt bisarra!

Det jag just diskuterade gäller tillståndet i det mänskliga samhället i stort. Tänk på det alla: om Gudar inte betraktar människor som mänskliga, är inte människan då i fara? Som jag just diskuterade, varför blev människor i olika civilisationsperioder förintade? Varför existerar inte längre Mayakulturen? Man kan se på de arkeologiska fynden hur degenererade människor var på den tiden. De vita hos den sista civilisationen i Väst – de vitas anfäder – var de forna grekerna; inte de moderna grekerna, utan de antika grekernas ras. Det finns mycket få människor av den här rasen. Jag har funnit att de är de vita indierna i Indien. Det finns mycket få av dem. Varför förstördes deras civilisation? Homosexuella saker har hittats bland de arkeologiska fynden och kvarlämningarna efter den antika grekiska civilisationen. Livsstilen på den tiden var mycket fördärvad, degenererad och överdådig. Var det inte så? Det berodde på att de hade framskridit till det sista stadiet. Den förra cykeln av de vitas civilisation var inte sådan i början – den tidiga fasen av mänsklig civilisation skulle inte vara så depraverad – utan när civilisationen framskred till de senare stadierna och blev verkligt depraverad, såg Gudarna att människor inte längre dög och förstörde dem därför. De goda människorna som blev kvar började återigen att utvecklas och de blev till dagens vita. Fundera på det: om människor fortsätter att utvecklas utan hämningar så här och om Gudar inte längre betraktar människor som mänskliga, så är det helt enkelt förskräckligt farligt!

Jesus talade om barmhärtighet mot människorna och att han hade kommit för att rädda dem som trodde på honom när människor ställdes inför en katastrof. När ingen verkligen tror på honom, vem skulle han komma och rädda? Människosläktets förintelse under olika tidsperioder var alla resultatet av den fördärvade mänskliga moralen, någonting förskräckligt hemskt. Människor vill göra saker på det och det sättet, de vill utvecklas på det eller det sättet och de vill att samhället ska nå ett visst stadium – människor vill bestämma allt själva. Men fram till i dag har människor aldrig haft kommandot och de har bara gjort samhället värre och fördärvat mänsklig moral ännu mer. Särskilt under de senaste åren har hastigheten på mänsklighetens utförslöpa varit otroligt hög och är skrämmande. Jag talar aldrig om stora katastrofer eller olyckor, eftersom sådana diskussioner skulle orsaka kaos i samhället. Det skulle vara att göra oansvariga yttranden, så jag talar inte om dessa saker. Jag bryr mig inte om ifall de existerar eller inte och jag tänker inte prata om det. Men jag säger er en sak: det jag sprider idag är en upprätt Fa och jag lär dig att bli en god människa. Om du är en god människa, kan vilken katastrof som helst ha något med dig att göra? Så är det. Jag säger att det inte blir några katastrofer om människor i det mänskliga samhället blir goda i stor skala. Det beror på att ingenting i mänsklighetens historia är en tillfällighet – varje resultat har sin orsak.

Jag tror att det gagnar er kultivering att jag diskuterar den här frågan nu, eftersom de föreställningar som människor har skaffat sig nuförtiden kan hindra dem från att erhålla Fa. Att jag berättar för er hur det nuvarande samhället verkligen är, hjälper er att erhålla Fa. Det jag lär ut är en Fa-lärdom, en princip. Du har ditt eget sinne och du kan utvärdera det själv för att bestämma om du tycker att det är korrekt.

Det jag precis har diskuterat är rätt avancerat och känsligt och frågorna spänner över ett rätt brett område. Men jag hängde inte ut specifika människor eller individer. Jag fokuserar bara på samhällsfenomen. Det spelar ingen roll vilket slags person du är och hur många dåliga saker du har gjort, jag kommer att ta hand om dig så länge som du verkligen kan kultivera med ett uppriktigt hjärta. Om du inte kultiverar, då kan ingenting göras.

Det här är en erfarenhetsutbyteskonferens så människor kommer att dela med sig av det de lärt sig genom erfarenheter. På slutet kommer jag att använda en halv dag till att svara på era frågor och jag kommer då också att föreläsa om många Fa-principer.

Jag kommer att använda eftermiddagen särskilt till att besvara era frågor.

Lärjunge: Hur får vi bort dåliga tankar?

Mästaren: Den här frågan är i viss mån universell. De återspeglar faktiskt ett tillstånd i vår kultivering. Till exempel skulle kultiverare i de gamla kultiveringsvägarna från förr, inklusive andra religioner förr i tiden, avsiktligt stänga in sig i total isolering för att hindra dåliga tankar från att uppkomma. En del begav sig till munk- eller nunnekloster, en del begav sig till tempel och en del gick upp i bergen och bodde i grottor, där de var totalt isolerade från världen. Dessutom måste de meditera i djup trans under lång tid. Deras meditationstyper i djup trans var helt annorlunda än att gå in i stillhet, som jag har lärt er. De nådde ett transtillstånd där de inte längre var medvetna om någonting. Man kan till och med säga att de sov. De ville få sinnet lugnt. Jag anser att det tillstånd som de gick in i var precis som att få huvudmedvetandet att upphöra att existera. Det skulle uppstå ett allvarligt problem om vi än idag skulle använda de där forna kultiveringsmetoderna. Eftersom vi i framtiden kommer att låta människor lära sig Dafa i stor skala – hundratals miljoner människor – vad skulle hända med det mänskliga samhället om alla de människorna skulle gå in i det tillståndet? Samtidigt kan den sortens metod bara tillåta den sekundära uranden (fu yuanshen) att kultivera, inte huvuduranden (zhu yuanshen). Med andra ord kan du inte medvetet kultivera dig själv – du kan bara kultivera din sekundära urande när du är i trans. Det tillvägagångssättet uppfyller inte Dafas krav som vi lär ut idag, och inte heller passar det dagens arbetande människor som kultiverar i vanliga människors samhälle.

Jag ser att den mest avgörande faktorn i en människas kultivering är att förbättra xinxing. Om hans tänkande verkligen höjs kommer allt annat att höjas med det. Allt en person gör, alla de saker han tänker på, och alla de saker han vill göra, styrs av hans sinne och hans tänkande. Verkliga framsteg sker bara när du verkligen kan höja ditt sinne och ditt tänkande. Så idag siktar vi direkt på människors sinnen – det vill säga, vi siktar direkt på dig – för att få dig att verkligen förbättra dig, till skillnad från att ta den andra vägen. Vi tar inte vägen med meditation i djup trans under lång tid genom vilken en person inte är medveten om någonting utan låter sin sekundära urande ta över allting. Vi vet att eftersom ni alla gör stora ansträngningar i kultiveringen, om ni till sist inte skulle få någonting utan som belöning bara kunde få välsignelser till er nästa livstid, då tycker jag att jag skulle ha svikit er och ni skulle tycka att ni har svikit er själva. Vi tar inte den vägen.

Så för att du verkligen ska kunna kultivera när du lever i vanliga människors samhälle, har jag tillämpat en verkligt speciell metod: att omvandla dig från din existens mest mikrokosmiska nivå. Kultiveringsmetoderna från förr omvandlade en människa genom att börja från lagret med de största molekylerna och fortsätta mot de mikrokosmiska nivåerna. Vi har alltså tagit den rakt motsatta vägen i kultiveringen. Om vi skulle börja omvandla oss från ytan så skulle över nittio procent av de människor som sitter här idag ha omfattande övernaturliga förmågor och Jorden skulle inte kunna rymma er. Det beror på att när väl ditt ytlager har förändrats kan du passera igenom vilken del av ett hus som helst. Tegelstenar och betong, som består av lagret med de största molekylerna, kan inte stänga dig inne, eftersom lagret med de största molekylerna i din kropp fullständigt har omvandlats till högenergimateria; lagren med mindre molekyler i din kropp, nedanför de största, hindras inte av dem. Det är precis som luft som kan passera igenom ett tygstycke när du blåser på det. Det betyder att du kan passera igenom. Kanske skulle ingenting i den här världen längre påverka dig. Det scenariot är då oacceptabelt, eftersom hela det mänskliga samhället skulle bli som Gudars samhälle.

I ett gudasamhälle kan en människa inte kultivera på det viset. Det vill säga, i ett samhälle där illusionen är skingrad och där alla kan se Gudarnas sanna manifestation, kan du inte kultivera på det sättet. Det betyder inte att du absolut inte kan kultivera, utan att det åtminstone inte vore lätt att kultivera. Med andra ord skulle det inte finnas någon illusion kvar. Den effektivaste kultiveringen sker mitt uppe i illusionen och det här är just en dimension av illusioner. Så vi har valt det omvända tillvägagångssättet: på den mikrokosmiska nivån omvandlar vi dig gradvis, och börjar med din kropp som består av din existens mest mikrokosmiska partiklar, och bryter igenom, lager efter lager, mot de största molekylerna. Med andra ord bryter vi igenom mot din kropps yta tills vi slutligen når de köttsliga cellerna som består av det molekyllager som är synligt för ögat. Då kommer du att nå Fulländning. Det är den väg vi tar.

Den här lärjungen frågade hur vi kan bli av med dåliga tankar. Många av våra elever har kultiverat länge. Varför har inte de dåliga tankarna som brukade reflekteras in i deras sinnen blivit eliminerade? Det känns ibland som om de tankarna blev avlägsnade genom kultivering, men efter en tid upptäcker de att de dåliga tankarna dyker upp igen. Hur kommer det sig? Det som jag nyss talade om var i själva verket för att säga er att vi börjar med att omvandla dig från den mikrokosmiska nivån. Din yta har inte nåtts än. Dina dåliga tankar försvagas och avlägsnas lager för lager, men de har inte blivit helt eliminerade. På grund av den typ av väg som vi har tagit kan det sägas att du har kultiverat rätt bra, även om de där tankarna inte har blivit helt avlägsnade. Emellertid tillåts en del mänskliga tankar vara kvar, så att du kan fortsätta kultivera i vanliga människors samhälle innan du når Fulländning. Om du inte hade några vanliga mänskliga tankar skulle det vara svårt att vistas bland vanliga människor.

Om en kultiverare inte skulle ha några mänskliga tankar så skulle han veta vilka tankar som passerar igenom andras sinnen. Bara från ett ord, en handling, en gest, en rörelse, eller till och med en blick in i någons ögon, skulle han veta exakt vad den personen har på gång. Det som dyker upp i människors sinnen – särskilt i sinnena hos vanliga människor i samhället – är alla dåliga tankar, som du inte skulle stå ut med. Vidare skulle du kunna se att det finns väldigt mycket giftiga substanser i luften! Alla dåliga saker överallt i hela samhället skulle bli synliga och du skulle se dem alla. Tror du att du skulle kunna vara kvar här? Det skulle vara helt omöjligt för dig att kultivera här. Varför har en del människor begett sig till de avlägsna bergen för att kultivera i isolering? De kunde över huvud taget inte vistas bland vanliga människor. Det jag säger är att när ditt sinne inte har nått det slutliga steget – det vill säga, innan dina molekyler har nått det sista omvandlingsstadiet – kommer vanliga mänskliga tankar fortfarande att poppa upp, och det gäller även de dåliga tankar som bärs och döljs bland vanliga människor. Är det då sant att hur vi än kultiverar oss, så länge det inte finns någon förändring i den ytliga kroppen så kommer de dåliga tankarna att vara precis lika starka som tidigare? Nej, det är det inte.

Du inser inte att du redan har förbättrats mycket. En massa av dina dåliga tankar har blivit avlägsnade. De som återstår är mycket små. Därutöver har du märkt och förstått att du fortfarande har dåliga tankar. Du kunde inte upptäcka dem förut. Allt detta är framsteg och höjning. Dessutom, trots att de saker som kommer upp i ditt sinne är dåliga, och ibland till och med mycket dåliga, så är de mycket svaga. Så länge du är bestämd och så länge ditt huvudmedvetande har befälet, kommer du att kunna undertrycka dem. Förut kunde du inte undertrycka dem. Det är därför människor drivs av dessa tankar till att säga dåliga saker och göra dåliga saker. Nu är det bara så att du kan märka dina dåliga tankar, men det är svårt för dem att påverka dig. Det jag just sade betyder att det här är den väg vi har tagit. Så var inte rädd. Du vet att du har de där tankarna, så du håller på att förbättra dig. En hel del av dina dåliga tankar har redan blivit avlägsnade.

Alla ni som sitter här är kultiverare. Skillnaderna i kultivering mellan er är kanske inte så märkbara. Men när ni är i det vanliga mänskliga samhället och tillsammans med människor som inte kultiverar, tycker ni att det är outhärdligt. Ni kommer att upptäcka att ni inte tycker om att lyssna på vad de säger och ibland kommer ni till och med att tycka att det de gör är dumt. Och hur kommer det sig? Det beror på att det redan finns ett stort gap mellan er och dem. Ni skulle inte känna det så om gapet var litet eller obetydligt. Ni känner bara så när gapet är markant. Men ni kommer bara att känna det som om ni endast är lite bättre än dem. Detta är också ett kultiveringstillstånd som vi har skapat åt er. Bara på så sätt kan ni kultivera bland dem och arbeta med dem. Om ni har förstått vad jag just sade så kommer ni att inse att det är det som pågår. Men å andra sidan måste jag ändå tala om för er att ni inte ska säga: "Åh, nu förstår jag. Så det är så det är. Från och med nu ska jag låta dem vara. De dåliga tankarna kan göra vad de vill, och jag bryr mig inte.” Då skulle ni beredvilligt hänge er åt dem, vilket är detsamma som att inte kultivera. Även om det fortfarande existerar dåliga tankar så har jag sagt att det är så här vi kultiverar – dåliga tankar elimineras gradvis. Om ni inte aktivt undertrycker dem och gör er av med dem, om ni inte har den viljan och inte är bestämda, då kultiverar ni inte. Så hänger det ihop.

Lärjunge: Om någon har dåliga tankar, betyder det att han inte kan kultivera?

Mästaren: Jag har just förklarad det här. Låt mig ge dig en illustration. Dina dåliga tankar är, för att vara tydlig, precis som en tråd som vi ständigt klipper av och gör oss av med, bit för bit, för bit, för bit, för bit. Den kommer fortfarande att finnas innan den har eliminerats helt. Varför skulle du säga att man inte kan kultivera? Att klippa av den och göra sig av med den, är inte det kultivering? Faktiskt har du gjort stora framsteg i kultiveringen. Så det är tanken.

Lärjunge: Jag har en släkting som är gammal och sjuk. Är han en av dem som kan bli räddad?

Mästaren: Det du frågar är om gamla människor som har sjukdomar kan kultivera. Vår Dafa lärs ut till allmänheten och dess ytliga form är inte selektiv. Alla vet att vi inte tar något betalt för dagens konferens – dörren är öppen och vem som helst kan komma in. Människor som inte har en ödesförbindelse kommer inte att vilja komma in. Med andra ord, vi väljer inte ut människor. Om människor verkligen kommer in för att lära sig och de vill kultivera, då måste jag ta hand om dem. Det spelar ingen roll hur gammal eller ung personen är eller om han är sjuk eller inte, så måste jag ta hand om honom. Men nyckelfrågan är om du behandlar dig själv som en kultiverare snarare än en gammal människa eller sjuk människa när du kommer hit. Det är helt avgörande. Om du alltid tänker: ”Jag är gammal, kan jag fortfarande lyckas i kultiveringen? Finns det fortfarande tillräcklig tid för kultivering?” Det här starka fasthållandet som du har är ett hinder. Ju längre du håller kvar det fasthållandet, desto kortare kommer ditt liv att bli.

Hursomhelst har det funnits en del människor som var sjuka och som kom. I början skulle den här sortens människa tänka: ”Jag hörde att människor blev verkligt friska och fria från sjukdomar efter att ha utövat Falun Dafa en tid.” Men i denna Fa kom han dock gradvis fram till en förståelse och eliminerade i samband med det fasthållandet till sjukdom som fanns i hans tankar. Det är inga problem med det. Om han inte gjorde sig av med tanken på att bota sin sjukdom så skulle det ha orsakat ett allvarligt hinder i hans kultivering eftersom han alltid skulle tänka i sinnet: ”Varför är min sjukdom ännu inte botad fastän alla andra har blivit bra?” Då skiljer sig den här tanken i grund och botten inte från att utöva för att bota sjukdomar. Jag lär ut denna Dafa för att rädda människor, för att lösa människors grundläggande problem, inte för att bota människors sjukdomar. Om du verkligen vill kultivera kan du inte kultivera med en sjuk kropp. Så om du är en sann kultiverare kommer din sjukdom naturligt att tas bort under kultiveringsförloppet. Men målet är inte att bota din sjukdom. Din kropp renas för att bereda väg för din kultivering. Så du får ingenting om du kommer för att få din sjukdom botad. Jag tror att jag har förklarat den här saken klart.

Lärjunge: Hur ska jag behandla sällskapsdjuren (chongwu) i mitt hem?

Mästaren: ”Chong” är att älska, att tycka om. Du älskar det, du tycker om det och du är fäst vid det, inte sant? Är det inte vad det betyder? Så när du ställde frågan uttalade du ditt fasthållande. Att vi tar väl hand om levande ting och allting i naturen som existerar för människorna är inte fel. Men ingenting ska gå till överdrift. Ni ska verkligen inte gå till överdrift. Människor är de högsta och mest perfekta liven på Jorden – och Gudar ser det också på det sättet – medan alla djur (oavsett om de är stora eller små) och växter och allt levande, skapades för människan. De sakerna skulle inte ha skapats om det inte fanns människor. I en del regioner och länder har dyrkan av djuren nuförtiden gått till ytterlighet. En del människor älskar och bryr sig mer om djuren än om människor.

Jag sade just att Gudar skapade människor; de skapade den här Jorden för människans existens. Dessa levande saker skapades till glädje för människorna, som de hade att leka med, att leva av och att äta. Och samtidigt får de Jorden att blomstra. Allt skapades för människan, men om människan blir underlägsen djuren, då är det detsamma som att bryta mot Himlens lagar. Naturligtvis ska vi kultiverare inte vara sådana. Vi utövar barmhärtighet och vi är barmhärtiga mot alla varelser. Men vi ska absolut inte gå bortom denna barmhärtighet och utveckla ett annat fasthållande: att ha för mycket omsorger om dessa saker. Att lägga för stor vikt vid något är inte rätt. I modern tid, särskilt i Europa, är människor övermåttan förtjusta i hundar; jag har sett att det är likadant i USA. Jag säger er att Gudar skapade hundar för att vakta människors hem och absolut inte för att bli era barn eller era vänner, som om de var jämställda med människor. Människor kan aldrig jämställas med hundar. Så du ska aldrig gå för långt. Kom ihåg detta: människor kan kultivera till Buddhor, men det kan inga djur; människor kan kultivera till Gudar, men det kan inga djur; och människor kan komma till himmelska paradis, men det kan inga djur. Om ett djur vill dit, då måste det reinkarnera som människa i sitt nästa liv och kultivera innan det kan det. Jag tror att jag har förklarat det här tydligt.

Lärjunge: Kan det att jag är förtjust i andra levande ting tas som min respekt för dem och min önskan att bevara dem?

