Fa-undervisning vid den internationella
Fa-konferensen i New York 2004

Li Hongzhi
21 november, 2004
New York

Alla har arbetat hårt! (Applåder)

Som kultiverare, särskilt Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperioden, axlar ni ett mycket viktigt ansvar, och ni har ett stort uppdrag som historien har tilldelat er. Men ni har alla gjort mycket bra ifrån er, detta kan jag, er Mästare, säga även inför alla varelser i kosmos; med andra ord, ni har vunnit deras beundran. Trots att de saker ni gör i den här världen väldigt mycket liknar de vardagliga saker som vanliga människor gör, är faktiskt Dafa-lärjungarnas utgångspunkt och ändamål med det ni gör helt annorlunda jämfört med vanliga människor. Eftersom människovärlden är i illusionen så är det svårt för vanliga människor – vilka är fångade i det som är verkligt och påtagligt för dem – att skilja mellan det sanna och det falska. Så vare sig vanliga människor förstår det eller inte så använder Dafa-lärjungar bara vanliga människors former för att rädda alla varelser. För en kultiverare, just på grund av den illusion som finns här i det mänskliga samhället, låter den här miljön dig kultivera, en människa som lyckats med kultiveringen är därför enastående.

De flesta elever har på det hela taget gjort mycket bra ifrån sig i hela Fa-bekräftandeprocessen. Givetvis finns det en del som inte har gjort bra ifrån sig, men de som inte har gjort bra ifrån sig har specifikt kommit hit för att utföra dåliga saker, de gamla krafterna hade från början arrangerat att de skulle göra dessa saker. Oavsett hur han brukar agera bland Dafa-lärjungar så visar han därför upp sin sanna sida i det kritiska ögonblicket. Det spelar ingen roll hur väl han pratar om saker och ting eller hur bra han agerar inför alla, det är bara vid kritiska tidpunkter som hans verkliga jag visas fram.

Ni har kommit igenom svåra tider som varit fulla av prövningar och svårigheter. När man ser på situationen nu är det ingenting mot hur det var förut. När det först började efter 20 juli 1999 var ondskans raseri så intensivt och på det sätt de radade upp sina onda krafter verkade det som om de verkligen skulle försätta Dafa-lärjungar i dödlig fara. Nu har ni sett, eller hur, att historien inte har skapats för dessa onda varelsers skull; historien har skapats för att etablera Dafa-lärjungarna, historien har skapats för att alla varelser skulle bli räddade i sista ögonblicket. (Applåder) Sedan en mycket avlägsen tid i historien har människor gått igenom många, många civilisationer i olika perioder, mänsklighetens liv har fyllts med många, många saker från alla slags historiska kulturer, alltifrån forntiden fram till idag. Allt som människor har manifesterat i den sentida historien och kulturen, och allt som varelser hade manifesterat på Jorden för evigheter sedan – som vanliga människor ser det är det en process i mänsklighetens historia samt en process där liv har förökat sig; som vetenskapsmän ser det är det livets evolutionsprocess. Sanningen är att det är varken eller. Hela den Trefaldiga världen, inklusive alla varelser i det mänskliga samhället, konstruerades, formades, uppstod, föddes och skapades för att alla varelser skulle bli räddade och frälsta av Fa-upprätandet i kosmos sista ögonblick. Med andra ord skapades den Trefaldiga världen för det ändamålet, ändamålet att rädda alla varelser i kosmos.

Under perioder ännu längre tillbaka i tiden, i denna mänskliga nivås dimension, i denna miljö där mänskligheten befinner sig, i detta materiella plan bestående av molekyler, fanns överhuvudtaget inte mänskligheten. Dagens människa har upptäckt utomjordingar i sina utforskningar. Ja, i det förgångna var det sådana varelser som spreds ut över detta plan som består av molekyler, och mänskligheten fanns aldrig någonsin. Varför skapade gudar senare människan? Eftersom kosmos skulle rekonstrueras och alla varelser skulle räddas så behövde den Trefaldiga världen en miljö som denna – som skulle bli brännpunkten för kosmos rekonstruktion, och när Dafa sprids i denna specifika miljö så kan alla varelser i olika dimensioner höra Fa. Just precis på grund av detta enorma ändamål, att rädda alla varelser i hela kosmos, skapades den Trefaldiga världen, särskilt mänskligheten i den Trefaldiga världen. Så allting som har ägt rum på Jorden under varje historisk period, inklusive den sentida mänskliga historien, har haft som ändamål att skapa en kultur för människan – dagens mänsklighet – så att den skulle kunna förstå Fa. Detta var under inga omständigheter avsett för att människan i sig skulle existera på ett speciellt sätt, ännu mindre var det för att mänskligheten skulle utvecklas, eller för att något slags underbart liv skulle skapas i det mänskliga samhället. Människor kan längta efter det underbara, och kan arbeta i riktning mot det, men uppkomsten av den Trefaldiga världen och mänskligheten var absolut inte avsedd för detta.

Om situation var sådan, tänk er alla, saker och ting som har hänt under historiens lopp, till och med riktigt stora händelser, fanns det inte ett ändamål med dem? Lade de inte en viss grund för dagens människa? Till exempel, anta att Sakyamuni, Jesus, den Heliga Maria, Lao Zi med flera aldrig existerade, skulle människorna då veta vad rättfärdig tro är, vad en gud är, vad en Buddha är, vad en Dao är, hur man ska kultivera sig själv och innebörden i kultivering? Vad är innebörden i ett himmelskt paradis? Om människor inte hade en aning om vad de sakerna var, då skulle det vara otroligt svårt för mig att lära ut Dafa idag. Om jag vore tvungen att förklara till och med de begreppen för människor från grunden så skulle det inte vara att lära ut Dafa. De olika tillstånd varelser från varje etnisk grupp har gått igenom under varje tidsperiod i historien, och de generella förståelserna i världen beträffande att skilja på det rättfärdiga och det onda, rätt och fel, gott och ont, alla dessa saker skapades avsiktligt av gudar för människor under de långa, utdragna åren, och gjorde det således möjligt för människor att få en grundläggande förståelse av vad som är rätt och fel, gott och ont. När sedan Dafa skulle spridas och räddningen av varelser skulle börja så skulle människor inse alla dessa saker och skulle kunna avgöra huruvida denna Fa var god och huruvida den var rättfärdig.

Under historiens lopp har människorna också kommit att lära känna gudar. Vad är en ”gud”? Även om det bara är med en mycket ytlig förståelse så känner alla till att gudar är storslagna och heliga. Och även om olika varelser har olika uppfattningar och begrepp beträffande gudar, så tror de alla att ”gudar” är goda mot människor och kan rädda dem. Alla hjältar som framträdde under olika dynastier och eror i Kinas historia, alla dessa enastående individer som visade upp sig i skapandet av de historiska civilisationerna, faktiskt lade de grunden för olika sätt för mänskligheten att tänka, och lade grunden för dagens människas tankeuppbyggnad och tänkesätt. Det har varit ett storslaget företag att skapa tankeuppbyggnad åt människan, den här sortens varelse. Det har varit en aktivitet som har pågått i evigheters evigheter, som mänskligheten själv har fått gå igenom för att förstå innebörden av olika saker och kulturer. Så, för mänskligheten, när en sak har hänt och människorna har förstått vad det betydde, så skulle de genom det få veta sakens inre betydelser. Till exempel, vad är ”god”, vad har godhet för tillstånd, vilka innebörder är inkluderade, och vilka sorter finns inom termens ramar? Hurdant är ”ont”; hurdant är bra? Hurdant är dåligt? Genom egna livserfarenheter kom människor verkligen att förstå alla dessa saker, och de kunde verkligen få grepp om dess betydelse, först då kunde människor få en djup förståelse av allt detta. Detta är inte enkla elementära saker som man kunde få människan att förstå över en natt.

När gudar först skapade den mänskliga varelsen var människans sinne tomt, det var som ett blankt papper, de kunde inte skilja mellan rätt och fel, godhet och ondska existerade sida vid sida. Kontrasterna var ofantliga: när de var lyckliga var de goda, och när de var olyckliga var de onda. Men det är annorlunda med den moderna människan. Varför har nutidens människa, när hon nått fram till moderna tider, plötsligt blivit så mycket visare? Det har skett nya förändringar förutom skapandet av människan i den historiska processen som jag just nämnde, det beror på att varelser på höga nivåer har inkarnerat som människor. Beträffande mänskligheten själv så innebar faktiskt dess historiska process att lägga grunden till människans beteende och tänkande, eller med andra ord, det var en process att skapa den verkliga människan som finns idag. Så vad var ändamålet med alla dessa saker? Det var att göra det möjligt för människan att förstå Fa när Dafa sprids vida omkring. Detta planerades med andra ord i en mycket avlägsen tidsperiod, och det grundlades redan då.

Jag vill ytterligare berätta för er om vem som verkligen kultiverar och vem som har den rättfärdiga tron. Förr brukade folk prata om detta kultiveringssätt, den där kultiveringsmetoden, eller att kultivera så här, att tro på gudar så där. Jag vill säga er att i historien, oavsett hur många gudar eller hur många Upplysta varelser som kom hit, så var deras sanna uppdrag att grunda den kultur av kultivering och rättfärdig tro som var nödvändig för Dafa. (Applåder) Ingen räddade människor, och ingen har kommit till något himmelrike, eftersom de gamla kultiveringsmetoderna tillkom för att lägga en grund för denna Dafa idag som verkligen kan rädda människor. De gudar som kom ner i forntiden, bland de saker som de gjorde fanns det varelser som verkligen blev räddade. Ändå var det inte den personens verkliga jag [som räddades], utan snarare hans sekundära urande. Och de gudar som kom ner, kropparna som burit dem … en människa är till och med fortfarande en del av reinkarnationscykeln i människovärlden, och inte ens dessa kroppar som burit dem har blivit räddade. Så med andra ord, genom historien har många hävdat att de ”räddat människor”, men ingen räddade människor. När Sakyamuni spred sin Dharma för länge sedan frågade hans lärjungar honom: ”Mästare, är det möjligt för oss att kultivera till Tathagata utan att bryta banden med det världsliga?” Med andra ord, kunde de kultivera till Gudar eller Buddhor utan att lämna bakom sig vanliga människors omgivning och den sociala miljön i den här världen? Sakyamuni funderade på detta och sade: ”För det så måste ni vänta ända tills Den Heliga Kungen Som Roterar Hjulet stiger ner till världen.” (Applåder) Mer än tvåtusen år har gått, och alla de ortodoxa religionernas lärjungar har väntat. Väntat på vad? På att Gudar ska visa upp sig i Himlen? På att när Gudarna kommer så skulle alla stiga upp till Himlen tillsammans utan att man behövde kultivera eller bry sig om ifall man kultiverade bra eller dåligt, och utan att det skulle spela någon roll ifall någon är bra eller dålig?

Naturligtvis, oavsett vem jag är så vet folk att jag sprider Fa och räddar världens människor. Mästaren som är med er här idag och lär ut Fa har en vanlig människas fysiska kropp. Beträffande vad människor tänker om mig så har många vanliga människor sina åsikter, det går bra, det spelar ingen roll om de tror på mig eller inte. Jag har inte sagt att jag är en gud. Jag har inte sagt att jag är en Buddha. Vanliga människor kan ta mig för att vara en vanlig ordinär man, det går bra. Allt jag gör gör jag också på människors sätt. Jag använder de sätt som vanliga enkla människor har när jag räddar Dafa-lärjungar under Fa-upprätandets tid. I den här sociala miljön, i den här dimensionens illusion, skulle ingen varelse på hög nivå – när han räddar människor – använda enbart stora gudomliga uppvisningar för att mirakulöst rädda människor i människovärlden. (Applåder) Men det är skillnad om det han gör är i liten skala, eller om det bara involverar ett fåtal människor, eller om det var något som gjorts under historiens gång för att skapa kulturer. Det är så det ligger till för mänskligheten. Naturligtvis är ingenting absolut. När Fa rätar upp människovärlden kommer jag kanske att använda gudomliga sätt, eftersom det då måste göras på det sättet. Om saker i samhället hade hanterats på gudomliga sätt i stor skala i början av Fa-upprätandet i kosmos så hade det lett till en del fasthållanden bland kultiverare.

En del människor tänker: ”Gudar har många förmågor. Varför räddar de inte de fattiga människorna och straffar de dåliga? Varför kommer de inte och utför mirakler?” När det mänskliga samhället och den Trefaldiga världen formades lades grunden till dess existenssätt och dess ändamål. Det här samhället är helt enkelt i en illusion, och det ska vara ett samhälle där varelser inte får se hela sanningen. Vem som än vill kultivera här måste göra det mitt i en illusion, och använda vanliga människors tillvägagångssätt, vara en god människa, göra goda gärningar och släppa fasthållanden, endast då kan man undkomma härifrån och endast då kan det kallas kultivering. Om man helt använder gudars sätt att göra saker på här så kan det inte kallas kultivering. Under historiens gång har många Dao-kultiverare framvisat gudomliga förmågor i människovärlden, och det var för att skapa kultur genom historien. Varför har det blivit så sällsynt på senare tider? Det beror på att ju närmare tiden för Dafas spridande, desto mindre har dylika saker tillåtits förekomma. På senare tid, efter att Fa-upprätandet har börjat och Dafa-lärjungarna i Fa-upprätandet skulle kultivera, höjdes kraven; i synnerhet när denna speciella grupp av varelser i kosmos började bekräfta Fa och fullända sig blev miljön här än mer betydelsefull; kraven har blivit striktare och människor tillåts sällan se det sanna tillståndet. Eftersom denna grupp varelser ska kultivera till högre nivåer är kraven på dem höga. Denna grupp varelser axlar ett stort historiskt ansvar och de måste igenom en miljö med mycket lidande. (Applåder) Det är därför Dafa-lärjungar är så anmärkningsvärda.

De kultiveringstillstånd som dagens Dafa-lärjungar står inför är med andra ord annorlunda jämfört med alla andra kultiveringsmetoder och tillstånd i historien. Jag har alltid sagt att de gamla krafternas deltagande är ett slags förföljelse och ett slags störning. Om det som gudar räddade förr var människors sekundära urande och inte deras huvudkroppar själva, tänk då på det allihop, skulle den sortens metod att rädda människor fungera för Dafa-lärjungarnas kultivering idag? Dafa-lärjungarnas liksom världens människors huvudkroppar befinner sig på ytan. Är det de gjorde rätt? Skulle det fungera? Det skulle inte alls gå ihop. Så det är därför jag säger att de orsakar störningar. Denna metod och detta sätt att kultivera som jag har berättat för alla nu är att kultivera med maximal anpassning till det vanliga mänskliga samhället, och att bekräfta Dafa genom att maximalt utnyttja vanliga människors sätt (Applåder), och det har aldrig hänt i historien. Dessa gudar, de vet ingenting om hur en sådan kultiveringsmetod ska hanteras, och det är därför de spårar ur när de gör det, så de utgör definitivt ett slags störning av Dafa-lärjungarnas kultivering. Detta innebär inte att de saknar förmågor, utan det är på det här sättet som det gamla kosmos har skapat varelser, och det gamla kosmos hade bara sådan vishet. Under detta Fa-upprätande har kosmos rättat till defekterna i det förflutna och ändrat de saker som det gamla kosmos inte klarade av att ändra. Därför kan Dafa-lärjungarna räddas och nå Fulländning genom kultivering. Om kultivering gjordes på det gamla sättet idag så skulle inte en enda Dafa-lärjunge nå Fulländning.

Bara när en människa följer den metod som Dafa använder idag för att åstadkomma saker, följer kultiveringssättet och sättet att verkligen rädda människor, kan [han] nå Fulländning. (Applåder) Och det är inte bara Fulländning, personen räddas verkligen, personens huvudurande räddas. (Applåder) När det gäller de så kallade gudarna som stör Fa-upprätandet så känner de bara till en del av det men inte helheten, de känner bara till det förflutna, men inte nutiden eller framtiden, de känner endast till den ytliga formen, inte innebörden. När de försöker göra saker så kan de inte göra dem, och de har bringat allvarliga störningar till själva Fa-upprätandet och Dafa-lärjungarnas kultivering. Därför säger jag att allt jag gör nu är annorlunda mot vad som har hänt tidigare genom historien. Förföljelsen av Dafa-lärjungar och av kristna i det förgångna, sett på den yttre formen så blev båda förföljda, men för dessa kultiverare, varelser på väg mot att bli gudar, är det som manifesterar sig annorlunda. De uthärdade blott, eftersom kosmos i det förgångna inte hade förmågor att lösa dessa djupt rotade historiska dilemman, vilka orsakade att även varelser på höga nivåer förföljde gudar liksom människor på väg att bli gudar. Allt detta var skamligt, både för kosmos historia och för gudarna. Vad jag gör idag är inte bara skilt från den väg de tog förr; det är skillnaden mellan framtiden och det förgångna. Det är så att det kultiveringssätt som Dafa har skänkt till människor är sådant, Dafa-lärjungar och jag lägger grunden för framtiden, framtidens kultiveringsmetoder kommer att vara sådana för alltid! (Applåder) Endast detta kan kallas att verkligen rädda människor, och endast detta kan verkligen rädda människor.

Inget av detta kan ändras efter behag. Alla känner till att detta nu är Fa-upprätandets tid – kosmos håller på att förnyas, rekonstrueras och skapas på nytt. Endast under dessa omständigheter kan defekter rättas till, och den enda tiden när defekter kan rättas till är när det stora himlavalvet rekonstrueras. Så detta är en chans. Ingen varelse tillåts störa eller förstöra denna chans. Vem som än stör begår en synd, och vem som än stör måste bära ansvaret.

Det jag just sade sammanfattar enkelt skillnaden mellan kultiveringsmetoden för dagens Dafa-lärjungar och kultiveringen för människor förr i tiden. Om en person vill bli räddad så måste personen själv ta sig igenom den här svåra miljön och komma ut ur svårigheter, egenvinning, känslor och begär. Varje sak kommer att beröra en kultiverares egenvinning, och varje sak kan påverka dig som person, dina tankar och känslor, ditt xinxing, och de saker som du håller fast vid i dina tankar. Om du klarar att ta en viss väg och göra vissa val, då är du exceptionell. Annars är du en vanlig människa. Om du klarar att kliva utanför vanliga människors tankegångar och gå bortom vanliga människors fasthållanden, då är du en gud. (Applåder) Det är totalt skilt från kultiveringsmetoderna från förr.

Människorna sökte sig förr till tempel och kloster eller upp i bergen för att kultivera genom att undvika världens människor. Dessa människor genomled inte rent fysiskt så många xinxing-tester eller fasthållanden som direkt berör, eller tester som handlar om direkt vinning. Så själva jaget kultiverade likväl ingenting. Även om han gav upp sitt normala liv under sin livstid så var det för den personen inget annat än att han bestämt sig för en annan livsstil. Ifall hans sekundära urande verkligen kunde kultivera färdigt och en sekundär urande från hans kropp blev en gud, då innebar det en välsignelse för honom; i hans nästa liv skulle han få lycka. Lycka, att få lycka i världen, det är bara det. Sett utifrån ändamålet med en varelses kultivering, vem skulle kultivera för att få dessa saker? Om man talar på en grundläggande nivå så var det inte för det som den Trefaldiga världen skapades, och ingen varelse kom heller för detta. Med andra ord är dagens Dafa-lärjungars kultivering den mest magnifika, och det är historiens begynnelse. Det är därför det är extremt viktigt att du vandrar på din väg upprätt. (Applåder)

Jag har hela tiden sagt att Dafa-lärjungar inte ska gå till ytterligheter. Du måste vandra din väg upprätt. Ifall du låter din fantasi rusa iväg, och du har en heretisk insikt idag och får ett plötsligt infall imorgon och utför något annat, pådriven av din skrytsamhet, så gör du hela tiden tokiga saker, alla dessa saker är en direkt återspegling av din huvudurande och av dig som varelse. Hur skulle en sådan människa kunna nå Fulländning? Dina handlingar är just manifestationen av din huvudkropp som kultiverar, och det är samma huvudkropp som ska bli räddad. Kan en sådan människa inordnas bland gudar? Nej, det går inte an. Så du måste göra allt väl, och kultivera rationellt, klartänkt, med upprätta tankar. Ni har tillåtelse att kultivera med maximal anpassning till vanliga människors livsstil. Så länge Mästaren säger att något går an så kan ni göra på samma sätt som vanliga människors livsstil, eftersom er väg måste vandras på det sättet, och människor ska bli räddade på det sättet. I framtiden, ifall en gud vill komma och rädda människor, så måste han också göra det på det sättet, därför att när det i det framtida kosmos gäller att rädda människor så riktar man in sig på människans huvudkropp. Så bry er inte om hur kultiveringsmetoderna var i det förgångna eller hur tron på gudar var förr i tiden, och bry er inte om hur inflytelserika de var – ni är de enda som verkligen kultiverar. (Applåder) Kosmos genomgår upprätandet av Fa, och till och med gudarna som de tror på håller på att omplaceras, så vart ska de ta vägen för att bli räddade? Hur ska de [kunna] komma till Himlen? Himmelrikena håller alla på att bli rekonstruerade. Vilket himmelrike skulle de kunna komma till? Ni är de mest storslagna varelserna, som på ett öppet och rakryggat och enastående sätt, och mitt i genuint räddande av varelser, går mot Himlen. (Applåder)

Det jag just sade var avsett för våra Dafa-lärjungar. De av er som inte är kultiverare eller som är nya elever kanske inte helt förstår vad jag just sade och finner det svårt att tro. Oroa er inte, jag är inte här för att skada någon, och det finns ingenting här som är dåligt för människor. Om du inte förstod det kommer du att förstå gradvis, och det går bra att förstå dessa kultiverare gradvis.

Det är slutligen en sak som jag vill understryka. Ett litet antal elever är inte klara i huvudet och har mycket starka fasthållanden! De kan höra en del och se en del, och de märker även att de har vissa förmågor, eller också tror de att de är någon viktig person. Så de börjar handla på ett irrationellt och tokigt sätt och säger obegripliga saker. Hur kan du fortsätta att kultivera? Vem du än är, om jag inte kan rädda dig nu så blir du en vålnad i helvetet! Varför är du så irrationell? Varför sprider du saker bland kultiverarna som stör deras kultivering och bekräftande av Fa? Är det bara en fråga om att du alstrar demoner i ditt sinne? Du stör Dafa. Är det en liten synd? Om jag, Li Hongzhi, idag beslutar att inte erkänna dig som en Dafa-lärjunge, att inte erkänna dig som min elev, tror du att du kan vara kvar här? Den Trefaldiga världen skapades för detta ändamål. Fastän detta himlavalv i kosmos är stort har alla varelser sin uppmärksamhet fokuserad hit, och alla varelser här måste bli erkända. Så jag vädjar till de elever som fortfarande är irrationella, du måste vara rationell och ta ansvar för ditt eget liv. Dina fasthållanden har lett till att onda varelser utifrån styr, stör och kontrollerar dig och gör dig mycket irrationell.

Mästarens ord nyss var ganska hårda. Du kanske har märkt på sistone att ibland är mina ord till sådana elever ganska hårda. Det är för att jag har sett de skrämmande konsekvenserna som väntar dem. Oavsett hur du upplever dessa ord, oavsett hur människor som inte förstår mig eller hur Dafa-lärjungar ser saker och ting, så kom jag, Li Hongzhi, för alla varelser. Jag räddar alla varelser, och jag vill inte se en enda varelse fördärva sig själv, för jag kom just för dig! (Applåder) Jag är orolig, jag är orolig för dig. Tiden blir mer och mer knapp. Ni har märkt detta, och den övergripande situationen har förändrats en hel del. Ifall förföljelsen plötsligt upphör, då finns det ingen chans kvar längre, och allt är redan avgjort.

Det var länge sedan som jag medverkade i en av era Fa-konferenser, så jag kommer att stanna lite längre hos er. (Hängivna applåder)

Jag hörde att några elever har kommit hit från Ryssland och det finns andra som har kommit hit från andra östeuropeiska länder. Det var svårt för dem att ta sig hit, då de möter en rad svårigheter, både ekonomiskt och på andra sätt. Det finns också några nya elever som aldrig har sett mig i verkligheten och som alltid har velat se Mästaren. Likaså är det många erfarna elever som inte har sett Mästaren på länge. Det verkar som om ni har en hel del att säga, och skulle bli besvikna om jag gick nu. (Mästaren skrattar) (Applåder) I så fall, låt oss göra som vi gjorde förr – om ni har något att säga, skriv ner det på en papperslapp och skicka fram den, och jag ska svara på alla era frågor. (Applåder)

Ni har alla verkligen arbetat hårt. Väderleken blir kallare. När ni klargjorde fakta under sommaren och bekräftade Dafa framför konsulaten, på gatorna eller i andra omgivningar, även om det var varmt så var det ändå drägligt. När väderleken blir kyligare utgör klimatet en särskild utmaning för er. Trots det har ni inte låtit hårt klimat stoppa er. Tvärtom, ni anstränger er och har inte blivit slappa. Det är verkligen enastående, och framtidens varelser och framtida människor i världen kommer att tacka er, eftersom de människor som kan bli kvar här i framtiden är kvar på grund av er. (Applåder) Världens människor lever i en illusion. Dafa-lärjungarna är de som går igenom så kallade prövningar, medan de andra varelserna är i illusionen. I framtiden kommer alla att känna till vilka Dafa-lärjungarna var. De kommer att känna till Dafa-lärjungarnas storhet, och människor som blir kvar kommer att känna tacksamhet mot Dafa-lärjungarna.

Lärljunge: Om omständigheterna tillåter det, kan jag åka tillbaks till Kina för att arbeta?

Mästaren: Om förföljelsen tar slut och om Fa-upprätandet av den mänskliga världen ännu inte har anlänt, om du då vill åka tillbaks till Kina för att arbeta så kan du göra det. Frågar du om du kan åka tillbaka nu? Det är bäst att inte åka tillbaka just nu för förföljelsen pågår fortfarande. Jag vet att några få enstaka elever har blivit uppringda av, eller fått meddelanden från, vissa tjänstemän i Kina och från människor med vissa positioner [i samhället]. Han sade till dig att återvända och garanterade vissa saker, garanterade att du inte skulle bli förföljd och garanterade vissa saker. Tänk på det allihop, var det han som satte riktlinjerna för förföljelsen? Att han kan garantera, är inte det i sig skumt? Så vem är det som styr dem bakom kulisserna? (Applåder) Vad har han för garanti? Vem har garanterat honom? Vem har lovat honom? Är inte detta i sig misstänkt? Vad betyder det att ”bilda en enad front för strid” egentligen? När deras låga taktik inte fungerar längre så börjar de ”bilda en enad front för strid”. De håller på med sina gamla tricks igen, och ni måste vara på er vakt. Vi utgör inget hot mot någon politisk makt. Vi vill bara helt enkelt att de stoppar förföljelsen. (Applåder) De förföljer människor samtidigt som de försöker få över dessa människor på sin sida. De har använt alla smutsiga trick som finns i boken. (Publiken skrattar)

Lärljunge: Dafa-lärjungar i staden Chongqing sänder sina hälsningar till Mästaren. (Mästaren: Tack så mycket!) (Applåder) Mästare, vi lovar att i varje stund göra väl de saker som vi ska göra.

Mästaren: Enastående! (Applåder)

Lärljunge: Dafa-lärjungar vid Beijings Tsinghua Universitet sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack ni alla! (Applåder)

Lärljunge: Dafa-lärjungar som olagligen hålls internerade i arbetslägret för kvinnor i Beijing sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärljunge: Dafa-lärjungar som olagligen hålls internerade i fängelserna i Beijing sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder) Oavsett vilken miljö ni befinner er i så ska ni beslutsamt behålla era upprätta tankar, därför att du är en Dafa-lärjunge och du är en speciell varelse.

