Fa-föreläsning vid Fa-konferensen
i Boston 2002

(27 april 2002)

Li Hongzhi

Många av er som sitter här är från andra regioner och det finns dessutom inte så få från Australien. Den här gången kom jag framförallt för att träffa er och jag vill inte säga mycket. När man ser till den övergripande situationen för Dafa-lärjungar just nu i Fa-upprätandet, tycker jag att det är mycket bra. Ni gör mycket bra ifrån er i vissa avseenden och lite sämre i andra, men som helhet gör kroppen mycket bra ifrån sig. Som Dafa-lärjungar finns det dock många saker som ni fortfarande inte kan göra bra och jag kan berätta för er att detta faktiskt beror på att ni inte har lagt vikt vid Fa-studierna. Orsaken är att er yta, som fortfarande assimilerar sig till Fa, ständigt behöver höjas, och medan ni ständigt höjs måste arrangemang göras för de saker ni behöver kultivera bort, varje rike har sitt eget tillstånd, om ni förblir stillastående, då kommer ni definitivt inte att kunna hålla jämna steg med Fa-upprätandet. När ni gör bra ifrån er i Fa-upprätandet, då kan jag se att det alltid beror på att ni kan förstå Fa i Fa; och när ni gör lite dåligt ifrån er kan jag se att det beror på att ni inte prioriterar Fa-studierna och ni kan inte förstå Fa i Fa. Som Dafa-lärjunge måste du studera Fa, oavsett hur situationen är eller hur omständigheterna är, och du kan inte försumma din egen assimilering och ditt eget höjande, du kan inte glömma att studera Fa. Om ni inte studerar Fa väl så kommer ni inte att kunna göra Dafa-saker bra. Och när ni hamnar i konflikter eller problem som måste lösas, kommer ni inte att kunna balansera saker och ting och ni kommer att ha dispyter. Naturligtvis, när konflikter uppstår blir det en del dispyter, jag tycker inte nödvändigtvis att det är dåligt, det beror på att det ni måste göra i kultiveringen är att bli av med fasthållanden, och det ni måste göra i kultiveringen är att höja er själva, så era vanliga mänskliga fasthållanden måste avslöjas så att ni kan bli av med dem. Men ibland, eftersom vi inte hänger med i våra Fa-studier, hanterar vi en del av de saker vi gör för att sprida Fa och rädda alla varelser på samma sätt som en vanlig människa, det gör att många av de heliga saker vi gör inte blir så heliga, det hindrar oss från att göra dem bra, och det orsakar också samtidigt att människor i samhället inte helt förstår oss. Så det inte bara hindrar er från att höjas, utan åsamkar också Dafa en del förluster.

Alla vet att vid tiden som följde på 25 april 1999, var det i många delar av världen inga andra än Dafa-lärjungar som visste vad Falun Gong handlade om, så var det i många regioner runt om i världen. När förföljelsen mot oss först började ville alla medier över hela världen veta vad Falun Gong var för något, men ingen kunde få något positivt material, och alla vidarebefordrade det som de lögnskapande medierna i Kina publicerade. Naturligtvis gjorde en stor del av de internationella medierna inte detta avsiktligt, de var tvungna att rapportera om det. Tänk efter, i en sådan omgivning och under den typen av heltäckande tryck har vi kunnat räta upp Fa i den mänskliga världen i den här utsträckningen, för att få världens människor att verkligen lära känna oss, och för att få människor över hela världen att verkligen se vad vi är för något, det är verkligen inte enkelt. Det visar att ni verkligen har gjort bra ifrån er när ni bekräftat Fa, och det är anledningen till att den kan nå en sådan utbredning. Om vi är oaktsamma, då finns det stor risk för att vi orsakar förluster till följd av att vårt uppförande inte överensstämmer med Fa, så vi måste verkligen fästa uppmärksamhet vid de här sakerna.