Mästaren: Den här frågan har diskuterats i Zhuan Falun. Du släpper fortfarande inte fasthållandet och jag säger inget mer. Jag är inte emot att skydda utrotningshotade djur. Den omfattande skada som människor har gjort på naturen är fel, oerhört fel. Men det är också fel när människor gör saker överdrivet. Att lösa problemet med det mänskliga hjärtat och moralen är att lösa problemet i grunden. Om du som kultiverare är fäst vid dessa saker, då utgör de hinder i din kultivering. När vanliga människor överdriver saker så där – behandlar djur och människor som jämlika – så är det detsamma som att förolämpa sig själva, förbanna människan själv och förstöra människornas värdighet.

Lärjunge: Kan avlidna föräldrar och vänner gagnas av min kultivering?

Mästaren: Allas liv är arrangerade vid tiden för födelsen: på vilken dag något bra ska hända, på vilken dag något dåligt ska hända, vilken skola och universitet en person ska gå på när han växer upp, vilket jobb han ska ha efter examen … Som jag ser det är allt detta faktiskt förutbestämt. Följaktligen blir en persons ansträngningar också en oundviklig del av honom. Kan människor styra över sina egna liv? Kan du lyckas med vadhelst du vill? Kan du bli president om du har den önskan? Nej.

I verkligheten vet alla vi människor att vi inte kan göra vad som helst. Men det här samhällets och den här vetenskapens inflytande uppmuntrar dig till att sträva efter saker. Så när en del människor erhåller något känner de det som om de har skaffat det genom sina egna ansträngningar. Faktum är att om du inte var överdrivet fäst vi det och levde och arbetade normalt, så skulle du erhålla det likafullt. Det är bara det att dina ansträngningar blir till en oundviklig del i att du får det. Saker och ting är sådana för att människor drar på sig det själva. Eftersom människor i hela samhället ”strävar” och anstränger sig fruktansvärt hårt på det viset, har hela samhället knuffats in i den här situationen. Så du måste göra saker på det sättet för att få det du är berättigad till. Det är inte så att vissa individer har förändrats, utan hela samhället har förändrats. Hursomhelst kan en människa inte förändra sin egen livsbana. Eftersom du då inte kan förändra ditt eget liv, hur kan du förändra andras liv? Det kan du inte. Du kanske tänker: ”Jag vill använda min makt eller mina pengar till att göra mina nära släktingar, goda vänner och barn lyckliga och få bra liv.” Faktiskt, jag säger dig att dina barns reinkarnation till din välbärgade familj förmodligen berodde på de välsignelser som de ackumulerade i sina tidigare liv. Om de inte har välsignelser kommer de inte att kunna ärva din rikedom. Och inte heller kan de förverkliga dina ansträngningar. Det är säkert så. Kanske kommer dina överdrivna ansträngningar att göra deras liv korta och de klarar inte att leva upp till dina förväntningar, eller kanske börjar de spela eller handla med aktier och i ett slag förlora all den rikedom som du lämnade till dem genom dina ansträngningar. Eller kanske händer något annat. Alltså, om de inte har välsignelserna kan de inte ärva det. En del föräldrar ger sina barn en viss summa pengar med förhoppningen att de ska leva bekvämt och lyckligt. Jag kan säga dig att det faktiskt inte är så enkelt. De måste ha välsignelser för att det ska hända. Det fungerar absolut inte om de inte har välsignelserna. [Till exempel,] hur mycket pengar du än ger dem så blir de mycket sjuka och spenderar pengarna på sjukvård. Det är så det är i människovärlden. Människor kan inte genomskåda det men jag ser det tydligt.

En del människor tänker kanske då: ”När jag nu är en kultiverare, kan jag ge dem lycka genom min kultivering?” Innebörden i lycka är annorlunda i en kultiverares ögon. Lycka bland vanliga människor är faktiskt inte sann lycka. Det är bara en kort tid av välbefinnande och bekvämlighet som köpts för pengar och den varar inte i evighet. Det som kultiverare vill är att verkligen göra det möjligt för dem att bli evigt lyckliga, behålla sina mänskliga kroppar i evighet och aldrig lida mer. Det finns inget lidande i de himmelska paradisen. Men när du är en kultiverare som inte har lyckats i kultiveringen och ändå vill ge så mycket till andra så kan det bara vara ett fasthållande. Och när väl ett fasthållande formas kommer det att påverka din kultivering. Med andra ord ska vi släppa våra fasthållanden och kultivera. Det betyder inte att du ska sluta bry dig om allt annat. Du kan leva som vanligt bland vanliga människor och vara tillsammans med din familj. Jag har låtit dig behålla tillräckligt med mänskliga tankar för att du ska kunna göra det; det är inget problem med att du tar hand om din familj. Men om du, som kultiverare, vill låta andra bli lyckliga genom din kultivering, då finns det bara ett sätt: låt dem erhålla Fa. Då kommer de också att bli räddade senare. Kanske kommer de att kultivera till och med bättre än du, och behöver inte att du bekymrar dig om dem. Några människor kanske tänker: ”Kan jag göra dem lyckliga genom min kultivering, eller genom att använda mina speciella förmågor eller övernaturliga förmågor?” Det kan du inte. Om personens karma är väldig skulle du bli tvungen att betala hans karma i hans ställe och då skulle du inte kunna nå Fulländning.

Jag kommer ihåg en historia från buddhismen. Sakyamunis hela hemstad skulle bli översvämmad och alla byborna skulle bli dödade. Så en av Sakyamunis tio huvudlärjungar använde en av sina övernaturliga förmågor för att hålla alla byborna i sin hand. Det var på natten, när människor sov. Människorna visste inte [vad som hände], som om de hade blivit hypnotiserade. Han tänkte att alla dessa människor var i hans hand och inte skulle dö. Översvämningen kom som väntat och dränkte staden. Nästa morgon trodde han att problemet var över och att även om staden var översvämmad skulle dess människor vara okej. Han öppnade sin hand och såg att alla hade blivit till aska. Eftersom hans kultiveringsnivå var begränsad var han inte medveten om Gudar som var mer mikrokosmiska och mer väldiga än han. Det är precis som med sambandet mellan molekyler – stora och små molekyler – som jag nämnde. Han kunde bara använda sin övernaturliga förmåga inom sitt eget rike; han visste inte vad Gudar bortom hans rike gjorde. Det betyder att alla har sitt eget öde. Dessutom ska en kultiverare bara fokusera på att energiskt gå framåt i kultiveringen.

Det finns en del människor som tänker: ”Om jag Fulländas genom kultivering kommer jag definitivt tillbaka och räddar mina anhöriga.” Om du har den tanken nu så säger jag inte att det är ett fasthållande. Men det är ett starkt fasthållande om du alltid tänker så. Om du har ett sådant fasthållande när du är nära Fulländning så kommer du inte att kunna Fulländas. Om du lyckas med att kultivera till en stor Gud eller en stor Buddha, kan du vara kapabel att göra det? Du kommer att vara mer än kapabel. Du kommer att kunna hålla Jorden i din hand utan minsta ansträngning, för att inte tala om att rädda dina anhöriga. Låt mig ändå säga dig att dessa saker inte kan göras lättvindigt, på grund av principen jag nyss nämnde. Om du vill rädda dina människor – om du vill ge dem frälsning – måste du hitta ett sätt att få dem att bättra sig. Om du inte kan hjälpa dem att bättra sig så är det strängt förbjudet att du tar dem till ett himmelskt paradis. Allt i de himmelska paradisen består av mer mikrokosmiska materiepartiklar. Ytorna ser mycket förfinade ut och släta, och strålar av ljus. Det beror på att ju mer mikrokosmisk materian är, desto större är dess energi. Om du skulle placera något från Jorden där uppe så vore det detsamma som att ställa sopor i det heligaste och renaste palats. Det är inte tillåtet. Du måste omvandla soporna till det allra bästa, något fräscht, innan du kan göra det. Med andra ord, om du vill ta hand om människor kan det bara åstadkommas genom att få dem att bli goda.

Ni vet att när Jesus kom ut bland vanliga människor för att rädda dem måste han lida för människor och han blev till slut uppspikad på ett kors. Ni vet inte vad det innebär. Ni vet bara att judendomen gjorde den fruktansvärda saken. Det är faktiskt inte så enkelt. Det fanns andra faktorer inblandade. Om vi skulle följa den logik som du just uttryckte, tänk på det: eftersom Jesus hade så stora förmågor och hans far var de vitas Herre, kunde han inte göra vad han ville? Varför ansträngde han sig så mycket på Jorden med att övertyga människor om att göra goda gärningar, och berätta för människor om dessa sanna principer, och led så mycket för människor? Och vid den tiden måste han också utstå förtryck och sabotage från andra religioner. Varför då bry sig om att göra saker på det sättet som han gjorde? Det betyder att fastän han hade sådana stora förmågor måste han ändå räta upp det mänskliga hjärtat för att rädda en människa. Om någon av er som sitter här inte kan kultivera sitt xinxing ända fram till Fulländning, då kan inte heller jag göra något åt det. Jag kan lära dig Fas principer, jag kan hjälpa dig att utveckla gong, jag kan eliminera en del av din karma åt dig, jag kan skydda dig och jag kan göra en väldig massa olika saker för dig som du inte vet om, men som är nödvändiga när du når Fulländning och därefter. Men om ditt hjärta inte förändras och ditt sinne inte höjs, då är allt det förgäves. Det är vad jag menar när jag säger att om en människas hjärta inte ändras kan inte ens en Buddha hjälpa honom.

Att inte kunna få en människa att bättra sig betyder inte att ingenting kan göras när han har blivit dålig. Hur kan det vara så? Han kan bli nedkastad till lägre nivåer eller bli godtyckligt förintad. Men eftersom Gudar är barmhärtiga … Den ”kärlek” som Jesus talade om var på intet sätt kärleken mellan människor. Att ta mänsklig kärlek för ”kärlek” eller ”kärleksfullt hjärta” som Jesus talade om, är detsamma som att missbruka Jesu ord, häda Jesus och häda Gudar. Det kärleksfulla hjärtat som Jesus talade om är ”barmhärtighet”, det var bara det att han använde västerlänningarnas språk för att uttrycka det. På den tiden hade inte den västerländska kulturen begreppet medkänsla, och inte heller hade de en term för barmhärtighet. Det här är en skillnad orsakad av att det var olika tidsperioder och olika kulturer i de olika regionerna. Jag tror att jag har diskuterat alla sidor av den här saken; alltså, hur vanliga människor hanterar de här sakerna, hur man ska hantera dem under kultiveringen och hur man ska hantera dem efter att man till slut lyckas i kultivering.

Lärjunge: Vilka krav ska vi uppfylla innan vi kan sprida Fa?

Mästaren: Igår lyssnade jag till elever från olika regioner som har gjort arbete för Dafa, och som tillsammans delade med sig av sina erfarenheter. Jag blev verkligen glad. För det första såg jag er beslutsamhet med Fa och hjärtat att vara ansvariga gentemot er själva. Och samtidigt vill ni att andra ska erhålla Fa. Jag är verkligen glad för er skull. Genom att utbyta erfarenheter och insikter med varandra från situationer i olika regioner kan ni gradvis berika era insikter. När det gäller att uppfylla vissa ”krav” så tycker jag inte att det finns några krav. Och det finns på intet sätt några krav som handlar om att ha vissa materiella ägodelar eller makt. Det finns bara en sak: så länge som du är en kultiverare som har entusiasmen [för att sprida Fa], kan du göra det – vemsomhelst kan göra det. Men du ska hantera en sak väl: tala inte om saker som är på för hög nivå när du talar med människor. Om du talar om för dem hur du förstår Fa för närvarande – inklusive vad jag har sagt idag – om du säger de sakerna till dem så kommer de att bli skrämda. Det beror på att du inte har märkt att du gradvis har förbättrats till det här stadiet i kultivering innan du kunde förstå så höga principer. De är fortfarande vanliga människor och deras tankar är fortfarande på vanliga människors nivå, och funderar på hur de ska tjäna pengar, hur de ska förverkliga någon ambition, hur de ska få favörer från chefen och så vidare. De sakerna har fortfarande högsta prioritet för dem. De kommer inte att kunna klara av det om du talar om så höga saker för dem. Du kan bara tala om ordens enklaste ytligaste betydelse. Jag tror att människor med ödesförbindelser kommer att vilja lära sig [Fa] när de väl hör talas om den. Och människor utan ödesförbindelser kommer inte att vilja lära sig, hur du än försöker övertyga dem. Det finns en sak att påpeka: se till att du inte drar hit människor och tvinga inte människor att lära sig det när de inte vill. [Om du säger:] ”Du är min vän, du tillhör min familj – du måste lära dig, du är tvungen att lära dig”, inte nog med att de inte tror det, när de kommer säger de dåliga saker och spelar en negativ roll. Så alla, var snälla och se absolut till att ni uppmärksammar detta.

Lärjunge: Överensstämmer Falun Gong med kristendomen på något sätt i sin syn på mänsklighetens utveckling på Jorden?

Mästaren: Naturligtvis förebrår jag inte nya elever för att inte ha studerat Fa på djupet. Vad jag lär ut är kosmos principer. Och denna Dafa är den största, den genomtränger kosmos från toppen till botten och den kan skapa levnadsmiljöer för alla kosmos varelser, såväl som för Gudar på olika nivåer och för människor. Hur kan de på minsta vis jämföras? Denna kosmos Dafa har skapat livsmiljöer och levnadsvillkor på olika nivåer för levande varelser på olika nivåer. Med andra ord måste de levande varelserna på en viss nivå anpassa sig till principerna på den nivån och till kosmos Fa på den nivån för att kunna existera där. För att uttrycka det ännu enklare, den framtida miljön i vilken du kommer att leva, bestäms av höjden på den nivå som du kan kultivera till. De principer som Jesus fastslog på sin tid var emellertid principer som lärde de vanliga människorna i samhället hur man kultiverar för att komma till hans paradis. Var finns hans paradis? För att vara exakt finns det inom en liten rymd i vår Vintergata, i en himlakropp som motsvarar den i vår Vintergata. Jesus är på samma nivå som de vanliga Buddhorna som det talas om i Öst, medan Herren som vita i Väst talar om vida överskrider den nivån. Men ingen av dem har gått bortom detta lilla universum. Men vår Dafa har skapat gränslösa och oräkneliga universa likt det här, fler än all världens sandkorn. Så skulle du säga att de är jämförbara? De principer som Jesus talade om är endast Fa på Tathagatas nivå i det lilla universumet inom den gränslösa Stora Fa. Det är förhållandet.

Jesus är en utmärkt Gud. Det är inte bara jag som säger det: Gudar i himlen betraktar honom alla på det viset. För att rädda människor korsfästes han av människor – har du någonsin tänkt på vad det innebär? Och ändå tar kristendomen korset som symbolen för Gud, tecknet för det himmelska kungariket, och symbolen för Kristus. Det är den största respektlösheten mot Gudar. Det är vad människan själv har gjort, definitivt inte vad Gudar har sagt till människorna att göra. Eftersom korset placeras på gravar representerar det verkligen döden – inte en Gud. Alla Gudar i universum fördömer människorna för att de gör så. Dessutom har kristendomen använt bilden av Jesu lidande på korset som sin symbol. Det är något som Gudar inte kan tolerera – de kan absolut inte tolerera det! Men människorna gör det ändå. Människor har gjort sådana respektlösa saker mot Gudar i hundratals år.

Jesus har många fantastiska bilder. Han gjorde många mirakler bland vanliga människor. Och ändå, istället för att ta hans lysande och magnifika bilder som symboler har ni tagit krucifixet som symbolen. Respekterar ni den här Guden eller hatar ni honom – vill ni att han ska vara korsfäst i evighet? Människor, ni vet inte vad ni människor gör. En dag tittade jag på tv-nyheterna i USA, när jag såg två glasblåsare i Taiwan som sades vara ett känt par. De anser att Buddha-statyer är en form av konstverk och hade tillverkat en massa Buddha-figuriner i glas. Att ta Buddha som konstverk är i sig att häda Buddha. Men dessutom hade Buddha-figurinerna som de gjorde ingen bål, hade bara ett huvud och ett halvt ansikte. De gjorde Buddha till modernistiska och impressionistiska grejer. Men tänk på det: de är magnifika och mäktiga Gudar. I gamla tider, när människor nämnde Gud eller en Tathagata-Buddha kände de vördnad. Skulle de våga behandla dem på det viset? Ni tror att ni porträtterar Buddha, främjar buddhismen och gör bra saker. Men det är inte bara er vanliga ohövlighet: det är den största respektlöshet. Ni förbannar faktiskt och förtalar Buddha, och förvränger hans mäktiga bild. Ni gör det värsta. Häromdagen sade jag att människors värderingar har blivit omvända. Människor förstår bara inte vad jag menar. De kan inte längre skilja på gott och ont, upprätt och elakt, eller bra och dåligt. Alla värderingar har vänts uppochned.

Lärjunge: Varför kan jag inte utöva Falun Gong medan jag arbetar inom kristenheten.

Mästaren: Jag säger dig att ditt arbete inom kristenheten bara är ett arbete. Du kan arbeta där, helt klart. Jag betraktar ändå inte de nuvarande religionerna som kultivering. Jag behandlar dem som religiösa yrken som inte längre klarar av att rädda människor. Det beror på att de verkligen har blivit till yrken, inte kultivering. Ändå, för att se till att du verkligen kan förbättra dig och att jag kan ta dig hem, ber jag dig att koncentrera dig på endast en kultiveringsväg. Det är definitivt till gagn för dig. Jag har talat om ämnet ”inte följa en andra kultiveringsskola” i Zhuan Falun. Denna Fa är ofantlig, men ändå blandar du fortfarande in saker i den. Till och med att blanda in låga nivåers saker är oacceptabelt och att göra så kommer att röra till kroppen som du kultiverar med och allting du har utvecklat genom kultivering, och du kommer inte att kunna återvända hem. Du skulle sabotera din egen väg framåt. Jag är lokomotivet och ni sitter alla i passagerarvagnarna. Men du tar bort rälsen – den räls som utformades för det här tåget. Om du byter ut rälsen mot en smalare, se sedan om du ändå kan komma hem. Ingenting ska blandas in. Endast genom att helt följa en kultiveringsväg kan du nå Fulländning. När det gäller den här frågan föreslår jag att du noga läser avsnittet ”Vid kultivering ska endast en skola följas” i Zhuan Falun igen, stillar ditt sinne och läser det, så jag ska inte säga mer om det här.

Jag tänker verkligen utifrån ditt bästa. Det är inte så att jag vill tala illa om någon religion. Det är ödesförbindelsen som har tagit dig hit. Om jag inte kunde ta ansvar för dig så skulle det vara mitt problem; om du inte tar ansvar för dig själv så är det ditt problem. Så jag måste förklara frågan tydligt för dig.

Lärjunge: Vad representerar Jesus nuförtiden?