Lärljunge: Den europeiska Fa-konferensen kommer att hållas i London nästa år, och vi hoppas innerligt att Mästaren hedrar oss med sin närvaro. (Publiken ler och applåderar) Mästare, var snäll och säg oss varför ”sju Ur-Buddhor” har ändrats till ”sex Ur-Buddhor”?

Mästaren: Jag ska prata från några aspekter. En är att det i historien inte var ett fåtal Buddhor som kommit ned till människovärlden, det var inte sex, inte heller sju. Naturligtvis har det funnits andra gudar också. Men om man bara ska prata om Buddhor så var det inget litet antal Buddhor som kommit för att rädda människor, men när det handlar om Buddhor som Sakyamuni som hade speciella uppdrag så fanns det sex före Sakyamuni i historien. När jag har talat om dem så har jag räknat med Buddha Sakyamuni så då blir det sju. Men Buddhismen har alltid talat om sex stycken, anledningen är att Buddha Sakyamunis lärjungar tyckte att de var Sakyamunis lärjungar, därför räknades inte Buddha Sakyamuni, så de talade om sex stycken. När jag har talat om dem så har jag räknat in Buddha Sakyamuni och då blev det sju stycken. Givetvis, för att sprida Fa så måste [vi] göra det enligt dagens människors förmåga att ta emot saker och ting. Så, för att göra det yttersta för att rädda anhängarna av buddhismen, låt oss göra som de säger, vi ändrar antalet till sex. (Applåder)

Lärljunge: Hälsningar till högt skattade Mästaren! Jag skulle vilja sända hälsningar till Mästaren å de rumänska elevernas vägnar.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärljunge: De flesta eleverna i Rumänien är nya. De har upplevt alla slags svårigheter, men de är alla väldigt flitiga. Respektfullt ber jag Mästaren tala om hur eleverna i Rumänien ska göra ett bättre jobb med deltagande i bekräftandet av Fa och hur Rumänien ska spela en bättre roll i bekräftandet av Fa.

Mästaren: Jag sade tidigare att i förhållande till antalet människor i världen så är antalet Dafa-lärjungar just nu väldigt litet, dock har ni ett så enormt historiskt uppdrag. Så när det gäller Dafa-lärjungar i vilken som helst region, ni är helt enkelt hoppet för att varelserna i den regionen ska bli räddade – dessutom deras enda hopp. Varelserna där måste få höra de Goda Nyheterna från er, och de måste få höra er klargöra sanningen för dem så att de kan förstå vad Dafa är. Därför är Dafa-lärjungars ansvar enormt. Då, hur ska det göras bättre? Jag tror att om ni, Dafa-lärjungar, var och en bara skulle använda er mun för att berätta fakta för människorna i varje region, då skulle ni inte nå dem alla. Den energi som Dafa-lärjungar bär på när ni kultiverar och när ni håller er till upprätta tankar och handlingar, liksom den mäktiga dygden från er kultivering, har ytterligare effekt.

Å andra sidan, allting som Dafa-lärjungar har gjort, och allting som Dafa-lärjungar har sagt när de klargör fakta får fakta att cirkulera i det vanliga mänskliga samhället och skapar en miljö som främjar kommunikationen bland människor. Då, med den miljön, är diskussionerna som folk har ännu ett sätt för dessa varelser att bli räddade, ett indirekt sätt. En annan sak är att många varelser har blivit förgiftade av de onda varelserna, och i deras sinnen finns det en massa propaganda från det kommunistiska partiets förtalande media. I så fall är det bättre om ni kan rensa bort det genom att klargöra sanningen, därför att de onda varelserna som förföljer Dafa kan manipulera de dåliga tankarna som människor har om Dafa. Så Dafa-lärjungar kan ta bort dem under sändandet av upprätta tankar och genom deras upprätta tankar och upprätta handlingar. Det är faktiskt så att om dina tankar är väldigt upprätta, när du går nerför gatan och du ger dig i kast med ditt liv i den stad där du bor så blir hela din omgivning renad. Din blotta existens har effekten att rädda varelser. Men trots dina stora förmågor kommer du fortfarande att möta motgångar som gagnar din kultivering, eftersom alla har en resa som man måste göra i sin kultivering. Samtidigt har de gamla krafterna skapat många former av störningar av ditt bekräftande av Fa. Under normala omständigheter är det väldigt svårt att ta bort den störningen om de upprätta tankarna inte är tillräckligt starka.

När det gäller hur man ska göra saker väl så betyder det att göra väl de tre saker som Dafa-lärjungar bör göra – det är att göra saker på bästa sätt. (Applåder) Men de ansträngningar som görs är olika. Vissa människor anstränger sig inte alltför mycket medan andra elever är mer flitiga och anstränger sig mer. Givetvis, Mästaren ser att i samhället har varje individ en familj och ett jobb, för att inte nämna sociala aktiviteter som du har på alla möjliga sätt genom dina band med samhället, så du har väldigt lite tid över. Mästaren vet allt om det här och är förstående. Faktum är, Dafas kultiveringsform har tagit med denna sak i beräkningen och [du] kommer inte att påverkas i dessa avseenden.

Lärljunge: Lärjungar i Taiwan sänder sina hälsningar till Mästaren. (Applåder) Mästare, var snäll och berätta för oss den aktuella riktningen för den Stillahavsasiatiska hemsidan Pure Awakening

Mästaren: Dafa-lärjungars hemsidor ska drivas väl, därför att de är fönster för klargörande av sanningen och spelar en roll i räddandet av varelser. Så de bör drivas väl. Vad som specifikt ska göras, det är upp till er. (Mästaren ler) Varför berättar inte Mästaren alltför specifikt? Mästaren ser bara till att inga problem uppstår i det stora hela. Men när det gäller problemen, dispyterna och olikheterna i förståelser bland elever, så reflekterar de ert kultiveringstillstånd. Så när det gäller hur du ska gå din väg och hur du ska hantera varje enskild sak, det är saker som ni själva måste ta hand om i processen där ni etablerar er mäktiga dygd. Om jag berättar för dig hur du ska hantera varje sak, då blir det något som jag gjorde och ingen gud skulle erkänna att det var du som gjorde det. (Mästaren skrattar) (Applåder) Så jag måste lämna dessa saker till Er. Jag kan inte ta ifrån er era möjligheter att kultivera.

Lärljunge: Dafa-lärjungar i staden Guangzhou sänder sina hälsningar till ärade Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärljunge: Ärade Mästare, kan du vara snäll och säga oss om det är okej för Dafa-lärjungar i Kina att skicka pengar, som de sparat ihop genom att ha levt sparsamt, för att användas i sanningsklargörande projekt i New York?

Mästaren: Det är okej i princip – om du har väldigt bra ställt ekonomiskt, då är det inget problem. Men här talar vi om hopsparade pengar genom att ha levt sparsamt, då betyder det att den personen inte har det så bra ställt. I så fall är det bäst att spara pengarna för klargörandet av sanningen i Kina, för omgivningen utanför Kina är i alla fall mycket bättre än inne i landet.

Lärljunge: Mästare, var snäll och säg oss om de sanningsklargörande aktiviteterna på Manhattan kommer att fortsätta tills Fa-upprätandet tar slut. (Publiken skrattar)

Mästaren: Nej, det kommer de inte. Jag talade om det här förut när eleverna som klargör sanningen på Manhattan hade ett möte. Ni kommer att göra det här endast under en viss period. Manhattan är en ganska unik plats, den är nästan världens centrum i finansiella frågor, dessutom har många stora företag världen över sina kontor eller filialer här. Med andra ord, det är ett fokus när det gäller ekonomin, och den är tätt sammanlänkad med hela världen. Samtidigt, på grund av att dess omgivning är unik, så är människorna som samlas här också unika, många välutbildade människor är samlade här, liksom människor med en viss mängd makt och ekonomiska resurser i samhället; med andra ord, de roller som de spelar i samhället är inga vanliga.

Trots att det finns förhållandevis många elever i New York-regionen, inklusive området kring New Jersey, så verkar det, om man går efter vad som ägt rum de senaste åren, som om det fortfarande finns en massa likgiltiga människor på Manhattan. Efter en så lång tid med sanningsklargörande händelser så har människor fortfarande inte kommit i kontakt med Dafa-lärjungar. Det kinesiska kommunistpartiet har placerat mycket ondska här för att förfölja Falun Gong, och det har resulterat i att folk här i den här miljön alltid har hindrats från att förstå Dafa.

Dessutom har jag upptäckt att det finns ännu ett problem. På Manhattan finns det kinesiska anställda i de stora företagen, och till och med i en del små företag. Bland dessa kineser har majoriteten blivit vilseledda av lögnerna som spridits av det kinesiska kommunistpartiets förtalande propagandamaskin, och dessa saker i deras huvuden har inte rensats bort under hela den här tiden. Så de har blivit till människor som sprider gift i det amerikanska samhället. Det är inte det att dessa människor är onda av naturen. Men faktiskt, när Dafa-lärjungar klargör sanningen här så är de där borta och sprider lögnaktiga saker från det kinesiska kommunistpartiet. Det skulle inte skada om ni skrev på era flygblad, utställningsskyltar eller fick media att rapportera om det: ”De kinesiska personerna på ert företag har blivit vilseledda och de hjälper det kinesiska kommunistpartiet med att sprida sitt gift (Applåder), så ni ska granska fakta själva.” (Applåder)

Lärljunge: Hur kan jag göra ett bättre jobb med att bekräfta Fa när jag inte har några av de skickligheter som vanliga människor har?

Mästaren: Det är okej att inte ha vanliga människors skickligheter. Många elever delar ut flygblad och tidningar på gatorna och klargör sanningen för folk genom direktkontakt. Alla dessa saker kan du göra. Många elever samlas framför ambassaderna och konsulaten hela året runt och det är också mycket enastående. Det finns mycket saker som du kan göra.

Lärljunge: Hej, ärade Mästare. Många tecken i Zhuan Falun och andra Dafa-böcker har ändrats nyligen. Vad är den djupare innebörden?

Mästaren: Jag ska inte prata om innebörden. Jag ska bara prata om det som är på ytan. Låt oss ta det [kinesiska] tecknet ”förädla (betyder också utöva)” från ”kultivera förädla” som ett exempel. Om förföljelsen av Dafa-lärjungar inte hade hänt så hade jag gett er den väg som ni borde ha tagit. Men efter att förföljelsen startade så började de där falska qigong-metoderna och alla möjliga tilltrasslade och svarta saker att delta i förföljelsen och de gick till och med ut i TV för att attackera Dafa. Såklart, anledningen [till att de gjorde dessa saker] var att så många människor lärde sig Dafa – inklusive deras eget folk – så att de inte kunde tjäna pengar längre. De blev avundsjuka och hatiska. Det är anledningen till att många elever tog upp frågan: ”Mästare, i tecknet ’förädla’ när vi uttrycker att andra qigong-metoder utövas, kan vi ändra den delen i tecknet som betyder ’eld’ till den som betyder ’siden’? För de utövar egentligen inte sann kultivering.”

Det är bara ett exempel. På alla möjliga andra ställen fanns det faktorer som orsakats av fördärvligheter som kommit av den förvridna kulturen. Kinesiska tecken är ett speciellt skriftspråk, och det är likt det skrivna språket i Himlen. Den talade kinesiskan är likt språket som talas i Himlen därför att det är en kulturform som gudar skapade direkt för människan. Dessutom var det som etablerades i Kina en halvt gudomlig kultur, och därför var formen på och ljudet hos de kinesiska tecknen sammankopplade med kosmos. Det är mycket olikt de skrivna språken i väst och andra skrivna språk från andra etniciteter. Det är för att skriftspråket från andra kulturer i ett avseende faktiskt är uppsättningar av symboler som gudar skapade åt människorna, och ändamålet var att de kunde invänta Fa i dessa regioner efter att ha skapat ödesförbindelser. För att människorna på dessa platser som väntade på Fa skulle kunna leva ett normalt liv, lämnades tillfälligt symboler till människorna så att de kunde kommunicera med varandra. Men om ljudet och formen på kinesiska tecken är sammankopplade med kosmos, tänk då på det, vad för sorts störningar skulle de kunna ha på mänskligheten, på bekräftandet av Fa av Dafa-lärjungar som fått Fa och kultiverar på den här nivån, och till och med på Fa-upprätandet? Med andra ord, de gamla krafterna använde dessa faktorer för att utnyttja saker i Fa-upprätandet. Låt oss ta ordet 目的 (uttalas ”mu di”)(syfte) som ett exempel. I forna tider när man skrev ordet ”mål” och ”destination” där man anländer till en vis plats så är det säkerligen ”地” uttalas ”di” som beskriver en plats/jord. Nuförtiden sägs att för att standardisera grammatik och därmed göra det lättare för människor att lära sig, så ändrades 地 di (plats/jord) till的 di (en grammatisk artikel). Så fastän du har nått 目的 (mål/destinationen) så har du fortfarande inte kommit fram till 目地 (ändamålet/platsen). (Publiken skrattar, applåder)

Dessa är problem med många faktorer. De gamla krafterna har på senare tid skadat den kinesiska kulturen, och lämnat en stor oreda för mig att ta itu med när jag sprider Fa. Det finns alldeles för många skadliga faktorer på olika områden, och därför måste många saker ställas tillrätta. Men det finns inte längre någon tid att göra det, så korrigeringen gällde bara några få saker. Det som är bra är att Fas inre betydelser inte påverkas. Boken Zhuan Falun manifesterar sig på olika sätt i varje rum, och Zhuan Falun i Himlen ser fullständigt annorlunda ut än den på Jorden, så den har inte påverkats.

Lärljunge: Jag har inte fullgjort kultivering med maximal anpassning till vanliga människor, kommer jag att ha mycket att ångra på grund av det i framtiden?

Mästaren: Så du har inte fullgjort kultivering med maximal anpassning till vanliga människor, ja, ”maximalt” betyder att man uppfyller kraven fullständigt. Så om det tog slut idag så skulle din nivå, vilken du än tillhörde, fixeras. Idag har det inte tagit slut än, och eftersom det inte har tagit slut, när det gäller den standard som du har eller inte har uppnått, eller huruvida du har eller inte har kultiverat väl, det är fortfarande saker som visas i den pågående processen, så ingen kan avgöra om det här är vad du är. Om du har kommit att inse dina brister, och det tror jag att du måste ha gjort eftersom du har lämnat in frågelappen, korrigera det bara och gör bättre ifrån dig. (Applåder)

Lärljunge: Ärade Mästare, ordet程度 (uttalas cheng du, betyder ”grad”) i tidigare versioner av Zhuan Falun har ändrats till 成度 (uttalas cheng du, betyder ”uppnådd grad”). Men en av mina medutövare sade att hemsidan Minghui inte hade publicerat den ändringen, så, ska det ändras tillbaks till 程度?

Mästaren: Det har varit flera vändor med ändringar, det var bara så mycket saker som skulle ändras. Så fort som man tagit itu med en sak så uppstår det mycket saker, därför upphör ändrandet av tecken nu, och inga fler ändringar görs. För att få reda på ändringarna som gjorts kan du referera till den utgåva av Zhuan Falun som snart kommer att publiceras och sedan göra dina ändringar utgående från den utgåvan. När det gäller ändringar av tecken så har hemsidan Minghui bara informerats ibland, och ibland inte, så sådan är situationen.

Lärljunge: Strukturen på kosmos som du har pratat om, handlar det om det nya kosmos struktur?

Mästaren: Strukturen som jag har pratat med er om förut handlade helt och hållet om det gamla kosmos struktur. Det tillstånd som visats under Fa-upprätandet är också det tillstånd som visas av varelser från det gamla kosmos. Inte nog med att det inte kan talas om, utan himmelska hemligheter kan inte heller avslöjas. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Många av de himmelska hemligheterna i det gamla kosmos kan inte längre kallas himmelska hemligheter eftersom de sakerna kommer att ändras, de kommer att genomgå förändringar. Men det gamla kosmos har många många bra varelser, bra faktorer, strukturer inräknade, så de kommer att bevaras. Så en stor mängd varelser och den allra största delen av det gamla kosmos struktur har bevarats.

Lärljunge: När det är så ont om tid att rädda varelser, varför håller mina själviska tankar fast som de gör. Jag är ängslig när det gäller mig själv.

Mästaren: Jag tror att förmågan att se dina egna brister är just kultivering. Det är faktiskt väldigt normalt. När du kan inse det så är det första steget till förbättring. Om du dagligen kan klara av att lägga märke till de där sakerna och göra det bättre lite i taget, då höjer du dig. Bli inte ängslig eftersom det i så fall leder till fasthållanden. När du ser problem, gör förändringar, och när du ser tillkortakommanden, övervinn dem. Det finns mycket saker som ni kanske inte kan göra, när det gäller det har jag tagit med det i beräkningen och jag har förutsett det när jag spred Fa. Med andra ord, den jag vill rädda är huvudsakligen huvuduranden, alltså rädda personen själv. Vilken förmåga har en person? Om en person bara kan erkänna sina misstag och övervinna dem, då kultiverar han, men vad händer om varelsens beståndsdelar hos en person har fördärvats? Eller mer specifikt, vad händer när en persons tänkande är fördärvat? Ta ett exempel, i så många år har det kinesiska kommunistpartiet avsiktligt uppfostrat människor så att dess egna saker förstärks. Många människor har sett att partiet inte är bra men de har bara förmågan att säga att partiet inte är bra utifrån den kultur som tillhandahållits genom partiets utbildning. De har inte verkligen insett det, och kan inte se det för vad det är utanför den kultur som partiet har satt in i dem. Det är ett fördärvat tänkande. Vad kan göras i det fallet? Det är därför jag säger att det finns vissa saker som du kan göra, och du är inte en utövare om du inte gör de saker som är inom din förmåga. Men vadhelst du inte kan göra så kommer Dafa definitivt att göra de sakerna åt dig och Mästaren har definitivt sätt att göra dem på. (Applåder)

Med andra ord, du måste kultivera den del som det är meningen att du ska kultivera. När det gäller de saker som du inte kan kultivera och inte heller kan upptäcka eller inse – eller som du inte ha förmågan att göra fastän du har insett det, så gör Mästaren det. Självklart, det betyder inte att du när du ser fasthållanden som du inte kan bli av med kan använda ”jag kan inte göra något åt den saken” och därmed skaka av dig ditt ansvar. (Publiken skrattar) Det duger inte. Vad jag pratar om är att när det handlar om ditt väsens struktur och ditt sätt att tänka – saker som du inte kan upptäcka alls och inte kan ta hand om – så kommer Mästaren definitivt att ta hand om dessa saker.

Lärljunge: Mästare, när förföljelsen tar slut, är det då dags för Fas upprätande av den mänskliga världen?

Mästaren: Det är mycket möjligt. (Applåder) Jag vill inte heller tala om dessa saker, när jag talar om det så börjar era hjärtan vibrera. Det underbara och magnifika ska lämnas till er att se själva.

Lärljunge: Mästare, kan [du] prata om ursprunget till det onda politiska partiet som förföljer Dafa-lärjungar? (Publiken skrattar)

Mästaren: Hur den saken kom fram i grunden, jag tror att det är bättre att jag inte talar om det på en Fa konferens. Hur denna sak kom fram i den mänskliga världen, det är någonting som alla redan känner till utan min förklaring. Faktiskt, vare sig det är ett heretiskt politiskt parti eller ett ont politiskt parti eller någon annan form av politiskt parti, så har kultiverare absolut inget att göra med det. Hur ont ett politiskt parti än må vara så är det någonting i den mänskliga världen, eller hur bra det än må vara så är det fortfarande någonting i människovärlden. För en kultiverare handlar det om att gå bortom den mänskliga världen, och när det kommer till att kultivera i den mänskliga världen blandar sig kultiverare inte i alla dessa världsliga konflikter och tvistefrågor. Saker som är onda, det finns anledningar till att de existerar; saker som är goda, det finns också anledningar till att de existerar. Det är bestämt av samhällstillståndet i människovärlden, och Dafa-utövare lägger sig över huvudtaget inte i dessa saker. Men alla har sett det tydligt, när huvudondskan började förfölja oss vrålade den att dess politiska parti ”måste övervinna Falun Gong” och ”Jag vägrar att tro att ***partiet inte kan övervinna Falun Gong”. Jag vet att det gjorde detta av avundsjuka, men jag vet också att det fanns inslag av dess politiska parti bakom dessa ord. Med andra ord, vi avslöjar dem bara efter att de har förföljt oss. Vi erkänner inte denna förföljelse. I processen att klargöra sanningen berättar vi för människor i världen varför Falun Gong är förföljd, vad Falun Gong är för något, och vad det politiska partiet är för något. Vem som än har förföljt Dafa-utövare ska blottställas och det elakartade inflytandet som har spridits i människors sinnen runt om i världen bör rensas bort.

Efter att ha lyssnat på elevernas sanningsförklarande säger vissa människor fortfarande: ”Falun Gong är rätt så bra, men jag tror nog att ***partiet har sina orsaker.” Och det finns många människor som tycker att det som det kinesiska kommunistpartiet säger inte kan vara fel, och vägrar att lyssna på sanningen. Dessa människor har inte sett dess onda natur. Vissa människor säger: ”Falun Gong är rätt så bra, men partiet har inte gjort något fel. Det är den där huvudondskans fel.” I det fallet ska vi berätta för världens människor varför det förföljer Falun Gong och vilka motiv det hade när det började förfölja Falun Gong; vi borde hjälpa människor att se vem som egentligen är den onda sekten och vad partiet är för någonting. Dafa-utövare som förföljs borde blottlägga dess skamliga förflutna.

Fastän Dafa-lärjungar som är kultiverare inte bryr sig om världsliga affärer så vet jag, Li Hongzhi, allt om sådana saker. (Applåder) Jag har ständigt förklarat dessa saker under de här åren av förföljelse och fortfarande fortsätter förföljelsen. Den nya ledaren för det kinesiska kommunistpartiet har suttit vid makten nu i två år, och förföljelsen fortsätter. Handlar det bara om några enstaka individer som begår onda gärningar? Så varför skulle vi inte berätta för världen om detta politiska partis onda natur? Om du inte hade förföljt oss så hade vi inte velat ha något med dig att göra och vi skulle inte ha velat säga någonting om dig. Så många Dafa-utövares liv har tagits, och förföljelsen fortsätter. Så ondskefullt! Dessutom utnyttjar partiet de ensidiga medierna för att sprider lögner och sända förtalspropaganda till hela världen, och det är till och med värre än det som hände under den Stora kulturrevolutionen. Det siktar in sig på en grupp av så goda och vänliga människor. Även om jag tål och tolererar det så kommer inga gudar att tolerera det! (Applåder)

Lärljunge: På grund av mina fasthållanden till känslor har jag gjort misstag. Jag känner ånger över den väg jag tagit. Hur ska jag rätta till det?

Mästaren: (Mästaren suckar) Det här är i själva verket det som smärtar Mästaren mest. För en kultiverare är det bara så skamfullt. Det är till och med skamfullt för en vanlig människa, men du är en kultiverare, så hur kan du ta upp detta till öppen diskussion? Det är bara så skamfullt. Visste du att i gamla dagars kultivering, så snart som en kultiverare bröt reglerna gällande detta, kunde han inte kultivera igen för resten av livet. Så allvarligt är det.

Så vad kan göras? Dafa är barmhärtig, och Mästaren ser på era varelser som helhet, och ni kommer att ha chanser innan Fas upprätande i människovärlden kommer. Men du kan inte göra dessa misstag igen. Det kan du bara inte. Särskilt under den här perioden kommer det onda att utnyttja dina känslor för att förvärra förföljelsen av dig och det kommer att göra att dina begär hålls fast särskilt starkt, till den punkt där du inte kan hantera dig själv bra och kommer att ta en ond väg. Mästaren har sett det. Om du kan gå din väg bra och kultivera bra så kommer den synden att tillhöra ondskan. Men om du ändå inte går din väg bra kommer synden att bli din egen. Naturligtvis ska den ondska som stör dig elimineras, och efter det kommer alla handlingar att bli dina handlingar.

Under Fa-upprätandeperioden, när Fa rätar upp hela universum, vet du hur Mästaren gör det? Som för alla varelser i hela universum, inklusive världens människor, och varelser som är lägre än den här världen – även de som är mycket, mycket långt ner, inklusive varelser i undervärlden och helvetet – har jag gjort saker i enlighet med en princip: det spelar ingen roll vilka synder och misstag en varelse har begått i sitt förflutna, jag fäster inget avseende vid allt det; jag kan ta bort alla dessa saker för dig och göra allting bra. Ingen har behandlat varelser på detta sätt förut. Om en viss plats i kosmos inte längre var bra så förstördes den genom en explosion och sedan återskapades den. Om en särskild plats inte längre var bra så var det precis som en människokropps ämnesomsättning, där en cell som inte längre är bra dör och en ny skapas. Att behandla alla varelser med en sådan barmhärtighet är något som aldrig har hänt så länge som kosmos har existerat. (Applåder) Jag har gjort detta hela tiden, och jag har också åstadkommit detta. Men det finns en sak. Om en synd görs mot Dafa under Fa-upprätandeperioden och stör Fa-upprätandet, då kan den synden inte förlåtas. Det finns bara denna bestämmelse. Om denna bestämmelse inte fanns så skulle Fa i universum inte längre existera. Varelser i framtiden skulle inte ha Fa att följa och hålla sig till, och det skulle vara samma sak som att universum inte hade Fa, och det skulle vara en rörig, kaotisk värld. Det får inte hända! Det skulle vara det samma som att skada universum, så synder är sådant som har negativa effekter på Fa-upprätandet. För en varelse kan det orsakas av endast en missriktad tanke, men konsekvenserna är förödande.

Lärljunge: Hälsningar till högaktade Mästaren. Jag är en koreansk utövare från Heilongjiangprovinsen. Vänligen låt mig få hälsa Mästaren å alla Dafa-utövares vägnar i Heilongjiang och olika sanningsförklarande grupper i Korea.

Mästaren: Tack. (Applåder) Dafa-utövarna i Korea har gjort det bra. Det finns också många Dafa-lärjungar som är av koreanskt ursprung i Kina och de har också blivit allvarligt förföljda. Jag känner till allt det här.

Lärljunge: Vår sanningsförklarande grupp fokuserar på att klargöra sanningen i Beijingområdet, lägger 80 % av vår ansträngning där, och använder 20 % till andra saker, inklusive ansträngningar för att rädda [Dafa-]eleverna. När vi förstärker ansträngningarna med att förklara sanningen i Beijing-området, kommer det onda som är koncentrerat på Manhattan att reduceras?

Mästaren: Det rätta sättet att säga det är så här: när alla Dafa-lärjungar från olika platser gör det bra så kan de onda inte dela på sig och allt rensas bort på alla platser. Det onda som kom till Manhattan är i en process att bli helt och hållet eliminerat. Just nu har det onda inom den Trefaldiga världen blivit eliminerat i stora kvantiteter. Ni kan se att den nuvarande situationen förändras, och även vädret förändras. Dafa-lärjungarna som har suttit framför New York-konsulatet vet att det var den kallaste platsen, och våra Dafa-lärjungar har verkligen lidit en hel del under dessa år. När man ser på den nuvarande situationen tar Dafa-lärjungar från olika platser till fullo vara på sina förmågor för att göra saker i bekräftandet av Dafa, så det gör att det onda blir mindre och mindre. Det är verkligen svårt för dem att koncentrera sig och att göra någonting.

Lärljunge: Hur kan jag och alla andra arbeta tillsammans så att vi kan se på saker ur ett brett perspektiv och sätta Dafa först?

Mästaren: Detta är en fråga som alla Dafa-lärjungar bör tänka på. Beträffande detta, endast genom att studera Fa väl och göra så som Mästaren ber er, kan ni vandra er väg väl.

Lärljunge: Det är svårt för oss lärjungar från Kina att komma till USA och vara med på Fa-konferenser, och det är svårt för oss att träffa Mästaren personligen. Vi skulle uppriktigt vilja be Mästaren att rikta sig till de elever från Kina som åkte till Korea för att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet. Vänligen säg oss hur vi kan göra bra det vi ska göra och uppfylla de löften vi gav innan historiens början.

