Fa-undervisning vid konferensen
i Vancouver, Kanada, 2003

Li Hongzhi
18 maj 2003

(Lång applåd) Jag såg precis några av er i publiken vid den förra Fa-konferensen. Det verkar som om våra Fa-konferenser hålls oftare när det är sommar. När Fa-konferenser hålls av olika regioner så bjuder alltid folk där in mig och hoppas att jag ska närvara. Faktiskt, varje gång jag träffar er så är det för att jag har saker att säga er. Vanligtvis när olika regioner håller Fa-konferenser så vill de alla att Mästaren ska delta och säga några ord. Men ibland har ni inte till fullo förstått kraven som jag lade fram för er i den förra föreläsningen, och om jag säger mer så späder jag antagligen ut er förståelse från den förra föreläsningen och de saker som ni behöver göra. Så jag kan inte delta vid Fa-konferenser så ofta. Idag har jag faktiskt inte någonting särskilt att tala om men för länge sedan lovade jag Vancouver-eleverna att jag skulle komma när de höll en Fa-konferens, så jag kom denna gång. (Varm applåd)

Ni har arbetat hårt. Jag har sett vad ni har gjort när det gäller att klargöra fakta och åka till konsulat och ambassader för att bekräfta Fa. Vid denna Fa-konferens har elever haft vissa problem med kost och logi. När jag kom hit så såg jag hur ni drog omkring överallt på gatorna. Men det spelar ingen roll hur krävande det är, ert mål är klart; vi kan rädda varelser och lyckas med att kultivera oss själva; i den här kultiveringsprocessen kan vi härda oss själva och bli renare och renare och kan mer och mer motsvara högre standarder, och under tiden har denna onda förföljelse gjort er mer och mer förnuftiga och [ni] har förstått bättre och bättre hur ni ska möta och handskas med det onda dramat och denna förföljelse. Så det spelar ingen roll hur plågsamt det är eller hur svårt det är, vi är Dafa-lärjungar så vi söker inte efter någonting bland vanliga människor, och ni är klara över ert slutliga mål: vi vill uppnå en kultiverares Fulländning. Det vi vill uppnå är något som vanliga människor aldrig skulle kunna uppnå. Det är därför det är viktigt för Dafa-lärjungar, och en allvarlig sak, att börja som en vanlig människa och helt kunna överträffa vanliga människor under denna process, och dessutom, ni kultiverar i det vanliga samhället och ni måste motsvara högre standarder – standarder som överskrider det mänskliga samhället – och åstadkomma saker som alla kultiverare genom tiderna har velat åstadkomma men aldrig kunnat. Så saker som ert bekräftande av Fa och räddande av varelser involverar hur ni förbättrar er själva, hur ni eliminerar era luckor, saker som ni fortfarande är fästa vid, och alla slags tillkortakommanden. På detta sätt, oavsett vilka former i det vanliga samhället som ni använder för att bekräfta Fa, så kultiverar ni, oavsett vad ni gör så förbättrar ni er, och oavsett vad ni gör så borde ni göra det utifrån en kultiverares tillstånd och inte utifrån en vanlig människas perspektiv.

Det är tydligt vilken utgångspunkt vi har. Essensen av det du gör som kultiverare är att förbättra dig själv och kultivera dig själv, och under denna förföljelse så avslöjar du ondskan, försöker få ett slut på förföljelsen, och förkastar de gamla krafternas arrangemang. Så många av de saker ni gör ser ut som dem som vanliga människor gör, men den innersta naturen är annorlunda. Den grundläggande skillnaden är att vårt slutliga mål och vår utgångspunkt är annorlunda jämfört med deras. Vi använder oss bara av en del vanliga medel i det vanliga samhället. Det vanliga samhället är också en nivå som Fa har skapat för mänskligheten, så på denna nivå bekräftar vi Fa genom att använda oss av den kultur som Fa skapade för vanliga människor och de olika former i vilka den kan existera. Jag anser inte att det är något fel med dessa saker.

Ni vet, gott och ont samexisterar i det mänskliga samhället. Men Dafa-kultiverare agerar fullständigt utifrån godhet, och detta har en positiv effekt på mänskligheten, på samhället, på människors tänkande, uppförande och moralvärderingar, och på oss kultiverare. Spridandet av Dafa har i själva verket åstadkommit en enorm positiv effekt – en extremt bra effekt – på samhället, människor, och kultiverare själva, och allt som har manifesterats har varit positivt. Vi är klara över detta, och det är också de vanliga människorna i samhället. Under den onda förföljelsen användes och kontrollerades vissa människor av onda varelser på den tiden, och de sade saker som inte kom från deras hjärtan, saker som verkade betyda någonting men som egentligen inte gjorde det, och saker som inte kom från deras eget tänkande – det orsakades av ondskans manipulation. Idag när människor säger något om Dafa så måste de ta ansvar för sig själva. Förut kunde människor säga att de där orden inte var deras egna avsikter eftersom människor kontrollerades och lurades av främmande onda varelser. Men, när omständigheterna är sådana att de främmande varelserna har röjts undan och människor säger någonting, då är det verkligen människorna som själva talar, och då måste de ta ansvar för detta.

Jag har talat om barmhärtighet (cibei). Jag kan bortse från de dåliga saker som män­niskor har gjort mot, eller har sagt om, Dafa-lärjungar och mig under den här förföljelsen, liksom de saker som de har gjort för att förvärra situationen. Fast det stämmer naturligtvis inte för dem som har orsakat stor skada för Dafa. Dem går inte att rädda. Ja, Fa kan rädda vad som helst och allt – ni har hört Mästaren säga er att jag kan vända allt till det bästa, det spelar ingen roll hur dåligt det är – jag kan göra allt det, den Dafa kan göra det, men en del ondskefulla människor har begått sådana synder mot sig själva under denna förföljelse att de inte längre förtjänar att höra vad Dafa-lärjungar har att säga och inte längre förtjänar att bli räddade av Dafa, med andra ord, under denna förföljelse har de redan positionerat sig själva inför framtiden och förlorat chansen att bli räddade. Så dessa människor innefattas inte. Jag har sagt att oavsett hur dålig en varelse hade blivit genom historien så skulle han fortfarande ha en chans. Vare sig han är i den mänskliga dimensionen eller i en annan dimension på vilken nivå som helst, så länge som han inte har syndat mot Dafa under denna förföljelse, då spelar det ingen roll hur enorma hans synder var under historiens lopp i det vanliga samhället eller i en annan dimension på vilken nivå som helst, jag kan rädda honom. Och jag har sagt detta till er: jag fäster inte avseende vid någon varelses tidigare misstag i historien. Det beror på att inte ens kosmos är tillräckligt bra längre, och varelser kan inte längre jämföras med varelser i stadiet av bildande- och varandeperioder, så när allting inte längre är tillräckligt bra så vill jag inte jämföra och välja ut vilka som är jämförelsevis bättre. Jag vill bara rädda alla och så länge som de inte syndar mot själva Fa-upprätandet så kan jag rädda dem. Jag har hållit fast vid denna princip när jag har gjort saker och ting. (Applåder)