Mästaren: Jesus är en mäktig Gud i sitt rike. Men han tar inte längre hand om något som har med kristendomen att göra, och inte heller tar han hand om människor. Religion är ett namn som getts av människor. När Jesus var i den här världen sade han aldrig att hans väg var kristendomen. När Sakyamuni var i den här världen sade han absolut inte att hans väg var buddhismen. Det är människor som har gjort det till en del av vanliga människors samhälle, och gav det ett namn som tillhör vanliga människors samhälle – ”religion” – och blandade in det i politiken. Så de kallar det den och den religionen. Det har förlorat de verktyg som verkligen låter en människa återuppstiga genom kultivering, nå Fulländning och komma till Himlen. Många religiösa figurer har till och med blivit politiker och det finns en del som fiskar efter pengar. Hur kan de nå upp till en kultiverares standard? Hur kan de bli goda människor och komma tillbaka till Himlen? Med de smutsiga tankarna, hur kan Jesus ge dig en gyllene, strålande gudakropp? Hur kan han låta dig smutsa ner den omätliga rena gudomliga kroppen med dina dåliga tankar och din kropp full med karma?! Vad jag säger är Fas principer, jag pekar inte på eleven som ställde frågan.

Lärjunge: Det är problem med båda mina ben och knän. Kommer jag att kunna sitta i dubbellotus?

Mästaren: Om du säger att du har en sjukdom så godkänner jag aldrig begreppet ”sjukdom” eftersom det orsakas av karma; och en del sjukdomar orsakas av främmande intelligenta varelser. Om du säger att du har blivit skadad så tror jag att så länge du behandlar dig själv som en sann kultiverare, kommer oväntade mirakler att ske. Vi har haft människor som till och med hade spikar och stålplattor inplanterade i sig, men ändå kunde de till slut sitta i dubbellotus. Spikar och stålplattor sätts bara på den kropp som består av de största partiklarna. Naturligtvis skulle jag säga att inga sådana saker är några problem i kultivering. Ta den tid du behöver och öva stadigt. Till och med människor i åttio- och nittioårsåldern kan till slut sitta i dubbellotus. Men med det sagt rekommenderar jag inte att du gör det med för mycket våld. Om du inte riktigt kan klara fordringarna och uppenbarligen inte kan sitta ens i enkellotus, men ändå tvingar dig att sitta i dubbellotus och till slut bryter benet, då är det inte bra. En människas fasthållande kommer att orsaka problem när de blir starka. Att vara ivrig och otålig att lyckas är inte bra. Du ska gå framåt energiskt och flitigt i kultiveringen – det är rätt, men bara med Fa.

Lärjunge: Kan tankemetoden ”tre fokuspunkter på en linje” hjälpa mig att snabbt bli av med distraherande tankar?

Mästaren: Det verkar som om du inte har läst boken. Vår bok, Zhuan Falun, kan besvara alla dina frågor, särskilt frågor på nybörjarnivån. ”Tre fokuspunkter på en linje” är en metod som används inom Dao-systemets kultivering. När du nu utövar Falun Dafa kan du inte använda dessa sätt och metoder. Dessutom kan det inte få en människa att helt kunna eliminera hennes distraherande tankar. Att avsiktligt använda någon metod för att nå ett stilla tillstånd kommer bara inte att fungera. Det finns ingen sådan mirakelkur som botar allt i den här världen.

Om du verkligen vill nå stillhet finns det bara ett sätt: att kontinuerligt förbättra sig själv inom Dafa och eliminera sina olika fasthållanden. När dina fasthållanden blir färre kommer du att märka att ditt sinne blir allt renare när du mediterar. Till sist, när du närmar dig Fulländning kommer alla dina fasthållanden att vara borta och du upptäcker att du kan komma in i stillhet så snart du sätter dig för att meditera. Förbättringen sker genom den sortens process. Människor som förr i tiden kultiverade inom andra religioner eller i de avlägsna bergen i forna tider, kultiverade den sekundära uranden; de gjorde huvuduranden medvetslös. Så de kunde inte få människor i det vanliga samhället att kultivera, än mindre kultivera huvuduranden. I Kina krävdes av utövarna från några kultiveringsvägar inom Dao-systemet att de drack en massa alkohol. Du kanske har hört talas om det. De brukade bära kalebasser med vin, drack tills de raglade och stapplade och slutligen lade sig ned och sov i tre till fem dagar eller en vecka utan att resa sig. Varför gjorde de på det viset? De använde metoden att göra huvuduranden medvetslös och kultiverade sin sekundära urande istället. Man kunde se dem ligga där fulla och sovande, medan deras sekundära urande hade lämnat kroppen. Fastän dessa odödliga har lämnat efter sig många mirakler och människor tycker att de var storartade och utomordentliga, tycker jag att de människorna var rätt ömkliga. De var i alla fall tvungna att reinkarnera i nästa liv igen. Jag har sett att de reinkarnerade igen. Så är det.

Var snälla alla och kom ihåg det här: ni måste koncentrera er på endast en kultiveringsmetod. Blanda inte in tankar från några andra utövningar. Att blanda dem kommer att ge er störningar och de kommer att göra er gong oren. Ni kommer inte att ha något sätt att återvända och det blir omöjligt för er att stiga uppåt i kultivering eller att Fulländas. Och ni ska inte gå och använda någon metod och hoppas på en genväg till stillhet eller förbättring. Det skulle ge er problem med er kultivering. Ni måste gediget förbättra era sinnen. Alla Gudar iakttar er. Se till att inte använda några andra metoder, ingen av dem kan få era sinnen att förbättras. Om en människas sinne inte förbättras så räknas ingenting annat. Övningarna är kompletterande metoder för att nå Fulländning – de är definitivt inte det som ger verklig förbättring. När ert xinxing har förbättrats kommer er gong att höjas på motsvarande sätt. Med andra ord accelereras utvecklingen av gong genom övningarna så det görs förbättringar. Om ert xinxing bara är på en viss höjd och ni tänker: ”Låt mig öka på omvandlingen och göra den högre”, så blir den inte högre. Det kan bara nå samma höjd som ditt xinxings. Så förbättringen av xinxing har högsta prioritet. Med andra ord, en persons gong kan bara vara så hög som hans nivå. Det är en absolut sanning. Vilken kultiveringsväg du än utövar så kan du inte komma förbi den. Det är en absolut sann lag i universum, en lag som varje religion och kultiveringsväg måste foga sig efter.

Lärjunge: Kan tankar läggas till när vi gör den femte övningen?

Mästaren: Absolut inte. Om det är för att du inte kan bli lugn så har vi en metod. Ibland säger du: ”Jag kan verkligen inte göra något åt det. Det besvärar mig så mycket att jag inte har något sätt och bli lugn på. Det känns som om tiotusen hästar galopperar runt inne i mitt huvud.” Varför kan du inte bli lugn? Det är ett sinnestillstånd orsakat av föreställningar från efter födelsen från vanliga människors samhälle såväl som av din karma. De är inte dina sanna tankar. Nu när du kultiverar måste du eliminera dem. Det är därför de inte låter dig göra det. Så de får ditt sinne att springa iväg som tiotusen hästar som galopperar runt i ditt huvud, vilket hindrar dig från att bli lugn och får dig att ge dig ut på vild tankeflykt.

Du vet att för att kultivera måste en människa finna sig själv och kultivera sig själv. Om du kan skilja på det och dig och tänka: ”De är inte mina. Tänk om du vill, men jag vill bli lugn. Låt oss se hur länge du kan springa iväg så där,” och behandla dem sedan som andras tankar. Om du verkligen kan hitta dig själv och skilja på dig och dem så kommer den här metoden att fungera. Det vill säga, om du behandlar dig själv som tredje part: ”Jag ska iaktta dig när du tänker överallt, låt oss se hur länge du kan tänka”, då kanske saker och ting kommer att bli mycket bättre. Men det här är bara en metod för att särskilja dig och stärka ditt huvudmedvetande – det gör inte att du kan komma in i absolut stillhet. Varför fungerar det här sättet, medan metoden som nämndes tidigare inte gör det? Det beror på att den metoden tillhör en av småvägs-utövningarna, vilka inte kan leda dig hem. Alla de metoderna försöker höja människor på konstlad väg, utan att förbättra xinxing. Det är inte tillåtet och kommer inte att fungera.

Varför berättar jag för er om den här metoden? Den för dig inte till ett tillstånd av absolut stillhet, men det som är bra med den är att du kan identifiera vilka tankar som är dina och vilka som inte är det. Du kommer säkert inte att godkänna de dåliga tankarna, så de kommer naturligtvis att snabbt bli eliminerade. Är inte det också att ”kultivering beror på en själv, gong beror på mästaren”? Varför säger jag till dig att inte erkänna dem? Tänk på det, alla: vilken del av din kropp är inte du? Dina händer rör sig hur du än vill att de ska göra, dina armar rör sig hur du än vill att de ska göra och ditt huvud rör sig hur du än vill att det ska göra, och det beror på att de alla är du. Varför slår sig då inte de där tankarna till ro när du vill det? Det beror på att de inte är du. Ditt sanna jag är rent. Smutsiga saker är föroreningar från efter födelsen. Därför måste de avlägsnas och kastas bort i kultiveringen och det här är att avvisa dem.

Lärjunge: Kan homosexuella som inte slutar med sitt beteende …

Mästaren: Du menar: ”Kan han kultivera om han inte avstår sin partner i det här beteendet?”

Jag kan berätta för dig att jag nämnde något igår: jag sade att Gudar inte längre betraktar människor som mänskliga. Fastän du fortfarande håller fast vid religioner tar Jesus inte längre hand om dig. Han erkände för det första inte religion – han erkände bara mänskliga hjärtan som kunde bli goda igen. Varför tar han inte längre hand om människor? För att människor nuförtiden inte kan kallas mänskliga. Så är det verkligen. Aldrig i historien har samhället varit i en sådan väldig röra som idag. Igår nämnde jag saker som organiserad brottslighet, drogmissbruk, perversitet, sexuell frigörelse, promiskuitet, incest och omsvängningen i mänskliga värderingar såväl som homosexualitet … Tänk på det alla: människor är skapade av Gudar. En man ges en hustru. Det fastställdes av Gudar. Människor vill nu hitta en partner av samma kön. Gudar anser att människor gör så för att de inte längre har mänskliga värderingar. Du hänger dig vällustigt åt dina tankar. Dina tankar, som dem jag just nämnde, är faktiskt inte du. Den mentalitet som gör dig homosexuell drevs av dåliga saker formade efter födelsen. Men du själv blev dövad av dem och följde dem och vältrade dig i smutsen. Du måste hitta dig själv igen och sluta göra dessa smutsiga saker. Gudar betraktar dem som smutsiga. Det spelar ingen roll om en regering tillåter det, din regerings lag är inte universums sanning. Det beror på att regeringens lag är stiftad av människor och när människor stiftar lagar är det för att styra och straffa andra, eller de stiftar lagar mot sitt samvete för att skydda saker och för att få makt eller röster. Så de stiftas inte med goda avsikter.

Jag tror att det faktum att frågan ställdes betyder att han har förstått att det här är olämpligt. Människor kan nuförtiden inte längre skilja på rätt och fel, på vad de ska göra och vad de inte ska göra. Alla kanar utför med samhällstrenderna. Mänsklig moral kanar utför med en väldig fart och fortsätter att försämras. Eftersom alla är mitt i störtfloden kan de inte skilja på bra och dåligt. Det du gjorde innan din kultivering är gjort; låt det förflutna vara. Som kultiverare ska du först av allt leva som en människa gör, ädelt och upprätt. Kom sedan samman med andra kultiverare och bli en kultiverare. Och slutligen, höj dig och bli en renare, ädlare människa – någon som når gudomliga riken och som är som en Gud. Gudar skulle aldrig tillåta en kultiverare att göra den sortens saker, och inte heller skulle de tillåta vanliga människor att göra det.

Lärjunge: Finns det något sätt att kommunicera med intelligenta varelser utanför Jorden?

Mästaren: Det verkar som om det inte är ett litet fasthållande du har. Många av frågorna som ställs idag är från dem som kommit för första gången. Efter att ha sett många filmer, läst många fantasifulla historier och blivit påverkade av en massa saker i samhället, har människor utvecklat ett depraverat sinne som hänger sig åt fantasier. Du frågar hur man kommunicerar med intelligenta varelser. Låt mig säga er alla att en vanlig människa inte kan göra den sortens saker, och han har inte den förmågan. Om du verkligen kunde kommunicera med intelligenta varelser men inte själv var en kultiverare och inte hade energi så skulle du vara i fara. Du kunde mista livet när som helst. Dessutom skulle du se otäcka andar, men inga varelser på höga nivåer, för din nivå skulle vara för låg och bara begränsad till människornas nivå. Så det skulle vara en skrämmande situation. Det är ännu mer skrämmande om du vill kommunicera med levande varelser utanför Jorden. Liven utanför Jorden är bara liv på andra planeter inom den här fysiska dimensionen som våra mänskliga ögon kan uppfatta. Men de liven betraktar inte människor som mänskliga varelser. De tror att människor är bestar, ett slags djur. De slaktar människor efter behag och experimenterar på dig efter behag. De kidnappar människor till deras planeter, låser in dem i burar och visar upp dem som djur. Många av Jordens människor som har försvunnit togs av dem.

Jag kan också tala om för dig att dagens mänskliga vetenskap skapades av dem. Varför har dessa utomjordingar skapat något sådant som den nuvarande vetenskapen åt människor? Det är för att vad de har på deras planet är besläktat med den. De vill ta hit den till den här planeten och slutligen ersätta människor. De upptäckte att den mänskliga kroppen verkligen är perfekt, felfri. Så de åtrår den mänskliga kroppen och vill till sist ersätta människorna. De har lagt till sina saker i ett lager av mänskliga varelsers molekylceller. Det har redan gjorts nu och det har formats i stor skala. Så för att jag ska rädda dig idag måste jag inte bara ta bort alla fasthållanden och karma som du ska eliminera, utan jag måste också rensa upp de här grejerna åt dig. Den väg som mänskligheten färdas längs är förfärlig. Datorer skulle ha haft befälet över människor en dag. Den pågående utvecklingen har anpassat sig till den trenden. Människor skulle bli slavar under datorer och maskiner och till slut bli ersatta av utomjordingar. Varför har datorer utvecklats så snabbt och varför har den mänskliga hjärnan plötsligt blivit så ”skarp”? Allt det här har utförts av utomjordingar som kontrollerar det mänskliga sinnet. Utomjordingarna har registrerat alla som kan handha en dator. Det är sant. När det gäller våra elever så har jag rensat bort allt det där åt dem så att de inte blir störda av utomjordingarna när de använder datorer.

Varför finns det utomjordingar? En del utomjordingar kommer ursprungligen från sina planeter. Varför kommer en del utomjordingar alltid till Jorden? Det beror på att de en gång var människor på Jorden. Men det var inte vår tids Jord. Det var den föregående Jorden som existerade på samma plats som den här Jorden. Jorden har blivit ersatt många gånger. Varje gång den ersattes fanns det en del liv – levande varelser skapade av Gudar med olika utseenden, av vilka en del liknade dagens människor, en del hade annorlunda former – som var relativt goda på den tiden och därför blev bevarade. De blev inte förstörda, men de tilläts inte heller att gå in i perioden av mänsklig utveckling på den nästa Jorden. Så de skickades till en annan planet. Det var så det gjordes varje gång. Det har också efterlämnat ett protokoll över det här universumet, de var människor på Jorden under olika tidsperioder. Det har ett sådant syfte. Men på grund av att tillsynen av dem har varit slapp har de utvecklats och de har skapat alla sorters vetenskapliga metoder enligt deras planer; en del är som den sorten som finns på vår Jord, en del antar andra former och det finns en rad olika typer av utveckling. Naturligtvis använder de inte termen ”vetenskap”. Namnen de använder tillhör deras språk och begrepp. De här sakerna har försämrats mer och mer. Och med kosmos Stora Fas avvikelse har utomjordingarna också blivit värre och värre. Det är därför alla utomjordingar är inne i processen där de blir fullständigt eliminerade. De elimineras överallt i hela universum. För närvarande har de däruppe blivit eliminerade. De som är kvar är bara de som har flytt till Jorden, som beblandar sig med människor eller som har satt sig på människokroppar. Och det finns också andra sorter. Jag har dem alla under uppsikt. Låt dem göra sina skändliga saker för tillfället. Det dröjer inte länge förrän de är utrotade. (Entusiastiska applåder) Mänsklighetens fördärv har också direkt att göra med dem. Det där är synder så de måste utrotas.

Lärjunge: En del personer har sagt att Mästaren föreslår att den första övningen görs tre gånger och den andra övningen görs en halvtimma.

Mästaren: Vars och ens situation är olika. Hur lång tid du än gör dem så är det bra. De stilla övningarna fungerar vanligtvis inte riktigt om de inte utövas tillräckligt länge. Om du har tid är det bättre att göra övningarna mer. Men det fungerar inte om du slutar göra allting och bara gör övningarna hela dagen. När din tankevärld inte har nått en viss nivå kommer din gong inte att kunna växa dit upp genom att du bara gör övningarna. Så kultivering av ditt xinxing måste ha högsta prioritet. Varför har jag sagt till er att läsa boken mer? Att läsa boken mer låter dig förstå otaliga principer; att läsa boken mer låter dig höja ditt xinxing. Det finns inget fast tidskrav. Jag tror inte att resultatet skulle bli det bästa om den andra övningen görs kortare tid än en halvtimma. Men kommer det att fungera? Ja, det gör det. Gör det alltefter den tid du har. Det är vad jag tycker. Du ska göra den femte övningen efter din förmåga. Det är inte realistiskt om jag ber dig att öva en timma när du bara kan sitta med korsade ben i femton minuter, inte sant? Gör övningarna efter din förmåga. Men just en halvtimma är ett stort hinder att ta sig förbi. Oavsett hur väl du kan sitta i lotusställningen så finns det garanterat ett stort hinder när du når halvtimmesstrecket. Det är verkligen svårt att bryta igenom det. Men, när du väl bryter igenom halvtimmespunkten kommer [meditationen] inte att vara så svår som när du var vid halvtimmeshindret.

Lärjunge: Varje land har sina egna karaktärsdrag. Hur kan vi få Falun Dafa att växa snabbare, som till exempel i Schweiz?

Mästaren: Det beror på hur du, utifrån din egen situation, kan få fler från ditt folk att erhålla Dafa. En del människor säger: ”Att jag ger pengar till andra är en god gärning.” Jag säger att du bara har tagit hand om deras lycka och välbefinnande för tillfället. Ge dem Dafa och de kommer att gagnas i evighet, liv efter liv. Vilken värdefull sak du ger dem! Det finns ett talesätt i Kina: ”Om någon hör Dao på morgonen kan han dö i skymningen.” Naturligtvis är det inte att säga: ”Jag hörde Fa i morse så jag kommer att dö ikväll.” Det betyder inte det. Det betyder: ”Om jag har hört Dao eller jag har hört Fa på morgonen, om jag så skulle dö på kvällen kommer jag verkligen inte att vara rädd.” Varför är det så? Det beror på att en döende människas största skräck är att komma till helvetet. Men tänk på det: om Fa är i ditt huvud, vågar helvetet ta emot dig? Vågar det ta emot Dafa? Det vågar det inte. Eller med andra ord, skulle den del av ditt sinne som innehåller Fa fortfarande kunna vara en dålig del? Det är vad som menas. Hur ska man få Dafa att passa olika länders karaktärsdrag? Det beror på vad du själv gör. Det kan bara vara på det viset, det finns inget särskilt sätt. Till exempel tycker folket i en del länder om att lyssna till musik, folket i en del länder tycker om att kontemplera och folket i andra länder tycker om att leva slappt, utan hämningar. Det är deras olika karaktärsdrag. Gör saker och ting som du tycker passar och gå efter de olika karaktärsdragen och de olika beteendena som människor har. Jag tror att du kommer att klara det bra.