Mästaren: Dafa-lärjungar är alla likadana och ni ska göra bra ifrån er oavsett var ni är. Vare sig ni är utomlands eller i en miljö där ni direkt förföljs av ondskan, ska ni visa upp Dafa-lärjungars upprätta tankar och upprätta handlingar, eftersom det sätter skräck i ondskan. Ondskan gör stort väsen av sig på ytan, men inuti är den rädd. Ni är Dafa-lärjungar och ni kan inte ha rädsla inom er. Om en kultiverare verkligen kan släppa liv och död så kommer liv och död för alltid att ha lämnat dig. Men det här är ingenting som ni kan visa upp bara för att ni vill det – det är en punkt som du har kultiverat till i Fa, vilket har gjort dig till den sortens varelse. När förföljelsen i Kina började, om alla Dafa-lärjungar hade klarat att bete sig rätt så upprätt såsom nu, så hade förföljelsen aldrig kommit igång, och de där onda sakerna skulle ha förstörts på ett ögonblick. Människovärlden är ingen plats där de kunde löpa amok med ondska.

Nu har ni gradvis blivit mer klartänkta, lugnare och mer rationella, och ni vet vad ni ska göra, och man kan säga att många av era mänskliga fasthållanden har kultiverats bort. Faktum är att med en del elever är det inte så att deras fasthållanden har kultiverats bort, utan eleverna har varit alltför rädda för att göra någonting [utanför ramarna], och när miljön lättas upp lite grand kommer de att våga göra de där sakerna igen. Det är inte bra. Om en person inte kan kultivera i Fa, då kan han verkligen inte förstå Fa. Endast när en person verkligen har förstått Fa kan han vandra vägen på ett upprätt sätt och endast då kan hans varelse garanteras ett gott resultat. Annars blir den sortens varelse kvar i en mycket farlig situation, eftersom ondskan kan dra fördel av hans luckor när som helst. Om han var en vanlig människa, oavsett hur dålig han var så skulle ondskan inte fästa något avseende vid honom. Eftersom du vill kultivera kommer ondskan att försöka hindra dig från att kultivera. Och när du inte kultiverar stadigt kommer du att bli en måltavla för ondskans förföljelse.

Lärljunge: En del elever är mycket entusiastiska när det gäller att klargöra sanningen, men de har aldrig lyckats gå bortom de triviala gränserna för fasthållandet till självet. De har inte gjort bra ifrån sig i det övergripande samarbetet och koordinationen, och ännu allvarligare, de har påverkat några andra elever. Jag skulle vilja fråga Mästaren, om de fortfarande inte kan göra bra ifrån sig med medutövares hjälp, vilken typ av konsekvenser kommer de eleverna att ställas inför i framtiden?

Mästaren: Enligt min åsikt, just nu kan ni inte avgöra hur elever är eller dra slutsatser om dem, eftersom det finns alla sorters olika manifestationer i processen för kultivering, alla vanliga människors fasthållanden kommer att visas. Så länge en utövare inte tar bort dem kommer de definitivt att visa sig. Beträffande den del som har kultiverats bra så kan man inte se den någonstans, eftersom den delen av honom som har kultiverats bra inte kan visas. Och den delen som inte har kultiverats bra kommer att bli synlig för andra närhelst den kommer till ytan. Nyckeln är hur man hanterar det och huruvida han kan se sina brister när andra pekar ut den delen eller när hans fasthållanden kommer fram i en konflikt – det är det avgörande. Så fort ni upptäcker någonting behöver ni komma över det, och endast det är kultivering. När allt är sagt och gjort så skulle jag säga att det handlar om att vara flitig.

Om en person inte kultiverar väl och påverkar andra Dafa-lärjungar, eller många andra Dafa-lärjungar, och förorsakar att deras kultivering misslyckas, så är det den svåra synden att störa Dafa-lärjungars kultivering, vilken inte kan ges frikännande från ens efter att en varelse sjunkit ner till den artonde nivån i helvetet. Några elever kan inte ta bort sina långvariga fasthållanden, vilket leder till att de störs av ondskan. Alla ni tänker att dessa personer är slut och inte kan klara det. Just nu kan ni inte se på det på det sättet. Några elever har faktiskt blivit av med många andra fasthållanden, och en massa fasthållanden är borta och kommer inte att visa sig, men de fasthållanden som de inte har kultiverat bort visar sig fortfarande. Mästaren kommer definitivt att få dem att komma fram och bli angripna i konflikter, och kommer med säkerhet att låta alla se det, och målet kommer att vara att få dem att göra sig av med dem. När du ser ett fasthållande behöver du påpeka det för dem. Om du inte påpekar det beror det på att du har ett fasthållande till rädsla att förolämpa andra. I det fallet kommer han att få sammanstötningar och konflikter med dig så att både du och han ser de där fasthållandena. Och målet är att kultivera bort de där mänskliga fasthållandena. Men när ni ser på elever som har synliga fasthållanden kan ni inte tycka att de inte alls är bra. Så missförstånd och misstag bland Dafa-lärjungar är oundvikliga. Nyckeln är att ni inte kan ha verkliga konflikter och sammanstötningar sinsemellan eller börja misstro varandra.

Nyligen har jag ofta betonat frågan om att samarbeta och koordinera väl med varandra. Vare sig era dåliga fasthållanden har tagits bort eller inte så måste ni likväl samarbeta väl med varandra. Varför är det så att ni ibland ser en massa argumentation dyka upp, och ibland håller argumentationen på under en lång tid? Varför är det så i bekräftandet av Fa att lärjungarnas åsikter gång på gång inte är enade? Det är någonting som på senare tid har varit väldigt framträdande i Kina. Vad är det verkliga problemet? Det är mycket enkelt – det handlar om huruvida du bekräftar Fa eller bekräftar dig själv. Om du bekräftar Fa, oavsett vad en annan person säger om dig, så blir du inte berörd inuti. Om någon har en motsatt åsikt mot din och du blir uppretad och inte tycker om det, och du ställer dig upp och motsätter dig den och argumenterar för egen räkning, och när detta leder till att du kommer bort från ämnet och inte lyssnar på andra, [då] bekräftar du – även om du försvarar och förklarar dig själv med de bästa avsikter – fortfarande bara dig själv. (Applåd) Det är på grund av att du inte satte Dafa först, och vid den tidpunkten var självet det sista du kunde släppa.

Men människors tankar är invecklade, och ibland är det svårt att särskilja. Några människor tänker verkligen på Fa, känner verkligen att ett visst sätt är rätt, och är inte fästa vid sig själva. De håller bara på sin sak på det sättet. En del kan säga: ”Du är så envis, bekräftar du inte dig själv?” Så vid de tillfällena måste ni vara lugna och samlade. Faktum är, när alla tänker på Fa existerar inte problemet med att inte kunna samarbeta. Vi ska vara goda människor var vi än är – borde vi inte tänka på andra först när vi gör saker? Varför är det så att Dafa-lärjungar sinsemellan inte tänker på andra först. Ni tänker: ”Vi är alla kultiverare och alla kultiverar, så vi behöver inte tänka på attityder tillsammans med varandra.” Är det inte så ni tänker? Det är inte rätt. Glöm inte: ni är människor som är i kultiveringsprocessen, ni är inte gudar som kultiverar, så ni måste ta hänsyn till andra.

Lärljunge: Elever i Korea använder en massa olika sätt för att öka ansträngningarna med att klargöra sanningen för olika sorters människor, och de har gradvis fått folks uppmärksamhet och stöd. Sanningsförklarandet har gett bättre och bättre resultat och samtidigt har ett stort antal nya elever kommit in över hela landet. Men nyligen har några elever en efter en varit med om olyckor och tragiskt nog dött. En dog när bussen han åkte i välte, en drunknade, och en annan dog i en olycka på jobbet. En av de där eleverna var mycket aktiv i klargörandet av sanningen. Förekomsten av flera sådana händelser orsakade att en del av de nya eleverna började vackla.

Mästaren: Jag talade just om de gamla krafternas störningar av Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar. Så varför gör de gamla krafterna sådana saker? Vilket är deras mål? De tänker: ”Alla ni har kommit hit för att kultivera och ni tycker att Dafa är bra. Är er förståelse av Dafas godhet verkligen baserad på Fa-principerna? Eller är det snarare så att du bara hänger på när andra säger att det är bra? Eller är det så att ni säger att Fa är bra när ni känner att ni har fått fördelar från den?” Kultivering och Dafa är högtidliga, och de kan förvandla människor till gudar. De gamla krafterna kan inte stå ut med det, så de vill testa er. De vill se om ni fortfarande kommer att säga att Dafa är bra och fortsätta kultivera när de får människor som har nått slutet av sina liv att dö. De gamla krafterna gjorde det, så när en elev står inför livsfara kan ni inte säga att han inte är bra eller att han har allvarliga problem. Det är faktiskt de gamla krafterna som skapar störningar genom att dra fördel av mänskliga fasthållanden. En sak är att det är lätt för en del elever att vackla, och om de där eleverna verkligen hade kultiverat väldigt bra och stadigt så skulle de där problemen inte ha uppkommit. Om vissa elever inte kan lyckas få bort långvariga fasthållanden inom sig själva kan de förföljas och störas. [De kanske tänker:] ”Jag har gjort övningarna och mina sjukdomar har botats. Det känns så bra. Mitt liv har blivit lättare.” Deras förståelse förblir på den nivån och de kan inte förstå Fa utifrån Fa och det gör lätt att problem uppkommer. Naturligtvis, dessa saker härstammar inte alltid från den typen av problem. De gamla krafterna har gjort detta under en lång tid och denna sorts saker hände alltid förut i kultiveringen bland elever i Kina. Så det är därför som det i kultiveringen är absolut nödvändigt att se på saker med upprätta tankar och klart förstå att kultivering är det mest seriösa av allt.

Naturligtvis, vissa saker har hänt. Elever i olika regioner har blivit ganska klartänkta, de kan förstå saker utifrån Fa och de kan därmed hantera de där sakerna på ett korrekt sätt. Det brukade finnas en del elever som ofta sade: ”Den och den på vår övningsplats har gjort så bra ifrån sig! Vi gör vadhelst han gör.” Låt mig säga er alla att ni absolut inte kan göra så och absolut inte kan tänka på det sättet. Kultiverare kan inte ta andra människor som sina förebilder. De måste ta Fa som Mästaren! (Applåder) Så snart ni börjar göra saker på det sättet och tänka på det sättet, kommer två problem att uppkomma. Ett är att ni troligtvis kommer att driva den där eleven till en plats där det inte finns någon utväg för honom. Och det är troligt att de gamla krafterna kommer att låta honom få problem och till och med få honom att lämna oss tidigt för att testa andra. [De tänker:] ”Ni tittar alla på honom. Med saker som denna, kommer ni fortfarande att studera och kommer ni fortfarande att kultivera?” Under sådana omständigheter finns det verkligen några elever som tänker: ”Om inte ens han kunde göra det, kommer jag då att kunna det?” De vacklar. Är det inte de gamla krafterna som utnyttjar luckor? [I den situationen] kan inte ens jag, er Mästare, säga någonting! De gamla krafterna säger: ”Ta en titt. Ser du hur det där testet slutade? Vad vi gjorde var rätt, eller hur?” Så när de upprätta tankarna inte är starka kommer människors sinnen att vackla. Ni måste absolut vara på er vakt mot det! Ni ska ta Fa som Mästaren. Ni kan inte titta på hur bra en särskild individ har kultiverat och som ett resultat lära från den personen istället för från Fa.

Fanns det inte sådana elever när förföljelsen i Kina började? Många elever tittade på assistenterna och gjorde vadhelst assistenterna gjorde. När assistenterna gav upp gjorde de likadant och gav också upp. Naturligtvis, elever är trots allt Dafa-elever, så när de lugnade ner sig senare, insåg de att de hade gjort fel. De började studera Fa på nytt och insåg att den förståelsen som de hade haft varit fel och att vad de gjort var fel. Men, när man ser på endast den delen, var det inte skamligt? De gjorde den där saken vid en tidpunkt, för en kultiverare, är det inte en svart fläck? Så, att vara orsak till att människors sinnen vacklar kommer att innebära problem för kultiveringsmiljön. Ni måste absolut vara uppmärksamma på det.

Alla typer av saker kan hända under kultivering. Några människor såg att den och den personen hade fått sina sjukdomar botade efter att ha börjat utöva. De tänkte: ”Oj, till och med sådana allvarliga sjukdomar har botats.” Eller: ”Oj, den personens cancer botades efter att han började utöva.” ”Jag ska också utöva.” Men varför kom den människan? Han kom på grund av cancern och för att bli frisk. Han kom inte hit för att verkligen kultivera. Men jag vet att alla måste börja någonstans när det gäller att förstå Fa. En person kan börja förstå Fa på det sättet och en annan på något annat sätt. Men så snart någon kommer in i utövandet måste han se studerandet av Fa som det främsta – endast då är det kultivering. I det fallet, när du verkligen kan förstå Fa under kultivering, kommer du att kunna bli av med vilket fasthållande som helst. [Du tänker:] ”Jag har trots allt erhållit Fa, och jag är inte rädd för någonting. Om jag dör så må det vara hänt. Även om jag dör har jag erhållit Fa. Vad ska hända med mig när jag dött? Jag kommer inte att sluta i helvetet. Jag har trots allt erhållit Fa.” En sådan person kommer inte att stöta på något som utgör fara för hans liv och han kommer inte att få några sjukdomar. (Applåd) Det beror på att han har en sann kultiverares sinnestillstånd. Åtminstone när det gäller detta har han överskridit det mänskliga, han har gått bortom det mänskliga riket. Sjukdomar är något som vanliga människor får. Så fort han släpper sitt fasthållande till att bli botad kommer hans hälsoproblem att vara borta.

Vissa människor har under en lång tid inte klarat att släppa sina fasthållanden till att bli botade. Under normala omständigheter gäller att när en person lider av en dödlig sjukdom så har han faktiskt nått slutet av sin livsresa. Hans lidande från en dödlig sjukdom och hans liv är på väg att ta slut, men nu har han studerat Dafa. Trots att han kommer för att bli botad tillåts han ändå fortsätta studera Fa och förstå Fa. Han ser också exempel på hur [Fa] påverkar folks liv, men han kan fortfarande inte förstå Fa utifrån Fa. Han läser inte böckerna, så han kan inte förstå saker utifrån Fa. Han hänger bara med andra i att öva övningarna. Han tänker fortfarande: ”Jag har blivit en elev i Falun Gong. Jag fortsätter att göra övningarna. Varför har jag inte botats?” Kultivering är en seriös sak. Det testet för ens sinne är en fråga om svart och vitt. Ju mer fäst du är, desto värre kommer du att känna dig. När du går till sjukhuset för en undersökning kommer man att låta dig se att din sjukdom har blivit värre. Ändå kan du fortfarande inte upplysa dig till det. Eftersom du inte upplyser dig till det blir det mer och mer allvarligt, och till sist kan du verkligen inte klara det. Det händer för att du inte är en genuin elev, du studerar inte Fa och du kan inte släppa ditt fasthållande till din sjukdom. Du är bara en vanlig människa som vill få sin sjukdom botad. Syftet med mitt spridande av Dafa är att rädda människor på en grundläggande nivå, inte att hjälpa vanliga människor att bli botade. Om du verkligen kan kultivera, när du verkligen kan släppa dina fasthållanden till liv och död – och inte bara uppträder på det sättet för att andra ska set det, medan du ständigt tänker på det inom dig – då, oavsett vilken sorts sjukdom du har så kommer den att botas. I kultiveringen finns skillnaden mellan det mänskliga och det gudomliga i endast en tanke. Denna skillnad i en tanke låter enkel, men den kan bara uppnås genom en djup och solid grund i kultivering. Om ni verkligen kan bemöda er om att studera Fa så kommer ni att kunna uppnå det.

Naturligtvis, närhelst den situationen uppkommer får vanligtvis den personen chanser gång på gång i Dafa, under en lång tidsperiod, eftersom han trots allt har erhållit Fa. Han ges hela tiden chanser och dör inte, och han får chanser gång på gång. Men om den personen fortfarande inte förstår det efter att han har getts chanser så länge, även om han har kultiverat i åratal och har följt andra i att göra Dafa-arbete, om han, på en grundläggande nivå, fortfarande inte kan släppa sitt fasthållande till att bli botad, då är han på en grundläggande nivå fortfarande ingen elev, och han kommer att gå bort när han når slutet på sin livsresa. Vanliga människor kan också göra Dafa-arbete och vad de får är välsignelser. När kultiverare gör Dafa-arbete söker de inte välsignelser bland vanliga människor eller ett bra liv; det som är viktigast [för dem] är att höja sina nivåer. Kultiverare söker inte någonting i denna världen. Är inte det att vara fäst vid din sjukdom en strävan efter någonting i den mänskliga världen? En del människor säger: ”Så fort min sjukdom läker kommer jag att kunna göra så många bra saker för Dafa! Varför har jag ännu inte botats?” Det att du blir frisk, din kultivering och det att du blir en Dafa-lärjunge skulle allt vara mot en förutsättning, du skulle kultivera och se [dig själv som en Dafa-lärjunge] endast när din sjukdom var botad. Kultivering görs emellertid villkorslöst och saker erhålls naturligt, utan strävan.

Ingenting är helt absolut, såklart. Vad jag talade om var Fa-principer. Människors situationer är olika, och jag gav bara ett exempel. Om alla har en bra förståelse kommer saker att gå lätt. Men om en person inte kan släppa sina fasthållanden blir det väldigt svårt.

Lärljunge: Dafa-lärjungar från Irland hälsar till högt aktade Mästaren. Under lång tid har jag inte gjort bra ifrån mig när det gäller att sprida Fa eller när det gäller min egen kultivering. Finns det ännu tid för mig att kompensera det?

Mästaren: Börja du och gör det då, det har inte avslutats ännu, och det innebär ju tid. (Alla skrattar, applåderar). Oavsett på vilket sätt ni inte har gjort bra ifrån er så vill Mästaren hursomhelst inte lämna er kvar. (Applåder)

Jag har sagt tidigare att Fa-upprätandet av kosmos är en etapp medan Fas upprätande av människovärlden är en annan etapp. Med andra ord, Mästaren gör denna sak i två steg. Så jag har inte lärt ut till er den Trefaldiga världens Fa, jag har bara lärt er kosmos Fa. Jag har inte talat om strukturen på varelser av olika slag i den Trefaldiga världen, livets ursprung, livets struktur, världens historia, eller hur de olika teorierna, religionerna eller till och med vetenskapen har kommit fram i människovärlden, vad deras syften är, orsakerna bakom olika konflikter som förekommit i människovärlden – ja, allt i historien. Jag har inte talat om strukturen på den Trefaldiga världen eller de olika himlakropparnas tillstånd i den Trefaldiga världen, och anledningen är att denna är alltför liten i kosmos. Den Trefaldiga världen är inte värdig nog att läras ut som en del i Dafa, den är för låg. När jag lär er Dafa omfattar det den Trefaldiga världen. I framtiden kommer ni att veta allting, och det kommer inte att finnas något behov av att jag berättar för er om den Trefaldiga världen. I framtiden kommer jag att ta hand om saker som har att göra med människor, och då kommer jag att tala om den Trefaldiga världens Fa. I framtiden, när saker tas om hand inom den Trefaldiga världen, det är då som Fa rätar upp människovärlden.

Eftersom saker blir gjorda i två steg har ett särskilt fenomen inträffat i kosmos. Vad för sorts fenomen? Det är att den Trefaldiga världen hela tiden har varit avskuren – varelserna inom den Trefaldiga världen kan inte komma ut och varelserna utanför den Trefaldiga världen kan inte komma in. Jag var den som stängde av saker från början. Faktorer som från tidigt i början skapades av de gamla krafterna var och är fortfarande där och har inte blivit fullständigt bortrensade, och innan saker är gjorda på ytan av människovärlden har den delen av de gamla krafternas arrangemang fortfarande en negativ effekt. Så eftersom Fa-upprätandet och Fas upprätande av människovärlden görs i två steg, behövde den Trefaldiga världen separeras från kosmos. Sedan början av mitt Fa-upprätande – under de senaste dryga tio åren – har den hela tiden hållit på att flyttas bort från kosmos. Astronomer har sett att himlakropparna i kosmos inte längre är samma himlakroppar som i äldre tider, och att Vintergatans position inte längre är densamma som den var tidigare, och de andra stjärnsystemen som var kring den plats där Vintergatan fanns tidigare är inte längre desamma. Det beror på att den Trefaldiga världen håller på att bli separerad från kosmos. Under förflyttningsprocessen har vetenskapsmän upptäckt detta, och säger att kosmos håller på att expandera. I själva verket är det himlakropparna som håller på att separera sig från den Trefaldiga världen och dessutom är den Trefaldiga världen längre och längre bort ifrån sitt ursprungliga läge. Den Trefaldiga världen har under de senaste dryga tio åren hela tiden oavbrutet flyttats bort ifrån kosmos. Under denna process har vetenskapsmän upptäckt att himlakropparna har genomgått mycket stora förändringar, stjärnor som inte existerade tidigare har dykt upp, himlakroppar som inte existerade tidigare har dykt upp, stjärnsystem som inte existerade tidigare har dykt upp, var har de ursprungliga stjärnorna och stjärnsystemen tagit vägen? Vad är det som har gjort att kosmos har genomgått sådana enorma förändringar? I själva verket är det en manifestation av den process där den Trefaldiga världen håller på att separeras från kosmos.

Har inte hemsidan Pure Insight rapporterat om det? Kosmos håller på att försvinna i fjärran snabbare än med ljusets hastighet, och Vintergatan håller på att separeras från kosmos. Det har nått den punkt där även människor kan se denna fas och det betyder att separationen har kommit fram till den allra yttersta nivån. Tidigare när jag började göra denna sak sade några gudar till mig: ”I framtiden kommer alla människor att kunna se de saker som du har gjort, och människorna kommer att upptäcka till slut att du var den som gjorde dem.” Det är så det är eftersom vissa manifestationer gradvis kommer att konvergera dit där jag är.

När väl separationen är fullständig kommer dimensionerna utanför Vintergatan inte alls att existera, denna tomhet kommer att vara mycket skrämmande för människor. Stjärnorna som alla brukade existera utanför Vintergatan och alla de himlakroppar som var spridda överallt utanför Vintergatan kommer att vara försvunna. Hemsidan Pure Insight rapporterade att vår Vintergata kommer att bli den ”ensamma själen och hemlösa spöket” i kosmos. Varför skulle sådana fenomen uppkomma? Människorna verkar vara likgiltiga – även vetenskapsmän – det är bara för att de inte förstår det. Om en sådan sak hade hänt i kosmos i det förgångna, då hade Vintergatan inte existerat längre. Om [Vintergatan] varit separerad från kosmos skulle den inte ha haft någon möjlighet att existera och skulle ha sönderdelats. Fa-upprätandet av kosmos och Fas upprätande av människovärlden görs i två steg, så den Trefaldiga världen måste separeras från kosmos. Om Fa-upprätandet av kosmos vore fullständigt – och allt vore nytt och rent – men den Trefaldiga världen fortfarande var så smutsig, så skulle den förorena kosmos. Det skulle inte gå att ha en sådan smutsig plats inuti det så underbara kosmos, därför behöver det flyttas ut och tas om hand separat. Det är därför de kommer att bli separerade. (Applåder) Vetenskapsmän har nu också upptäckt det som jag har beskrivit.

Lärljunge: Vad gör vi när det gäller att förändra de kinesiska tecknen i ”Lunyu” som hänger på väggarna?

Mästaren: Ja, ni kan rätta till ”Lunyus” text som hänger på väggen. Gör bara korrigeringarna med lämplig färg. Faktiskt går det bra med vilken metod som helst.

Lärljunge: Hur kan vi hjälpa nya elever i Kina att träda fram?

Mästaren: När det gäller en ny elev kan ni inte ha för bråttom med honom eftersom han behöver gå igenom en process av att förbättra sin förståelse. Om han på eget initiativ erbjuder sig att göra något, låt honom då. Men om han inte vill göra något på eget initiativ tycker jag inte att vi kan tvinga en ny elev att göra någonting, eftersom han trots allt är en ny elev.

Lärljunge: Hur ska vi se på de stora bolagen utanför Kina som är beredda att göra investeringar i Kina, och att våra familjemedlemmar vill resa tillbaka till Kina.

Mästaren: Om era familjemedlemmar inte kultiverar och vill resa tillbaka till Kina, så går det bra. Om du är en kultiverare är det bäst att du inte reser tillbaka – skulle du då inte vänta dig förföljelse? Som Dafa-lärjunge skulle du inte klara av att stå ut med tanken på att inte göra det en Dafa-lärjunge bör göra, men om du gör det så kommer du att bli förföljd. Här finns också saker du bör göra.

Beträffande att flera bolag planerar att göra investeringar i Kina, gör ingenting åt det nu. Ni ska bara klargöra fakta och berätta vad Dafa handlar om och varför den blir förföljd. Lyft fram i ljuset de ömkliga farserna och alla de låga handlingar som utförts av regeringen, där de hittar på lögner och förtal, avslöja ondskans förtryck, tala om för världens människor om dessa saker och hjälp dem att se allt detta tydligt – då kommer ni att ha nått ert mål. När ni klargör sanningen, tala bara om saker på den nivån och gå inte högre. När det gäller att en del bolag vill göra investeringar någonstans, om du får tillfälle kan du nämna: ”Det är bara på grund av investeringar från er som det onda gänget i Kina kan finansiera förföljelsen. Du kan se hur kusligt det är när de visar upp sin ondska, eller hur? Har inte ert företag blivit utsatta för deras tvång?” Bli inte involverade i huruvida de gör investeringar där. Allt vi kan göra är att tala till dem utifrån principer på en mycket grundläggande nivå.

Men jag tror att när materiell vinning står på spel så är en del villiga att lyssna och en del inte, så det är inte det frågan handlar om. Vad det handlar om är att berätta för människor varför Falun Gong blir förföljt och hur onda förföljarna är, och det är tillräckligt. När väl en människa kan se dessa onda saker klart så kommer det att driva ut från hans sinne de giftiga elementen från propagandan producerad av Kinas kommunistpartis förtalande medier. Detta betyder att du har räddat honom, och vid det laget kan det göras möjligt för honom att ta sig vidare till nästa etapp. Annars, när Fas upprätande av människovärlden kommer och den kraftfulla gong kommer – Fas upprätande har en måttstock – vid den tidpunkten kommer det inte att finnas några ytterligare chanser att förstå på nytt, måttstocken är densamma från det högsta till det lägsta i kosmos. Vid den tiden är det livet sådant som det faktiskt är, och det tas om hand på kortast möjliga tid. De som ska sållas bort kommer att sållas bort, de som ska vara kvar kommer att vara kvar, de som ska höjas upp kommer att höjas upp, och de som ska bli sänkta kommer att bli sänkta – det kommer att vara över på ett ögonblick. Vad som än finns i en varelses sinne avgör vad han är, därför kommer det inte att bli några fler chanser i det ögonblicket. Om en person har drivit bort det onda, skurkaktiga gängets gift så kommer han att kunna gå över till nästa etapp, åtminstone kan han se de förändringar som kommer att ske i framtiden.

Lärljunge: Jag är en liten lärjunge från Taiwan. Å Taiwans små lärjungars vägnar vill jag överlämna en lotusblomma till Mästaren. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar och applåderar) Vi tackar vår storslagne Mästare.