Elever frågar mig ofta om de människor som vill lära sig Dafa men som har agerat som spioner för det onda som förföljer Dafa och som har förföljt Fa-upprätandet. De människor som har syndat mot Dafa men som fortfarande finns bland Dafa-eleverna, vad beträffar deras vetande sida så vill de inte lämna Dafa, men beträffande deras mänskliga sida har de drivits av sina mänskliga föreställningar och mänskliga fasthållanden och gjort en del saker som har skadat Dafa-lärjungar och Fa-upprätandet. Så när det gäller dessa människor, som jag fortfarande kallar för ”elever”, är problemen verkligen allvarliga och svåra. Men det är inte så att de inte längre kan bli undsatta, det är inte så att de inte längre kan bli räddade. De skiljer sig likväl från andra varelser. Än så länge har inte Fa-upprätandet avslutats, så det finns fortfarande en möjlighet att bekräfta Fa. Med andra ord, det finns fortfarande möjlighet att gottgöra det. Jag ser på en varelse från många håll och tittar på hela hans historia. Om någon verkligen är en Dafa-lärjunge, om han verkligen var en mycket bra varelse i det förgångna men gjorde någonting fel i något ögonblick i den här omgivningen, då skiljer han sig fortfarande från vanliga människor som har syndat mot Dafa. Efter att de har gottgjort den skada som de har orsakat så kan de fortfarande klara det, och om de gör bra ifrån sig så det kommer det ändå att finnas större mäktig dygd som väntar på dem. (Applåder)

Jag har sagt tidigare att i det vanliga samhället, oavsett vilken position du har eller vad du arbetar med, och till och med om ditt arbete är att spionera – vilket är ett speciellt arbete med speciella uppgifter, och det är därför det kallas för specialuppdragspersonal, eller hur? – icke desto mindre är du en varelse så du borde inte missa denna ytterst sällsynta och dyrbara möjlighet bara för att du har ett speciellt arbete, du kan inte förstöra chansen som varelser har väntat på i tiotusentals år bara på grund av det slags arbete du har. Så ser jag på varelser. Naturligtvis, då när jag undervisade Fa så var dörren till räddning på vid gavel – jag valde inte er på grund av social tillhörighet, yrke eller ställning. Jag ser inte alls på dessa saker. Det spelar ingen roll om du är rik eller fattig, vilken socialklass du tillhör, om du är duktig eller inte, om du är välutbildad, vilken etnisk grupp du tillhör – jag gör inga åtskillnader. Jag ser inte på någon av de skiljelinjer som mänskliga varelser drar upp och jag har inte någon av dem i sinnet. Jag behandlar alla likadant. Det är så jag gör det. Och det innefattar definitivt de där hemliga agenterna, och dem som antar spionarbete för att få reda på mer om Dafa.

Naturligtvis, om ni ser tillbaka och tänker på det så ser ni att jag, som er Mästare, behandlar varelser med den största barmhärtighet. Så om jag trots allt detta fortfarande inte kan rädda dig, då måste det finnas konsekvenser som väntar sådana människor. Ni vet, många elever vill träffa mig och många vanliga människor vill träffa mig. När en del människor träffar mig blir de begeistrade utan att veta varför, och när vissa människor träffar mig känner de värme och närhet. Några människor blir så begeistrade att de vill gråta. Det beror på att deras vetande sidor alla känner till att vem som än träffar mig så kommer jag att hjälpa honom, (applåder) och jag kan reducera de synder och den karma som han har skapat genom historien. (Applåder) Så oavsett vad ditt arbete är eller vad du gör, så länge som du träffar mig så kommer jag att få dig att utveckla goda (Shan) tankar, och så länge som du träffar mig kommer jag att minska dina synder och din karma genom dina goda tankar. (Applåder) Och faktiskt, alla i världen har en vetande sida, de är medvetna. Eller med andra ord, det spelar ingen roll vad du har gjort eller vad du gör, jag behandlar er alla på detta sätt. (Applåder) Kanske detta är den ”största barmhärtighet” som människor talar om. Naturligtvis, det är så som det manifesterar sig bland varelserna på den här nivån. När jag behandlar människor så här, när jag behandlar världens människor så här, om under denna slags barmhärtighet och under denna tolerans som fullständigt överstiger hur vanliga människor behandlar varelser, om världens människor, mänskliga varelser, fortfarande skadar Dafa och sviker Dafa-lärjung­arna som försöker rädda dem, då har Buddha-Fa sin värdighet, och när de fortfarande inte gör bra ifrån sig efter sådan barmhärtighet så finns det absolut inget hopp för deras existens.

Ni känner till SARS-epidemin i Kina, nå, i det förgångna beslöt sig de gamla krafterna för att [använda sig av den] för att eliminera åtta miljoner människor i Kina. Istället för att vara ångerfulla så gömmer de fortfarande fakta där. Utifrån medkänsla med människor vill [Mästaren] ge människor fler chanser och vill inte att så många människor dör. Men istället för att vara ångerfulla så använder de till och med SARS för att förfölja Dafa-lärjungar och de mörklägger fakta. Människorna som har makten är också vanliga människor, och de är också underkastade gudomlig bestraffning. Gudar varnar världens människor, och ändå vill [vissa] människor fortfarande mörklägga saker och förhindra världens människor från att lära sig sina läxor. Vad de då har i beredskap för dem är till och med ännu värre bestraffning från himlen! Med andra ord, medan jag behandlar alla varelser med den största barmhärtighet, om vissa av er varelser fortfarande inte kan komma igenom, då kommer jag att låta er vara, och det kommer naturligtvis att finnas andra sätt att ta itu med er. För att säga det på ett annat sätt så är Buddha-Fa barmhärtig men den har också Gudars högtidliga natur, och människor tillåts inte bara göra vadhelst de vill och inte ta Gudars barmhärtighet på allvar. Det är en hädisk handling mot Gudar.

När jag förra gången undervisade om Fa tog jag upp hur några elever har gjort misstag som de inte borde ha gjort. Faktiskt, så länge som du är ståndaktig i att studera Fa och studera den väl, du korrigerar dig själv, och du uppför dig bra igen, då är du fortfarande en Dafa-lärjunge. Gör det bara bra nästa gång, det är allt, och uppehåll er inte vid det som om det vore så allvarligt. Om du i ditt sinne tar det för att vara så allvarligt så kommer det att skapa en annan situation där du känner dig pressad av ånger och oro, och då kommer du att gräva ner dig i fasthållandet och du kommer inte att kunna bryta dig ur det. En Dafa-lärjunges hela kultiveringsprocess är en process att ta bort mänskliga fasthållanden. Oavsett vad det är du har erfarit, så snart du inser problemet så korrigera det bara omedelbart; om du faller, res dig bara upp och fortsätt att göra det en Dafa-lärjunge ska göra. I så fall räknas misstaget som du har gjort bara som ett test som du inte handskades bra med under din kultivering, du kan försöka komma igenom det nästa gång, och det kommer fler tillfällen för dig att klara testet igen. Det är allt. Mästaren kan inte räkna de [felaktiga] saker du gör under din kultivering som så viktiga. Men för de människor som inte kan ta sig ur den situationen eller som hela tiden upprepar misstagen, det är nu en annan historia. Du kan inte utveckla nya fasthållanden på grund av att du har gjort ett misstag.

