Fa-föreläsning vid 2003 års lyktfestival
vid Västra USA:s Fa-konferens

Li Hongzhi
15 februari 2003

(Långa applåder) Sitt ner alla.

Det har återigen gått lång tid sedan vi sågs sist. Det verkar som om många visste att jag skulle komma till den här Fa-konferensen. Ni är rätt alerta. I kultiveringen är ni allt mer gudomliga. (Applåder) I dag ska jag först tala med er om tillståndet för Fa-upprät­andet, såväl som om min situation, och sedan ska jag tala lite om en del frågor som har uppkommit bland elever under Fa-upprätandets gång och under kultiveringens gång.

Vid olika tillfällen och ur olika synvinklar har jag talat om den oerhörda kraften i Fas upprätande av hela kosmos. I dag ska jag förklara för er Fa-upprätandets form ur en annan synvinkel. Som ni vet är kosmos ofantligt stort, så stort att det är omätligt, och jag syftar inte på de sätt som människor mäter saker på utan på hur Gudarna gör. Jag har sagt förut att det finns oräkneliga varelser. Ingen kan begripa exakt hur många molekyler Jorden består av, men varje partikel är en varelse. Och sedan finns det så många planeter i kosmos, för många att räkna. Och hur stor är en himlakropp? Även om du släpper loss din fantasi så är det fortfarande bara inom en partikels räckvidd hos en liten himlakropp. I det ofantliga kosmos är det inte bara liven som är oräkneliga, utan nivåerna är också oräkneliga. Till och med för Gudar är de oräkneliga, och det är till och med så sett utifrån begreppen hos Kungar och Herrar på extremt höga nivåer. Därför slutade jag under de senare stadierna av Fa-undervisningen att tala om hur stort kosmos är, det var fullständigt omöjligt att ytterligare beskriva det med mänskligt språk. Men ju högre nivå, desto mer ofantliga blir varelserna och dimensionerna, de blir så ofantliga att de är obeskrivliga, volymen på en varelse där uppe överskrider alla kosmos under honom, så stort är det. I Fa-upprätandet blev tjugo procent av det gamla kosmos varelser inblandade och de arrangerade alla de saker som de ville ha under Fa-upprätandet; på alla de olika nivåerna blev en hop varelser direkt involverad i det här Fa-upprätandet. De kan aldrig ha anat att deras inblandning skulle bli just det verkliga demoniska hindret för Fa-upprätandet, deras inblandning har skapat ett gigantiskt hinder för hela Fa-upprätandet och det har lett till att oräkneliga levande varelser förstörs. ”Är inte Mästaren barmhärtig? Förlåt dem bara.” Det som de gamla krafterna har gjort är just att utnyttja min stora barmhärtighet och leka lekar. Fa är barmhärtig mot alla varelser men är på samma gång högtidlig och värdig. Och Fa har standarder, för levande varelser är de oföränderliga och oförstörbara, och de är inte något som lättvindigt kan påverkas. Jag kan vara barmhärtig mot varelser; men, när ett liv verkligen har brutit mot något i en sådan utsträckning så finns Fa där för att mäta, och all vidare barmhärtighet skulle vara övermåttan, det skulle vara detsamma som självförstörelse, så sådana varelser är märkta för bortsållning.

Under Fa-upprätandet är antalet varelser i kosmos som har sållats bort på grund av de gamla krafternas inblandning oräkneligt. Så, i deras konkreta inblandning, sättet som de tror bäst kan göra det möjligt för dem att nå sina mål, och deras mest typiska sätt, är att få alla de ofantliga, gigantiska himlakropparna att sträcka in en fot i kosmos lägsta nivå, den Trefaldiga världen. Det här är bara en bildlig beskrivning. Med andra ord har de alla en del av sig inpressad i den Trefaldiga världen. Tänk på det, när sådana ofantliga himlakroppar och gigantiska varelser kommer in i den Trefaldiga världen, vilket tillstånd medför det inom den Trefaldiga världen? Dagens mänsklighet har degenererats så till den grad att det inte kan jämföras med det förgångna i historien. Till och med de jordiska Gudarna har känt det oerhörda trycket. Jag frågade dem om den här förändringen och de sade: ”Vi trodde att det orsakades av vårt kultiveringstillstånd.” Så inte ens de jordiska Gudarnas krafter fungerar längre, eftersom de här gigantiska varelserna har en dämpande effekt på allting på denna kosmos lägsta nivå. Och efter att de kom ner har de orsakat ofattbar skada avseende degenereringen hos varelser och materia inom den Trefaldiga världen. Om det inte vore för Fas upprätande av människovärlden, som till slut kommer att korrigera saker fullständigt, så skulle det här stället ha varit räddningslöst förlorat, ingen hade kunnat göra någonting åt det, och det skulle inte ha funnits någon återvändo.

Det sätt som de vanligen använder är att ofantliga himlakroppar och oräkneliga kos­mos pressar sig samman och tränger in i den Trefaldiga världen. Ju högre nivån hos dessa väldiga varelser är, desto större är deras volym, men partiklarna, beståndsdelarna som de består av, är finare och tätare, det vill säga, mer mikrokosmiska. Så när så ofantliga varelser alla blir hoptryckta och sammanpressade, tänk på det, hur yttrar det sig på denna kosmos lägsta nivå? Det har bildat en stor och kraftig skärm. I själva verket görs kosmos Fa-upprätande med en handvinkning. Det är bara det att i processen med vinkningen så är skillnaderna i vad som upplevs av varelserna i kosmos många rumtider väl­digt stora. De gränslösa, omätliga dimensionerna har alla sin egen tid, och skillnaderna mellan tiderna, och antalet tider, är också gränslösa och omätliga, och det är det som har orsakat de väldiga skillnaderna mellan tiderna i olika dimensioner. Medan den här hand­vinkningen pågår är det på en del ställen nästan i fas medan det på en del ställen redan har gått årtionden, århundraden, årtusenden eller tiotusentals år, och på andra ställen har det gått hundratals miljoner år, eller till och med miljoner miljoner år, eller gränslös och omätlig tid. Här där människorna befinner sig är det inte så illa, det har bara gått ett drygt årtionde. Vad detta innebär är att det är tiden som orsakade skillnaderna.

Tänk på det, där finns den här skillnaden mellan olika dimensioner och tider, så fastän de där enorma himlakropparna som har pressat sig in i den Trefaldiga världen har kommit in i den här människovärlden, så är de komprimerade. Om man förstår det utifrån de mänskliga begreppen så är volymen på deras kroppar totalt sett förminskad, men det betyder inte att deras inre struktur har förändrats. Och om deras inre struktur inte har förändrats, tänk på det, om man gick in i dem så skulle man upptäcka att de fortfarande är dimensioner som är lika väldiga som förut. När jag började göra Fa-upprätandet gjorde jag saker utanför den Trefaldiga världen, jag gick runtomkring den Trefaldiga världen. Och varför gick jag runtomkring den? Om jag gjorde det inne i den Trefaldiga världen, då skulle den Trefaldiga världen, för att säga det med mänskligt språk, ha blivit kosmos Fa-upprätandes brännpunkt – det här skulle bli det ställe där kärnfusion, och fissionen av mer mikrokosmiska partiklar sker, det skulle bli Fa-upprät­andets huvudsakliga slagfält, och alla de massiva förändringarna hos de gigantiska varelserna och de himlakropparna skulle ske här. Tänk på det, då skulle den Trefaldiga världen ha förstörts till den punkt där ingenting återstod, där ingenting fanns kvar. Därför har jag gått runtomkring den Trefaldiga världen.

Jag började göra Fa-upprätandet utanför den Trefaldiga världen, gick hela vägen upp, inte bara längs en kurs, utan i alla riktningar, expanderade och spred det utåt mot mikrokosmos och makrokosmos på samma gång, gick både uppåt och neråt, eftersom det som är mer mikrokosmiskt och det som är mer makrokosmiskt är samma begrepp. Varhelst jag har nått så har jag gjort det på ett sätt som går utöver alla tider. Sett från ovan är den ofantliga expansionshastigheten och gigantiska slagkraften, också för Gudar som ser det, häpnadsväckande som aldrig förr. Vart jag än har nått så brister och återformas alla himlakropparna, de flesta av dem får en god lösning, och en del sållas bort. Nyligen har ni sett upptäckterna inom astronomin i USA, fenomenen med återbildande av olika galaxer och planeter. Det här är scener med återbildande som befinner sig inom räckvidden för vad människor kan observera. För närvarande känner mänskligheten fortfarande inte till att även om tidsskillnaderna mellan dimensioner som är på olika avstånd är mycket stora, så är de i själva verket inom samma stora tid och det är bara det att indelningen av dimensioner har format olika tidssfärer. I verkligheten inträffar dock saker samtidigt. Allting sker på det här häpnadsväckande sättet. Explosionen av den enorma energimängden, återbildandet … processen med den typen av återbildande är extremt makrokosmisk och extremt mikrokosmisk, det fantastiskt minutiöst detaljrika, det invecklade i det mikrokosmiska, dess väldiga komplexitet, valvets enorma storlek, till och med de gigantiska Gudarna förundras över det. Trots allt detta sker och avslutas Fa-upprätandets ström mycket snabbt, det görs på ett ögonblick, och allting görs, görs så perfekt som det bara är möjligt. Men den delen som är inpressad i den Trefaldiga världen är förbunden med det som är ovan till en helhet, de är sammankopplade, och utrymmet inuti deras gigantiska kroppar är mycket stort. Jag har sagt förut, att gå från det som utgör en enorm varelses yta till dess mest mikrokosmiska del, alltså, avståndet inom dess egen kropp, det här är någonting som en gigantisk Gud inte kan korsa ens under hela sin livstid. Och tänk hur lång en Guds livstid är! – så gigantiska är dessa varelser! Men i Fa-upprätandet görs det på ett ögonblick. Det är extremt snabbt. Men inom den Trefaldiga världen, sett utifrån människors förståelser, har de komprimerats och är nu obeskrivligt smala och trånga, men deras tider, dimensioner och strukturer är likadana som där uppe. När ett gigantiskt lager där uppe har förts igenom, sker det motsvarande här nere, det mycket tunna lagret har förts igenom på lika lång tid. Så många valv och himlakroppar har pressats in i den Trefaldiga världen och antalet varelser som har trätt in i den Trefaldiga världen tillsammans med dem är oräkneligt. Så, Fa-upprätandet ses fortskrida med rasande hastighet uppe i kosmos och i dess mikrokosmos. För att använda en analogi från förståelsen på den nivån så är hastigheten till och med högre än för en laserexplosion på den nivån. Jag beskriver det bara med de ord som människor kan förstå som det snabbaste. Så när en ojämförligt ofantlig himlakropp har rätats upp av Fa där ovan så är det i människovälden som om ett mycket tunt skal har skrapats av. Förstår ni vad jag menar?

Så hur kommer det sig att genombrottet mot ytan under Fa-upprätandet är så långsamt i den Trefaldiga världen? Detta är orsaken. När Fa-upprätandet återvänder till människovärlden kommer alla de kosmiska beståndsdelarna och varelserna i de kosmos som finns ovan att samtliga ha tagits om hand helt och hållet. De sker parallellt, och de är färdiga samtidigt. När Fa-upprätandet är slutfört där uppe så bryts vår Trefaldiga värld igenom här. Jag talar nu om det från ännu en synvinkel, det vill säga, jag förklarar för er varför jag inte gjorde det inne i den Trefaldiga världen när Fa-upprätandet började. Några elever tänker: ”Mästaren erkänner inte de gamla krafternas arrangemang. Så varför förintar inte Mästaren genast de gamla krafterna?” Mästaren kan göra det, och oavsett hur stora de är så kan Mästaren ändå göra det. Men har ni tänkt på detta: om jag skulle omdirigera den enorma, gigantiska energin i Fa-upprätandet hit in till den Trefaldiga världen för att göra saker så vore det som att slå till en mygga med en atombomb, det skulle vara en klumpig kraftanvändning. Om jag skulle omdirigera min enorma energi hit så vore det som att skapa ett slagfält precis här i den Trefaldiga världen. Även om de har trätt in i den Trefaldiga världen så är deras gigantiska kroppar fortfarande där uppe. Det som pressades in hit var bara en del. Så när jag sönderdelade och återformade dem [här] så skulle de associerade, större massorna där uppe oavbrutet fylla på dem här, och eftersom jag kontinuerligt sönderdelade dem skulle de kontinuerligt pressa sig in hit, och de andra himlakropparna skulle göra detsamma – de himlakroppar som hade pressat sig in skulle fortsätta att komma hit som avlösare. Tänk då på det, om gigantiska, oräkneliga himlakroppar och varelser ständigt kom hit så skulle det här stället bli som en plats för fission av alla partiklar, och det skulle bli kosmos brännpunkt. Min kraft är också en gigantisk massa, så om så mycket kraft användes på den här punkten så skulle det vara ineffektivt användande av den, och dessutom skulle det dra ut på tiden. Även om jag till sist verkligen kunde bryta igenom dem alla och fullborda allting, tänk på det, här, där människorna befinner sig, här i den Trefaldiga världen, skulle det inte finnas någonting kvar. Efter den gigantiska slagkraften skulle ingenting existera. Det är en av orsakerna till att jag inte gjorde det här direkt. Och varför tar jag då inte direkt och omedelbart särskilt itu med de situationer som uppkom inom den Trefaldiga världen? Därför att när jag gjorde mig av med dem så skulle de oupphörligt fortsätta att komma för att stoppa mig, och scenariot jag nämnde ovan skulle äga rum. Så om inga större problem dyker upp inom den Trefaldiga världen kan jag inte göra saker på den här platsen. Fa-upprätandet görs som helhet på ett omfattande sätt, och man kan inte lägga tonvikten vid bara denna människornas plats. Om räddandet av alla de sista elementen hos det väldiga valvets kroppar försenades på grund av det här så vore det ännu förskräckligare.

Men, ni har hört det här förut, och Mästaren har berättat för er: för det övergripande Fa-upprätandet har jag också lämnat en stor mängd med gong här bland vanliga människor. Den har inga problem med att vakta elevernas kultivering och bekräftande av Fa, den kan definitivt hantera det. Men det finns en annan sak: varför kan då de gamla krafterna påverka saker? Det beror på att alla de varelser som har pressat sig in i den Trefaldiga världen är gamla krafter, och de har format en skyddsskärm, och närhelst jag vill göra saker på ett särskilt sätt så samlas de för att förhindra det. Om jag insisterar på att göra det, då koncentrerar de all sin kraft för att blockera det.

Tidigare när jag var på den Asiatiska hälsomässan i Kina så brukade jag, för att låta fler människor få kännedom om Dafa, personligen bota sjukdomar åt människor. En del människor hade verkligen en massa karma, och när jag behandlade dem lät inte de gamla krafterna mig läka dem. Metoden som de gamla krafterna använde för att hindra mig var att otaliga, oräkneliga Gudar, arrangerade av de gamla krafterna, på ett ögonblick blockerade det ställe där roten till personens krämpa fanns. De blev mycket små. Ibland ser en Dafa-lärjunge ofta en ljus gyllene stjärnglimt flamma till inför hans ögon, och det är de. De blev mycket små men deras täthet var mycket stor, de packade sig tätt samman och blockerade stället där roten till krämpan fanns. Men faktum var att de inte kunde hindra mig. Jag kunde ta tag i dem och kasta iväg dem och jag kunde slå ner dem. I Fa-upprätandet finns en princip: hur jag än hanterar något så är det upprätt. Kom ihåg dessa ord från Mästaren: hur jag än hanterar något så är det upprätt, och de som har tagits itu med har alltid fel. (Applåder) Det här beror på att det är kosmos val, framtidens val. Men, för att läka en vanlig människa var jag tvungen att slå ner dessa Gudar, och efter att de hade slagits ner av mig så skulle de omedelbart bli fråntagna sin guowei och de skulle bli nerkastade. Men för att skydda kosmos gamla lagar – de kunde inte se det nya kosmos lagar – blockerade de envist där, och efter att jag hade avlägsnat en hop av dem skulle en annan hop komma och kontinuerligt fylla på. Mästaren hade inte hjärta att göra det, jag kunde inte förstöra så många Gudar bara för att visa barmhärtighet mot en vanlig människa, även om de inte förstod Fa-upprätandet.

Jag talade om det här för att säga er att anledningen till att många saker i Fa-upprätandet inte har gått så bra som vi skulle önska är att både de låga nivåerna och de höga nivåerna av de gamla krafterna har gjort detta tillsammans, och de har använt sin massiva täthet för att hindra saker. Som jag just sade, jag kan bryta igenom det, men om jag ville bryta igenom det så skulle jag bli tvungen att omdirigera min enorma energi hit för att fullständigt eliminera dem, men, då skulle de ackumulera den gigantiska materian, all materia i kosmos just hit, och det skulle orsaka problem som skulle bli svåra att lösa med en gång. Naturligtvis, i Fa-upprätandet, när våra elever agerar upprätt, då kommer dessa problem inte att existera. När den gong och den energi som jag har lämnat på det här stället i kosmos, i den Trefaldiga världen, gör saker, om våra elever inte agerar upprätt, då kommer de gamla krafterna att göra motstånd och ett tillstånd av blockering uppkommer. Därför har jag sagt till våra elever att vandra den upprätta vägen och inte låta dem hitta någon förevändning. Så fort de hittar en stor sådan kommer de att förstöra er. Och det är särskilt så när det är på slutet och de gör en sista kraft­ansträngning. När de inte kan hitta någon förevändning vågar de inte förfölja er, för då skulle de också begå brott, och de förstår detta, så det skulle inte behövas att jag eliminerar dem, det gamla kosmos lagar skulle eliminera dem. Det beror på att de är gamla varelser som anser att strikt skyddande av de gamla lagarna är det väsentligaste.

Så med detta sagt ska jag tala om en annan fråga: Mästarens situation. Tidigare berättade jag för er att eftersom jag gick runtomkring den Trefaldiga världen så utnyttjade de sista elementen av kosmos himlakroppar detta och kom in. Så, till och med min ytliga köttsliga kropp här och min gudomliga kropp och enorma gong på den andra sidan har blivit avskild av dessa gigantiska och talrika varelser som inte har blivit upprätade av Fa. Den här avskiljningen är annorlunda än idén att sätta ett föremål mellan saker för att skilja dem åt, det är inte så. Snarare kommer det från allt det mikrokosmiska, och fastän det ser ut som om det är assimilerat in i alla mellanrummen så har de sina egna nivåer och riken och är skilda från partiklar som är lägre än deras nivåer. Men, avståndet mellan partiklar är beroende av existensen av dimensioner och tid, och när dessa talrika, gigantiska himlakroppar från högsta nivå har kommit in i utrymmena mellan alla partiklar inom den Trefaldiga världen, har de också ändrat de ursprungliga dimensionernas avstånd och tidslängd, och tiderna och dimensionerna ökades oräkneliga gånger, så de formade en skärm av enorma avstånd, skapade av avlägsna dimensioner och av utdragen tid,och detta tillät de gamla krafterna att göra de saker som de ville göra under skyddet av denna typ av avståndsskärm.

Jag kan säga er, de stör människor och de stör människors tänkande, inte bara från utsidan, de kan också passera igenom människokroppen. När faktorer på hög nivå hämmar människokroppens yta kan dessa de gamla krafternas gudar passera igenom vanliga människors kroppar under skydd. Ur ett annat perspektiv, när man betraktar våra mänskliga kroppars yta med de mänskliga ögonen, är den mänskliga formen och huden och köttvävnaden mycket fin och tät, men när man tittar på människokroppen med ett stort, högförstorande mikroskop, upptäcker man att en människas partiklar och hans kropp som består av dessa partiklar är grova som sand och att det finns många mellanrum. Och om människor hade teknologin till att förstora saker mer så skulle mellanrummen bli chockerande stora. Med begrepp från en mer mikrokosmisk nivå så är mellanrummen mellan partiklar så stora att de är precis som det rumsliga avståndet mellan molekyler och planeter. Med ett sådant stort avstånd, är det inte lätt för varelser och materia som består av ännu mer mikrokosmiska partiklar att fritt passera igenom? Så ibland gräver de sig in i en människas yta, och på ytan ser det ur som den här personen, och i mikrokosmos är det fortfarande den här personen, men en annan varelse har satt sig fast i mitten.

Efter att ha sagt allt detta vill jag tala om för er att ni inte har det här problemet, jag har för er totalt stängt av den delen av er som har blivit fullständigt kultiverad. Om en Dafa-lärjunge agerar upprätt, då vågar ingenting komma in i den ytliga delen som ännu inte har blivit fullständigt kultiverad. För det första, de gamla varelserna vågar inte sabotera det gamla kosmos Fa, och en annan sak är att ni har Mästaren och ni har Fas gudomliga beskyddare. Om fasthållandena på er mänskliga ytas sida inte tas bort, då ställs Mästaren och Fas gudomliga beskyddare i en besvärlig situation. Om de upprätta tankarna är starka, då kan Mästaren och Fas gudomliga beskyddare göra vad som helst för er.

Min situation är inte någonting som vanliga varelser kan föreställa sig. Under Fa-upprätandet har Mästaren tagit in i sin kropp alla varelsers liv i kosmos och alla de olika elementens liv. För det första är det av säkerhetsskäl i Fa-upprätandet, alla varelsernas liv är här hos mig så ingen kan göra saker som skulle äventyra kosmos. För det andra så är det för att inte låta någon varelse eller några av de olika beståndsdelarna i kosmos undkomma Fa-upprätandet. Och för det tredje så är det för att skydda deras liv under Fa-upprätandet. Det är därför som det över hela Mästarens kropp finns skepnader av varelser av olika storlek och olika slag på olika nivåer i kosmos, såväl som skepnader av Dao, Gudar, och Buddhor, och de av människor är också inkluderade, det finns stora och små. Men de kan inte störa Mästaren och de kan inte ha någon inverkan, eftersom det är jag som har tagit in till mig alla varelsernas liv. En del kan ses med de mänskliga ögonen och elevers himmelska ögon kan alla se dem. Jag har inte talat om det tidigare. När en del elever som hade xinxing-problem såg dem skenade deras fantasi iväg.

Jag har sagt att dina olika kultiveringstillstånd skapar kultiveringssituationer på olika nivåer och med olika tillstånd. Människor med stängt himmelskt öga ska bli upplysta utifrån Fas sanningar, medan de med öppet himmelskt öga möter störningar från falska syner. För att testa de elever som kan se, styrde förr i tiden dessa sista gamla krafter på högsta nivå, som inte har blivit upprätade av Fa, gamla krafter på låg nivå till att göra dåliga saker i de ökade avstånden i tid och rum. Att de gör detta under Fa-upprätandet är syndigt, det har allvarligt skakat Dafa-lärjungars upprätta tro och upprätta tankar.

Men ni ska alltid komma ihåg en sak: oavsett vem som stör så är det bara tillfälligt, helt och hållet illusioner, inte Huvudkroppen, och det är precis som luft som flyter igenom. Det finns alla sorters materiella beståndsdelar och varelser överallt i dimensionerna, det finns så många av dem att de är omätliga. De finns där med eller utan en bild, och de är varelser i mikrokosmiska dimensioner och i olika dimensioner. Innan Fa-upprätandet är färdigt befinner sig de mikrokosmiska Gudarna i kosmos alla i sina egna dimensioner, vilka existerar samtidigt och på samma ställe. Huruvida de är här eller inte är här är bara ett begrepp. Dessa beståndsdelar, med form eller utan form, existerar där naturligt, och de har alls ingen påverkan på er. Ingen kan manipulera Dafa-lärjungar som har upprätta tankar och upprätta handlingar.

