Fa-undervisning påsken 2004
vid Fa-konferensen i New York

Li Hongzhi
11 april 2004

Hej! (Publiken: Hej Mästare! Applåder)

Vi har ett stort evenemang här. (Applåder) Många människor har kommit till den här Fa-konferensen, omkring fyra tusen verkar det vara. (Mästaren skrattar) När man ser på den nuvarande situationen så skulle jag säga att när det gäller Fa-upprätandets övergripande tillstånd så har Dafa-lärjungar gjort extremt bra ifrån sig i den Trefaldiga världen och de har spelat en avgörande roll. Mästaren tackar er alla för detta. (Varma applåder)

Under dessa få år har vi varit utsatta för allvarlig förföljelse. Fa-upprätandet är till sin natur en väldigt allvarlig sak som påverkar alla levande ting. Den kosmiska kroppen är oändligt stor, och antalet varelser är omätligt – så många att de är oräkneliga. Till och med på en liten partikel finns det omätliga, oräkneliga varelser. Hur många varelser har då en sådan enorm kosmisk kropp? Fa-upprätandet påverkar någonting så enormt, men vare sig det är de gamla krafterna eller en del varelser på låg nivå som de utnyttjar, så stör de Fa-upprätandet, håller fast vid det som de vill ha och använder alla upptänkliga sätt för att försöka styra Fa-upprätandet. Synden är enorm. Faktiskt har jag också sett mycket klart att i grund och botten vill de gamla krafterna och dessa gamla varelser som tillhör de sista av de sista, använda den här gångens Fa-upprätande för att eliminera och sålla bort de varelser som de inte vill ha, och därför låter de en del varelser störa Fa-upprätandet. Beträffande de gamla krafterna och varelser som inte kan ha en korrekt förståelse när det gäller Dafa, alla inräknade, så kommer till och med en liten störning eller respektlöshet mot Dafa att vara en anledning till att de inte kan bli kvar. Till slut vill de där gamla faktorerna på hög nivå göra sig av med de många varelser som de inte vill ha, och det är därför som de släppte lös och styrde ett enormt antal varelser till att göra saker som stör Fa-upprätandet. På en grundläggande nivå vet de att inte någon varelse på någon nivå kan skada Fa-upprätandet. Medan jag kontrollerar de grundläggande sakerna övervakar de där slutliga varelserna i sina respektive riken säkerheten i den här saken för att skydda sig själva, och antalet varelser som de vill rensa bort är fullkomligt enormt.

Mycket tidigt i Fa-upprätandet insåg jag någonting: närhelst jag vill rensa bort någon grupp med varelser på någon nivå så är det inte mycket att säga eller göra – en tanke sönderdelar allting, och det går extremt snabbt. Men att i Fa-upprätandet behålla vissa varelser, det är helt enkelt extremt svårt att göra, med utmaningar staplade på varandra, varelser som har stört Fa-upprätandet är inte kvalificerade för att stanna kvar nu, eftersom de har stört Fa-upprätandet som de har gjort. Så i Fa-upprätandet, när väl en varelse blir inblandad och har en störande effekt, vilket jag inte accepterar, så är den i förskräcklig fara – jag förklarade [just] det grundläggande här. I den här processen, i alla riken och på alla olika nivåer, har de varelser som påverkar Fa-upprätandet alla sina egna specifika sätt, och de är olika i olika nivåer och riken; alla befinner sig i sina riken så de har olika förståelser när det gäller Fa-upprätandet. Väldigt många nivåer och väldigt många varelser har olika förståelser när det gäller Fa-upprätandesaken och det resulterar i kaos och det har fullständigt uppvisat många varelsers degenererade manifestationer i det sista skedet av den gamla Fas princip bildande-varande-degenerering-förintelse.