Förut när jag undervisade om Fa så brukade jag inte uttrycka saker alltför starkt, på grund av att jag inte ville skapa mentala bördor eller orsaka andra fasthållanden. Och det är av denna anledning som jag sällan lär ut Fa till en elev individuellt. När jag en gång lär ut Fa till en person och pekar ut hans brister, tänk på det, han sinne kommer verkligen att bli nertyngt eftersom orden kom från min mun. Det är därför som jag sällan lär ut Fa till någon en och en. När jag undervisar om Fa så talar jag om saker som är vitt tillämpliga och talar i stora drag. Och när det gäller mindre problem, som är vid sidan av, eller som är enstaka och som bara gäller för några individer, och när de inte stör Dafa-eleverna som helhet, då är det inte nödvändigt att jag tar upp dem. Det beror på att eleverna under kultiveringsprocessen kommer att se dessa saker bland dem själva och de kommer att påpeka dem för de människorna, de kommer att peka ut bristerna. Och även om de här människorna inte kan inse det med en gång, eftersom de har fasthållanden, så kommer de gradvis att inse det. Bara när problem uppstår på kroppen i stort eller har att göra med Dafas generella situation, eller när det finns ett problem med situationen för ert bekräftande av Fa, bara då talar jag om det. Till exempel, just nu finns det i några få regioner i Kina fortfarande människor som sprider falska [Dafa-] skrifter, och en del människor är så fästa att de till och med lär sig dem utantill, och de inte bara lär sig dem utantill, de går också runt och gör reklam för dem bland elever. Vad är det då som driver dem till detta? De gör det på grund av att [de falska skrifterna] innehåller saker som de är fästa vid och saker som stämmer överens med deras mänskliga fasthållanden. Jag tror inte att de avsiktligt försöker skada Fa. Det är på grund av att de har fasthållanden och har mänskliga tankar som de gör detta, de har gjort saker som ondskan vill se gjorda, och de har stört Dafa-lärjungars bekräftande av Fa.

Jag har faktiskt deltagit i Fa-konferenser i Kanada flera gånger nu. (Applåder) Främst är det tre stycken, och de gjorde ett rätt djupt intryck på er. Första gången var, som ni vet, strax innan 20 juli [1999]. Andra gången var när förtrycket och förföljelsen var verkligt svår. Den hölls i Ottawa och jag for dit. Den här gången, det är när ondskan håller på att bli fullständigt eliminerad i stor skala, och Fa-upprätandet rör sig med en rasande fart, och eliminerar ondskan med en mycket hög hastighet och bryter igenom den mänskliga dimensionen. Det är vid denna tid som jag är här för att träffa er. Så de här tre Fa-konferenserna i Kanada är rätt talande. (Långa applåder)

Vi ska säga att de kanadensiska utövarna har gjort ett utmärkt arbete och det avspeglar sig i en massa olika saker. Nyckeln har varit samarbete och det har inte varit många fall där personliga fasthållanden har fått påverka bekräftandet av Dafa. Och det har inte varit alltför många fall där var och en insisterat på sina egna åsikter till den punkt att ni inte kan släppa. Det har inte funnits så många friktionskällor bland eleverna. Ni har samarbetat med varandra rätt väl, och det är så som ni har skapat en så bra situation beträffande att bekräfta Fa. Och naturligtvis, Kanada är en speciell plats. Den kanadensiska regeringen och folket har gett en massa stöd och visat välvilja gentemot Dafa och Dafa-lärjungarna, och vi ska tacka det kanadensiska folket och regeringen för dessa saker. (Varma applåder)

Så när man ser på saker utifrån de här tre Fa-konferenserna och tänker tillbaka, så kan vi klart se skillnaderna i situationen i stort. Jag har träffat eleverna i Kanada tre gånger och skillnaderna i den övergripande situationen mellan de här tre gångerna har varit stora. Ni har alla sett det. När förföljelsen först startade var trycket rätt intensivt. När jag lärde ut Fa i Kanada innan 20 juli, 1999 var mycket av det som jag sade i själva verket för att ge en vink om saker till världens människor – jag berättade någonting för världens människor. Varje människa har en sida av sig som är medveten. När jag lär ut Fa så talar jag inte bara till människor, lager på lager av mina jag talar till varelser på olika nivåer. Det beror på att vad som än händer på den här mänskliga platsen så är det inte isolerat – det är en återspegling, på den lägsta nivån, av kosmiska förändringar. Det är precis som jag har sagt förut: sanningar skiljer sig från nivå till nivå. Från en högre nivå tycks sanningarna på lägre nivåer vara fel, men sanningar är sanningar på sina egna respektive nivåer. Dock är tillstånden, manifestationerna, och standarderna för en och samma sak olika på olika nivåer, ju högre desto närmare Sanningen. Men överlag är sanningarna överensstämmande från toppen till botten, och när de manifesterar sig på olika nivåer så är de sanningar på olika nivåer. Varelser har då på varje nivå olika tillstånd och olika förståelse när det gäller sanningarna. Ju lägre det kommer, desto lägre är kraven och desto sämre är varelsernas uppförande. När det kommer till denna lägsta nivå med mänskliga varelser, så är det så här liven uppför sig och det är närapå det värsta. De gamla krafterna gjorde mycket specifika arrangemang för den här onda förföljelsen. Jag håller tillbaka ondskan här, och de upprätta, Fa-beskyddande Gudarna gör också det. De gamla krafterna har också sina arrangemang men faktum är att ondskan också hålls tillbaka. När ondskan sätter sin ondska i verket är det som visar sig fruktansvärt dominerande, men när det gäller den faktiska effekten är de mycket svaga. Naturligtvis, när de elaka människorna agerar som ondskans ombud, så fort Dafa-lärjungars upprätta tankar inte har några läckage och är starka, så blir de ondskefulla människorna skygga och de blir till och med besegrade av de upprätta tankarna. Det är så saker och ting är. Generellt har ondskan inte kunnat åstadkomma vadhelst den vill, och det beror på att Gudar trots allt har kontrollerat saker och ting. Fastän de gamla krafterna har sina arrangemang, försöker de bara få till stånd den situation som de behöver, dessutom har de gamla krafterna inte kunnat göra vadhelst de vill efter behag heller, vilket beror på att det som jag vill göra och upprätta Gudars tyglande av dem hindrar dem från att uppnå det som de satte igång med att göra.

Det gamla kosmos har gamla sanningar. Vilken varelse som helst, innan han rätas upp av Fa kan han inte se någonting som kommer efter Fa-upprätandet och han kan inte se den sanna manifestationen av den nya Fa eftersom han inte är värdig. När en varelse verkligen kan se manifestationen av den nya Fa och det nya kosmos, då är han likvärdig med en ny varelse, och han kommer naturligt att göra saker i enlighet därmed. De kan inte se de här sakerna eftersom de är varelser som tillhör det förflutnas kosmos, så de kan inte se den framtid som inte tillhör det förflutnas kosmos. Och den här framtiden är inte de saker som arrangerades under det gamla kosmos historieperiod, där det finns snabba och långsamma tider och skillnader mellan olika dimensioner, och vilka är saker som det gamla kosmos Gudar kan observera. Det handlar om ett annat och nytt kosmos, ett i vilket allting har omarrangerats – det må vara tiden, dimensionerna, varelserna, mekanismerna, eller Fa. Det har inget samband med någonting som tillhör det gamla kosmos på något sätt, och det gamla kosmos varelser kan inte se det. Om de kunde det skulle de överskrida alla Gudarnas förmågor. Därför gör de saker enligt den gamla Fa och det gamla kosmos ordning, och gör vad de vill. Många saker är verkligen svåra att ändra. Ibland ber jag dem göra vissa saker och de tycker att det är ogrundat, så de vågar inte göra dem. De är bara varelser från den här tidsperioden så de tycker att det är det rätta sättet att göra saker på. När de inte gör någonting alls kan det räknas som att bete sig väl.