På grund av att ni är väldigt upptagna nu för tiden, och många av er frivilligt har tagit på er en massa arbete, så får ni svårt att koncentrera er när ni studerar Fa. Ni tänker jämt på saker inom Fa-upprätandet och kan inte bli lugna i era sinnen när ni studerar Fa, då studerar ni i själva verket förgäves. Om ni inte kan studera Fa förnuftigt och klart och vaket, så studerar ni förgäves, dessutom slösar ni bort er tid, så ni måste inse detta. Jag vet att ni är väldigt upptagna och arbetar hårt och att en del lärjungar sover bara väldigt lite varje natt. Ni gör så många saker och ni måste studera Fa och göra andra saker också, naturligtvis, så ibland kan jag inte säga till er att ni måste göra det ena eller ni måste göra det andra, när det gäller specifika saker är det helt och hållet upp till er att planera dem, ni måste själva komma underfund med hur ni ska göra och arrangera dem ännu bättre.

Jag har också sett att vissa problem som var mer framträdande för flera år sedan nyligen har blivit märkbara igen. Vilka problem? Många av eleverna utanför Kina har många skickligheter och har avancerad kunskap, och de innehar akademiska titlar bland vanliga människor. Med andra ord, ert tänkande är klart och ni är mycket kapabla. Och det är därför ni verkligen har gjort många saker rätt bra. Det gäller särskilt när ni aktivt ville göra en sak bra, då gör ni det verkligen bra. Men just på grund av att ni är kapabla, när var och en har en bra idé, då uppstår problem. Du har en bra idé, han har också en bra idé, och var och en tycker att hans idé är bra, dispyter uppkommer vanligtvis på grund av dessa problem. Och när ni argumenterar faller ni in i vanliga människors sätt att gräla, beroende på att ni har försummat era dagliga Fa-studier eller har slöat till i er kultivering.

En Dafa-lärjunge bör placera Fa främst i allting han gör, närhelst ni väger saker mot varandra måste ni tänka på Fa först. Ni minns förmodligen någonting jag ofta har sagt till er, en Dafa-lärjunge bör tänka på andra först i allting han gör. Närhelst någonting händer eller närhelst en situation uppstår, även om det är en småsak, går min första tanke till andra först, eftersom det redan har blivit naturligt för mig, jag tänker helt enkelt på andra först. Om ni alla kan göra detta kommer det inte att bli några av de där envisa dispyterna när ni bekräftar Fa; om ni verkligen har en sådan solid grund och kan lugna ner er själva, tänka på andra och granska er själva när någonting händer, då tror jag att ni kommer att kunna göra många saker bra. Ibland grälar ni faktiskt som vanliga människor, och ansikte och hals blossar på ett mycket litet antal av er, och ni ignorerar till och med er omgivning och den påverkan det har på samhället, betraktar er själva fullständigt som vanliga människor. Men du är en kultiverare, en Dafa-lärjunge, dessutom inte bara en vanlig kultiverare. Ni vet alla att oavsett hur vild ondskan blir så kommer den inte att finnas länge till. Ju närmare slutet den kommer, desto mera ondskefullt agerar den när den påverkas av kraften i Fa-upprätandet, och detta säger oss att det där måste vara dess slutliga vilda handling. Om den här saken verkligen tar slut en dag så är det första som kommer att göras att låta Fa-upprätandets Dafa-lärjungar fulländas och återvända till sina positioner. Vid den tiden, när ni ser tillbaka på den väg ni färdats, då kommer allting att vara tydligt för er. Naturligtvis tänker inte en Buddha, Dao eller Gud, som är fullständigt fulländad på sin position, på saker som huruvida han gjorde bra ifrån sig eller inte, det kommer bara att vara som om en dröm är över, och han kommer inte ens att tänka på det. Emellertid formar ditt uppträdande under den pågående processen dig och lägger grunden till allt som är ditt. Vem som än missar detta tillfälle, eller inte gör en viss sak väl, kommer vid den tidpunkten att se orsaken till sitt misstag.

I detta Fa-upprätande har den bästa chansen skapats för det väldiga valvets alla varelser. För alla varelser finns den bästa chansen att lägga grunden för sin framtid. Detsamma gäller för Dafa-lärjungar. Frukten av er kultivering, er position, er mäktiga dygd, och allting i er framtid etableras också i denna Fa-upprätandets chans. Om ni då inte gör allting bra så sviker ni verkligen er själva. Så när ni argumenterar med vanliga mänskliga fasthållanden, då tänker jag, om de såg sanningen så skulle de inte argumentera även om de ombads göra det. Men det är just på grund av att ni inte kan se sanningen och att ni har vanliga människors fasthållanden, som ni kan kultivera här, när ni har vanliga människors fasthållanden kan ni bekräfta Fa, när ni inte har dessa fasthållanden, då kan ni inte bekräfta Fa, och ni kan inte stanna här längre, med andra ord, ni kommer inte att kunna kultivera längre. Men jag måste säga till er att lägga tonvikten vid hur ni kan utnyttja de rådande förhållandena väl, och göra det ännu bättre.

