Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i mellersta USA

Li Hongzhi
22 juni 2003
Chicago, USA

Man skulle kunna säga att vi verkligen har en stor tilldragelse här. (Entusiastiska applåder) Och det är rätt många elever här. Ni har alla sett att när ni tänker tillbaka så har vi, från den 20 juli 1999, hela vägen fram tills idag, gått igenom en period som inte är alltför lång men som har känts extremt lång, och under den här tiden har ni upplevt så mycket. Alla möjliga saker som aldrig har hänt förut har koncentrerats här i denna lilla människovärld, allting som de gamla krafterna har arrangerat i kosmos för att störa Fa-upprätandet har varit verksamt här, och alla de saker som kommit för Fa, formats för Fa och skapats för Fa har manifesterats under den här tiden. Och det som är anmärkningsvärt är att eleverna i Kina har upplevt en aldrig förut skådad förföljelse, och i den här förföljelsen har ondskan använt alla förföljelsemetoder som finns, från alla tider och alla länder. Ondskan har slut på sina trick.

När man ser på den nuvarande situationen, fastän Dafa-lärjungarna och jag har upplevt denna period i historien, som de gamla krafterna påtvingade oss, så har det också varit till fördel för Dafa-lärjungar; Dafa-lärjungars många anmärkningsvärda upprätta tankar och upprätta handlingar är värda uppskattning, och är, det måste jag säga, verkligt enastående. Den har tvingats på oss av de gamla krafterna, men många av Dafa-lär­jungarna har trots allt uppfört sig verkligt bra mitt under förföljelsen. Medan de bekräftade Fa har de för Dafa-lärjungarna etablerat Upplystas mäktiga dygd som skapats av Dafa, och de har etablerat den oöverträffade storslagenheten hos Dafa-lärjungars bekräftande av Fa under Fa-upprätandet. (Entusiastiska applåder)

Ni har upplevt så mycket under dessa få år, och ni har alla utstått tester i form av många prövningar och svårigheter under förföljelsen. Det har inte slutat ännu – ni bekräftar fortfarande Fa, ni vandrar fortfarande den väg som en Dafa-lärjunge ska vandra. Tills dess att de onda faktorerna är fullständigt utrensade kan ni inte sänka garden, och ni ska anstränga er ännu mer att fullständigt eliminera de onda faktorer som förföljer Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar. I själva verket är de gamla krafterna inget annat än en enorm prövning som ordnades i kosmos för mitt Fa-upprätande. För länge sedan trodde ingen varelse att jag skulle kunna övervinna det. Så med den förståelsen intog många varelser på hög nivå i kosmos positionen att åse saker och ting från sidolinjen, medan de varelser som har deltagit har utnyttjat det tillfälle som Fa-upprätandet gav och gjort vad de vill, fullständigt utan eftertanke. Men så som situationen är vet många av kosmos Kungar och Herrar att det är kritiskt för valvets överlevnad; om detta Fa-upprätande inte lyckas kommer allting att försvinna. Ändå vill de inte ha några grundläggande förändringar. Så det är exakt under inverkan av detta komplicerade sinnestillstånd som varelserna på olika nivåer har visat upp de sanna rikena inom sig själva och sitt uppförande.

På grund av det komplicerade tillstånd som varelserna på hög nivå har så har effekten på den lilla, lilla Trefaldiga världen, och i synnerhet på den mänskliga världen och på varelserna i den Trefaldiga världen, helt enkelt varit enorm. En enda tanke däruppe orsakar enorma olikheter i varelsers uppförande på olika nivåer; en enda tanke däruppe kan orsaka världsomskakande förändringar nedanför. Så när den där slutliga saken bland de gamla krafterna elimineras så är det inte gränsen för det himmelska valvet, och Fa-upprätandet är inte avslutat, men vid den punkten upphör de gamla krafterna att finnas längre upp, och det finns inte längre någon faktor som har något samband med de gamla krafterna; de gamla krafternas förekomst i valvet är arrangerad helt och hållet från den punkten och nedåt. Så om jag på den tiden när det hände verkligen hade följt den väg som arrangerades av de gamla krafterna, så skulle det, när jag hade nått den punkten i mitt Fa-upprätande den här gången, ha slutat utan någon ändring av status quo, allting som gjordes skulle inte vara annorlunda än de förvrängda egenskaper som det gamla kosmos hade förut, och som resultat skulle Fa-upprätandet ha varit förgäves. De där gigantiska Kungarna i valvet trodde att ingen varelse skulle kunna övervinna en sådan enorm prövning, och att det skulle vara omöjligt för Fa-upprätandet att lyckas. Många av kosmos Gudar sade till mig: ”Jag önskar dig lycka till.” De där orden, vet ni, de har djupgående innebörd. De trodde att det skulle vara absolut omöjligt att övervinna det, men jag gjorde det. (Långvariga, entusiastiska applåder)

Dafa-lärjungar har i den mänskliga världen klarat sig igenom när det gäller att bekräfta Fa. (Entusiastiska applåder) Ni har gått igenom mycket under den här processen. Men eftersom ni har mänskliga tankar och en väldig massa fasthållanden som ni ännu inte har kunnat släppa, har många människor, under den process där Dafa-lärjungar bekräftar Fa, tagit omvägar på sina vägar, och de har gjort misstag som en Dafa-lärjunge inte borde göra, och i ert samarbete med varandra har det ofta förekommit oenighet, där folk har insisterat på sina egna synsätt. Men hur som helst säger jag er, Dafa-lärjungar, det faktum att ni har tagit er igenom under sådana svåra omständigheter, det är den största mäktiga dygd, det är oöverträffad mäktig dygd. (Entusiastiska applåder) Allting är betydelselöst jämfört med Dafa-lärjungars bekräftande av Fa, det är den väldigaste sak och ni har gjort det! (Entusiastiska applåder)