Vad innebär då ”ett omätligt antal varelser”? Tänk på detta: till och med när det gäller vilken som helst etnisk grupp eller vilket som helst land på denna lilla Jord så är det, närhelst någonting händer, många människor som är för det och många som är emot det, och människor kommer att ha alla slags uppfattningar om det. Så med detta kosmos – en sådan gigantisk kosmisk kropp – och Fa-upprätandet – en sådan stor sak – och när situationen är den att varelser inte inser vilken fara det väldiga himlavalvet är i eller vilken fara som alla varelser står inför, och när det är så att Fa-upprätandet involverar alla varelsers livsviktiga intressen, med alla varelsers olika sätt att reagera, så kan ni föreställa er hur komplicerat allt är. Många elever har tänkt: ”Så beträffande att bekräfta Fa, om jag kunde se vad som händer i andra dimensioner så kunde jag göra det bättre.” Men faktum är att i en del fall där människor har sitt Himmelska öga öppet och kan se de där sakerna, så är de faktiskt mer benägna att bli störda. Beträffande några människor så orsakade deras fasthållanden att det som de såg störde deras kultivering och bekräftande av Fa. Det är därför som jag tycker att det bästa sättet under den här perioden är att garantera en hel del Fa-studier. Om varje Dafa-lärjunge kunde utvärdera allting med Fa så skulle ni ta itu med saker på ett ännu mer upprätt sätt och då skulle våra elever inte så lätt få problem, vare sig de kan se [andra dimensioner] eller inte. Det är på grund av att med Fa här så kan ni helt enkelt följa Fas krav. Det spelar ingen roll vilka tillstånd andra varelser är i så kan inga av deras olika, hela tiden växlande komplexa manifestationer, störa en Dafa-lärjunge.

Så när man ser på den nuvarande situationen så kommer hela den mäktiga Fa-upp­rätandeströmmen närmare och närmare den yttersta ytan, och närmare och närmare det som är det högsta, slutliga, största och mest centrala. Jag har sagt att många profetior inte är exakta i sina skildringar av de sista tidsperioderna; de var mycket exakta angående saker och tings förlopp längs vägen, när det går mot slutet är det inte exakt längre. Orsaken är – även om vårt kosmiska system är ofantligt stort bortom all jämförelse så är begreppet med så många kosmiska kroppar och de oräkneliga varelserna som jag har talat om, alla inom detta system; och den här förföljelsen, arrangerad av de krafter som formats av de gamla varelserna för att ”testa” Dafa-lärjungar, de specifika orsakerna till att de gamla krafterna uppstod, Fa-upprätandet självt, de varelser som ska räddas, och så vidare, är alla inom denna räckvidd – att vårt enorma kosmos, oavsett hur stort det är emellertid inte är ensamt existerande i kosmos, det finns faktorer bortom detta kosmos, och de faktorerna har alla att göra med den grundläggande frågan om huruvida kosmos kan existera eller inte. De faktorerna är ännu mer mikrokosmiska, och alla ändringar har orsakats av att dessa enorma faktorer har blivit påverkade i Fa-upprätandet.

Med andra ord är det en fråga om huruvida detta kosmos kan existera självständigt efter att jag är färdig med Fa-upprätandet. För att dra en parallell, om man håller en boll i luften så faller den när man släpper den, och när man släpper en ballong så flyger den iväg. Dessa paralleller är inte helt riktiga, det är bara för att ge er en uppfattning; faktiskt är det inte precis så. Faktorerna bortom kosmos behövde man också arbeta på, men hur det än är så är det inte längre frågan om att arbeta på de sakerna under Fa-upprätan­det. De faktorerna är inte inom räckvidden för vårt kosmiska systems gigantiska kosmiska kropp. Allting som skulle göras under Fa-upprätandet, liksom de gamla krafternas arrangemang, och detta innefattar hur alla varelserna skulle agera, finns inom denna räckvidd. Frågorna bortom detta område existerar inte längre. Men deras existens orsakade en separation i mikrokosmos, och den separationen håller den slutliga, mest ytliga mänskliga världen separerad. Just nu är Fa-upprätandet redan i processen att lösa dessa problem. Efter att problemen är lösta så är i grund och botten allting löst. I den sista Fa-föreläsningen sade jag att detta kosmos faktiskt redan har fullbordats, och det var det jag menade.