Oavsett hur upptagen du är så måste du betrakta dig själv som en Dafa-lärjunge; oavsett hur upptagen du är så måste du tänka på hur du kan påverka din omgivning. Sedan 25 april 1999 och efter 20 juli har ondskan använt den skurkaktiga förtalsmetoden och gjort oss mycket passiva och orsakat att många varelser har förgiftats. I era ansträngningar att rädda alla varelser har ni arbetat så hårt för att låta människor få en ny uppfattning om oss. Så när ni inte gör bra ifrån er är det mycket möjligt att ni omedvetet saboterar de ansträngningar ni har gjort och en del av de saker ni planerar att göra. Ni är kultiverare, vars uppförande är rent och upprätt, det finns så många människor som tycker att ni är bra bara efter att ha sett hur ni uppför er. Om vi inte fäster uppmärksamhet vid vårt eget uppförande i våra dagliga liv så kommer vanliga människor att se våra handlingar och de kommer endast att se på hur ni uppför er, eftersom de inte kan lära känna er på en djupare nivå, såsom genom att studera Fa. Och det är möjligt att en mening eller en handling från er gör att de är bortom räddning eller ger ett dåligt intryck av Dafa. Vi måste tänka över de här sakerna.

Som er Mästare kan jag just se era tillkortakommanden och jag kan just se era problem. För varje enskilt ord och varje enskild handling från er vet jag till exempel vad som innefattas i dem. Vanligtvis lär er Mästare inte ut Fa individuellt, det beror på att om jag pekade ut någons problem för honom personligen så skulle hans sinne träffas riktigt hårt, och detta kan faktiskt hindra honom, det är därför jag mycket sällan talar till någon personligen på det sättet. Men när jag tar upp de här problemen i ett stort forum, tro då inte att jag inte syftar på dig eller er.

Det finns många Kungar i himlen. Som ni vet sade Sakyamuni att det finns lika många Tathagator som sandkorn i floden Ganges, hur många sandkorn finns det i floden Ganges i Indien? Och inte bara det, det Sakyamuni sade var bildligt talat. Varje Tathagata är en Fa-kung, och Buddha är inte den ende, Buddha är bara en typ av Gud som är vanlig och som det finns väldigt många av, hur många Gudar finns det inte? Hur många sådana Kungar finns det inte? Om varje Kung hanterade saker så som ni gör när någonting händer, då skulle det bli stora problem. De har inte den typen av dispyter, vilka inte överensstämmer med deras nivåer. Naturligtvis kan de se sanningen och de kan se vad som är det bästa, men ofta har även de vissa skillnader i förståelse, men de skulle aldrig argumentera. De är i ett tillstånd av ofantlig tolerans, av barmhärtighet gentemot alla varelser, och att kunna förstå allting med välvilja. För att säga det med människors ord, de kan alltid ha förståelse för andra. Så ibland kan vi inte ha så starka vanliga människors fasthållanden, krypa in i kohornets spets[i], utan att kunna komma ut på länge, och hålla mer fast vid det ju mer vi tänker på det, ju mer du tänker på det, desto mer kokar du inombords, och ju mer du tänker på det, desto mer utnyttjar demonerna dig. När ni inte är lugna, säger jag er, det är då demonerna utnyttjar er, jag bryr mig inte om hur länge du har kultiverat, och det spelar ingen roll vilket gott rykte du har bland Dafa-lärjungarna, jag kan garantera att det är det som pågår när ni inte uppmärksammar de här sakerna. Jag säger er att det inte spelar någon roll hur bra ni har kultiverat, idag, så länge ni har vanliga människors fasthållanden så är det dessa som demonerna kan utnyttja, och när ni inte är uppmärksamma kan de utnyttjas när som helst. Så som Dafa-lärjunge bör du därför göra ditt bästa att ha kontroll på den vanliga människans fasthållanden, göra ditt bästa att hindra dem från att ha någon påverkan, göra ditt bästa att vandra en upprätt väg och göra ditt bästa att i alla omgivningar och i allt som händer, uppföra dig på ett öppet och värdigt sätt, vara tolerant och storsint, kunna förstå andra och kunna göra ditt bästa att se det ur alla perspektiv, då tror jag att du kan göra många saker mycket bra. Att agera på detta sätt är inte att kompromissa! Var och en kan delge sina egna synpunkter och värdera dem på ett vänligt sätt.