Jag ska också säga er att fastän de gamla krafternas enorma, höga nivåers varelser och element tycks avskilja min yta så kan de aldrig avskilja min mer mikrokosmiska del, eftersom ingen varelse kan överskrida mig. (Applåder) Det är någonting som de aldrig kan se, och det är någonting som kännande varelser i kosmos aldrig kan se, bara jag själv kan kontrollera det. Med andra ord har de fenomen som jag diskuterade ovan skapat ett falskt intryck för människor och orsakat en del felaktiga förståelser. Nu har jag berättat för er vad allt detta handlar om.

Jag kan tala om för er: det jag som ni ser med era mänskliga, köttsliga ögon nu, det ytligaste jaget, är mitt verkliga jag, Li Hongzhi. Det ni ser på den andra sidan är min Buddha-kropp. Mitt jag på den yttersta ytan just nu som ni ser är själva min Huvudkropp, Li Hongzhi. (Applåder) Varför? Därför att för att göra detta, för att rädda alla varelser, har jag kommit ner till den lägsta nivån. (Applåder) Så ni ska inte bry er om något som ni har sett. Även om ni såg min Fashen, såg min gong-kropp, eller såg någon del av min kropp på högre nivåer, utveckla inga fasthållanden. Alla dessa existerar med det här ytliga jaget som själva Huvudkroppen. Mitt mänskliga skal på den allra yttersta ytan är själva Huvudkroppen. (Applåder) Men eftersom Mästaren är bland vanliga män­niskor måste jag för att kunna leva här anpassa mig till reglerna för människor i den här världen. Om jag inte gjorde det skulle människor tycka att jag var rätt konstig. De gamla krafterna vill göra en del sluga saker mot mig och de har hållit på att göra en del dåliga saker. För att inte påverka Dafa-lärjungars upprätta tankar använder jag inga främmande element, med undantag för att jag har tagit hit till mig alla varelsers liv i kosmos. Alla de falska jagen i kosmos skapades avsiktligt av de gamla krafterna. Att göra det är syndigt, vare sig det var menat att ha en positiv effekt eller en negativ effekt. Jag tror att jag har förklarat den här frågan grundligt för er nu.

Fastän jag har kommit hit kan ingen se hur mikrokosmisk jag slutligen är. De kan bara se den delen med den mänskliga kroppens mest ytliga partiklar. Varje enskilt föremål och varje enskilt ting i kosmos består av lager efter lager av olika mikrokosmiska partiklar som går hela vägen till ytan. Gudar kan se alla dessa, spåra dem till deras rot och spåra dem ner till deras ursprung. Precis som en väg sträcker det sig ner lite i taget dit där det kom ifrån. Jag kom från insidan och kom från utsidan; jag kom från ingenting och formades till någonting, framträdde vid toppen av det väldiga valvet och sedan steg jag därifrån ner steg för steg till det ytligaste, den Trefaldiga världen. Ingen varelse vet vem jag är.

Tidigare var det en annan situation. Med mitt Fa-upprätande har de gamla krafterna spelat många trick och gjort en massa saker. Inte bara arrangerade de dessa saker, utan de ville också visa dessa enorma varelser i kosmos som inte är inblandade, vad de gör, så de gjorde så gott de kunde saker på ett listigare sätt. De använde en del av mina substanser, eller en del av min gong, lade till deras påverkan och skapade bilder av Mästaren, Buddha-bilder. Jag har inte talat om det här för er förut för att inte förvirra er. Det fanns en annan anledning, nämligen att deras syfte inte var att göra skada, med deras egna ord ville de hjälpa mig genom att spela en positiv roll. Detta var de två delarna som var arrangerade av de gamla krafterna: en del skulle spela en negativ roll, och den andra skulle spela en positiv roll. En del av dem gick in i elevers kroppar för att göra vissa saker, det har funnits några få enstaka sådana fall. Så en del människor som kunde se det skulle säga: ”Wow, du är Mästaren!” Och sedan skulle de ta honom för Mästaren. Men det var inte arrangerat av mig, och strängt taget är det inte jag, och jag erkänner dem inte, eftersom de var arrangerade av de gamla krafterna. Detta i sig visar kosmos degenerering. När människor såg det orsakade det falska intryck i elevers upprätta tankar, och skadade allvarligt elevernas upprätta tro och upprätta tankar, så de måste förstöras. Nu har de alla blivit kastade ned till helvetet. Genom att ta upp den här frågan idag berättar jag också för er alla: detta lilla fåtal av våra elever, se absolut till att ni inte faller på grund av detta. Det är inget att skämta om. En del människor står redan på ostadig grund, och de är redan lite irrationella. Det har funnits några få sådana. Var vaksamma nu.

Jag har just talat lite om min situation. Det finns en annan fråga, vilken är att några få elever nyligen har uppvisat en del oriktiga tillstånd. Det här problemet är också mycket allvarligt. Det är resultatet av många olika saker. En primär anledning är att eftersom er nivå har höjts och Mästaren har talat om vilken guowei ni kommer att uppnå, så är ni mer tillitsfulla och djärva nu och ni känner er rätt självsäkra – jag kan bara beskriva det med människors ord på låg nivå eftersom det inte finns några passande ord för det. Så en del människor har sagt: ”Vi behöver inte respektera Mästaren längre. Vi behöver bara följa Fa, och ta Fa som Läraren.”

Naturligtvis har jag sagt till er att ta Fa som Läraren – det är inte fel. Men det var inte därför som jag sade till er att ta Fa som Läraren. Varför var det då? Som ni vet har jag 100 miljoner Dafa-lärjungar. Om min Huvudkropp skulle berätta för varje lärjunge personligen hur han skulle kultivera, och se efter er personligen, om ni alla, när ni var och en hade frågor, kom för att fråga mig direkt, och om omvandlingen av vars och ens gong, fulländningen av era paradis, eliminerandet av er karma, och varenda sak skulle göras av denna min Huvudkropp, tänk på det, det vore omöjligt att hantera. Det kan inte göras innan Fa rätar upp människovärlden och rensar bort de sista hindren. Så när så många elever inte träffar mig, hur ska de kunna kultivera? Fa finns här, och det var därför jag sade till er att ta Fa som Läraren. Det var det grundläggande syftet. Jag har också berättat för er att denna Fa är så kraftfull, och att jag har smält in mina ofantliga förmågor i denna Fa, så denna Fa kan göra vad som helst för er. (Paus, applåder) Det finns också elever som … med min situation som jag talade om tidigare kan ett mycket litet antal elever inte se klart situationen och som ett resultat har de blivit respektlösa gentemot Mästaren, och de har börjat våga fälla kommentarer om hur hög Fas nivå är och om olika saker om mig, deras Mästare. Denna Fa har skapat oräkneliga Kungar och Herrar från alla de massiva väldiga valven, och det säkerställer alla varelsers existens och olika beståndsdelar i kosmos, vilket inkluderar lilla du. Naturligtvis är det inte så att jag inte låter er som elever tala om de sakerna. Men i era ord ser jag era fasthållanden och den hemska riktning som ni är på väg mot. Dessutom är det som ni har sett bara så lågt, vissa saker är inte alls det ni tror att de är, och många av dem är falska uppenbarelser till följd av era icke upprätta tankar.

En sak som jag sade tidigare var att kosmos har nästan oräkneliga och gränslösa nivåer. Men under påverkan från den högsta nivån har alla de oräkneliga och gränslösa nivåerna därunder, hela vägen ner till det här mänskliga stället, haft manifestationer på olika nivåer. Tänk på hur komplexa och hur omfattande manifestationerna kan vara. Manifestationerna på vilken nivå som helst är sanningarna på den nivån, och är uttryck för sanning på den nivån. Men ingen av de scener ni ser på någon nivå är det mest grundläggande.

Jag lät många elever se en del fenomen i Fa-upprätandet som manifesterar sig på olika nivåer, det är för att öka ert förtroende för Fa-upprätandet, för att hjälpa er att studera Fa väl, förbättra ert självförtroende i att kultivera flitigt, och förbättra ert självförtroende när ni klargör fakta och ert självförtroende när ni sänder upprätta tankar. Var absolut säkra på att ni inte betraktar de fenomen som ni ser på mycket låga nivåer, på de lägsta nivåerna av oräkneliga och gränslösa nivåer, som kosmos Fa-upprätandes grundläggande situation, ty allting i Fa-upprätandet har sina olika, konkreta manifestationer på varje nivå.

Vet ni vad? Enbart i frågan om kultivering är det så komplext på kosmos lägre nivåer. Men det blir enkelt på högre nivåer, där det inte längre finns något kultiveringsbegrepp utan endast begreppet karmaeliminering. På högre nivåer är allt besvär till för att bana väg för att stiga upp till Himlen. Och på ännu högre nivåer existerar inte längre begrepp som att eliminera karma, utstå svårigheter, och kultivering, utan det är bara ett val! Det här är principen på höga nivåer i kosmos: man tycker att någon är tillräckligt bra så man väljer honom, det är principen. ”Kultivering? Vi arrangerade inte kultivering för honom. Vad är kultivering? Vi vill bara tvätta det rent, tvätta det rent steg för steg, hela vägen upp.” Tvätta det rent, så enkelt är det! Men när det manifesteras på olika nivåer blir det att bana vägen, få besvär, utstå svårigheter, eliminera karma, kultivera, och så vidare, kultivera på ett sätt, utöva på ett annat sätt …

Medan jag talade om det här avslöjade jag en stor sanning. I detta kosmos är det faktiskt inte viktigt om varelserna vet vem jag är. Men en sak måste vara klar, och det är att jag rätar upp Fa, vem jag än är så är det jag som gör Fa-upprätandet. Jag talade om för de gamla krafterna tidigare: ”Det är gott och väl att ni inte vet vem jag är, och det är gott och väl att ni inte tror på vem jag är, det räknas inte som er synd. Men, vart jag går – enligt era begrepp kultiverar jag också – eller vad jag kommer att uppnå, det vet ni. Så vänd er om och se på vad ni har gjort, har ni inte syndat?” Dessutom, på ännu högre nivåer existerar inte heller begreppet att vilja uppnå något. Det handlar bara om kosmos val. Allt som jag har gjort under Fa-upprätandet och allt jag vill ha, är i klartext det framtida kosmos val och det framtida kosmos behov. (Applåder) Så beträffande varelserna i det gamla kosmos, och detta inkluderar alla varelsernas element, när det kommer till Fa-upprätande och vad jag väljer, är alla varelsers yuanrong och fullbordande av saker enligt mina val, och bidragandet med deras bästa idéer och tillvägagångssätt – inte för att ändra det jag vill ha utan för att yuanrong och fullborda saker enligt vad jag har sagt – den största Shan-tanke som en varelse i kosmos kunde ha. (Applåder) Men de gamla krafterna har inte gjort det på det sättet. De har ansett deras val vara de mest grundläggande, och har tyckt att allting som jag gör borde yuanrong allt som de vill ha, de har vänt det helt upp och ner. Jag vill inte framställa deras brott alltför hårt, just nu vill jag inte namnge deras brott. Men det är absolut fel, och de kan absolut inte göra det på det viset.

All den Fa som jag just talade om var för att tala om en sak för er: om ni respekterar mig eller inte, som er Mästare, det bryr jag mig verkligen, sannerligen inte om. På den tiden när jag räddade er så svor många av er åt mig. Det fanns människor som svor åt mig till och med på mina kurser. Det gör mig inget. Jag vill bara rädda dig. (Applåder) Det jag försöker säga är att personligen bryr jag mig inte alls om hur ni behandlar Mästaren. Jag påverkas inte alls av några faktorer på någon nivå i kosmos. Men det finns ett problem, vilket är att om ni inte respekterar Mästaren så är det fel enligt kosmos principer, och de gamla krafterna kommer att utnyttja kryphålet och förstöra er på grund av detta. De skulle ha gripit den största ursäkten till att förstöra er, eftersom de har bevittnat hela processen när jag räddat er.

Faktum är att den mänskliga rasen av i dag skulle ha varit utplånad för länge sedan, om det inte hade varit för Fa-upprätandet. Standarden på mänsklighetens tänkande är redan på en lägre nivå än helvetets. Det är på grund av Fa-upprätandet som jag sonade synderna begångna av alla varelser i den Trefaldiga världen. (Applåder) Så tänk på det, när det gäller våra elever så var det som om jag skyfflade upp er från helvetet vid den tiden. (Applåder) Jag har verkligen burit för er de synder som ni har begått under hundratals och tusentals år. Och det räcker inte med detta. På grund av detta kommer jag också att rädda er och förvandla er till Gudar. Jag har inte sparat någon möda för er skull i den här processen. Jämte detta, eftersom ni kommer att bli Gudar på så höga nivåer, måste jag ge er utmärkelser för Gudar på så höga nivåer och all den lycka som ni behöver ha på så höga nivåer. (Applåder) Aldrig sedan tidernas begynnelse har någon Gud vågat göra detta. Något som detta har aldrig tidigare hänt.

Även om de gamla krafterna påverkar den här saken och vill göra saker på sitt sätt, vet ni vad? Alla de gamla krafternas varelser respekterar mig absolut! (Applåder) Fastän de skapade en del hinder för mitt Fa-upprätande så har de aldrig gjort något dåligt direkt riktat mot mig, eftersom de respekterar mig. (Applåder. Upprepade applåder) Så, beträffande dem av våra elever som är tillfälligt dimmiga och vars sinnestillstånd inte är upprätt, tänk på det, så fort ni blir respektlösa mot mig kommer de gamla krafterna att göra skoningslösa saker mot er, och de tycker att den här personen är så dålig. Naturligtvis kommer de helt säkert inte att förinta er med en gång. De kommer att leda er, få er att se mer och mer falska syner, göra era sinnen mindre och mindre upprätta, få era hjärtan gentemot Mästaren att ändra sig på ett demoniskt sätt, leda in er på en ond väg, och genom att göra så få er att begå enorma synder.

Vet ni vilken princip jag går efter i Fa-upprätandet? Jag fäster inget avseende vid de synder som varelser har begått i det förgångna! (Applåder) Under Fa-upprätandet tittar jag bara på varelsernas attityder gentemot Fa-upprätandet! (Applåder) Jag har lämnat alla portarna på vid gavel. Som jag har sagt er, om jag inte ens tittar på attityden gentemot Fa-upprätandet, då skulle den nya Fa och det nya kosmos inte existera. Det är därför som attityden gentemot Fa-upprätandet är avgörande. När ni verkligen har gjort ett misstag med detta kan jag inte ens säga något när de gamla krafterna förstör er.

När ni är respektlösa mot er Mästare, vet ni var jag tänker? Jag bryr mig inte det minsta om det. Vet ni just nu vem jag är? Ni känner bara den mänskliga skepnaden som jag manifesterar. Vad som manifesterar sig inför er på den andra sidan är också skepnader inom kosmos. I framtiden kommer ni inte att veta vem jag i grund och botten är. Ingen varelse i kosmos kommer att veta vem jag i grunden är. Om ni behandlar mig väl eller inte, det bryr jag mig inte det minsta om, men de gamla krafterna kommer att förstöra er i prövningen. Se upp!

Nu när jag har sagt så mycket ska jag tala lite om vad jag ber er göra i Fa-upprät­andet. Som ni har sett förklarar ni fakta, sänder upprätta tankar, och kultiverar er själva. Just nu är dessa tre saker de tre viktigaste sakerna för Dafa-lärjungar att göra. Att klargöra fakta, när ni betraktar det från ytan i ljuset av sanningarna på den här mänskliga nivån, är det att exponera den onda förföljelsen. Och att sända upprätta tankar, det är att eliminera dessa de hopplösa, smutsigaste varelsernas förföljelse av Dafa-lärjungar. Sett i ljuset av sanningarna på något högre nivåer, då är den verkliga poängen med att klargöra fakta att rädda levande varelser och att hindra människosläktet från att bli eliminerat. De gamla krafterna har använt onda varelser för att göra onda saker mot Dafa-lärjungar för att, för det första, skapa tester och, för det andra, få mig att rensa bort det där skräpet från kosmos. Dafa-lärjungars sändande av upprätta tankar är att i grund och botten förkasta de gamla krafternas arrangemang och eliminera ondskans förföljelse. Jag kan tala om för er, alla de saker som ni gör görs faktiskt för er själva, inte en enda sak görs för mig. Samtidigt kan jag tala om för er att från den dagen ni började kultiveringen, och hela vägen fram till i dag, har ingenting som jag har sagt till er eller som jag har bett er göra, varit för andra. Er kultivering kan gynna mänskligheten och samhället, i kultiveringen kan Dafa-lärjungar bli mer mogna mot varandra och medan de blir förföljda kan Dafa-lärjungar minska trycket och förlusterna från den onda förföljelsen. Men allt detta är biprodukter. Det verkliga syftet med alla de saker som ni gör är att ni ska lyckas. I framtiden kan ni ta en titt tillbaka på det här. Just nu behöver ingen av er säga hur magnifik jag är, eller det ena eller andra om mig, er Mästare. I framtiden, ta en titt tillbaka, och ni kommer att se att allting som jag gjorde var skapat för er. (Applåder)

Gör det väl det som ni ska göra. Den här förutbestämda chansen är svår att få. Värdesätt allt detta, det blir ingen nästa gång. Att utveckla vilka som helst fasthållanden kommer att förstöra er halvvägs! Underhåll inte eller bli fäst vid några mänskliga tankar, och gör bara det en Dafa-lärjunge ska göra. Allting som är underbart, som är det mest magnifika, och som är det mest lysande väntar på er! (Applåder)

Det är allt jag ska säga denna morgon. Om jag inte ger mig av tror jag att jag kommer att svara på en del frågor åt er på eftermiddagen. (Långa Applåder)

Det är allt jag ska säga. Tack. (Applåder)

Nu när jag tänker på det så har jag nog inte suttit ner på en Fa-konferens för att besvara frågor åt er efter 20 juli 1999, eller hur? (Varma applåder) (Svar: ”Stämmer.”) Då ska jag använda det här tillfället särskilt till att besvara era frågor. (Applåder) Saker som ni under lång tid inte har kunnat lösa i er personliga kultivering, i processen att bekräfta Dafa, eller i de saker ni har stött på ni kan ta upp dem allihop. Tiden är trots allt begränsad, så inte allas kan bli besvarade, men Mästaren kommer att besvara dem så mycket det går. (Applåder)

Lärjunge: Hej Mästaren. Från hela gruppen med Shenyangs Dafa-lärjungar sänder vi hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder). Jag vet allt om utövarnas situation i Kina.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Chengdu sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder).

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Beijing sänder hälsningar till Mästaren. (Applåder) Tillåt mig representera Shanghais Dafa-lärjungar och sända deras hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder). Låt oss bara förbigå hälsningarna, eftersom jag har läst alla de där hälsningarna till Mästaren på webbsidan Clearwisdom. (Applåder)

Lärjunge: I vårt arbete får vi ofta tillfälle att ha kontakt med högt uppsatta tjänstemän i den kinesiska regeringen. Hur kan vi bättre klargöra sanningen för dem?

Mästaren: Faktum är att när det gäller hur saker specifikt ska utföras så har ni gjort dem, och ni har alla gjort väldigt bra ifrån er när ni har gjort saker. Om saker görs bra eller inte är upp till Dafa-lärjungar, och beträffande vad en världslig person väljer, det är upp till honom. Men när det gäller att rädda kännande varelser, vad ni än gör så finns det ändå en grupp varelser som inte kan räddas. I klargörandet av sanningen, när ni ringer till Kina, och på Internet, kommer ni att stöta på personer som inte kan räddas alls. Men bli inte alls påverkade av det, och rädda så många som möjligt av dem som går att rädda.

I klargörandet av sanningen, bry er inte om den andra personens samhällsställning, och ha inte någon sorts föreställning – först och främst är de människor, och de har alla en chans att välja sin egen framtid. Oavsett vilket yrke han har behöver han först och främst ha en framtid, och det är det viktigaste för vem som helst. I klargörandet av sanningen, när du berör en persons grundläggande saker och han samtidigt känner att en Dafa-lärjunge verkligen räddar honom, då tror jag att den sida av honom som är klar över saker och ting kommer att visa sig.

Kineser som bor utomlands har otaliga band med Kina, eftersom deras släktingar och vänner alla är i Kina, och många åker ofta fram och tillbaka. När de ser situationen för Dafa runt om i världen kommer de att tala om det när de är i Kina, tala om det med sin familj och sina vänner – de är ett slags media från person till person. Oavsett hur mycket de förstår om Dafa, om de kan förstå det eller inte, så reser de tillbaka och berättar om situationen. Och särskilt när det gäller statstjänstemän, se inte på personens officiella ställning. På den tiden när Mästaren spred denna Dafa tittade också jag bara på personen och tittade inte på personens samhällsställning, såg inte på hur någon grupp är organiserad, och jag tittade inte på om de hade bra arbeten, jag tittade inte på något förutom personens sinne. Du ska inte betrakta honom som någon ”högt uppsatt tjänsteman”, eftersom du räddar hans liv. Det är bara ett jobb på det här stället för vanliga människor. Idag tillåts de göra detta, så de är tjänstemän, och om de i morgon inte tillåts göra det är de ingenting alls. Så när det gäller att erbjuda frälsning och rädda människor tittar man inte på de sakerna.

Lärjunge: Varför arrangerade de gamla krafterna i kosmos två fullständigt olika samhällssystem i världen?

Mästaren: Det här är ett mycket stort ämne att diskutera. Jag ska bara kortfattat tala om det ur en synvinkel. Ni vet att det Romerska riket för 2000 år sedan var mycket mäktigt. Faktum är att när något folk dominerar i världen så är det en ära som Gudar ger till dem. Emellertid, om de sedan vänder helt om och förföljer Gudar, då kommer Gudarna att ta tillbaka den äran och bestraffa dem strängt. De gamla krafterna i historien ville lämna kvar ett vittnesbörd till framtidens upprätta Fa, de ville också att de kristna vid den tiden skulle eliminera sin karma under prövningarna för att etablera gudomlig mäktig dygd, och efterlämna det arvet, så de valde en man vid namn Nero till att bli kung i Rom. Han förstörde människors moral, gjorde många idiotiska och dåliga saker och begick ett mycket ondskefullt dåd när han förföljde kristna. Så det mäktiga, blomstrande Romerska kejsardömet gick utför från och med då.

De gamla krafterna tyckte att denne Nero inte räckte för Dafa-lärjungar i dagens Fa-upprätande så de var tvungna att hitta en ännu mer ondskefull, idiotisk och skamlös skurk och samtidigt skapa någonting innan Dafa spreds vida omkring i världen, någonting för Dafa i framtiden, och den här saken, den måste kunna användas i den utsträckningen, så den saken var **** partiet. De skapade det och var tvungna att genom en historisk process låta det samla erfarenheter av att styra med järnhand och låta det utveckla alla sorters hårdhänta taktiker i sina ansträngningar att upprätthålla sig självt under ständiga kriser. Man fick det att avskaffa tron på Gudar med ateismen som grund, eftersom världens gudstroende människor aldrig kunde ha nått det önskade tillståndet där människor inte räds några Gudar eller någon himmelsk auktoritet, där människan strider mot Himlen, Jorden och sina medmänniskor. Den processen pågick i nästan 100 år och de hade redan funderat på hur de skulle avsluta det medan de arbetade med det, så det sätt som det började på var inte ärofullt heller. Faktiskt känner vi alla till att Pariskommunen 1871 var ett gäng skurkar som gjorde revolt i samhället.