Det är enastående, verkligen enastående! Ibland ser jag tillbaka på den väg som Dafa-lärjungar har färdats och jag tycker att det är enastående. Och varför säger jag det? Aldrig i mänsklighetens historia har kultiverare bekräftat Fa, och i kosmos historia har ingenting som Fa-upprätandet någonsin ägt rum, inte ens Gudar hade någonsin hört talas om ”Fa-upprätande” förut, och när det gäller hur man ska bekräfta Fa i den mänskliga världen så finns det än mindre något exempel att följa. Det har helt varit beroende av att Dafa-lärjungar tar sig fram genom denna Fa-upprätandets väg och lyser upp Fa-bekräftandets väg, och de har lämnat kvar – för framtiden, för de framtida varelserna, för det framtida mänskliga samhället, och för alla varelser i olika framtida riken – de har lämnat kvar sättet och tillståndet för kultivering, för Fa-bekräftande, och för varelsers existenser på olika nivåer i framtiden. Det är därför det är av yttersta vikt. Om du inte vandrar din väg väl under detta Fa-upprätande så kommer det faktiskt att resultera i förluster för framtiden. Ju bättre du vandrar din väg, desto mer solid och yuanrong och oförstörbar är den livsväg som du lägger för framtiden. Det är ingen vanlig sak. Jorden tycks vara så liten, men alla varelserna i hela kosmos, alla de gigantiska himlakropparna, de har alla kommit ner hit, och den här platsen har blivit alla varelsers brännpunkt, denna plats har blivit kosmos brännpunkt. Så ingenting som har gjorts här sedan starten av Fa-upprätandet har varit obetydligt.

Dessutom är de varelser ni räddar när ni klargör fakta och räddar varelser inte vanliga mänskliga varelser. Bakom varje person finns det omfattande och djupare kosmiska förhållanden. Så det ni räddar är inte den enda personen, och det är mycket möjligt att det är en gigantisk grupp av varelser, eller till och med en gigantisk grupp av varelser på mycket höga nivåer. Jag har sagt att inget av det som tilldelats Dafa-lärjungar och anförtrotts Dafa-lärjungar är enkelt – allt är verkligt storartat. Men under normala omständigheter ser inga av de saker vi gör när vi bekräftar Fa ut som mirakler eller gudomliga händelser. De är alla bara i mänsklig form på ytan. Därför, när det gäller många saker så ser det ut som om vi gör vanliga mänskliga saker. Och särskilt när det gäller alla de människor som inte vet så mycket om Dafa så tror de att allt vi gör är vanliga mänskliga saker. Men faktum är att det är annorlunda, det är i grunden annorlunda. Vår utgångspunkt, våra mål, och det mål som vi vill uppnå skiljer sig från vanliga människors. Vi försöker inte uppnå några vanliga mänskliga saker bland vanliga människor. Vi är inte intresserade av vanliga människors pengar, eller vanliga människors politik eller politisk makt. Ni är kultiverare, och Dafa-lärjungar vill uppnå Fulländning i sin kultivering. Under detta Fa-upprätande har det fullständigt visats upp att det Dafa-lärjungar gör inte kan göras eller uppnås av vanliga människor. När Dafa-lärjungar bekräftar Fa, hur kom­mer det sig att en person kan göra vad det skulle behövas tio eller hundra människor till att göra? Och, när ni bekräftar Fa har ni sett att den slags mäktiga dygd hos en kultiverare som uppvisas av Dafa-lärjungarna i Kina när de ställs inför döden är någonting som vanliga människor inte skulle kunna lyckas med – det är inte någonting som vanliga människor skulle kunna göra. Och dessutom har denna förföljelse inte pågått i bara en eller två dagar, den har varat i några år nu. Att kunna komma igenom under denna slags långvariga, fruktansvärda plåga – man kan inte jämföra det med att utstå tillfällig smärta, eller med någonting som kommit genom ingivelse. Därför säger jag att Dafa-lär­jungar är enastående. Idag kan jag berätta detta för er: Dafa-lärjungar är magnifika, och ni har etablerat Dafas storhet i bekräftandet av Fa i den mänskliga världen. (Entusiastiska applåder)

När man ser på den nuvarande situationen kan man inte längre jämföra den med situationen omkring 20 juli 1999. Runt 20 juli 1999, när vi var som värst förföljda av den där ondskan, var vi ganska mycket på defensiven; ondskan förföljde oss, och vi slet verkligen för att berätta för världens människor om det. Vi var i ett rätt passivt läge. Nu är situationen annorlunda. Vi kan säga att de onda sakerna på låga nivåer har förintats till den grad att få återstår, och förutom det lilla antal dåliga människor som de kontrollerar så har deras förmåga att kontrollera världens människor efter eget behag i stort sett eliminerats. Som resultat vaknar världens människor upp och tänker över saker och ting, eftersom de befriats från yttre kontroll. Detta är er bedrift i bekräftandet av Fa. Dessutom består hela den här förföljelsen av lögner, förtal och de föraktligaste metoder som inte tål dagsljus. De vågar inte låta människor få veta det, eftersom världens människor kommer att chockeras när de får reda på fakta. Det är därför som Dafa-lärjungars klargörande av fakta är det mest kraftfulla. Att avslöja ondskan, avslöja den här förföljelsen, det är det mest kraftfulla sättet att eliminera och hämma dem.