Har pratat framlänges och baklänges, i själva verket är det fortfarande problem i kultiveringen, i Fa-upprätandet behöver ni fortfarande läsa och studera Fa mer. Detta är faktiskt inte att kritisera er, eftersom jag är er Mästare kan jag naturligtvis se era tillkortakommanden. Ni kallar mig Mästare, så jag måste berätta för er vilka era tillkortakommanden är, och sedan bör ni inse dem. Jag prisar er naturligtvis också ofta, Dafa-lärjungar är anmärkningsvärda, storartade och ni har gjort så bra ifrån er. Men alltför många sådana ord är inte till så stor nytta för er. Många gånger när Mästaren ser att ni gör så bra ifrån er, kan jag bara behålla min glädje över er för mig själv.

Varje Dafa-lärjunge gör saker väldigt aktivt för att bekräfta Fa och rädda alla varelser. Mästaren ser allt detta. Detta är någonting som dagens vanliga människor inte skulle kunna göra. Eleverna utanför Kina hänger sig fullständigt åt detta, och alla gör det de bör göra under denna Fa-upprätandeperiod. När det gäller eleverna inne i Kina, de har sina sätt att göra saker på, när det gäller eleverna utanför Kina, ni har era sätt att göra saker och ting på. Ni är alla anmärkningsvärda. Det är inte så att alla måste göra samma saker, varje person gör i sin egen omgivning det som en Dafa-lärjunge ska göra vid den här tiden. Ni själva gör det utifrån era hjärtan, och varje lärjunge beskyddar Fa och räddar alla varelser som en Dafa-partikel. Ur detta perspektiv kan världens människor inte jämföras med detta.

Ni vet att det ingenstans finns någonting som kommer i närheten av det som detta ondskefulla gäng i Kina har till sitt förfogande för att attackera människor, man kan säga att de har samlat alla tillvägagångssätt från alla tider och från när och fjärran. Till råga på allt har det kinesiska folkets tänkande, efter att ha gått igenom olika politiska kamper, förvrängts till någonting mer och mer slugt och listigt, så de dåliga saker som de gör är ondskefulla till det yttersta. Men trots detta blir många människor passivt utnyttjade och fås att göra dåliga saker, så de försöker egentligen inte sabotera Fa utifrån sina hjärtan. Vi ser detta. Vilka metoder ondskan än använder eller hur mycket pengar de än spenderar så kan de inte uppnå det de vill uppnå när det gäller att sabotera Dafa. Vi gör de här sakerna från våra hjärtan, medan de gör saker med pengar, de skulle aldrig tåla en jämförelse. De har en sådan mäktig statlig propagandamaskin, de har konsulat över hela världen och de har en sådan enorm arme, de som vi står inför är ett sådant ondskefullt skurkaktigt politiskt gäng som vill trycka ner oss. På bara väldigt kort tid har vi kunnat låta människor runt om i världen verkligen känna till denna onda förföljelse, är det inte anmärkningsvärt? Är det inte någonting som kan uppnås endast av Dafa-lärjungar, vilka gör saker utifrån sina hjärtan? Är det inte någonting som endast kan uppnås av Dafa-lärjungar som tar initiativ till att göra saker? Naturligtvis kommer ondskan aldrig att ha en chans att lyckas i sitt försök att sabotera universums Fa.