Mästaren: Tack. Denna lilla lotusblomma är verkligen vackert gjord. (Applåder) Detta är den hänsyn och omtanke som Dafa-lärjungar har lagt ner i klargörandet av sanningen. Ni har verkligen arbetat hårt och har kommit på så många idéer för att rädda människor. Dagens människor är verkligen svåra att rädda. Han vill lyssna bara om det ni säger är i linje med hans föreställningar, och han vill lyssna bara om du talar till honom på ett sätt som han gillar. Med andra ord, om du vill rädda honom så har han villkor för att bli räddad. (Mästaren skrattar)

Lärljunge: Jag ber att få fråga, en av mina familjemedlemmar utövar och säger att han är speciell. Han sänder inte upprätta tankar eller klargör sanningen, och han studerar sällan Fa annat än Zhuan Falun. Just nu i Fa-upprätandeperioden är vi upptagna med alla typer av projekt. Om jag lägger mycket tid på att hjälpa honom så tycker jag att det är svårt att ha tillräckligt med tid för andra saker.

Mästaren: Det är sant. Om han är en ny elev, då ska du försöka visa lite förståelse för honom. Om han är en erfaren elev så är han definitivt fel ute. Angående hur man ska hjälpa honom så finns det ingen särskild metod för det. Ta en titt och se var han har blivit hindrad och gör sedan på lämpligt sätt för att bemöta det. Ta bort hindret i hans sinne och finn hans fasthållande.

Lärljunge: Hur kan vi helt bryta oss loss från de gamla krafternas arrangemang, nå bortom själviskhet och bli sanna Fa-upprätande lärjungar?

Mästaren: Kosmos i det förflutna baserades på själviskhet. Låt oss ta en människa som exempel: vid ett kritiskt ögonblick bryr han sig inte alls om andra. När jag började med Fa-upprätandet sade några gudar till mig: ”Du är den ende som lägger dig i andras affärer.” Detta låter också otroligt för er, därför att ni är oegennyttiga varelser av den upprätta Fa och upprätta Upplysta som är skapade av Dafa. Om jag inte gjorde detta så skulle alla liv vid historiens slut vara till ända. När en varelse är omtänksam mot andra och hjälper till och är tolerant så beror det på att hans utgångspunkt är osjälviskhet.

När ni Dafa-kultiverare finner själviskhet inom er så ska ni gradvis arbeta bort den. Att bli medveten om den betyder att du har tagit ytterligare ett steg framåt i kultiveringen, därför att en icke-kultiverare inte skulle kunna bli medveten om detta och det skulle inte ens falla honom in att fundera över om han var självisk. Endast kultiverare synar sig själva och ser inåt i sig själva.

Lärljunge: Dafa-lärjungarna från Fushun sänder sina hälsningar till Er. (Mästaren: ”Tack”) Min personlighet är sävlig. När jag arbetar går det vanligen långsamt och jag får ofta kritik för detta. Behöver jag ändra på mitt sätt när jag arbetar?

Mästaren: Vissa människor har en sävlig personlighet. Min personlighet är mer rask och jag gör allt riktigt snabbt. Om du säger att något behöver göras så är jag redan ”ute genom dörren” innan andra ens har blivit klara att gå. (Mästaren skrattar) (Applåder) Med andra ord har jag utvecklat en snabb takt och jag skyndar och skyndar med allt vad jag gör. Naturligtvis menar jag inte att en sävlig personlighet inte är bra. Vissa människor har bara vant sig vid att göra saker på så sätt. Men jag tror att det är bättre om vi ökar takten lite när det gäller att rädda människor. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar och applåderar) Men det är inte så att du måste ändra på din personlighet.

Det är så här som kosmos varelser är. Alla är olika: några är långsamma medan några är snabba, och några är otåliga medan andra är balanserade. En del är långsamma i allt de gör, och det räknas inte som ett fasthållande. Hursomhelst så ska du raska på när det handlar om att rädda människor och de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Jag tror inte att det har något alls att göra med din personlighet. Du känner till vad ”raska på” betyder oavsett hur sävlig din personlighet är.

Lärljunge: Jag är en ny lärjunge. Jag är väldigt ängslig när det gäller att gå vägen i Fa-upprätandet väl, men jag är osäker på om det är ett fasthållande? Hur ska jag kunna veta?

Mästaren: Elever som precis har fått Fa, var inte alltför ängsliga. Ur olika aspekter är kraven på er inte desamma som dem de erfarna har på sig. Förvisso finns det en del nya elever som har gjort väl ifrån sig. De är djupt involverade i att göra Dafa-saker och gör vad en Dafa-lärjunge ska göra. De är verkligen fantastiska. Ibland tror jag att dessa senkomlingar har mycket hög upplysningsförmåga. Kultiveringen är en förbättring steg för steg, och det är orealistisk att förvänta sig att du ska stiga till en hög nivå direkt och bli sådan som veteranerna, eftersom även de har nått dit där de är genom kultivering och förbättring steg för steg. Nu när du har fått Dafa behöver du inte oroa dig för någonting. Gå rakt fram och gör det som behöver göras, gör det Dafa-lärjungar ska göra – gå så långt som din förståelse tar dig. Det finns inga problem med något av det där.

Lärljunge: Kan Mästaren förklara vilken effekt det har på vårt arbete om Dafa-lärjungar gör bra ifrån sig när det gäller koordinering och samarbete, och vilket resultatet blir om man inte gör de sakerna så väl.

Mästaren: Om ni inte är väl koordinerade kommer ondskan att utnyttja det och orsaka besvär. Beträffande en hel del av sakerna i Fa-upprätandet är det inte så att de är omöjliga att göra. Oavsett hur svårt det är så finns det en väg för er att ta, även om den är synnerligen smal. Du måste vandra denna väg upprätt, och det duger inte om du sviktar eller avviker det minsta. I vilket fall som helst finns det en väg för er. Med andra ord måste ni vandra den väl. Om inte, så drar ondskan som nu existerar fördel av det och orsakar problem. Det jag precis har pratat om är, när ni arbetar tillsammans för att göra något, bekräftar du dig själv eller bekräftar du Fa – det är frågan.

När hela gruppen diskuterar något så kanske du blir upprörd över om någon inte tycker om din idé, men om ingen opponerar sig och alla säger: ”Det är en bra idé, och den där är inte så dålig den heller” – för att ingen ska bli sårad – så skulle jag vilja säga att denna elev inte är särskilt ansvarsfull gentemot Dafa eller gentemot sin egen kultivering. Han vågar inte möta en konflikt och vågar inte vara tydlig, och vågar inte säga ifrån när han ser ett problem. Det är ett fasthållande till jaget och det är själviskhet. Om du hanterar ett problem utan fasthållande till jaget och lugnt lägger fram idéer om hur man ska tackla ett problem, så tror jag inte att andra kommer att känna sig illa till mods när de hör det, eftersom du gör det för Fa. Detta är en aspekt.

Ett annat fall är om någons förslag blir avvisat och den personen blir upprörd, då har han verkligen problem. De gånger diskussioner kring Fa-upprätandet spårar ur så brukar det vanligen ske när någons själviskhet blir frammanad. Var uppmärksamma på detta – om ni inte tror mig, när ni åker hem härifrån ska ni vara uppmärksamma på detta. När ni pratar runt en fråga, se efter vem det är som får samtalet att avvika från ämnet, den personen har säkert ett problem. (Publiken skrattar och applåderar) Personen som frångår ämnet har fasthållande till jaget, eller när hans åsikter provoceras, pådriven av mänskliga känslor, så blir han upprörd och åsidosätter Dafas saker. Vid dessa tillfällen drar ondskan fördel av honom – han avviker mer och mer från det ursprungliga ämnet när han argumenterar, och ondskan har fått dra fördel av detta. Då blir han än mer upprörd, och ju mer upprörd han blir, desto mer intensiv blir, med ondskans hjälp, hans mänskliga sida och ju mindre är han i ett tillstånd av kultivering, så ondskan kommer att dra ytterligare fördel av detta. Varifrån tror du att en insikt längs en ond väg kommer ifrån? Är det inte därifrån den kommer? Ondskan drar fördel av hans fasthållanden och låter falska tankar komma in i hans sinne, men han uppfattar dem som äkta och tycker att de är vettiga. Han tänker: ”Ingen av er förstår mig, och när allt kommer omkring så är inte era kultiveringsnivåer lika höga som min, och ni förstår inte Fa så väl som jag gör.” (Mästaren skrattar) Det är så det kommer att sluta.

Lärljunge: Dafa-lärjungarnas insatser i New York har förändrat situationen markant, och många vanliga människor har blivit berörda av vad de har sett vid anti-tortyrutställningarna. Men flera västerlänningar har sagt till oss att de ser alltför många av dessa hemska bilder, vilket gör att de förlorar sin sympati för oss. Kan Mästaren förklara detta för oss?

Mästaren: Kanske säger de att era anti-tortyrutställningar som ni håller för att förklara sanningen är för chockerande, men jag kan säga er att era insatser är positiva, energin är upprätt och medkännande, så det kommer definitivt inte att chockera människor på ett negativt sätt. Tvärtom, det obehag som vissa människor känner måste bero på deras dåliga tankar. Hänger inte folk överallt bilden av Jesus på korset, blödande från spikarna som genomborrade hans händer och fötter? Har inte folk sett den synen i hundratals eller tusentals år? Så problemet ligger inte i vad som visas. Har inte Dafa-lärjungar blivit föremål för liknande plågor under förföljelsen? Ni använder inte konst för att avbilda onda handlingar, det ni gör är att rädda människor. Det måste finnas ett skäl till att en människa får negativa reaktioner, det måste vara ett problem med hans sinnestillstånd. Ondskan kanske kontrollerar hans sinnen, och om så inte är fallet så har han inte rätt uppfattningar. Även människor som sympatiserar med Dafa-lärjungarna har föreställningar som kommer från det vanliga samhället, och när det gäller förståelse så kan de känna obehag på grund av det. Oroa er inte, detta löser sig genom lite grundligare förklaring.

Människor kan forma olika föreställningar i det mänskliga samhället. En del människor tycker om kryddstark mat, en del föredrar syrlig, en del söt och en del menlös. Detta är vanor man har format. Även om en komedi visas på Manhattan så skulle det likväl finnas människor som inte skulle gilla den och kritisera den. Det är så mänskligheten är. Det finns både positiva och negativa människor, människor lever bara inom principen ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande. Inte alla kan vara lika. Kanske finns det fler människor som tycker att anti-tortyrutställningar är bra, de har bara inte sagt det. Vi kan inte längre kompromissa för att tillfredsställa dem som har många stötestenar i sina sinnen, på bekostnad av att rädda goda människor. Vi räddar världens människor. En del klarar inte av att se dessa saker, men det är fler som kan, och som har blivit berörda, vaknat upp och blivit räddade. (Applåder)

Ifall någon inte står ut, låt oss fundera på det. Med ett upprätt fält och ondskan så tydligt exponerad, och allt som visas pågår i verkliga livet, och det ändå finns människor som drar fram frågor som denna, har då inte den personen problem? Helt säkert har han det. Oavsett hur mycket hårt arbete ni lägger ner för att klargöra fakta så säger jag till er, det kommer alltid att finnas människor i denna värld som ni inte kan rädda. Det kommer alltid att finnas en del som inte kan bli räddade. Vi får inte bli modstulna och demoraliserade på grund av dessa människor. Vi ska inte bli påverkade av dessa människor. Så fort en del säger si eller så, så är våra hjärtan instabila och följer dem. Vi är här för att förändra människor, inte för att bli förändrade av människor. (Applåder)

Allt vi ger människor är fantastiskt, och vi håller på att rädda människor. Vi kan inte kompromissa för att behaga dem som inte längre är goda och som motsätter sig räddningen av människor, vilket leder till att goda människor inte blir räddade. Naturligtvis, när vi talar om dem som inte längre är goda, de är inte nödvändigtvis helt usla, och kanske är det orsakat av deras föreställningar. Men du måste fortsätta att vara lugn och förnuftig när det gäller detta. Låt dig inte rubbas av ett litet antal människor och bli inte påverkad av människor. Du bör vara väldigt klar över vad det är du gör, du räddar människor, du gör det mest rättfärdiga och de mest fantastiska saker! (Applåder) Våra elever har fått utstå mycket smärta och varit tvungna att klara av många svårigheter för att sätta samman anti-tortyrutställningar. Det är ingen liten bedrift.

Faktiskt är det mest avgörande att vi ska vara klara i sinnet. Vi ska agera med övertygelsens kraft, inte räddhågat och osäkert. Ni ser inte det faktum att ni är varelser som vandrar vägen mot gudomlighet, (Applåder) så ni skiljer er från vanliga människor och kan inte bli påverkade av dem. Alla gudar beundrar vad ni gör på Manhattan, de verkligen beundrar er. Vare sig det är de gudar som har en positiv roll eller de med negativa roller så beundrar de er alla. Världens folk gör det också. De universella värderingarna beträffande vad som är gott och vad som är ont har inte förändrats.

Lärljunge: Finns det en fråga om prioritering när det gäller det Dafa-arbete vi gör under Fa-upprätandet? Om några elever vill göra Dafa-relaterat arbete gentemot en viss nationalitet eller ett visst språk på grund av deras egen nationalitet eller modersmål, bör de inte lägga sådant åt sidan för att fokusera på det nuvarande Dafa-arbetet?

Mästaren: Det är inte heller fel att vilja göra Dafa-arbete som relaterar till ens egen nationalitet och språk. Mästaren kan inte ge dig specifika svar på dessa frågor, eftersom varje elev gör saker för att förklara fakta och rädda varelser. Kanske den här människan har saker som han måste göra. Men när det är nödvändigt för er att arbeta som en grupp så måste Dafa-lärjungar samarbeta väl.

Lärljunge: Jag har en fråga. Ni sade tidigare att när väl förföljelsen är över så kommer allt att vara avgjort. Jag skulle vilja fråga, kommer vanliga människor som fortfarande är vilseledda att få fler chanser?

Mästaren: En varelse blir exakt vad som än fyller hans huvud, och för både varelser som elimineras och varelser som får en god lösning – allt är över på ett ögonblick när [Fa-upprätandet] passerar. En del människor säger: ”Jag tror bara på ett visst politiskt parti,” eller ”Jag vill bara arbeta för det partiet.” Om kosmos Fa anser att det partiet är gott så kommer du att skonas när [Fa-upprätandet] passerar; om kosmos Fa anser att partiet är ont, då kommer du att utplånas när [Fa-upprätandet] passerar. Vi den tiden kommer det inte att bli mer klargörande av sanningen och det kommer inte att ges några extra chanser att förstå saker. Vid den tidpunkten existerar inte sådana frågor längre och människor kommer att vara en del av vadhelst de innehåller och kommer att ses som beståndsdelar av det. En person kommer att vara en del av vad som än finns i hans sinne och allt kommer att vara över när det har passerat.

Lärljunge: Vi deltar ofta i parader i USA och har fått ett bra mottagande av många grupper. Skulle Mästaren vilja berätta för oss hur vi kan hjälpa människor att få kännedom om Dafa, samtidigt som vi rättar oss efter vanliga människors levnadssätt i största möjliga mån? När vi har oenigheter, ska vi då själva diskutera dem eller rapportera dem till Mästaren? (Publiken skrattar)

Mästaren: När ni möter problem bör ni tillsammans prata igenom dem eftersom ni kultiverar. Det kan inte vara så att närhelst ni har ett problem så ska Mästaren kultivera åt er. (Publiken skrattar och applåderar) Är det inte så? Så när ni stöter på problem bör ni fundera ut hur ni ska ta itu med dem, och om ni övervinner utmaningarna eller löser dem genom att enas om en lösning så är de möjligheter för er att etablera mäktig dygd. Den processen är i själva verket mognadsprocessen, att röra sig mot framtiden, och är ett av de steg som ni tar på vägen mot att bli gudomar. (Applåder) Ni bör absolut inte lämna dessa specifika saker till Mästaren. (Publiken skrattar)

Hur ska ni då hjälpa alla varelser att få kännedom om Dafa? När ni väl har klargjort fakta och verkligen har hjälpt människor att förstå förföljelsen och få kännedom om att Dafa är rättfärdig, så är det tillräckligt. Om en person tänker att Falun Gong verkligen är bra och uttrycker en önskan om att få veta mer om Falun Gong, då kan ni förklara för honom på en ytterst grundläggande nivå att Falun Gong ber sina utövare att vara goda, och till sist kan ni berätta för honom att vi strävar efter att bli bättre och bättre människor och att nå Fulländning. Det är allt du kan berätta för honom och du kan inte gå bortom det. Ni skulle skrämma honom om ni började berätta saker för honom på högre nivåer.

Och människors tankevärldar är olika. Till exempel, om ni undervisade på högskolenivå för ett barn i första klass så skulle han vägra gå till skolan och inte längre komma till undervisningen. (Applåder) Ni har nått era nuvarande världar och nivåer steg för steg genom kultivering och om du vill berätta allt för honom på en gång så är det detsamma som att vilja lyfta upp honom från att vara en vanlig människa till där du är på ett ögonblick. (Mästaren skrattar) Inte ens jag, er Mästare, gör så. (Publiken skrattar) Jag kan få en varelse, efter att han blivit fri från alla faktorer på låg nivå, att nå en nivå på vilken höjd som helst, och jag kan skapa varelser på vilken nivå som helst. Men om du vill att en varelse på låg nivå ska förstå saker på så höga nivåer så kan den personen under normala omständigheter inte handskas med detta. Så människor måste förstå steg för steg. Varför ber jag er att inte tala om saker på höga nivåer? Varför ber jag er att klargöra fakta förnuftigt? Det är orsaken. Så när några elever inte är helt förnuftiga och talar om saker på mycket höga nivåer med en gång medan fakta klargörs, och när de till och med talar med regeringstjänstemän om gudar hit och gudar dit och berättar för dem att deras Mästare är så och så (publiken skrattar) så tror folk att ni pratar strunt. (Publiken skrattar) Det är inte rätt sätt att klargöra fakta på. En kultiverares förståelse har förvärvats steg för steg genom kultivering, och generellt sett kommer folk att få det mycket svårt att fatta om du vill få dem att förstå saker på så höga nivåer på en gång. Om de inte kan förstå, då blir resultatet tvärtom och i grund och botten så kommer det att ha en skadlig effekt.

Lärljunge: En del nya elever har kommit in på Dao och erhållit Fa under de sista två åren i San Diego, Kalifornien, och människor med ödesförbindelse fortsätter att komma varje vecka för att lära sig metoden. Några av dessa nyare elever är rätt så kapabla och är redo för att bli involverade i projekt för att bekräfta Fa. Ska vi låta dem göra de tre sakerna på en gång eller be dem att endast studera Fa och göra övningarna, och senare involvera dem i projekt som bekräftar Fa?

Mästaren: Jag kan se att ni är underbemannade och gärna vill få några kapabla nya elever involverade. Men jag anser ändå att det är bättre att inte ha bråttom. Varför det? Därför att när erfarna elever tillsammans talar om saker och är i det tillstånd där de inte är särskilt uppmärksamma på det sätt som de uttrycker sig på, så kommer det att skrämma nya elever. [På grund av] er energi, även om era ord kanske inte är starka, så är de starka för dem. Och även om ni inte höjer era röster så låter det som åska i deras öron. (Publiken skrattar) Det är verkligen så det känns för dem. Så ni bör vänta och inte involvera de nya eleverna förrän de har uppnått en viss nivå av insikt och förståelse, och har haft en chans att förbättras gradvis – i alla fall tills de har en fått en något djupare insikt om Dafa. På det sättet kommer det inte att leda till att de ger upp kultiveringen på grund av brist på förståelse rörande någonting.

Lärljunge: Ända sedan förföljelsen började har jag varit uppslukad av kurserna vid mitt forskningsinstitut och har inte haft tid för någonting annat. Jag har inte haft mycket tid för Dafa-arbete och har med all säkerhet inte ägnat 100 % av min tid till Dafa-arbete. Kommer jag att uppnå den nivå som jag ska nå?

Mästaren: Om ert arbete verkligen har bundit upp er så är det inget problem. När ni gör ert arbete bra, skapa tid till att studera Fa och använd alla chanser ni får för att göra det som Dafa-lärjungar bör göra, såsom att klargöra fakta. Det kommer alltid att finnas människor som har mycket att göra och människor som inte har så mycket att göra, och det kan inte vara så att alla är upptagna samtidigt eller att alla inte är upptagna samtidigt. Några är upptagna när andra inte är upptagna. För en kultiverare är emellertid ingenting för alltid konstant. Om du för stunden är upptagen eller inte, gör bara vad du ska göra, och allt kommer kanske att förändras allteftersom tiden går. Så detta är vad jag anser: använd inte det att ha mycket att göra som en ursäkt för er själva att inte göra något eller försumma Fa-studierna. Och det finns de som verkligen blir oroliga när de har mycket att göra, och så kan det inte heller vara. Gör vad ni kan utifrån er situation.

Det gäller även klargörandet av fakta på Manhattan. De som har möjligheter och vilkas omständigheter tillåter dem att komma kan komma, och de vilkas omständigheter inte tillåter dem att komma, borde inte. Det är inte så att ni alla måste göra saker på ett visst sätt. När ni alla gör saker från era hjärtan, då är det genuint. Mästaren har aldrig beordrat er att göra någonting. Allt jag har gjort är att berätta för er vad ni bör göra, och några elever går och gör det. Gör bara det Dafa-lärjungar ska göra utifrån er situation och er förmåga att göra så. Det fungerar inte om ni pressar fram saker när er situation inte tillåter det. Om ni gör det så kommer ni att framkalla problem i både ert dagliga liv och i er kultivering, och det är inte bra.

Lärljunge: Dafa-lärjungar från Turkiet sänder sina hälsningar till Er. När skulle Ni vilja komma på besök till Turkiet? Vad anser Ni när det gäller Turkiet?

Mästaren: Majoriteten av varenda nations befolkning kom för Dafa, så jag vill inte låta någon nation hamna utanför när Dafa sprids. Och det är därför som jag ber er förklara fakta. Dafa-lärjungar i olika områden bör verkligen göra bra ifrån sig när det gäller de saker som bör göras. Varelserna väntar på er.

Beträffande när jag ska besöka Turkiet så kommer jag definitivt att åka när det kommer ett tillfälle. (Applåder) Jag kommer att resa till Jordens alla hörn i framtiden (entusiastiska applåder), eftersom jag måste ta hand om varje människa som ni har räddat när ni klargjorde sanningen.

Lärljunge: Jag har sett en del medutövare som efter att ofta ha spelat rollen som onda poliser i anti-tortyrutställningarna uppvisar mer demonnatur än innan. Finns det en korrelation? (Publiken skrattar)

Mästaren: Nej det finns det inte. Det finns bara i ditt sinne. (Mästaren skrattar) Det blir okej så snart de går hem, studerar Fa och justerar sina sinnen lite.

Lärljunge: En del Dafa-lärjungar startade nyligen ett center för konst och en konstskola som är öppna för allmänheten. Jag skulle vilja be om Mästarens råd beträffande hur vi bör sätta igång med att spela våra roller innan Fa rätar upp människovärlden, om man utgår från det faktum att det finns många Dafa-projekt som pågår och att finanserna är ansträngda.

Mästaren: Om så Dafa-lärjungar driver företag eller öppnar skolor så tycker jag att det är normala aktiviteter som de bedriver som samhällsmedborgare. De är sätt att skaffa sig ett levebröd och kan samtidigt skapa arbetstillfällen för medutövare. Dessutom kan en del vanliga människor nås genom vårt interagerande med samhället på det sättet, och de kan gagnas av det.

Du frågade hur ni borde sätta igång med att spela era roller innan Fa rätar upp människovärlden. Ni kan göra det alltefter er förmåga. Att driva en konstskola är olikt andra yrken. En konstskola kan undervisa elever i att vara goda människor genom att följa Zhen-Shan-Ren. Och skolan kan också delta i föreställningar sponsrade av Dafa-lärjungar och hjälpa människor att se en annan andlig skepnad av Dafa-lärjungar, och att själva se kontrasten mellan det där politiska partiets och den där ärkefiendens ondska och Dafa-lärjungarnas godhet. Så det här borde vara en verkligt bra sak. Den kinesiska nyårsgalan sponsrad av New Tang Dynasti TV har som mål att nå ut till och engagera fler kineser för att klargöra fakta för dem och rädda dem. Om föreställningarna var dåliga skulle ingen se på, och vi skulle inte nå vårt mål att rädda varelser. Bra föreställningar tjänar det syftet, eller fungerar åtminstone som en bro. Om skolan verkligen blir en succé kan den delta i våra föreställningar. Så allt detta är bra.

Lärljunge: En del elever har kultiverat länge och tycks förstå vikten av att bekräfta Fa, men de har inte varit så flitiga. Hur kan vi hjälpa dem?

Mästaren: Det finns inga mirakelkurer. Alla måste kultivera sig själva stadigt innan de kan stiga till högre nivåer. Beträffande dem som inte är flitiga, ta en titt och se efter var deras tankar har fastnat. Det måste finnas en orsak till deras ofullständiga förståelse av vad Dafa-lärjungar måste göra – försök komma på vad de bryr sig mest om just nu? Eftersom de är våra elever måste vi ta ansvar för dem och tala med dem. Om de var vanliga människor så skulle vi inte behöva oroa oss för det. Det går bra för vanliga människor att bry sig om vadhelst de vill. De vill inte kultivera så vi stör dem inte. Men när väl någon börjar kultivera kommer den personen att vara i fara mitt uppe i ondskans förföljelse om han inte kan hänga i, så ni måste ta ansvar för honom.

Lärljunge: ”Nio kommentarer om det Kinesiska ***partiet” som har förts fram av den tidning som drivs av Dafa-lärjungar är utmärkta, men jag oroar mig för att vanliga människor som inte förstår oss ska säga att vi håller på att bli politiska.

Mästaren: Det kommer inte att hända. Alla vet att det politiska partiet förföljer Falun Gong. Det enda vi gör är att berätta för människor varför det politiska partiet förföljer Falun Gong, och samtidigt berätta för dem vad det där partiet hoppas uppnå genom sin förföljelse, varför det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) förföljer Falun Gong och vilka grundläggande skillnader det är mellan Falun Gong och KKP. Så vi talar bara om vad det politiska partiet är och varför det motsätter sig Zhen-Shan-Ren. Men beträffande kultivering så är en av våra principer i personlig kultivering och i att klargöra sanningen att vi inte blandar oss i de sakerna. Det finns en viktig koppling mellan mediernas exponering av KKP:s förföljelse av Dafa-lärjungar och räddandet av alla varelser. Förföljelsen av Falun Gong har utförts i det där politiska partiets namn, ett parti som har förgiftat många människor under sin förföljelse. För att rädda dessa människor är det viktigt att hjälpa dem att se partiet för vad det är.

Hemsidan Minghui har inte rapporterat om detta eftersom det ur ett perspektiv som ligger närmare Dafa-kultivering inte är någon nyckelfråga. Medierapporterna är andra sätt att rädda alla varelser.

När det gäller vem som kommer att styra Kina i framtiden så låt vem som än vill göra det. Det har inget med oss att göra. Vare sig han är bra eller dålig så är det en mänsklig fråga och vi är kultiverare. Om du inte förföljde oss, då skulle vi inte behöva avslöja dig. Om du har mage att göra dessa förskräckliga saker så varför har du inte modet att stå för det?

Lärljunge: En massa elever som var involverade i att göra FGM tv-program gör dem inte längre eftersom de är uppbundna med satsningarna på sanningsförklarande på Manhattan på senare tid och förberedelserna inför Nyårsgalan.

Mästaren: Mästaren kan inte säga någonting om det eftersom det finns saker som ni ska tänka ut själva. De är alla viktiga. Jag tittar på alla programmen som görs av FGM – vartenda ett. (Applåder) Så de är alla viktiga och ni ska inte förbise något av dem. Jag ser faktiskt att ni är verkligt upptagna och var och en arbetar med flera projekt. Koordinera er sinsemellan. Mästaren kan inte säga något specifikt.