Faktum är att de som har stört Fa-upprätandet är de gamla krafternas gäng. Förhållandevis fler varelser i det gigantiska kosmos har inte deltagit i det, och deras tillstånd är att observera saker. Men, när väl den totala, ofantliga Fa-upprätandeströmmen kommer, vare sig de har observerat det eller deltagit i det så kommer de alla att bli lösta i Fa-upprätandet; de som bör bli assimilerade blir assimilerade, de som bör få en välvillig lösning får en välvillig lösning, och beträffande dem som inte kan bli assimilerade eller få en välvillig lösning, om deras nivåer bör sänkas så blir deras nivåer sänkta, och de som har begått brott och bör kastas ner blir nerkastade. Jag skulle säga att det inte alls är lätt för en varelse att gå in i framtiden, det är ingen lätt sak, och det beror på att framtiden inte tillhör varelserna från den här cykeln. Om man ser på det ur de gamla förståelsernas perspektiv, så för den här cykelns varelser att gå in i framtiden, för dem att gå in i nästa cykel med himlakroppar som inte tillhör dem, det är fullständigt omöjligt. Under detta Fa-upprätande har [jag] behandlat allting och alla varelser med den största barmhärtighet, och det är anledningen till att [jag] ville assimilera de här varelserna och få dem över dit från detta gamla kosmos, och det var därför som jag satte igång med att göra Fa-upprätandet i kosmos. Om inte det här vore fallet så skulle det inte finnas några chanser alls för den här cykelns varelser att komma till framtiden. Framtiden tillhör inte dem, den tillhör inte nutidens varelser. Så om någon vill komma till framtiden så måste han överensstämma med framtidens krav.

Naturligtvis, för en varelse i den här tiden är det ouppnåeligt, och det är verkligt svårt för honom att överensstämma med den. Men det finns en punkt: min Fa håller på att spridas, och lager på lager av varelser vet alla om det, och en massa varelser lär sig den och läser den. Zhuan Falun finns på varje nivå, sanningarna på varje nivå är olika, och orden inuti framstår som olika, och de är alla det nya kosmos Sanning på olika nivåer. En massa varelser läser den och assimilerar sig aktivt till den. Anledningen är att detta är någonting som aldrig har inträffat tidigare, inte ens sedan ytterst avlägsna tider, sedan tidernas begynnelse i kosmos, och det är något som varelser aldrig vågade tänka på, det vill säga att kunna överbrygga över en sådan lång historia, eftersom den historien inte tillhör någon av varelserna i det nuvarande kosmos. Allting i den här historien, alla varelser i kosmos lever i den här miljön, den här historien möjliggör varelsers existens i den här miljön. Att verkligen att gå in i den framtid som inte tillhör den här historien har i själva verket ingenting med dem att göra. Det är olikt detta gamla kosmos, där himlakropparna på olika nivåer blir förstörda när de inte blir tillräckligt bra längre, och sedan nya skapas. Den processen låter likadan som för varelsers skapande och förstörelse av nya och gamla universa på olika nivåer i det väldiga valvet, men det är i själva verket fullständigt annorlunda. Oavsett hur de olika himlakropparna i kosmos förstörs och återföds så är det fortfarande förstörandet och återfödandet genom en enda tanke och förmåga hos en ännu högre varelse på en hög nivå i det här kosmos. Med andra ord är de fortfarande ett resultat av det gamla kosmos standarder och arrangemang. Det beror på att för en ännu större varelse är himlakropparna nedanför honom alla delar av hans kropp, och när en viss cell elimineras under ämnesomsättningsprocessen, när cellen återskapas så bär den fortfarande hans egna mekanismer, hans egna egenskaper och sakerna från hans eget universum – allt görs av honom. Men när hela kosmos verkligen är borta så är det precis som om den här varelsen har dött, och senare, vid en viss tidpunkt, när en varelse återskapas, då har det inte något att göra med den varelsen som dog. Det jag talar om här är inte som det jag sade om hur huvuduranden när den lämnar den köttsliga kroppen liksom tar av sig kläderna och byter till andra kläder, det är inte den sortens samband och det har inget samband med det förflutna.

Hela treenigheten hos en varelses löser upp sig och upphör att existera, och hur hög varelsen än är så finns ingenting kvar. Beträffande slutet på det här valvet så är detta begrepp tomt för alla varelser i detta kosmos, de är alla förvirrade av det och ingen förstår det; det är någonting bortom deras begreppsvärld. Även om de släpper sin fantasi fri så är det fortfarande begränsat till vad en varelse kan tänka eller känna till i detta kosmos, och det är inom vidden av den visdom som produceras av varelserna från den här cykeln. Fa-upprätandet, så ofantligt som det är, betyder ingenting för dem. Och dessutom tas alla varelserna med överraskning när de står inför alla sakerna i Fa-upprätandet, och de vet inte hur de ska reagera. De vet alla att de sanningar som jag lärde ut är bra, men de gamla sanningarna finns där, och de skapades av de gamla sanningarna under degenererings- och förstörelseperioden. Det är därför som Fa-upprätandets krav för alla varelser är att de inte gör någonting.

De mest lyckosamma är de som inte har vidtagit några åtgärder under Fa-upprätan­deperioden – de har bara lugnt observerat saker och ting. Eftersom jag vill rädda dem alla kommer jag att göra så att alla dessa varelser assimileras till och går över till det nya kosmos. Men de gamla krafterna såg att många varelser hade begått en massa synder i historien, de tyckte att de varelserna inte borde bli räddade och inte borde behållas, och de kände sig säkra på att de har kontrollen över mitt Fa-upprätande, så de arrangerade så att de varelserna skulle sållas bort under mitt Fa-upprätande. Varför gör de då, beträffande varelserna i den här världen, dessa illasinnade poliser så grymma, våldsamma och vildsinta, och varför får de dessa onda saker på låg nivå att göra ont? Deras mål är att eliminera vissa av världens människor och elever som de inte har höga tankar om. Så de får både dem som gör ont och deras offer att begå enorma synder. De vars nivåer är något högre gör inte dessa saker direkt. De tänker att de, eftersom de är Gudar, är heliga och rena, och de vill inte stoppa sina händer i en sophög för att direkt röra om saker, och det beror på att när de väl kom hit så skulle de falla ner. Så de styr efter varandra varelser på nivån som är närmast under deras, de gamla krafterna på olika nivåer gör saker som stör Fa-upprätandet på varje nivå, och därför, när det kommer till människovärlden, så agerar de onda varelserna mer illvilligt. Aldrig tidigare har Fa-upprätan­de gjorts. Hur farlig situationen än blir så förblir Fa-upprätandet en aldrig förut skådad möjlighet för alla varelser. Fa har existerat länge, jag kom med denna allsmäktiga, denna yuanrong[i], denna enastående och i historien aldrig tidigare inträffade, och denna den bästa Fa. (Varma applåder)