Lärjunge: Hur skiljer vi på goda och dåliga människor?

Mästaren: Vad är en god människa? Vad är en dålig människa? Tror du att bara om en människa gör dåliga gärningar är han en dålig människa? Det är inte så. En del människor som inte gör dåliga saker verkar också vara verkligt dåliga, fast de avslöjar det inte eller visar det på ett ganska dolt sätt. Varför är det så? En människa har inte några vanliga mänskliga tankar när han föds från sin mammas sköte. Han känner bara till mjölk och gråt. Allting hos vanliga människor som ingjuts i honom kommer efter födelsen. Förr i tiden tog människor uppfostran inom familjen på stort allvar. Jag tycker att föräldrarnas disciplinering av barnen i vita familjer på den tiden var utmärkt. Men nuförtiden, så eftergivna som man är mot barnen – särskilt i USA – är obeskrivligt. De barnen vet absolut inte hur man uppför sig. Hela deras uppfostran har misslyckats. För att vara ansvariga gentemot mänskligheten måste människor uppfostra sina barn. Tala om för dem vad som är bra och vad som är dåligt och de kommer att ta in allt i huvudet. Det är precis som en väska. Om väskan är fylld med guld kommer människor att säga att det du har är guld; om din väska är fylld med smuts kommer de att säga att det är smuts. Så människor är sådana. Om du har tagit in bra saker i ditt huvud så är du en bra människa, och när du gör saker kommer dina tankar helt säkert att vara goda. Om du fyller ditt huvud med dåliga tankar är allt vad du gör och vad du tänker dåliga, elaka tankar. Det är den grundläggande skillnaden mellan goda och dåliga människor.

Vad är en god människa? Vad är en dålig människa? Våldet och pornografin som främjas av samhällets massmediemaskineri och publiceras i alla slags tidningar och magasin har ingjutits i ditt huvud. Men människor tycker om att se dem, läsa dem och titta på dem. Ju mer av dem du absorberar, desto mer blir du som dem. Titta inte, se inte och läs inte de sakerna. Du ska titta på, se och läsa bra saker. När du absorberar mer och mer goda saker blir du en god människa. Ditt uppförande kontrolleras av ditt sinne. Människor anser inte att uppfostran är viktig och lägger ingen vikt vid att undervisa de yngre generationerna; det är ett brott mot hela samhället. Unga människor nuförtiden är helt enkelt skrämmande att tänka på eller att titta på. Ibland när jag ser dem vill jag helst inte titta. Inifrån och ut, från sinnet till hjärtat, från uppförandet till kläderna – inget hos dem är upprätt.

Naturligtvis är det inte absolut. Det finns fortfarande en del vars familjeuppfostran är relativt bra och det finns en del föräldrar som uppfostrar sina barn bättre. Ni måste förstå att ni skapar nästa generation och det framtida samhället. Kan ni säga att ni inte har ansvar för hur nästa generation blir?

Lärjunge: Jag är en utövare från Sverige. Jag vet att läsning av Zhuan Falun på kinesiska kommer att ge mig en djupare förståelse. Men är det mödan värt att lägga ner en massa tid i kultiveringen på att lära sig kinesiska?

Mästaren: Okej, jag ska prata med er alla om det här. Om ni lär er kinesiska genom Zhuan Falun, har ni inte lärt er kinesiska och samtidigt studerat Fa? Det är sant, kinesiska kan representera mina ursprungliga ord utan avvikelse. Det är helt säkert, eftersom det är på kinesiska som jag lär ut Fa. Varför valde jag att bli född i Kina och att lära ut Fa i Kina? För att den här saken arrangerades för mycket länge sedan. Människornas språk i den regionen har större inre betydelse. Dess hela utveckling i historien arrangerades för det framtida spridandet av Dafa. Många arrangemang gjordes för detta. Det arrangerades alltså för länge länge sedan, innan den här cykelns vita kom fram till civilisation. Så den nationen har en mycket gammal historia. Dess språk är det rikaste i världen, har den största inre betydelsen och har en relativt större förmåga att uttrycka en föreställning om detta väldiga universum. Utan ett rikt språk kan det inte förklaras eller beskrivas lätt. Men ändå kan det här mänskliga språket för tillfället inte uttrycka det ytterligare – det kan inte beskriva det längre, och inte heller kan det förklara det tydligt. Inget språk kan det. Men på människornas nivå kan det helt och hållet beskriva allting på den här låga nivån.

Är det då så att du inte kan kultivera utan att läsa den kinesiska boken, att du inte kan nå det rike som du ska nå, eller att takten [på dina framsteg] är påverkad? Jag kan säga dig att så är det överhuvudtaget inte. Varför inte? Därför att när jag lär ut Fa med det här komplexa språket så lyssnar många Gudar på olika nivåer till Fa. Ni är inte de enda som sitter här och lyssnar till Fa – det finns många, många Gudar som också lyssnar. Så din kultivering bland vanliga människor kommer inte att påverkas när du läser på engelska, franska, tyska eller andra språk. Dessutom är de flesta översättarna våra elever. Det finns inga problem. Om det finns någon skillnad så är det bara en ytlig, semantisk skillnad. Allteftersom vi kultiverar kommer vi att gradvis korrigera och revidera dem för att få dem ännu mer perfekta.

Jag vet att många elever vill läsa kinesiska och förstå mina ursprungliga ord och deras ursprungliga betydelser, vilket naturligtvis är bäst – det är ännu bättre. Men om du inte kan göra det kan du lita på att så länge Zhuan Falun finns översatt till ditt språk så finns det bakom den otaliga Buddhor, Daos och Gudar som likaväl kommer att låta dig förstå principerna i de rikena. Det är inte något som finns på ytan av orden, eftersom det inte kan skrivas – ens på kinesiska. Så din kultivering kommer inte att påverkas. Men med det sagt, det har hänt många mirakler för en del utövare som har studerat kinesiska. Fa är trots allt Lagen. Det har verkligen skett en del mirakler. Jag ska inte ge några exempel här för att undvika att några av oss imiterar dem på ett olämpligt sätt och utvecklar andra fasthållanden.

Lärjunge: Hur vet vi om en genuin kultiverares hjärta är opåverkat? Hur skiljer vi på genuina kultiverare och falska?

Mästaren: Du kan inte se det medan du fortfarande kultiverar. Men jag kan säga dig att vår Dafa är öppen för alla. Vem är falsk? Vem är genuin? De falska kanske blir genuina i morgon, medan de genuina kanske inte verkligen studerar Fa i morgon av någon anledning. Min Fa har därför öppnat en sådan enorm dörr. Men det är sant att en del människor skadar Fa. De drivs till att göra fel av de där demonerna som motsätter sig Fa. Sådana människor är lätta att urskilja, för de motsätter sig Fa alltifrån sin innersta natur till sina ord och gärningar. Så är det. En del elever bråkar med varandra om vilka de tycker verkligen kultiverar och vilka som inte gör det. Jag tycker att det verkligen inte borde ske. Ni kultiverar faktiskt alla genuint, för er avsikt är att skydda Fa.

Jag känner till er känsla för Fa: när ni tycker att någon skadar Fa kan ni helt enkelt inte tolerera det. Eftersom ni kultiverar är ni nu Dafas beskyddare. Ni kultiverar i Dafa så ni är också en del av Dafa. Ändå är det säkert inte så att vi är fria från konflikter. Under kultiveringsprocessen är det säkert inte så att lärjungar alltid är i harmoni med varandra. Och hur kommer det sig? Det beror på att de där fasthållandena som du ännu inte har eliminerat genom kultivering – de där vanliga mänskliga fasthållandena som dyker upp intensivt – kommer fram i dina handlingar, medan den del av ditt sinne som redan är kultiverat, inte ses. Eftersom fasthållandena inte längre finns där kan de inte visas. Det är just den del av ditt sinne som ännu inte är kultiverat som dyker upp. Betyder det att personen inte är bra? Absolut inte. Tvärtom måste vi säga att han är rätt bra, det är bara det att hans ännu icke kultiverade fasthållanden exponeras. Vad är syftet med att exponera dem? Det är för att andra ska peka ut dem åt honom, eller för att en annan person som har ett liknande fasthållande ska råka i konflikt med honom. Syftet är att de båda var för sig ska släppa sina egna fasthållanden.

Närhelst ni möter problem ska var och en titta inåt för att leta efter orsaken inuti, oavsett om ni har någon skuld eller inte. Kom ihåg mina ord: oavsett om problemet är ditt fel eller inte ska du titta inom dig själv, och du kommer att finna ett problem. Om saken absolut inte har något med dig att göra och inte rör några av de fasthållanden som du ska knäcka, då skulle du sällan råka ut för den saken. Om du inte hade ett fasthållande skulle problemet inte ha uppstått. Jag måste ta ansvar för din kultivering. Alla problem som händer dig, omkring dig, eller mellan er, har högst sannolikt med dig att göra och det finns något som du ska göra dig av med. Vare sig det är ditt fel eller inte, när mina Fashen får dig att ta bort ditt fasthållande så bryr de sig inte om ifall det är ditt fel eller någon annans fel. Så länge du har ett fasthållande kommer de att göra allt för att få dig att råka ut för problem och få dig att se det fasthållande som gör att du kommer till korta. Men ändå ser du dig fortfarande omkring: ”Det här är inte mitt fel” eller du tänker fortfarande: ”Jag skyddar Fa.” Samtidigt tänker den andra personen: ”Jag skyddar Fa.” Faktum är att konflikten uppstår för att ni förmodligen båda två själva har fel.

En del elever hänger upp min bild på en framträdande plats, tänder ljus, bränner rökelse och kowtow för mig. Var snälla och se till att inte göra det. Jag har alltid varit emot att lärjungar ägnar sig åt religiösa ritualer medan de kultiverar bland vanliga människor. Religionen har blivit en organisation i vanliga människors samhälle och det är inte kultivering. Du respekterar mig och att du har det hjärtat är tillräckligt för att göra mig glad. (Det inkluderar inte lärjungar som utövar Dafa-kultivering i sina ursprungliga religioner).

Det finns en annan sak som jag vill tala med er om. Vi har en hel del vita vilkas himmelska öga kommer att öppnas när de börjar kultivera. Det här blir en stor sak i framtiden. Eftersom kineser har lagt sig till med för många föreställningar av olika slag så behövde jag, när jag började lära ut Fa i Kina, använda någonting ganska kraftfullt för att öppna deras himmelska öga – så vi formade sådana saker i början. Idag när det gäller vita elever öppnas det himmelska ögat inte långt efter att de har lärt sig Fa. Så det uppstår ett problem. Vare sig du är en av de många människor som har sett varelser som vanliga människor inte kan se eller om du har sett andra scener, glöm för all del inte mina ord idag: fäst inte alltför stort avseende vid det. Om du har sett något, låt det bara vara. Bli inte påverkad. Se till att inte bli upprymd av det. Det är inget annat än att se ett verkligt fenomen på en mycket låg nivå och det representerar inte din nivå på något sätt. Så vare sig du kan se saker eller inte måste du fokusera på att studera Fa. Läs boken och studera Fa. Läs boken och studera Fa. Nästan varje gång när jag undervisar om Fa säger jag nogsamt till er att läsa boken, läsa boken, och läsa boken. Så länge ni läser boken kommer ni att uppnå saker över förväntan.

När du ser med ditt öga så spelar det ingen roll hur mycket du ser, de är bara saker som du ser på din nivå. Rör inte upp några fasthållanden. Att kunna se är en bra sak och jag kommer inte att stänga ditt öga. Men du ska veta att vad du än har sett så ska du fortsätta att studera Fa. Se till att komma ihåg detta: ingen av varelserna på höga nivåer är dina mästare. Ta inte emot någonting från dem. Om du gör det kommer det att orsaka en allvarlig situation som går emot ”ingen andra kultiveringsväg”. Du måste fokusera på Fa när du kultiverar. Kom ihåg det här: det är Fa som gör det möjligt för dig att Fulländas och det är Fa som har öppnat ditt himmelska öga. Du måste kultivera i Fa för att kunna Fulländas. Att vara fäst vid något utanför Fa kommer att få dig att misslyckas halvvägs.

Lärjunge: Jag har en kinesisk flickvän. Genom att läsa böckerna vet jag att det inte är rätt att ha blandäktenskap. Jag beslöt att göra slut med henne.

Mästaren: Jag har aldrig sagt nej till din önskan att gifta dig med någon av en annan ras. Orsaken är att det här är ett problem som har lämnats till oss av historien och det har ingenting att göra med dig. Alla de som ska stanna kvar på Jorden i framtiden måste vara fullblodiga. Men ni kommer att nå Fulländning. Ni är kultiverare och är inte en del av det. När det gäller era barn, om de kan kultivera kommer vi att plocka ut dem också. Vi kommer att låta dem gå dit deras ande (yuanshen) hör och ska gå till. Det är så vi kommer att hantera det.

Dafas mäktiga kraft är gränslös. Vi har massor av sätt att hantera saker på. För våra elever har vi alla de metoder som behövs. Men vi kan inte bara lättsinnigt göra saker för vanliga människor. Så hänger det ihop. Angående din situation så sade jag inte att du inte kan göra det, och inte heller sade jag att du kan. Det beror på att vi för närvarande låter saken vara som den är. Det är så samhället är nuförtiden. Det liknar det att ni har utomjordiska varelsers kultur. Dessutom kommer det inte att ha någon betydelse för er när det omhändertas. Eftersom ni kommer att ha nått Fulländning kommer de som är på Jorden i framtiden inte att vara ni. Ni kommer alla att ha kommit till himmelska paradis. Sådan är situationen.

Lärjunge: Har anden något utseende?

Mästaren: Anden har ett utseende och dess utseende är som ditt. Men den ser vackrare ut än din fysiska kropp. Han lyser eftersom de partiklar hans kropp består av är mera förfinade, mer mikrokosmiska och har större energipotens än den ytliga fysiska kroppen.

Lärjunge: Förändras en persons utseende när han reinkarneras?

Mästaren: Den kan ändras. Men en del starka ursprungliga drag blir kvar. En del människor säger att jag inte förändras genom många reinkarnationer. Men när jag inkarnerade som en vit hade jag rak näsa, mina ögon låg djupt och de var blå.

Lärjunge: Mästaren har sagt att kropparna i olika dimensioner är oberoende varelser. Jag har svårt att förstå det. Vad är förhållandet mellan anden och kropparna i olika dimensioner?

Mästaren: Det här hänger samman med universums uppbyggnad och inte direkt med människorna själva. I många dimensioner finns ”du” som är likadana som du. De har samma namn men de är oberoende. Det här är annorlunda än dina kroppar i de olika dimensionerna. Dina kroppar i de olika dimensionerna är dina kroppar som består av olika molekylpartiklar i olika dimensioner. De här är alla du.

Lärjunge: Du har sagt att mänsklighetens demonnatur nu har blivit dominerande. Till vilken grad kan min demonnatur hänföras till mänskliga faktorer och i vilken grad kommer den från andra dimensioner?

Mästaren: Varje människa har materiella karaktärsdrag, av vilka hälften är positiva och hälften är negativa. Och dessutom är föreställningar från efter födelsen och tankekarma en del av honom. Jag säger det ofta så här: en människa är som ett klädesplagg och ens kropp och ens tankar är som en hatt. När en annan varelse bär dem, då blir det som honom. Om medvetandet hos en persons huvudurande inte är starkt kan han bäras av andra varelser när som helst. Eftersom saker har blivit kaotiska till den punkt där de är nu så är de många typer av dåliga gärningar som människor i dagens samhälle begår ett verkligt allvarligt problem. Tidigare tilläts inga varelser bortom den Trefaldiga världen att komma in i den Trefaldiga världen; inga varelser inom den Trefaldiga världen tilläts lämna den Trefaldiga världen; liven på olika nivåer inom den Trefaldiga världen tilläts inte störa varandra; och andar fick inte besitta andra varelser. Nu har alla dessa saker hänt. Och denna mänsklighetens plats är den mest kaotiska. Många människor … när deras tankar är felaktiga så är det när deras tankar överensstämmer med demonnaturen och när deras demonnaturs tankar är starka. Människor läser, ser och lyssnar alltid till dåliga saker i det vanliga mänskliga samhället, de tar in dåliga saker i sina huvuden så deras demonnatur blir stor. Om din demonnatur är stor, då anpassar du dig till demoner och demoner kommer att tycka om dig. Och eftersom du och demoner är likadana kommer de att komma till din kropp. Det är vad som tillskrivs yttre faktorer. Eftersom dina tankar lätt blir likadana som deras kan de lätt kontrollera dig. Det är en situation. I dimensionerna som är på samma nivå som människornas nivå finns det oräkneliga fördärvade liv och de kontrollerar skändligen människorna. Varför kontrollerar de människorna? De åtrår jordiskt liv, de vill ta över mänskliga kroppar och de vill lägga beslag på mänskliga substanser. Mänskliga substanser är användbara för dem efter genomgången omvandling. Det är därför de väljer ut de människor som passar dem. Mänskligheten konfronteras nu med det här problemet, men ändå tror människor att det står rätt bra till med dem nuförtiden.

De här problemen är i sista skedet av att få sin lösning. Det är därför människor nuförtiden blir mer och mer klartänkta när det gäller att leva sina liv. Gradvis hittar de sig själva. Innan detta levde människor med dimmiga huvuden och drevs av de där liven, av komplexa och enorma faktorer. [Jag behövde] befria människor helt och hållet, helt eliminera de där yttre kontrollerna och låta människor bestämma över sig själva. Annars skulle den Fa som jag lär ut idag ha sagts till dem. Det skulle inte fungera om ni alla var dimmiga i huvudet och inte kunde hitta er själva och ni lät dem få allting. Så det är det första som jag gör för mina elever. (Applåder) Och vanliga människor tas också omhand, för det är verkligen allvarligt om vanliga människor i samhället blir hindrade och inte kan erhålla Fa. Det är orsaken till att när en del elever kritiserade sig själva inför mig och sade att de inte hade spridit Fa väl, så sade jag till dem: ”Ni har gjort mycket bra ifrån er, men många situationer går utöver era förmågor.” Det är inte ert fel att ni inte kan uppnå det resultat ni vill ha. Men om ni inte har försökt, ja då är det ert problem.