Lärljunge: (Översatt fråga) Eftersom det väldiga valvet skapades av Dafa, hur kan det vara i ett sådant oriktigt tillstånd idag så att det behövs att Mästaren rätar upp det? Lärjungar från Hamilton, Nya Zeeland, sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder) Kosmos förra egenskap bestämde de kosmiska cykler som det genomgick. Vilken var då egenskapen? Den var ”bildande-varande-degenerering-förstörelse-tomhet”, och sådant är det gamla kosmos. Kosmos är enormt, och när degenereringen och förstörelsen skedde i liten skala sprängdes det området i en explosion och sedan följde tomhet. Efter att det blev tomt existerade fortfarande materian, så gudar använde den döda materian för att skapa ett nytt lager i kosmos från början. Processen är väldigt lik mänsklig metabolism. Om det uppstod problem i ett större område, då måste det större området sprängas och nya varelser skapades därefter. Ingen tänker på om hans metabolism har någonting att göra med barmhärtighet. Nå, gudar på höga nivåer i kosmos betraktar processen med bildande-varande-degenerering-förstörelse på samma sätt som människor betraktar metabolism – de har inget begrepp om huruvida det är barmhärtigt eller inte. Kosmos lever, och om cellerna i en del av den här organiska kroppen inte längre dög, då skulle den delen behöva rensas ut och ersättas. Därför sker en liknande process i människor: födelse-åldrande-sjukdom-död.

Det framtida kosmos kommer att bli annorlunda i det avseendet. När väl någonting når stadiet med degenerering kommer det att harmoniseras (yuanrong) och förnyas så att det blir bra igen. Så det är annorlunda mot det gamla kosmos. (Applåder)

Alla de framtida varelserna kommer att vara osjälviska, medan varelserna från förr var själviska. (Applåder) En del varelser bryr sig inte om andra när de strävar efter de saker de vill ha och det har grundligt visats upp i den här världen. För att få revansch går en del människor i världen hur långt som helst för att skada andra och tänker aldrig på andras välgång. Själviskhet visar sig hos en del människor som riktig elakhet – en del av dem letar avsiktligt upp människor att köra med och ser alltid ner på andra. Ingen gav dem rätten att göra så. Ni ska inte vara sådana, ingen som kultiverar Dafa ska vara sådan.

Lärljunge: Tack vördade Mästare för Er barmhärtiga räddning. Var snäll och hjälp oss förstå hur vi ska använda de skickligheter vi förvärvat i samhället för att bidra till klargörandet av fakta.

Mästaren: Jag tror att varje Dafa-lärjunge använder sina egna förmågor för att rädda alla varelser och bekräfta Dafa. Dafa-lärjungar driver hemsidor och medier såsom radiostationer och TV-stationer, och det enda syftet med allt detta är att klargöra fakta. Vid den här tidpunkten har samhällets medier blivit köpta av det kinesiska kommunistpartiet och det där illvilliga odjurets onda, skurkaktiga partigrupp. Ingen rapporterar om den förföljelse som vi utsätts för, så i brist på andra källor har Dafa-lärjungar arbetat tillsammans för att göra de här sakerna. Med andra ord, ni har själva tagit på er att göra dessa saker, och Mästaren har inte specifikt lett några av dessa saker. Det är sant att Mästaren har bekräftat vad ni har gjort och sagt åt er vad jag har tyckt att ni bör göra – så mycket kan jag säga. Men när det gäller vad var och en ska göra kan Mästaren inte säga det till er alltför specifikt. Det beror på att så snart Mästaren säger något skulle andra tänka: ”Mästaren har bett honom att göra det,” och du skulle också tänka: ”Mästaren har bett mig att göra det,” och då skulle du inte göra eller ta hand om någonting annat. Och när du behövdes till andra saker skulle du ha en ursäkt: ”Mästaren bad mig göra detta.” (Mästaren skrattar) Jag skulle ha gett er ett fasthållande, och det är inte bra. Så ni behöver göra en massa saker på egen hand. Ni ska etablera er egen mäktiga dygd, och det är det som verkligen är storartat.

Lärljunge: När vi klargör fakta, om en del människor erkänner att förföljelsen är fel men säger att Dafa inte tilltalar dem, och vi för tillfället inte har tid att klargöra saker mer grundligt, vad ska vi göra? Bör vi prioritera att hjälpa människor att känna till förföljelsen och göra det i stor skala?

Mästaren: Det spelar ingen roll om Dafa tilltalar dem eller inte. Men om de har ett negativt sätt att se på Dafa så beror det på att de blivit förgiftade av ondskan, och det är nödvändigt att ni klargör saker och ting för dem. Generellt när det gäller att klargöra fakta så betyder det att tala om förföljelsen, ni behöver inte tala om saker som har att göra med Dafa-kultivering. Det är okej om människor inte vill kultivera. Du ska berätta för honom, vi är en grupp goda människor, vår Dafa lär människor att vara goda, ”det spelar ingen roll om det tilltalar dig, jag försöker inte övertala dig att lära dig Dafa. Jag försöker bara berätta för dig att förföljelsen är ond och att det som du känner till faktiskt är giftig desinformation.” Och det kommer att vara tillräckligt. De som kommer för att lära sig Fa gör det på eget initiativ, inte för att de släpats dit. Ni måste absolut komma ihåg detta: vi vill inte tvinga på någon någonting.

Lärljunge: Vi har skickat massor med e-post till Kina. E-postteamet har fått hantera kolossala utmaningar, både med teknologi och när det gäller arbetskraft. Beror detta på xinxing-problem med dem som är kvar i vårt team eller är det för att de gamla krafterna har stoppat oss?

Mästaren: Ni har alla er egen väg. Jag tror att det finns två orsaker till det du just tog upp: för det första finns det helt enkelt så många saker att göra och som resultat har ni ont om folk. För det andra kanske ni har förbisett saker i er personliga kultivering, så ondskan har utnyttjat luckorna, eftersom Dafa-lärjungar behöver göra var och en av de tre sakerna. Några människor har sagt: ”Mästare, under de senaste åren, särskilt sedan den 20 juli 1999, har jag märkt att min förbättring genom att läsa boken har saktat ner. Det är inte som förut när jag hade den där positiva känslan av att bryta igenom saker varje dag och min förståelse verkligen förbättrades snabbt.” Varför är det så att det inte känns lika bra nu när ni läser boken, som förut? Det är inte det att Fa inte längre är kraftfull. Det är det att kraven är högre och att Dafa-lärjungar måste göra alla de tre sakerna bra innan de kan se förbättring. (Applåder)

Några människor som började studera Fa under den tidiga perioden säger att de läser boken hemma och att de inte går ut och gör de saker som Dafa-lärjungar måste göra. Jag tror att de människorna inte är alltför långt ifrån att ha en heretisk förståelse, och att de har tur om de inte har börjat gå vilse. Under de senaste fem åren har Dafa-lärjungar bekräftat Fa mitt i förföljelsen och räddat varelser genom klargörandet av sanningen. De där människorna kommer inte att göra några som helst framsteg, oavsett hur mycket de läser boken hemma. Om du inte gör de saker som Dafa-lärjungar ska göra så kommer du inte bara att inte förbättras, utan du kommer bara att halka nedåt. ”Dafa-lärjunge” ... ”Dafa-lärjunge”, vad innebär det att vara en ”Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden”? Det är den förnämsta titeln och den mest magnifika varelsen i kosmos. Om ni endast bryr er om er egen räddning, duger det? Hur kan det kallas att vara en ”Dafa-lärjunge”? Vad är en ”lärjunge i Fa-upprätandeperioden?” Har du bekräftat Fa? Du kom när Dafa gav dig fördelar, men ändå gömmer du dig och vågar inte stå upp för Dafa när den utsätts för fara. Du har visat dig vara mindre värdig än en vanlig människa, så vad är poängen med att ”studera Fa hemma”? Alla varelser har förgiftats i förföljelsen, hur kan du känna dig väl till mods med att gömma dig? Varför har Dafa-lärjungar klargjort sanningen och räddat varelser? Därför att det är Dafa-lärjungarnas plikt. Det är den sortens varelse som jag, Li Hongzhi, vill ha, och en Dafa-lärjunge är den sortens kultiverare.

Lärljunge: Det verkar som om medutövare som helhet inte fäster så stor uppmärksamhet vid att komma över ondskans ekonomiska förföljelse, så många utövare har länge haft lågavlönade jobb och har därför hindrats av tid och ekonomiska begränsningar i bekräftandet av Fa.

Mästaren: Det problemet finns verkligen, men ibland är det på grund av oss själva eller våra egna brister där vi inte tar hänsyn till allt, som gör att de där sakerna händer. Dafa-lärjungar vandrar på en upprätt väg i bekräftandet av Fa och de räddar alla varelser, så alla aspekter på den vägen, inklusive ekonomiska förutsättningar, ska sammanfalla. Om ni inte gör bra ifrån er på vissa områden så kommer ondskan att utnyttja luckan. Med allting gäller att så länge ni gör det bra kommer allting att ändra sig.

Lärljunge: Skulle Ni vilja säga några ord till lärjungar som är involverade i att komponera musik? Vi har inte gjort lika bra ifrån oss som lärjungarna som är konstnärer.

Mästaren: Vi bryr oss inte om jämförelser mellan lärjungar som är konstnärer och lärjungar som är musiker och vilka som gör bättre ifrån sig än andra. (Publiken skrattar) Detta handlar bara om självförbättring och skillnader i nivåer. De Dafa-lärjungar som komponerar musik, förutom klargörandet av fakta har de ett särskilt ansvar att komponera musik. För att rädda alla varelser har Dafa-lärjungar komponerat sånger, inklusive några som framförts på galan. De sångerna var komponerade av Dafa-lärjungar själva, och det är ganska anmärkningsvärt. Samma dag som jag lärde ut Fa till konstnärerna bland Dafa-lärjungarna, var jag även på ett möte för lärjungar som är ansvariga för att skapa musik och teaterkonst, och jag lärde ut Fa där. Det spelades dock inte in den gången. Jag ska säga mer om detta i framtiden när det blir tillfälle till det. (Applåd)

Lärljunge: Det finns många lärjungar som inte tänker på sitt uppträdande, såsom sättet de ser ut på, talar och beter sig på.

Mästaren: Låt mig tala om någonting extra här. Traditionellt sett har olika gudar haft olika synsätt på enskilda människors utseende. Ni kanske vet att en del människor som kultiverade Dao förr i tiden inte brydde sig så mycket om hur de såg ut. Åtminstone de daoister som kultiverade i den här världen var sådana, särskilt småvägarnas-Dao, vilka ännu mindre brydde sig om utseendet. De var ganska ovårdade och skötte inte om sig själva. Ett litet antal av dem kultiverade till och med avsiktligt i en smutsig miljö. Varför? De tyckte att det för en kultiverare var ett fasthållande att vara alltför noggrann med sättet man klädde sig på och att det var bättre att vara lättvindig när det gällde den saken. Och vilka andra fenomen kunde de se? Kultiveringsformer i det förflutna kultiverade det sekundära medvetandet, så de upptäckte någonting i sin kultivering, nämligen att allteftersom en människa kultiverade började allt på hans kropp att få energi. De människorna såg inte bra ut på den här sidan, men i ögonen på de sekundära urandarna som hade fullbordat kultiveringen på den andra sidan, såg alla de där sakerna bra ut. Det berodde på att materian i den här dimensionen förändras samtidigt som en person kultiverar, och den erhåller energi. Så medan energin ökar är det som syns på den andra sidan övernaturliga skatter bestående av energi, från den andra sidan ser smuts och gegga över hela människans kropp ut som skatter som täcker kroppen, glittrande och skimrande. Men på den här sidan – människovärlden – var det man såg smuts som täckte personens huvud och hela kroppen, hela han var smutsig från topp till tå, med bara en massa smuts och dynga på kroppen. Stadigt utövande ledde till att dynga och smutsiga saker förstärktes av energin man fick genom kultivering, så de saker som de sekundära urandarna tog med sig vara alla bra saker. De såg det, så de avhöll sig avsiktligt från att sköta om sig själva.

Låt oss nu se på det från en annan synvinkel. Som ni vet bryr sig människor i det västerländska samhället mycket om utseende och uppträdande. Eftersom de inte har någon kultiveringskultur så har de inga begrepp rörande dessa saker. Kultiveringen inom buddhismen lär ut att allting som en kultiverare har gavs till honom av Buddha – han kommer att få den guowei som Buddha ger honom, och han kommer att få det han bör få och inte få det han inte bör få. Samma sak gäller för gudar i Väst. Naturligtvis är Dafa olik alla tidigare former av kultivering.

Innan 1960-talet, som de västerländska eleverna kanske minns, var män artiga, väluppfostrade och civiliserade. Kvinnorna var älskvärda och lade stor vikt vid att vara välutbildade och kultiverade. Människor kanske tyckte att det var bra, och faktum är att gudar inte tyckte att det var dåligt heller. Men det ledde till att människor lätt blev besatta av det. Det kom till en punkt då en persons värde bedömdes utifrån hans sätt att tala och hans uppförande. En person ansågs förnäm – eller inte – baserat på detta, snarare än på hans grundläggande karaktär. Senare, efter att alla människor kom hit för att erhålla Fa, blev alla handlingar och tendenser som stod i vägen för kultivering, nödvändiga att ta bort, och därför lade sig de gamla krafterna i och gjorde så att de använde en dålig sak för att bekämpa en dålig sak. Vet ni varför det alldeles i början av 1960-talet dök upp hippies och gatuartister, människor började ha ett ovårdat yttre och betedde sig tvärtemot de traditionella värderingarna, och när det gällde kläder, ju slarvigare klädseln var, desto modernare var det? Folks ytterkläder var mindre än deras inre lager, deras ärmar täckte händerna och endast fingertopparna lämnades synliga, byxlinningen åkte ner och byxbenen hamnade i en hög ovanpå fötterna – helt enkelt, ju säckigare desto bättre. Jag kan säga er att det definitivt inte bara var en modetrend. De gamla krafterna gjorde det för att ta bort den mänskliga fixeringen vid utseende genom att använda den ena dåliga saken för att bekämpa en annan dålig sak. Det finns faktiskt inget fel alls med att klä sig snyggt och prydligt, men ingenting bör bli en fixering. Så snart något blir en fixering så har det mänskliga sinnet avvikit och det leder de där människorna till att gå till ytterligheter med det.

Innan kulturrevolutionen i Kina var kineserna väldigt ordentliga, rena och civiliserade, med femtusen år av civilisation bakom sig. Ni vet att japanerna alltid har varit väldigt rena och ordentliga, eller hur? Några sekler tillbaka, när saker och ting inte var så utvecklade, brukade japanerna bada i en trätunna varje dag med vatten som värmdes upp i en stor gryta. De gjorde så till och med under de extremt outvecklade perioderna. Och vet ni vad? Det var så människor levde under Tang-dynastin också – det var exakt samma sak med människor i Tang-dynastin. Det är inte så att människorna i det förflutna inte var rena. Det är det att dagens människor inte vet hur de forntida levde. Människorna i olika dynastier och olika perioder var alla likadana, de förändrades inte. Den enda skillnaden var sättet de klädde sig på. Dagens människor porträtterar de forntida som underutvecklade, men det kommer faktiskt från ett resonemang baserat på evolutionsteorin. Kulturrevolutionen gjorde sig av med de ”Fyra Gamla” och såg på renhet och ordentlighet som ”bourgeoisie-mentalitet” – för att citera de befängda orden från ett visst politiskt parti, var det en ”bourgeoisie-mentalitet”. De klippte av kvinnorna deras flätor och om de fann någon gå ute på gatan med höga klackar, tog de av skorna från deras fötter och högg av klackarna, och de använde sax för att klippa sönder fina kläder om man hade några sådana på sig. Det politiska partiet i Kina framhävde slagorden ”få en hand full med valkar, rulla runt tills du täcks av lera, och lev med ’revolutionslössen’ över hela kroppen.” (Publiken skrattar) Det tog bara några få år att fullständigt förstöra den kinesiska civilisationen.

Jag vet att en del västerländska elever höjer på ögonbrynen vid åsynen av en del kinesiska elever. Det beror på att människor har blivit uppfostrade till sådant i ett sådant samhälle, och allteftersom tiden gick anpassade de sig till det och det blev en vana, och de är inte medvetna om det olämpliga i deras handlingar och uppförande. Inget bör såklart gå till ytterligheter, så håll er till människornas sätt så mycket som möjligt, och bete er som normala, värdiga människor. Ni kan inte vara för slarviga, nonchalanta, oborstade i ert uppförande, eller alltför informella. Faktum är att från ett kultiveringsperspektiv, även om det inte gör någon skillnad huruvida ni fäster uppmärksamhet vid ert utseende eller inte, och även om det inte kommer att påverka er kultivering, så är det avgörande att du inte kan ha fasthållanden åt det ena eller andra hållet. Kineserna skulle säga: ”Jag gillar helt enkelt att vara ledig. Ju ledigare desto bättre. Det är så mycket enklare att vara hafsig och ovårdad.” Jag skulle säga att det inte är bra. En Dafa-lärjunge bör vara en förebild för andra och se ut som en värdig människa. När jag föreläste om Fa och höll kurser i Kina, klädde jag mig alltid formellt, och det var för att vara ett exempel för er. (Applåder) Och det är för att vissa människor känner att handlingar talar högre än ord. Huruvida de människorna har rätt eller inte så vill en del utövare bara kopiera det Mästaren gör – ”Jag klär mig som Mästaren klär sig.” (Publiken skrattar) Så jag fäster uppmärksamhet vid hur jag ser ut och det bör ni alla göra. Kulturrevolutionen ödelade verkligen den kinesiska kulturen på ett rysligt sätt, den förstörde femtusen års civilisation på några få år. Så kineser bör fästa mer uppmärksamhet vid sitt yttre och sitt uppträdande, västerländska elever bör avhålla sig från att bedöma människor utifrån deras yttre, och asiatiska elever bör som helhet tänka mer på sitt uppförande. (Publiken applåderar) Ingen bör gå till ytterligheter.

Lärljunge: Hur ska vi se på saker som har haft en negativ effekt på vanliga människor i Fa-upprätandeperioden?

Mästaren: Ja, ni kan förklara fakta på ett mycket bra sätt, men om människor tycker att ni är alltför stötande för ögat och hör er använda ett oborstat språk, kommer de inte att tycka att ni är trovärdiga. Om ni inte gör bra ifrån er med sanningsklargörandet kommer ni att ha en negativ effekt. Ni måste komma ihåg allt detta.

Lärljunge: Hur ska vi som lärjungar se på det som hände i Argentina?

Mästaren: När det gäller den saken tycker jag att om någon förföljer Dafa-lärjungar så bör den hållas ansvarig för det. Vi kommer att förklara fakta om det är vad som behövs, och när någon har skadats tar vi det till domstol om det är nödvändigt. Det finns tidigare exempel på alla de här sakerna och ni kan göra vadhelst ni behöver göra.

Lärljunge: Om mitt sinne inte är klart eller lugnt när jag gör övningarna, kan jag då rena mig själv på samma sätt som under de fem minuterna innan vi sänder upprätta tankar?

Mästaren: Ni kan sända upprätta tankar närhelst era sinnen inte är klara och lugna eller då era sinnen utsätts för störningar. Om ni vill göra en justering eller sända upprätta tankar behöver ni inte begränsas av tiden. Ni kan göra det vid vilken tidpunkt som helst och ni kan göra det ända tills ni känner att era huvuden är klara och era upprätta tankar är starka.

Lärljunge: Är kraven för att göra de tre sakerna som Dafa-lärjungar gör, samma för barn som för vuxna lärjungar?

Mästaren: Nej, de är annorlunda. De små lärjungarna är annorlunda när det gäller deras skickligheter, kommunikationsförmåga och den uppmärksamhet de kan få från samhället. Så kraven kan inte vara desamma. Barn och vuxna är inte samma sak – barn har ett barns tillstånd. Jag har talat om det här många gånger förut.

Lärljunge: Ni har talat i nästan tre timmar. Mästaren jobbar så hårt. Många lärjungar skulle vilja att Mästaren drack lite vatten. (Applåder)

Mästaren: Det är inga problem. Jag tycker att eftersom det fortfarande är så många frågelappar kvar så ska jag inte ta upp dem som redan har berörts.

Lärljunge: Några elever säger att vi kan gå mindre till konsulat och ambassader just nu eftersom Manhattan är viktigare.

Mästaren: De är alla viktiga, och ingen plats kan förbises. (Applåder)

Lärljunge: Vi är ett gift par som båda är lärjungar och vi har en tio år gammal pojke. Han har gått i Minghui-skolan i tre år, men han bråkar fortfarande ofta med människor, ljuger och uppvisar dåligt uppförande.

Mästaren: Ett barn, tja, ibland kan han fortfarande ha dragen hos ett barn, och människorna som han kommer i kontakt med kommer att spela en roll i det likaså. Mänskligheten är ett stort färgningskar, och om det fanns någon som var opåverkad av detta färgningskar så skulle han vara en gud. Även Dafa-lärjungar som kultiverar behöver rena sig själva ofta, och det är ännu mer så för ett barn.

Och dessutom, om föräldrarna har problem i vissa avseenden så kommer barnet att spegla det. De kommer avsiktligt att visas för Dafa-lärjungar och för föräldrarna. Låt oss inte tala om det här alltför mycket. Han är ett barn, trots allt.

Lärljunge: Det koreanska språket innehöll tidigare många kinesiska tecken, men sedan början av den moderna tiden har man generellt bara använt koreanska, och det har i viss utsträckning hindrat det vida spridandet av Falun Gong. Vänligen sprid lite ljus över detta.

Mästaren: Jag minns att förr i tiden använde hela den asiatiska regionen – med undantag för Mellanösterns länder eller Indien – kinesiska tecken, eller åtminstone använde de dem delvis, eftersom det fanns många kinesiska människor där. Kineserna gjorde affärer eller blev till och med regeringstjänstemän där, så det fanns en hel del kinesiska skolor också. Förr var det kinesiska språket vida använt i den asiatiska regionen, vare sig det gällde affärer eller kulturutbyten. Det gjorde saker och ting väldigt enkla. Men de gamla krafterna var helt inriktade på att hindra världens människor från att erhålla Fa och samtidigt skapa motgångar för mig i Fa-upprätandet. Så de bad det där politiska partiet att göra en hemsk sak.

De gamla krafterna tänkte: ”Om det kinesiska språket används [av alla dessa länder], så kommer det att bli för enkelt för människorna att erhålla Fa och alltför lätt för din Falun Gong att spridas över världen.” Då skulle inte de gamla krafterna ha kontrollen när tiden kom för dem att göra det de ville göra. För att göra det de ville göra utnyttjade de människors nationalistiska begrepp för att få dem att höja upp sina länders egna kulturer, skapade symboler som gudar inte ser som ord. En gång vid en konferens för de kommunistiska nationerna i det dåvarande Sovjetunionen, sade det kinesiska kommunistpartiet öppet: ”Det finns så många av oss kineser i Sydostasien, ett enormt antal. Med bara ett enda stridsrop från oss kommer de platserna att förvandlas till nationer som tillhör vårt politiska parti.” Och ni vet, det fanns många journalister vid den där konferensen och de spred snabbt nyheten till hela världen. Konferensen hade inte ens avslutats förrän hela den sydostasiatiska regionen startade en stor kampanj mot kineserna. Visste ni hur det där ”förkastandet av kineserna” började? Det var därifrån det kom. Särskilt i södra Asien tvingades de skolor som sköttes av kineser att stänga, de kinesiska människorna där var tvungna att anta lokala efternamn och förnamn, och användandet av det kinesiska språket förbjöds. Dessutom genomförde många länder lagar och tillägg i sina konstitutioner som förbjöd användandet av det kinesiska språket. Så det skapade väldigt många utmaningar för människor i vissa regioner när det gäller att studera och erhålla Fa idag.

Naturligtvis kunde de gamla krafterna inte förutse Dafas kraft. Människor inte bara i Asien, utan all världens människor kan översätta Dafa till olika språk och de inre betydelserna i Dafa förblir oförändrade oavsett vilket språk den är på. Men hindren var enorma för den första gruppen Dafa-lärjungar som kom med under Fa-upprätandeperioden. Störningarna mot dessa som erhöll Fa tidigt är fortfarande mycket intensiva

Lärljunge: Den litteratur som lärjungar delar ut i Hongkong innehåller många berättelser på temat att ”recitera 'Dafa hao’ tyst och dina hälsoproblem kommer att botas”. Detta har lett en del turister från Fastlandskina att felaktigt tro att vi driver idén att om människor har hälsoproblem så behöver de inte ta medicin och de kommer att botas bara genom att säga för sig själva att Dafa är bra.

Mästaren: Att recitera ”Dafa hao” är inte bara effektivt för vanliga människor, utan också för Dafa-lärjungar när det gäller att rensa ut de dåliga sakerna ur sinnet. När du får varje cell i din kropp att säga Dafa hao så, kommer du att finna att hela din kropp är omskakad. (Applåder) Det beror på att det är Fa som ditt sinne anropar, så det är därför det är så kraftfullt. Men jag tycker det är bäst att klargöra sanningen med visdom. Utanför Kina behöver ni inte göra det här eller klargöra sanningen på det här sättet. Miljön är mer avslappnad och ni kan klargöra saker för människor baserat på förnuft. I Kina är miljön annorlunda, graden i vilken människor har förgiftats av förtalspropaganda varierar och de har därmed olika syn på Falun Gong, och människor från Kina har en viss grad av kulturell omgivning för, och bakgrund med, qigong, så ni kan göra det på det här sättet bland den bredare befolkningen i Kina. Men ni behöver inte göra det på det här sättet i tätbefolkade områden eller om ni är utanför Kina. Ni behöver inte göra det så här i Hongkong heller. Berätta bara fakta för dem på ett öppet och värdigt sätt, och det är bra.

Lärljunge: Medan vi har spridit Fa och klargjort sanningen har en del västerländska, vanliga människor blivit berörda och har kommit med kakor, frukt och andra saker till oss. Vi skulle vilja fråga om det är lämpligt att ta emot dem. Vi har diskuterat det här några gånger och elever har olika åsikter.

Mästaren: Det beror på situationen. Om människor ger er någonting uppriktigt och från hjärtat och ni ändå vägrar att ta emot det så är det faktiskt lite oartigt. De sakerna är inte alltför kostsamma, så det är okej att ta emot dem efter att ni tackat personen. Men ni behöver se det från fall till fall. Om någon vill ge er en väldig mängd mat, då är det faktiskt inte lämpligt att ta emot den. Hantera det från fall till fall och som ett alternativ kan ni ge dem pengar för det. Några människor gör det verkligen utifrån sin vänlighet. De ser att ni är kalla och de kommer med lite kaffe eller mat till er, så ni kan tacka dem för det. Det är okej om ni vill ge dem pengar. Om de inte vill ha dem, bara tacka dem mycket. Hantera dessa saker alltefter situationen.

Lärljunge: Det finns en del vanliga människors media och TV-producenter som vill göra program om Dafa nu, och de vill ha en del av våra bilder. Vi skulle vilja fråga Mästaren hur vi ska hantera det.

Mästaren: Det beror på vilken sorts program de vill göra. Om de vill filma våra parader och anti-tortyrutställningar är det fritt fram att göra det, eftersom dessa är offentliga tillställningar. Men om de vill göra program om särskilda aspekter i era liv, om hur ni studerar Fa och kultiverar så skulle jag säga, avslå detta. Varför avslå detta? För att ni inte vet vad de är ute efter och vilken deras måttstock är. Dessutom är studerande av Fa och kultivering en mycket högtidlig sak, och det är inte högtidligt att sätta dem mitt i någon vanlig människas reportage. Det är därför ni ska avslå det, och dessutom är det mycket svårt för människor att förstå oss.