Det är inte så att jag svartmålar **** partiet eftersom de också talar om sig själva som ”skurkproletariatet[i]”. Jag minns att den här frågan diskuterades under kulturrevolutionen när de hade politiska studier, där människor pratade om huruvida konflikten med dessa samhällets ”skurkar” var en konflikt med fienden eller en folkets interna konflikt. När detta diskuterades sade en del människor att frågan rörande skurkarna kunde upphöjas till en konflikt med en fiende, medan andra inte höll med. Orsaken till oenigheten är att de sade att Pariskommunen 1871 var ett skurkuppror och det var föregångaren till vårt ****parti. Det här är inget skämt eftersom de verkligen erkände ”skurkproletariatet”, men nu tycker de att det inte låter så bra så de tog bort ordet ”skurk” och säger bara ”proletariat”.

Det är emot kosmos, eller med andra ord är de två typerna av element i kosmos, positiva och negativa, alla emot det. Faktum är att detta kosmos består av de två typerna av livselement, de positiva och de negativa, så det betyder att även kosmos är emot det. Så Buddhorna, Daos och Gudarna och demoner i kosmos vill därför alla bli av med det, så det står hela tiden inför möjligheten att bli omringat lager efter lager och eliminerat. Men hela dess uppkomst är inte någon enkel sak, och att låta det hålla sig kvar i nästan 100 år var inte heller någon enkel sak. Det beror på att kosmos gamla krafter skulle ha det redo för dagens Dafa efter att ha härdat det till mognad, och på att ingen politisk makt i människovärlden kunde göra sådana saker. Men varför behövdes så lång tid? Jag har sagt att det behövde härdas till en sådan grad, så det behövde genomgå en process och den processen var farlig för det eftersom hela kosmos är emot det. Varelserna på Jorden motsvarar trots allt varelserna i Himlen, så från Jorden till Himlen utgör varelserna i hela kosmos ett hot mot det. De gamla krafterna måste därför tänka ut sätt att understödja det. Fenomenen på den vanliga mänskliga nivån kan reflektera fenomenen i Himlen. De gamla krafterna i Himlen kontrollerar direkt saker och ting och människorna på Jorden var också ganska viktiga och kunde inte förintas på ytan, så det tilläts åstadkomma militär balans och samtidigt forma ett stort block.

I det vanliga samhället lever människorna och regeringen ett normalt levnadssätt som kosmos Gudar har gett till människorna. Så för att eliminera det här elementet, partiet, gjorde kosmos många Gudar de normala nationerna på Jorden militärt starka. Men det stärkandet utgjorde ett hot mot det så de gamla krafterna gjorde det starkt också. Så det är därför kapprustningen uppstod under 60-talet i förra århundradet människorna befann sig i det kalla kriget-krisen, tävlade med varandra militärt, utvecklade militär­industrin i stor skala och forskade kring och utvecklade avancerade vapen. De gamla krafternas mål var att inte låta det raseras eller förlora sin förmåga innan det kom till användning, så det måste understödjas till varje pris och tvingades genomgå den processen i historien, och samtidigt gjordes det i krisen mer auktoritärt. Det har verkligen varit svårt för det att överleva så länge som det har gjort. Men det tilläts inte att bli alltför starkt när tiden kom för att ta det i bruk; på den tiden var dess block mycket stort.

Nu är inte min avsikt att kritisera det där partiet, jag talar bara om exakt hur detta kosmos arrangerades. Vi blandar oss inte i politik men jag känner till allt och självklart talar jag bara om orsakerna bakom det när du har förföljt Dafa-lärjungarna. Låt mig säga mer om frågan som just ställdes. Så när det var dags att ta det i bruk kunde det inte vara så stort. Alla människor i världen ska räddas, så om det fanns så många länder som hade det här systemet, hur skulle människorna på de platserna kunna räddas? De gamla krafterna gjorde då så att normala samhällens ekonomier gick ner drastiskt och de avvecklade samtidigt detta enorma system som med sådan möda hade understötts i ett århundrade. Denna form av avveckling skulle inte orsaka vedergällning eller konflikt det är en stadig och smidig avveckling. Det lämnade bara kvar det där stället, Kina, eftersom Dafa skulle spridas där partiet hade härdats till ett tillfredsställande tillstånd och var avsett att användas där, så det var det enda stället där det lämnades kvar, medan resten hade kollapsat på alla andra ställen. Det är därför det idag, 100 år efter dess uppkomst, helt plötsligt kollapsade någonting som världens människor inte kunde ha föreställt sig. Gudar styr absolut allt hos människosläktet, och människor har aldrig haft kontroll över sitt öde, allt har kontrollerats ovanifrån. Så Kina ser mycket isolerat ut så några små har lämnats kvar, såsom Nordkorea och liknande, som inte kan göra något i stor skala när det gäller ekonomisk eller militär kapacitet, men fungerar som kamrater, och ger det ett litet hopp om överlevnad.

Så ni har sett detta, under de senaste årtiondena har USA varit mycket starkt militärt och även ekonomiskt, och USA blir alltid inblandat i en massa saker såsom brott mot mänskliga rättigheter, brott mot religionsfrihet och så vidare, och upprätthåller ett visst mått av rättvisa i det internationella samfundet. Det här är inte saker som människor kan förklara tydligt. Det gäng skurkar som förföljer Dafa-lärjungar säger att USA är den internationella polisen. Faktum är att USA verkligen är den internationella polisen enligt de gamla krafternas arrangemang. Kina är scenen där denna historiska föreställning utspelas och länderna över hela världen är publiken såväl som skådespelarna. Men ordning i det här samhället måste upprätthållas av någon det kan inte tillåtas vara utan kontroll. Förr var principerna på den här platsen sådana att segraren styr landet, världen erövras med militär styrka och de starka är hjältar. Det är motsatsen till kosmos principer. Men anledningen till att du kan göra detta är att Gudar tillåter dig att göra det om du kan göra det bra kommer Gudar att ge dig ära och låta dig vara stark och framgångsrik. Detta var människans lag i det förgångna. Om hela mänskligheten blev fredlig skulle USA självmant avgå från den historiska rollen. Det jag har talat om är de gamla krafternas arrangemang för den här saken, det är därifrån det kom.

Lärjunge: Nyligen har det varit en del svårigheter och förvirring i min relation (publiken skrattar), och jag har upplevt mycket svårigheter i det här avseendet.

Mästaren: Jag kan svara dig så här. Så länge ni existerar i den vanliga människans sociala miljö, vare sig ni är en människa, en klippa, en växt, eller ett djur, så är ni alla nedsänkta i känslor, och till och med mellanrummen mellan partiklar är nedsänkta i känslor. Så det är inte möjligt för en vanlig människa att komma undan känslor. Det kan endast göras genom kultivering. Men beträffande den form vår kultivering antar idag så har jag redan berättat för er vilken sorts kultiveringsform det är: genom att det finns kvar den där lilla delen med vanliga människors saker där så kan ni bekräfta Fa just nu. Utan den lilla delen mänskliga saker säger jag er, skulle ni inte kunna bekräfta Fa här, för att inte tala om att rädda kännande varelser. Det är omöjligt att ha Gudar här till att räta upp Fa, att ha Gudar som kommer och räddar kännande varelser, klyftan är för stor. Det finns ingen möjlighet att Gudar skulle ta människor för så viktiga. Endast genom att vara bland människor kan ni ta varelserna här som något viktigt, och det är bara för att ni fortfarande har mänskliga saker kvar på ytan som ni kan göra det.

Ni vet att människor utgör en nivå av kosmos, en nivå som inte kan utelämnas, så den måste räddas och Fa måste vara rätt. Så när ni har den delen med mänskliga saker så kan ni göra Dafa-arbete och kultivera. Men om ni inte är nog uppmärksamma kommer det att störa er, och det är därifrån det kommer. Nyligen läste jag några artiklar skrivna av utövare och en var av någon som är hemlös och vandrar omkring. Han talade om att hans fru är en Dafa-lärjunge och om hur underbar hon är, men i de orden såg jag hans känslor. Och det fanns en annan person som talade om hur underbar hennes man var, och jag såg känslor där också. Jag säger inte att ni gjorde något fel. En del vanliga människor läser de där artiklarna också, och under Fa-upprätandet är de effektiva när vanliga människor läser dem, så jag kan inte säga att det inte är bra. I själva verket orsakas det bara av den lilla biten med vanliga människors saker som ni fortfarande har.

Men jag tycker att som kultiverare borde ni inte påverkas sådär av känslor. Men kanske du tänker: ”Om jag verkligen kultiverar bra i det här hänseendet, om jag verkligen inte påverkas av känslor, så kommer jag att vara precis som en stor sten.” Nej, så är det inte alls, kultiverare är medkännande, och om du ser på kännande varelser när dina upprätta tankar är riktigt starka så tänk på det, kommer den sortens saker ändå att hända? Självklart, ibland säger ni att ni verkligen har försökt men ändå inte kan klara det. Då med den ansträngningen som du gjorde, försökte du lösa bara det specifika problemet? Nådde ditt kultiveringstillstånd verkligen den punkten? Naturligtvis talar jag inte bara om utövaren som lämnade in frågan. Hursomhelst behöver ni som kultiverare handskas med det på rätt sätt, annars kommer de gamla krafterna att skapa problem för er. Förutom nyare elever har Mästaren från den 20 juli 1999 och framåt inte skapat några personliga kultiveringstester för er, och det beror på att er personliga kultivering har ändrats på alla sätt så att den är inriktad på att rädda kännande varelser och bekräfta Dafa. (Applåder)

Lärjunge: Är alla de människor som vi träffar i klargörandet av sanningen människor som har ödesförbindelse med oss? Är de kännande varelser i våra världar?

Mästaren: Mina Fashen kommer att arrangera det så, och de gamla krafterna kommer att arrangera det så. Självklart, kanske är du mycket fyndig när det gäller att klargöra sanningen, och du kan beröra fler människors hjärtan med sättet som du klargör sanningen på, så kanske ombeds du rädda kännande varelser som inte har en direkt relation till dig. Med Shan kommer du att ha sätt att ändra dem. En sådan situation är möjlig. Det betyder också att när det handlar om att rädda kännande varelser så är det ingen fördelning av ansvar på dem som är mina och dem som inte är det. Ni kan inte dela upp dem. Det skulle vara att ha tankar på att differentiera, och det är inte Shan hos en Stor Upplyst. Det är inte som med vanliga människor, där jag är särskilt god mot människor i min familj och det är annorlunda för utomstående. Hur skulle det kunna fungera? Barmhärtighet … barmhärtighet … Det är inte en mänsklig känsla.

Lärjunge: Sichuanprovinsens Dafa-lärjungar och deras familjer sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar som förföljs i fängelser, tvångsarbetsläger, häkten och mentalsjukhus på olika platser i Sichuan sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder) Jag är helt medveten om situationen i Sichuan, också. Mästaren är mycket medveten [om den].

Lärjunge: Inför de gamla krafternas förföljelse är sammanhållningen bland Dafa-lär­jungar mycket viktig. Hur kan vi snabbt förbättra oss som helhet?

Mästaren: Ni vet, jag talar aldrig om ordet ”solidaritet”, och det beror på att det handlar om vanliga människor som tvingar fram någonting, det är en form. Vad kultiverare talar om är att förbättra xinxing, grundläggande förbättring. En kultiverare bör veta allt som behöver göras, och om han inte gör det väl skulle jag säga att det beror på att han inte har studerat Fa väl, eller hur? Vad som ska göras och vad som inte ska göras, är vi inte alla själva klara över det? Faktiskt bör vi vara klara över det. Men, alla områden har kontaktpersoner, och det finns Dafa-föreningar och Assistentcentra, så med andra ord finns det generellt ett behov av samordning. Så den sortens tillstånd där närhelst någon tänker på vad vi borde göra nu eller vad som behöver göras i morgon och alla bara omedelbart vet, så kan vi just nu inte nå dit, så vi måste ha människor som kliver fram för att koordinera och kommunicera, som gör den sortens saker. Just nu, vare sig Dafa-lärjungar bekräftar Fa som grupp eller klargör sanningen som individer, så är allt det vad Dafa behöver. Så länge Fa-upprätandet kräver det ska du göra det bra, och det finns inget förhandlingsutrymme. Och bli inte anspråksfulla på grund av era roller, och tro inte att ni är annorlunda än andra. Ni är var och en en partikel. Och i mina ögon är ingen bättre än någon annan, eftersom jag skyfflade upp er allesammans på samma gång. (Applåder) En del är mer kapabla när det gäller en sak, andra med något annat ni ska definitivt inte låta era tankar skena iväg av den orsaken. Du säger att du har så stora förmågor och så vidare, men allt det skänktes er av Fa! I själva verket skulle det inte fungera om du inte förvärvade förmågor av den nivån. Fa-upprätandet krävde att er visdom skulle nå den punkten, så ni ska verkligen inte tycka att ni är så kapabla. En del utövare vill att jag ska kolla deras förmågor och skickligheter. Men i själva verket är det jag tänker att allt det har getts av mig, och det finns ingen anledning att titta. (Publiken skrattar, applåderar)

Lärjunge: Ibland känner jag mig verkligen så förvirrad. Känslor (qing) är verkligen så svåra att släppa under kultiveringen, och det är som om varje prövning ända sedan början av min kultivering är en känsloprövning, som om den svåraste prövningen i livet är känsloprövningen.

Mästaren: Jag antar att ni alla hörde det tydligt, eller hur? Du har betraktat känslor som en prövning, och det beror på att du inte har släppt dem, så du måste jämt klara den. (Publiken skrattar) Men jag tvingar inte er alla att släppa dem idag, jag bara påpekar detta för er tydligt. Jag säger inte att ni kan göra det med en gång. När jag berättar för er vad som händer ska ni bara studera Fa mer. När de upprätta tankarna blir starkare och starkare, när du verkligen har Shan gentemot kännande varelser, då kommer det inte att finnas några mer känslor som besvärar dig, och ingen av dina familjemedlemmar som du har känsloproblem med kommer att säga någon mer gång att du är hjärtlös mot dem, och det kommer inte att bli fler konflikter på grund av känslor. Du kan prata så mycket du vill om det, men det handlar ändå till slut om att du behöver förbättra dig.

Jag kan uppfatta ert tanketillstånd:”Det är svårt, verkligen svårt.” Men väntade du inte dessa tusentals år bara på idag?! Kan din framtida Fulländning jämföras med den här lilla biten som du utstår idag?! (Applåder) Nå, ibland tänker jag att om jag idag inte var här för att rädda er, utan var en av er, så måste jag säga att det skulle vara så lätt för mig att släppa de där småsakerna! (Applåder) Det är antagligen bara på grund av att Mästaren genomskådar allting som jag säger detta, ha ha. (Mästaren skrattar)

Lärjunge: På grund av fasthållanden har jag länge varit i ett dåligt tillstånd. Jag vill göra Dafa-arbete bra, men jag är rädd att mitt dåliga tillstånd kommer att påverka andra utövare. Bör jag lägga arbetet åt sidan och verkligen satsa mycket på att kultivera mig själv under en period?

Mästaren: Det kommer inte att påverka någonting, om du studerar Fa under tiden du gör Dafa-arbete. Mästaren har inget emot det. Dessutom, ni som är här, vare sig du är student eller har ett jobb, ingen av er kan försumma den roll som ni spelar i det vanliga mänskliga samhället. Ni måste alla göra bra allting som ni ska göra, och på samma gång gör det saker lättare i ditt arbete med att bekräfta Dafa och klargöra sanningen. Annars, om du inte ens kan ha en stabil ekonomi, om du dagligen måste bekymra dig för mat och husrum, om de mest grundläggande levnadsbehoven inte kan säkerställas, hur kan du ha extra energi till att bekräfta Fa? Är inte det störningar? Skapa dig inte onödiga problem, och följ inte bara efter utan att tänka efter. Om du har en bättre inkomstkälla och vill ändra din livsstil så är jag inte emot det. Det jag säger är att om ni alla går och slutar arbeta så är det helt oacceptabelt.

Vet ni hur viktig dagens Dafa-lärjungars kultiveringsform är? I framtiden kommer det här, där människorna finns, inte längre att vara en myt att en människa blir till en Gud. När människor här på människornas plats förr i tiden talade om kultivering av än det ena, än det andra, handlade det bara om kultivering av den sekundära uranden, människor kultiverade inte alls. I framtiden, den framtid som ni formar, kommer ni på den här platsen att ha lämnat efter er vägen för människor att bli Gudar! Allt som ni gör idag är den egentliga utövningen som kommer att användas som exempel i framtiden, [inklusive] att ni kan kultivera medan ni gör vanliga människors arbeten. Om ni går till ytterligheter kommer ni att fördärva den här vägen, så ni kan inte gå till ytterligheter. Ni ska bara öppet och ädelt göra bra ifrån er med vad ni ska göra i samhället, och sedan kultivera. Då kommer ni definitivt att nå den standard som kultiverare ska nå, standarden för Fulländning, för det här är den väg som framtidens människor kommer att ta.

Framtidens mänskliga samhälle har inga religioner, och alla kommer att vara en del av samhället, människor kommer att delta i allting i det samhället, och kanske kommer Fa-sanningarna på denna människornas nivå och deras inre betydelser på högre nivåer att vara integrerade i de läroböcker som eleverna studerar. Så i det här Fa-upprätandet har det gjorts möjligt för människor att bli Gudar. Det är inte en förändring på denna människornas nivå – det omfattar en systematisk harmonisering av hela det kosmiska systemet, det är harmoniserandet och fulländandet av Fa. Den här sortens händelser där människor förföljer Gudar som är här för att rädda människor kommer inte att finnas fler gånger. Situationer som att Jesus korsfästes kommer absolut aldrig att tillåtas hända igen. Så att vi går kultiveringsvägen väl på den här platsen för vanliga människor har blivit ytterst viktigt.

Lärjunge: Hur kan Dafa-lärjungar göra vår del som en helhet under Fa-upprätandet?

Mästaren: Samarbeta och koordinera med varandra. När ni gör saker som grupp, på egen hand eller flera personer tillsammans, behöver ni samarbeta och koordinera väl. Medan Fa är här kommer ni inte egentligen att göra misstag, eftersom ni har härdats till mognad och bör veta vad ni ska göra. På allra senaste tiden har jag inte blandat mig i någonting som ni har gjort men jag har observerat alla de olika problemen som ni har uppmärksammat mig på. Anledningen är att jag inte kan låta er sätta er lit till mig för alltid, och jag kunde inte frånta er alla era chanser att etablera er egen mäktiga dygd. Ni måste gå er egen väg, och det är okej att snubbla och falla, ni vet hur ni ska resa er upp, och ni vet att ni ska värdesätta allt ni gör, och göra allt därefter ännu bättre. Så jag kom­mer inte att hålla er i handen längre. Jag försöker så mycket som möjligt få er att reflektera över saker mer, och det innebär att ge er chanser, ge er chanser att gå vägen själva. Jag kommer att säga till när det uppstår problem på hela kroppens nivå, men beträffande många specifika saker kommer jag under normala omständigheter inte att säga till.

Lärjunge: När vi sänder upprätta tankar, påverkar handens position resultatet?

Mästaren: I princip, så länge ni är rationella och klara i huvudet, kommer det inte att påverka någonting om ni gör handgester eller inte. Men det är uppenbart från era handgester om ni har gått in i stillhet eller inte, eller om ni har gått in i ett dimmigt tillstånd. (Mästaren skrattar) Så när ni sänder upprätta tankar måste ni vara alerta. Och hurdant är det tillståndet? Det är mycket behagligt, som om allt är tyst och stilla och hela kroppen är omsvept av energi.

Lärjunge: Under den här speciella perioden i Fa-upprätandet har en del lärjungar i USA förlorat sina arbeten på grund av ekonomin …

Mästaren: Det är något som de gamla krafterna har gjort. Ni ska alltid komma ihåg detta: jag erkänner inte några av de störningar som sker bland Dafa-lärjungarna idag, alla de saker som inte borde hända är de gamla krafternas arrangemang. De ser er personliga kultivering som första prioritet. Naturligtvis, personlig Fulländning är första prioritet, eftersom det inte finns någonting mer att tala om ifall ni inte kan nå Fulländning. Men dagens Dafa-lärjungar gör någonting annorlunda jämfört med kultiveringssätten under alla andra perioder i historien, och det beror på att ni axlar ett större ansvar som går bortom er personliga Fulländning. Att rädda kännande varelser och bekräfta Fa, detta går långt utöver er personliga kultivering, de är ännu större saker. Och detta är något som de gamla krafterna inte kan hantera riktigt, och de stör er. Förneka dem, och möt allt det med de rätta tankarna!

Lärjunge: Under en tid när jag bekräftade Fa kunde jag hålla mig orubblig och fortsätta längs min väg när jag stötte på många svårigheter och tester. Efter att ha lämnat Kina, särskilt under de senaste månaderna, har tankekarman varit väldigt svår. Däri finns det till och med element av respektlöshet mot Mästaren, att få mig att ge upp kultivering, och så vidare.

Mästaren: Jag tror att så länge du studerar Fa mer kommer dina upprätta tankar att bli starka. För en del utövare, ibland har ni verkligen fastnat i att göra saker för att klargöra sanningen och förbisett Fa-studierna. Dafa-lärjungars saker går utöver personlig kultivering, såsom vårt nuvarande bekräftande av Fa, klargörande av sanningen och räddande av kännande varelser, men allt detta vilar i själva verket på en grund av personlig Full­ändning, så om ni inte kan nå personlig Fulländning, då kommer inget annat på fråga. Att bekräfta Fa är inte något som vanliga människor gör; bara Dafa-lärjungar är värdiga att göra det. Så studera nu och studera Fa mer, studera Fa mer. Dessutom, vad vi än gör så måste vi göra det på ett upprätt sätt, verkligen göra det som en kultiverare. Låt inte de gamla krafterna utnyttja några kryphål. När de utnyttjar dina kryphål kommer de att göra den sortens saker [du nämnde].

Visste ni detta? När de gamla krafterna på hög nivå arrangerade den här prövningen var det yttersta skälet att i ett slag rensa ut de inte-så-bra varelserna i kosmos medan de så kallat härdar Dafa-lärjungar under den här perioden, och på samma gång rensar universum. Det är vad de gamla krafterna arrangerade att det skulle göras. De har gjort det de ville till första prioritet, istället för att göra mitt mål med Fa-upprätandet till behov nummer ett. Så när du möter dessa svårigheter, kolla dig mer för egen del, gör saker mer upprätt, och låt inte de gamla krafterna utnyttja några kryphål. De där onda varelserna som kontrolleras av de gamla krafterna har redan sett sin förestående dom, så det är som om de är i kaos, och de agerar desperat som råttor inträngda i ett hörn de gör vad som helst, hur dåligt det än är. Var uppmärksam på dessa saker och låt dem inte utnyttja några kryphål.

Lärjunge: Lärjungar från staden Weifang i Shandongprovinsen sänder sina hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack. (Applåder)

Lärjunge: En Falun Gong-utövare som med tvång blev hjärntvättad vill fortfarande kultivera, men han säger att Mästaren inte längre ser efter honom nu. Mästare, kommer du fortfarande att se efter honom?

Mästaren: Han tänker så för att han tycker att han har svikit Mästaren och har svikit Dafa och de tankarna har skapat nya fasthållanden. Och efter att ha gjort det han gjorde tänker han fortfarande på saker med ett mänskligt sinne och är ännu inte klar i huvudet, därför sade han så. Den här saken är inte avslutad, så är inte vad du gör väl och vad du inte gör väl innan den avslutas en del av kultiveringsprocessen? Jo! Ni vet, förr i tiden var det svårt att kultivera Dao. När man ställdes inför ett test, så fort någon hade en undermålig tanke så skulle han för alltid förlora chansen att kultivera Dao, och det var säkert. De gamla krafterna tror att det är så som jag också ser på det. ”Okej, nu när vi har tvingat honom att skriva på någon sorts dokument kan du, Li Hongzhi, inte behålla honom eftersom han förrådde dig. Du har gjort så mycket för att rädda honom och ändå förrådde han dig. Du kan definitivt inte behålla honom. Och vad ska göras om han inte kan behållas? Eliminera honom.”