Fastän mer än fyra år har passerat så har förföljelsen inte upphört, och det är på grund av att de slutliga orsakerna ännu återstår att lösas fullständigt. Men den övergripande situationen har gått igenom enorma förändringar. Som ni har sett så har de onda faktorerna blivit mycket, mycket få och de mörka hantlangarna som jag bad er rensa bort, de där dåliga gudarna som banade sig väg in i den Trefaldiga världen, också de har rensats bort till den grad att bara ett fåtal finns kvar. Och dessutom, utanför den Trefaldiga världen, beträffande en del varelser på hög nivå, vilka har spelat en negativ roll, så håller de på att bli bortrensade. Så som saker och ting nu ligger till, eftersom de gamla krafterna som påverkar Fa-upprätandet har krympt, och alla de störande faktorerna i den Trefaldiga världen har reducerats kraftigt, så blir människorna i den här världen allt vaknare. Och det är inte bara människorna i den här världen, alla varelser i den Trefaldiga världen vaknar upp och tänker över saker och ting på egen hand. Det finns fortfarande en del människor vars huvuden är något dimmiga på grund av ondskans propaganda, men när ni gör ett bra jobb med att förklara saker och ting när ni klargör sanningen, så kommer människor omedelbart att fatta eftersom det inte finns någon mer kontroll från ondskan i aktion.

I processen med att klargöra sanningen spelar Dafa-lärjungar verkligen en viktig roll, och de har gjort ett storartat jobb. Era förhållanden är rätt tuffa; också andra människor vet att Falun Gong inte har några pengar. En del Dafa-lärjungar befinner sig i knappa omständigheter. Men i den här situationen behöver ni fortfarande tänka på den bild som ni visar upp i samhället och inför vanliga människor, eftersom en Dafa-lärjunge måste vara en god människa var han än är, eller hur? Så ute i det vanliga samhället, på jobbet, i familjen, eller i vilka interaktioner det än må vara, ska ni ge människor en positiv bild av Dafa-lärjungar. Era resurser är begränsade och det är därför som det är så krävande och svårt att göra. Men trots det behöver vi fortfarande göra vår Fa-upprätandeväg rak och upprätt och vi kan inte hamna på avvägar. Om vi ska göra den rak, då, ja, ni vet, det finns bara en väg som är rak, och bara ett steg utanför vägen innebär att gå fel. Vi kan inte hamna på avvägar, och detta innebär att vår väg inte är alltför bred eller lätt att vandra, som det verkar. Ni kan inte göra som ni behagar eller göra vadhelst ni vill – om så vore fallet så skulle Fa-upprätandet inte vara upprätt. Ni behöver göra ert Fa-bekräftandes väg rak och upprätt. Vartenda steg, varenda sak, inklusive en Dafa-lärjunges ord och handlingar, och ert uppförande i varje hänseende ute i samhället måste vara upprätt. När det gäller detta har Dafa-lärjungar som helhet och i stora drag lyckats göra det, och den bild av Dafa-lärjungar som har presenterats för världens människor är bra. Nu är samhällsmedborgarna ganska klara över detta och de vet att Dafa-lärjungar alla är goda människor, och inte bara goda människor utan den bästa samlingen människor. Det faktum att människor i den här världen kan erkänna detta är resultatet av våra Dafa-lärjungars stora uppoffringar och mödosamma ansträngningar med att bekräfta Fa; det är bara genom dessa som världens människor har kommit att erkänna det. Det finns ett så stort antal varelser, det finns mer än 7 miljarder människor i världen, och i förhållande till hela världen är Dafa-lärjungar bara en droppe i havet. Hur mycket uppoffringar var ni inte tvungna att göra för att åstadkomma detta? Hur stora ansträngningar var ni inte tvungna att göra? Utomordentligt, helt enkel utomordentligt! (Applåder)

På grund av att världens människor har vaknat upp blir just nu denna förföljelse som ondskan skapade svårare och svårare att upprätthålla. Runtom på detta klot förlorar de onda varelserna den miljö som de behöver för att göra ont, och även i Kina förlorar de den miljö som de behöver. Ni har sett och hört talas om detta, och när ni har arbetat för att klargöra sanningen så har ni kommit att känna till detta mycket väl. Just nu är många människor i Kina ytterst förargade över den här förföljelsen. Naturligtvis finns det en del människor som inte känner till sanningen ännu, och i den situationen väntar de varelserna på att våra Dafa-lärjungar vidare ska föra med sig de Goda Nyheterna och sanningen om situationen. Men det kommer alltid att finnas en del människor som helt enkelt inte håller måttet. Om alla höll måttet så skulle det inte bli något Fa-upprätande. Om alla varelserna i kosmos höll måttet, då skulle det verkligen inte ha funnits något bekräftande av Fa. Det är just på grund av att de inte håller måttet som de verkligen uppvisar tillståndet och uppförandet hos det gamla kosmos varelser under det sista skedet av bildande-varande-degenerering-förintelse.