Lite tidigare talade jag om hur kultiverare förr var hafsiga och ovårdade. Jag vill återigen betona att ni inte ska fästa er vid det. Några av er tänker: ”Oj, de där ovårdade och smutsiga sakerna kan förvandlas till bra saker. Då ska jag också vara smutsig.” (Publiken skrattar) Jag vill göra det klart för er: det är när de sekundära urandarna får saker! Så ni ska inte kopiera de där sakerna. Även om de där sakerna verkligen kunde förvandlas till bra saker och huvuduranden kunde få dem, så är det inte så vi kultiverar i Dafa. Dafa-lärjungar, låt mig säga er, i framtiden kommer ni att ha allting. (Applåder)

Lärljunge: (Översatt fråga) Jag har inte gjort bra ifrån mig när det gäller att klargöra fakta för min familj och har därför inte tydligt förklarat de saker jag gör för att bekräfta Fa. Jag vill att de ska förstå att Falun Dafa är bra och att jag inte gör något extremt. Jag skulle vilja fråga Mästaren hur vi ska förklara för våra familjer vad vi gör? Jag skulle också vilja hälsa till Mästaren för alla elever i spansktalande länders räkning!

Mästaren: Tack! (Applåder) Det västerländska samhället är faktiskt ganska obekant med den typ av kultivering som kineser utövar. När jag började lära ut Fa tänkte jag: ”Hur hög förståelsenivå kommer de att kunna nå? Och hur kommer allmänheten att se på det?” Trots att olikheterna i kultur har gjort att de tyckt att [det kinesiska] sättet som tankar uttrycks på och konceptet att en människa blir till en gud är främmande, så kan faktiskt den godhet och vänlighet som kultiverare visar upp och den positiva energi som Dafa sänder ut, få vem som helst att tycka att det är bra. Precis som när det gäller klargörande av sanningen ska ni prata med era familjer steg för steg om kultiveringen i Dafa. Ni ska först berätta för dem vad Dafa är för något och sedan långsamt låta dem få veta att ni också studerar det. Jag tycker faktiskt inte att detta är en stor fråga – många gånger är det bara era egna mänskliga tankar.

Prata med dem öppet och rakryggat, men se till att inte prata på för hög nivå. Måhända är de din familj, men om du säger: ”Jag vill inte dölja någonting så jag ska berätta allt jag vet för dem”... (Publiken skrattar) Mästaren säger inte till er att ljuga. Jag säger att ni inte ska prata om saker och ting på höga nivåer, för i så fall kommer det att skrämma dem. Eftersom det att förstå Dafa kommer steg för steg blir de nervösa om du med en gång pratar om saker och ting på hög nivå. Du kan säga. ”Den här metoden är verkligen bra och den är mycket bra för hälsan. Den är bra för sinnet och kroppen och den höjer människors moralstandard. Den här boken är utmärkt. Vill du läsa den? Skulle du vara intresserad av att få veta mer om den?” Börja bara prata om den på den mest grundläggande nivån och låt dem upptäcka mer om den på egen hand och läsa den själva. Eftersom Zhuan Falun börjar med principerna på de lägsta varelsernas nivå, den mänskliga nivån, kan människor förstå Fa genom att läsa Zhuan Falun. Om du börjar prata om den på en låg nivå kommer dina familjemedlemmar, som inte vet mycket om den, inte att motsätta sig den. Om du pratar om saker och ting på höga nivåer och nämner Buddhor och större universum direkt från början, så kommer de att undra om det är något fel på dig. (Publiken skrattar) Och det är på grund av att de verkligen inte kan acceptera vad du säger. Dessutom lär västerländsk religion ut att det bara finns en gud; deras förståelse är att det bara finns en gud i kosmos. Så den sortens saker är mycket svåra för dem att acceptera. Förståelse måste komma gradvis.

Lärljunge: Hej, Mästare! Jag skulle vilja fråga om de kinesiska tecknen i framtiden kommer att standardiseras i enlighet med den traditionella stilen. Tack.

Mästaren: Jag har faktiskt inte tänkt på det. I själva verket är den traditionella stil som människor använder nuförtiden också någonting som har utvecklats från de mest uråldriga tecknen, och den gick också igenom gradvisa förändringar för att komma dit där den är idag. Människor i den nuvarande mänskliga civilisationscykeln använde från början inskriptioner på ben och skal. Därifrån utvecklades det till större eller mindre sigillskrift och senare blev det officiell skrift, följd av vanlig skrift. Det har inte varit några större förändringar efter den vanliga skriften. Sedan har det förstås på senare tid dykt upp olika former av dekorativ skrift, såsom den fetstilta, Songtypsnittet och så vidare. När det gäller den traditionella skriften kontra den förenklade skriften så är allt okej så länge Dafa-lärjungar kan läsa det och förstå Fa. Bry er inte om det eftersom det är en fråga för framtidens människor. Även om [det du beskrev] är något som Mästaren kommer att göra i framtiden så har det ingenting att göra med Dafa-lärjungar. Varför skulle ni efter Fulländning bekymra er över vad som pågår här i den mänskliga världen? Det skulle vara helt meningslöst. Bry er inte om de här sakerna. Det kommer att bli ännu ett fasthållande om ni tänker för mycket på det. Lämna de saker som tillhör framtiden till framtiden.

Lärljunge: Hur ska vi balansera att göra allting upprätt och att anpassa oss maximalt till samhället? Vad tycker Ni om att ta lån för att utveckla media? Hur är det med pyramidspel, något som har rört upp mycket kontroverser bland utövare både i och utanför Kina?

Mästaren: Dafa-lärjungar kan inte göra dåliga saker. Pyramidspel används inte ens i det västerländska samhället längre. Det är rent ut sagt att lura människor. Det rånar människor nivå efter nivå och de som kommer in sist blir exploaterade mest.

[Du frågar om] Dafa-lärjungar kan involvera sig i pyramidspel? Är det rätt att vara besatt av att tjäna pengar på andra? Nej det är det inte. Om ni gör det så gör ni olagliga affärer. Det ska finnas en förlust vid varje vinst, med handelsvaror som byter ägare, men vad gör du? Rådbråkar din hjärna för att stjäla från människor. Ni kan inte göra det! Jag sade det för länge sedan. Ni kan inte engagera er i pyramidspel, och vem som än gör det gör fel. Vem som än bland Dafa-lärjungarna i Kina engagerar sig i pyramidspel stör den kultiveringsform som Dafa-lärjungar utövar. Han måste ta alla konsekvenser av det senare. (Applåder)

Beträffande att ta lån för att utveckla media så stödjer jag inte det. Det beror på att när det gäller Dafa-lärjungar, om man ber dem att arbeta med media eller skriva artiklar, sådant arbete vid frontlinjen, så kan de göra det. Men det är mycket svårt för er att sköta affärsverksamhet av något slag eller skaffa annonsörer, eftersom ni har blivit lite ovana vid att interagera med vanliga människor. Så hur skulle ni kunna återbetala lånen när ni väl har tagit dem? Annonserna är svåra för er att få tag på, ändå vill ni ta lån när ni inte kan få annonser till era medier? Om ni skulle betala av det så skulle ni behöva betala med annonsintäkter och tidningsvinster. Jag stödjer inte att ni tar lån – se till att aldrig sätta er i skuld. Ni ska inte sätta er i skuld.

Lärljunge: Ända sedan Mästaren sade till oss att anstränga oss mer med att hjälpa elever i Kina har jag ofta ringt till medutövare i Kina som stannar hemma och kultiverar. Men de träder ändå inte fram. Jag är verkligen orolig för dem, särskilt när Fa-upprätandet har kommit in i det avslutande skedet. Får jag fråga Mästaren vad jag ska göra för att hjälpa dem?

Mästaren: Att hjälpa medutövare är något som ska göras, och det är inget fel med att inte vilja lämna någon kvar. Men om de verkligen inte kan träda fram, ja då har du gjort ditt bästa. Du kan i själva verket försöka komma på vad hans hinder är i hjärtat och var hans spärrar ligger. När du väl har fastställt vilka hans hinder och spärrar är så kan de förmodligen lösas. Men beträffande många människor tror jag att de bara är rädda. För en gud eller en kultiverare betraktas rädsla som ett stort fasthållande och det duger sannerligen inte om det inte tas bort. Så gör vad du kan utifrån deras situationer, även om det inte finns något du kan göra om de verkligen vägrar. Vissa människor kommer verkligen att göra dig besviken genom att inte uppfylla sin potential och inte leva upp till förväntningarna. Det fanns ingenting som detta för kultiverarna i det förgångna, [eftersom de bara skulle tänka:] ”Vem bryr sig om dig. Om du inte kan klara det eller inte kan leva upp till förväntningarna så är det slut med dig. Gå hem bara och det är allt, det är inte så att jag måste rädda dig.” Bara Dafa-lärjungar skulle göra det vi gör. (Applåder)

Lärljunge: Under de senaste två månaderna har vi sett att många människor från medelklassen eller den lägre klassen i samhället i New York har tagit emot våra flygblad, medan 70 % av människorna från huvuddelen av samhället inte har fått vår litteratur. Hur bryter vi igenom det? Om vi klädde oss formellt, så som vi gör idag, skulle det göra någon skillnad?

Mästaren: Det är inte det som är problemet. Problemet är det jag förklarade tidigare: de kineser som arbetar på företagen här har förgiftats av förtalspropagandan från den ondskefulla, usla gruppen som förföljer Dafa, och det är de människorna, som inte vet sanningen, som hjälper ondskan att sprida giftet. De är den största orsaken. Ni måste börja där om ni vill lösa problemet. Amerikanerna tycker att de människorna är trovärdiga eftersom de är kollegor, så de lyssnar på dem utan att veta att också de människorna är offer.

Lärljunge: Många asiatiska länder nära Kina har utsatts för en hel del störningar. Jag skulle vilja fråga ärade Mästaren, kan västerländska utövare åka dit för att förbättra situationen?

Mästaren: Eleverna i de länderna gör i grund och botten det. Men en handfull regeringar är verkligen rädda för Kinas kommunistregim, så vissa regeringar har agerat mycket dåligt. Om du är upptagen med något annat så behöver du inte arbeta med den här frågan just nu. Men om du har tid kan du prova och se om du kan göra någonting. Allt jag kan säga är att du kan försöka och se hur det går. När ni ser på de ländernas beteende, behandla det som ni skulle göra när en person misslyckas med att leva upp till förväntningarna.

Lärljunge: Dafa-lärjungar från Australien sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärljunge: Får jag fråga Mästaren hur vi ska hantera balansen mellan att klargöra sanningen i olika länder och lokalt, och att klargöra sanningen för människor i New York och Beijing?

Mästaren: Alla är viktiga. Ni ska göra det varhelst era förhållanden är mest gynnsamma.

Lärljunge: Hälsningar till Mästaren från alla Dafa-lärjungar i Singapore. Indonesiska Dafa-lärjungar bad mig också vidarebefordra deras hälsningar till Mästaren när jag träffade Er.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärljunge: Mästare, är konflikter bland människor likadana som konflikter bland utövare? Varför verkar det för mig som om konflikter bland utövare alltid är svårlösta? På ytan kommer de överens, men i verkligheten är de missnöjda med varandra. Vad ska vi göra åt detta om det pågår under lång tid? (Publiken skrattar)

Mästaren: Vad ska ni göra åt det? (Publiken skrattar) Sannerligen, vad ska ni göra åt det? Ni är kultiverare så hur kan ni vara sådana? Men jag vet och jag ska säga er samma sak igen: trots att vissa problem hos vissa människor kan verka iögonfallande så har de faktiskt kultiverat mycket bra med en del saker som inte syns. Ni kan inte jämföra dem med vanliga människor, och än mindre ska ni tänka att konflikterna de har bara är konflikter. De är möjligheter för dem att förbättra sig.

Om ni alla var en stor harmonisk grupp, om allting var riktigt lugnt och bara bra med er alla, om ingen upprörde någon annan, och alla gjorde andra glada, då skulle det vara illa (Publiken skrattar), det skulle verkligen vara illa, för ni skulle inte kunna kultivera då. Om ingas motsättningar kom till ytan och ni inte kunde hjälpa varandra att förbättras, då skulle det inte vara en kultiveringsgrupp. Det som skiljer oss mest från vanliga människor är att när konflikter och spänningar uppstår så kan vi undersöka oss själva. (Applåder) Det är absolut inte så att vi inte har konflikter som dyker upp. När vissa aspekter hos oss själva som vi inte har kultiverat bra kommer upp, då blir det friktion och det blir missämja och meningsskiljaktigheter. Se då efter var problemet ligger. Var och en borde undersöka sig själv för att hitta orsaker: ”Gjorde jag någonting dåligt och var det det som gjorde att människor inte höll med mig?” Och den andra parten ska också tänka lite: ”Var det något problem med sättet jag tog upp frågan, och var det det som gjorde att folk inte accepterade det?” Om var och en kan granska sig själv, då är det kultivering. Om man inte granskade sig själv så skulle man inte kultivera, åtminstone inte beträffande den frågan.

Det finns fall där konflikter varar ganska länge, men förr eller senare måste de se var deras problem ligger. Det är bättre att bli av med dem förr än senare. Inga ska förvänta sig att uppnå Fulländning när de fortfarande är fångade i konflikter och fasthållanden. (Applåder)

Lärljunge: Buddhismen har sitt ursprung i Indien men försvann senare från Indien. Nuförtiden finns det i Indien många olika kulturer och språk, och det gör det svårt för Dafa att spridas där. Beror detta på de gamla krafternas arrangemang? Högt aktade Mästare, var snäll och ge oss lite vägledning om detta.

Mästaren: Det är likadant som Kina i det avseendet. Kina är ett mycket stort område och dialekterna i många regioner är obegripliga för människor i andra regioner. Men alla talar Mandarin, det nationella språket, så människor kan förstå varandra. Det är faktiskt samma sak i Indien. Indien har också ett officiellt språk och många indier talar engelska. Britterna var där under ganska lång tid, så många äldre människor talar engelska. Indien har en stor befolkning och en stor landmassa, så det måste finnas olikheter i språket. Jag tror inte att det hindrar dem från att få Fa. Det är med säkerhet de gamla krafterna som stoppar dem. Dafa-lärjungarna i Kina kunde lösa det här problemet och det kan de göra i Indien också.

Det indiska folket har förändrats mycket efter att de började ägna sig åt andra religioner och en mångfald trosläror. Tidigare var indierna ett folk av gammalt ursprung och enkla; den indiska rasen skapades dessutom av en Buddha.

Människorna på Jorden skapades av olika gudar. Det är som om fötterna på vissa gudar i kosmos står i den Trefaldiga världen – det finns Buddhors fötter, Daos fötter och alla slags gudars fötter. På undersidan av deras fötter – partiklarna på den lägsta nivån – finns den Trefaldiga världen och Jorden, på vilken de olika människorna i den här världen finns, med olika människor som motsvarar olika gudars system. Sakyamuni sade ofta att fötterna var smutsiga. Det han menade var faktiskt att den här mänskliga platsen är på en låg nivå. Med andra ord, så snart en gud har skapat en människa så blir den människan en del av den gudens system, och det är därför som gudar såg efter människor. Men längre fram, eftersom Fa-upprätandet började, övergav de gudar som skapade människan den Trefaldiga världen och mänskligheten; de gudar som skapade människan avskilde sig samtliga från den Trefaldiga världen, så människan blev isolerad. Den här ytliga mänskliga formen, även kallad det mänskliga skinnet, antar fortfarande olika etniska gruppers skepnad, men den har inte längre några band med gudarna ovan. Med andra ord har den inte längre några band till de gudar som skapade människan tidigare. Kom inte gudarna från höga nivåer i kosmos ner en efter en och antog en mänsklig form för att erhålla Fa? För att säga det på ett annat sätt så används de flesta mänskliga kropparna idag av varelser som steg ner från högre riken för att bli mänskliga varelser här. Den här beklädnaden bärs av varelser som kom från högre riken. När de väl anländer till denna mänskliga plats kan man inte kalla dem för gudar längre, och det berodde på att i det förgångna kunde varelser som kom ner till den här mänskliga platsen aldrig återvända; när någon anlände till det här riket blev han en varelse som tillhörde det här riket. Så med andra ord blev han en människa, med den enda skillnaden att han kom från höga nivåer. Nå, vid den här punkten i diskussionen är det jag säger att de före detta gudarna, vilka inte kan räddas när min Dafa sprids vida omkring, för alltid kommer att förbli människor här, förutsatt att de inte är så dåliga att de måste rensas bort. Och vi pratar om dem som inte har syndat mot Dafa och inte är alltför dåliga. De kommer att bli människor i nästa period, när den framtida mänskligheten verkligen börjar.

Dagens mänsklighet var inte avsedd att bli en evig nivå i kosmos. Den Trefaldiga världen skapades för Fa-upprätandet och oavsett hur lång dess historia är så är det Fa-upprätandet och att existera vid sidan av Fa-upprätandet som är syftet med varelserna här. Gudar ledde mänskligheten genom att forma dess kultur, beteende och tänkesätt, liksom dess biologiska sammansättning. Den processen var en del av historien som var avsedd att fullborda Fa-upprätandet, den existerar för Fa-upprätandet och det var för Fa-upprätandet som människans olika dynastier ständigt byttes. Med andra ord är faktiskt människor egentligen inte varelser som tillhör den här nivån i kosmos. Den här nivån med varelser som är människor och detta samhälle skapades med ett syfte. Om människor under detta Fa-upprätande agerar bra så kommer mänskligheten att bli välsignad. Eftersom Dafa sprids här kommer den sanna historien för denna nivå av varelser – människor – verkligen att börja i framtiden, och Dafa kommer att skapa människoliv för denna framtida nivå. Med andra ord kommer människan verkligen att existera i framtiden, och den här nivån kommer för alltid att bli en del av kosmos sammansättning, den här nivån kommer för alltid att vara en nivå i kosmos. (Applåder) Så i framtiden kommer de människor som inte syndar mot Dafa, men inte kultiverade i Dafa, att bli människor här för all framtid.

Dagens människovärld är verkligen skrämmande, och ingen vågade komma hit förut. När de väl kommit hit skulle de ha trätt in i illusionen, och med deras sinnen rentorkade skulle de, oavsett hur hög nivå en gud kom från, inte känna till någonting så fort han kom hit. Efter att ha sänkts ner i de omvända principerna i den här världen, och drivna av det mänskliga egenintresset och den här världens qing, så är människor i stånd att göra vadsomhelst. Allt en varelse kan göra här är att gå nedför vägen till undergång, och det är svårt för honom att frigöra sig själv. På den här mänskliga nivån manifesteras qing likt vatten; det är mindre än de vattenpartiklar som människor kan se och mycket kompakt. Det är en gud, men den är formlös och den kallas ”qing”. Det är en gud som skapades när den Trefaldiga världen skapades, och den spelar bara den roll den spelar. Här är vilken som helst varelse som består av partiklar inom den Trefaldiga världen indränkt. När man ser det från en mikrokosmisk nivå är molekylerna i människokroppen stora kulor och det är mellanrum mellan kulorna. Eftersom människor är indränkta här och eftersom tomrummet mellan molekylerna i människokroppen – och till och med tomrummet inuti molekylerna – är nedsänkta i qing, så är det som om de vore vattendränkta. Vem kan säga att han inte är påverkad av qing? Om någon kan bryta sig ur qing, då är den personen en gud. (Applåder) Att du är glad, att du är ledsen, att du gillar någonting, att du tycker illa om någonting, att du är arg – vilken som helst emotionell respons från er – att du gillar vissa fysiska föremål, att du gillar ett visst arbete, att du vill ha viss mat ... allt detta är saker som kommer från qing.

Människans ytliga kropp – trots det faktum att den här varelsen kommer från höga nivåer – människans ytliga kropp består av olika slags föda i den här dimensionen, men samtidigt är den yta ni ser ganska komplicerad. Människorna har en Sann Kropp. Denna Fa ska förstås läras ut i framtiden eftersom det är Fa som är inom den Trefaldiga världen. Människokroppens sammansättning är komplex. När en människa föds måste de gudar på lägre nivåer som har ansvaret för människors reinkarnation ge den människan ett mänskligt skinn. Detta mänskliga skinn är väldigt litet vid den tiden; dess manifestation i den dimensionen är ganska liten. Med början från när det är ett embryo gör den här dimensionens materia som föräldrarna ger det – det som människor kallar ”näring” – att det ständigt fylls ut och blir större. Den här processen med att fylla ut det och göra det större utgör tillväxtprocessen. Det fylls ut och blir större eftersom det hela tiden byggs på med materia från den här dimensionen, vilken hela tiden fyller ut och förstorar det Sanna Skinnet. Detsamma gäller en persons tillväxtprocess efter födelsen: vilken typ av människans mat man än äter så kommer ens kropp att växa, och den tillväxten innebär faktiskt att ens Sanna Skinn fylls ut och förstoras av att celler skapas som ett resultat av den mat man konsumerar efter födelsen. När sedan en person dör så dras hans Sanna Skinn vanligen ut och tas bort. Det är mer mikrokosmiskt än materian på den yttersta ytan, så gudar kan ta bort det utan ansträngning. Så snart det Sanna Skinnet har tagits bort, börjar kroppen på ytan att brytas ned och ruttna. Eftersom den var sammansatt av materia från jorden i den här dimensionen måste den återvända till jorden, så den måste ruttna här.

Jag talar om Fa i den Trefaldiga världen. (Mästaren skrattar) (Publiken skrattar, applåderar) Er mänskliga yta tycker om att höra det men det tjänar inget syfte i kultivering på hög nivå. Med andra ord, som jag sade tidigare, bär faktiskt varelser som kom från höga riken denna uppsättning kläder nu – det vill säga det mänskliga skinnet, denna mänskliga kropp på ytan. Eftersom människors ytliga framträdande skapades av gudar tidigare var de tidigare alltid ihopkopplade med de gudarna, så de hade i grund och botten de gudars utseende. De var för det mesta likadana, med endast mindre olikheter. Varje person kan ha sitt eget utseende, men på det hela taget har han den gudens utseende i grunden. Så olika gudar skapade olika mänskliga varelser. Men på grund av att Fa-upprätandeperioden startade övergav de alla mänskligheten. En del människor säger att de är av den eller den etniciteten, men i gudars ögon tillhör de faktiskt inte någon etnicitet. Det är bara det att deras kroppar på ytan fortfarande har den etnicitetens utseende; deras sanna jag är inte en del av den. De kan mycket väl ha reinkarnerat från andra etniska grupper, och många varelser kom från Himlen.

När gudar skapade människan gjorde de det inte i Himlen, de gjorde det på Jorden. Det vill säga, de använde materia från jorden för att skapa människan. Det sades tydligen i Gamla testamentet att Jahweh skapade människan av lera. Faktum är att molekyler är ett slags partiklar som är på ytan av den lägsta nivån i kosmos. Annorlunda uttryckt är i gudars ögon detta partikellager jorden, leran, eftersom deras materia är den bästa materian i kosmos, och ju längre ner man går i kosmos, desto lägre är saker och ting och desto större och grövre blir partiklarna, vilket innebär att saker och ting är desto värre, och i deras ögon är saker och ting desto smutsigare. Så himmel och jord är i deras ögon annorlunda jämfört med hur människor uppfattar dem. När människor säger att någon har kommit till Himlen har han faktiskt bara kommit högre och färdats vidare bland molekylerna. Han har fortfarande inte lämnat den här dimensionen med molekyler, så han är egentligen inte i Himlen. Himlen som gudar syftar på består av mikrokosmiska partiklar – detta är den riktiga Himlen.

Vetenskapsmän frågar: ”Var kan man finna gudarna? Vi har sett himlen med våra teleskop – var finns gudarna?” Det är inte den riktiga Himlen, utan bara himlen så som människor tänker sig den. Det är inte den sanna ”Himlen” som varelser i kosmos har talat om. Och ”Jorden” såsom vi känner till den omfattar inte helt det sanna begreppet Jorden. Människor ser på Jorden och tänker: ”Åh, denna Jord, detta är vår Jord. Vi står på Jorden. Jorden är rund.” Gudar säger att den inte är rund. [Människor kanske tänker:] ”På vilket sätt är den inte rund? Vi kan se den tydligare än gudarna.” Men tänk på det, gudar betraktar molekyler som smuts på marken, och består inte den här dimensionens materia av molekyler? Består inte luften, vilken våra ögon inte kan se, av molekyler? I luften finns det också hundratals miljoner substanser som luft/i gasform, de är spridda i hela den Trefaldiga världen. Det är bara det att ögonen inte kan se molekyler och de mindre partiklarna, fastän allting i den här dimensionen är fullpackat av dem. Mänskligheten är begravd i massorna av molekyler och mindre partiklar. De ytliga formerna i människovärlden är olika former uppbyggda av ytmateria som består av molekyler. En del av formerna skapades av gudar, en del av människan. De som är skapade av människan är sådana saker som den här byggnaden. De som gudar har skapat är: vatten, stenar, jord, luften, metaller, växter, djur och människor, liksom stjärnorna i skyn och Jorden. Människor uppfattar endast världen från insidan av den dimension som består av detta partikellager, och uppfattar kosmos från insidan av denna begränsade dimension. Den himmel och jord som finns i människors sinnen är inte den sanna Himlen och Jorden. Jorden består likt luften av molekyler, så i gudars ögon är allt detta Jorden. På den mikrokosmiska nivån är denna dimension, som består av denna nivås partiklar, egentligen jord, medan det rike som är uppbyggt av mer mikrokosmiska partiklar är den sanna Himlen.

Nyss sade jag att indierna skapades av en Buddha. Det sätt de pratar på och för sig är mycket likt en Buddhas. Förr var likheten ännu större. I det moderna samhället har saker och ting blivit lite förvirrade på grund av rasfrågor. Araberna och kineserna är nära Indien, så en stor andel av nutida indier är av blandras. Förr var den indiska rasen mycket ren. Man kan se det jag beskrev i indisk etnisk dans. Deras handrörelser och rörelser är mycket lika Buddhas handrörelser och Buddhas ställningar. Jag tycker att de är mycket, mycket lika. (Applåder)

Lärljunge: I Ryssland har det nyligen förekommit flera incidenter där terrorister har attackerat turister, så många människor vill inte höra talas om den terroristliknande förföljelse som pågår i Kina.

Mästaren: Också det är en form av störning. Det spelar ingen roll – klargör sanningen så som ni normalt skulle göra. [Ondskan] är inriktad på att försöka störa er. Men låt den inte störa er, och fortsätt bara göra det ni vanligen skulle göra. Det är svårt för närvarande, men det kommer inte att vara svårt så länge.

Lärljunge: Beträffande korrigering av de kinesiska tecknen, ska det göras bara med Dafa-böcker? Eftersom vi jobbar med media ...

Mästaren: När det gäller de artiklar ni skriver för vanliga människor, ändra inte tecknen i dem. Om vanliga människor inte kunde förstå dem så skulle det bli problem, eller hur? Låt oss inte blanda in de här sakerna i vanliga angelägenheter för närvarande.

Lärljunge: Jag har en dålig tankekarma. Jag har vägrat erkänna den hela tiden och jag har försökt bli av med den. Men det har gått lång tid och jag har fortfarande inte lyckats bli av med den. Jag kan också se klart att det inte är jag.

Mästaren: Om det är något verkligt dåligt så eliminera det. Och ibland finns det ett annat tillvägagångssätt som ger bra resultat, och man behöver inte hantera det på ett extremt sätt. Du kan ha den här tanken: ”Under Fa-upprätandet i kosmos kan jag göra ett rimligt arrangemang för dem av er som inte stör mitt bekräftande av Fa; jag kan få er att bli varelser i framtiden. De av er som söker en välvillig lösning ska lämna mig och vänta i min omgivning. Om ni verkligen inte kan lämna mig, delta då inte alls i störningen av mig. I framtiden kommer jag att kunna nå Fulländning, och jag kommer att erbjuda er en välvillig lösning. De av er som är helt och hållet dåliga, som fortfarande stör mig och som inte kan bli kvar måste, i enlighet med standarden, elimineras. Även om inte jag eliminerar er så kommer inte kosmos Lag att låta er bli kvar.” Om du har den tanken så är det väldigt barmhärtigt mot vissa av varelserna på extremt låga nivåer, och det kommer att göra det lätt att eliminera dem som fortfarande stör.