Ni har gjort mycket bra ifrån er och ni har haft den effekten. Så, vad gäller hela den här förföljelsen så är situationen idag redan rätt annorlunda mot förut. Och utanför Kina i synnerhet, har vi nu gått från att vara på defensiven till att vara på offensiven; de där onda varelserna är på defensiven nu, för det finns verkligen få onda faktorer nu. Och de där människorna i det onda gänget som utnyttjades förändras också. Man skulle kunna säga att ondskans försök att förfölja Falun Gong utanför Kina har varit ett fullständigt misslyckande. (Entusiastiska applåder)

Och även i Kina misslyckas ondskans förföljelse. Som ni har sett kan de onda varelserna, eftersom de onda faktorerna verkligen är få nu, bara använda de medier som de fortfarande kontrollerar för att skapa lögner, men folk tror inte på dem längre. Genom att klargöra fakta inne i och utanför Kina gemensamt, har Dafa-lärjungar redan gjort det möjligt för en enorm grupp människor att få reda på fakta om förföljelsen, och även de människor som kom på efterkälken vid en viss tidpunkt på grund av att de inte studerade Fa flitigt, eller inte var beslutsamma, eller precis hade börjat studera Fa när förföljelsen startade, också de har klivit fram igen. Tidigare fanns det verkligen 100 miljoner människor som lärde sig Dafa i Kina, och de människorna har många släktingar och goda vänner. Alla klargör fakta och det har redan gjort en enorm grupp människor med­vetna om hur ond förföljelsen är. Så vad detta innebär är att det finns mindre och mindre chans för ondskan att kontrollera människor, det finns färre och färre människor som de kan styra, och folk tror mindre och mindre på ondskans förtalspropaganda, och detta har fått folk att bli mer och mer äcklade av det, och de onda varelserna själva minskar i antal. Detta är mer än skrämmande för de onda varelserna!

***Partiet har aldrig erkänt något av sina fel för folket. Oavsett vilka fruktansvärda saker de gör, oavsett hur fruktansvärt det är, så avvisar de det alltid och säger: ”Vårt parti har alltid haft rätt” (publiken skrattar), och oavsett hur stor kris dess regering är i så säger de: ”Situationen är helt och hållet utmärkt.” (Publiken skrattar)Jag försöker inte sätta igång något med ***partiets regim här. Jag tog upp detta eftersom ledaren för de onda varelserna som har förföljt oss hävdade att ”***partiet måste besegra Falun Gong”. Men jag vill inte besegra er, ***parti, ni är inte värda det. Det är ni, ***partiet, som har orsakat er kollaps medan ni har förföljt människorna och massorna, och under er förföljelse har ni uppmuntrat bedrägeri, ondska, stridigheter och korruption, och ni har förlorat folks hjärtan. Många människor har fått reda på fakta och tänker över saker och ting: ”Regeringen gör till och med något så grymt, den hittar på vad som helst. Är inte den här regeringen fruktansvärd?” Och särskilt nu när världens människor har fått reda på fakta om Himmelska fridens torg [självbränningen], funderar människor över saker och ting, de tänker över allting, såsom: ”Har ***partiet gjort detta hela tiden i samtliga sina politiska kampanjer?”

Halva det kinesiska folket har blivit förföljt av ***partiet. Innan ***partiets politiska makt var etablerad, fick, som ni vet, många rika människor sina hem plundrade och deras egendom delades upp och de blev till och med avrättade eller skickade till fängelse. ”Kampanjen för att undertrycka kontrarevolutionärer”, de ”Tre oppositionerna och Fem oppositionerna”, ”Kampanjen för att eliminera kontrarevolutionärer”, ”Kulturrevolutionen” – det förföljde ett stort antal kineser i dessa många många rörelser. Så när allt detta läggs ihop har mer än halva det kinesiska folket varit utsatta för olika former av förföljelse. ***partiets avsiktliga, avvikande, själsförvridande propaganda orsakade sannerligen en sorts avvikelse i sinnena hos det kinesiska folket, varigenom partiet och Kina som nation blandades ihop till att bli ett begrepp, och det är därför många gånger, oavsett hur dålig sak som ***partiet gjorde, som folket alltid trodde att regeringen hade rätt. Men den här gången är det annorlunda. Människor tänker över det.