Det är så de gamla krafterna tänker, och det är så de har arrangerat saker. Men jag har inte gjort saker på det sättet Jag kommer att rädda honom. Han gjorde inte bra ifrån sig idag, men förföljer inte ni gamla krafter fortfarande människor? Jag kommer att få honom att göra om saker i morgon, och definitivt få honom att göra dem bra! (Applåder) Har inte det som hänt bevisat att Dafa-lärjungar har blivit mer och mer förnuftiga, blivit mer och mer klara i huvudet, och gjort bättre och bättre ifrån sig? Är de inte mer och mer beslutsamma?! (Applåder) När du till sist verkligen blir beslutsam, då kan allt du gjorde i det förgångna bara vara sådant som utspelade sig i kultiveringsprocessen. Det är verkligen så det är. Mästaren hanterar den här frågan med största Shan. (Applåder)

Men det finns en del människor som verkligen har svikit mig, och i verkligheten orsakades allt av det tänkandet. Ni har sett detta i nyheterna på Clearwisdom som skickats till oss från Kina: en del människor gjorde saker på ett öppet och upprätt sätt, utan rädsla, så de blev inte förföljda; och när de skickades till tvångsarbetsläger kunde ondskan i andra dimensioner inte klara av det och var tvungna att släppa ut dem. En del människor har alla slags rädslor och deras mänskliga tankar är många, så de förföljs svårt. Inte ens när de har förföljts till dödens rand kan de bryta sig loss från mänskliga fasthållanden, och de Gudar som är Fa-väktare är oroliga för det men kan inte göra någonting. De som har gett sig av medan de hållit fast vid sina fasthållanden till rädsla, ska jag få er att Fulländas eller ej? Sanningen är att de alla är uppvisande av mänskliga fasthållanden. Naturligtvis är det lätt att tala om det här och nu, men det är inte lätt i den sortens onda situation. Det är den väg där en människa vandrar mot Gudomlighet, därför är det svårt!

Lärjunge: Jag är en utövare från Korea och råkar ofta i gräl och konflikter under Fa-upprätandeaktiviteter och i samarbetet med medutövare. Säkert är det för att jag har fasthållanden. Vad ska jag göra?

Mästaren: Det är inte så bara i Korea, eftersom konflikter visar sig också i andra områden, och de problemen brukade uppstå bland utövare i Kina också. Om var och en tycker att han har en del färdigheter, alla tycker att de är kapabla, var och en tycker att han har rätt, och de vägrar ge med sig, då finns det faktiskt vid den punkten problem hos de personerna som inte ger med sig. Vad de tänker är: ”Den här idén som jag har kan tjäna Fa bättre,” och de tänker aldrig: ”Jag skryter.” Men de gamla krafterna kommer att haka sig fast vid att han inte ger upp och ständigt stärka den ”Du har rätt, du har rätt, det du gör är helt rätt!” Så vid den tidpunkten är han inte klar i huvudet. Tänk verkligt rationellt om er själva och tänk sedan på andra människors idéer, och jag tror att saker kommer att göras bra då. Vad beror det på att ingen i de stunderna ser på sig själv? Var inte oroliga för att förlora chansen att genomföra era egna idéer, och än mindre ska ni vara ovilliga att medge att andras är bättre.

En Gud, han tittar inte på om din idé antogs. Vid de tiderna ser han på om ditt fasthållande släpptes. Om du släppte det, och din idé inte genomfördes beträffande den saken kunde du släppa den, och kunde till och med hjälpa till att göra det bättre då förbättrades du, och du kunde höja din nivå. Vad är kultivering? Det är kultivering. Om du insisterar på att inte ge vika utan betonar dina egna idéer, då, medan det kan se ut som om det är för Fa så är det faktiskt irrationellt och du har inte verkligen tänkt djupt på det eller beaktat saker mer ur alla vinklar. Men naturligtvis duger det inte om [du inte säger din mening ens när du ser att andra] verkligen inte betraktar problem fullt ut och orsakar förluster för Dafa, och det duger verkligen inte om du upptäcker fasthållanden och orena tankar. Så ni behöver bli mer mogna i Fa.

Jag talade om detta medan jag lärde ut Fa i Philadelphia, så närhelst ni stöter på det kan elever läsa det igen. Eftersom det här problemet är så framträdande, var på er vakt närhelst det uppkommer. Naturligtvis, när ni grälar finns det alltid gott om anledningar, miljön och omgivningen är olika varje gång, och de specifika omständigheterna är olika. Beträffande hur man ska specifikt handskas med det så faller det fortfarande tillbaka på att ni kultiverar bra.

Lärjunge: Är det sant att de gamla krafterna kontrollerar Europa särskilt hårt?

Mästaren: Som jag ser det kontrollerar de bara Kina hårt. (Publiken skrattar)Det är precis som då runt den 20 juli 1999, då himlen föll samman och nivå efter nivå var bräddfylld med ondska – det var bara det att människor inte kunde se det, och varje dimensionslager var mättat med all den ondska som de gamla krafterna hade förberett för Dafa. Jag har sagt er tidigare att jag skulle göra det här i två steg – Fa-upprätandet och Fas upprätande av människovärlden – och om jag kombinerade dem och gjorde det i ett steg, då skulle hela världen starta en attack mot Dafa-lärjungar. Naturligtvis, att göra det i ett slag skulle innebära fler Dafa-lärjungar, och det skulle finnas tre och en halv miljard Dafa-lärjungar. Jag delade upp det på två steg: den första gruppen består av Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar, och den andra gruppen består av dem under Fas upprätande av människovärlden. I början när ondskan kom skymde den med en gång Himlen och täckte Jorden, men den kunde inte göra några ansträngningar utanför Kina. Så de samlade de onda sakerna mot alla Dafa-lärjungar som fanns, och det var verkligen fruktansvärt för er på den tiden. Så för att lätta på trycket och förföljelsen av Dafa-lärjungar skilde jag Dafa-lärjungarna och de där sakerna åt. Jag fick de där onda sakerna att komma mot mig och eliminerade dem snabbt och i stor skala på samma gång, så på den tiden gjordes mycket skada på min ytliga fysiska kropp. Längre fram hade jag nästan rensat bort alla de där sakerna, det tog ett år att göra det, annars skulle mina Dafa-lärjungar verkligen inte ha kunnat utstå det. Jag blockerade alltihop. Faktum är att det Dafa-lärjungarna uthärdade inte kunde jämföras med det enorma antalet sådana saker och hur onda de var. (Applåder) Sade inte Nostradamus för flera hundra år sedan att en stor Terrorkung skulle komma från skyn i juli 1999? Om allt hade gjorts i ett slag skulle det ha blivit en enorm prövning av globalt format, och alla skulle ha vetat om dess ankomst. Så de gamla krafterna var faktiskt glada över att jag gjorde det i två steg, eftersom människor utanför Kina på så sätt inte kunde upptäcka det. Så under förföljelsen spred ondskan oerhörda, skandalösa lögner, men världens människor var helt okänsliga inför det.

Lärjunge: Vilken speciell betydelse finns det i processen för spridandet av Fa och Fa-upprätandet här i USA?

Mästaren: Jag har aldrig sagt att det fanns någon speciell betydelse. Jag kan välja att åka vart som helst, och det är riktigt att jag valde att bo i USA. I början arrangerade de gamla krafterna att jag skulle bege mig till Frankrike, och det nämndes till och med i profetiorna. Men av olika anledningar kom jag till USA. Men det är inte så att jag har någon särskild preferens för USA. Låt mig berätta för er, varje människa i hela världen var vid någon tidpunkt del av min familj (applåder), inklusive de värsta människorna, annars skulle de inte ha någon möjlighet att bli människa vid den här tiden. Det som hände i historien är vad de har gått igenom och vad de valde åt sig själva. De uslaste är de gamla krafterna. De vågar massakrera mina människor efter behag eftersom de inte tillhör dem. Det som ryms i Mästarens hjärta är alla människor som finns. (Applåder)

Lärjunge: Mästaren sade vid ett tillfälle att det fortfarande finns en del människor med stark ödesförbindelse som inte har fått Fa. Får jag fråga ärade Mästaren hur situationen är nu?

Mästaren: Det är svårt att säga utifrån den rådande situationen. Varför säger jag till er att rädda dem? Du vet inte hur många släktingar du har från tidigare i den här världen. Gör ditt bästa för att rädda dem!

Lärjunge: Hur många fler människor med ödesförbindelser finns det?

Mästaren: Jag kan säga er att utan en ödesförbindelse kan man inte vara människa i den här världen idag inte en enda människa utan ödesförbindelse skulle kunna finnas i den här världen. (Applåder) Det är bara det att under historiens gång arrangerade de olika roller åt sig själva. Att ni kunde bli Dafa-lärjungar, det är vad ni arrangerade åt er själva i historien. Och de som blev bortgallrade för att ha förföljt Dafa, det var också vad de arrangerade åt sig själva i historien. När en varelse har avvikit, fortsätter att göra dåliga saker, blir så här dålig och gradvis utvecklas till den punkten, så är det faktiskt ett val.

Lärjunge: Vad är förhållandet mellan att förneka de gamla krafternas arrangemang och släppa fasthållanden, ständigt förbättras genom kultivering och inte ge de gamla krafterna luckor att utnyttja?

Mästaren: När du kan gå en upprätt väg, det vill säga att dina upprätta tankar är starka, du gör saker enligt Dafas krav och du gör saker enligt Mästarens krav, då förnekar du de gamla krafterna, och du går din väg på ett upprätt sätt. De ruttna spökena som är fast beslutna att störa Fa tycker verkligen om när ni är i oordning, eftersom de gamla krafternas hela mål är att få allt att sluta enligt deras arrangemang. Jag ska berätta för er, när allt ni gör idag är i enlighet med det jag har lärt er att göra, då är det att inte låta dem utnyttja era luckor och inte låta dem hitta ursäkter för att förfölja er. Jag erkänner inte förföljelsen som pågår i Kina idag, och de gamla krafterna blir allt räddare av den orsaken. Det är för att de vet att jag absolut inte kan erkänna det. De möter nu detta med stor rädsla och förskräckelse. Varelserna på hög nivå bland de gamla krafterna har redan förstörts i Fa-upprätandet, men de som avskiljdes inne i den Trefaldiga världen på ett tidigt stadium kan för närvarande fortfarande inte se den verkliga situationen – att deras högsta nivåer har förstörts – och sådan är situationen.

Lärjunge: Ända sedan Fa-upprätandeperioden började har mitt tillstånd varit ibland upp och ibland ner, och jag har på hela tiden inte kunnat släppa mitt fasthållande till bekvämlighet, så jag är rätt ängslig.

Mästaren: Mästaren kan hjälpa dig, men bara så länge du vet att bemöda dig om att förbättras. (Applåder)

Lärjunge: När Fa rätar upp människovärlden kommer det stora flertalet Dafa-lär­jungar att återvända till sina rättmätiga platser och Fulländas. Vem kommer då att hjälpa Mästaren i Fa-upprätandet de senare tio åren?

Mästaren: När det gäller detta (Mästaren skrattar) tänker ni fortfarande med ett mänskligt sinne. Eftersom ni har spridit Fa har en massa människor erhållit Fa, men de kan inte förstå Fa på djupet eftersom de när de väl har förstått Fa skulle bli Fa-upprätande­periodens Dafa-lärjungar. Det finns en gräns dragen där, så de där gamla krafterna vågar inte låta dem få Fa. Jag drev inte på detta mer, eftersom jag behövde fokusera på det övergripande Fa-upprätandet och på att lösa saker i Fa-upprätandet, och de kommer dessutom fortfarande att få chanser i framtiden. Men dessa saker som ni gör kommer inte att vara förgäves, de är alla storartade och fantastiska, och anledningen är att ni har etablerat en grund för framtidens kultiverare, ni har valt framtidens kultiverare. Så det har gjorts mycket bra.

Har ni upptäckt ett problem när ni klargör sanningen? De kan acceptera allting när ni talar om att folk blir förföljda. Tala om trosfrihet, att bli undertryckt, brott mot män­skliga rättigheter och så vidare, och de kan acceptera alltihop, men så snart ni talar om Fa-principer så blir de blockerade. Ni är antagligen alla medvetna om det. Orsaken till att det händer är att när någon kan följa er och förstå saker baserade på Fas principer så har han redan fått Fa och han är på väg att kultivera, så när det gäller att erhålla Fa kommer de gamla krafterna definitivt att blockera det. Det är ett test för honom. Om han verkligen vill erhålla det, och om han fortfarande under alla omständigheter vill erhålla det, då kan han erhålla det. Så med andra ord finns det just nu verkligen ett stort hinder för människor som vill komma och bli en av Dafa-lärjungarna. Det finns dock speciella personer som kan komma in. Om de kan ge upp allting, då kan de komma in, men annars kan de inte komma in just nu. Men när han lär sig övningarna under den perioden då Dafa blir förföljt, även om han inte har anslutit sig till Fa-upprätandets Dafa-lärjungars led, så har han redan lagt grunden för sin framtida kultivering. Det är så det är. (Applåder)

Lärjunge: När alla Gudar och Buddhor visas majestätiskt, och alla människor kultiverar efter att ha sett sanningen, räknas det fortfarande som kultivering?

Mästaren: Ert klargörande av sanningen är att välja ut framtidens kultiverare, så huruvida någon kan lära sig nu eller inte är ytterst viktigt. För resten av människorna är det inte så att de kommer att rensas bort om de inte kan kultivera, för mänskligheten kommer att bli en viktig nivå i kosmos, och vara en del av det som Dafa kommer att omfatta. Så det kommer fortfarande att finnas människor på den här Jorden i framtiden. Naturligtvis, bara de som är dåliga och fullständigt oacceptabla kommer att rensas bort.

Lärjunge: Shijiazhuang och Beijings lärjungar sänder sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack!

Lärjunge: Vad betyder ”Leende åse alla Gudarnas oklokhet”?

Mästaren: Vet ni vad de där gamla krafterna gjorde? I början gjorde de narr av mig, särskilt de på låga nivåer. Nu vågar de inte skratta, för de har sett hela sanningen, och de är på det klara med allting. Så jag ler åt deras oklokhet. (Publiken skrattar)

Lärjunge: Hur ska vi förstå att Zhuan Falun ska lämnas kvar för framtiden, och att alla andra föreläsningar förklarar Zhuan Falun, och att vi borde kultivera strikt enligt Zhuan Falun?

Mästaren: Ni ska verkligen kultivera strikt enligt Zhuan Falun, och andra böcker kan läsas som referens, de är alla Fa. Framtidens människor kommer inte att ha så mycket mäktig dygd som Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar av idag, eftersom de inte kommer att gå igenom en sådan prövning som dagens Fa-upprätandeperiods Dafa-lärjungar har mött, och det finns naturligtvis också historiska orsaker. Så Fas manifestation kommer inte att vara så storartad som dagens. Det finns oändliga Buddhor, Daos och Gudar bakom varje ord i Zhuan Falun. Kanske den inte kommer att manifestera sig så i framtiden. Det betyder inte att Fa inte längre kommer att vara bra, bara att inte lika mycket kommer att visas. Dafa-lärjungar, jag kommer inte att sätta ett tak för er eftersom ni nu är mitt uppe i att etablera mäktig dygd. (Mästaren skrattar) (Applåder)

Lärjunge: Att inte erkänna de gamla krafterna är mycket viktigt, så kan vi be vördade Mästaren tala om hur man gör detta på ett bra sätt? Tack.

Mästaren: Ja, allt det jag just pratade om var om dessa saker. Erkänn inte de gamla krafternas arrangemang, och förneka hela den här förföljelsen som de arrangerade. De vill få Dafa-lärjungar mogna genom den här förföljelsendet är den sidan av det som har visat sig inför människors ögon. Den sidan som inte har visat sig är att om allting de vill göra lyckades, då skulle det vara någonting som framtiden inte kunde erkänna. Det som manifesterar sig här på den mänskliga sidan är mycket enkelt. Den sidan av er som har kultiverat färdigt vet vad som är i görningen, och jag erkänner inte något av de gamla krafternas arrangemang eller den här pågående förföljelsen.

Låt oss ta en extremt mikrokosmisk, enorm varelse i kosmos, en som inga Gudar kan känna till, den såg att de kosmiska himlakropparna skulle gå mot sönderdelning under en viss period, och på grund av en varelses instinktiva tanke att inte vilja gå mot sönderdelning, satte den lager efter lager av himlavalv i rörelse, såväl som lager efter lager av kosmiska kroppar inne i de där lager efter lager av himlavalv, ända ner till lager efter lager av universa inne i mängder av kosmiska kroppar och lager efter lager av varelser inne i mängder universa, och det medförde att de gigantiska Gudarna i de olika himlavalven arrangerade sätt att rädda sig själva. Från toppen till botten fanns det fler Gudar som deltog på nivå efter nivå, som gjorde ännu mer detaljerade arrangemang, hela vägen ner till den Trefaldiga världen. Eftersom den enda tanken kom från en extremt hög nivå trodde alla kosmos kännande varelser att det var Himlens vilja, och att det inte fanns någon tvekan om att de skulle lyckas fullständigt med att rädda detta storslagna himlavalv och denna kosmiska kropp från förstörelse. På grund av att arrangemangen som gjorts av Gudar på många nivåer av kosmiska kroppar var så minutiösa så såg dessa arrangemang så perfekta ut att de gjorde alla de många Gudarna upphetsade, de stärkte deras tillit och fick dem att tro att de slutligen hade en chans att bli räddade. Vid den tiden deltog tjugo procent av Gudarna från nivå efter nivå av varelser i den här saken, och det var så de gamla krafterna kom till.

De kännande varelserna vill inte bli förstörda och det är bara naturligt. Men lager efter lager av varelser inryms alla inom det väldiga himlavalvet, och genom historiens långa lopp hade allt framskridit mot slutet enligt Fas lag om bildande-varande-degenere­ring-förintelse, och ingen varelse eller faktor kunde undkomma det. När det gäller kännande varelser, när allting sönderfaller och det inte finns några förutsättningar för att liv ska kunna existera, då kan inte en enda sak existera. Det är mycket mer skrämmande än återbildandet av kosmos kosmiska kroppar. Fas lag om bildande-varande-degenerering-förintelse skapade alla elementen, materia och liv i det gamla kosmos, och etablerade samtidigt Fas lag om att allt skulle degenerera. Detta är försämringen inifrån alla element som kosmos består av, som manifesterar sig bland varelserna som degenereringen av standarden för tankar och uppförande, och när de en gång har sjunkit till en viss punkt är de bortom räddning, och därifrån går de mot det slutliga stadiet förintelse. De gamla krafterna pressade Gudarnas krafter och visdom till det yttersta i arrangerandet av vad de trodde var den mest perfekta framtiden, och blev så upphetsade att de fullständigt glömde en nyckelfråga: det vill säga, när kosmos framskrider till degenereringsstadiet befinner sig alla de kännande varelserna och elementen i kosmos, utan undantag, i processen degenerering varelserna, tänkesätten, elementen, och standarderna är alla orena och punkten där standarderna och allting hos varelserna blev dåliga kom gradvis under historiens ofantliga förlopp. Fas lagar och standarder har alla under historiens långa lopp förlorat sin ursprungliga storslagenhet och upprätta renhet, så de kännande varelserna är ännu mer maktlösa när det gäller att upptäcka denna typ av förändring. Det beror på att de där Gudarna som är på väldigt höga nivåer aldrig brydde sig om uppförandet hos varelserna nedanför dem, och ännu mindre brydde de sig om mina varningar under Fa-upprätandet. Med andra ord, hur bra idéerna än är som varelserna i kosmos kommer på för att rädda sig själva när kosmos har nått den punkten så är det fortfarande varelsers uppförande i degenererings- och förintelsestadiet och ligger under standarden för ”bildandevarande” i kosmos begynnelse- och mittenstadier; och den ligger ännu mer under det nya kosmos standard, vilken är oräkneliga gånger högre än i det gamla kosmos standard. Så inget av de saker de många Gudarna har gjort erkänns av något av det som är utanför kosmos. Under Fa-upprätandet genomkorsade jag alla himlavalven och såg att alla deras slutliga arrangemang hade brister och inte kan göras fullständiga eller harmoniseras. Under Fa-upprätandet genomkorsade jag också varje slutlig del av det som har att göra med de gamla krafterna, men jag upptäckte att den enorma varelsen som hade den enda tanken som ledde till gigantiska störningar av det sanna Fa-upprätandet inte är den slutliga varelsen, och det finns massvis med faktorer som är högre än den. Där var alla de gamla krafternas arrangemang plötsligt borta, alla deras arrangemang saknade grund, de kunde inte lösa någonting, och de försvann utan avslutning. Men alla de gamla krafternas arrangemang utgjorde verkliga störningar och demoniska hinder för Fa-upprätandet, och de har blivit till väldiga prövningar i Fa-upprätandet. I Fa-upprätandet vilseledde det alla Herrarna, Kungarna och de kännande varelserna, och trycket under Fa-upprätandet kom också från den direkta manipulationen av alla dessa kännande varelser och gamla krafter. När allt detta hade hänt, när de kännande varelserna såg allt detta, var det plötsligt som om de inte kunde tänka. De såg att allt det jag hade sagt från början och mina varningar under Fa-upprätandet var sant, och de blev chockade och mållösade förstod omedelbart att de kännande varelserna alla hade begått brott mot Fa-upprätandet. De hade alltid tänkt på mig som om jag kultiverade, eller till och med tog med sig mig som en kultiverare. Jag tror att de vid det här laget aldrig vågar tänka så igen.

Den här prövningen som de gamla krafterna arrangerade i människovärlden, på ytan är det att vara ansvarig gentemot kultiverare, gentemot Fa-upprätandet och gentemot mig, men i verkligheten var målet för det de arrangerade att vara ansvariga gentemot det de ville göra, och allt detta som de arrangerade är absolut inte vad framtidens nya kosmos skulle vilja ha, och på samma gång har det gjort enorm skada på det sanna Fa-upp­rätandet. Mycket av det som jag skulle ha velat ha förstördes med våld av dem. Historien har passerat, och det som är förlorat är svårt att få tillbaka. Kan de på något sätt bära ansvaret för allt det?!

Som utövare, om ni nu i denna prövning kan klara av att inte erkänna de gamla krafternas arrangemang, då kan ni ta er igenom. Och de som inte har gjort det bra, är inte slutsatsen att ni erkänner de gamla krafternas arrangemang? När ni en gång erkänner dem, är det inte som om ni är en av dem? Eftersom ni inte har gjort bra ifrån er mitt i förföljelsen så har det orsakat instabilitet bland utövarna och försvårat förföljelsen, så lägger inte ni också ved på elden och hjälper ondskan? Förneka dem, förneka fullständigt allting från de gamla krafterna!

Lärjunge: Varför vågar de gamla krafterna döda Dafa-lärjungar i förföljelsen?