Kosmos Fa-upprätande har standarder. Om ni gör det på det sättet kommer ingen att ha någon orsak att utmana er. Principerna är tydliga, eftersom de som ska elimineras kommer att elimineras. Och ja, när det gäller många saker på låg nivå kan ni eliminera dem fullständigt – det är inget problem med det beträffande principerna. Men när ni hanterar det så som jag just beskrev, så kan ingen varelse ha någon invändning mot det. De som fortsätter att göra dåliga saker kommer inte att ha något berättigande över huvud taget, och vad som än ska göras kommer att göras. (Applåder)

Lärljunge: Vid översättning av din Fa-undervisning tycker en del elever att det ska göras ord för ord i enlighet med originaltexten, och en del tycker att översättningen ska anpassas till det utländska språkets språkbruk.

Mästaren: Jag tror att det kanske inte är så lätt att översätta ord för ord, förutom för vissa asiatiska språk där det kan fungera; det gäller särskilt för västerländska språk. Det går bra att bara översätta den ytligaste meningen med användande av ord med liknande betydelse. Att göra översättningen överensstämmande med den ursprungliga betydelsen så mycket som möjligt duger rätt bra. De här frågorna kommer upp mycket när det gäller översättning. Översättningen ska vara mycket nära den ytliga betydelsen, då blir det bra.

En annan sak är att en del människor har tyckt att det är bättre att göra översättningen mer lik talspråk. Ta engelska till exempel. En bok översattes helt och hållet i talspråksstil. En del människor säger att den typen av översättning är lättare för människor att förstå. Det är naturligtvis inget fel med att göra det, men jag tror faktiskt att det är bäst att göra det både med användande av en standardmässig grammatik och språkstil, och att göra översättningen så att den överensstämmer med den ursprungliga betydelsen så mycket som möjligt. Lärda inom engelskan och andra språkvetare kanske inte kan acceptera ett talspråk som är alltför specifikt för en viss region. Om ni använder standardmässig grammatik så kan alla studera det och alla kan läsa det. Oroa er inte över att människor kanske inte kan förstå det. Har vi inte redan väldigt många engelsktalande elever? Förstod de inte alla den? Det är inget problem.

Ni har en Fa-konferens men jag tar upp all tid – det är inte bra eller hur? (Applåder som innebär att det är okej) Det finns många hälsningar.

Lärljunge: Hälsningar till Mästaren från alla Dafa-lärjungar i Spanien, Österrike, Ungern, Portugal, Vietnam, Indonesien, Nya Zeeland, Frankrike, Japan, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Italien, Storbritannien, Australien, Lettland, Irland, Singapore, Stor-New York, Skottland, Laos, Iran, Ryssland, Indien, Tjeckien och Sydafrika!

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) Här är några från Kina.

Lärljunge: Hälsningar till Mästaren från alla Dafa-lärjungar i Guangdong Jiangmen, Henan, Zhengzhou, Xuzhou, Pingdingshan, Xi-An, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamusi, Heze i Shandong, Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang i Hebei, Xinxiang, Sanheyanjiao, Tianjin, Pekings universitet, Tsinghua-universitetet, kinesiska vetenskapsakademin, Jinan i Shandong, Shijiazhuang, Laiyang i Hunan, Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar, Hubei, Hongkong, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi, Shenyang, Hefei, Dandong, Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Jinzhou, Yunnan, Macau, Zhuhai, Lanzhou, Hebei och Jilin!

Mästaren: Tack allihop. (Applåder) Eftersom det är många frågelappar skulle jag vara den ende som pratade under dagens Fa-konferens om jag läste upp dem allihop. (Applåder som innebär att de vill att Mästaren ska fortsätta) Jag ska läsa så många jag kan. (Applåder)

Lärljunge: Vi skulle vilja grunda en välgörenhetsfond för föräldralösa barn till Dafa-lärjungar. Skulle Mästaren kunna ge oss lite råd om det?

Mästaren: Det skulle vara en bra sak och ni kan göra det. Jag har tänkt på detta hela tiden. Efter att en del Dafa-lärjungar dödats i förföljelsen har deras barn blivit hemlösa och de har bott i fosterhem. Jag kan inte låta bli att göra någonting åt det så jag tänkte att vi kunde samla in namnen på dem och sedan komma på ett sätt att rädda dem ut ur Kina. (Applåder) Vi ska uppfostra dem och vi kan starta en skola(or) för dem. (Applåder)

Lärljunge: Det här är den fråga jag stöter på: hur ska jag veta vilket projekt som är viktigast och som är mer i fokus för mig att göra bra ifrån mig inom?

Mästaren: Det är upp till dig att komma på. (Publiken skrattar) Det är alltför specifikt. Fråga inte Mästaren om det, okej?

Lärljunge: En elev drabbades av en psykos för några år sedan och var tvungen att ligga på sjukhus, men under de senaste åren har han inte haft några problem. Just nu deltar han i Fa-upprätande arbete. Ska vi råda honom att vara med offentligt så lite som möjligt, hålla en låg profil och göra arbete bakom kulisserna?

Mästaren: Det är ett bra förslag. Om vissa elever inte kan uppföra sig själva eller drabbades av psykoser innan de lärde sig Fa, då är det okej för dem att kultivera hemma. Tidigare när jag spred Fa sade jag alltid att de som hade psykoser inte tilläts delta i kurserna. Om du vill studera [Dafa] jag kan ta hand om [dig], studera hemma, jag räddar alla. Men de tilläts inte komma på kurserna. Vi var tvungna att skydda Dafa-lärjungarnas kultiveringsmiljö och förhindra störningar, och det var därför som jag inte tillät kritiskt sjuka patienter eller dem som hade psykoser att närvara på kurserna. Elever som tidigare har haft psykoser kan göra en del saker i bakgrunden och det är okej om de gör mindre eller ingenting när det gäller att klargöra sanningen.

Lärljunge: Dafa kräver av eleverna att inte vara passiva, bara titta på eller ignorera när det gäller saker som mord och mordbrand. I Kina förlorar elever livet just nu. Jag kan helt enkelt inte bara slött underlåta att agera och vänta hemma. Jag vill åka till Himmelska fridens torg och berätta för människor att ”Falun Dafa är bra” och att Dafa räddade mitt liv.

Mästaren: Det är fortfarande ganska ondskefullt där borta just nu. På samma gång som du inte kan förhålla dig passiv och se hur eleverna i Kina blir förföljda så vill jag heller inte att du blir förföljd. Arbeta hårdare med att klargöra sanningen för att stoppa förföljelsen. Som din Mästare måste jag först och främst tänka på din säkerhet. (Applåder)

Lärljunge: Hur ska vi när vi skapar konst balansera och på ett lämpligt sätt hantera skapandet av konst som dagens människor kan acceptera och konst som människor ska ha i framtiden? Etablerar vi ny konst?

Mästaren: Ni ska göra ert bästa för att göra de kulturevenemang som arrangeras av Dafa-lärjungar mer upprätta och bättre. Det som ett konstverk skildrar är bara en fråga om dess innehåll, medan artisteriet och kvalitén på det skapade verket ofta är nyckeln som avgör huruvida publiken kommer att vara mottaglig för det.

Lärljunge: Jag har en benägenhet att försjunka i modfälldhet. Jag tycker att det mest smärtsamma i mitt liv är ensamheten, eftersom jag inte har värmen från en familj. Jag tycker att det är svårt att bli av med det moln som täcker mig på grund av ensamhetskänslan. Hur ska jag se på det här problemet? Är det orsakat av karma från mitt förflutna eller är det särskilda faktorer som jag behöver göra mig av med under kultiveringen?

Mästaren: Om det är karma eller störningar så eliminera det. Som en levande varelse, varför har du inte längre den glädje du hade när du först fick Fa, stoltheten över att ha fått denna Fa, och känslan av att du har något som andra inte kan få? Är du inte flitig längre? Är det det? Eller, även om du var alltför upptagen med att klargöra sanningen för att grubbla över dina känslor så skulle det vara på grund av att du gjorde Dafa-saker eller arbetade för att rädda varelser. Varför känner du dig ensam? Om du gör saker för att rädda varelser och saker som en Dafa-lärjunge ska göra så kommer du definitivt inte att känna på det sättet. Om du studerade Fa och kultiverade flitigt, skulle du då kunna känna på det sättet? Bara när du inte är flitig kommer du att ha lediga stunder för att grubbla över de där vanliga mänskliga känslorna, eller hur? (Applåder)

Lärljunge: En medutövare har gett mig ekonomiskt stöd den senaste tiden, vilket har gjort det möjligt för mig att vistas i New York för att göra mer Dafa-arbete. Jag tror inte att det är riktigt rätt att ta emot andras hjälp. Mästare, är min förståelse korrekt?

Mästaren: Ja, jag tycker att eftersom alla Dafa-lärjungar ger av sig själva och du också ger av dig själv och klargör sanningen, om du förlitar dig på andras ekonomiska bidrag, gör du då inte saker och ting med ett villkor? Om andra inte sörjde för dig, skulle du då låta bli att göra det? När vi tar från andra, har vi inte en känsla av tacksamhetsskuld? Känns det riktigt? Visst, det finns speciella omständigheter och vi kan inte vara kategoriska angående detta. Det är förståligt när elever som har egna affärsverksamheter ger mer och stödjer vissa av elevernas projekt. Men under normala omständigheter tycker jag inte att det verkar rätt. Inte ens när det gäller saker som att klargöra sanningen tycker jag att det riktigt rätt. Om du kan stanna här under lång tid, skaffa då ett jobb och gör [Dafa-] saker på din fritid – det går också bra. I vilket fall som helst måste du någon gång börja lösa din ekonomiska situation själv. Du kan inte vara beroende av att någon annan stödjer dig – det skulle inte duga.

Jag pratar om detta utifrån Fas principer. De iakttagande gudarna blänger faktiskt på er, så ni ska inte låna från andra människor. Om omständigheterna verkligen inte tillåter det, gör då hemma andra saker som Dafa-lärjungar gör. Det jag sade var att de vars omständigheter tillåter det kan vara här och klargöra sanningen. Om era omständigheter inte tillåter det, åk då tillbaka till er hemstad och gör sanningsklargörande saker där, vilket är samma sak.

Lärljunge: Skulle Ni kunna tala om vissa medlemmar i Jiangs usla utländska grupp som förgiftar det kinesiska folkets sinnen utanför Kina?

Mästaren: De sakerna är inte värda att diskutera på vår Fa-konferens. En varelse är ansvarig för konsekvenserna vilken väg han än tar. Den väg de där människorna tog var deras eget val. Också när de med er hjälp inser saker och ting måste de fortfarande betala tillbaka vad de är skyldiga. En person måste betala för vad han än har gjort. Det är absolut inte tillåtet att han inte gör det. Tänk så många människor de har skadat med sitt giftspridande. Synden är stor som bergen och skyarna, så de kan inte betala av det, för de har förgiftat sinnena på alltför många varelser. Så om en mediekanal gör dåliga saker är dess synd enorm; det jag syftar på är när det skadar Dafa.

Lärljunge: Hur kan lärjungarna i Polen hjälpa lärjungarna i Kina? Hälsningar till vår aktade Mästare från Dafa-lärjungar i Polen!

Mästaren: Tack! (Applåder) Beträffande Dafa-lärjungar i Polen tycker jag att oavsett var ni är så kan ni klargöra sanningen och om ni har tid kan ni göra det också i andra regioner. Allt det går bra och det hjälper eleverna i Kina. Just nu har eleverna utanför Kina i viss utsträckning skapat en bättre situation och effektivt tyglat ondskan där. Och dessutom hjälper de eleverna där att inse att de ska träda fram och vikten av att göra det. Det finns alla slags saker som dessa som ni kan göra, och om ni har andra idéer är det också okej.

Beträffande att skicka pengar till dem, gör emellertid inte det. Pengarna kanske inte når fram till dem och även de kultiverar. Om det blev mycket pengar skulle kanske deras mänskliga tankar komma fram och i sin tur faktiskt leda till fasthållanden. De befinner sig i en ondskefull miljö och det är verkligen tufft i en del regioner. Men så länge de uppför sig väl kommer Mästaren att ta hand om dem alla. De måste vandra sina egna vägar. Mästaren tar hänsyn till allting; de här sakerna bör inte vara grundläggande problem.

Lärljunge: När vissa elever fick Fa så förstod de inte verkligen saker och ting utifrån Fa och var inte strikta mot sig själva. Som följd påverkade deras skadliga beteende de nyare eleverna runt dem och gjorde så att de eleverna tappade lusten att kultivera. Kan dessa människor räddas? Och kan de elever som påverkade dem gottgöra den skada de åsamkade?

Mästaren: Närhelst en elev gör så att andra inte kan räddas så är det en mycket allvarlig fråga. Som kultiverare får ni bara rädda varelser, ni får inte förstöra dem. I människovärlden kan du kultivera till en gud, och i den mänskliga världen kan du förstöra andra. Detta är saker av lika stor betydelse, så ni kan inte bortse från vikten av detta. Beträffande det ni var skyldiga innan ni började kultivera så har de sakerna separerats och de är en sak för sig. Vad ni sedan gör under kultiveringen är helt enkelt enormt. Om ni verkligen gör så att någon blir förstörd, bortom räddning, eller till och med oförmögen att ta sig till framtiden, då kommer det att förhindra att ni blir gudar. Så allvarligt är det. Var därför mycket, mycket säkra på att ni inte gör något sådant.

Naturligtvis kan saker som gjorts avsiktligt och oavsiktligt ses olika, men kom vi inte hit för levande varelser? På grund av de negativa effekterna har skadan blivit stor – vid den tiden, var din upprätta tanke att rädda varelser? Hur skulle ni kunna underlåta att ta hänsyn till hur andra känner det? Kultiverar ni inte för att bli Upplysta varelser i en upprätt Fa, varelser som sätter andras intressen före sina egna och tar hänsyn till andra först? När ni har konflikter med andra så påverkar det nya elever, så varför gjorde ni det inför de nya eleverna? Var ni inte självcentrerade och missade att tänka på andra? Visst, det var kanske oavsiktligt, men var det inte ett effektivt sätt att köra bort nya elever?

Ni borde vara mer uppmärksamma när det gäller många saker, och ni ska gottgöra det ni inte har hanterat väl tidigare. Tänk inte bara: ”Det är en ny elev, han kom in för att vi spred Fa, och om han inte vill utöva kan han ge sig av.” Se det inte på det sättet. Ni vet, era ansträngningar med att sprida Fa skapade endast omständigheterna, medan det är upp till Mästaren huruvida han tas emot. Det var Mästaren som verkligen tog in honom, så om ni kör iväg honom är det inte en obetydlig sak. Dessutom, när väl någon har lärt sig Dafa är han en Dafa-elev, många saker ska göras för honom. När många saker har gjorts för honom, och han slutar att kultivera, vad är konsekvenserna i framtiden, vet ni det?

Lärljunge: Om de gamla krafternas förföljelse inte hade inträffat, hur skulle den kultiveringsväg som Ni ursprungligen arrangerade för oss ha varit?

Mästaren: Saker och ting har hänt och situationen har förändrats, så varför fråga om det?

Lärljunge: Med våra upprätta tankar och upprätta handlingar, kommer vi att kunna få slut på förföljelsen innan Fa rätar upp människovärlden?

Mästaren: Sanningen, Dafa-lärjungar, är att när ni stödjer Fa-upprätandet har era upprätta tankar och upprätta handlingar redan gjort så att förföljelsen går mot sitt slut. (Applåder) Tänk på det, de onda varelserna har blivit mycket tillbakadragna. Om du inte var stark, om du inte hade gjort bra ifrån dig, varför skulle de bli mildare mot dig? När en del elever hamnar i deras händer vågar de onda människorna inte längre förfölja dem alltför svårt. Varför inte? Beror det inte på att de är rädda för att Dafa-lärjungar ska ställa dem inför rätta längre fram? Beror det inte på att oavsett vart de onda varelserna som förföljt Dafa-lärjungar försöker fly så kommer de till slut att spåras upp? Om Dafa-lärjungar under den här förföljelsen alla hade misshandlats till tystnad och kraftlöst försvunnit, skulle då ondskan ha varit rädd? De skulle inte ha något att oroa sig för. De saker ni gör kan chockera och skrämma ondskan idag, kan i stor utsträckning minska ondskan och tygla den, kan skrämma ondskan och hindra den från att ha styrka att fortsätta med förföljelsen, och kan slutligen tvinga den här förföljelsen till att inte göra annat än att upphöra. Det är det som Dafa-lärjungar gör under den här tiden innan Fa rätar upp människovärlden, och det är storartat.

Lärljunge: En del elever deltar inte i läsning eller övning i grupp. Är de eleverna i farozonen? Hur kan vi hjälpa dem att bli av med sin rädsla?

Mästaren: Jag tycker att när det gäller nya elever ska ni inte ha för bråttom. Det är okej att de tar tid på sig. Men ni ska göra ert bästa att råda dem att delta i gruppstudier eftersom gruppstudiemiljön är oumbärlig när det gäller att hjälpa varandra att förbättra sig, den är absolut nödvändig. Varför bad jag på ett tidigt stadium människor att anordna dem? För att den kultiveringsform som Fa antar, föreskriver att det ska göras på det sättet. Varför var människor i det förgångna tvungna att lämna den världsliga världen för att kultivera? De visste att det fanns ett problem: när de var tillbaka i den världsliga världen igen och interagerade med vanliga människor så blev de som vanliga människor och kunde inte fortsätta att vara flitiga. Dessutom kultiverade de sina sekundära urandar. Därför lämnade de den världsliga världen och bildade grupper. Kultiverarna kunde hjälpa varandra att förbättra sig och se hur de var i jämförelse med andra, de hade alltid saker att utbyta som var specifika för kultiverare, och de skapade en kultiveringsmiljö.

Utan den miljön ... tänk på det, det är likadant med dagens Dafa-lärjungar: när ni kommer tillbaka dit ut i det vanliga samhället är ni i det vanliga samhällets miljö. Om ni inte tar vara på tiden [för kultivering], då kanske ni idag känner för att läsa lite så ni läser lite, men imorgon kanske ni bli lata och läser mindre ... så utan den miljön är det därför svårt att förbli flitig. Trots allt är det människor som kultiverar. Så med mänsklig lättja och alla slags störningar som påverkar människor i den här världen, är det väldigt svårt för er att på egen hand se var ni kommer till korta. Och i synnerhet, om ni utöver det inte är flitiga, inte läser boken så mycket eller inte begriper Fa särskilt bra, då kommer ni inte att kunna se era fasthållanden alls. Det är därför ni måste delta i studier och övning i grupp.

Just nu är vi i en tid när förföljelsen äger rum, så det finns alla möjliga orsaker till att elever inte kan, eller inte ofta kan, göra övningarna i grupp. I framtiden kommer ni definitivt att ha övningar i grupp. Utanför Kina är många erfarna elever upptagna med att göra en massa saker för att bekräfta Fa. Men för nya elevers skull ska erfarna elever skapa en miljö för dem så att de kan studera Fa och göra övningarna tillsammans.

Lärljunge: (Översatt fråga) Jag är en västerländsk elev. Aktade Lärare, skulle Ni kunna säga några ord för att uppmuntra fler västerländska elever att stiga fram? En hel del Dafa-projekt behöver engelsktalande elever just nu.

Mästaren: Det är sant att de bör vara flitiga. Jag har tänkt att den [Kinesiska] Epoch Times, en tidning som drivs av Dafa-lärjungar, har haft ganska stor inverkan på det kinesiska samhället. Faktum är att tidningen Epoch Times redan är den största mediekanalen i världen; den täcker många länder, inklusive hela USA. Jag har sett den till och med i små städer i USA. Den täcker ett mycket stort område, och därutöver finns webbversionen. Men trots allt når den endast kineser. Utanför Kina är det verkliga huvudsakliga samhället, huvuddelen av samhället ... till exempel USA är ett engelskspråkigt samhälle och det språket är vad de flesta människorna talar. Så hur kan vi då vara utan en utgåva som klargör sanningen till dem? Det finns begränsningar i att helt förlita sig på att klargöra sanningen muntligt. Och även om det var genomförbart så skulle vi ändå göra vårt allra bästa för att lägga till några fler sätt att bättre hjälpa människor att se sanningen. Skulle inte det vara bättre? Så jag har tänkt att närhelst den engelska versionen av Epoch Times som ni driver verkligen kommer igång så blir det den största sak. Och faktum är att detsamma gäller andra länder. (Applåd)

Många av det vanliga samhällets medier har affärsrelationer med Kina och en del ledare och redaktörer har till och med blivit köpta av Kinas onda gangstergäng. Just i denna tid pågår en sådan allvarlig förföljelse – en så viktig sak – ändå slår världssamfundet dövörat till. Är det inte konstigt? Är det acceptabelt? Det är ett brott! Det där gangstergänget är bara så ondskefullt. Om Dafa-lärjungar har en lokal medienärvaro skulle det kunna lösa dessa problem. Men om denna mediautgivning [som vi är involverade i] ska kunna åstadkomma en bra effekt, måste de lösa utmaningarna med mänskliga och materiella resurser, vilket innebär att de behöver utöka sin personal. Så ur det här perspektivet kan antalet västerländska utövare som för närvarande är involverade faktiskt inte täcka behovet. De elever som är involverade är också oroliga för det här.

Naturligtvis kommer allting gradvis att bli bättre. Det kommer att finnas nya elever som blir involverade; det kommer att finnas nya elever som med tiden kommer att förstå Fa och bli involverade. Allting kommer att bli bättre. Situationen för den kinesiskspråkiga tidningen var också så här förut. De gick från att ha ont om folk till att ha mer folk, från att inte veta vad de skulle göra till att veta, från att inte vara bekanta med det till att bli bekanta med det, från att ha varit omogna till att slutligen bli mogna. Så jag tror att beträffande nya elever som kan kultivera sig enligt Fa, så kan ni involvera dem i fler saker. Men, om de inte kan förstå saker utifrån Fa än, kan ni faktiskt inte involvera dem, eftersom de inte kan förstå en massa saker och de ännu inte inser att det är vi som måste göra saker för att bekräfta Fa. Det är ett annat sätt att rädda varelser, så om vi inte gör det, vem ska då göra det?

När en ny elev inte förstår kan det till och med ha en negativ effekt på honom, eller förgöra honom. Så ni ska tänka på den aspekten. Låt dem veta att de saker som vi gör räddar varelser, klargör fakta och exponerar förföljelsen. Jag tror att varje erfaren elev en gång också var en ny elev. Gradvis kommer likaså dessa nya elever att mogna.

Lärljunge: När jag har gått igenom svårigheter och tester har jag varje gång funnit smutsiga fasthållanden som kommer från själviskhet. Jag har kultiverat så länge nu, men jag har fortfarande inte tagit bort det fullständigt, medan Fa-upprätandet närmar sig slutet ...

Mästaren: Var inte orolig över det. Att ta bort de där sakerna görs lager för lager, och det är därför de kommer till ytan. När det gäller vissa saker, om ni verkligen inte kan göra dem, så kommer Mästaren att göra dem åt er.

Det vanliga samhället är bara ett enda stort färgningskar, och i samma stund som ni inte är på er vakt blir ni anfrätta av det. Så ni måste kultivera nonstop och stå emot föroreningen. Så fort ni slappnar av kommer de efter er. Ni är kultiverare, och Mästaren har låtit er behålla de saker som tillåter er att kultivera bland vanliga människor. Detta är en av orsakerna [bakom det du beskrev] – det är för att ni ska kunna anpassa er så mycket som möjligt till sätten i det vanliga samhället i er kultivering. När ni inte är flitiga, kommer emellertid de där mänskliga sakerna hos er att utnyttjas. Men som kultiverare kan ni hela tiden räta upp er själva och hela tiden göra er av med dåliga saker genom er kultivering. Emellertid har ni fortfarande en del kvar. Tro inte att ni har misslyckats med att kultivera bra, och ännu mindre ska ni låta det bli en börda. Då skulle det bli ett fasthållande. När det finns [dåliga saker], ta bara bort dem. Kultivera på ett ädelt och tillitsfullt sätt och låt inte de där sakerna påverka era handlingar. När de dyker upp i era tankar, eliminera dem på lämpligt sätt.

Lärljunge: Eftersom tiden för Fa-upprätandet snabbt går framåt, [är jag bekymrad över] att det fortfarande är väldigt svårt att klargöra sanningen för min familj. Jag tycker att det är svårt att komma på hur jag ska göra för att klargöra sanningen för dem.

Mästaren: En del elever finner det verkligen svårt att klargöra sanningen för familjen. Jag tror att det för det mesta beror på att du fortfarande ser dem som människor i din familj och behandlar dem annorlunda än människor i den övriga världen. Du ska komma ihåg att de också är varelser i människovärlden, istället för att först och främst se på dem som din familj. Och du ska ta reda på vad det är i deras sinnen som är olöst. Så snart du reder ut dessa saker kan allting lösa sig. Under normala omständigheter när du klargör sanningen, tänk inte på att få dem att lära sig Fa på en gång så blir resultatet bättre.

Lärljunge: Fastän jag inser att vi alla är mycket lyckosamma, känner jag mig ibland olycklig. Skulle Ni kunna säga mig, händer detta på grund av den sida av mig som inte blivit färdigkultiverad, eller beror det på karmaeliminering, det vill säga karma?

Mästaren: Det är faktiskt normalt att bli olycklig. Nyare elever har format många föreställningar i människovärlden och deras föreställningar uppfattar saker annorlunda. Ni kan tycka att en sak är bra, att en annan är dålig och så vidare – människor har sådana känslor. Det är mänskliga föreställningar som reagerar. Era föreställningar kan inte alla tas bort på en gång så snart ni börjar kultivera, så reaktioner baserade på föreställningar kommer att påverka era känslor och göra er på dåligt eller glatt humör.

Detta är saker som händer i er kultivering. Gradvis blir er förståelse av Fa klarare och klarare, era upprätta tankar blir starkare och starkare, ni kommer att se på varelser med mer och mer medkänsla och barmhärtighet och saker kommer att bli annorlunda.

Lärljunge: Nu när den nya Zhuan Falun har kommit ut, vad ska vi göra med dem som har okorrigerade [kinesiska] tecken i sig, det vill säga, de gamla Zhuan Falun? Ska vi fortsätta använda dem?

Mästaren: Det är Boken, det är Fa, och bara för några ords skull ... kan ni inte bara rätta till tecknen? Har jag rätt? Ni kan inte göra något ni inte bör göra, eller hur?

Lärljunge: Den femtusen år gamla kinesiska kulturen är [en kombination av] kulturerna i olika himlakroppar i kosmos. Är då västerländska kulturer också kulturer från himlakroppar för länge, länge sedan? Är de relaterade till spridandet av Dafa?

Mästaren: Västerländska gudar skapade västerlänningar. Vare sig det är asiater eller andra etniska grupper så skapades de alla av olika gudar, så de har definitivt karaktärsdragen från de systemen. När det gäller kultur så bör man säga att gudar skapade åt människorna deras kulturer, istället för att säga att dessa kulturer var Himlens kulturer. Om man säger att skyskraporna på Manhattan är likadana som dem i Himlen, så är det inte sant, eftersom de kom till genom modern vetenskap, och modern vetenskap togs fram av utomjordingar. Ja, kulturerna i Kinas olika dynastier bar karaktärsdrag från de himmelska kungarikena som kom för att skapa ödesförbindelser. Men, gudar bestämde vad som lämnades kvar på den här mänskliga platsen med tanke på specifika ändamål, eftersom mänsklig historia lade grunden för Fa-upprätandet. Västerländsk kultur är en ytlig kultur som skapades för människor medan de levde och väntade på Fa-upprätandet.

Lärljunge: Jag finner det väldigt svårt att återvända till Zhen-Shan-Ren. Mästare, kan Ni berätta för mig vad som menas med att verkligen ta bort fasthållanden på en grundläggande nivå?