Så när man ser på det utifrån den nuvarande situationen så överväger många människor i Fastlandskina dessa frågor lugnt och objektivt. För ondskan är detta i sig självt tillräckligt för att utgöra det största hotet. De onda elementen i olika dimensioner vill säkerställa att den ondskefulle huvudskurken i Peking kan göra ont, så de spärrade väldigt noga av Peking. Det faktum att SARS lyckades uppträda i Peking och till och med lyckades bryta sig in i Zhongnanhai och fälla några av medlemmarna i Politbyråns ständiga kommitté, jag säger er, detta är inte en enkel fråga om en infektionssjukdom, som världens människor tror att det är. Det är där ondskan spärrar av saker mest noggrant. Ondskan har blivit förintad till den grad, till den punkt då den inte längre ens kan vakta sitt eget näste, så Gudar har kunnat tränga igenom ondskans centrum. (Entusiastisk applåd) Den där huvudskurken tog en titt och såg att det var helt över, så den skyndade iväg till Shanghai. Den bad människorna att försvara Shanghai med sina liv, men vad talar den om? Även vanliga människor tyckte att den var irrationell – hur ”försvarar man det med sitt liv?” Sjukdomen är just ute efter era liv. Det fungerar inte även om du använder ett gevär för att skjuta den, (publiken skrattar)och till och med atombomber är värdelösa. (Publiken skrattar)Faktiskt sades de orden med en medvetenhet. Det är för att den inte är mänsklig, och innanför dess mänskliga hud finns ondskefulla dåliga andar, det var de andarna som talade – nästet har förlorats, så den vill att människorna ska försvara Shanghai in i döden. Kan det försvaras framgångsrikt? Till och med det näste som ni spärrade av mest noga, trängdes igenom, kan Shanghai försvaras? Omedelbart dök SARS upp över hela Shanghai. ”Mörklägg det!” Men vad den mörklägger nu är inte de siffror som samlades in. Den samlar inte in siffror längre. Den sade till underordnade tjänstemän: ”Varhelst SARS dyker upp kommer den ansvarige tjänstemannen där omedelbart att avskedas.” Så inga tjänstemän vågar rapportera om det. Så SARS ”försvann” bara sådär. Det spelar ingen som helst roll för huvudskurken hur många människor som dör, det enda som spelar någon roll är att kunna hålla sig själv vid liv. Så nu vågar ondskan inte stanna i Shanghai heller, och den jagar runt från plats till plats. (Publiken skrattar)Så sett från denna situation kan de där onda faktorerna inte hålla sig uppe längre och deras situation är hopplös.

Bry er inte om att de onda varelserna är så vildsinta, de skälver alla av fruktan och bävan, de är rädda. Naturligtvis, innan de är helt utrensade kommer de ondskefulla varelserna fortfarande att styra onda människor till att göra dåliga saker. De onda människorna förlorar allt förnuft när de styrs av ondskan, men så fort de lugnar ner sig är de rädda. Varje telefonsamtal från våra elever chockar dem till den grad att de inte kan sova på natten, så rädda är de. Och den där huvudskurken har insett sitt öde, ”Ingenting kan göras åt blommor som vissnar”[i] – det finns ingenting den kan göra. Den ständiga upptrappningen av förföljelsen av Falun Gong har inte lämnat dem någon utväg. Steg för steg har de trappat upp saker och de har varit angelägna om att trycka ner det och slå ner det i ett slag, så de lämnade aldrig någon utväg åt sig själva. De håller fortfarande oavbrutet på att skapa falsk propaganda, och de har inget sätt att förklara sig inför det kinesiska folket, de har inget sätt att förklara sig för människorna runt om i världen och den kinesiska regeringen har alltid spridit lögner för att bedra allmänheten, fabricerat rykten, hittat på falska nyheter och vållat så många vanliga, alldagliga människor döden genom förföljelse. Så ondskefullt – kan den här regimen fortfarande tillåtas existera? Inför ett framtida samhälle som har ett komplett rättssystem kan dessa människor inte undkomma rättvisan! (Entusiastisk applåd)Hur skulle de kunna undgå att vara rädda? De är rädda.

Naturligtvis, allt detta, vare sig du talar om förföljelsen eller ondskan som går mot sitt slut, så är denna sak inte avslutad. Så, som Dafa-lärjungar kan ni inte sänka garden beträffande att bekräfta Fa, och vi bör göra det ännu flitigare. Och för dem av er som inte gjorde det bra eller som trädde fram sent, särskilt ni måste fånga den sista chansen att göra det bra, för när det verkligen inte längre finns någon ondska kommer denna affär att nå slutet.

Om denna sak inte hade inträffat, då skulle jag när det gäller Dafa-lärjungar med positiva metoder fullständigt reda ut alla gångna tiders tacksamhetsskulder och förtrytelser som alla Dafa-lärjungar möter under sin kultivering, såväl som de olika problem och långvariga tidigare relationer och förtrytelser hos alla varelser på alla nivåer som jag möter under Fa-upprätandet. Men förföljelsen inträffade och det är sant att några människor gjorde dåligt ifrån sig och betedde sig på ett oacceptabelt sätt, så, eftersom ni inte gjorde bra ifrån er bör ni ta vara på tiden och kompensera förlusterna som orsakades av att ni inte gjorde bra ifrån er. Ni är Dafa-lärjungar så om ni vill gå väl framåt måste ni fokusera mer på kultivering.

Var och en av de tre sakerna som Dafa-lärjungar bör göra är mycket viktiga. Allting i din Fulländning i individuell kultivering är sammanflätat med ditt bekräftande av Fa, så du måste göra bra ifrån dig och du måste hitta och komma över dina brister i Fa-upprätandeprocessen. Hur kommer det sig att eleverna som bor i vissa områden samarbetar bra, medan eleverna i en del andra områden inte samarbetar så bra? Ni kan inte säga att det beror på att vi har specialagenter där som orsakar störningar, eller skylla det på det ena eller andra. Faktum är att jag talade om det här för länge sedan: när era sinnen är mycket upprätta vågar en specialagent inte vara där ni är. Han har bara två alternativ. Ett är att assimileras av det upprätta fältet, eftersom det rena och upprätta fält som Dafa-lärjungar ger ut rensar bort allting som är dåligt i en människas sinne. Det rena, upprätta fältet skulle lösa upp det, lösa upp allting som är icke upprätt i den personens medvetande, och det är en annan manifestation av räddande och en reflektion av medkänsla. När allting dåligt i en persons medvetande har lösts upp och försvunnit och han bara har kvar ett enkelt, rent sinne, då kommer den personen att erkänna det som är upprätt och gott. Så har han inte assimilerats? Det andra alternativet är att rusa därifrån så fort han kan, eftersom den dåliga personens tankekarma och dåliga föreställningar är rädda för att lösas upp.