Men för Dafa-lärjungar som kom för att bekräfta Fa och för varelser i det större kosmos är det bara en fråga om det konkreta förverkligandet av Fas räddning. Med andra ord fanns Fa här för länge sedan och det är bara en fråga om hur väl varelser agerar enligt denna Fa, eller som jag uttrycker det, hur de assimilerar sig över dit – det involverar bara den här processen, det är allt. Jag har sagt förut att ingen kan skada denna Fa. Det är inte så att jag skapar någon ny Fa medan jag gör det här. Fa har existerat sedan mycket lång tid tillbaka. Det är bara en fråga om hur varelser assimileras till Fa, det är allt. Ju mer visdom en varelse har, desto högre tankar har han beträffande sig själv, men det finns realiteter som inte ens en varelse med mycket visdom kan se på sin nivå. Vilken som helst tanke som han har gentemot Fa-upprätandet påverkar honom mycket. En tanke hos honom kan få lager på lager av varelser att synda mot Fa-upprätandet och då skulle han ha syndat mot Fa-upprätandet. Oavsett hur gigantiska varelserna är så ställs de alla inför den här frågan eftersom ingen varelse i detta kosmos tillhör det framtida kosmos, och oavsett hur mycket av den verkliga situationen som de kan se så kan de ändå inte se det slutliga. Så även för den sista, slutliga varelsen i kosmos skulle det här kunna bli en oerhörd katastrof – så snart en tanke kommer fram kan de inte undkomma katastrofen. Jag använder mänskligt språk för att beskriva saker på det här sättet och kallar det en katastrof, därför att utan Fa-upprätandet vore det inte frågan om att rädda varelser, och allting som återskapas skulle inte ha något att göra med det gamla kosmos. Så det här är faktiskt den största barmhärtigheten mot varelserna i kosmos. (Applåder)

Ni vet, varelser på olika nivåer i kosmos, olika himlakroppar, olika valv, och olika väldiga valv, skapas av en enda tanke från en Gud på hög nivå. Till och med när jag just sade detta finns det en del varelser som sitter där uppe och känner sig rätt självgoda. De tror att allting skapades av en enda tanke från dem. Men de som är ovanför dem skrattar åt dem – ”Alltihop skapades av min enda tanke.” Och de som är på ännu högre nivåer tänker också på det här sättet. Det beror på att ingen av dem vet att det finns ännu mer gigantiska Herrar ovanför dem. Den som verkligen ser hur skrattretande de är är jag. (Applåder) Detta Fa-upprätande är den största chansen för dem och den största barmhärtigheten mot dem, ändå vill de styra allt detta. De tycker att det som de har under sin kontroll är det bästa och att de hjälper mig med Fa-upprätandet. De tvingar till och med sina bästa saker på mig. Tänk på det, när de påtvingar mig saker, vilket stort hinder, vilken stor spärr orsakar de inte mig? Och när man inte vill ha deras saker tycker de att man förkastar de bästa sakerna, så det är detsamma som att man förstör det här kosmos, det är detsamma som att man förstör framtiden – det är så de ser det. De har bara så mycket visdom så det är vidden av deras förståelse.

Nästan alla nivåer på nivåer av varelser inom de gamla krafternas system tänker och beter sig på det här sättet, och det är det som har orsakat hinder i Fa-upprätandet. När denna enda tanke hos dem manifesterar sig på kosmos lägsta nivå förorsakar den de värsta resultaten. Ju lägre och ju sämre varelserna är, desto värre och ondare är de saker som de gör. Det är i verkligheten så hela den här förföljelsen kom till. Faktum är att de nivåer på nivåer av varelser som jag nyss talade om … just nu talade jag inte om varelserna inuti de där ofantliga himlakropparna längre – jag talade om de där huvudkropparna, Kungar, större huvudkroppar, och Kungar bland Kungar i olika ofantliga himlakroppar. Jag talade om dessa varelser. Tänk på hur många nivåer på nivåer, oräkneliga, gränslösa, omätliga Gudar, Buddhor, Dao, och varelser som finns inom valvet. Det finns ingen mening med att tala om dem, såsom vad de gör eller vad de gör specifikt – allt detta beror på vad deras huvudkroppar gör.

Kosmos är bara så ofantligt, så när väl Mästaren talar om det kommer talet att bli väldigt brett och på en hög nivå, eftersom allt det som jag nu står inför är frågor som dessa, och allt det jag handskas med just nu är frågor som dessa. Och allt det som reflekteras in i den vanliga människans värld kommer från det som varelser på sådana höga nivåer har gjort. Jag sprider inte Fa godtyckligt, jag lär också dem Sanningen, och jag undervisar specifikt beträffande de sakerna. Det låter väldigt högt för dem därnere, men de som sitter här är alla Dafa-lärjungar, så trots allt lär jag inte ut någonting till vanliga människor. Faktum är att de saker som jag talar om idag är svåra för vanliga människor att förstå. Men människor kommer att uppleva min medkänsla, de kan känna energi, och de kan känna att det är bra för dem. Men det är bara Dafa-lärjungar som verkligen förstår vad jag lär ut. (Applåder)

Ni har inte haft lunch ännu, så jag vill egentligen inte prata så länge. (Lång, entusiastisk applåd och Mästaren ombeds stanna)

Faktiskt spelar det ingen roll hur mycket jag säger, ni måste ändå verkligen kultivera – det är det som kommer först och främst. Underskatta inte er Fa-konferens – den är en del av Dafa-lärjungars kultiveringsprocess som helhet. (Applåder) Så medan ni vill höra mig undervisa ännu högre och om fler saker, och gå in närmare på detaljer, så måste ni faktiskt under kultiveringen fortfarande göra framsteg ett steg i taget. Så innan Fa-upprätandet är över ska ni ta vara på tiden som är kvar och stabilt göra bra ifrån er i varenda sak som en Dafa-lärjunge ska göra. Det är på det viset ni ska gå längs denna väg mot framtiden och mot det som är det mest magnifika, ni kan inte missa något enda tillfälle eller gå snett i något steg.