Naturligtvis är en massa saker inte så enkla som vanliga människor tror att de är. Att göra vad man vill är inte tillåtet, och det gäller även för ondskan. Jag har sagt att de gamla krafterna har gjort mycket detaljerade, fullständiga och systematiska arrangemang genom historien för hela Fa-upprätandeperioden och för allting som manifesterar sig under Fa-upprätandet. Det är så här kaotiskt, kaotiskt i den här utsträckningen, och så här ondskefullt, ondskefullt i den här utsträckningen, så det finns fortfarande runt om i hela världen, inräknat Kina, inräknat allt, fortfarande en massa dåliga varelser i det vanliga mänskliga samhället och i varje rum, som inte har deltagit i det här, de hålls alla tillbaka. Med andra ord har de ingen del i det, och de tillåts inte delta, oavsett om de är goda eller dåliga, det finns de från båda grupperna. Saker och ting ser ut som om de är i oordning, men faktum är att de är mycket välordnade. De onda varelserna som har deltagit i detta tycks handla illvilligt, men de gamla krafterna utnyttjar dem bara, och syftet med att de utnyttjar dem är att låta oss rensa bort de här soporna i universum under Fa-upprätandet. De onda varelserna kan inte se sanningen och de agerar vilt. När sanningen uppenbarar sig kommer alla varelser, inklusive vanliga människor, förvånat att utbrista – Oj! Så det var så det var!

Naturligtvis är saker och ting i den här miljön annorlunda än situationen i en miljö som den i Kina. Att tala om saker som har att göra med Fa-upprätandet eller att rädda varelser under ett sådant ondskefullt förtryck och en sådan situation, där rummen är fyllda av ondska, är annorlunda än att tala om dem här. Men ändå beror detta faktiskt på att de onda krafterna insisterar på att testa Dafa-lärjungars xinxing. Det är definitivt så, om det inte vore så skulle det här absolut inte ha hänt. Det bästa sättet att ta itu med den här situationen är att Dafa-lärjungar går på sina vägar upprätt, försöker göra sitt bästa att inte låta ondskan och de gamla krafterna utnyttja deras kryphål, och gör sina upprätta tankar stabila och solida. De gamla krafterna vågar inte motsätta sig vårt klargörande av sanningen eller att vi räddar varelser, nyckelfrågan är att inte låta dem utnyttja kryphålen i ert sinnestillstånd när ni gör saker.

Låt mig använda det här tillfället till att nämna en mindre sak. Som ni vet är vår tillgång på folk mycket begränsad för tillfället, så i bekräftandet av Fa går det inte att fokusera bara på det ena och inte bry sig om det andra. Med andra ord, vi bör inte fokusera all vår styrka på en sak, vi bör försöka att så gott vi kan ta hänsyn till helheten. Gör ett gott arbete med alla de saker som vi nu arbetar med.

Jag ska inte säga så mycket mer, jag vet att ni alla har arbetat hårt. Idag har jag inte lovordat er så mycket men jag vet att alla faktiskt helt och hållet har hängett sig åt att bekräfta Fa. Ni ser att det finns en massa saker att göra och ni är angelägna om att göra dem väl. Mästaren ser allt detta. Det är inte bara jag som ser det, jag ska säga er att alla varelser i kosmos noga ser på. Materians yta består av molekyler och det övergripande Fa-upprätandet har redan nått så långt som till den här ytan. Men fastän saker och ting på den här ytan ser mycket grova ut i människans ögon så har faktiskt jättelika mikrokosmiska system sipprat in i den och det är också mycket komplext. I Fa-upprätandet görs redan genombrott mot ytan. Med andra ord är det nu på väg att närma sig vad människor kan se. I mikrokosmos motsvarar det dock jättelika dimensioner och det finns fortfarande väldiga grupper med varelser där, så det finns fortfarande ett mycket stort antal varelser som behöver räddas i Fa-upprätandet och situationen är komplex. Alla varelser iakttar noga allt som vi gör. Det finns ögon överallt i kosmos och både de varelser som har rätats upp och de varelser som inte har det, ser på. Varelserna i det nya kosmos längtar ivrigt efter den slutliga avslutningen; alla varelsen i det gamla kosmos längtar efter att bli räddade; de som har deltagit i förföljelsen av Fa-upprätandet är bara den gruppen, de gamla krafterna, och de utgör tjugo procent av varelserna på olika nivåer, alla de andra, det större antalet varelser, deltar inte, och dessa som inte deltar iakttar och betraktar allt detta. De vet alla en sak, och även de gamla krafterna vet det, att om den här uppgiften inte lyckas så kommer ingenting längre att existera.