Det har varit gånger då jag har tittat ner från högt uppe i en byggnad och tittat på människor som jäktat runt. Jag tänkte för mig själv: ”Hur kan människor leva så där idag?” Samtidigt som jag tyckte synd om dem tycker jag också att människor själva har förstört allting här genom att de har följt med det. Det finns skäl till samhällets fördärv, men alla har bidragit till problemet och ökat på tidvattenvågen. Människor har inte uppfört sig väl i den här starka strömmen. Istället har de gett efter för den. Ett av de mest typiska exemplen på att människor släpper loss är när de ger fritt utlopp för demonnaturen på fotbollsplanen. När de skriker och ropar vilt inser de inte att demonnaturen exploderar i vilt raseri och vinner i styrka. När människor dansar så kallad discodans, där de ropar och skriker irrationellt, det är att ge maximalt utlopp för demonnaturen. Saker som görs rationellt, när en person vet vad han gör, görs det vanligen utifrån Shan-tankar. Det är en persons sanna jag.

Lärjunge: Jag har alltid betraktat mig själv som en stark person och som någon som kan kontrollera sig själv. Varför kan jag inte hålla tillbaka tårarna varje gång jag ser Mästaren eller nämner dig?

Mästaren: Jag vill berätta för dig att i olika perioder i historien och i olika länder, har många av er här i publiken haft en viktig ödesförbindelse med mig. Det är en aspekt av det. Det finns en annan aspekt. ”I den här röriga världen sprider du fortfarande den här underbara saken.” De orden sägs av de Gudar som inte förstår vad jag gör. Så det är ännu svårare för mig att rädda dig. Den delen av dig som manifesteras i den här dimensionen förstår det inte, medan den sida av dig som finns i andra dimensioner ser allt och förstår vad jag har gett dig. Det att du inte kan uttrycka din tacksamhet mot mig i ord, handlingar eller på något sätt ge uttryck för din tacksamhet, får den här sidan av dig att oförklarligt fälla tårar. Du vet inte i vilken utsträckning det mänskliga samhället har blivit fördärvat. Det är extremt smutsigt, karman i människornas kroppar är helt enkelt enorm och det är massor av dåliga tankar i människors sinnen. Det finns bara så mycket av det. Ändå tar jag bort allt åt dig, och jag planterar i din kropp en skinande gyllene Falun och myriader av ting från hela denna Fa så att du kan kultivera, och jag renar din fruktansvärt smutsiga kropp. Det här är saker som ingen, alltsedan Himlens och Jordens begynnelse, har vågat göra. (Applåder) Sett ur ett annat perspektiv har du råkat på en sådan lyckosam tilldragelse som inte har setts av någon så länge Himlen och Jorden har existerat. Det är därför du gör så. Eftersom du har blivit mer och mer klarsynt säger jag saker mer och mer tydligt

Lärjunge: Mästaren har sagt att vetenskap är en religion. Det chockade mig verkligen. Vill du vara snäll och förklara det lite närmare?

Mästaren: Det är en religion, en väletablerad religion. Andra religioner får dig att bli varse andliga saker och får dig sedan att gradvis under kultiveringsförloppet upptäcka de verkligt underbara tingen i universum, upptäcka saker som verkligen existerar materiellt. Det är så saker går framåt [inom andra religioner]. Vetenskapens religion får dig att upptäcka en del materiella ting och leder dig med detta till att tro på den mer och mer. Slutligen gör den dig beroende av den och du blir ännu mer beroende och du tycker att det verkar vara sanningen. Den religionen vägleder dig till andlig tro genom materiella ting, medan vanliga religioner vägleder dig från att bli varse något andligt till en sann varseblivning av materiella ting. Den har tagit den motsatta vägen. Så den kan inte särskiljas av människor. För att något ska få fotfäste i den här världen, kunna hålla ut, och etablera sig, måste det finnas en nyckelfaktor: den måste forma ett fält i den här dimensionen, ett fält som existerar materiellt. Låt oss ta en religion som exempel. Orsaken till att en religion kan etablera sig är att när många människor tror så formar deras diskussioner inom den fasta tron, deras dyrkan och så vidare, en miljö. Och samtidigt skyddar den miljön i sin tur religionen.

Vetenskapen är precis likadan. Dess miljö har blivit enorm. Dess närvaro överallt genomtränger nästan varje hörn av människans dimension, inklusive varje fält. Man kan säga att den är allomfattande och ingen annan religion kan jämföras med den. Men när väl den materiella miljön har formats har den mänskliga dimensionen lagen om ömsesidigt bildande, ömsesidigt hämmande: där det finns en positiv finns det en negativ och där det finns bra finns det dåligt. Så miljön som formats i den här dimensionen har också två sådana faktorer: en är god och den andra är ond. Detsamma gäller religionen, eftersom dess bildande bär dessa två faktorer. När du är emot den vill dess onda faktorer till och med döda dig. Det är den negativa, onda faktorn i den miljön. Om du tror på den blir den andra sidans faktor trevlig mot dig och snäll. Det är dess goda sida. Vetenskapen har också dessa faktorer. Om du är emot vetenskapen, även om den inte kommer att döda dig kommer människor att stå upp tillsammans och attackera dig. Alla kommer att säga att du är ”vidskeplig”, eller alla säger att du är löjlig. Den kommer att nedvärdera dig i samhället så att du blir värdelös. Med början i grundskolan, om du inte tror på den eller lär dig den bra, kommer den att sparka ut dig. På gymnasiet, om du inte studerar den väl kommer du inte att kunna ta examen. Och om du ändå inte behärskar den väl kommer du inte att få något bra jobb. Samhällssfären är full med dess arbeten.

Ur en annan synvinkel är alla arbeten fulla av vetenskap. Du får inget bra jobb om du inte studerar den väl. Och ändå är den här vetenskapen inte avancerad. Dess utveckling är begränsad till endast den nuvarande dimensionens ramar. Den kan inte bevisa att Gudar existerar. Och inte känner den heller till vedergällning för missgärningar. Den kommer att brännmärka dig som vidskeplig om du talar om att det finns Gudar. Om du säger att en person som gör dåliga saker råkar ut för vedergällning, att en person belönas för sina goda gärningar och att en människa måste värdesätta dygd för att vara en god människa, så kommer vetenskapen att förklara dina ord irrläriga och onda. Faktum är att vetenskapen attackerar människors bästa sida: deras medfödda egenskap att vara verkligt godhjärtad. Den säger inte till människor att värdesätta dygden, och inte heller säger den till människor att vara goda. Den uppmuntrar människor att släppa loss alla sina begär, förstör den miljö som människan behöver för sin existens, jämte mänsklighetens medfödda natur och standarder. På den punkten är vetenskapen inte en upprätt religion. Men den har gett människor lättnader i deras liv i den mänskliga dimensionen, jämte illusionen av bekvämlighet för stunden. Den har skänkt medlen för falsk frihet och falska framsteg efter att människan har förstört sig själv och får därmed människor att tro på den ännu mer. Som Gudar ser det är dock överdriven sysslolöshet och bekvämlighet inte några bra saker för människor. De ökar på karman och får karman att ackumuleras. Och utan att undanröja karmaskulden kommer en människa till sist till helvetet. Till och med hans liv blir förintat. Förr i tiden kände ni västerlänningar till den här principen och äldre människor förstod också principen: att uthärda lite svårigheter är i sin ordning och inte någonting dåligt, det är en bra sak att slipa sig själv i en hård miljö. Alla förstod det.

En människa eliminerar karma när han utstår svårigheter. Endast när karma tas bort kommer människan att få sann lycka – lycka fri från karma – i sitt nästa liv. Om du vill kultivera kommer karmaskulder att omvandlas till gong allteftersom de klaras upp och du kommer att återvända till ditt himmelska paradis. Religionen vetenskap säger till dig att bara tro på den och att misstro verkliga Gudar. Dessutom knuffar den människor i motsatt riktning – de producerar ständigt karma. Håller ni inte med om att den inte är upprätt? Men vad jag diskuterar här är vetenskapens övergripande form. Jag sade inte att jag är emot den akademiska sfären som skapats av modern vetenskap. Människor har levt på det sättet i den här miljön och arbetat längs dessa linjer. Eftersom samhället har blivit sådant här kan vi inte göra någonting annat än upprätthålla det som det är, och jag är inte emot det. Jag har bara talat om sanningen om vetenskap för er.

Jämte det här kan jag säga er att vetenskapen inte är den absoluta sanningen. Varför ägnade sig Einstein åt religion under sina senare år? Han – en person med stora bedrifter inom vetenskapen – upptäckte att religionerna hade rätt. Människor förstår honom inte för de är inte lika intelligenta som Einstein var. De där envisa människorna förstår honom inte; människor vilkas visdom är mindre än Einsteins förstår honom verkligen inte. Einstein upptäckte till slut att vad en religion har lärt ut var sant och att religionen var den sanna vetenskapen. Så han började tro på en upprätt religion. Låt mig upprepa vad jag just sade. Sätt igång och gör vilka jobb ni än ska utföra, för [kosmos] har hela vägen uppifrån och ner gjort att hela samhället har kommit till det nuvarande skedet. Människor behåller det som det är. Jag vill inte ingripa. Eftersom de som jag räddar är ni, låter jag det vara för tillfället. Jag har bara berättat för människor om den sanna situationen. Jag har sagt det till kultiverare – jag sade inte dessa saker till vanliga människor eller människor i samhället. Och inte heller behöver de veta det. Faktiskt är jag inte den ende som har talat om den här situationen. Många intelligenta människor har insett att vetenskap är en religion; en del vanliga människor vet.

Lärjunge: På vilket sätt kommer Dafa-lärjungar som når Fulländning att lämna den här världen?

Mästaren: Den här frågan har tagits upp några gånger tidigare. Om någon är ämnad att komma till Falun-paradiset så kommer han att komma till Falun-paradiset; och när han når Fulländning kommer han att ta med sig sin fysiska kropp, vilken kommer att ha blivit omvandlad till högenergimateria. Men de flesta av er är från andra, olika paradis på högre nivåer, och i de paradisen behövs ingen fysisk kropp. De anser inte att människokroppen är bra. Att låta dig ta med en fysisk kropp skulle ändra allting som ditt paradis ursprungligen hade. Så de vill inte ha en fysisk kropp, ens om du gav den till dem. Men, ni ska veta att alla har den här tanken: ”Jag vill också ha en.” Det är den del av dig som ännu inte har fullgjort kultiveringen som reflekteras i en vanlig människas tänkande, vilket är på den ytligaste nivån. Ni kommer att tänka annorlunda när ni ser den verkliga situationen. Ni kommer att tänka som en Gud: ”Åh, det är så det är.”

Men jag vill också ge mänskligheten en magnifik scen vid tiden för er Fulländning. Min tanke är denna: låt alla Dafa-lärjungar, vare sig de behöver kroppar eller inte, lyfta upp sina kroppar i skyn och sedan flyga iväg; de som inte behöver kroppar kommer att låta den skingras i ett ljussken i luften. Det här kommer att skapa en härlighet som aldrig tidigare har existerat i historien, och ge människor en grundlig läxa. Människor tror inte på Gudar, så låt Gudar verkligen manifestera sig inför människorna. Det är vad jag tänker, men huruvida det är möjligt kommer att beslutas i sista stund. När det gäller Fulländning ska det inte bli något problem. Frågan är bara vilken form som ska användas.

Lärjunge: Många elever vet inte hur det går för dem i kultiveringen och har tvivel när det gäller om de kan lyckas i kultiveringen och nå Fulländning.

Mästaren: Det är ett annat fasthållande. Dessutom är tvivel i sig självt det största hindret i kultiveringen. Jag sade just: ”Om någon hör Dao på morgonen kan han dö i skymningen.” Det betyder att om ditt sinne är fyllt med Fa kommer det inte att finnas kvar så mycket dåliga saker, eller kanske har de eliminerats helt och hållet. Säg mig var du ska placeras. Jag säger ofta till er att eftersom ni har fått Fa ska ni inte längre tänka på de frågorna. Att tänka längre än så är ett fasthållande. Är det inte ett fasthållande? Det kommer att påverka dina framsteg. Det kommer att bli fler människor som lyssnar till Fa i framtiden. Men inte alla de kan nå Fulländning; inte alla kommer för att lyssna till Fa. Hur en del människor än kultiverar så kan de ändå inte släppa sina fasthållanden till att bli botade; hur de än kultiverar kan de ändå inte vakna upp i fråga om det. Det fungerar inte. Jag tror att människorna som sitter här idag inte har de här problemen. (Applåder) Många människor förtjänar inte att lyssna till Fa. Det är därför många av världens människor inte kan sitta här så som ni gör. Denna Dafa är helig. Det tycks dig som om du av en händelse passerade den här dörren och kom in och lyssnade till Fa. Du vet inte vilket ödesförhållande du har som ligger bakom den här ”tillfälligheten”.

Lärjunge: Hur vet jag om jag kan kultivera?

Mästaren: Min dörr är vidöppen. Jag säger att jag har öppnat en enorm dörr. Men faktum är, jag säger er: dörren som jag har öppnat är så vid att det inte längre finns någon dörr, den är helt öppen. (Applåder) Vem du än är så kommer jag att ta ansvar för dig så länge som du kan kultivera dig. Du har förstått vad jag just sade, eller hur? (Applåder)

Lärjunge: Kan homosexuella utöva Dafa?

Mästaren: Ja, men de måste korrigera sitt dåliga beteende, leva värdigt och upprätt som en människa, hitta sig själva och bryta sig ut ur det där mörka sinnestillståndet. (Applåder)

När jag nu svarar på elevens fråga är de berörda frågorna relativt höga, eftersom jag talar till våra kultiverare om en del saker i kultiveringen. Kanske de som klev in hit som från ingenstans, eller de som precis har kommit, kommer att tycka att de här sakerna är svåra att förstå. Kanske kommer ni att förväxla oss med någon sorts religion. Jag säger er att vi inte är någon sorts religion. Jag talar bara om denna Fa för människor. Om du vill kultivera kommer jag att hjälpa dig. Om du inte vill lära dig låter jag dig vara. Vi har ingen form, och inte heller begränsar vi dig på något sätt – det finns inga religiösa regler av något slag. Vi tar inte ett enda öre från människor. När du kommer kan du lyssna som du behagar. Om du vill lära dig kan du lära dig. Om du inte vill lära dig kan du gå som du behagar.

Lärjunge: Jag är läkare till yrket. Om jag vägleder mina patienter till att kultivera och deras sjukdomar inte längre behöver behandlas, vad ska jag då livnära mig på?

Mästaren: Så det är ett bekymmer för dig. (Alla är roade) Jag ska faktiskt säga dig att inte alla dina patienter kan kultivera. En del människor kommer inte att utöva även om du berättar om det för dem. Men samtidigt, om de verkligen har ödesförbindelsen – kanske har många människor med sjukdomar den här sortens ödesförbindelse – kommer de på det här sättet och börjar kultivera. Kanske har de den sortens ödesförbindelse. Hursomhelst kan det finnas alla möjliga situationer. Beträffande att försörja sig som läkare som behandlar patienter så använder du fortfarande vanliga mänskliga föreställningar för att fundera över det. I verkligheten kommer det inte att bli så som du har föreställt dig det. Det kommer fortfarande att finnas patienter. När de gamla har försvunnit kommer det nya. Dafa kommer att ta med dessa saker i beräkningen. Det här sades ur vanliga människor perspektiv. Från ett perspektiv på hög nivå, om en patient ska erhålla Fa och du inte låter honom erhålla Fa för att du måste tjäna pengar – naturligtvis är ditt syfte inte att tjäna pengar, utan att försörja dig – det tycker jag vore fel. Det är inte som du trodde.

Lärjunge: Min make och jag började utöva Falun Gong i september 1997. I mars 1998 dog min make plötsligt av en hjärtsjukdom. Hur ska jag förstå min makes död?

Mästaren: Om han verkligen hade kunnat kultivera, ädelt och upprätt och verkligen betraktat sig själv som en kultiverare, tror jag att det problemet omöjligen hade kunnat uppkomma. Naturligtvis, om jag säger att han inte kultiverade eller att han inte alls kultiverade, kanske du inte håller med mig om det. Men jag ska säga dig att kultivering är en sådan allvarlig sak. Att få en genomsnittlig, vanlig människa att kultivera till en utomordentlig varelse på hög nivå, att bli en Buddha, att bli en Gud, eller att låta honom ”komma till Himlen” som västerlänningar har sagt – skulle du säga att det finns någonting i mänskligheten som är mer seriöst än detta? Ingenting är lika seriöst. Så hur ska en kultiverare handskas med det här när han ställs inför det? Ska du inte handskas med det verkligt seriöst och verkligen behandla dig själv som en kultiverare? Om en person som kultiverar, djupt inom sig fortfarande tänker på sin sjukdom, på den del av det goda livet som han har längtat efter, och är ovillig att släppa fasthållandet till dessa saker i det vanliga mänskliga samhället, så kan han inte göra flitiga framsteg. Faktiskt har många människor som skulle ha dött av livshotande sjukdomar tillfrisknat och blivit sanna Dafa-lärjungar. I de flesta fallen hade även de som inte verkligen kunde kultivera och som dog, fått sina liv förlängda.

Kultivering kan förlänga en människas liv. Ständigt utövande förlänger kontinuerligt en människas liv. Så äldre människor bör ha tillräckligt med tid för att utöva. Det här är ett särdrag hos vår Dafa, som kultiverar både sinne och kropp. Varför kan då inte livet för patienter bland vanliga människor förlängas på samma sätt? Tänk på det: förlängs en människas liv för att han ska leva ett vanligt mänskligt liv, eller är det för att låta honom kultivera på allvar? Hur kan det tillåtas om han inte kan rätta till det här förhållandet och han utövar håglöst? Att förlänga en människas liv görs helt för kultivering. Om han förblir likadan som förut är det svårt att garantera att han inte mister livet.

Det finns otaliga cancerpatienter som har blivit bra, men det finns också cancerpatienter som har dött. Varför? Låt mig ge dig ett exempel. En del människor var verkligen inte fästa vid någonting efter att de hade förstått att de hade erhållit denna Fa. Liggande i sjuksängen tänkte den här personen: ”Jag är döende, ändå har jag chansen att läsa någonting som det här. Jag ångrar verkligen att jag inte läste det tidigare!” Han tänkte inte på att använda det för att bota sin sjukdom. Han använde helt enkelt sin tid på bästa sätt till att läsa boken. Han sade: ”Jag kommer inte att leva så länge. Det är bäst att jag skyndar mig att läsa boken, skyndar mig att läsa den. Jag ska läsa den så mycket som möjligt och så många gånger som möjligt under de år eller dagar som jag har kvar.” Under den här processen kunde han emellertid utan någon avsikt lämna sin sjukbädd, hans tumörer försvann, han kunde gå, han kunde stå upp och han upptäckte plötsligt att han kände sig lättad från topp till tå. Sjukhuset undersökte honom igen och fann att hans cancer var helt botad. Men läkare erkänner ofta inte att Dafa botade en patients sjukdom. För om de erkänner det vore det detsamma som att modern vetenskap skulle förneka sig själv. Så de sade: ”Åh, det blev fel diagnos tidigare.” Det har funnits så många sådana fall.