Det är verkligen svårt även när ni gör ert bästa att ta varje steg väl. Under kultiveringen snubblar ni faktiskt ständigt och faller och lyfter sen upp er själva för att fortsätta. Men detta samhälle som ni ställs inför, vilket har skapats av denna mänskliga vetenskap, denna verklighet, är mycket förledande. Så när ni står inför detta vanliga samhälle är det verkligen svårt att balansera att vara en kultiverare och en vanlig människa, och det är svårt att bryta sig ut ur alla sorters fasthållanden. Men hursomhelst är ni Dafa-lärjungar, så ha upprätta tankar i era sinnen och gör ert bästa att göra bra ifrån er med det ni ska göra. Ni kultiverar medan ni anpassar er till vanliga människor i maximal utsträckning. Ni behöver inte bli munkar eller uppföra er som de människor som har lämnat den världsliga världen bakom sig. Faktum är att detta redan är det mest behändiga när det gäller formen. Men när det gäller att höja ert xinxing får det absolut inte finnas några kompromisser. Vissa människor kan märka det, och kanske kan vissa inte märka det, och ni kanske inte kan märka så starkt er höjning och er förbättring. Men när det gäller de sakerna är det absolut strikt. Närhelst en del är färdigkultiverad så assimileras den omedelbart till den andra sidan, och det är därför som du på den här sidan av dig aldrig känner det som om du har förbättrat dig så mycket. Orsaken är att förändringarna på ytan är väldigt små, medan förändringarna i det innersta är enorma. Så med detta tillstånd är det garanterat att ni kan kultivera, garanterat att ni kan förbättra er, och garanterat att också när ni i kultiveringsprocessen slinter och faller när ni inte är tillräckligt uppmärksamma, så resulterar det inte i att er nivå sänks. Det beror på att den sida som har kultiverats klart har avskiljts. Så fort den avskiljs kommer den sida som har kultiverats klart inte att göra misstag när kroppen gör det, så det är inte troligt att den faller i nivåer. Det gäller normal kultivering. Men beträffande de människor som går över till den motsatta sidan vid kritiska tillfällen eller gör saker för att förfölja Dafa och Dafa-lärjungar, det är en annan fråga. För kultiverare finns det emellertid, när det handlar om att höja standarden för ert xinxing och att släppa era fasthållanden, absolut inget utrymme att vifta på, och standarden kan absolut inte sänkas, eftersom vi måste ta ansvar för framtiden och för framtidens kosmos och varelser. Många Dafa-lärjungar kommer att uppnå ställningen för gigantiska varelser i framtiden, och de kommer att omfatta många varelser, till och med gränslösa varelser. Så om din standard sjunker, då kommer den nivån i kosmos inte att vara så länge och den nivån av valvet kommer inte att vara länge, så ni måste uppnå standarden.

Bli emellertid inte oroliga för att Mästaren sade det. Jag har aldrig tvingat er in i någonting. Ni kan kultivera medan ni anpassar er till det vanliga samhället så mycket som möjligt. Men som kultiverare behöver ni veta hur ni ska agera. Gör ert bästa att göra bra ifrån er, och gör ert bästa att anpassa er efter en kultiverares standard. Jag är väldigt mycket emot att ni omedelbart blir oroliga så fort ni hör Mästaren säga någonting, och när ni väl blir oroliga går ni omedelbart till ytterligheter och slutar göra någonting alls, och tänker: ”Jag ska bara göra Fa-upprätande saker.” Ni kan inte göra det, för den väg som Dafa-lärjungar tar idag kommer att bli de framtida människornas kultiveringsväg.

Ni har sett den effekt som religionen har på samhället när den mänskliga moralen är på tillbakagång. Inte bara är den oförmögen att rädda människor utan den fördärvar också människors rättfärdiga tro. Beträffande präster, människor som har lämnat den världsliga världen bakom sig, och kultiverare, vanliga människor har satt sin lit och tro på Gudar till dem, de har satt sitt hopp till dessa människor. När då dessa människor inte gör bra ifrån sig så handlar det inte bara om att en individ inte gör bra ifrån sig. När en kultiveringsgrupp eller en religion inte kan ta en upprätt väg så är det inte bara en fråga om att den själv inte tar en upprätt väg. Det gör så att hela samhället degenererar och det orsakar problem för stora grupper av människor. Och på samma gång är dessa människors misstro mot Gudar det mest sorgliga och den mest ledsamma sak för varelser, för de varelser som tror på Gudar. Så i framtiden är det mycket troligt att det inte kommer att finnas någon sådan form som religion. Kanske kommer de läroböcker som mänskligheten studerar i framtiden att ha element av Fa som tränger in i dem, och kanske kommer de som kan göra bra ifrån sig, eller till och med göra ännu bättre ifrån sig, i sina aktiviteter i samhället att vara detsamma som att kultivera. Dafa-lärjungar, när ni minns allting som ni gör idag, är det inte också på det sättet? Dafa har ingen påtaglig form i världen som gör det till någon slags politik i samhället.

Jag kommer att få allting i framtiden att gå längs den mest upprätta vägen. Så framtidens människor kommer att bli välsignade. Det här mänskliga samhället kommer att finnas kvar i framtiden, så det är en välsignelse för varelserna i framtiden, för varelser på olika nivåer i framtiden, för det är en möjlighet, och det är en del av Dafas harmonisering och fulländning av varelser. Så i jämförelse kommer framtidens mänskliga samhälle att få stora förändringar och skillnader jämfört med dagens mänskliga samhälle. Har inte många människor sagt att människorna i framtiden skulle bli välsignade? För kultiverarna förr i tiden var det svårt att kultivera. Många människor som ville kultivera tänkte ut ett sätt: att lida och kultivera genom lidande. Att kultivera genom lidande kan verkligen eliminera karma eftersom man trots allt kultiverar, så man kan höja sig. Men också när de gav sitt allt så var deras nivåer fortfarande begränsade, och de flesta av dem kunde inte gå bortom den Trefaldiga världen. Anledningen var att Fa inte fanns för att vägleda dem i deras kultivering, och de kände inte till Fas standarder och krav på olika nivåer. Och varelserna på olika nivåer hade svårt att ha ansvaret för dem. Det är inte det att Gudar inte var barmhärtiga mot dem, det var kosmos lag om ömsesidigt skapande och ömsesidigt hämmande som var verksam. När någon har en tanke så producerar det olika element som kommer från både den positiva och den negativa sidan. När man har en tanke på godhet så träder ondskan också fram, och när man har en ond tanke så har även den en effekt. Det är därför som många kultiverare har sagt att ”både godhet och ondska kommer från en enda tanke”. Men vem känner verkligen till sanningen bakom dessa ord? Gudar kan inte handla förhastat. Att rädda människor är ingen enkel sak. Vad berodde det på att när Jesus räddade människor och gjorde en sådan enorm god gärning så ville varelserna i himlen kontrollera sådana saker? Och varför skulle de till och med få honom korsfäst? Det föreföll som om han led för människors synder, men varför skulle en Gud behöva lida för mänsklighetens synder? Varför ingrep inte högre Gudar? Varför kunde inte Gudar direkt minska människors synder? I det förgångna fanns det lagar i kosmos – allting var på det viset. Från mitt perspektiv är det på grund av att det gamla kosmos Fa saknar visdom i det här avseendet, så nästa gång kommer det inte att bli så här. I framtiden kommer en massa enorma förändringar att äga rum, så för varelser kommer det att bli underbart överallt, och sådan ondska kommer inte att existera.

Men även om lagen om ömsesidigt skapande och ömsesidigt hämmande relativt sett inte längre kommer att vara absolut i framtiden, så kommer den fortfarande att existera, och positiva och negativa varelser kommer fortfarande att existera. Så när det gäller den värsta, lägsta nivån, även om den inte kommer att var så ond som den lägsta nivån tidigare, så kommer den lägsta nivån fortfarande inte att vara god. Framtidens människor kommer att vara välsignade, men endast i jämförelse med dagens människor. Det kommer att finnas saker som producerar karma, liksom lidande för att eliminera mänsklighetens karma, så det kommer att finnas krig, farsoter och katastrofer. Det kommer definitivt att bli på det sättet. Annars skulle mänskligheten förintas när mänsklighetens synder blev för mycket och de inte eliminerades och betalades för genom lidande. Om mänskligheten inte hade något lidande så skulle den inte veta vad lycka var; denna mänskliga plats kan omöjligen bli till Himlen. Just på grund av att den har lidande kan en människa kultivera här och när han inte gör bra ifrån sig kan han skapa karma. Så det mänskliga samhället kommer för alltid att vara en speciell miljö.