Så hur kommer det sig att vissa människor kan snoka sig in dit där vi är? Naturligtvis finns det verkligen inte många av dem. Och hur kommer det sig att vissa människor de gångerna fortfarande förser ondskan med information? Det är för att vårt fält inte är rent och upprätt på de ställena, och det kan inte ha effekten att rädda varelser och rädda liv. Det kan inte chockera ondskan. Är inte det vårt eget problem?! Fortfarande håller ändå en del människor på och pratar om det, pratar om vilka som är agenter och om den personen eller den personen. Men är det inte ett problem hos oss själva? Det är det. Så från och med nu ska ni göra bättre ifrån er när det gäller att studera Fa, och på det sättet kommer era upprätta tankar att bli starkare och ni kommer att få större förmåga att rädda varelser.

Dessutom har vi ofta en del elever som pratar oansvarigt. När det finns olika åsikter, istället för att se på saker positivt och lugnt, slänger de ur sig några kalla ord och bara föser undan det som andra människor har att erbjuda. Att ta fram goda idéer och att omsorgsfullt samarbeta med varandra är det rätta sättet att göra saker på. Och särskilt när det gäller att göra vissa saker som en helhet bör ni samarbeta med varandra ännu bättre. Det är precis som att dra den där onda, huvudskurken inför rätta den här gången, det kräver allas samarbete och ni har röster som ekar från hela världen. Så när man ser på det på det sättet har ert samarbete varit mycket kraftfullt. Jag tycker att det har varit ganska bra på senare tid, men det finns fortfarande områden att förbättra.

Vad menar jag med områden att förbättra? Igår frågade en elev mig: ”Mästare, varför har Förenta Nationernas kommission för mänskliga rättigheter förvandlats till vad det är? USA tog upp Kinas problem med mänskliga rättigheter många gånger men varje gång blev deras försök nedröstade och till sist tog ingen ens upp frågan. Senare besattes till och med ordförandeposten av en regeringsmakt som allvarligt bryter mot de mänskliga rättigheterna.” Vi bör tänka över saker och ting på ett lugnt sätt och ibland kan vi verkligen se saker och ting klart till slut. Det är inte så att de upprätta elementen har upphört att vara verksamma. Det handlar om att det ibland är lätt för de gamla krafterna att utnyttja luckorna i det vi gör. Till exempel, när vi gör saker använder många av oss mänskligt tänkande för att komma på idéer, och ni har försökt allt ni kan för att få ett slut på den här förföljelsen och ni vill få vanliga människor att avsluta den. En del människor tänker: ”Varför slår inte USA ner den onda skurkaktiga regimen? Varför för de inte krig?” Och en del tänker: ”Det finns så många demokratiska länder i världen. Varför höjer de inte sina röster? Vad gör Förenta Nationerna nu?” Och det är så saker och ting ser ut på ytan. Men faktum är, jag kan berätta för er vad det återspeglar: vi är alltför beroende av mänskliga varelser. Om mänskliga varelser skulle avsluta förföljelsen, vilken skam det skulle vara för Dafa-lärjungar! Vi skulle inte ha bekräftat Fa, vi skulle inte ha etablerat mäktig dygd i förföljelsen, och våra Dafa-lärjungar skulle inte ha lyst upp sin egen väg. Jag har sagt att denna väg ska lämnas till framtiden. Är då inte denna sak avgörande? Det är så de gamla krafterna har kunnat utnyttja luckorna. Ni satte ert hopp till vanliga människor, så de gamla krafterna fick den resolution som dessa framställde nedröstad. Och medan ni fortsatte med att sätta ert hopp till vanliga människor gjorde de så att er resolution inte ens kunde tas upp och så att USA slängdes ut ur Kommissionen för mänskliga rättigheter. Ni satte fortfarande ert hopp till vanliga människor så de gjorde så att ett land som bryter mot de mänskliga rättigheterna blev ordförande. Vi bör bli mer förnuftiga genom att lära oss från dessa läxor. Vi har gått igenom så mycket och genom dessa läxor bör vi gradvis bli klartänkta.

Så när det gäller er stämning av huvudskurken denna gång har jag iakttagit och betraktat er. När jag upptäckte vissa problem sade jag till enskilda Dafa-lärjungar: ”Vi kan inte vara alltför bundna till vanliga människor.” Om vi verkligen drar den inför rätta, om vi verkligen klarar att stämma den framgångsrikt, om vi verkligen kan föra den här saken framåt, då kommer det att ha gjorts av våra Dafa-lärjungar. Varhelst det är ett problem så är det dit vi ska gå och klargöra fakta – domare, advokater, och de olika människorna som är inblandade i rättsprocessen är samtliga människor som vi bör klargöra fakta för. Så fort de mänskliga sinnena är upprätade kommer domstolen att stå på rättvisans sida. Kommer det då inte vara våra Dafa-lärjungar som gör detta? Kommer det inte som ett resultat av att Dafa-lärjungar bekräftar Fa? Kommer det inte att vara Dafa-lärjungars bedrift? Ni kan inte kalla det för att vanliga människor bekräftar Fa, det är Dafa-lärjungar som går sina vägar. Det är den lilla biten som gör saker annorlunda. (Läraren skrattar)Jag har iakttagit detta. Låt inte de gamla krafterna utnyttja några luckor.