Naturligtvis finns det också sådana här människor: de hörde att Dafa-kultivering kan bota sjukdomar, så de tänkte: ”Ah!”, och kom för att utöva. Men personen hade fått veta att en person som kommer för att bli botad inte kommer att bli botad och kommer att utöva förgäves, eftersom vårt mål är att kultivera och inte att behandla människors sjukdomar. Så länge du har erhållit Dafa kommer din sjukdom att botas, men målet är inte att bota dig. Han ville inte kultivera i enlighet med vår Dafas krav, och inte heller ville han bli en kultiverare. Han ville bara bli av med sin sjukdom. Men kan denna mäktiga Dafa skänkas till honom för ändamålet att bota sjukdomar? Nej. Så han visste också: ”Åh, så länge som jag inte nämner botandet av sjukdomar och inte ber Mästaren bota mig så kommer Mästaren säkert att bota min sjukdom i sinom tid.” Du förstår, han sade det inte med ord och han hade kanske till och med slutat nämna sin sjukdom för någon, men efter lång tid tänkte han fortfarande djupt inom sig: ”Så länge jag gör övningarna kommer Mästaren säkert att bota mig i sinom tid.” Han tänkte fortfarande på det så där. Den lilla avvikelsen utgjorde en verklig, grundläggande skillnad. Den lilla avvikelsen avslöjade hans sanna natur: han bekymrade sig fortfarande om att bli botad.

Allmänt uttryckt utökar vi tiden för cancerpatienter som kommer och ger dem chans efter chans. Sjukhusprognosen sade att den här personen skulle dö om två till tre månader. Men tiden vi gav honom utsträcktes till ett år, ett och ett halvt år, och sedan två år. Ändå ändrade han fortfarande inte sitt tänkesätt. Han oroade sig fortfarande för sin sjukdom: ”Kommer jag att få återfall? Har Mästaren verkligen tagit hand om mig och botat mig fullständigt?” Du ser, han hade det fortfarande i sitt sinne. Han sade det inte högt till någon, men djupt inom sig tänkte han fortfarande: ”Mästaren kommer säkert att hjälpa mig att bota min sjukdom.” Så fastän det verkade som om han kultiverade hade han i sin kärna avsikten att bli botad. Försökte han inte lura mig, lura andra och lura Dafa? Han kunde inte lura någon – han lurade verkligen sig själv. Endast verklig omvandling av sinnet räknas som sann kultivering. Allt som oftast när en del av våra elever når sina förutbestämda åldrar – det vill säga, när de har avverkat sina förutbestämda år och bara kan leva till den åldern – om de fortfarande inte kan behandla sig själva som kultiverare vid den tidpunkten, kommer de att dö. Men vanligtvis lever de länge efter sin ursprungliga tidsgräns. De ges chanser och tid att förändras, men om de verkligen inte kan förändras, då lämnas de ifred. På ytan läser de fortfarande vår bok och gör övningarna, men de kommer att dö. Det är som det jag sade om att inte alla de många människorna som kultiverar Dafa kommer att nå Fulländning. Det här är vad jag menade. Med andra ord, om du inte verkligen kan behandla dig som en kultiverare, om du inte kan göra det, måste de av er som har kommit upp i åren gå hädan.

[För dessa människor,] under din livstid har du redan levt hela det mänskliga liv som du skulle ha levt, så du behöver använda din tid på bästa sätt för kultivering. Om du helt och hållet ger dig i kast med att vara en kultiverare kommer ditt liv att förlängas. Naturligtvis kommer du inte att veta att det här förlängda livet är en förlängning; det kommer att verka vara likadant som livet dessförinnan. Att du ständigt kultiverar kommer att kontinuerligt förlänga ditt liv, och kommer sålunda att utöka din kultiveringstid och kommer att låta dig få tillräckligt med tid till att kultivera och nå Fulländning. Om de av er vars liv har förlängts inte kan betrakta er som kultiverare kan ni mista livet vilken stund som helst. Det beror på att Dafa inte lättvindigt kan förlänga livet för en vanlig människa som inte kan kultivera. En människas liv är förutbestämt. När han når en viss tidpunkt är det menat att han ska dö och sedan reinkarnera. Personen där borta är redan gravid och väntar på att han ska reinkarnera, väntar på att han ska födas. Om han inte föds, hur skulle det fungera? Efter att han har fötts kommer han att leva ett visst antal år i det vanliga mänskliga samhället. Senare ska han göra sitt jobb och hans jobb väntar på honom. Kan det tillåtas att han inte får gå? Man skulle störa ordningen i hela samhället. Vi kan bara göra detta för dem som kultiverar Dafa. Det beror på att ingenting i världen är mer magnifikt än en människas önskan att kultivera och återvända. Det är därför vi kan ta hand om allt det här åt dig och arrangera att andra ersätter dig, en kultiverare. Så vi säger att en kultiverare inte är någon vanlig människa.

Kan vi göra den sortens saker för en vanlig människa? Ska vi inte ta det på allvar? Det är så det är. Så fastän jag sade att Dafa är så underbar och fastän det jag har sagt låter bra och ni applåderade när ni hörde om Fulländning, om ni å andra sidan inte verkligen kan kultivera er så kommer ni inte att uppnå någonting. Om du inte kan behandla dig själv som en kultiverare så får du ingenting. Endast förbättringen av xinxing räknas som sann förbättring. Kan någon hålla döden borta bara genom att dagligen göra övningarna, som om de vore vanliga fysiska övningar? Jag säger att det är ett skämt. Om han gör övningarna varje dag utan att förbättra sitt xinxing så skulle jag säga att hans utövning är detsamma som att göra ens vanliga fysiska övningar. Men, även om det bara är en liten skillnad är det svårt för honom att ändra sig. När du har ändrat dig och du har gjort dig av med mänskliga föreställningar – när du kan göra det – då är du en Gud. Om du inte klarar av att göra det är du en människa. Men kan det vara lika lätt som det låter? Utan den mentala grunden som lagts genom en successiv kultiveringsprocess kan en människa inte släppa allting, även om du säger åt honom att göra det!

Om du står inför döden idag – oavsett i vilken form döden kommer – och är helt utan rädsla, om du inte bryr dig om det alls och tänker: ”Kanske kommer jag till Himlen när jag dör”, då kommer döden verkligen inte längre att inträffa. Nyckeln är personens sinne. Vår Dafa-kultivering riktar in sig just på ens sinne – att kultivera är att kultivera det mänskliga sinnet. Om ditt sinne inte förändras betyder allt annat som du gör ingenting. Yttre former betyder ingenting.

Jag syftar inte på eleven som ställde frågan. Jag talar om en princip – jag använder den här frågan för att förklara en princip för er.

Lärjunge: Om jag vill lösa ett problem eller ta bort en felaktig tanke, hjälper det att behålla en tanke för att uppmuntra mig själv när jag gör övningarna?

Mästaren: Jag är inte emot att du behåller en tanke i ditt sinne medan du gör övningarna för att stärka din vilja i nybörjarstadiet, och inte heller kan jag säga att du har fel. Men kultivering är en magnifik sak och en allvarlig sak. Varför använda ”en tanke” för att tygla dig?! Jag tycker att det är bäst att kultivera med en tanke som: ”Jag vill bara nå Fulländning; jag vill bara nå ett högt rike.” Anledningen till detta ligger i ett talesätt inom kultiveringsvärlden: ”Utan strävan naturlig vinning.” Det är det bästa sinnestillståndet. Varför återhämtade sig de cancerpatienter som jag nyss nämnde? De tänkte inte på att få sina sjukdomar botade, och inte heller trodde de att de hade blivit botade efter att ha läst boken. Ändå blev de botade. Det här är i linje med ”utan strävan naturlig vinning.” Utan fasthållanden och utan hinder tillfrisknade de snabbt. Det är anledningen.

Lärjunge: För närvarande är det många människor som kommer till Europa för att sprida buddhismen. Vad är det för skillnad mellan vår Falun Dafa och andra buddhistiska utövningar?

Mästaren: Skillnaden är otroligt stor. Inom buddhismen dyrkar de Buddha Sakyamuni; de anser att Buddha Sakyamuni grundade buddhismen. Naturligtvis dyrkar Mahayana-buddhismen också andra Buddhor, medan tantrisk lamaism – den tibetanska lamaismen i Kina – är totalt annorlunda än den buddhism som Sakyamuni grundade. Det är därför den kallas lamaism. Den högste Buddha som den dyrkar är Stora Sol-Tathagata. Den vita sekten inom lamaismen dyrkar Milarepa. Alla dessa är olika. Så de har blivit helt annorlunda än Sakyamunis buddhism. Det är buddhism. Under nedärvningsförloppet har den utvecklats till en religion med tempel, olika religiösa ritualer, regler och så vidare. Det är sålunda en religion.

Här har vi ingenting. Jag säger inte till er att göra det ena eller andra, eller att ni måste vara på det ena eller andra sättet. Det finns inget sådant. Du läser och studerar Fa på egen hand och du blir på egen hand en god människa och gör bra ifrån dig. Så det här är helt olikt religion. När det gäller dess form bland vanliga människor så är vår en kultiveringsform som är helt obunden och fri från alla restriktioner. Varför gör vi det på det här sättet? För att vi har Dafa, från vilken vi lär oss och vet hur saker ska göras. Eftersom det är en massa människor som lär sig det, om vi alla skulle samlas [och kultivera tillsammans], så skulle det skapa en katastrof i framtiden – det skulle skapa en katastrof för mänskligheten. Om ingen längre skulle arbeta och hundratals miljoner människor skulle bli munkar och nunnor, det skulle bara inte fungera. Det skulle medföra problem för samhället, för det mänskliga samhället, och det skulle inte fungera. Så du ska gå och göra ditt arbete. Du ska inte bara göra ditt arbete, utan du ska göra det väl. Om du inte sköter ditt arbete väl så är det detsamma som att inte uppfylla kriteriet för en kultiverare, eftersom en kultiverare först och främst ska vara en god människa bland vanliga människor. Vad är en god människa? Det är någon som är god varhelst han är. Eftersom du får lön från din chef, om du inte gör ett bra arbete åt din chef så tror jag inte att han skulle säga att du är en god människa. Du skulle ta hans pengar utan att göra arbetet. Så det betyder att vi ska göra saker väl. Var du än är ska människor säga att du är en god människa.

Jag har sagt att religioner nuförtiden inte längre klarar att rädda människor. Jag sade inte att de är onda religioner. Men många människor inom religionerna drivs av pengar. En del är i tempel eller kyrkor bara för att kunna samla in en massa pengar. Det sägs att det finns en munk som är den rikaste, den mest välbärgade mannen, i sitt land. Och de här människorna skickar hem pengar så fort de har gott om dem. Är inte detta samma sak som att arbeta på ett jobb? Munkarna i Kina är till och med indelade i sektionsnivåer och divisionsnivåer och tjänar en viss summa pengar i enlighet därmed. Jag hörde att det även finns en byrånivå. Det betyder att det inte längre är kultivering – jag godkänner det inte som kultivering.

Och det finns en del religioner som särskilt talar om domedagen och fokuserar på sådant. De är till hundra procent onda religioner. De orsakar turbulens i samhället och är oansvariga gentemot samhället. Så det är inte svårt att urskilja dessa onda religioner. Jag kan också tala om för er att förutom de ursprungliga, upprätta religionerna är alla de övriga onda. Med ursprungliga upprätta religioner menar jag katolicismen, kristendomen, buddhismen, daoismen och judendomen. De är de ursprungliga, upprätta religionerna. Under senare historiska perioder, särskilt under kristendomens senare skeden, var 99,9 procent av de religioner som framträdde onda religioner. Vad beror det på? Även om de inte har gjort förskräckligt felaktiga saker hindrade de de upprätta religionerna när det gällde att rädda människor under den tid då upprätta religioner fortfarande kunde göra det; de hindrade människor från att utöva en upprätt Fa, hindrade människors tro på upprätta religioner. Har de inte skadat människor genom att leda dem på avvägar och störa upprätt Fa? Är de inte onda? Enbart dessa synder är enorma. Eftersom religioner har nått det sista stadiet kan de idag inte längre rädda människor. Många människor hos dem har blivit politiker.

Lärjunge: Kan lidande som orsakats av fasthållande omvandla karma?

Mästaren: När du försöker släppa dina fasthållanden under kultivering men inte klarar det, så kan du omvandla karma under den smärtsamma prövningen. Under vilka omständigheter kommer du inte att omvandla karma? När du utmärkt väl vet att det är ett fasthållande, men du bara vill hålla fast vid det och helt enkelt vill göra saker på det sättet, kommer du inte att omvandla karma genom lidandet. Det beror på att du medvetet gör misstag och orsakar dig själv problem! När det gäller vanliga människor så gäller samma princip för dem, så saker och ting är likadana för dem. Men vi bryr oss inte om vanliga människors angelägenheter. Hur vanliga människors samhälle utvecklar sig är vanliga människors sak. Här lär vi bara ut Fa till kultiverare.

Lärjunge: Har homosexuella mycket karma? Kanske kan de gradvis bryta sig loss från sina fasthållanden och utöva Dafa-kultivering?

Mästaren: Det ska inte vara några problem för dem som är homosexuella, förutsatt att de överger det, lever värdigt och upprätt som en människa och börjar kultivera. Tänk inte på problemet med karma – tänk inte mer på det. Har jag inte sagt dig att så länge du kan kultivera dig så kan jag använda vilka metoder som än är nödvändiga? (Applåder) Om du bara frågar om det finns en massa karma, [tänk då på detta:] människans utsöndringsorgan bär vanligtvis på karma när den töms nedåt under exkretionen, eftersom det är den sortens organ. Så karman kommer att ha effekt om du har oanständig kontakt.

Lärjunge: Mästaren sade att tretusen små universa bygger upp det andra lagrets universum och tretusen universa i det andra lagret bygger upp det tredje lagrets universum. Varför är det alltid ”tretusen”?

Mästaren: Du vet att jag har sagt: ”Ingenting händer av en slump och det som kallas ’naturligt’ existerar inte.” När vetenskapen inte klarar av att veta eller begripa en sak, definierar den det som ett ”naturligt fenomen”. Den termen i sig hindrar människors tänkande. Människor funderar inte vidare över det, eftersom de tror att vetenskap trots allt är vetenskaplig. Jag tycker att det är riktigt skrattretande. Vetenskapen kan inte förklara saker, men den kan lura människor. Det finns faktiskt inga ”naturliga fenomen”. Liv som har eller inte har form existerar tillsammans i detta väldiga universum. De väldiga formlösa liven utövar sitt inflyttande och balanserar allting i universum och skapar allting i universum. Tänk på det: varför är järnmolekyler arrangerade så regelbundet? Varför är guldmolekyler arrangerade som de är? Varför är koppar[molekyler] arrangerade som de är? Varför är aluminium[molekyler] arrangerade som de är? Och varför är arrangemangen så jämna och välordnade? Om arrangemanget inte är jämt och välordnat kommer det att bli en förändring. Vilken förändring? Om guld inte följer det där särskilda molekylarrangemanget för metallgrundämnen, kommer det att bli någonting annat; skillnaden är bara på ytan. Så allt det här följer ett regelbundet mönster och det här regelbundna mönstret är på intet vis format naturligt – det är bara det att dagens vetenskap inte vet detta och inte kan upptäcka det. Det finns liv som är mer mikrokosmiska samt enorma varelser på höga nivåer som gör olika saker, dikterar olika saker och balanserar allting.

Jag vill också tala om en sak för dig. Jag ville inte nämna det tidigare eftersom mänskliga föreställningar är så barnsliga att de är absurda i ögonen på Gudar och varelser på höga nivåer. När du når höga nivåer kommer du att upptäcka att varje teori som den här vetenskapen har etablerat för människorna är ganska löjlig. Vetenskapen tror nu att människor som lever på Jorden kan stå på Jorden utan att ramla ut i luften eller falla bort, på grund av Jordens dragningskraft. Vi har faktiskt funnit att saker och ting inte fungerar som teorin om den ”universella gravitationen” slår fast. Jag undervisar inte om Fa för vanliga människor i samhället; jag undervisar mina lärjungar här som kultiverar, och berättar universums sanning och den sanna situationen rörande livets och materiens existens för er. I detta universum finns det en enorm, extremt mikrokosmisk materiell miljö som består av materiellt liv som omger Jorden, lager på lager, vilket utgör den här miljön i vilken människor kan leva. Dessutom, det mikrokosmiska vattnet på olika nivåer som era ögon inte kan se, skapar otaliga faktorer som gör det möjligt för växter, djur och materia att existera och som gör så att mänskligheten har livskraft här och kan leva.

Det finns ett slags materia som möjliggör för människor att stå på marken vertikalt och som hindrar dem från att luta sig åt sidan; och det finns ett slags materia som verkar som tryck och som pressar sig ned på människor och föremål för att förhindra att de flyter upp. Det finns en annan typ av materia som säkerställer den övergripande stabiliteten hos den mänskliga hjärnan och andra organ. Om din hjärna och olika organ inte var stabila så skulle du när du stod normalt känna det som om du låg ner; eller hur rakt du än stod där så skulle du känna det som om du aldrig kunde stå rakt. Det är alls inte gravitationen som genereras av Jordens rotation. Sand på en tallrik kommer att flyga iväg om du snurrar den. Så saker och ting är inte alls på det sättet. Men om en människa har höjt sig över livsmiljön på Jorden så har han, när han når bortom den här miljön, gått utanför gränsen för den miljö som upprätthålls för människorna av varelser på höga nivåer och den här personen kommer att ha brutit sig loss från det här tillståndet. Dagens vetenskap kallar detta ”nollgravitation” eller ”tillståndet viktlöshet”. Ni vet att fastän ett så stort föremål som månen har ”nollgravitation”, drivs den fortfarande av Jorden fastän den är så långt bort. Hur kan en människa som inte har kommit så långt bort som månen ha ”nollgravitation”?

Människor har sin livsmiljö. Alla planeter är på plats och de är placerade där av de enorma liven i universum. Det är precis som med stålet, järnet och guldet som vi har idag, vilkas mönster för molekyl- och atomarrangemang inuti inte förändras. Jag säger att det inte finns några ”naturliga fenomen”. Trots att allt som vetenskapen inte kan förklara kategoriseras som ”naturligt”, har det ändå lyckats lura människor. Den termen har på något sätt lurat alla. Varför är det alltid tretusen? Vad jag precis sade var för att tala om för dig att det finns en viss regelbundenhet bakom det här talet, tretusen, och att det är arrangerat. Men det är inte absolut tretusen hela tiden, för vad jag har fastslagit är generella tal med syfte att uttrycka saker med mänskligt språk på ett sätt så att du så mycket som möjligt ska förstå.

Lärjunge: Våra ansträngningar med att sprida Fa har inte gett resultat. Beror det på vår entusiasm och hur vi har gjort saker, eller på otillräckligt med Fa-studier på djupet? Någon sade: ”Ens upplysta, medfödda natur kommer att veta vad som ska göras.” Är detta korrekt?