Mänskligheten kommer att ges den största välsignelsen, det innebär att den framtida mänskligheten inte kommer att ha en så låg standard som den nuvarande mänskligheten, och det är den största barmhärtigheten. (Applåder) När ingenting längre är så ondskefullt kommer miljön att höjas, relativt sett. Lidandet kommer inte att bli så lågt, och allting kommer att upprätthållas på en grund som har en högre standard än den nuvarande mänskligheten, och där allting kommer att utvärderas av Fa på den här nivån. Så beträffande de framtida människorna är de som kan kliva in i framtiden välsignade. Och varför är det så? Det är för att Dafa spreds här, denna plats skapades för Dafa, och varelserna här har gjort uppoffringar, och de ges äran för att historien har framskridit till denna punkt idag. Så välsignelser kommer att ges till de framtida varelserna och till den framtida mänskligheten.

Naturligtvis är detta är inte någon enkel sak. Allting i kosmos korrelerar med varandra, de är sammankopplade, och de kompletterar varandra, och det finns också andra faktorer och orsaker som är verksamma. Med andra ord, när sådana stora förändringar inträffar i världen så höjer faktiskt också de olika dimensionerna och nivåerna i hela kosmos sina riken på motsvarande sätt. Varje nivå … när standarden på denna plats i den Trefaldiga världen har höjts, tänk då på det, man kan inte höja sig till en nivå där man är tillsammans med Gudar, så den plats där Gudar finns måste också höjas. Och det går inte an att en nivå med Gudar höjer sig till platsen för annan nivå med Gudar, så den nivån med Gudar måste också höjas. Med andra ord höjs standarden på alla nivåer. Så med andra ord kommer miljön på varje nivå att förbättras. Naturligtvis, för att uppnå dessa saker måste valvets mekanism och liknande, och Fas visdom och förmågor, ha nått den punkten, och det är så som det kan få det sätt på vilket varelser existerar och varje aspekt av saker och ting att bli mer underbara.

Det som Dafa-lärjungar handskas med idag är att etablera framtidens bästa varelser. Och det är därför som ni alla, när det gäller kraven på xinxing eller den standard som ni som kultiverare kan uppnå, inte har något utrymme att vifta på – ni måste uppnå standarden.

Fa kräver av er att så mycket som möjligt anpassa er till detta vanliga samhälles levnadssätt, så för att ni ska kunna leva här kan ni inte göra så att människor betraktar er som någon sorts konstiga eller udda personer. Trots att många människor som har lämnat den världsliga världen kultiverar detta så är religion faktiskt bara en annan form i det nuvarande mänskliga samhällets tillstånd. Så på det här sättet etablerar i verkligheten de vägar ni tar grunden för framtida varelser. Detta handlar dock inte om att använda er som ett experiment. Fa har existerat länge, ni omsätter den i handling, det är bara en sådan process. Fa-upprätandet måste lyckas. Ni kanske har hört ifrån olika profetior och människor med förmågor att mänskligheten kommer att möta den och den katastrofen. Men ingen har vågat säga att detta Fa-upprätande inte kommer att lyckas, och det beror på att det kommer att lyckas utan några som helst tvivel. Orsaken är att det inte spelar någon roll om varelserna kan omsätta i handling de krav som Fa har på dem, Fa-upprätandet kommer utan tvivel att lyckas. Det beror på att om människosläktet inte kunde klara att bekräfta Fa, så skulle Fa skapa alla varelser på nytt – Fa har allt som saknas, för allting finns lätt tillgängligt. Det som kallas ”barmhärtighet” är att jag vill låta varelserna från den gamla eran assimileras och bli en del av varelserna i den nya eran. Det är vad jag vill göra.

Under historiens gång har människor hört varelser på olika nivåer tala om den och den sortens barmhärtighet, och till och med Gudar på mycket höga nivåer talar om barmhärtighet. Men deras begrepp om barmhärtighet är begränsade till vissa standarder, och de begränsas alla av sin förståelse och sitt rike. Denna stora barmhärtighet i Fa-upprätandet har emellertid aldrig någon varelse i hela kosmos stött på tidigare. Vad innebär Buddhas gränslösa nåd? (Varma applåder) Naturligtvis, framtidens varelser kom­mer att få se Dafa-lärjungars räddande av varelser. När ni har fullbordat kultiveringen kommer framtidens varelser att känna till er oändliga Buddhas nåd. Men människor i framtiden kommer inte att känna till mig, endast ni kan känna till mig, och det är för att beträffande varelser, de behöver inte veta – och faktum är att de inte förtjänar att veta – och det är tillräckligt för dem att känna till er. Ursprungligen kände ingen till mig i vilket fall som helst, och i framtiden kommer de fortfarande inte att veta. (Mästaren skrattar) (Varma applåder)

Liven är komplicerade. Sanningen är att jag redan har förverkligat den process där en människa blir till en Gud. Min köttsliga kropp leder redan Falun-paradiset, och i framtiden kommer ni att se många jag från det förgångna, och kanske kommer ni då att förväxla dem med mig. I själva verket är essensen i mitt sanna jags huvudkropp, det sanna Huvudjaget, svårt för människor att känna till. Men jag vet allting om er. (Mästaren skrattar) (Långvariga applåder)

När jag kom gick jag igenom processen med att stiga ner nivå för nivå. Gudar på mycket höga nivåer har en Treenighet. På olika nivåer finns det olika begrepp och förståelse av Treenigheten. På mycket höga nivåer där det finns fysiska former är Treenigheten kompositionen av Sann Kropp, Sann Ande och Tanke – det är Treenigheten. Det är så det är på mycket höga nivåer. På ännu högre nivåer är dock så inte fallet – där är tanke och kropp ett, det finns inget särskiljande. Nu ska jag bara tala utifrån de nivåer där Gudar har former, och Treenigheten är Sann Kropp, Sann Ande och Tanke.