Faktum är, för att tala om det från en annan synvinkel, att kunna dra ondskan inför rätta och att kunna stämma den, jag kan säga er, det är på grund av att ondskan har minskat i sådan utsträckning. Den har inte längre förmågan att handskas med saker och ting. Den är alltför upptagen för att ta hand om någonting som går bortom säkerställandet av det egna livet. Ni har sett hur det ena efter det andra av de fall som ni har lämnat in har accepterats och blivit framgångsrikt processat. Det är talande. Men vissa av er tänker fortfarande: ”Vad är det som händer?” Det handlar inte om att något händer. Det är bara det att ondskan är på nedgång. Den 20 juli 1999 var tidpunkten då ondskan började gå mot toppen, och den nådde toppen någonstans runt 2000 och 2001, och nu faller den tillbaka ner, faller ner mot botten.

Att utplåna Falun Gong världen över är något som ondskan inte ens vågar drömma om längre. De vet redan att det är omöjligt att utplåna Falun Gong i Kina, och dessutom håller människor på att vakna. Men de har backat in sig själva i ett hörn och det finns inte en chans att de kan vända om nu. De fortsätter att trappa upp saker och fortsätter att stapla upp fler och fler anklagelser. De har placerat sig så högt upp och deras taktik är så skandalös att de inte skulle kunna klättra ner även om det sattes upp en stege åt dem. De kan inte klättra ner, men de kan inte hålla sig stående heller, så de kommer att falla. Innan förföljelsen spreds Dafa från mun till mun, och det hade inte alltför stor påverkan i det internationella samfundet. Men alltmedan den här förföljelsen äger rum höjer den ständigt Dafas rykte och igenkännandet av Dafas namn, och knuffar ständigt fram den på den internationella scenen och mot den mänskliga världens topp. Det här var också ett av de gamla krafternas mål när de arrangerade förföljelsen. Är det inte det som har hänt? Mänskligheten blir mer och mer uppmärksam. Människor har fortfarande en sida som är hämmad, men om de hämmande elementen eliminerades så skulle den attityd som världens människor har gentemot Falun Gong inte ha varit sådan som den är i dag. Den skulle likna det sinnestillstånd som ni hade när ni först fick Fa, där ni så snart ni öppnade denna Fa visste vad det var. Just nu visas inte den inre innebörden i Fa för fler av världens människor, så människor kan inte se den. Det beror på att det är något som är reserverat för nästa skede. Om de framtida människorna erhöll Fa och blandade sig med dagens Dafa-lärjungar så skulle en massa saker bli svåra att hantera. Så jag har inte gjort alltför stora ansträngningar att driva på detta. Men många människor studerar Fa, kultiverar, och kommer in i Dafa. Det är i själva verket att etablera en grund för framtiden. De är de framtida kultiverarna och av den anledningen är detta också en aspekt av att Dafa-lärjungar räddar varelser.

När man ser på den övergripande situationen så är det i själva verket så saker förhåller sig för närvarande. Ringakta inte några saker som Dafa-lärjungar gör. Varje ord, varje flygblad, varje tangentnedslag, varje telefonsamtal från er, och varje brev har en enorm påverkan. Varelser som har kommit att förstå fakta blir vandrande medier, och de klargör också fakta. Det har haft en stor inverkan på samhället. Ni har också sett prestationerna och den sida av er som är kraftfull. Så medan ni går framåt ska Dafa-lärjungar fortfarande göra dessa tre saker: kultivera er själva väl, klargöra fakta och sända upprätta tankar för att eliminera ondskan.

Det är en annan sak. Som jag precis sade har just nu de onda elementen förstörts till den punkt att mycket få finns kvar. De onda element som jag talar om är de där röriga och konstiga varelserna i andra dimensioner. De är alla på verkligt låg nivå, men kommer ändå från olika system med väldiga valv och har hopat sig här. De finns där när ni öppnar upp en dimension, och de finns där när ni öppnar upp ett annat, så utrensningen av dem görs på nivå efter nivå. Ibland undrar ni: ”Varför finns det fler efter att jag har rensat bort dem, och varför finns det ännu fler efter att jag har rensat bort dem?” Det är så det är. Dessutom förgörs de som helhet, så deras totala antal minskar, och de minskar i olika dimensionsnivåer och plan.

Det finns något annat som jag aldrig har berättat för er förut, och det beror på att jag inte kunde tala om det för tidigt, och Mästaren gör de här sakerna i tur och ordning. När jag ber er eliminera och motsätta er de gamla krafterna så menar jag att ni ska motsätta er förföljelsen fullständigt och förgöra de elementen. Faktum är att vi har gjort det och vi har förintat dem. Vi har också i stora mängder förintat de onda varelser som utnyttjades av de gamla krafterna, och det övergripande Fa-upprätandet har kommit närmare och närmare, det förintar ondskan från toppen till botten i stor skala, och ni förintar också ondskan på olika nivåer och plan genom att sända upprätta tankar. Och sedan finns en sista sorts element. Vilken sorts element är det? Ni vet, jag ger er automatiska mekanismer för att låta er Gong växa och andra element såsom Falun. Dessutom ser mina Fashen personligen efter Dafa-lärjungar, och mina Fashen utsåg vissa Gudar som verkligen kan assistera i Fa-upprätandet att hjälpa till. Men de gamla krafterna har också arrangerat sina element systematiskt och arrangerade på det sättet allting som de ville. Så det här har försatt varje elev under inflytande från specifika arrangemang från de gamla krafterna och inflytande från de där varelserna bland de gamla krafterna. De där varelserna som de gamla krafterna arrangerade till att göra specifika saker är inte den sortens varelser som tillhör de röriga andarna på låga nivåer eller ruttna spökena som jag talade om. Det finns Buddhor, Dao och Gudar bland dem, fastän de alla är på låga nivåer, och här på den lägsta nivån som är den mänskliga världen gör de saker som ges till dem av de gamla krafterna. De manifesterar sig som mycket små, och ibland ser ni dem som en skinande liten ljusblixt som rusar förbi. De gamla krafterna arrangerade ännu fler runtomkring mig. Men jag har eliminerat dem i stora mängder.