Mästaren: De orden är korrekta. Trots det kan det inte uppnås ännu under nuvarande förhållanden. Så under de nuvarande förhållandena ska ni göra saker utifrån rådande situationer. Om ni vill att andra ska erhålla Fa, berätta bara för dem om Fas principer på den lägsta och mest ytliga nivån och se om de vill lära sig, eftersom er avsikt är att låta andra få vetskap om det allra bästa. Om de vill lära sig kommer de att lära sig; om de inte vill lära sig, försök inte övertala dem att lära sig. Anledningen är att om en människas hjärta inte ändras och du ändå försöker övertala honom och tvinga honom att komma och lära sig för er relations skull så skulle det lärandet vara fejkat. Det är falskt när någon kommer av hänsyn till vänskapen, och han kommer inte att få någonting. Det finns inga specifika eller påtagliga regler för att erhålla Fa, eftersom vi har tagit vägen som är en ”stor väg utan form”. Och spridandet av Fa görs frivilligt. Om människor vill lära sig, låt dem lära sig. Om de inte vill lära sig, låt dem vara. De krav som du ställer på dig själv beror helt och hållet på dig. Naturligtvis, som kultiverare behöver du bara höja ditt xinxing och din mästare kommer att ta hand om resten. Din mästare kommer att skapa förmånliga villkor för dig så snart ditt xinxing höjs.

Problemet är inte otillräckligt med Fa-studier på djupet för din del. Mitt största bekymmer är följande: efter en tids kultivering uppstår ett ganska stort gap mellan dig och vanliga människor beträffande nivåer och uppfattningsförmåga. Så om du talar från en nivå som är lika hög som din kommer du inte att uppnå bra resultat, eftersom andra fortfarande är vanliga människor. En vanlig människa tittar på börsnoteringarna varje dag, intrigerar mot andra, slåss och konkurrerar med andra om personliga intressen, är själaglad för små ynka vinningar och plågad av små ynka förluster, han gör vad han vill och han har människans alla känslor och begär. Sådan är en vanlig människa. Om du plötsligt berättar för honom om kultiveringssaker på hög nivå, kommer hans tänkande säkert inte att kunna acceptera dem. Du ska bara tala om för honom Dafas mest uppenbara betydelse och låta honom själv läsa de inre betydelserna. Jag tror att det blir lättare för honom att acceptera saker på så vis.

Lärjunge: Någon sade att närsynthet är ett onormalt tillstånd. Han föreslog att de som bär glasögon skulle ta dem av sig. Han sade att detta skulle hjälpa till att betala av en människas karmaskuld.

Mästaren: Jag har inte sagt det. Var snälla och gör inte det generellt. Jag har här inte angett specifikt hur allting ska göras. Så var snälla och gör inte vad jag inte gör, eftersom vars och ens situation är olika. En del aspekter av en persons karma är lätta att hantera under hans kultivering, så de omvandlas åt honom. Men situationen är inte så enkel för en del människor. Om den här aspekten av en persons karma bara är ordinär kommer den att bli eliminerad snabbt och han kommer inte längre att kunna ha glasögon. Han ser suddigt om han bär dem. När han tar av sig glasögonen blir hans syn bra – lika bra som normala ögon. Det säger de människorna att de inte ska fortsätta att bära glasögonen och att deras ögon är bra. Jag kommer ihåg att förra gången i New York, när jag precis hade avslutat Fa-undervisningen, så svängde någon sin arm och träffade en annan elevs kontaktlins (de linser man bär innanför ögonlocken). Kontaktlinsen ramlade ur och gick sönder, men hans öga blev inte skadat. Faktiskt sade det honom att hans ögon hade blivit normala. Men han insåg inte det och insisterade på att ha den andra linsen. Men det öga som inte hade någon lins hade samma syn som det skulle ha haft om linsen var inne och det såg saker mycket klart. Fastän han kunde se klart då och hans syn hade blivit utmärkt, bar han fortfarande den andra linsen. Han märkte en skillnad mellan de två ögonen och tyckte att det var obekvämt. Det betydde att linsen inte längre kunde korrigera hans syn och att han skulle ta ut den. Han gjorde dock inte det och insisterade på att bära den. Men han upplystes till hälften av det: han visste att det ögat inte skulle ha linsen, men den andra linsen som gav honom besvär bar han fortfarande. Faktum är att båda ögon hade blivit friska.

Några människor är dock annorlunda. En del människors närsynthet är relaterad till andra, komplicerade faktorer som behöver åtgärdas gradvis när de fortsätter kultivera, så det tas inte bort snabbt. Om tanken kommer upp i hans sinne: ”Andra människor har tagit av sig sina glasögon strax efter att de började utöva, så jag borde också ta av mig mina”, eller ”Jag måste ta av dem även om jag inte kan”, då kanske han ställer till problem för sig på arbetet och i sitt dagliga liv. Eftersom han tvingar sig till att göra det och han har den avsikten och vill göra det på det sättet, så kan han göra det. Men det blir besvärligt för honom. Och han kan orsaka problem för sig om han forcerar det, vilket inte skulle gå an. Så i den här frågan tycker jag att vi ska se på situationen. Det beror på att det till skillnad från andra hälsoproblem, vilka kan påverka din kultivering, så gör inte det här det. En person som bär glasögon kan läsa boken och göra övningarna. Om det verkligen påverkar din kultivering, då måste vi verkligen specifikt lösa problemet. Så fastställ inte något strikt eller likformigt – ni ska inte göra det.

Lärjunge: När någon plötsligt förstår en princip när han studerar Fa, beror det på att Buddhor, Daos och Gudar på en viss nivå väcker upp visdomen på den nivån för att hans xinxing har nått den nivån?

Mästaren: Man kan förstå det på det viset. Eftersom kultiveringen beror på en själv medan gong beror på mästaren, så gör du faktiskt ingen av dessa saker, och inte heller är dessa saker något du kan göra. Tänk på det. En del av er har läst boken över hundra gånger under Dafa-kultiveringen. Ju mer de läser, desto mer upptäcker de i boken. Men de sakerna existerar inte på ordens ytliga nivå. Varför innehåller den sådana djupa principer? De kan inte förklara det. Faktiskt beror det just på att det finns gränslös Fa bakom orden. När en viss nivå är nådd – när du kultiverar till en viss nivå och det är meningen att du ska veta principerna på den nivån, kommer du genast att förstå principerna när du läser den raden. Med andra ord, det är dags för Buddhor, Daos och Gudar bakom orden att låta dig få veta principerna på den nivån. Så de pekar ut dem åt dig. Det är därför du i det ögonblicket känner det som: ”Åh, nu förstår jag.” Men det finns en annan situation som du inte har observerat: när du förstår principerna på den nivån – principerna bakom de där orden – erfar din kropp olika reaktioner. En del människor känner en skälvning i kroppen; en del känner värme på hjässan som snabbt tränger igenom ner till fotsulorna; och några känner en varm ström, som om deras kropp plötsligt svällde upp, som en känsla av exaltation. Det finns olika förnimmelser. Personens hela tillstånd förändras drastiskt just då, men vad kroppens yta tar emot – en kropp som består av molekyler i det största lagret – är ändå verkligt svagt. Så det blir bara den förnimmelsen.

Men den del av din kropp som består av mer mikrokosmiska partiklar genomgår oerhörda förändringar – förändringar som verkligen går rätt ner till din kärna. Om du vill gå in i den nivån måste du anpassa dig till kroppsstandarderna för liv på den nivån och motsvara den sinnesnivåns krav på dig. Därför sker det sådana stora förändringar. Men, när de överförs till din kropps yta blir de väldigt svaga. Det beror på att vi omvandlar din kropp från dess grundläggande natur, kultiverar dig på den mest mikrokosmiska nivån. Dessutom avskiljer vi den del som du har kultiverat från de delar som du inte har kultiverat. De verkar vara en kropp, när de faktiskt är isärkopplade i mitten och inte ihopkopplade. Men de är inte helt åtskilda. De primära delarna är inte ihopkopplade och åtminstone förblir den kultiverade delen av din kropp orörd på ytan. Vilken fördel har det? Du kultiverar bland vanliga människor, så du har fortfarande vanliga människors beteende och uppförande som drivs av olika vanliga mänskliga begär. Du kan till och med säga allt möjligt som vanliga människor säger. En Gud kan inte säga eller göra sådana saker. Om den delen som du har kultiverat skulle följa dig när den talar eller följa den mänskliga kroppen när den gör saker, då skulle den inte förtjäna att vara en gudomlig del, och den delen skulle också vara mänsklig. Förstår du orsaken bakom det här?

För att hindra dig från att kana nedåt, så länge den delen av dig som ännu inte har blivit helt kultiverad är kvar bland vanliga människor och den delen som är kultiverad förblir orörd, kommer inget av ditt beteende att störa ditt sinne eller din kropp där borta. Därför är de åtskilda. Det är den metod som vi har använt. Inte nog med att du kan arbeta, studera och leva bland vanliga människor, det betyder också att du kan kultivera. De fulländade delarna av dig avskiljs kontinuerligt. En del människor har sagt att deras sinnen fortfarande har dåliga tankar som kommer fram och till och med smutsigare sådana. Var inte rädd. Det beror på att din kultivering inte har nått ytan. Men du ska fortfarande undertrycka och avvisa dem, för det är precis vad kultivering är. Å andra sidan, även om bara en liten bit, även om en enda cell av den mänskliga kroppen, hade nått ett rike bortom den Trefaldiga världen (bortom den Trefaldiga världen blir man en Arhat, så cellen når Arhats rike), skulle den dominera hela din kropp, så det skulle bli än mer på det viset när en stor del av din kropp hade blivit helt kultiverad. Det beror på att resten av din kropp skulle vara i den Trefaldiga världen och svag, medan den där cellen är ett liv på hög nivå och stark. Så den skulle dominera hela ditt sinne, och ditt tal och uppträdande skulle inte vara mänskligt – det skulle var gudomligt.

Varför har du då inte nått den punkten efter att ha kultiverat så länge? Faktum är att det är för att vi avskilde den delen. Det är därför du inte kan uppnå det. Om du verkligen kunde uppnå det – låt oss anta att jag skulle låsa upp er alla idag – på era nuvarande nivåer skulle Jorden inte kunna rymma er. Varenda en av er skulle äga ofantliga gudomliga krafter. Det blev skalv vid tiden för Sakyamunis Upplysning. Vid det tillfället trodde människor att de var jordbävningar, jordskred och tsunamis. Ett stort geografiskt område skakade. Med så många människor [idag] – tänk på det – Jorden skulle inte klara det. Anledningen är att en människas kroppar i andra dimensioner kan bli oändligt stora – de kan bli oändligt stora på den nivå där du är. Vad betyder det? Till exempel, låt säga att du har kultiverat till en viss nivå, att du har nått Himlens första lager: din kropp kommer att förstoras till storleken på Himlens första lager, men den kan också dra ihop sig och bli väldigt liten. Men våra nuvarande fysiska mänskliga kroppar består, å andra sidan, av de största molekylpartiklarna; de äger inte egenskapen intelligens, så de verkar vara fasta. Men i själva verket är de inte fasta. Molekylerna i din kropp är i rörelse. Under ett supermikroskop är din kropp som sand: alla molekylerna i den svänger och är i rörelse. Men eftersom dina ögon består av molekyler på den här nivån, kan du inte se det. Varför kunde Sakyamuni se saker på så mikrokosmisk nivå? Hans ögon var en Buddhas och bestod av materia på mycket, mycket höga nivåer. Han kunde därför se igenom en massa materia.

Lärjunge: Är Buddhor, Daos och Gudar på oräkneliga nivåer och i ännu högre riken, det konkreta förkroppsligandet av Mästarens visdom manifesterad på de nivåerna?

Mästaren: Du kan inte uttrycka det så. När du lyckas i kultiveringen är du fortfarande du själv. Men för den ofantliga Fa och för det universum som skapades av Fa, är du också en del av universum. Du ser att människokroppen har ett komplett sinne och en mun som talar, men [samtidigt] vet du att den här kroppen består av ett oändligt oändligt antal mikrokosmiska celler, att celler består av molekyler och att ännu mer otaliga mikrokosmiska partiklar bildar molekyler. Kan du säga att de inte är du? Så de partiklarna är en del av dig. De här är annorlunda än dina kroppar som finns i olika dimensioner som jag talade om. Dina celler gör inga stora rörelser så som dina händer och fötter gör. Men du ska veta att i deras riken rör de sig på precis samma sätt, men de är verkligt mikrokosmiska i de rikena och du kan inte uppfatta dem, så det verkar inte som om de rör sig. Det är därför hela din kropp tycks stå under din egen kontroll, under kontroll av ditt huvudmedvetande. Men du är också en del av det övergripande universums kropp och universum skapades av Fa. Det är sambandet.

Lärjunge: Tiden är begränsad. Medan jag vill läsa boken rakt igenom, vill jag också memorera boken. Men då känner jag att memorering av boken kommer att påverka min läsning av boken. Hur kan jag balansera de två?

Mästaren: Att läsa boken från pärm till pärm bidrar oerhört till din förbättring. Om du vill memorera boken måste du lägga ned lite möda på att memorera den under en tid. Det besparar dig senare att behöva läsa med boken i handen. Men du måste avsätta en del tid för att koncentrera dig på att memorera den. Annars, om du vill läsa igenom den, då vill du memorera den och då går du tillbaka till att vilja läsa igenom den, och att tänka så där hela tiden kommer att göra att du kör fast så där. Att memorera boken kommer inte att påverka din genomläsning av boken, och inte heller kommer det att hindra dina framsteg på grund av att inte ha läst igenom den. Anledningen är att när du memorerar boken finns det bakom varje ord oändliga Buddhor, Daos och Gudar och varje ord kan få dig att förstå principer på olika nivåer.

Lärjunge: Jag tillhör den generation som såg Nazi-symbolen. Jag vill fråga varför just den symbolen stals och användes? Hur ska vi förstå den här symbolens sanna betydelse?

Mästaren: Du vet att Buddha-systemets 卍-symbol blev känd inom buddhismen på Sakyamunis tid. Över tvåtusenfemhundra år har gått sedan dess. Det var med andra ord långt innan Nazi-tiden. Det sägs att människor har hittat den i [lämningarna efter] den grekiska civilisationen. Då skulle den vara mer än tusen år äldre än buddhismen. Det betyder att dess historia är rätt lång. Och det är bara vad som kan kännas till av människan. Faktum är att symbolen tillhör Buddhor. Hur gamla är Buddhor? Det kan inte mätas med tid – det vill säga tid på Jorden. Så denna deras symbol är ganska antik för den kosmiska kroppen och för universum. Den är ganska antik till och med för universum, för att inte tala om mänsklighetens tid!

Varför använde nazisterna den då? Jag har nämnt att ingenting sker av en tillfällighet och att ”naturligt” inte existerar. Den här frågan är mycket känslig i de vitas samhälle. Jag undervisar endast Dafa-lärjungar om Fa. Jag lär inte ut den till vanliga människor i samhället – jag undervisar inte vanliga människor. Jag talar bara om dessa saker för er för att jag har ansvar för er i kultiveringen.

Ingenting som sker på Jorden – det vill säga, inget som sker i det mänskliga samhället – är tillfälligheter. Ni vet, för att förhindra att människor degenereras i förtid till den punkt där de blir förstörda – [med andra ord,] för att upprätthålla människoliv och maximalt tillåta människor att återvända igen när de reinkarnerar, och inte gå ner till helvetet och slutligen förintas – hjälpte Gudar ständigt människorna i det förgångna att betala av sin karma. Det där vet inte människan om. När Gudar hjälpte människan att betala av sin karma, hjälpte de också samhället, materian, och alla varelser att betala av sin karma. Till och med en del materia har karma. Säg till exempel att en person har gjort dåliga gärningar. Han dör och hans karma följer med honom – den följer med hans varelse. Då kan han inte reinkarnera som människa i sitt nästa liv. Om han reinkarnerar som ett träd så kommer det trädet att ha karma. Om han reinkarnerar som ett djur så kommer det djuret att ha karma. Av samma anledning betyder det att om han reinkarnerar som något materiellt så kommer den materian också att ha karma. Jag skulle säga att om du kunde öppna dina ögon och ta en titt på världen så kunde du nästan inte leva här – det finns karma som svallar överallt. Vad sker om människans karma blir för väldig? Gudar kommer inte till människovärlden för att direkt eliminera karma åt människor. Karmaeliminering kan inte vara villkorslös – universum har den lagen. Så Gudar upprätthåller universums lagar när de gör saker.

Universum har en lag. Vad kallas den? Den kallas ”utan förlust ingen vinst”. För att vinna måste man förlora. Så om du vill eliminera karma åt människan måste människor uthärda karman. Om du inte hjälper dem att betala av sin karma kommer de att ackumulera mer och mer av den. Om karman blir enorm kallas den ”ondska bortom förlåtelse”. Förintelse är det som kommer efter att tillståndet ondska bortom förlåtelse har nåtts. Personens existens förintas och tillåts inte fortsätta – den blir fullständigt förintad. Så om du önskar eliminera karma för människor för att skydda dem måste de utstå lidandet när karma betalas av. Hur ska de lida? De måste utstå naturkatastrofer, av människan skapade katastrofer och sjukdom. Faktum är, jag talar om en sanning för er: om en person inte blir sjuk, om den personen inte blir sjuk en enda gång i sitt liv, så är det till etthundra procent säkert att han stiger ner till helvetet när han dör. Det beror på att en människa producerar karma medan han lever. Det är precis som Jesus sade: Människan har synder. Människor är i fara om de bara producerar karma och inte betalar av den. Det är därför människor blir sjuka och har otur. Vad händer när människor har ackumulerat karma i stor skala? Jordbävningar, eldsvådor, översvämningar och till och med pest och krig.

När vi talar om krig har vi kommit tillbaka till vårt ämne. Frågan blir känslig om vi går närmare in på den. Vad jag har sagt är i själva verket universums sanning. Så låt oss stanna här. Ingenting i världen sker av en tillfällighet. Eftersom jag inte vill bli involverad i politik eller störa vanliga människors samhälle, och eftersom jag bara har ansvar för er kultiverare, stoppar jag här. Jag vill överlåta till er att analysera det på egen hand.

Lärjunge: Människor från andra metoder stör oss ofta på vår övningsplats.

Mästaren: Om ingen störde er när ni utövar en upprätt Fa så skulle ni inte lyckas i den. Om ingen skapade problem för er så skulle ni inte ha någon miljö där ni kunde förbättra ert xinxing. Det är omöjligt för er att lyckas i kultiveringen om ni inte råkar ut för några problem. Det är den principen som inverkar. Men när några av våra elever råkar ut för de här störningarna skjuter de ofta ifrån sig problemet i vår Dafas namn. Istället för att undersöka sig själva förlitar de sig på att Dafa ska skjuta undan problemen. Till exempel säger de: ”Han är här för att skada vår Fa!” De söker inte efter orsaken inuti sig själva eller frågar varför saker hände på det sättet: ”Beror det på att vi har gjort någonting på fel sätt? Är det för att jag själv inte gjorde saker och ting bra? Varnar det oss för något eller testar det oss?” Sanningen är att utomstående aldrig kan påverka Fa. Högst sannolikt händer de där sakerna för att förbättra våra elever. I en viss region började elever, som hade två olika åsikter, att bråka. Först såg de det inte som en miljö för att göra de förbättringar som de borde ha gjort, eller ett bra tillfälle till att upptäcka var de kom till korta. Som resultat förvärrade de problemet. Och till sist hanterade de saker så som vanliga människor gör. Så de föll, i alla fall i det avseendet, till vanliga människors nivå. Så liknande problem kommer att uppstå igen i framtiden, för att [jag] måste göra det möjligt för dig att klara den här prövningen. Du kan inte hoppa över – du måste klara den. Så jag har sagt att det är så här kultivering går till: du tillåts inte behålla några fasthållanden. Om vi verkligen kan vara oberörda till och med när åskan slår ner så kommer du att se att de där människorna ger sig av självmant.