När jag kom ner till den nivå som har fysisk form började jag skapa en Sann Kropp, och sedan steg jag ner steg för steg in i det väldiga valvet. Varje gång var det min Sanna kropp som ensam steg ner. Med andra ord är mitt verkliga jag den Sanna Kroppen. Jag har hela tiden sagt till er att jag är på den ytligaste nivån, och det verkliga skalet är jag. Det beror på att jag på alla nivåer alltid skapade det som är på den ytligaste nivån, jag skapade alltid den Sanna Kroppen, så när jag har kommit till den här mänskliga platsen existerar denna gång den Sanna Kroppen inuti den köttsliga kroppen. (Applåder) Därför lämnade jag kvar ganska många av mina Sanna Andar på olika nivåer och under historiens gång. De är samtliga mina Sanna Andar från förr på olika nivåer. Med tidens gång tänkte en del av dem att jag inte skulle kunna återvända, så de skapade en annan kropp [på sina nivåer], vilka samtliga har exakt samma utseende som jag på den tiden. Så detta innebär att ni i de framtida universumen kommer att se många tidigare jag. De kan alla träda in i framtidens nya kosmos efter att ha assimilerat sig, för det är deras mäktiga dygd och välsignelse att ha varit jag. Varje gång steg jag ner med den Sanna Kroppen, så varje gång ville den Sanna Anden, när kroppen ville stiga ner, att jag inte skulle stiga ner, eftersom de alla visste att det innebar mycket vedermödor att komma ner och inte skulle vara annorlunda än att bli förstörd. Oavsett hur hög nivå en Gud kommer ifrån så har han i Gudars ögon när han slutligen når denna mänskliga plats i grund och botten dött. Så när jag steg ner steg för steg, från första början till slutet, skapade jag alltid den Sanna Kroppen. Men fastän denna Sanna Kropp har gått igenom många olika nivåer under loppet av en lång historia, exakt varifrån kom i själva verket detta skal ytterst, och vem är det? Ingen varelse kan veta eller förstå. Den här gången steg jag på samma sätt ner till den mänskliga världen tillsammans med den mänskliga kroppen, och har levt i den yttersta ytan i en mänsklig form. Skillnaden är att den Sanna Kroppen är inuti min köttsliga kropp, men ingen varelse kan få reda på eller se mitt slutgiltiga ursprung. När jag just nu sade att de skulle vara svårt för varelser i framtiden att känna till mig så var det detta jag menade.

Jag skulle säga att det jag talade om idag är på ganska hög nivå. (Applåder) Men likväl, som Dafa-lärjungar, efter att ni har hört det ni har hört, ta det bara lugnt och skapa inte något slags fasthållande. Gradvis kommer ni medan ni går igenom kultiveringsprocessen att få veta en del av det, och vissa av er kan komma att få veta alltihop efter att ni slutligen når Fulländning.

På tal om Fulländning så inträffar inte er Fulländning plötsligt i ett svep, som för de där elixir-(Dan-)kultiverarna förr i tiden, där allt sprängdes upp på en gång – det är inte som det. Hur når då en Dafa-lärjunge Fulländning? Den sida som du har kultiverat klart vet allting – det är du. När den här biten av er mest ytliga del flyttas över kommer det att vara som om ni naturligt vaknar upp från en slummer. Det är så det kommer att bli och det är inte omskakande. (Applåder)

När ni under er kultivering ser olika Fa-sanningar i böckerna är det bara den lilla biten förståelse som ni får här på den mänskliga sidan. Ni vet, de verkliga Buddha-sanningarna kan inte uppenbaras fullständigt framför en kultiverare som fortfarande har en ytlig mänsklig kropp, så ni får bara en generell förståelse på den här sidan, medan den sida som kultiverats klart redan har en fullständig förståelse i det riket. För att säga det på ett annat sätt, medan ni kultiverar, vilken nivå ni än borde vara på, i det riket i kosmos, så vet den sida av er som kultiverats klart allting på varje nivå under er, och allting finns fullständigt framför era ögon. Det är sant för varje del av er som ni har kultiverat klart, hela vägen fram tills den slutliga delen av er har kultiverats till fullo, och ni kommer att veta allting som om det vore väldigt naturligt. Er yta kommer att vara som om ni vaknar upp ur sömnen – ”Aha” – och ni kommer helt enkelt att ta itu med vad det än är ni ska göra. Det är så det är. (Applåder)

Ert tänkande kommer vid den tiden inte att ha detta mänskliga tänkesätt eller struktur, det vill säga, tankekompositionen hos er färdigkultiverade del kommer att ha skapats i enlighet med den bästa standarden för en Gud. På det viset kommer tänkesättet inte vara ett tänkesätt på låg nivå, utan ni kommer att känna till allting på lägre nivåer. Ni vet, vare sig det är Buddha Sakyamuni eller någon annan Gud eller Buddha, så känner de till tankarna till och med hos nötkreatur och hästar, och de känner till tankarna hos ännu lägre varelser, de vet allt, och helt och hållet, men de går inte in dit. Det vet bara allting, det är allt. Senare när ni Dafa-lärjungar avslutar er kultivering kommer ni att se allting nedanför er tydligt, och ni kommer att veta allting. Men ert sätt att tänka kommer inte att vara likadant som deras, ni kommer inte att gå in dit, och ert tänkande kommer att vara fullständigt i ert rike. Så längre fram, när ni når Fulländning, kommer det kanske att vara som att vakna upp ur sömnen, och ni får naturligt vetskap om allting. Det är på grund av att den del av er som kultiverats klart har varit över på den andra sidan under en lång tid nu – och tiden på den sidan är inte densamma som tiden i den här dimensionen – den sidan av er har tillbringat lång tid där och känner till allting, så när den sista lilla delen av er på den här sidan flyttas över kommer den också att bli medveten om allting. (Applåder)

Jag har berättat för er tidigare att när kultiverare i det förgångna blev Upplysta så exploderades deras elixir, och när elixiret exploderade så inträffade explosionen i dimensioner på alla nivåer, så detta hade en enorm effekt på Jorden, det blev jordskred och tidvattenvågor, det blev enorma omskakningar. Allt detta hände. Nu är det så många Dafa-lärjungar, och deras kultiveringsnivåer är höga. Oj! – det skulle bli alltför väldigt, skulle det inte leda till enorma katastrofer för det mänskliga samhället? Så det kommer inte att ske på det viset. Allt kommer att vara mycket naturligt. Så angående den här Fa, på den tiden när jag började göra detta arbete tog jag hänsyn till allting. Allting i denna Fa är det mest omfattande och perfekta, och det bästa.

Dessutom är många av våra elever bekymrade över många saker, alla möjliga saker. Faktum är att så fort ni tänker på de där sakerna så har ert rike fallit. Tänk inte på någonting, och oroa er inte över någonting. Mästaren är medkännande och han kommer definitivt att arrangera det bästa för er. (Applåder) Ni behöver inte tänka: ”Det är Mästaren som är barmhärtighet mot oss,” för det är vad ni har uppnått genom kultivering, och det är resultatet av er egen mäktiga dygd. Det är därför Mästaren gör det för er.

Det är allt jag ska säga. (Hjärtliga applåder)

Ni som inte har gjort bra ifrån er: skynda er och bli flitiga. Vi ska återuppta vår Fa-konferens. Ta varje steg väl. Jag ska berätta för er att ju bättre tiderna blir, desto färre blir de förutbestämda möjligheterna, så ni ska göra ert bästa att på ett bra sätt göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Men ni kan inte gå till ytterligheter, ni kan inte gå till någon ytterlighet. I det ögonblick ni går till ytterlighet har ni skadat den väg som jag har arrangerat för er och de krav som Fa har på er. Ni ska göra de saker ni ska göra på ett normalt sätt. Om det är Fulländning i morgon kommer ni idag fortfarande inte att veta om det, och anta att ni tänker på att starta en affärsverksamhet, sätt då bara igång och gör det. Men jag kommer att yuanrong allting för er. Tänk inte på någonting! Gör vad ni än förväntas göra. (Hjärtliga applåder)

Jag avslutar med att lyckönska vår Fa-konferens i Vancouver. Tack allihop. (Långvariga applåder)[i] Yuanrong: Allomfattande och harmoniserande

Övers. anm.: Översatt från engelska, senast uppdaterad 031111. Några saker kontrollerade mot kinesiskan.