Dagens vetenskapsmän har också upptäckt en situation där enorma förändringar sker i kosmos. De har upptäckt att omfånget på det universum som de för närvarande kan se expanderar allt snabbare, och expansionshastigheten blir allt snabbare. Jag ville inte tala om detta tidigare, jag lärde bara ut Fa-principerna. Vet alla vad den här expansionen innebär? Någonting expanderar endast innan det exploderar, det expanderar och expanderar, och när det når en viss punkt så brister det plötsligt. Så allting är i sitt sista stadium. En massa varelser iakttar ängsligt allt detta. När det gäller de gamla krafterna så är också de, utifrån sina krav, ängsliga. Varelserna i det nya kosmos längtar naturligtvis också ivrigt efter avslutningen på det här. Hela Fa-upprätandets ofantliga kraft gör sitt slutliga arbete i en ännu kraftfullare hastighet vilken går bortom all tid. Den är nu bara en liten bit från att komma ifatt ytexpansionens hastighet. Expansionshastigheten tycks förstås vara långsam sett utifrån mänsklig tid, men faktum är att den är väldigt snabb, jag gör också saker väldigt snabbt. Jag har berättat för er förut att så mycket som görs där uppe, lika mycket kan brytas igenom här nere. Fastän universum expanderar så gör jag saker med en extremt hög hastighet och jag kan definitivt komma ikapp det. Om jag inte kommer ikapp det, så säger jag er att det slutliga sönderfallet skulle göra att allting i det ytliga rummet upphörde att existera. Om jag faktiskt hinner ikapp det så är saken löst: jag kommer inte bara att komma ikapp det utan jag kommer också att passera det, och det är då som Fa rätar upp människovärlden. Nu är jag bara ett litet stycke bort ifrån att komma ikapp expansionshastigheten. Oräkneliga varelser, oräkneliga liv ser alla på. Och faktiskt finns det ögon i varje liten luftpartikel. Vad är himlen, jag har berättat för er att de är annorlunda än de himlar som människorna föreställer sig. När ni ser på Jorden från Månen, Saturnus eller Venus, är det inte också i himlen? Det är i himlen på samma sätt. Himlarna är i det mikrokosmiska och makrokosmiska och termen syftar inte på parallella dimensioner som består av likadana partiklar, i Gudarnas ögon är det bara avståndsbegreppet. I makrokosmos och i mikrokosmos iakttar alla varelser noga alla dessa saker på Jorden. De vet om varenda handling och varenda tanke hos Dafa-lärjungar. Allt som Dafa-lärjungar gör visas tydligt inför de högre varelsernas ögon. Så försäkra er om att göra bra ifrån er och vinna deras beundran.

Det här är storartat, verkligen storartat. Utan Fa-upprätandet skulle Fa-upprätande­periodens Dafa-lärjungars storslagenhet inte kontrastera så. Dafa-lärjungar, de saker som ni står inför är storartade, det ansvar som ni står inför är mycket stort, och sedan är det era ursprung, naturligtvis, det är med beaktande av alla dessa saker som jag säger att ni är storslagna. Ni måste vara värdiga titeln ”Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar”. Det är något som kosmos inte kommer att ha en gång till, det här händer bara en gång efter att Himlen och Jorden skapades, det händer bara en gång i kosmos efter att Himlen och Jorden skapades. Allting tycks försiggå bland vanliga människor, det finns ingen större skillnad jämfört med vanliga människor. Om det vore skillnad så skulle människor tro på vad ni än sade, Fa-upprätandet skulle inte ske och kultivering skulle inte existera. Människor begår synder när de är vilseledda, för närvarande kan de bara betala tillbaka i sin vilsenhet. Fastän det fortfarande är en svår etapp av resan framför oss så är det inte lång tid kvar, jag hoppas att alla kommer att göra ännu bättre ifrån sig från och med nu.

Jag ska inte säga något mer, ni kan fortsätta med er konferens, idag är jag bara här för att träffa er, eftersom det här finns människor från Europa, Australien och Asien, och dessutom ville ni träffa mig. Om det är saker som jag måste tala om för er så kommer jag definitivt att träffa er och tala om för er vad ni ska göra, idag ville jag framför allt träffa er. Tack allihop.[i] Ett uttryck som innebär att man hamnar i en återvändsgränd genom ren envishet