Mästaren: Där finns två situationer. En är att de gamla krafterna i det förgångna tyckte att en sorts mentalitet uppstod bland Dafa-lärjungar, vilken är att när du en gång kultiverar i Dafa så tänker du att det är som att ha en försäkring, och det finns ingenting att vara rädd för, det finns inga sjukdomar och ingen död, det ena eller andra kommer inte att hända, och alla får bara välgång. Men när den mentaliteten väl uppkommer blir det problem. De gamla krafterna kommer att göra vad de vill göra, och så fort du omedvetet har erkänt deras arrangemang kommer de att ha ursäkter för att kontrollera dig och utsätta dig för olika typer av faror. Självklart, Dafa-lärjungar kommer inte att dö som vanliga människor, och även för dem som har gått bort i förtid är det som väntar dem det allra bästa, det är säkert. (Applåder) Så under den här perioden är vad de gör att ta bort ett fåtal först. Självklart, bland dem som har dött finns också det de hade arrangerat i tidigare liv. Vad är deras mål? Att låta dig få se att studerandet av Dafa inte är som att ha ett slags försäkring och att du fortfarande ska göra bra ifrån dig, och om man inte gör bra ifrån sig så är det ett problem. Så de gör en sådan sak, och det beror på att de ser personlig kultivering som viktigare än att bekräfta Fa. Dessutom gör de dessa saker i den här tiden under Fa-upprätandet då Dafa-lärjungar verkligen behövs för att rädda kännande varelser – orsakar de inte allvarliga problem? Hur många varelser kan en Dafa-lärjunge rädda medan han är i den här världen, eller hur? Är inte det att göra någonting dåligt?

De gamla krafterna kommer då och då att störa utövare, men tänk på hur viktigt det är att rädda kännande varelser! Varför måste de skapa all denna störning. Erkänn det inte! Eftersom ingen av dem är värdig att delta så var det jag ville att ingen av de kännande varelserna skulle störa, att de alla skulle vänta där, jag skulle ha gått framåt och rätat upp saker, och de värsta varelserna, hur dåliga de än må vara, och vilka misstag de än begick i historien, så kunde alla ha nått Fulländning om de bara stannade där de var. Skulle inte det ha varit fantastiskt?! (Applåder) Självklart, det skulle inte ha gjorts utan principer, eftersom jag skulle ha omvandlat allting som en Dafa-lärjunge var skyldig, till barmhärtiga återgäldningar till kännande varelser, och alla skulle ha getts den bästa kompensation. Om han inte kunde göra det, då skulle Mästaren hjälpa honom att göra det. När kosmos inte lever upp till standarden beror det på att alla de kännande varelserna inte lever upp till standarden, och jag skulle ha hjälpt alla kännande varelser att göra det, jag skulle ha hjälpt dig att göra det och jag skulle ha hjälpt honom att göra det. Skulle inte allting då ha blivit välvilligt löst? (Applåder) När alla varelserna inte är bra och inte längre rena så skulle jag ha hjälpt er alla att göra det. Så skulle inte det ha varit rättvist? Ni förstår logiken i det, eller hur? Men de insisterade på att göra saker på sitt sätt. Självklart, även i den sortens situation skulle det oundvikligen ha blivit reaktioner från varelser som påverkades i Fa-upprätandet, och det skulle ha uppkommit problem och störningar ur det. Det är naturligt, och från det skulle det ha skapats en del lidande och problem för mig i Fa-upprätandet, och det är också naturligt. Det kan jag acceptera och godkänna. Men att göra dessa saker systematiskt har allvarligt stört Fa-upprätandet, och det är något jag inte kan erkänna. Så hänger allting ihop.

För att tala ur en annan synvinkel, mina lärjungar, när de gamla krafterna kan göra vad de vill göra, är det inte för att ni tyst har samtyckt till det de vill göra? När de säger till dig att gå så går du, när de säger till dig att skriva något så skriver du det, när de säger till dig att göra något så bara gör du det, och när de arresterar och dömer dig så samtycker du bara hjälplöst och tyst till det. Det beror förstås på att du har fasthållanden i dig och inte kan släppa dem, men ju mer du inte kan släppa, desto allvarligare blir du förföljd, eftersom de elaka varelserna som kontrollerar och förstör Dafa-lärjungar kan se dina fasthållanden och vad du håller fast vid. Tvärtom, de lärjungar som har släppt liv och död är inte rädda för någonting, och de onda varelserna är rädda för dem. Men orsaken till att de kan släppa är att de har kultiverat väl.

Lärjunge: Jag vill verkligen att min familj och mina vänner ska kultivera i Dafa, men Fa-upprätandet är i de sista stadierna, så kommer du att arrangera för dem att återvända till Himlen med oss? Eller är det så att de kommer att kultivera i Dafa när Fa rätar upp människovärlden?

Mästaren: Jag kan verkligen inte berätta någonting för dig om det. För det första är det någonting som inte kan sägas och för det andra så har du fasthållanden. En del människor säger: ”När jag väl har Fulländats, vad händer om jag har det ena eller andra att ta hand om?” Vet ni hur Gudar ser på den eleven när dessa ord är uttalade? (Publiken skrattar) Och du vill fortfarande nå Fulländning? Men vet du vad? De som har tankar på Fulländning i sina sinnen kan inte nå Fulländning, för att inte tala om dem som vill nå Fulländning men inte kan släppa fasthållandet till saker som känslor och rikedomar. Sträva inte efter någonting och vinn naturligt! Alla de saker som Dafa-lärjungar gör idag är faktiskt det ansvar som har tilldelats er av historien. Gör bara det du ska göra öppet och med värdighet, och allting kommer att täckas. (Applåder) Så länge du tänker på att du vill nå Fulländning så kommer du inte att nå Fulländning … Och sedan säger du: ”Hur kan jag ge mig av när jag har den här saken som jag inte har tagit hand om, den saken som fortfarande måste tas om hand …”, vilket betyder att du inte vill ge dig av ännu. Se bara på hur många mänskliga tankar och fasthållanden som är knutna till dessa ord.

Lärjunge: Poesi är en form av mänsklig kultur. Varför har Mästaren valt att använda denna speciella form, poesi, för att undervisa oss och använda som en del i Fa?

Mästaren: Dessa saker från kinesisk kultur, liksom sakerna från världens andra kulturer, bibehölls för att människor skulle erhålla Fa. Beträffande att jag använder en viss del av kulturen så är det mitt personliga val det fanns inget speciellt tänkande, jag använde det bara som jag önskade. Ibland använder jag klassisk kinesiska för att skriva en del saker, och ibland använder jag poesi, rim, eller litterära verspar, och det finns också gånger då jag använder vardagsspråk, som nu är den gängse skrivformen. Faktiskt föredrar jag att skriva i klassiska former, eftersom de kan uttrycka saker verkligt klart och grundligt. Men naturligtvis är det som elever studerar nu för tiden vardagsspråk, och de skulle inte kunna förstå saker och ting om jag skrev på det sättet, så jag använder det mindre eller använder det inte alls. De gamla krafterna har knuffat mänskligheten till den här punkten. De har faktiskt skapat enorma svårigheter för kosmos Fa-upprätande och framtiden. Den Fa som jag lär ut till er integrerar saker från vetenskapen, och det är inte människors kultur, så vad kommer det att bli av den om den efterlämnas till framtiden? Ni vet, varför vill jag jämt använda de gamla klassiska kinesiska ordspråken för att undervisa? För att de inte har de där grejerna i sig. Men saker och ting är redan så här nu, och människor kan bara förstå de här principerna i den här sortens kultur, så jag kan bara undervisa på det här sättet. Vad beträffar saker och ting längre fram så måste vi bara vänta tills i framtiden för att fundera över dem.

Lärjunge: Du har sagt att allting i dagens samhälle förorsakades av Dafa-lärjungars tankar. Jag finner ofta att mina egna fasthållanden har gjort saker och ting ännu värre. Får jag fråga Mästaren hur jag kan bryta mig loss från det här?

Mästaren: Det är ingen stor sak om du inte har gjort bra ifrån dig. Gör bara saker bra nästa gång och försök komma på var problemet låg. Det finns ett uppenbart fenomen i er kultivering, vilket är att efter att ni inte har gjort en sak bra så är ni bara överväldigade av ånger, istället för att göra om och göra rätt. Om ni ångrar det för mycket så är det ett annat fasthållande. Så fort ni har gjort fel, och sett var det var fel, och erkänt det, gör det då bättre nästa gång, och gör om det. Om ni snubblar och faller och bara ligger kvar där istället för att resa er (publiken skrattar), då är det inte bra.

Lärjunge: Efter att ha hört Mästaren lära ut Fa på morgonen kände jag mig väldigt ledsen inombords. Jag vill fråga Mästaren, lärde du ut dessa Fa-sanningar innan de inträffade?

Mästaren: Nej så är det inte. Just nu är det många saker som jag inte lägger mig i, eftersom ni själva måste gå era egna vägar väl. Så är det för alla. Det är vad ni kommer att lämna efter er efter att ni har nått Fulländning i framtiden och också en chans för er att skapa mäktig dygd. Det ni gör bra är allt som ni har bekräftat och upplyst er till. Ordna den delen och ta bort det oönskade grumset, och den kvarvarande essensen är vägen till din framgång. När det gäller Fas sanningar som jag lärde ut nu på morgonen så lär jag ut dem endast när det som grupp är på väg att uppstå avvikelser. Om de bara var isolerade företeelser som inte var av så stor vikt så skulle jag inte nämna dem, och utövare skulle snabbt hantera det bra. Även med den saken som jag talade om på morgonen så vet jag att ni till slut kommer att förstå den väl, men förlusterna skulle ha blivit fruktansvärda och jag skulle förlora några Dafa-lärjungar. Därför ville jag prata om det. (Applåder)

Lärjunge: Vördade Mästare, utövare använder internet för att utbyta förståelser och erfarenheter. Är detta forum bra eller dåligt?

Mästaren: Jag tror inte att det är något problem utanför Kina, men tala inte i detalj om det ni gör för att bekräfta Fa. Om det är i Kina så är det bättre att ni prioriterar er säkerhet och inte låter de gamla krafterna utnyttja luckor. Det är inte en fråga om att vara rädd eller inte, det handlar om att inte låta ondskan utnyttja några luckor.

Lärjunge: Om våra tankar är väldigt rena och rättfärdiga, då har de gamla krafterna inget sätt att störa oss. Så om det finns störningar, reflekterar det vårt kultiveringstillstånd?

Mästaren: När det kommer en störning så är den vanligtvis orsakad av de gamla krafterna. När vi gör allting rättfärdigt, ska vi då förvänta oss att det inte finns några störningar? Det kan bara minska många av förlusterna, eftersom era luckor skulle utnyttjas på grund av det faktum att ni själva fortfarande har element som inte kan upptäckas, och de gamla krafterna insisterar på att tvinga fram det de vill göra. Samtidigt finns det en del elever, speciellt elever från den tredje gruppen, som fortfarande har en viss mängd karma, så de skulle använda dessa saker för att utnyttja luckorna. Men hursomhelst, Mästaren erkänner dem inte. Och du ska inte heller erkänna dem. Gör saker och ting på ett upprätt och värdigt sätt, förneka dem, och stärk dina upprätta tankar lite. ”Jag är Li Hongzhis lärjunge, jag vill inte ha några andra arrangemang, och erkänner dem inte”då vågar de inte göra det där. Så allt kan lösas. När du verkligen kan göra det, och inte bara säga det, utan sätta det i verket, kommer Mästaren definitivt att stå upp för dig. Dessutom finns det många Fa-väktare runt Mästaren, det finns många Buddhor, Daos och Gudar, och det finns ännu större varelser, och de kommer alla att delta, eftersom påtvingad förföljelse som inte är godkänd är ett brott, och kosmos gamla lagar tillåter det inte heller – irrationell förföljelse är absolut inte tillåten, och de gamla krafterna vågar inte göra det om situationen är sådan. Så du ska göra saker och ting så rättfärdigt du kan.

Någon kanske tänker: ”Nu när vi har gjort saker och ting upprätt och gjort dem bra, så kan det inte bli några fler prövningar alls från och med nu.” Kanske leder denna din tanke till att de skapar prövningar för dig, eftersom de gamla krafterna tror att det är en annan form av att erkänna dem. ”Aha, han vill att det inte ska existera, och han vill vara bekymmerslös. Det fungerar inte. Den tanken som han har måste tas bort.” Är inte det att dina luckor utnyttjas? Faktum är att så länge du kan upprätthålla ett mycket upprätt sinnestillstånd i ditt dagliga liv så kommer du för det mesta att klara dig bra.

Lärjunge: Kommer vi fortfarande att känna Mästaren efter Fa-upprätandet?

Mästaren: Mästaren har ett självständigt system. Ni är alla varelser inne i kosmos, och hur stort kosmos än är så är Mästaren inte inuti det. Jag är inte en del av allt detta, men jag har ett eget självständigt system, jag behöver ingenting i detta kosmos och behöver inte sätta in någonting i det, jag har ett eget självständigt självförsörjande system. Med andra ord kan ingen varelse i kosmos se mig, och ingen varelse kan känna mig. I verkligheten är jag formlös och för vilket internt eller externt element som helst så existerar jag inte, det skulle vara detsamma som icke-existens, ändå kan jag visa upp min bild på vilken kosmisk nivå som helst, vilket är höjandet av denna bild som ni kan se idag till olika nivåer. Det är så här bland människorna, såklart, och i framtiden kommer den kanske att vara mycket ungmin fysiska kropp är väldigt ung. För att tala i mänskliga termer så finns på varje nivå en bild som har höjt sig baserat på den här grunden, den ser helt och hållet ut som jag, förutom att det verkar som om ju mer mikrokosmiska elementen är som formar den, desto större är dess volym. Självklart kan jag också komprimera varje nivå till en kropp och bli större eller mindre på samma gång, och jag kan också dela kroppen i oändlighet. Det är den generella idén. (Applåder)

Lärjunge: Efter Fa-upprätandet och när lärjungarna har Fulländats, kommer det fortfarande att finnas tillfällen att förbättra sig?

Mästaren: Du har tagit upp tiden efter Fa-upprätandet när alla lärjungar har nått Full­ändningkommer det fortfarande att finnas möjligheter till att förbättra sig? Jag har faktiskt talat om allt det här. Din guowei är bekräftad och upplyst till under kultivering, eller med andra ord, vilken guowei du än kan nå så erhålls den genom kultiveringsprocessen. Du vill fråga: ”Nu när jag är i Himlen, kan jag fortsätta att kultivera och förbättra mig?” Det finns element och mekanismer för det ändamålet men att förbättra sig bara lite grand är ett avsevärt långt och gigantiskt projekt. Det är inte så lätt som det är här på Jorden. Men ingen vågar komma till Jorden, eftersom du efter att ha kommit hit kanske inte råkar stöta på en Gud eller en Buddha som kommit till världen för att rädda människor. Efter att du har kommit ner så kommer ditt sinne att torkas rent, och du kommer inte att veta någontingdet finns en risk att du till och med kommer att vara emot kultivering. Så ingen vågar komma.

Lärjunge: För Dafa-lärjungar som helhet, vilka är några av de mest grundläggande områdena och bristerna som behöver förbättras?

Mästaren: För Dafa-lärjungar som en kropp, när ni i processen med bekräftandet av Fa samarbetar i harmoni så är Fa-kraften stor. Om ni gör saker som grupp eller gör saker individuellt är det ni gör samma sorts sak, och det är vad vi menar med ett väsen. Ni klargör alla sanningen, sänder upprätta tankar och studerar Fa, så detaljerna i de saker ni gör är olika men rollfördelningen är ordnad, sammantaget finns det en form, och var för sig finns det partiklar. När ni som ett väsen har en del problem så kommer Mästaren definitivt att tala om dem, och när det inte finns något uppenbart problem så kommer Mästaren inte att säga någonting. Så när det inte påverkar situationen för hela väsendet så säger jag ingenting.

Lärjunge: Respekterade och käre Mästare, var snäll och rädda mig. Jag har stora synder, därför har jag en utvecklingsstörd son.

Mästaren: Mästaren kommer definitivt att rädda alla kännande varelser i den här världen. (Applåder). Jag kommer att använda olika former av räddning under olika tidsperioder och på olika sätt.

Lärjunge: Mina tankar var inte så upprätta i mina drömmar och jag är rädd att jag har skadat en varelse.

Mästaren: Oroa dig inte, en dröm är bara en dröm, en dröm är inte kultivering, och det behöver inte nödvändigtvis vara så som du föreställde dig. Så länge du kan slutföra kultiveringen kommer Mästaren att tänka ut sätt att på ett perfekt sätt lösa alla de misstag du har gjort. (Applåder) Tänk inte på de där sakerna. Om du tänker på dem för mycket kommer det att bli till ett fasthållande och du kommer inte att kunna kultivera.

Lärjunge: Får jag fråga vördade Mästaren, finns det under Fa-upprätandet en fråga om att balansera hur viktiga och hur akuta brådskande saker är när man gör dem, och hur ska vi hantera detta på rätt sätt?

Mästaren: Det där handlar om specifika saker. Och specifika saker, de tillhör alla skapandet av er mäktiga dygd och de är en del av de vägar som ni måste vandra och vad ni gör på egen hand. Självklart måste ni väga viktigheten mot brådskan, och själva prioritera saker. Om ni inte prioriterar väl, då kan det påverka det ni behöver göra, för jag säger er, allt det ni gör är för er själva. Att kunna prioritera saker och ting väl är i sig anmärkningsvärt, och det kommer att göra att ni går vägen på rätt sätt, och det är mäktig dygd. Det är svårt för mig att tala om detaljerna. Mästaren kan inte ta ifrån er chansen att fullända era egna vägar.

Lärjunge: Jag förebrår ofta mig själv för att inte kunna kultivera ett hjärta av Shan och jag känner mig nedslagen och apatisk, särskilt när det gäller de vänner och bekanta omkring mig som vägrar ta emot Dafa-material.

Mästaren: Jag kan säga dig, vi är kultiverare, så du ska behandla alla kännande varelser omkring dig så barmhärtigt du kan. Kanske har vissa människors förutbestämda chanser inte mognat ännu. Kanske har en del människor blivit förgiftade riktigt djupt men fortfarande kan räddas. Naturligtvis finns det också några som inte kan räddas, men de allra flesta kan det. Just nu kan du inte se skillnad på dem. Jag tycker absolut inte att du ska bli nedslagen eller apatisk. Gör detta med Shan oavsett vem det är, och med Shan som kan smälta stål kommer du att kunna göra det bra.( Applåder)

Lärjunge: Många länder luras av Kinas ekonomiska fasad, och det har blivit till ett stort hinder i vårt klargörande av sanningen för regeringar i olika länder och för affärsvärlden. Vi hoppas att vördade Mästaren kan ge oss några riktlinjer inom detta område.

Mästaren: Ja, den kinesiska regeringen har använt en fjärdedel av landets och folkets ekonomiska resurser till att förfölja Falun Gong. Om det inte vore ekonomiskt starkt, skulle de då kunna förfölja Falun Gong? Skulle folket i det samhället lyssna på deras befallning? Skulle en människa göra något mot sitt samvete bara för att någon sade till honom att göra det? Allt beror på att det är fullproppat med pengar. Och vad beror det på att så många medier och regeringar i det internationella samfundet är så tysta om det här, och varför kan de blunda för denna katastrof? De har en massa intressen och mycket att vinna inblandat i det här.

Under den här onda förföljelsen är allting i Kina, vare sig det gäller befordran inom staten eller företagens avkastning, allt knutet till Falun Gong. Och detta innefattar även studenternas inträdesprov och akademiska betyg vid examen, allting måste vara knutet till Falun Gong. För att kunna förfölja Falun Gong har en stor del av pengarna avsatts till allmän säkerhet, politisk rätt, rättsväsendet, utrikespolitik, den onda 610-byrån och säkerhetsagenter. Och för att kunna lura människor har en stor del investerats i olika propagandamaskiner, i radio, TV, dagstidningar, konst och litteratur, kulturevenemang, och till och med i blockerandet av TV, radio och datornätverk. Ett stort antal agenter skickades ut runt om i världen för att förfölja Falun Gong. Men de människorna tog pengarna med sig utomlands och sedan, så fort pengarna kom in på deras privata konton så startade de genast immigrationsprocedurer”I normala tider, om jag ville lämna landet så skulle de inte låta mig göra det, men nu får jag pengar för att göra det ... Det är verkligen bra. Men hur kan jag begå brott i ett sådant samhälle? Det är bäst att jag håller bakdörren öppen.” De trick som använts i förföljelsen är de dummaste, men de skäms inte för att spendera folkets pengar som intjänats med svett och blod, och vända sig om och förfölja folket, och summan de har gjort av med är rätt enorm.

Nu verkar det som om så länge Falun Gong-frågan inte är löst så kommer det samhället inte att ha något hopp om förändring och ingenting kan stabiliseras, eftersom det är helt fokuserat på Falun Gong och inte har tid att bekymra sig om någonting annat. Det existerar helt för Falun Gong. Det värdelösa maskineriet arbetar helt för Falun Gongs skull, vad annat kan det göra?

Allt detta möjliggörs av utländska investeringar, och de gamla krafterna gjorde det. De använder bara pengar för att stötta upp ondskan. Under den här perioden när ondskan förföljer Dafa investerar ni pengar där. Det handlar om de där människorna med en massa pengar som väljer sin framtid, och medvetet kastar bort sina pengar. Att i den här förföljelsen investera era pengar där är detsamma som att stödja ondskans förföljelse, och ni har begått en synd. Om det inte fanns någon förföljelse av Dafa där borta i Kina så skulle det inte spela någon roll hur mycket pengar ni investerade. På ytan vet människorna inte, men människor har en sida som är medveten. Ni kan egentligen inte säga att ni inte visste.

Lärjunge: Om de som är ansvariga för Assistentcentra eller Falun Dafa-föreningar inte kan hålla jämna steg med Fa-upprätandets framåtskridande och inte kan lyssna på kritik …

Mästaren: Är situationen sådan för våra Assistentcentra och Falun Dafa-föreningar? Ni behöver, handen på hjärtat, se djupt inom er själva och lyssna till utövarnas förslag med rätt attityd. Men om vi vänder på det, stämmer det inte att utövare saknar någonting när det gäller hur de har sett på saker och ting? Om du hade den rollen, hur skulle du klara det? Detta är ingen kritik, låt oss bara lägga saker åt sidan och ta en titthar de verkligen problem eller är det så att vårt eget sätt att tänka över problemen inte beaktar helheten. Eller om de verkligen har stora problem, då, eftersom det är de som är ansvariga för ett Assistentcenter så finns här en fråga att fundera över. Deras ansvar är till och med större, för om en Dafa-lärjunge rensas bort på grund av deras misstag så anser jag att den synden bara är alltför enorm. Naturligtvis kommer det inte att bli så allvarligt eftersom Mästaren fortfarande finns där och vakar över saker. Men ni kultiverar alla och hur som helst kan ni inte ta med era egna brister, fasthållanden och saker som ni inte kan släppa, till Fulländning. Så vad ni än gör måste ni först och främst tänka på Dafa och inte lägga alltför stor vikt vid era egna saker.

Så jag ska också påpeka i förbigående att de människorna som har ansvar på olika platser faktiskt också är kultiverare och ni ska inte anse dem vara Mästare eller anse dem ha så höga standarder. Det är lätt att göra misstag med vissa saker, så bara dela era tankar med varandra när det händer och diskutera lite. När ni verkligen ser på saker ur perspektivet att vara ansvarig gentemot Fa och verkligen har ett hjärta som kan smälta stål, så tror jag helt enkelt inte att saker inte kan hanteras på ett bra sätt. Och insistera inte på att en annan utövare inte är bra utifrån några fastlåsta begrepp som du harjag, din Mästare, tror att han är bra. Och tänk inte att det är svårt att kommunicera. Ingendera sidan har levt upp till ”stor medkänsla och barmhärtighet” när saker görs. Om du verkligen kan förkroppsliga stor medkänsla och barmhärtighet så tror jag att de sakerna som inte är rätt absolut kommer att bli korrigerade.