Mästaren: Du är en ganska ny elev, så var inte orolig. Du kommer gradvis att inse och förstå många saker under din kultiveringsprocess. Det bästa sättet är att läsa boken (böckerna) mycket – du måste läsa boken (böckerna) gång på gång. Det Mästaren säger till dig är definitivt bra för dig.

Som du ser, inom några år från det att jag spred Fa i Kina började 100 miljoner människor lära sig den. Efter att ha lämnat Kina har jag inte lärt ut övningarna eller Fa direkt, och det har varit elever som har fört det vidare, hållit niodagarskurser och spridit vetskapen om denna Fa. Trots att de gamla krafterna har kontrollerat vissa saker har de aldrig kunnat blockera den, och en massa människor har fortfarande kommit för att lära sig den. Vad beror det på? Eftersom denna Fa verkligen kan vägleda människors kultivering kan den verkligen hjälpa människor att förbättras och kan verkligen förändra en varelses tillstånd. Ondskan i Kina har begått en sådan allvarlig förföljelse och pressen från ondskan som Dafa-lärjungar känt inom världssamfundet har också varit enorm. Varför har de då kunnat stå emot ondskan och tagit sig igenom? Det beror på att de har kommit att lära känna Fa och de har verkligen förbättrat sig själva genom Fa och genom sin kultivering. Naturligtvis är det orealistiskt att vilja nå en mycket hög nivå av förståelse på en gång. Men gradvis kommer du genom att studera Fa att veta allting.

Vad beträffar fasthållanden, om Mästaren idag sade åt er att göra er av med det ena eller andra så skulle det bli någonting påtvingat, och begäret att göra sig av med det skulle inte ha kommit från hjärtat. Och allteftersom tiden gick, när du inte kunde stå ut längre efter att Mästaren hade sagt många av de sakerna, skulle du bli förbittrad och tänka: ”Varför ska jag göra det?" Men när du har insett saker utifrån Fas principer och har förstått fördelar och nackdelar för ditt liv genom att göra så, först då har du verkligen förbättrats, och först då kan du verkligen uppnå det. Inga yttre begränsningar kommer från din egen vilja och är inte din verkliga förbättring. Begränsningar och tvång kan aldrig förändra någon eller få honom att förbättras. Och så fort begränsningarna är borta kommer personen att återgå till att vara som han var förut, så det fungerar inte.

Lärljunge: Sedan förtrycket började 1999 har några elever som kommit ut ur arbetslägren övergått till att utöva buddhism. Sanningen är att de alla var rädda.

Mästaren: Jag tror att om han har fasthållandet rädsla så kommer han inte att kultivera genuint vart han än går, och han kommer inte heller att kunna nå Fulländning. Så snart han går in i buddhismen kommer han att se hur den är. Jämfört med de elever som har skött sig bra har han naturligtvis gjort dåligt ifrån sig. Han kom när Dafa gagnade honom, men när Dafa förföljdes sprang han sin väg. Han skördade fördelarna, men medan vi står emot förföljelsen så står han inte upp för Dafa och vill inte bekräfta Fa. I gudars ögon är den sortens varelse den värsta. När det gäller vad man ska säga till honom beträffande kultivering är allt ni kan göra att föreslå honom att göra vad som är bra för honom; det finns ingen särskild metod. Vad en person vill ha är upp till honom själv.

Lärljunge: Mellanöstern har ständigt hemsökts av krig och människorna där har ingen möjlighet att erhålla Fa. Kan Ni säga oss hur Dafa-lärjungar ska sprida Fa i det området?

Mästaren: Det är verkligen svårt. Allt det där är de gamla krafternas verk.

USA:s regering vet att förföljelsen av Falun Gong-elever har varit mycket allvarlig. USA grundades på trosfrihet och de förespråkar mänskliga rättigheter. De första immigranterna till USA var puritanerna som kom till detta land för trosfrihetens skull. Förföljelsen av Dafa-lärjungar involverar direkt USA:s mest grundläggande intressen och landets grundläggande principer, men varför har inte den amerikanska regeringen involverat sig? I ett försök att vara förstående inför deras situation, säger jag att det beror på att de gamla krafterna har ställt till problem i Mellanöstern, vilka har uppehållit USA och hindrat det från att ha energin att fokusera på Kina och göra någonting åt förföljelsen av Dafa-lärjungar.

Om det inte hade varit upptaget med problemet med terrorister just nu, tror jag att den amerikanska regeringen definitivt inte skulle tolerera att ondskan är så hejdlös i världen i dag. Det beror på att USA:s roll i världen är att upprätthålla ordningen – de är faktiskt den internationella polisen. Varför gjorde gudar landet så mäktigt och rikt? Gudarna ville att det skulle spela den rollen i världen. Kina är huvudscenen i denna mänsklighetens pjäs, det är den plats där huvudpjäsen spelas upp. Men någon måste upprätthålla ordningen i teatern – man kan inte tillåta kaos, eller hur? Så sanningen är att gudarna verkligen vill att USA ska göra det. Det kinesiska kommunistpartiet kritiserar alltid USA för att vara den ”internationella polisen”. Det är den internationella polisen och gudarna vill att de ska vara det. Om USA:s regering verkligen inte tar det ansvaret och inte spelar den rollen så kommer gudarna inte att låta det vara så starkt eller rikt. Det är inte det att amerikaner ska betraktas som speciella utan det är att gudar arrangerade det så. (Mästaren skrattar)

Lärljunge: Jag och några Dafa-lärjungar runt mig har just fått barn. Det känns som om vi inte längre har så mycket tid att klargöra fakta som vi hade förut, och vi är lite bekymrade över det.

Mästaren: Jag tror inte att det är något problem. En massa Dafa-lärjungar har barn. Om barnet är mycket litet går det bra att ta mer tid till att ta hand om barnet. När du har tid kan du göra saker för att klargöra fakta och när du har lite tid kan du göra lite grand i en stödjande roll, vilket också går bra. När barnet blir större och du får mer tid kan du göra mer, och det är okej.

Lärljunge: (Översatt fråga) När vi håller anti-tortyrutställningar är det många vanliga människor som går förbi många gånger på samma dag och redan har fått vårt sanningsförklarande material, men en del kinesiska medutövare går ändå fram till dem och stoppar material i händerna på dem.

Mästaren: Kanske var det andra elever som inte visste att de där människorna redan hade tagit material, så de gav dem samma material igen. Ni ska ge akt på dessa saker. Med tiden, när en del människor blivit bekanta med er och har fått veta sanningen, om ni då sätter samma material i händerna på dem som ni gav dem förut, så är det faktiskt slöseri med resurser. Behandla det inte som vanliga människor gör när de delar ut material, då ni har gjort ert jobb när allting har blivit utdelat. Ni räddar levande varelser. Vad gör ni annars här [i New York]?

Lärljunge: Atlanta och staten Georgias senat driver på för att få ett kinesiskt konsulat etablerat. Händer detta för att vårt sanningsförklarande inte har varit kraftfullt nog, eller beror det på de gamla krafternas störningar?

Mästaren: De kan bygga vadhelst de vill bygga, det spelar ingen roll. Huruvida de etablerar ett konsulat eller ej har ingenting med oss att göra. Och vem vet vems konsulat det kommer att bli i framtiden. (Publiken skrattar) Sannerligen bryr vi oss inte om vanliga människors affärer. Vi är bara kultiverare. Se på hur Kina är nu. KKP sitter verkligen på randen av en vulkan den här gången, vacklande på kanten. Det ser storslaget och högtflygande ut på ytan men det är redan bortom all bot. Dess kläder på ytan är tjusiga, men inuti är allting ruttet.

Lärljunge: Vilken fas har fram tills nu Fa-upprätandet i New York nått?

Mästaren: Det finns inga faser. Klargör bara sanningen, hjälp människor att förstå genom att berätta [fakta] för dem, och hjälp världen att bli medveten om sanningen. Vad du egentligen vill veta är vad den övergripande statusen är nu. Faktum är att under tiden sedan ni började klargöra sanningen på det här sättet har en massa människor som bor i New York kommit att förstå sanningen. Mer än hälften, faktiskt. De förstod saker snabbt. Men de som bara arbetar i New York och inte bor här utgör bara en liten del av dem. Det är så det ligger till.

Lärljunge: På grund av säkerhetsfrågor finns det några saker som vi vill hålla hemliga. Men om man går för långt med detta hämmar det utbytet och kommunikationen mellan elever och dämpar folks entusiasm. Hur kan vi hantera det här bättre?

Mästaren: Kultiverare, ni vet, behöver tänka på andra oavsett vad ni gör, och ännu mer ska ni tänka på Dafa. Så bli inte upprörda när någon inte avslöjar något för er. En del projekt kan inte diskuteras på stora möten, de kan inte kännas till av alla. När ett stort antal människor känner till ett sådant projekt, blir folk mindre vaksamma. En person talar om det, och en annan talar om det, och innan ni vet ordet av vet de där hemliga agenterna från Kinas gangstergäng också om det. Deras metoder att övervaka och avlyssna det ni gör har blivit alltför usla. Vare sig ni har era telefoner på eller avstängda, kan de [använda dem] för att lyssna på er. Så med tanke på säkerheten kan många av de saker ni gör för att rädda varelser inte bli vida kända innan ni gör dem. Ni måste vara klara på den här punkten: ni måste förstå elever. De försöker inte gömma saker för dig – de försöker hålla det lågmält. Till exempel, låt säga att ni vill hålla en konstutställning för att klargöra sanningen, och innan saker har startat upp ringer konsulatet för att skrämma konstgalleriet och säger: ”Om ni låter dem använda galleriet är det bäst att ni ser upp: det kommer att bli en explosion.” De drar sig inte för några lömska tillvägagångssätt. Så beträffande en del saker kan vi inte ha en massa människor involverade. Som Dafa-lärjungar måste ni ha förståelse för alla elever.

Lärljunge: En del elever har gjort en massa arbete och ansträngt sig mycket för Dafa, men under tiden de arbetar tappar de ofta humöret. Kan en sådan person kultivera till Fulländning?

Mästaren: Jag tror inte att det skulle påverka något så stort som Fulländning. Varför skulle han tappa humöret? Naturligtvis, om det bara handlar om att bli arg, då kan vi inte dra slutsatsen att han har kultiverat dåligt. Men att tappa humöret har verkligen en fruktansvärd effekt. Inverkan på nyare elever är för stor, det är nästan tillräckligt för att skrämma bort folk. Ni kultiverar alla fortfarande – det är trots allt människor som kultiverar, inte gudar – så du kommer att orsaka missförstånd [när du blir arg] och orsaka splittring. Även om du har en annan åsikt eller känner dig upprörd, ska du fortfarande tala ut om saker på ett lugnt sätt. Har inte våra Dafa-lärjungar låtit bli att återgälda slag eller förolämpningar, till och med inför ondskan? Har inte alla kunnat uthärda och tålmodigt förklarat sanningen? Då, när du tappar humöret, vad var det bra för? Vad finns det för en kultiverare att bli arg över? Och borde det inte vara ännu mindre av sådant när ni är med andra kultiverare? Vem du än är så kultiverar du. Hur kommer det sig att du alltid blir arg på mina lärjungar? Har jag gått med på att du beter dig så mot mina lärjungar?

Lärljunge: På grund av mina starka fasthållanden tog jag vid en Fa-konferens några bilder på Mästaren i hast och de blev inte så bra. Jag har kommit att inse att det var respektlöst mot Mästaren att göra så.

Mästaren: Ja, det är anledningen till att jag säger åt er att inte ta bilder. I samma stund en elev får syn på mig, ”klick-klick-klick”, de börjar knäppa bilder. Jag är inte så orolig för det, och det spelar mig personligen ingen roll om bilderna inte blir bra. Men efter att ni har tagit bilderna känner ni er inte så väl till mods. Tänk bara på det från och med nu. I sådana fall som jag just beskrivit, när det blir svårt att hantera, ge bara alla bilderna till mig så ska jag ta hand om dem.

Lärljunge: (Mästaren: Den här har många ord.) Olikheter dyker upp i sättet på vilket kineser och västerlänningar delar ut sanningsklargörande material. Till exempel håller våra västerländska elever undantagslöst flygbladen i sina händer och står tyst vid sidan av och väntar på att människor ska ta dem. Men väldigt få människor tar initiativet att komma fram och ta dem. Samtidigt [beträffande kinesiska elever,] särskilt de från Taiwan, delar alltid ut dem artigt och entusiastiskt och de lyckas vanligtvis dela ut en massa flygblad. Men de ombeds ofta av de västerländska eleverna att inte göra det, särskilt när vi klargör sanningen vid anti-tortyrutställningar. Av många skäl hoppas vi att västerländska elever kan vara mer framåt i klargörandet av sanningen och inte känna att de måste vänta på att folk [kommer till dem].

Mästaren: Min känsla är att våra västerländska elever bestämt har det synsättet, nämligen att de känner att eftersom vi kultiverar Zhen-Shan-Ren, ska vi vara artiga och visa människor en Dafa-lärjunges Shan. Det är säkert det de tänker, så de närmar sig inte folk direkt utan föredrar att vänta på att de ska komma och ta flygbladen själva. Jag tycker inte att det är något fel med det synsättet, men med det sagt, att rädda människor är en mycket brådskande fråga. Dafa-lärjungar har gett upp hemmets bekvämligheter, offrat sina karriärer och kommit över alla sorters utmaningar, och dessutom är deras ekonomi ansträngd. Så att komma hit och klargöra sanningen och rädda människor har verkligen inte varit lätt för dem. Så eftersom detta handlar om att rädda människor är det bra att vara lite mer framåt. Men ni måste vara artiga.

Var både lite mer artiga och lite mer framåt. På det sättet kommer folk inte att bli stötta och vi kommer också att kunna ge dem material, jag tror att det skulle vara bättre. Om ni väntar på att människor ska komma och ta det, medan det är möjligt att era tankar är inriktade på att rädda de människorna och ni säger till dem att komma och ta det, när människors mänskliga sida blir stark kan den vetande sidan inte göra sig gällande. Människorna på Manhattan är till exempel alla mycket upptagna. Deras sinnen kan vara upptagna med tankar på att tjäna pengar, gå och träffa någon, eller slutföra någon typ av överenskommelse, så de går skyndsamt förbi. Så medan de tänker på någonting kan den tanken ni sänder få deras vetande sida att vilja komma fram och ta ert material, men deras mänskliga sidor är fortfarande starka och därför kanske de missar tillfället. Så jag tycker att det vore utmärkt om vi kunde hälsa artigt på dem och vara lite mer framåt.

Jag vet att detta tillvägagångssätt är svårt för våra västerländska elever. De tycker alltid att det är olustigt att besvära folk, att aktivt besvära dem. Men det är inte så. Det ni ska tänka på är att ni räddar människor, och saker och ting kommer att gå bra. (Applåder)

Lärljunge: När vi klargör sanningen på Manhattan till anställda i skyskraporna ställs vi fortfarande inför många hinder. Hur kan vi göra bättre ifrån oss med att bryta igenom lager på lager med hinder och vägspärrar som de gamla krafterna har satt upp, och därmed bringa räddning till varelserna i dessa byggnader? Skulle Mästaren kunna ...

Mästaren: Ja faktum är att när vi går till de där byggnaderna för att klargöra sanningen så är det verkligen svårt att komma in eftersom alla där arbetar. Medan alla arbetar, om vi går dit för att klargöra sanningen kommer deras chefer säkert att bli upprörda, och sedan kommer de att tänka illa om oss. Naturligtvis betyder det inte att det alltid är på det viset. När omständigheterna så tillåter kan vi göra det. Beträffande de anställda i de där företagen så finns det vanligtvis tre gånger om dagen då man kan komma i kontakt med dem. En är när de går till jobbet, en när de går från jobbet och en när de äter lunch. De flesta av dem kommer ner till lunch. Så vid de tre tidpunkterna kan vi välja att göra ett försök att nå dem, och kanske blir resultatet bättre.

Lärljunge: Jag är en Dafa-lärjunge från Beijing. Innan avresan [till USA] sade mina medutövare åt mig att se till att vidarebefordra deras hälsningar till Mästaren. (Mästaren: Tack. Tack så mycket till Beijing-eleverna.) (Applåder) Trots att de känner att Mästaren hela tiden är vid deras sida, kan de inte låta bli att sakna Mästaren mycket – tårar väller fram bara man nämner Mästarens namn. De två senaste dagarna har jag varit med i aktiviteterna som sköts av de utländska Dafa-lärjungarna och funnit det djupt rörande. Trots att vi [i Beijing] är i ondskans andra centrum har några medutövare gått in i ett tillstånd där de följer en mekanisk rutin eftersom förföljelsen har pågått länge. Det är inte som de utländska Dafa-lärjungarna som är så flitiga och upprätthåller en känsla av brådska. Här känner man verkligen att tempot i saker och ting är så snabbt och varje Dafa-lärjunge arbetar så hårt. Jag kan märka skillnaden mellan oss och Dafa-lärjungarna utanför Kina. Jag kommer definitivt att ta med mig tillbaka och dela med medutövare i Kina det jag själv har erfarit på Manhattan och storslagenheten i New Yorks Fa-konferens. Vi behöver verkligen öka takten och jämt vara flitiga. Må Mästaren vara lugn i sinnet: vi kommer att klara det här, det kommer vi definitivt att göra.

Mästaren: Jag tror dig. (Applåder) Faktum är att ondskan borta i Kina har blivit riktigt uppskrämd av att Dafa-lärjungarna där och runt om i världen gör saker som de du beskrev och gör sådana ansträngningar. Detta har gjort en hel del för att inskränka förföljelsen, och väldiga mängder ondska har förstörts längs vägen. Så när situationen är sådan här, om vi fortfarande har elever som inte träder fram och inte gör saker på grund av rädslan i deras hjärtan, då förlorar de verkligen sin chans. Några säger: ”Vi vet att Mästaren är bra och vi vet att Dafa är bra. Vi studerar [Fa] hemma och gör i smyg övningarna där.” Men faktum är att Dafa har skänkts till dig, och den gavs så att du skulle kunna rädda alla varelser, den är till för dig att etablera ännu större mäktig dygd och ta ansvar för alla varelser. Har jag inte sagt detta förut: liven i framtiden gör saker för andras skull, inte för sin egen? Denna process är exakt en i vilken sådana kvaliteter formas i dig, så du kan inte bara tänka på dig själv. Vad är det du är rädd för? Så gott som allt, verkar det som. Ja, när det pågår en sådan grym förföljelse vill inte heller jag se elever lida av förföljelsen. Men den nuvarande situationen håller gradvis på att förändras och det betyder att vi ska göra ännu bättre ifrån oss. Faktum är att när det gäller de elever som gjort mycket bra ifrån sig hela tiden, behövde inte de klara sig igenom den allvarliga, grymma förföljelsen?

Så min förhoppning är att eleverna i Kina verkligen kan lära sig från eleverna utanför Kina. För att minska ondskans förföljelse av er, ta en titt på vad de gör. De har arbetat så hårt. Några sover knappt, dag efter dag, var och en gör många saker och de axlar alla en massa projekt. Och jag talar inte bara om några få av dem – det är majoriteten av dem, och de arbetar verkligen hårt. Så, med detta, när vi jämför saker, trots att deras miljö är avslappnad och bekväm så handlar det som Dafa-lärjunge fortfarande om att vara flitig. Om ni under mycket tuffa omständigheter misslyckades med att göra saker eller göra dem bra så var det kanske verkligen en produkt av omständigheterna. Men nu har saker ändrats och ni borde träda fram och göra bra ifrån er.

Tidigare, när så mycket ondska pressades ner hit, var den Trefaldiga världen indränkt i den och den fyllde luften. Ta ett andetag och den skulle sugas in i din buk – så mycket var det. Ondska fanns överallt, och varenda liten sak dominerades av den ondskan. Gräset fick dig att snubbla, och trädgrenarna piskade dig i ansiktet. När du gick längs en vägg skulle den slå dig i huvudet. Det verkade helt naturligt för er, men det var det inte – så ont var det. Nu har den ondskan rensats ut och vår omgivning har blivit alltmer avslappnad och lätt. I många områden flyr ondskan vid blotta åsynen av Dafa-lärjungar. Den vågar över huvud taget inte besöka de områdena, för Dafa-lärjungarna där har gjort bra ifrån sig. Då, med så många Dafa-lärjungar här på Manhattan, varför vågar ondskan komma hit? Det beror på att de gamla krafternas element – som om de sopade upp skräp – driver ondskan hit, sopar den hit, och samlar den här så att Dafa-lärjungar och en mängd gudar kan eliminera den. Annars skulle ondskan absolut inte våga komma hit just nu.

Så när vi ser på Kina, med miljön sådan som den är nu, om några elever fortfarande inte kan träda fram så håller de verkligen på att förlora sin chans. Naturligtvis, många elever har gjort ett storartat jobb där, och de har gjort saker hela tiden. Det är verkligen storartat.

Lärljunge: Människor har olika förståelser angående sändandet av upprätta tankar vid konsulatet. En del människor anser att om vi sänder upprätta tankar efter varje övning så kommer ondskan inte ens att ha chansen att hämta andan. Är detta tänkande att gå emot Shan?

Mästaren: Den ondska som förföljer Dafa-lärjungar måste helt enkelt rensas bort. Beträffande specifika saker lämnar jag dem till er att lösa.

Lärjungen frågar vidare: Några människor har förståelsen att det att göra så [som jag beskrev] är att använda mänskligt tänkande. Att sända upprätta tankar är någonting allvarligt, och Fas principer säger att saker kan fås endast när vi är fria från strävan, att vi borde låta naturen ha sin gång. Endast när vi sänder upprätta tankar efter att ha gjort de stående övningarna och återigen efter den sittande övningen, har det inte någon inverkan på vår kultivering. Kan Ni säga oss om det är något problem med att dela upp en övning och göra den inom loppet av några timmar?

Mästaren: Utveckla inte ett fasthållande. Följ kraven som har angetts när ni gör övningarna. Beträffande sändandet av upprätta tankar kan ni förutom när det görs kollektivt, göra det vid vilken tidpunkt ni vill. Jag tänker som så, att öva är att öva, så gör dem bara normalt. Beträffande att sända upprätta tankar kan ni göra det vid vilken tid och plats som helst. Så länge som ni inte har tröttat ut er själva kan ni sända dem, och det bör vara okej. Allt som ni ger ut kommer fort att åter fyllas på. Att öva bara för att öva är inte poängen – övningarna stärker era mekanismer, och det är de automatiska mekanismerna som verkligen höjer er och fyller på er energi. Tjugofyra timmar om dagen förfinas ni av gong och Fa, så oavsett hur mycket energi ni sänder ut när ni sänder upprätta tankar, så går inget av det förlorat. Och beträffande era övernaturliga förmågor så kommer de att återvända av sig själva. Andra saker som förbrukas kommer likaså att snabbt fyllas på och det beror på att er standard är just så hög. Det är så som jag har sagt: oavsett hur hög er gong är så beror det på att ert xinxing är på den höjden, för det finns en måttstock. När måttstocken är där på den höjden, kan gong inte göra annat än att gå upp till det stället, och saker och ting fylls därför snabbt på. Att öka gong är faktiskt väldigt enkelt. Det är höjandet av xinxing som är svårt. Så det är därför gong är så svår att bygga upp. (Applåd)

Jag har nu läst alla frågelapparna. (Applåd) Våra Dafa-lärjungar har verkligen arbetat hårt under de senaste åren med att bekräfta Dafa, klargöra sanningen och rädda varelser; för många av Dafa-lärjungarna så mycket att de känner sig verkligt utmattade, och många människor har kommit över utmaningar av alla sorter längs vägen när de gjort dessa saker. Man kan inte annat än säga att Dafa-lärjungar är häpnadsväckande. Faktiskt, fastän det är jag som säger att ni är häpnadsväckande så upprepar jag bara de ord som gudar använder. Det är de som säger att ni är häpnadsväckande. Om det bara var jag som sade att ni var häpnadsväckande – jag är ju er Mästare, så naturligtvis är jag lite partisk när det gäller mina lärjungar. Det var nödvändigt att den breda massan av liv blev övertygade och det är därför, oavsett hur det verkar, som saker överlag blir bättre för våra lärjungar, även om ni kanske stöter på en hel del problem och motgångar medan ni bekräftar Fa.

Fas upprätande av kosmos kommer garanterat att lyckas. Inte ens de gamla krafternas arrangemang skulle våga få det att misslyckas. Det är bara det att deras planer störde Fa-upprätandet och skadade en massa saker i Fa-upprätandet, vilket är anledningen till att de gamla krafternas faktorer måste elimineras fullständigt. Dafa-lärjungar kommer inte att bekräfta Fa för alltid här i människovärlden, för tiden då Fa rätar upp människovärlden kommer definitivt. Snart kommer Fa-upprätandet som Dafa genomför i kosmos att nå ett slut. Människor vet nu att kosmos avlägsnar sig allt längre bort från Vintergatan. Med andra ord är allt det här inte bara saker som bara jag säger, och det är inte någonting som bara Dafa-lärjungar kan veta om: till och med människor kommer gradvis att veta.

Allting som människan inte tror på ska avslöjas inför hans ögon. Varje olöst mysterium från det förgångna kommer fram här i människovärlden, och när det händer kommer det att vara dags för Fas upprätande av människovärlden. Beträffande allting som ni Dafa-lärjungar har gjort har ni visat er vara värdiga allt det som Dafa har gett för att skapa er. Jag kan säga att Dafa-lärjungarnas bekräftande av Fa på det hela taget har uppnått vad det skulle, och de har infriat sitt ansvar. (Applåd) Och fastän resten av resan fortfarande återstår, och fastän en del saker återstår att göra, tror jag inte att något av det ska utgöra något problem, för den svåraste tiden har passerat och den ondaste perioden är över. (Applåd) Vägen framför oss bör bli allt bredare, medan allting bör bli ännu klarare, och ni kommer att bli allt mognare. Och som kultiverare bör ni ännu mer ge uttryck för Dafa-lärjungars värdighet och uppträdande. I den annalkande tiden blir Dafa-lärjungar kompenserade för allt som de har gett under hela Fa-upprätandeprocessen. Och till och med när det gäller förföljelsen och de förluster som mänskligheten har lidit, kommer mänskligheten i tiden framför oss att också kompenseras. (Applåd) Dafa kommer att etablera en framtid för mänskligheten, och när en person kan agera på ett upprätt sätt under den här tiden då Dafa sprids och Dafa-lärjungar befinner i en tuff och svår situation där de är förföljda, kommer den sortens människor att bli välsignade. En sådan människa har gjort vad en människa ska göra, så i framtiden kommer en riktig, sann miljö för mänskligt liv att etableras för dem.

Inom kort kommer allting att ändras, men som Dafa-lärjungar kan ni inte vackla på något sätt före Fulländning. Ni ska göra det ni måste göra, precis som ni har gjort hela tiden. Om så mycket som en tanke eller idé hos er är extrem, och ni inte tänker på konsekvenserna, om ni inte tänker på Dafa, kan jag säga er, då har ni inte vandrat er väg väl. Eftersom er väg ska lämnas till framtiden måste ni lyckas med att lysa upp den. Er kultiverings mål går bortom egen Fulländning, eftersom ni ska rädda varelser, och ni hjälper framtidens liv att etablera framtiden. Ert ansvar är stort, men återbetalningen som väntar er är enorm. Det ni kommer att få senare överstiger vida det ni har gett ut, hur mycket det än är. Så jag hoppas att ni under inga omständigheter kommer att vackla. Vare sig människors uppfattning om Dafa vänds eller inte, vare sig en ny situation uppkommer eller inte, så ska Dafa-lärjungar i vilket fall som helst fortfarande rädda de varelser som behöver räddas. Fortsätt göra det ni ska göra hela vägen till Fulländning! (Lång, entusiastisk applåd)

Övers. anm.; Föreläsningsdelen översatt huvudsakligen från kinesiska, senast uppdaterad 050731. Frågor och svar översatta från engelska och delvis kontrollerade mot kinesiska. Något uppdaterad 140522.