Eftersom Fa-upprätandet ännu inte har avslutats, även om världens människor vaknar upp när det gäller förföljelsen av Dafa-lärjungar, så sjunker moralen hos världens människor snabbt, och det är ytterst skrämmande. Ju längre det drar ut på tiden, när det gäller att rädda framtidens varelser … Den här saken, för mig är det ingenting svårt, och även om du har fallit ner i Helvetet så skulle jag också kunna göra det, men huruvida det fortfarande skulle vara värt att göra det och huruvida det fortfarande skulle göras, det är frågan. Medan Dafa-lärjungar klargör sanningen, när de låter världens människor se sanningen, så har det den dubbla effekten att i viss utsträckning stoppa människans moraliska nedgång.

Naturligtvis, Dafa-lärjungar och jag erkänner ingenting som har att göra med de gamla krafterna. Dafa har format Dafa-lärjungarna, och Dafa-lärjungar kommer definitivt att skydda Fa när de kultiverar. Men Dafa-lärjungars förmåga att bekräfta Fa har inte som syfte att utstå den här förföljelsen, och ännu mindre är det för att klargöra sanningen bland världens människor. Jag bad bara Dafa-lärjungarna att klargöra sanningen eftersom förföljelsen har ägt rum och har orsakat den här situationen. För att uttrycka det tydligare så existerar inte Dafa-lärjungar för att klargöra sanningen; vi gör det för att de gamla krafterna orsakade den här förföljelsen och vi inte hade något val. Vi utnyttjar den här förföljelsen medan vi trotsar den, och vi skapar ännu större mäktig dygd för Dafa-lärjungar när vi klargör sanningen. Det som Dafa-lärjungar har gett kommer absolut inte att vara förgäves.

Som ni vet finns det en princip som är en del av både det gamla kosmos Lagar och det nya kosmos Lagar: det spelar ingen roll vilka svårigheter en varelse utstår eller vilka välsignelser han får i vilken dimension som helst i kosmos eller i vilken miljö som helst, det kommer att ske återbetalning – endera en belöning för gott eller vedergällning för ont, och det är säkert, absolut. Då, eftersom Dafa-lärjungar har gjort så mycket för varelserna så uthärdades inte några av deras enorma uppoffringar förgäves när de felaktigt förföljdes, det är säkert. Så det som väntar Dafa-lärjungar i framtiden är säkerligen det allra mest underbara. (Applåder) Det spelar ingen roll hur många varelser det finns som gör ont, det lidande och den förföljelse som de har tvingat på Dafa-lärjungar – oavsett vad motivet var eller vilka metoder som använts – kommer att ge de varelserna de allvarligaste och mest skrämmande konsekvenser, och det är för den förföljelse de utförde. Den här typen av återbetalning är den vedergällning som de får för att ha begått den största synd – störandet av Fa-upprätandet – och det som väntar dem är de mest fruktansvärda saker. Beträffande Dafa-lärjungar å andra sidan, trots att de har utstått alla slags störningar och förföljelse, så är det som Dafa-lärjungar har vunnit från detta den mest framstående, mest storartade och högsta mäktiga dygd, vilken kommer att vara för alltid. (Applåder)

