Nya skrifter från mästare Li

Läs Mästare Li's senaste skrift, "Hur mänskligheten kom till" – Klicka här

Kort introduktion till Falun Dafa

Falun Dafa, även kallad Falun Gong, är en andlig metod som utövas av miljontals människor världen över. Den har sin grund i Buddha-läran och består av två delar: man förbättrar sin inre karaktär med vägledning av Falun Dafas undervisning samt utövar stillsamma övningar och meditation.

Falun Dafas trossystem gör det möjligt att utvecklas andligt genom disciplinerad utövning. Undervisningen uppmuntrar utövaren att frigöra sig från negativa tankar och beteendemönster, och att leva i samklang med universums grundläggande principer: Sanning, Medkänsla och Tålamod.

Utövandet av Falun Dafa medför ofta positiva förändringar i människors liv. Många upplever dramatiska förbättringar av hälsan, såväl som nyvunnen energi, klarhet i tanken och minskad stress. Framför allt upplever många att de i Falun Dafa har funnit en djupt berikande andlig väg.

Läs mer ...