Lärjunge: Är våra ansträngningar att klargöra sanningen för kineser utomlands mycket bristfälliga? Speciellt i västra USA finns det många kinesiska organisationer och många kineser från Kina. Är det deras ödesförhållande att kunna befinna sig utomlands?

Mästaren: Man skulle kunna säga så om ödesförhållandet, men beträffande dem som har en positiv effekt och dem som har en negativ effekt så finns båda delarna, och det är precis så de gamla krafterna arrangerade det. Jag erkänner det inte alls. För en stund sedan sade jag att alla i världen tillhörde min familj. Erkänn inte de gamla krafternas arrangemang, och gör så mycket som möjligt för att klargöra sanningen. Vare sig det är västra USA eller östra USA så borde vi göra så gott vi kan. Men Mästaren föreslår inte att ni lägger allt annat åt sidan, det skulle inte fungera om ni struntade i allting annat. Använd istället er tid väl och gör så gott ni kan med att rädda människor. En annan sak är att den kines som ni har räddat, han kommer att gå och berätta för andra också, så det ger honom chansen att få en del meriter. I den här förföljelsen har människor begått synder och de har haft en hjälpande hand i den här förföljelsen och underblåst ondskans ursinne, så de kommer att ges en chans att sona sina synder. Och efter att de har upptäckt sanningen kommer de att tala om det överallt, och det kommer att sona deras synder, så ni ska göra ert bästa.

Lärjunge: När det hölls val i vårt distrikt fanns det människor som hjälpte några kongresskandidater som stödjer Dafa. Men en del tyckte att vi inte borde blanda oss i politik och att vi inte borde förlita oss på att vanliga människor ska göra saker för Dafa. Är det en riktig förståelse?

Mästaren: Det är i princip korrekt, men i den här specifika saken bör ni se på det så här. Om du säger att Dafa-lärjungar inte kan blanda sig i det vanliga samhällets politik så skulle jag säga att det inte är rätt till 100 procent. Vad jag sade till er var att Dafa inte blandar sig i politik. Och många av våra Dafa-lärjungar arbetar inom politiken, det är deras jobb. Så om det är ett regeringsval, borde ni delta i det? Om ni deltar i det och lägger er röst, ja då har ni blandat er i politiken. En Dafa-lärjunge som kultiverar i det vanliga samhället innebär att ni gör så gott ni kan med att kultivera, samtidigt som ni anpassar er till det vanliga samhället, och då blir det inga problem. Ni tillhör också det vanliga samhället. Och att det vanliga samhället existerar är nödvändigt för Dafa, för kosmos och för kännande varelser. Vi kan bara hjälpa till att upprätthålla det och kan inte störa det. När det är dags att rösta, gå bara och rösta, det är inget problem. Om du säger att du är personlig vän med en viss kongressledamot och du vill hjälpa honom att göra någonting, då kan det naturligtvis finnas saker som har med valet att göra och du skulle göra volontärarbete, det spelar ingen roll. Men vår Dafa som helhet blandar sig inte i politik och vi kan inte göra någonting politiskt i Dafas namn. För Dafa-lärjungar borde första prioritet vara att bekräfta Fa.

Förra gången när det hölls val i Taiwan bad jag en veteranutövare att ringa personen som har ansvar för Taiwans Dafa-förening att göra klart för allmänheten att Dafa-före­ningar inte tar någon ställning i val. Om en enskild utövare vill stödja någon så är det hans ensak och det representerar inte Dafa. Det fanns Dafa-lärjungar som stödde båda partierna. Falun Dafa-föreningen har ingen politisk åsikt vad gäller valet av något parti och blandar sig inte i. Som enskilda utövare kan ni stödja vem ni vill. Så fungerar det.

Lärjunge: Nyligen har det funnits en stor press när det gjorts Fa-upprätande arbete. Det känns som ett osynligt tryck. Jag vet inte om den här känslan har något att göra med den allmänna situationen för Fa-upprätandet.

Mästaren: Jag tror att de gamla krafterna som ännu inte har blivit upprätade av Fa verkligen har känt att pressen blir allt starkare, och ju närmare slutet, desto större press finns det på den sidan som det verkar på. Så ibland skapar detta en komplicerad situation för oss, och det är bara så det är. Sänd bara mer upprätta tankar för att driva bort störningarna, och se det inte som någonting viktigt. Faktiskt ser jag just nu någonting mycket klart, och ni ser det också klart, och det är att ingen kan skada Dafa. Allt hopp om att skada den är förgäves, och ingen skulle kunna röra den även om jag, Li Hongzhi, inte fanns här. Var och en av er är som en assistent, var och en av er är en Dafa-partikel, var och en av er är nedsänkta i och härdas i Fa, och var och en av er vet vad ni ska göra. Dafa-lärjungarna i Kina har redan bekräftat, i sina handlingar och utan fördelen av Mästarens närvaro, att Dafa är oförstörbar. Så länge ni gör vad Dafa-lärjungar borde göra så kommer allting att få en lösning.

Lärjunge: Mästaren sade till oss att vi borde ha enorm Ren, men emellanåt hänger jag fortfarande upp mig på småsaker.

Mästaren: Ändra då bara på det. Du borde visa Shan och Ren, och tänka mer på andra, och här bland människorna kommer det att bli en vana för dig. Jag tycker inte om när ni förebrår er själva, det är fullständigt meningslöst. Jag ska upprepa det jag sade: om du har fallit, ligg inte bara där, res dig med en gång!

Lärjunge: Om någon identifierar sig med Zhen-Shan-Ren, men inte med Falun Gong, vilket kommer slutresultatet att bli för honom?

Mästaren: Faktiskt, jag säger er, ni borde inte lägga alltför mycket vikt vid vad vanliga människor säger, eftersom många vanliga människor inte är rationella. Människor, ni vet, är påverkade av många begrepp i det vanliga samhället, och de formar hela tiden olika begrepp som allvarligt påverkar deras ursprungliga natur och sanna tankar. Så de saker som en del människor säger verkar rätt men är faktiskt fel, inte uppriktiga eller dåligt genomtänkta. Tro inte att vanliga människor är lika rationella som ni är. Många, många människor är ganska oförnuftiga just nu, och faktiskt var ni också sådana i början. (Publiken skrattar) Ni blev förnuftigare först efter att ni mognat och dåliga saker hade avlägsnats. När en vanlig människa börjar förstå saker eller avgör om något är bra eller dåligt, så görs det på en mycket ytlig nivå. Även det han säger till sin familj och till människor som har gjort mycket för honom låter riktigt, men är faktiskt fel, det är inte uppriktigt, han håller inte sina löften och han undandrar sig ansvaret för alla konsekvenser. Så tänk inte att det är viktigt. Om du vill rädda honom så måste du hjälpa honom att bli rationell.

Lärjunge: För att anpassa oss till vanliga människors sätt när vi klargör sanningen för Kina så lägger vi det sanningsklargörande materialet tillsammans med innehåll som överensstämmer med vanliga människors fasthållanden. Hur ska vi handskas med detta på ett riktigt sätt? Även om en del osunt innehåll stämmer överens med vanliga människors fasthållanden så borde det ändå inte användas, eller hur?

Mästaren: Några elever har faktiskt nämnt det här för mig: när några av våra elever som inte trädde fram tidigare eller som inte har gjort bra ifrån sig, träder fram, vill de genast göra fler bra saker för att kompensera sina misstag med mer meriter. Men de hade innan fallit ner i nivåer så nu finns det en klyfta mellan dem och de utövare som har varit en del av Fa-upprätandet hela tiden; men den här klyftan är ingenting som personen kan se, även om andra lärjungar kan se den, och den visar sig särskilt i specifikt Fa-upprätande arbete eller förståelser. Så när han gör visst Fa-upprätande arbete eller säger vissa saker så kan andra utövare uppfatta det här. Nu säger jag inte att de här utövarna inte är bra, jag har sagt att om du faller så stig upp och fortsätt gå framåtMästaren kommer inte att överge dig och du får inte förlora tillförsikten. Det finns fortfarande möjligheter och jag kommer hur som helst att rädda dig. Saknar du nu fortfarande tillförsikt? (Applåder) Så ni utövare som alltid har gjort bra ifrån er, ni borde hjälpa dem med vänlighet och inte använda sådana allvarsord som ni gör mot andra utövare. Även om det inte finns någon avsikt bakom dina ord kanske han hör dem annorlunda, så du ska tala vänligt och berätta för honom hur han ska göra saker. Naturligtvis ska du inte låta honom märka detta, för när han upptäcker det kommer han att känna det som om ni behandlar honom annorlunda och då kommer det att skapas hinder i hans sinne och orsaka problem i hans tänkande. En del av våra utövare som har trätt fram nyligen bör också fästa lite uppmärksamhet vid det här problemet det är nyttigt att lyssna till andras råd, det är när allt kommer omkring kultivering. Uppriktiga råd är svåra att ta, men de är bra för dig.

Lärjunge: Förutom att producera stora mängder med sanningsklargörande filmer, kan vi också göra ett litet antal sunda filmer för att tillgodose vanliga människors olika behov?

Mästaren: Jag måste säga er, vi har faktiskt inte tid med det just nu, eftersom Dafa-lärjungar ger sitt yttersta för att bekräfta Fa. Om de gjordes så kommer de att gagna vanliga människor, ingen tvekan om det – vanliga människors kultur glider utför. Men det är inte något ni ska göra idag. Det ska göras i nästa skede i framtiden. Så just nu ska Dafa-lärjungar lägga ner mer på, och göra mer på området att klargöra sanningen.

Lärjunge: Ska vi placera stora mängder sanningsklargörande program på internet så att Dafa-lärjungar i Kina kan använda dem för att producera VCD?

Mästaren: Naturligtvis skulle det vara bra. Och inte bara ska ni göra det, ni ska också göra det i stora mängder om ni kan. Kinesernas sinnen har blivit så djupt förgiftade och ni behöver verkligen hjälpa dem att få veta sanningen. Låt dem få veta att vi inte är ute efter något politiskt mål, och att vi är oskyldiga men ändå förföljs. Om man ser på det från en vanlig människas perspektiv så vill vi verkligen berätta för världens människor om vilka vi är. Och ur ett Fa-perspektiv frälser vi dem verkligen, räddar dem från ödet att bli eliminerade på grund av det.

Lärjunge: När Fa-upprätande lärjungar bekräftar Fa är det förutom deras egen Full­ändning också att bekräfta Fa för andra varelsers skull?

Mästaren: Andra varelser … du behöver inte oroa dig för dem just nu. (Mästaren skrattar) Men jag kan berätta för er att runt den 20 juli 1999, när de myllrande horderna av ondska pressade nedåt så kontrollerade de faktiskt alla de onda människorna i världen. Alla de vanliga människorna kontrollerades också, och inte bara människor, utan till och med djur och växter kontrollerades. Man kunde se att till och med varje grässtrå och varje träd tycktes hysa mycket illvilja mot oss. Under det andra året var saker bättre eftersom all den ondska som hade pressats nedåt hade rensats bort, och vid den tiden fanns bara den delen kvar som var i Kina, och det rensades snabbt bort bit för bit. Just nu är världens människor det allra viktigaste, eftersom ingen är i världen idag utan en stor orsak.

Lärjunge: Jag har två frågor. Jag känner det ofta som om jag har bråttom varje dag, varje dag är jag upptagen med att göra saker och ändå är resultaten inte bra. Och ibland känner jag mig likgiltig inför visst Dafa-arbete och att rädda medutövare. Hur ska jag förändra det här tillståndet?

Mästaren: Jag kan bara säga till dig att planera din tid förnuftigt. Allas tid är begränsad, och Mästaren vet om detta. Så [du borde fundera ut] hur du kan lägga upp din tid på ett förnuftigt sätt. Du måste rädda dina medkultiverare och Dafa-lärjungar – vi kan inte låta ondskan otyglat förfölja dem hej vilt. Faktiskt, jag ska berätta för er, att alla sätt som de använder för att förfölja Dafa är så idiotiska de kan bli, och när ni ser tillbaka på det så kan du se att det är sant, eftersom det är så de gamla krafterna arrangerade det. Hur kan de arrestera andra länders medborgare? Vet ni vad? När ni klargör sanningen och när amerikaner väl får reda på det här, så kommer den amerikanska allmänheten att bli rasande. Ända sedan reformerna och öppnandet mot Väst har den kinesiska regeringen rådbråkat sin hjärna för att visa världen hur framstående den är, så att människor kommer att gå med på existensen av **** partiets styre. Stämmer det inte? Men när det gäller det västerländska samhället, särskilt den amerikanska allmänheten, så hade de redan en känsla av avsky för **** partiet. När de gör de där sakerna så gör det bara att amerikaner får ännu negativare känslor, och det får de andra nationerna världen över att känna sig ytterst negativa mot dem. De förlorar människors hjärtan även i andra länder nu när de ständigt gör dessa idiotiska saker.

Lärjunge: Vi har fortfarande inte gjort bra ifrån oss när det gäller att ta hela kroppens kraft i bruk, och ibland känner jag att huvudkoordinatorerna eller ansvarspersonerna inom Falun Dafa-föreningen inte gör saker enligt Fa. De vill inte släppa sina tyglar och tillåta andra att göra saker, och vi har problem med att hitta en gemensam grund i våra diskussioner. Sedan hör vi att de har blivit personligt utvalda av vår vördade Mästare, så ibland måste vi stödja dem fastän vi vet att de har fel. (Publiken skrattar)

Mästaren: Redan mycket tidigt i fjol hade jag sagt till utövare i varje Falun Dafa-före­ning att släppa tyglarna när det gäller individers bekräftande av Fa, och att var och en måste gå sin väg i bekräftandet av Fa. Våra utövare kanske inte kan ha rätt 100 procent av tiden men våra koordinatorer, hörde ni det här. Utövare tänker så härhörde ni det allihop? Ni är själva kultiverare, så klart, och Mästaren kan inte förvänta sig att ni gör saker perfekt utan några fel, men nu när utövare har dessa tankar, vänd er inte om och klandra demde gör det för Fas skull, och jag kan se deras budskap i varje ord och i varje rad. Det är inte för deras egen skull, det är för Fa. (Applåder)

Lärjunge: Att göra investeringar kan ge pengar. Men en del utövare tycker att de pengar som vi kommer att tjäna om två eller tre år kommer för sent för att kunna användas, och att om vi har lite pengar kan vi lika gärna använda dem nu för att rädda människor.

Mästaren: Det verkar ganska förnuftigt på ytan, men i verkligheten är det ändå att gå till ytterlighet. Jag tycker inte att ni kan försumma era liv och ignorera allting. Jag säger till er att det ni lämnar efter er nu är kultiveringsvägen för människor i framtiden. Om alla människor i framtiden går till ytterligheter på det här sättet och inte bryr sig om sina arbeten eller affärer, eller till och med går och tigger mat medan de bekräftar Dafa, så kulle det absolut inte fungera.

Du ska se till att ditt liv är ordnat, och du ska sköta ditt arbete väl. Jag säger dig, du är en samhällsmedborgare och du ska göra så gott du kan när det gäller att väl utföra allt som du ska göra på vilket jobb du än har i samhället, du ska vara en bra människa var du än är, och på så sätt få alla människor i samhället att säga att du är en god människa. (Applåder) Gå inte till ytterligheter när du gör saker. Varje aspekt på den väg vi går på måste vara upprätt.

En del människor säger: ”Jag planerar att tjäna en stor summa pengar, som senare ska kunna användas för Fa.” Det vattnet långt borta kanske inte släcker den akuta törsten, men det är inte fel av er att planera några saker som hör till er vardag. Ni behöver inte tala om att tjäna en viss summa till att använda för Dafani behöver inte tänka på att ge det till Dafa. Om ni vill tala om att göra en del stora affärer, och tjäna en massa pengar på dessa stora affärer, så är det bra nog (publiken skrattar), och ni behöver inte nämna Dafa. Den sista delen låter alltid långsökt för mig. (Publiken skrattar) Orsaken är att jag har sagt er att det går bra för Dafa-lärjungar att tjäna en massa pengar, och ni kan ha vilket yrke som helstdet är inget problem. Det är bara det att i allting du gör så måste du följa ditt samvete och vara en god människa. (Applåder)

Lärjunge: När dålig energi kommer över mig så kan jag känna den, och jag försöker sända upprätta tankar för att hindra den onda kraften, men jag blir dåsig och sömning och får tecken på sjukdomskarma. Hur kan jag stoppa den dåliga energin?

Mästaren: Du är för rädd för den dåliga energin. Om den kommer kan du lösa upp den, och lösa upp den till ursprungligt qi för egen användning. Jag ska berätta någonting för er: innan jag spred Fa, och innan elementen från höga nivåer kom hit, fanns det inga gamla krafter, och på den tiden hade jag andra sätt att hantera kyla. Jag tänkte så här: ”Du är kall, och du försöker göra mig kallförsöker du få mig att bli iskall? Jag ska bli ännu kallare än vad du är, jag ska göra dig kall.” (Publiken skrattar. Applåder) Eller: ”Du försöker få mig varm. Jag vänder på det och gör dig varmså varm att du inte står ut med det.” Jag berättar bara principen för er. Ni kanske inte kan göra detta. Men ni ska hantera det med upprätta tankar, och ni ska inte vara rädda för det. Jag förklarade bara något, men agera inte oförnuftigt! När det gäller en del nya elever, bli inte rädda om någon verkligen sänder en del dåliga saker. Du är en Dafa-utövare du har Mästaren och Fa! Kanske var du skyldig det någonting från tidigare, så betala bara tillbaka det. Men du är en kultiverare så du ska släppa din oro, och Mästaren kommer definitivt att ta hand om dig. Även om det kan få in vissa saker i dig kommer Mästaren snart att vända det till någonting bra för dig. (Applåder) Mästaren kommer att ta hand om dig eftersom du är en kultiverare. Men om du blir fäst vid det, om ditt fasthållandeutvecklas ”Jag är inte rädd nu. Jag har Mästaren som tar hand om det. Hit med det!” (publiken skrattar)då är ditt tänkande om total förtröstan återigen ett fasthållande. Och när Mästaren ser det här fasthållandet kommer han inte att ta hand om dig, och han kommer att vänta tills du först har släppt det här fasthållandet. Jag berättar bara principen för er. Kultivering ... kultivering handlar om sinnet, inte sant? Du kan inte ta lättare på det och sluta sköta dig själv väl. Hantera allting med upprätta tankar, och var inte rädd för någonting ”jag kultiverar i den upprätta Fa, så vad har jag att vara rädd för?!”

Anledningen till att så många av eleverna i arbetsläger har blivit svårt förföljda är deras rädsla. Det är lätt att bara prata om det, men saker och ting är annorlunda i den sortens ondskefulla situation och när du befinner dig under den sortens tryck. Men hursomhelst är du någon som går framåt mot gudomlighet, så vad ska du göra?! Givetvis, av dem som har dött där finns också fall som arrangerades i historien av de gamla krafterna. Till exempel, under de elevernas senaste livstid kan de gamla krafterna ha sagt: ”Om du vill erhålla Dafa när Dafa lärs ut så måste du dö på det sättet. Annars låter vi dig inte få komma in.” Utan tvekan gick eleverna vid den tiden med på det, de skulle gå med på att bli misshandlade till döds när den tiden kom. Självklart jag ger er bara ett exempel. I historien har de verkligen utnyttjat många många sådana här kryphål och gjort många arrangemang.

Det finns ännu en anledning till att det händer: historien är så lång. Ni har sett att några av de onda polismännen i arbetslägren har dödat så många av våra Dafa-lärjungar i förföljelsen. Om det här inte hade inträffat under Fa-upprätandeperioden, och om den förföljda personen var en vanlig människa, och om den onde polismannen, efter sin död, reinkarnerade och hamnade i den här perioden, fick Fa och blev en Dafa-lärjunge, skulle då inte den personen som hade blivit misshandlad till döds vilja att denne återbetalade hans liv? Om den varelsen säger: ”Jag vill inte ha någon annan kompensation. Jag vill bara att han betalar tillbaka mitt liv”, då är det verkligen en tuff situation. Jag kan berätta för er att Mästaren kan ge allting en välvillig lösning. Vadhelst eleven är skyldig honom så kan jag hjälpa eleven att kompensera honom med det bästa. Och om eleven inte har det så kan jag, hans Mästare, ge det till honom ”Jag kommer att ge dig lycka. På grund av din död kan du få belöningen att stiga upp till Himlen, så blir då inte det ett ännu bättre resultat?” Men den varelsen har för mycket hat, och han vill helt enkelt inte släppa det”Du låter mig stiga upp till Himlen? Även om du lät mig bli en Gud så skulle jag inte göra det. Jag vill bara ha hämnd.” Då blir det tufft. Det är inte så enkelt som du tror! Säg mig, vad kan vi göra ? Antalet elever som har varit skyldiga liv i det förgångna är inte litet, men Mästaren har gett dem allihop en välvillig lösning för er skull.

Men hursomhelst, även om du verkligen dör i förtid så är det som väntar dig Fulländning! (Applåder) Det är så jag skulle uttrycka det ur det perspektivet. Fastän jag har sagt detta, så länge du går på en upprätt väg kan jag faktiskt ge allting en välvillig lösning. Jag kan få det extrema tänkandet att blir bra, det är säkert, och jag kan få honom att inte vilja ha tillbaka sitt liv, eftersom jag kan knyta upp knuten i hans sinne med Fajag kan göra vad som helst. Men när ni har fasthållanden och inte kan släppa, då kan knuten inte lösas upp och Mästaren försätts i en svår situation.

Lärjunge: Det finns ett fenomen: på en del platser, när de studerar Fa i grupp så tenderar de att läsa de nya artiklarna som Mästaren publicerat mycket, men läser inte så mycket Zhuan Falun gång på gång. Och när de studerar Fa i en stor grupp berättar ofta en del personer i ansvarspositioner om den Fa som Mästaren lärt ut i små grupper.

Mästaren: Det finns två frågor här. Den första är att det jag har sagt nyligen under olika perioder är komplement till Zhuan Falun. Kom bara ihåg det förhållandet, och det ni ska studera ofta är Zhuan Falun. Den andra frågan är att efter att en del av våra elever hörde vad jag sade vid särskilda tillfällen gick de och spred det ryktesvägen. Jag har redan pratat om det här många gånger. Det jag säger vid särskilda tillfällen är inte allmängiltigt, och kanske var det ämnat särskilt för de människor som var närvarande. Om ni åker tillbaka och berättar för andra kommer det inte att ha samma innebörd som fanns inlagd i mina ordnär ni säger det till dem, och de andra är inte de tilltänkta åhörarna. Så det kommer att tappa effekten, och när andra hör det kommer de att känna sig illa till mods. På samma gång, när ni säger det lägger ni också in era fasthållanden i det. För det mesta finns det någon slags skrytsamhet i aktion, den är subtil, undermedveten. Jag tycker att ni framöver ska sluta sprida de sakerna. Efter att ni har hört saker som jag säger, låt det bara vara. Ni vet, de där tusenårskultiverarna, efter att de hade fått veta lite sanning så behöll de det inom sig. De skulle hålla det inom sig i hundratals år, eller till och med i tusen år, och inte säga det till andra (publiken skrattar) ”Om någon vill få reda det här lilla jag har så måste de lämna något i utbyte för det!” Men ni människor: ”bla bla bla … ” Ni går och berättar alltihop! (Mästaren skrattar) Ni behåller inte saker inom er. (Publiken skrattar)

Lärjunge: I vilken form kommer Dafa-lärjungar i Kina att Fulländas?