Så hur agerar de? De har inga egna åsikter. Det är som om deras enda syfte är att fullfölja sina uppdrag. Vadhelst de gamla krafterna arrangerade för dem att göra på den tiden så gör de det till slutet. De kan höra all den Fa som jag lär ut men de vägrar att ändra sig. De ger sig inte förrän de har slutfört det de vill göra. Det beror på att de tänker på samma sätt som de gamla krafterna, de tror att de utför Fa-upprätandet, att de är Gudar, och att de måste fullfölja de gamla krafternas påbud, och de vill fortsätta med att göra det. Trots att de gamla krafterna nu har blivit eliminerade och de kvarvarande spillrorna till andar på de lägsta nivåerna inte längre kan ha så mycket effekt, är många former av störningar, många element i förföljelsen, den förföljelse som kommer till uttryck i olika regioner i Kina, och den falska propagandan, alla resultatet av att de kon­trollerar elaka människors sinnen. Som er Mästare erkänner jag dem över huvud taget inte. De kan inte se något av det som jag verkligen vill göra, så de rör till och rör till det där inne innan mitt Fa-upprätande kommer och de har hittat på en uppsättning med saker. När väl Fa-upprätandet anländer kommer jag att fullständigt rensa bort dem och allt som de har gjort, och på ett ögonblick på nytt skapa saker som verkligen tillhör framtiden. De gamla varelserna kan inte se den process som kommer efter Fa-upp­rätandet och anledningen är att de tillhör det förgångna, därför kan de inte se framtiden. De kan inte se det framtida kosmos saker så de håller envist fast vid det som de vill ha, och de har gjort dessa saker hela tiden. Så för att vi inte ska erkänna någonting som de gamla krafterna gör, inte erkänna förföljelsen och störningarna av Fa-upprätandet, för att få förföljelsen att upphöra tidigare, och gå våra egna vägar, kan vi inte göra det utan att rensa bort den här sortens störning som kommer från dem, för de vill fullfölja den uppgift som getts till dem av de gamla krafterna.

Ur det övergripande Fa-upprätandets perspektiv så har de begått ytterst allvarliga synder och gjort mycket ont. Fastän de gamla krafterna i grunden har blivit eliminerade så måste de som gör specifika saker också elimineras. De är de gamla krafternas verkliga bakom-kulisserna-hjälpare och de håller fast vid allting som de gör. Jag har sagt många gånger att de onda varelserna och de gamla krafterna har utnyttjat tiden innan Fa-upprätandet kommer och luckorna som skapats av himmelska kroppar på hög nivå som kommer ner och har vräkt karma och rutten substans i kosmos och i människovärlden på mig, och de har velat låta mig utstå allt det och eliminera det. Jag säger till dem: ”Ni kommer att få stå till svars för allting ni gör.” De bryr sig inte om det utan säger: ”Du hoppade ner i dynghålet så hur skulle din kropp kunna vara fri från dynga?” Det de menar är: det här stället är smutsigt, så hur skulle du kunna komma hit utan att de här sakerna hände dig? Det här är så långt som den högsta förståelsen hos de gamla krafternas visdom sträcker sig och det speglar tillståndet för detta kosmos tidsålder – det är så som de alla ser på saker och ting. Men vad de inte kunde gissa var att vad jag än stöter på i Fa-upprätandet – och det innefattar allting i Fa-upprätandet som inte är vad jag ville ha men som framtvingats – så är det det verkliga hindret för Fa-upprätandet och den slutliga manifestationen av kosmos bildande-varande-degenerering. De säger att den här materiella dimensionen är smutsig, men den här dimensionens smutsighet orsakas av skillnaderna mellan nivåerna hos kosmos struktur. Det räknas inte som verkligt smutsigt. Så när en Gud kommer hit och inte kan återvända så beror det inte på att smutsen inte kan tvättas av, utan på att hans livsnivå har sjunkit. Det beror på inflytandet från diverse olika begrepp och olika varelser i kosmos att de inte kan återvända. Så det som verkligen förorenar mig, skapar svårigheter för mig, orsakar svårigheter för Fa-upprätandet och förföljer Dafa-lärjungar, är faktiskt inte de smutsiga elementen här utan de där förvrängda begreppen hos kosmos varelser som manipulerar de där elementen. De där elementen på låg nivå är motstånd som de gamla krafterna producerade specifikt, och de har orsakat de här fallen av förföljelse och de här olika formerna av problem. Det är den verkliga föroreningen. Så när de säger: ”Du hoppade ner i dynghålet så hur skulle din kropp kunna vara fri från dynga?” så är inte dyngan svårigheten eller hindret, i själva verket är den verkliga dyngan just de gamla krafterna och alla de varelser som försöker tvinga något på Fa-upprätandet. Så det verkliga hindret för Fa-upprätandet är de. Det är just de här så kallade varelserna i höga riken som har manipulerat varelser på låg nivå till att utföra deras order, ansett varelser i den Trefaldiga världen vara fullständigt värdelösa, och som är orsaken till de många svårighetselementen för de varelser som kom ner i det förgångna och inte kunde återvända.