Men det finns en annan situation. Vi människor har själva karma. Du vill kultivera, men det finns så många varelser i den Trefaldiga världen som inte har uppnått guowei. Om de har något otalt med dig som ska göras upp, eller om du har skuld till dem i något av dina tidigare liv, kommer de verkligen för att hämnas. De kommer verkligen att försöka hindra dig från att kultivera och de kommer att ta till alla slags metoder för att störa dig. De kanske till och med hittar på konstiga saker för att skrämma dig. Hursomhelst ska du förbli opåverkad. Du kultiverar nu, så vad finns det att vara rädd för? Du kultiverar öppet och rakryggat. Dessutom kultiverar du i en upprätt Fa. Så efter att ha stört dig på ett eller annat sätt kommer de där försåtliga, onda sakerna att tycka att det är meningslöst och ge sig av. De kan inte påverka någonting. Eftersom många människor kommer att råka ut för den här sortens saker har jag även tagit upp det i Zhuan Falun.

Lärjunge: Vad är ”förintelse av en människas kropp och ande”?

Mästaren: Det är någonting verkligt fasaväckande – ytterst fasaväckande! Om jag skulle berätta om detaljerna för dig skulle du inte kunna stå ut med hur fruktansvärt det är. Det är bara alltför skrämmande! Människor tror att de bara har ett liv, när det här livet faktiskt bara är som att sova, eftersom ditt sanna jag spelar en liten roll. När du kommer ut ur den fysiska kroppens skal kommer du att upptäcka att du är lätt och kan flyta. Du kommer att upptäcka att ditt sinne är helt öppet, eftersom du då är fri från den mänskliga hjärnans begränsningar. När du kommer in i den där dimensionen kommer tiden att vara ändrad jämfört med tiden i de vanliga människornas dimension. Det är som att vakna upp ur sömnen: du kommer plötsligt att upptäcka att allting som du gjorde under ditt liv är klart och levande framför dina ögon. Varje liten sak kommer att framträda, som om du just hade gjort det – det kommer att vara så klart. Hjärnan kommer att plötsligt ha släppts fri. Du kommer att veta alla de bra sakerna och dåliga sakerna som du har gjort. Kan du säga att de saker du har gjort bland vanliga människor inte är dina egna gärningar? Du kan inte bara reinkarnera igen och fortsätta göra dåliga saker. Gudar tittar på din varelse i sin helhet, inte bara en av dina livstider. Följaktligen måste du, som en varelse, betala för allting som du har gjort. Det är principen. Så om en människa har gjort dåliga gärningar måste han betala för dem.

Om det ska bli förintelse så är det bara så skrämmande! Om kropp och ande ska bli helt utrotade, hur blir de utrotade? Det görs genom att döda och utrota personens hela livs påtagliga varelser. I det ögonblick när kroppen dödas kommer hans ande och alla hans intelligenta varelser – som kan existera i riken på samma nivå – alla att bli dödade. Men han är inte riktigt död efter att han blivit dödad. Han har bara lämnat den här nivån och hans mer mikrokosmiska varelser existerar fortfarande. Sedan dödas de mer mikrokosmiska varelserna vid samma tillfälle. Och han måste betala på varje nivå för sin karma under processen när han dödas. Hur betalar han för den? Han betalar genom smärtan från att bli utrotad och genom allt lidandet – precis som att utstå alla slags pinor i helvetet, såsom att bli svedd med en plåt av rödglödgat järn. I korthet måste allting betalas genom pinor och sedan dödas han nivå efter nivå. Han existens är fortfarande inte över än efter att han har blivit dödad, för han har fortfarande varelser som består av mer mikrokosmiska partiklar. Varelser på de nivåerna måste fortsätta att lida, fortsätta att bli dödade. Och sedan kommer hans kroppar på ännu mer mikrokosmiska nivåer att fortsätta lida och fortsätta bli dödade, tills alla är fullständigt förintade. De kvalen är ytterst skrämmande!!! En del människor säger: ”När jag dör kommer alla de dåliga sakerna som jag har gjort att vara överstökade.” Hur kan det vara så lätt?! Du måste betala för alla de dåliga saker du gjorde innan de är ”överstökade”. Men det här ”över” är verkligen inte över: du kastas ned till någonstans där det är fruktansvärt smutsigt – den smutsigaste platsen i kosmos. Gudar säger alla att människans upphostningar är det allra smutsigaste. Du kommer att kastas ned i en slempotta. Du tycker att en sjuk människas slem är smutsigt, det allra smutsigaste. Men jag säger dig att det inte ens kan jämföras med dessa de smutsigaste av de smutsigaste platser. Den här personen kommer att kastas ned till den smutsigaste av de smutsigaste platser, men han kommer att ha en glimt av medvetande och veta att det är smutsigt. Säg mig hur det måste kännas! Han kommer att stanna där i evighet och aldrig kunna ta sig ut. Det är verkligen något fasaväckande! Sakyamuni diskuterade det inte i den här utsträckningen. Han talade bara om helvetet och nämnde helvetets arton nivåer. Varje nivå i helvetet är mer eländigt än det föregående. Ibland säger jag att inte ens arton nivåer i helvetet är tillräckligt för att matcha en persons synder för att ha skadat Dafa. Jag har precis talat om något fasansfullt för er!

Lärjunge: Jag skattar mig lycklig att ha fått delta i uppgiften att översätta Mästarens böcker. Mästaren nämnde den ”galne munken som sopade ut Qin” i Zhuan Falun. Är det namnet på en person eller en historisk anekdot?

Mästaren: Anekdoten om den ”galne munken som sopade ut Qin” hände verkligen. Historien ägde rum i Lingyin-templet i Hangzhou, Kina. Den elake ministern Qin Hui i den Södra Song-perioden kom till templet för att bränna rökelse. En munk där använde en kvast för att sopa smuts mot den elake minister Qin Hui några gånger. Det vill säga, Qin Hui kom in i templet medan han sopade marken. Han använde då sin kvast för att sopa åt Qin Huis håll, och sopade smuts på honom tills Qin Huis ögon stod ut av ilska. Eftersom han var premiärminister ville han att hans män skulle tillfångata munken, men sedan såg han att munken var rubbad. Man kan säga att han var tokig och han verkade vara tokig, men han var faktiskt inte tokig. Han var faktiskt ganska förnuftig. Kultiveringsmetoder var märkliga förr i tiden. Vi kan inte låta er följa den sorters vägar. Jag tror att samhället skulle få problem om ni alla blev rubbade. I det här fallet orsakades munkens situation av ett kultiveringstillstånd. Med ”Qin” avses Qin Hui, den Qin Hui som orsakade Yue Feis död. Det är en kultiveringshistoria från det forna Kina.

Lärjunge: Hur länge dröjer det innan man kan reinkarnera igen?

Mästaren: Åh, du frågar: ”Efter döden, hur länge stannar man där borta innan man reinkarnerar igen.” Du är lite för oroad över saker som inte angår dig. De här sakerna är arrangerade av dessa särskilda Gudar som är ansvariga för reinkarnation och den mänskliga världens angelägenheter. Allt görs av dem i enlighet med en persons situation och hans karmiska situation. Men en viss situation existerar där en del människor måste vänta en längre tid innan de kan reinkarnera; andra väntar en kort tid. Varför? Anta att när mänskliga varelser reinkarnerar i samhället så tenderar de att komma gruppvis. Så istället för att slumpvis reinkarnera någonstans kommer de ofta som grupp. Människor inom en grupp bildar vissa sociala relationer emellan sig i en livstid och i nästa liv arrangeras det åter så att det finns relationer mellan dem i samhället. De som inte hör till din grupp verkar ofta inte ha något med dig att göra. Människor som lever i den här världen har alla känslan att en del människor i samhället inte verkar ha något med dem att göra, medan en del andra människor alltid verkar ha något samband med dem. De kan mycket väl vara människor i deras grupp. Så när en grupp reinkarnerar så reinkarnerar de ofta tillsammans. Men de kanske inte lever på samma plats, och inte heller kommer de alla samtidigt. Du kommer först, sedan kommer han senare; en del är gamla, en del är unga. Hursomhelst är det så de kommer. Efter att ha kommit hit betalar du tillbaka till honom i den här livstiden det som du är skyldig honom från ditt tidigare liv. Så ligger det till. Om du var god mot honom i hans föregående liv så behöver du i det här livet hans hjälp och han kommer att betala tillbaka med något bra. Det är precis så. Det här handlade om några av de saker som händer under reinkarnationen för dem som inte har ackumulerat en massa karma. De vars karma är enorm kan kanske inte reinkarnera som människor igen. De reinkarnerar som växter, djur eller slutligen substanser. De elimineras inte förrän alldeles på slutet.

Lärjunge: Du har sagt att en människa inte kan ta på sig andras karma, inte ens den hos ens egna barn. Min tjugoettåring håller på att bli moraliskt depraverad. Vad kan jag göra för att han ska få ansvarskänsla?

Mästaren: Låt mig besvara din första fråga först. Innebörden är att en person absolut inte kan ändra andras liv. Du kan inte ens kontrollera ditt eget liv, än mindre andras liv. Det spelar ingen roll hur mycket en person försöker, han går bara längs vägen för sin egen existens. Det kanske verkar som om du har fått något genom dina ansträngningar, när det faktiskt var oundvikligt. Om du inte hade ansträngt dig mycket skulle du inte ha fått det. Det beror också på att det att anstränga sig mycket har blivit en normal del av dig och du kommer säkert att handla på det sättet när den stunden kommer. Hursomhelst begår du ett brott om du inte uppfostrar dina barn eller lär dem hur de ska uppföra sig. Föräldrar delar en del av den karma som deras barn genererat när de har gjort dåliga saker som resultat av att ha blivit dåligt uppfostrade. Men det är en annan fråga om barnet inte kan läras från unga år eftersom allting är arrangerat i förväg. Varför ska du då fortfarande uppfostra dem? Om du lär dem att vara goda människor kommer de inte längre att generera en massa karma, deras livskvalitet blir annorlunda och de kanske till och med kan bli kultiverare.

Beträffande att betala för andras karma så är det en skrämmande sak! Det beror på att om du skulle lägga till andras karma till din egen så skulle du inte ens kunna leva mer än några dagar innan du dog. Karman skulle vara oerhörd – det är inte så som människor har föreställt sig det. Jag har avslöjat saker på hög nivå för er, men ni förstår dem ofta med mänskligt tänkande. Det fungerar inte. När det gäller att ett barn blir depraverat så har vi ett ansvar som föräldrar att lära honom väl. Men det här barnet är redan vuxet och han vill inte alls lyssna. Du disciplinerade honom inte strikt när han var liten och du skämde bort honom. Det är oundvikligt att han skulle bli depraverad när han växte upp. Jag tror att det är svårt att disciplinera honom nu. Om han lyssnar till dig kan du ge honom ett vänligt råd när han är villig att lyssna. Det är bäst att du inte säger något när han är irriterad, eftersom att säga något då är detsamma som att säga ingenting och kanske skulle du själv till och med bli alldeles frustrerad. Det är inte ditt fel om han inte kan disciplineras alls. Men vi är fortfarande ansvariga för att inte ha uppfostrat dem väl tidigare – det råder inget tvivel om det. Om mänsklighetens nästa generation fortsätter så här kommer den äldre generationen att ha begått en synd.

Om en person fortfarande kan hålla sig klar i huvudet och kan finna sig själv – det vill säga, när han är balanserad – kan du ge honom boken att läsa. Om han kan läsa den kan det fortfarande finnas ett sätt. En del av dem som begick brott tidigare har bättrat sig genom Dafa-kultivering. Det finns också narkomaner som har blivit botade från sitt missbruk efter att de började utöva med oss. Men jag säger er: se till att inte ta med några narkomaner till vårt ställe för att rensa bort deras beroende – ni kommer att skada Dafa. Vår utövning gör inte den sortens saker för människor. Människor gör dåliga saker av sig själva, så de måste lida för det. Vi säger till er här: vår Dafas kraft är gränslös, men det är människornas sak att kultivera. Om du verkligen kultiverar så går det inte an att du har en sådan smutsig kropp och ett sådant smutsigt sinne. Det är därför vi renar dig. Det innebär att du kommer att må fysiskt bättre, ditt hälsoproblem kommer att försvinna, eller kanske kommer dina dåliga vanor att avlägsnas. Det kommer att ge den sortens resultat. Ändamålet med att det här görs är kultivering, inte för att bota människor eller rena människor från gift.

Lärjunge: Du har sagt att allt i världen har liv. Vad beror det på att en del människor kan komma ihåg saker som de gjorde i sina tidigare liv, men få människor kommer ihåg att de var växter eller djur tidigare?

Mästaren: Det beror på att du inte har hört om några. Det betyder inte att de inte existerar. Det finns faktiskt rätt många. En del människor kan komma ihåg saker från sina tidigare liv eftersom deras hjärnor inte blev helt tömda. Under deras reinkarnation blev deras hjärnor inte ordentligt tömda eller deras minnesdel låstes inte helt. Lite är kvar så de har minnen av det tidigare livet. Beträffande växter, när jag höll seminarier för att lära ut Fa i Kina skrev eleverna till mig vad de efter tio dagars studier och kultivering hade lärt sig genom sina erfarenheter, och många människor nämnde sådana saker. De visste vilken sorts växt de hade reinkarnerat från. Men jag säger er: det är inte så deras sanna varelse ser ut, det är bara hur de såg ut i just den livstiden. Man kan reinkarnera som vadsomhelst under cykeln med död och återfödelse. Vad du verkligen är beror på vad din ande är – bara det är din sanna bild.

Lärjunge: Kan vi presentera Zhuan Falun för präster och nunnor i stor skala?

Mästaren: Jag betraktar faktiskt alla dem som vanliga människor. De blir Gudar endast om de verkligen kan lyckas med kultiveringen. De är fortfarande människor nu, vanliga människor. Det är bara det att de har ett annorlunda arbete. Så ser jag på det. Men deras arbete är trots allt besläktat med kultivering, så religion är ett hinder för dem. De håller envist fast vid sin religion och kan inte släppa den – det är det största hindret för att de ska erhålla Dafa. Men det finns inget sätt att tala om Fas principer för dem. Om deras hjärtan inte rörs av denna universums enorma Fa så behöver ni inte bekymra er om dem längre. Och de har ett annat enormt hinder: de läser inte ens [Dafas] bok. Det är svårt att hantera. Det är deras största hinder. Finns det något sätt att ta bort hindret? Ni kan tala med dem. Om de tar till sig det ni säger så tar de till sig det. Om de inte vill ta till sig det så finns det inget annat ni kan göra.

Lärjunge: Djur kan inte komma till Himlen så det borde inte finnas några djur i de himmelska paradisen? Är den här slutsatsen riktig?

Mästaren: Det är inte så att jag försöker komma med något; jag lär ut kosmos Fas principer och den sanna situationen. Så du måste vara klartänkt när det gäller det här. Djur är strikt förbjudna att komma till Himlen. Om de vill komma till de himmelska paradisen måste de reinkarnera som människor och sedan kultivera innan de kan komma dit. Människor kan inte heller komma till Himlen – de måste också kultivera. Finns det då djur i de himmelska paradisen? Ja. De är alla fogliga och vänliga djur. De är elefanter och lejon, såväl som drakar och fenixar. De kan inte jämföras med djur i människovärlden – de är Gudar, precis som drakarna som dyrkas i Östern. Men där finns också andra organismer och djur, av vilka de allra flesta är födda i de dimensionerna. De skapades av Fa åt varelserna på de nivåerna och de är skapade för att berika miljön för de höga nivåernas varelser på de nivåerna. Men det finns också de som steg upp från Jorden, men de kom inte dit genom kultivering. Buddhornas paradis har djur. Hur kom de dit upp? Det finns andra sätt. Till exempel kan de ha kommit upp dit genom att ha blivit räddade av Buddhor, men de kan ha varit någonting annat än djur när de var på Jorden. De kan ha varit människor. Jag ska inte utveckla det här. Med andra ord ska du sluta tänka på de här gudomliga sakerna. De har verkligen ingenting att göra med din kultivering. Under kultiveringen ska du skynda dig att göra dig av med dina dåliga tankar. Du ska bli till en utomordentlig människa, ändra dig själv till att bli en ännu bättre människa, och till slut uppnå en Guds standard.

Lärjunge: I vilken dimension befinner sig huvuduranden? Kontrollerar han samtidigt kropparna i alla dimensioner?

Mästaren: Det stämmer. Men det är inte helt och hållet så, för den del av honom som är förvillad och blockerad av det vanliga mänskliga samhällets illusioner kan inte spela in.

Jag tycker att den här Fa-konferensen har varit mycket lyckad. Medan ni delade era erfarenheter och förståelser lyssnade jag det mesta av tiden där uppe. Jag har vid den här konferensen funnit att de vita eleverna i Europa har gått framåt snabbt och deras förståelser när det gäller Fa är djup. Det har aldrig hänt tidigare – det är enastående. Med andra ord har den här konferensen varit helt och hållet lyckad och nått sitt mål. Jag tror att den här konferensen, åtminstone bland de elever vi har nu, kommer att inspirera till en våg av Fa-studier. Ni kommer att värdesätta den här Fa ännu mer och som följd sprida den här Fa och göra det möjligt för fler människor att komma och lära sig denna Fa. Ni inser mer och mer hur värdefull denna Fa är, och det beror på att ni har fått veta Fas principer på olika nivåer genom er ständiga kultivering och förbättring. Det har gjort att ni förstår vad det är. Ju mer ni studerar Fa, desto mer värdefull kommer ni att tycka att den är. Så det som bäst låter oss gå framåt är att läsa boken mycket. Att läsa boken mycket låter oss gå framåt snabbast.

Hela tiden från början har varenda en av våra elever som sitter här verkligen kunnat lyssna uppmärksamt och verkligen relatera saker till sig själv. Det är utmärkt. Jag hoppas också att ni genom den här Fa-konferensen kommer att gå framåt ännu snabbare under den närmaste tiden – gå framåt ännu snabbare genom att använda denna Dafas kraft och kraften från den här Dafa-konferensen. När jag träffar er nästa gång kommer ni säkert att ha gjort ännu större genombrott och ha genomgått ännu större förändringar. Det behöver inte sägas, det är ingen tvekan om det. Ni kan bara gå framåt mer och mer och komma ännu närmare Fulländning.

Jag vill inte säga något mer eftersom jag redan har pratat en massa. Ni vet alla – särskilt erfarna elever – vad ni ska göra. Jag hoppas bara att ni kan balansera Fa-studier, ert arbete och andra saker som ni gör bland vanliga människor. Jag hoppas att ni ska kultivera ädelt och på ett upprätt sätt och sträva efter att snart nå Fulländning.

Övers. anm.: Översatt från engelska. Föreläsningsdelen översatt 061111 och något uppdaterad med avseende på språket 140406. Frågor och svar översatta 140406. Några saker kontrollerade mot kinesiskan.