Fa-upprätanderesan kommer inte att fortsätta länge, det kommer inte alltid att vara så här. Så de Dafa-lärjungar som under den här tidsperioden har tagit sig igenom har lyckats göra mycket bra ifrån sig, och har lyckats gå sina egna vägar väl trots att alla slags saker har stört, de har alla skapat sin egen mäktiga dygd. Var och en av de sanna Dafa-lärjungarna har gjort vad de skulle göra, och har lagt grunden för allting som är det bästa för en varelse i framtiden. När så mycket har uppnåtts kan jag nu vara lugn, och jag oroar mig inte längre över huruvida ni kan klara det. (Applåder) Det som har kommit fram är bevis för att ni har klarat det. I framtiden när ni ser tillbaka [kommer ni att se att] den här vägen var lysande och löftesrik, storartad, och någonting som aldrig har existerat – ens sedan tidens början. Man kan prata om hur så och så många av kosmos gudar kom ner till världen tidigare för att rädda människor och skapa den och den mäktiga dygden, men jag ska berätta för er, mina sanna Dafa-lärjungar: er framtida mäktiga dygd kommer att överstiga den hos vilken som helst gud som kom till den här världen tidigare vid vilken som helst tidpunkt i historien (applåder), för ni är idag en del av Fa-upprätandet. Ni behöver värdesätta det – ni måste värdesätta den väg som ni har vandrat. Bara när ni värdesätter de steg som ni har tagit kan ni göra bra ifrån er på vägen framåt. Inte mycket av resan är kvar. Gör ännu bättre ifrån er på er väg och gör saker och ting ännu mer upprätt.

Under den här förföljelsen har varje Dafa-lärjunge blivit klartänkt och förnuftig. På den tiden när jag just hade börjat sprida Fa, när jag tittade på folk i publiken så tänkte jag på någonting. Vid den tiden hade de människornas huvuden få upprätta tankar i sig, och det var till och med ovanligt för dem att ha sina sanna, egna tankar. Mänskliga varelser är påverkade av alla slags idéer ute i samhället, och med deras koncept som de har fått efter födelsen formar de inrotade föreställningar om olika saker i människovärlden. Och dessutom kontrollerar och stör en del faktorer från utsidan människor. Det var den typen av varelser jag ställdes inför på den tiden. På den tiden när många elever sade ”Dafa är storartad”, så var de inte uppriktiga, och en del människor hade tvivel angående de enorma förändringar som deras kroppar genomgick. När jag tittade på de varelserna tänkte jag för mig själv: ”Kan de klara det? Kan de komma ut ur det tillstånd som de befinner sig i?” Och sedan fanns det faktorer i deras kultiveringsväg som förde med sig störningar till deras kultivering och mitt Fa-upprätande. Vad svårt det var! På den tiden tänkte jag på det här hela tiden. Men nu är jag inte orolig över de sakerna längre. De Dafa-lärjungar som har tagit sig igenom förföljelsen, jag ska berätta för er, de har blivit mer och mer lugna till sinnes och mer och mer medvetna om vad de gör, deras upprätta tankar blir allt starkare, och deras medvetenhet blir allt klarare. Inte bara har jag slutat oroa mig över de sakerna, jag är till och med glad över att se det tillstånd som ni befinner er i. (Entusiastiska applåder) Dessa varelser har verkligen blivit medvetna, och deras liv är nu i händerna på deras egna upprätta tankar. De är dessutom varelser som kultiverar sig själva i Fa-upprätandet och som är klara över de vägar de vill ta och klara över vad målet och meningen är med deras existens. Så utomordentligt. Så när jag ser på den nuvarande situationen oroar jag mig inte över någonting nu, och jag vet att ju längre fram vi kommer, desto bättre kommer ni att göra ifrån er. Under bekräftandet av Fa är det ni som har kommit på många av idéerna, och ni har löst många problem själva. I bekräftandet av Fa så tänker ni på hur ni ska göra för att bekräfta Fa bra, denna den mest storslagna uppgift, och hela världens Dafa-lärjungar funderar alla över det gemensamma uppdraget, ni samarbetar med varandra, diskuterar och debatterar och analyserar saker och ting med varandra för att komma fram till de bästa tillvägagångssätten. I vilket fall som helst är detta Dafa-lärjungars unika sätt att kultivera, och det är någonting som historien aldrig har haft förut. (Applåder)

Idag är det påsk, dagen för en guds återuppståndelse! (Entusiastiska applåder) Det är allt jag kommer att säga idag. På denna speciella, strålande dag, må också Dafa-lärjungars gudomliga sidor återuppstå! (Lång stund med entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska 040519, en del saker kontrollerade mot kinesiska.