Mästaren: Det blir likadant, den övergripande formen är likadan. Men det finns en sak: Om personen inte tas emot av mig och sänds iväg av mig, då fungerar det inte. Så för dem som gick bort tidigt, fastän jag bestämde att de skulle nå Fulländning så väntar de faktiskt på ett visst ställe. Det måste vara så att jag tar emot dem. De som inte tas emot av mig erkänns inte. Så de väntar alla på den slutliga avslutningen. Självklart har de inga svårigheter nu medan de väntar. Deras medvetanden är fullkomligt klara och i en Guds tillstånd, och det är bara en fråga om att återvända till deras positioner.

Lärjunge: I denna kritiska tid i Fa-upprätandet har en del erfarna kultiverare vid olika tider haft prövningar i varierande grad. Hur ska vi behandla och hjälpa dessa medutövare som har prövningar?

Mästaren: I kultivering spelar det ingen roll om en person började tidigare eller senare. Och om någon kultiverar bra bestäms inte heller av om han började tidigare eller senare. Om en person kan ha upprätta tankar och upprätta handlingar, och släppa sina fasthållanden, då är han annorlunda. Det ondskefulla skurkgänget i Kina som har förföljt Dafa-lärjungar har tänkt på det så här: ”Åh, han är en erfaren elev. Om vi får honom att skriva något så kommer de andra att följa efter.” Men hur skulle det kunna vara möjligt?! När vanliga människor förföljer kultiverare kan de aldrig någonsin förstå dem. Alla kultiverar sig själva och går sina egna vägar, och ingen tittar på någon annan, eller om någon annan är gammal eller ung, eller om någon började utöva tidigt eller sent. Som Mästaren vägleder jag alla lärjungar på samma sätt. Så när det gäller hur du kan hjälpa personen, det du kan göra är för det första att hjälpa honom att förstå saker utifrån Fa och förbättra sig. Och en annan sak är att se till att ni alla sänder upprätta tankar tillsammans, och gör mer av det en Dafa-lärjunge ska göra för att rädda kännande varelser. Alla dessa saker kan hjälpa personen.

Lärjunge: Närhelst vi gör markanta framsteg i Fa-upprätandet brukar alltid en del alldagliga händelser plötsligt inträffa för att störa. Till exempel, 11 september-incidenten, skyttelolyckan, Irakkrisen, [Nord-]Koreafrågan, och så vidare. Hur ska vi se på dessa störningar?

Mästaren: Det stämmer. Varför blundar de länder som upprätthåller rättvisan för den kinesiska regeringens förföljelse av ett så stort antal enkla människor som utgör huvudströmningen i samhället? Varför håller de tyst? De har anledning till det, men det finns också störningar som är arrangerade av de gamla krafterna, vilka håller dem upptagna med de där terroristerna. Det är därför terrorister dyker upp lite då och då, för att tid till annan distrahera dem, och hindra dem från att fokusera på det verkliga syftet med deras existens.

Lärjunge: Hälsningar till Mästaren från lärjungar i England.

Mästaren: Tack!

Lärjunge: För att rädda våra anhöriga som blivit inspärrade i Kina har vi skapat några sketcher och framför dem på gatorna. En av oss måste spela den onda personens roll. Mästare, är det lämpligt att ha en Dafa-lärjunge som spelar den rollen?

Mästaren: Det spelar ingen roll. Det är okej att han spelar den. Men när jag ser våra Dafa-lärjungar spela roller som dåliga människor känner jag obehag. Om det behövs så gör det bara, det spelar ingen roll, och det påverkar faktiskt ingenting. Vad annat kan ni göra, trots allt, det måste vara Dafa-lärjungar som bekräftar Fa. Jag brukade hjälpa dem att komma på en del idéer, och jag föreslog att när vi producerar TV-shower så kunde vi kanske be våra vänner att spela de negativa rollerna. (Publiken skrattar) Ni skulle bara be dem att vara skådespelare. Det finns inga pengar just nu, men i framtiden när vi blivit lönsamma, kan ni betala dem när ni faktiskt har pengar. (Publiken skrattar) Skojar bara! Egentligen, det spelar ingen roll.

Lärjunge: Kommer mänskligheten och andra varelser att existera samtidigt i framtiden? Hur bör lärjungar tänka kring detta?

Mästaren: Kommer mänskligheten och andra varelser att existera samtidigt i framtiden? När väl Fas upprätande av människovärlden sker kommer det ännu inte att bli så många förändringar. Beträffande vad som kommer att existera på Jorden senare så kommer det att bero på människosläktets behov. Allting i Himlen är bara underbart, så underbart att det är obeskrivligt. Till och med Gudar, eller det vill säga de Gudar som träder in i det nya kosmos efter att ha fått en barmhärtig lösning, de är förstummade. (Applåder) Människor tänker att Gudar är underbara, och att Gudarnas världar är underbara, men om de kom dit och tog en titt så skulle de upptäcka att de gamla platserna inte längre är så där underbara längreså stor är skillnaden. När det gäller demoner så är de också medlemmar i kosmos. I kosmos kan det inte vara så att det inte finns en överrensstämmelse mellan de positiva och de negativa varelserna.

Vad är klockan? (Applåder) Ska vi avsluta här? Det är allt jag hade att säga. (Långa applåder ber Läraren att stanna) Då ska jag svara på några fler frågor. (Applåder)

Lärjunge: Kan du berätta för oss vad du anser om att stämma den där uslingen, huvuddemonen i Kina? (Publiken skrattar)

Mästaren: I Kina är det inte möjligt för alla att känna till fakta och sålunda lära känna Falun Gong ur en positiv synvinkel, men allihop förbannar den där uslingenså illa är det. (Applåder) Borde den inte ställas inför rätta då? (Applåder)(Mästaren skrattar)(Applåder)

Lärjunge: Vördade Mästare, var snäll och klargör det här för mig: när vi demonstrerar framför det kinesiska konsulatet manipulerar ondskan polismän till att ge oss problem. Jag tycker att enligt vad du, vår vördade Mästare, har sagt så bör vi göra tre saker bra, varav den första är att klargöra fakta. Och du sade att när vi råkar ut för problem ska vi inte gå en omväg utan ska konfrontera dem …

Mästaren: Det stämmer. När vi möter den sortens situationer ska vi lösa dem. Kom ihåg: varhelst det uppkommer problem så är det där ni behöver klargöra fakta. (Applåder) Beträffande om resultatet är gott, se inte på den andra parten, det kommer från era sinnen. Om du vill att det ska bli bra så kommer det att bli bra. Och om du inte har för avsikt att göra det bra, eller om ditt sinne är instabilt, då kommer det inte att bli lätt att räta upp saker och ting. Med andra ord behöver ni ha starka upprätta tankar. Om ni tänker: ”Jag räddar dig verkligen. Jag berättar verkligen fakta för dig”, då kommer resultatet att bli bra. Gör ert bästa med att närma er människor utanför Kina med vänlighet också. Naturligtvis finns det även utanför Kina människor som är hopplösa. Kanske träffar du på dem, kanske inte. Men hursomhelst måste vi uppföra oss på ett upprätt sätt. Åtminstone får vi inte svika dem, svika de kännande varelserna. Resultaten av en massa saker beror på hur människor hanterar dem. Gör ert bästa, och förvärra inte saker.

Lärjunge: Min fru har förlorat friheten för att hon har bekräftat Fa. Eftersom jag har ett barn som bara är några år gammalt kommer jag inte att bekräfta Fa så som min fru har gjort, utan jag har snarare gjort saker som är säkrare för mig. Är det rätt? Jag vill också förmedla Zhengzhous Dafa-lärjungars hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. Som Dafa-lärjunge, om du tycker att det du gör är rätt, gör då det. I kultiveringsprocessen har människor olika förståelser och är i olika tillstånd. Det är inga problem. Vilken nivå du kan förstå saker på i din kultivering och i vilken utsträckning du kan göra saker, är båda manifestationer av din kultiveringsnivå. Med andra ord, om du kan göra det utomordentligt bra så är det förstås bättre, men det kan inte framtvingas. Jag har inga andra krav på dig. Jag har aldrig sagt att du måste göra bra ifrån dig i den eller den utsträckningen. Det har alltid varit ni själva som hanterar saker. Så högt som din förståelse baserad på Fa-sanningarna når så är det i den utsträckningen du kan göra saker. Allt som ni har gjort görs för er själva, och det är absolut inte för mig. (Mästaren skrattar) Jag ska uttrycka det så här: det är bara Mästaren som hjälper er, aldrig ni som hjälper Mästaren. (Applåder) I framtiden när ni ser sanningen kommer ni att säga: ”Oj, var det så det var!”

Lärjunge: I dag är det Lyktfestivalen. Vi tackar vår vördade Mästare som lär ut Fa och räddar oss, och som tillbringar Lyktfestivalen med oss. De här eleverna vill inte att Mästaren ska gå härifrån. (Applåder)

Mästaren: Åh, jag tänkte faktiskt inte på det. När det gäller festivaler och helger, om ni inte säger det till mig så glömmer jag, sådan är jag. I dag är det Lyktfestivalen, har vi då inte en stor återförening här? (Långa applåder)

Lärjunge: När vi skickar sanningsförklarande material till Kina, kan vi också skicka dem dina dikter och skrifter, och Dafa-böcker?

Mästaren: Det är inget problem, inget problem alls. Ni kan skicka dem till vanliga människor. Det är inget problem, så länge den personen vill läsa dem. Förföljelsen har pågått så länge nu och en massa människor vill verkligen få reda på sanningen om Falun Gong, men de kan inte hitta böckerna. Vet ni vilken ursäkt de gamla krafterna använde när de fick ondskan att bränna böckerna på den tiden? Varför brände de böckerna? Vid den tiden fanns det så många exemplar av Zhuan Falun i Kina, de fanns precis överallt. Men många elever insåg inte att de skulle respektera boken, och vanliga människor behandlade den med ännu mindre respekt. Gudarna kunde inte stå ut med det, eftersom det är Himlens Fa, den som skapade kosmos! Så de gamla krafterna ville skapa en allvarlig brist på böcker och de fick människor att leta efter Fa, respektera den, och inse hur dyrbar denna Fa är från och med då. Det var den ursäkt de använde för att göra det vid den tiden.

Lärjunge: Det tycks som om en del medutövare i vårt område fortfarande inte förstår Fa-upprätandet. Deras förståelse i andra avseenden är inte heller bra. Hur kan jag hjälpa dem att förbättra sig?

Mästaren: Ingenting kan tvingas fram. Huruvida en person vill kultivera är helt upp till honom. Vi kan bara råda honom att göra det som är bra, och kan bara göra vårt bästa att påminna dem, berätta vissa saker för dem, och klart och tydligt förklara principerna för dem. Tvång fungerar inte. När du har sagt ditt kanske det löser sig, eller kanske personen har fasthållanden.

Lärjunge: I vårt Dafa-arbete är det en del personer med ansvarspositioner som inte säger sanningen och gör saker på ett mänskligt sätt för att saker ska gå bra. Är det för att de inte har studerat Fa väl eller att de har själviska intressen eller har de dolda motiv?

Mästaren: Motiv? Du kan inte uttrycka det så. Av dem som sitter här finns det en eller två som är lite ovanliga, men jag ska säga er att Mästaren inte vill ge upp när det gäller er, och jag måste se om ni kan klara det. (Applåder) Om ni kan det så ska jag ta hand om er. Det beror på er. Beträffande de andra, om du säger att någon bland de människor som sitter här vill skada Fa eller att någon vill göra en del andra saker, så är det omöjligt. Personerna med ansvarspositioner är också kultiverare och de uppvisar också sina mänskliga tankar, garanterat. Jag skulle säga att ni inte ska ha för höga förväntningar på dem. Men de är personer med ansvar och det de gör har en viss effekt. Så när ni ser problem ska ni påvisa dem. Om de inte lyssnar, då kan ni rapportera det till Dafa-föreningen.

Lärjunge: Jag är din lärjunge men jag besväras av skulder. Kan jag uppväga saker genom formen Fa-upprätande?

Mästaren: Använda Dafa för dina privata angelägenheter … jag tycker inte att den sortens tänkande är rätt. Som Dafa-lärjunge, när du verkligen kan göra det bra tror jag att dina bekymmer inte kommer att bli så absoluta som de tycks dig. Det beror på att när du inte kan se på saker utifrån Fa så är vanliga människors bekymmer bara vanliga människors bekymmer. I människornas ögon förändras inte saker, men i Gudars ögon förändras allt detta. Du är bekymrad, och Mästaren är också bekymrad för dig jag är bekymrad över att du inte har släppt dina fasthållanden och att du inte har nått en hög nivås förståelse av Fa, och att du när du löser ett problem skapar nya problem. (Suck) Det här är inte kritik! Allt som Mästaren säger är Fa.

Lärjunge: Jag har varit förbryllad, kanske borde vi inte använda stora personella och materiella resurser till att studera ett verktyg för att bryta internet-blockaden? Kanske borde vi göra saker som går fort och är mycket effektiva?

Mästaren: Det finns olika förståelser beträffande det här. Jag kan bara säga att det finns olika förståelser. Saker som är mycket effektiva ska naturligtvis göras, det är ingen tvekan om det. Men när det gäller att bryta internet-blockaden, tänk på det, ondskan förföljer oss och sprider enorma lögner hur kan vi låta bli att avslöja dem? Vi måste låta världens människor få se deras onda natur, se deras onda gärningar och se sanningen! Så vi måste bryta den. Det finns ett stort antal vetenskapsmän av världsklass bland Dafa-lärjungar. Vi har förmågan att bryta den. De har aldrig kunnat blockera webbsidan Minghui! (Varma applåder) Men det stämmer också att vi inte borde använda för mycket av våra personella resurser. Men vi har inte alltför många människor involverade, eller hur?

Lärjunge: När Fa rätar upp människovärlden kommer det inte att finnas någon blockad. Är det så att allt detta måste förverkligas genom lärjungars metoder i människovärlden?

Mästaren: När vi bryter den här blockaden förnekar vi de gamla krafternas arrangemang. Vi accepterar bara inte den här förföljelsen eller blockaden. När Fa rätar upp människovärlden och Gudar och Buddhor majestätiskt visas fram kommer människor inte att ha något annat val än att lyssna! Det kommer att bli en annan situation.

Lärjunge: Kommer lärjungar att veta i förväg det ögonblick när Fa rätar upp människovärlden? (Publiken skrattar)

Mästaren: I vilken utsträckning ni har kultiverat är olika och era kultiveringstillstånd är olika. En del elever kommer att kunna veta i förväg och en del elever kommer inte att göra det. Det spelar ingen roll om ni gör det eller ej, och det påverkar inte fulländandets fortskridande eller er nivå. Inte alls. Varför tänka så mycket? Fas upprätande av människovärlden har egentligen inte, för att säga det enkelt, så mycket att göra med er. Ni är Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar! (Applåder)

Lärjunge: För närvarande har en del lärjungar sjukdomssymtom, mycket allvarliga sådana. De kan knappt läsa boken, göra övningarna, eller sända upprätta tankar.

Mästaren: Jag skulle säga att det här är verkliga problem. En del elever visar sina fasthållanden, men en del elever gör inte det, de behåller dem inombords och de håller otroligt fast, och till slut kan de inte släppa dem på egen hand. Ondskan gör er alltmer onormala och får er att falla hårtså hårt att ni aldrig glömmer det för resten av livet. Det är så de gör det, så håll inte fast så mycket. Sedan när det blir problem frågar du Mästaren vad du ska göra, men det är i själva verket orsakat av dina fasthållanden. Mästaren kommer att göra något åt det.

Det finns också en del personer som hör falska [saker]. Det enda jag kan kalla det är falskt hörande. Faktum är att ni verkligen hörde någonting men det ni hörde var inte Mästaren de fejkar Mästarens röst! Och de fejkar till och med min bild och de utnyttjar dina fasthållanden för att lura dig. Som Dafa-lärjungar ska ni förstå saker utifrån Fa. Ni är Dafa-lärjungar som är upprätta och värdiga. Ni ska tänka rationellt på huruvida något är i linje med Fa. Och sedan finns det elever som alltid är intresserade av övernaturliga förmågor. Jag låter en del elever se en del av Fa-upprätandets situationer i olika dimensioner och min avsikt är att öka elevernas tillit i bekräftandet av Fa, men en del elever kan fortfarande inte hantera det riktigt, de kultiverar inte utifrån Fa, och när något händer går de till och med och ber en elev som har övernaturliga förmågor att titta på saker och ting åt dem och tar sedan det som ses som vägledning när det gäller hur Dafa-saker ska göras och hur man ska kultivera. Det är redan mycket farligt. Vem kan på minsta vis se Fa-upprätandets essens? Och vem kan på minsta vis förklara tillstånden hos dem som kultiverar i Dafa? Manifestationerna på de extremt låga nivåerna är inte den yttersta, sanna situationen. Om du inte kultiverar utifrån Fa, om du inte handlar enligt Fa, är du då fortfarande en Dafa-lärjunge? Så fort något händer går du och ber den där andra personen att se efter vad det handlar om, men vad är det han ser? Vem kan på minsta vis se din grundläggande situation? Inte ens ditt eget barn kan se det. Jag har redan sagt att inte ens internt, Dafa-lärjungar emellan, har ni lov att se det. Om ditt sanna kultiveringstillstånd kunde ses, vad finns det då för dig att kultivera? Om det sades till dig, då skulle allt vara löst. Det kan inte ses! Anledningen är att det på olika nivåer finns olika manifestationer och för varelsen på en viss nivå är manifestationen på den nivån sanningen, så på varje nivå, på nivå efter nivå, finns det sanningar. Men de är de olika manifestationerna av en sak på olika nivåer, medan manifestationen av den mest grundläggande saken är på toppen, och när det når slutet, först då återfinns den mest slutgiltiga fundamentala saken. Så från vilken nivå skulle du på minsta vis kunna se en Dafa-lärjunges grundläggande, sanna situation, Fa-upprätandets sanna situation, eller Mästarens sanna situation? Om du i dag kunde se Dafa-lärjungars och Mästarens grundläggande sanna situation och Dafas sanning, då är du i dag detta gränslösa kosmos Herre! Ser ni allt det? Finns allting inför era ögon? Hur kunde ni vara så dumma?! Jag har redan talat om detta många gånger i Fa. Vad beror det på att du bara måste bli störd? (Mästaren skrattar)

Lärjunge: Om lärjungar använder sina arbeten för att berätta för människor om kosmos Fa-sanningar Zhen-Shan-Ren och sprider på ett fint sätt till fler människor i världen …

Mästaren: Jag tror inte att det är något problem med det. Ni kan göra det.

Lärjunge: Någon kan inte längre direkt ge till Dafa så som han gjorde för en tid sedan. Var snäll och säg mig om han fortfarande motsvarar definitionen för en Fa-upprät­andeperiodens Dafa-lärjunge?

Mästaren: Har du gjort väl vad en Dafa-lärjunge borde göra i alla avseenden? Om det är så, då är det som du har gjort rätt. (Mästaren skrattar) Oroa er inte, och det här innefattar några av dem som har snubblat. Skynda bara på och res er upp.

Lärjunge: Som doktorand krävs det, om jag ska göra min vetenskapliga forskning väl, att jag är fullständigt engagerad i den, men jag behöver också studera Fa, klargöra fakta och göra övningarna. Jag tycker jämt att jag inte har tillräckligt med tid.

Mästaren: Det finns fortfarande människor som ställer den här frågan. Mästaren har besvarat den åt er många gånger. Jag tycker att ni som kultiverare ska sätta Dafa först men ni ska också göra era arbeten väl. Ni ska göra ert bästa med att göra saker väl. Beträffande hur man balanserar det, när det kommer till enskildheterna behöver ni fortfarande prioritera saker själva. Om ni säger: ”Jag är för upptagen så jag läser inte”, då är det samma sak som att inte kultivera. Säg: ”Jag ska bara helt ägna mig åt mitt arbete”, och sedan kommer du bara att vara en vanlig människa. Kan det vara så att ni bara inte balanserar de här sakerna väl? Prioritera då bara och planera saker väl. Det är verkligen enkelt. Jag har faktiskt redan diskuterat detta mycket klart i Zhuan Falun. Att studera Fa väl kommer definitivt inte att påverka någonting av det som är ditt i din kultivering, utan tvärtom kommer det att hjälpa dig att få dubbelt resultat på ditt arbete eller med ditt skolarbete med halva ansträngningen.

När det gäller vetenskap så har den redan kommit till det här stadiet. Mänskligheten kan inte klara sig utan den och samhället gör fortfarande sitt bästa för att föra den framåt. Men den kommer inte att existera i det framtida samhälle som människorna kommer att ha. I framtiden kommer det inte att finnas någon vetenskap. Men hursomhelst, vetenskap är en produkt av kosmos och det är därför som jag aldrig har förkastat den. Jag har bara sagt att den inte är i linje med mänskligheten och inte kan ges till mänskligheten, särskilt inte i framtiden, när människor kommer att ta vägen till att bli Gudar, vilket gör det ännu mer så att den här vetenskapssaken inte kan ges till mänskligheten. Vetenskapen hädar faktiskt Gudar och den spelar rollen av att förvanska materian och den förstör miljön. Den inte bara får materian att förvanskas utan får också mänskliga föreställningar att förvanskas och får många av materians byggstenar på Jorden att förvanskas, och den skadar i viss utsträckning kosmos. Så i framtiden kommer den inte att existera på denna människornas plats. Det är så det är just nu och det beror på att innan Fas upprätande av människovärlden kommer hit så låter vi det bara vara, hur kaotisk mänskligheten än blir. Om du inte utför vetenskapligt arbete så gör det inte vetenskapen bra bara för att du inte gör det. Om du gör det så går det bra, och att du gör det anses inte dåligt, eftersom det är så som saker är överlag. Så det är så det hänger ihop.

Lärjunge: Jag är din lärjunge och jag är upptagen med en massa Dafa-arbete. Jag gör knappt övningarna och jag kan inte säkerställa att jag studerar Fa heller. Jag känner mig plågad inombords.

Mästaren: Jag tycker att du ändå ska hitta tid till att studera Fa, såvida du inte översätter Dafa, (publiken skrattar) i vilket fall jag tror att du måste studera också. Annars behöver du fortfarande studera Fa.

Lärjunge: Jag tänkte att Fas upprätande av människovärlden redan fortgår i all tysthet och att den avancerade vetenskapen har lett till konjunkturnedgången i modern tid. Är det här inledningen på en ny ekonomisk situation? Om Dafa-lärjungar startar nya företag, kommer de att ha goda framtidsutsikter? (Publiken skrattar)

Mästaren: Det är inte så som du föreställer dig det! Fas upprätande av människovärlden har ingenting att göra med vetenskap, och så som det visar sig så kommer det varken att komma i konflikt med den eller leda dess utveckling. Beträffande att starta nya företag så är de dina egna angelägenheter och om du har det som krävs så gör det bara.

Lärjunge: Det jag har upplysts till är att jag inte har något problem med att jag blir störd utan bara problemet med att jag inte själv gör bra ifrån mig. Är den här förståelsen riktig?

Mästaren: Det är inget problem med att tänka så. Det är mycket bra att du inte har några störningar. Att kunna inse var du inte har gjort det bra och dina brister är kultivering.

Lärjunge: Mästare, innehållet i den Fa du lärde ut nu på morgonen var mycket allvarligt. Som lärjunge undrar jag om det är något som redan har hänt eller något som kan hända i framtiden?

Mästaren: Jag hade sett en del indikationer som är verkligt illa, och en del lärjungar kommer att bli förstörda. Så allvarligt är det, så jag talade om det. Man kan säga att det kommer att hända i framtiden men början på det har redan skjutit skott. Det var vad det handlade om.