Så som jag sade till er förut, jag har sagt att jag visste att jag var tvungen att stöta på svårigheter i Fa-upprätandet, och jag visste i vilken utsträckning det skulle hända. Jag sade i själva verket till er att allting var under kontroll. Jag sade faktiskt att jag visste att de skulle göra de här sakerna och att de gamla krafterna skulle dyka upp. Kosmos är inte längre tillräckligt bra så de skulle göra de här sakerna. Allting som de håller fast vid, allting som de har arrangerat och allting som de vill ha – alla de här sakerna var oundvikliga. Upprätta Gudar uppför sig naturligtvis inte som de dåliga varelserna på låg nivå som vårdslöst gör dåliga saker. De uppför sig naturligtvis alla på ett bra sätt. Men den här godheten är förvrängd och det finns fasthållanden bakom godheten. Dessutom, just på grund av deras goda uppförande är de hinder som de har skapat de mest effektiva när det gäller att bedra både sig själva och andra. Om det inte vore för Fa-upprätandet så skulle det verkligen vara svårt att bryta igenom de där sakerna.

Så för att fullständigt eliminera alla de onda elementen ska Dafa-lärjungar från och med nu när de sänder upprätta tankar fullständigt rensa ut de gamla krafternas bakom-kulisserna-hjälpare, vilket betyder att eliminera dem. De utför specifikt allting som de gamla krafterna vill ha gjort. Först efter att de har eliminerats kan fler varelser räddas, och mina Fashen och de upprätta Gudarna som verkligen upprätthåller Dafa kommer omfattande att se efter saker och ting. Börja eliminera dem fullständigt. Majoriteten av dem finns på låga nivåer och kontrollerar direkt ruttna andar. Det är mycket lätt att eliminera dem eftersom deras nivåer är ganska låga, men de gömmer sig inne i den ytligaste dimensionen.

Det jag just sade till er är mycket viktigt. Från och med nu när vi sänder upprätta tankar är det viktigaste att sikta på dem och de kvarvarande ruttna andarna som stör Fa. Naturligtvis, fortsätt bara med att sända upprätta tankar som ni gjorde förut. Nu när jag har talat om det vet ni om det, och det räcker att ha ett klart mål när ni sänder upprätta tankar. Det finns ingen anledning att tänka på saker som är alltför specifika. Ha det här målet i sinnet: gör fullständigt slut på de gamla krafternas inblandning. (Entusiastiska applåder).

Anledningen till att jag inte berättade det här alltför tidigt är att tidigare hade hela de gamla krafternas system och varelserna på låga nivåer skapat mycket komplicerade element, och om de rensades ut tillsammans med alla sorters röriga varelser så skulle de här sakerna bli verkligt kaotiska. Nu är det rätt tid. Jag har också arrangerat så att upprätta Gudar och mina Fashen helt tar över, helt övervakar dem, hindrar dem från att störa saker och ser till att inga problem uppstår.

En annan sak är att många människor i publiken kommer från andra länder, och många människor har ansvarspositioner. När Dafa-lärjungar bekräftar Fa så spelar det ingen roll vilket land eller område ni befinner er i, eller vilken etnisk grupp ni tillhör, som Dafa-lärjungar finns det ingen sådan särskiljning. Ni är alla en kropp. För dem av er i publiken som tillhör den gula rasen kanske er själ inte är den sortens varelse. Om ni är vita kanske ni inte är vita egentligen. Med andra ord ska ni under kultiveringen inte hålla fast vid de sakerna, och de sakerna spelar ingen roll. Så ni ska samarbeta väl med varandra. Just nu blir Dafa-lärjungar mer och mer klartänkta eftersom de har upplevt så mycket och de blir alltmer förnuftiga, så medan ni arbetar tillsammans är ni mycket mer i harmoni än tidigare. Ju bättre ni samarbetar med varandra som en helhet, desto mer kraftfulla är ni, och ju kraftfullare ni är, desto större är er inverkan. Faktum är att det ni ser i människovärlden under förföljelsen och när ni bekräftar Fa är ganska lugnt. Men i andra dimensioner är inflytandet enormt och påverkan enorm. Varje gång ni har en aktivitet är det ett stort slag mellan gott och ont i himlen. Naturligtvis har de onda blivit färre och färre nu, och det är som om de sopades bort. Men självklart, så länge ondskan existerar kommer den att orsaka skada. Vi kan inte sänka garden och vi behöver fortfarande samarbeta ännu bättre och kommunicera med varandra ofta.

Vandra den sista biten av Dafa-lärjungarnas väg väl! Mer kommer att sägas i framtiden. Jag vill inte säga alltför många saker enbart för att hylla er, och jag vill inte lovorda er alltför mycket. Ni är alla Dafa-lärjungar så Mästaren går rakt på sak i allting jag talar om. Jag ska inte säga mer på den här konferensen eftersom ni behöver äta lite lunch. (Långvariga, entusiastiska applåder).

Framtida Stora Upplysta (Mästaren ler), i den slutliga fasen av Fa-bekräftandet, etablera er största mäktiga dygd! (Långvariga, entusiastiska applåder).[i] En rad från den kända kinesiska dikten ”Huan Xi Sha” av Yan Shu.

Övers. anm.: Något preliminär. Översatt från engelska 030727, några få saker kontrollerade mot kinesiska.