Lärjunge: Jag är din lärjunge och jag har upplysts till följande: Mästaren är manifestationen av Fa i människovärlden så Mästaren är Fa och det här är en del av innebörden i att ta Fa som Mästaren.

Mästaren: Låt mig bara avslöja det i klartext: Fa skapades av mig. (Entusiastiska applåder) I det väldiga valvet, så länge du är någonting i kosmos – så det omfattar allting – oavsett om du har en form eller ej, det må vara tomhet, icke-existens, eller vad som helst, så länge du är någonting så skapades du av Fa och du finns i den här levande miljön skapad av Fa. Fa har standarder för varelserna. Fa skapade alla varelser och i sin förnyelse får Fa också alla kännande varelser att assimileras och räddar alla varelser. Eftersom Dafa-lärjungar studerar Fa assimilerar de sig aktivt till Fa. Ingenting i den kosmiska kroppen duger längre. Orsaken till att det i den här tiden fortfarande behålls är för att assimilera alla varelserna i kosmos och låta alla varelser bli räddade. Annars skulle den ha varit borta för länge sedan. Det väldiga valvet skulle ha återuppbyggts och Fa skulle ha återskapat alla nivåerna och alla varelserna. Men jag gjorde det inte på det sättet. Jag fick alla varelser i den kosmiska kroppen att lära känna Fa och assimileras till Fa med upprätta tankar. Det här är den bästa välvilliga lösningen, och det tillvägagångssätt som antogs uppvisar Shan gentemot alla varelser. Alla varelser innan historien skapades av Fa, och ingen är undantagen, alla är inkluderade. Om någon talar om att Zhuan Falun är på den eller den höga nivån så talar han med demoners ord. I det omätliga och oräkneliga väldiga valvet, i de omätliga och oräkneliga dimensionerna i den kosmiska kroppen, finns det omätliga och oräkneliga varelser i varje dimension! Alla skapades av Fa. Ingen varelse kan kommentera Fa, (applåder) och likväl är allting hos Fa manifesterat i boken Zhuan Falun! Så ofantlig är denna Fa.

Lärjunge: Mästaren nämnde på morgonen att de gamla krafterna för närvarande försöker skaka om Dafa-lärjungars upprätta tro och upprätta tankar beträffande Fa genom att använda viss materia för att forma falska bilder av Mästaren. Vill du vara snäll och berätta för oss hur vi kan skilja på dem?

Mästaren: Ni behöver inte försöka skilja på dem. Vad elever kan se eller känna till för närvarande begränsas av deras nivåer. De gamla krafterna är Gudar och just nu är det för er som om de kan förändras till myriader former. Om eleverna inte tar Fa som läraren utan fokuserar på dessa saker, då kan de gamla krafterna trolla fram vilken falsk syn de vill för er. I dag ska jag göra det här fullständigt klart för er: det som ni ser det ni ser med era mänskliga ögonär Mästarens huvudkropp. Precis här. Det är jag. (Applåder) De andra jagen, oavsett hur höga deras nivåer är så är de bara mina kroppar på olika nivåer. Även om jag är på det lägsta stället så är det för att jag kom till det lägsta stället; och även om de där kropparna jag har på olika nivåer finns på höga ställen så är det för att jag gjorde så att de är på de där höga ställena. Jag kunde ta tillbaka alla jagen på alla nivåerna och sätta ihop dem till en kropp så att de alla fanns här hos mig samtidigt. Och jag kunde manifestera mig själv på så sätt att allt på varje nivå i hela kosmos är jag. (Applåder) Men ibland stör de gamla krafterna och när de verkligen har ser att det har gått snett för en elev så kommer de att visa honom falska syner, blockera hans seende, inte låta honom se Mästaren där borta på den andra sidan, och när det gäller det mentala, inte låta honom ha upprätt tro på Mästaren här mentalt. De skulle få tag i någon som var falsk och få den att färdas fram och tillbaka i den dimensionen, eller stanna här, och det skulle leda dig på avvägar. Så du ska inte titta på de där sakerna. Ignorera dem bara. Med Fa här och med Mästaren här, räcker inte det? (Applåder)

Är det inte från mitt jag precis här som Fa lärs ut? Det här är munnen (pekar på munnen), ser ni den? (Publiken skrattar, applåder) Det lärs alltihop ut av mig. Ingen kan kontrollera mig. Oroa er inte. De gamla krafterna kan inte alls se källan som den Fa som jag lär ut flödar ur. Ingen varelse kan se ursprunget till den Fa som jag lär ut. Även om en varelse skulle gå igenom lager efter lager med materia och liv så skulle han ändå inte kunna spåra den till ursprunget. En av orsakerna till att jag ber er ta Fa som Mästaren är att jag inte vill att ni ska bli störda på det här sättet. Jag ber er ta Fa som Mästaren och denna Fa finns precis här, så handla bara i enlighet med Fa och kultivera öppet och med värdighet. Om ni inte hade Fa, tänk på det, vore det möjligt att kunna kultivera genom att bara gå efter det lilla som ni kan se? Det skulle ni inte kunna, eller hur?! Så varför inte följa Fas krav? Faktum är att alla de där som är falska nu förstörs.

Lärjunge: En del elever utomlands åkte till Kina och blev arresterade. Är det sant att de inte agerade enligt Mästarens krav?

Mästaren: Man kan inte säga så. Dafa-lärjungar försöker alla komma på sätt att efter bästa förmåga göra saker för Dafa. Man kan inte säga att det eleverna gör är fel på ett visst sätt och rätt på ett visst sätt. Alla går sin egen väg och vi kan inte tvinga på våra egna begrepp på andra. När det finns ett problem, prata inte om vem som har rätt och vem som har fel. När ett problem kommer till ytan ska ni alla hjälpa varandra och försöka tänka ut ett sätt att lösa det.

Lärjunge: Jag tycker att Shan inte visas bara genom att ha en vänlig och trevlig framtoning på ytan. Jag tycker att det att stoppa ondskan också är ett uppvisande av Shan. Till exempel, att vi inte lydde Hongkongpolisernas och de tyska polisernas orimliga krav var en sorts Shan och var ett uppvisande av Dafas mäktiga dygd.

Mästaren: Beträffande människor ska ni ha Shan och beträffande de onda varelserna ska ni rensa bort dem. När det gäller poliserna så var de inte medvetna och de var styrda. Om ni inte hanterar det väl, då är de inte rationella när de behandlar er ondskefullt och ni kommer att lida förluster när konflikten intensifieras, så ni ska försöka undvika förluster. Ha så mycket Shan som möjligt gentemot människor, men ni måste på allvar ta itu med [varelserna borta på] den andra sidan. När någonting har negativt påverkat eller skadat Dafa så ska ni på allvar lösa det med användande av vanliga människors lagar. Ondskan genomsyrade de tyska poliserna med en massa dåliga saker och de behandlade oss rätt orimligt vid den tidpunkten. Vad borde en nations attityd gentemot Dafa vara och vad borde den vara när ondskan och det upprätta finns framför dem? Vad ska jag göra med deras framtid?! Efter att dessa saker hände skulle ni ha hanterat det omgående och gått till rättsväsendet. Deras land är demokratiskt och till och med om deras president begår brott så tas han till domstol, eftersom han blev vald. Naturligtvis, saken har passerat så det är svårt att göra så mycket åt det nu.

Lärjunge: Ibland känner jag det som om jag inte är värdig att bli räddad av dig. Hur kan jag tygla min själviskhet och motsvara standarden?

Mästaren: Var inte så pessimistisk. Vars och ens vanor är olika och varje nations seder är olika. I olika miljöer har människor olika kulturella bakgrunder och de ger upphov till olika seder. Och de negativa aspekterna i olika kulturer påverkar också våra elever som är av olika etnisk härkomst. Men det är inget problem. Mästaren tittar inte på de sakerna. Så länge du kultiverar kommer du att kunna nå förståelsen, och gradvis kommer du att kunna göra allting väl. Det är inte realistiskt att tro att du kan göra allting väl med en gång. Allteftersom du ständigt fördjupar dina Fa-studier och allteftersom din förståelse blir allt bättre kommer du att kunna göra det bra.

Lärjunge: Hur kan vi klargöra fakta bättre för USA:s regering?

Mästaren: Ni har gjort de här sakerna hela tiden och ni har gjort det rätt bra hittills. Fortsättningsvis handlar det om att göra det på en djupare nivå och i en bredare omfattning.

Lärjunge: Jag skrev ett e-mail till många medutövare. Det jag ville säga var bra men min approach var lite negativ. Mina medutövare slutade utbyta erfarenheter med mig efteråt. Gjorde jag fel?

Mästaren: Du har redan insett att din approach var lite negativ och det var därför de inte accepterade det. De accepterade det inte eftersom de också har mänskliga tankar. Kanske ska båda parter, eftersom ni är Dafa-lärjungar, se på saker på rätt sätt. Dafa-lärjungar borde hantera allting positivt. Se inte på den negativa sidan hos andra människor. Ni borde alltid se på deras positiva sida. Faktiskt, visse ni att på den tiden när jag lärde er Dafa så sändes en massa mänskliga tankar ut från publiken där nere under kurserna? De tankar som sändes ut av en del människor var verkligen dåliga men jag tittade inte på något av det. Jag tittar bara på er positiva sida, så jag kan rädda er. Om jag alltid skulle se på alla era negativa sidor, hur skulle jag kunna rädda er? Ju mer jag tittade på det, desto argare skulle jag bli, och hur skulle jag sedan kunna rädda er? (Applåder) Så i vilken som helst situation, bli inte påverkade av mänskligt uppförande, bli inte påverkade av mänskliga tankar, och bli inte heller påverkade av känslorna och emotionerna i den här världen. Se mer på det positiva hos andra och mindre på det negativa.

Lärjunge: När vi studerar Fa som grupp och delar förståelse har jag ingenting att säga och har inga åsikter. Är det okej?

Mästaren: Kanske det beror på ditt kultiveringstillstånd. Om du inte vill tala, tala då inte. Om du när andra människor talar är förlägen över att du inte har någonting att säga, tala då inte om du inte kan, det är okej. Om du vill tala kommer det naturligt, och du kommer att tala. Men låt inte din vana att inte tala hindra dig.

Lärjunge: Mästaren har sagt att människor i framtiden kommer att spela en stor roll på den här nivån av kosmos. Vad exakt är denna viktiga roll? Kan du förklara?

Mästaren: I framtiden kommer denna mänskliga plats att vara en ytterst speciell plats. Och varför säger jag det? Det spelar ingen roll hur lång mänsklighetens historia är, mänskligheten skapades för att rädda alla varelser och för Fa-upprätandet, och det var därför den här nivån med mänskliga varelser skapades. I det förgångna fanns det ingen mänsklighet. På den här platsen där Jorden fanns var det andra planeter tidigare, och de planeterna hade annorlunda strukturer än dagens Jord. Det är för människornas existens som så många saker, som vatten, växter, djur och så vidare, skapades här på Jorden. Varelserna och miljön som fanns på planeterna här tidigare var värre. Den högsta nivåns varelser där var som utomjordingar. Med andra ord fanns det inte några människor på det här stället. Och hur många gånger planeterna på det här stället än förstördes och skapades så fanns det inga mänskliga varelser. Under hela historien har endast två planeter haft människor: den förra Jorden och den här Jorden. Den förra Jorden var en testomgång som arrangerades av de gamla krafterna för att Fa skulle läras ut den här gången. Den här gången är det på riktigt, Fa-upprätandet har startat. Det är de gamla krafterna som arrangerade den processen.

Innan jag kom hit så visste jag att de gamla krafterna skulle arrangera allt det här, och inom arrangemanget valde jag vad jag ville ha. Men när det gäller många grundläggande saker så kan de gamla krafterna inte ändra dem. Även om saker och ting hade fastställts på det sättet så ändrade de gamla krafterna, efter att Fa-upprätandet började, ändå mer än åttio procent av det som bestämdes före historien. Jag kan inte erkänna den typen av beteende, att de använder mig för att tillfredsställa sin själviskhet och inte bryr sig om säkerheten för alla varelser och det kolossala valvet. Det är en av orsakerna till att jag rensar ut dem. En annan orsak är att jag satte igång Fa-upprätandet för att jag visste att allt detta inte längre dög, att oavsett hur mycket visdom varelserna där inuti hade så kunde de ändå inte ändra ödet att sönderfalla, och att bara om saker och ting ändrades från grunden kunde de räddas. Men allt som var gammalt skulle inte förstå att jag gjorde saker på det sättet. Ändå kunde jag genomföra det och antingen de kan förstå det eller inte så var räddandet av varelser det avgörande. Så jag har brutit igenom alla hindren och gjort mitt yttersta för att lösa alla de många problemen. I processen har varelser på olika nivåer sett att allting jag gör är hoppet om att verkligen rädda allting. När jag har gjort det till den här punkten har alla varelser också sett att allting som de gamla krafterna ville göra inte kan lösa saker och ting, eftersom de sakerna inte har några rötter.

När Fa-upprätandet fortskrider vidare längre upp så finns inte de gamla krafterna längre, och det finns inte längre några av de faktorer som har att göra med de gamla krafternas arrangemangde slutar bara så. De gamla krafterna är, när det handlar om att gå mot förnyelse och räddandet av alla varelser, som ett hinder som är det största, det svåraste att skjuta bort, det som troligast får en att förlora riktningen, får en att inte lätt kunna skilja på sant och falskt, och det svåraste att ta sig igenom; de är ett kritiskt liv-eller-död-lås på randen till det nya kolossala valvets födelse, och ett gigantiskt hinder för förnyelse. Men jag valde den här platsen vid den tiden på grund av att jag ville ge varelserna i kosmos som har fallit ner en chans att återvända, och för att göra detta till en del av kosmos förmåga att låta varelser inträda i den harmoniserande, allomfattande och icke-förstörande mekanismen. Så vägen för framtidens människor att bli Gudar har verkligen lysts upp. Människor brukade säga: ”Åh, efter att jag har dött ska jag gå och möta Gud.” Du säger att du kommer att möta Gud, men kommer Gud att möta dig? Faktum är att det står väldigt tydligt i Bibeln att först när den slutliga tiden kommer, vilken är Domedagen, först då kommer Herren att ta emot och frälsa de människor som verkligen har uppnått standarden för att komma till Himlen. Idag har alla varelserna väntat genom sina ständiga reinkarnationer, livstid efter livstid. I den här processen har syndarna gått ner till helvetet. Att komma till helvetet betyder dock inte att de blir förintade. De behöver betala för sina synder där och lida, och efter att de har betalt för sina synder återvänder de och börjar reinkarnera igen. Men efter att de som har särskilt stora synder går till helvetet förintas de direkt och skickas till det Ändlösa helvetet, och när väl någon träder in genom porten till icke-liv kan han aldrig leva igen. Det var så det fungerade i det förgångna.

Efter att den mänskliga rasen skapades framträdde även Gudar på mänsklighetens scen, och kultivering och upprätt tro kom på så sätt fram. Men det har aldrig varit personen själv som har kultiverat, det var den sekundära uranden som kultiverade. Skälet till att den sekundära uranden kunde kultivera var att han hade trätt in i det förmodade området för den Trefaldiga världen utan att egentligen träda in i den. Hur kom det sig? Till exempel, som jag sade tidigare, när en del varelser har kommit in i människokroppen så har de faktiskt inte riktigt kommit in i den mänskliga varelsen, eftersom det endast är en dimension. Jag har spärrat av alla de dimensioner på Dafa-lärjungarnas sida som har kultiverats helt och hållet. Ingen kan komma in. Vem som helst kan passera igenom den sida som inte har blivit kultiverad helt och hållet, men Fa-väktare och Mästaren tittar på och de låter dem inte passera igenom. Naturligtvis kan inga element passera igenom mig på den andra sidan. Mästarens situation här är den att den yttersta ytan av min kropp har hållit i sig liven för alla Gudar, alla varelser, och alla element i alla de ofantliga, kolossala kropparna i kosmos. Sådan är situationen innan Fa-upprätandets ankomst till människovärlden. Men elementen i de mellanrum som upprätthåller varelsernas överlevnad är också Gudar, och under denna tid kan de passera igenom vanliga människors kroppar. Dessutom är det också som om varelser är nedsänkta i demdet är precis som när du andas, när du andas så har du andats in dem. I mellanrummen mellan partiklar passerar varelserna i mikrokosmos igenom kroppen på en vanlig människa hur de vill. Och de är inte Futi. Det är bara så som kosmos är. Många människor säger att de såg det ena eller det andra, när det mesta av vad de såg faktiskt var falska syner formade av olika dimensioner som sammanföll. De har inte riktigt kommit in, och de har inte riktigt smält in i personens partiklar. Så de sekundära urandarna som kultiverade förr i tiden fanns i sina ursprungliga mikrokosmiska riken, och inom det avsedda området. De smälte inte in i de sanna partiklarna i din kropp. Om de gjorde det så skulle de ha fallit ner och aldrig kunnat återvända. Tidigare kunde inte en enda varelse som föll ner från Himlen återvända. Och bland människor sade också Sokrates, det grekiska helgonet under antiken, att ingen som har fallit ner från Himlen kunde återvända. Han var verkligen en profet, men människor har betraktat honom som en filosof.

Lärjunge: En utövare i vår region har haft symtom på en allvarlig sjukdom. Några utövare har förslagit att vi ska sända upprätta tankar till honom som grupp, medan andra påpekade att Mästaren aldrig har bett oss göra något sådant. Skulle det vara skadligt för Dafa?

Mästaren: Det skulle vara att ni hjälpte varandra och det är inte att skada Dafa. Om ni låter alla läsa boken för honom, eller läsa Fa för honom, sända upprätta tankar till honom, och omge honom som grupp, då kommer dessa saker att vara effektiva eftersom en faktor är att vara nära. Och varför är det en faktor? För att den här dimensionen har blivit uppdelad i olika segment av de slutliga elementen från höga nivåer, och det finns fortfarande skillnader i den här dimensionen. Men om en persons upprätta tankar är starka kan de skillnaderna elimineras. Om dina handlingar är mycket upprätta kan det inte stoppa dig, för om det försöker stoppa dig så kommer det att bryta mot Fa. Det är så det är.

Lärjunge: Mästaren lärde en gång ut den Fa att kännande varelser från kosmos väldiga himlavalv hade inträtt i den Trefaldiga världen steg för steg. Mästaren har också sagt att Sakyamuni reinkarnerade direkt till den Trefaldiga världen från universums sjätte nivå. Hur hänger dessa två saker ihop?

Mästaren: Mästaren har också sagt att Fas kraft är gränslös. Att reinkarnera direkt ifrån den sjätte nivån i universum till den Trefaldiga världen involverade faktiskt en process. Den processen var att han måste tränga igenom sex nivåer i universumet för att nå den Trefaldiga världen, och han måste täckas av ett lager från vart och ett av universumen i mitten liksom i de olika dimensionerna däri, eller med andra ord, närhelst han kom ner en nivå lades ytterligare ett lager med ytpartiklar på. När någon blir nerkastad ifrån Himlen, är det inte så han också faller ner? Detta och att komma ner steg för steg beskriver bara att göra stopp jämfört med att passera igenom momentant. Naturligtvis, när en Gud kommer ner och reinkarnerar en nivå i taget så är betydelsen och målet fullständigt annorlunda. När en varelse reinkarnerar skapar han ödesförbindelser. Han har inte bara föräldrar och syskon på den nivån, utan också många familjer och vänner som alla har ödesförbindelser med honom.

Lärjunge: När saker och ting inte går smidigt när vi gör Fa-upprätande saker så är det svårt att säga om det beror på störningar från de gamla krafterna eller en vink att Mästaren inte vill att det ska bli gjort. Hur kan vi skilja på de två bättre?

Mästaren: Ni ska använda Fa för att utvärdera det. Det är därför jag säger till er alla att studera Fa, och ni ska använda Fa som standard för att utvärdera allting. Ni behöver inte ta med er boken hela tiden för att jämföra det ni är i färd med att göra härnäst med det som står i boken. Efter att du har studerat Fa ska du använda ditt rationella tänkande för att som en Dafa-lärjunge avgöra om det är något du ska göra. Om du tycker att du ska göra det, då är det inget problem [med att göra det]. Och även om det visade sig vara fel så är det bara för att din förståelse ännu inte är så djup; och det kan inte räknas som ett stort misstag från din sida, eftersom du trodde att du verkligen gjorde saker och ting i enlighet med Fa. Är det inte så det fungerar? Men använd sedan inte det som en ursäkt. Att ta ansvar gentemot Fa är att ta ansvar gentemot dig själv.

Lärjunge: Många bland lärjungarna har nuförtiden detta tänkande: när en utövare har prövningar på grund av störningar från de gamla krafterna så tänker andra utövare att även om han har fasthållanden så ska förföljelsen inte tillåtas äga rum och alla ska sända upprätta tankar. Min fråga är, om utövaren själv inte vill förbättra sig, kommer detta att fungera?

Mästaren: Det vore ett allvarligt hinder. Om han själv inte är förnuftig så spelar det ingen roll vad vi gör. Att sända upprätta tankar kan eliminera det som finns utanför honom men inte det som finns inuti hans sinne. Vad en person än vill göra kommer från en enda tanke hos honom det är han som bestämmer om han vill någonting eller inte. När den här situationen uppkommer tror jag att det måste finnas en knut i hans sinne som härrör från fasthållanden. Om han verkligen inte kan göra det så kan du gå och hjälpa honom. Det är inget problem med att göra det. Försök hjälpa honom att förstå saker utifrån Fa-sanningarna och genom att studera Fa mer.

Lärjunge: Det finns ett synsätt, att vi ska motsätta oss de gamla krafternas arrangemang, skapa en fridfull period innan Fas upprätande av människovärlden och hjälpa det kinesiska folket att få reda på sanningen.

Mästaren: Att vilja stoppa förföljelsen, det synsättet är inte fel. Att hjälpa det kinesiska folket att få reda på sanningen och rädda kännande varelser är saker som Dafa-lärjungar ska göra. Men det finns inget sådant som ”en fridfull period”. Ondskan kommer bara att bli mindre och mindre, och ha en mindre och mindre publik, och det kommer att bli en massa karmavedergällning.

Lärjunge: Om en utövare i fängelse hellre gav upp sitt eget liv än gav upp Dafa, är då självmord ett brott mot Dafa?

Mästaren: Att begå självmord är fel. Om du verkligen står fast och är så orubblig att du inte ens är rädd för döden, varför skulle du begå självmord? Din orubblighet ska verkligen tas i beaktande, men hur ska man se på det att du begår självmord? Naturligtvis, för en Dafa-lärjunge kommer jag att göra en fullständig utvärdering, jag kommer inte att se på bara en sak, och jag kommer att se på personens hela historia. Men även om den handlingen inte får någon specifik konsekvens, är det inte fortfarande en fläck? Anledningen är att Mästaren i Fa har lärt ut att självmord är en synd. Varför uppförde ni er inte enligt Fas krav?! Detta är inte bara ett vanligt problem beträffande förståelse, eller hur? Jag har sagt att pressen man känner i en sådan ond miljö är enorm, men återigen, varför kom du till världen? Kom du hit bara för att utstå vanliga prövningar? Vad väntar dig då?

Lärjunge: Du har sagt att du inte har någon sekundär urande. Hade du några sekundära urandar förut? Om du hade det, vad är deras situation just nu?

Mästaren: (Mästaren skrattar) Jag har ingen sekundär urande just nu. När jag föddes var jag likadan som ni och var tvungen att ha allt som en vanlig människa har. Senare under min kultivering försvann de allteftersom och jag arrangerade för dem så att de alla skulle nå Fulländning. Om ni når Fulländning och når mycket höga nivåer kommer era sekundära urandar alla att bli Gudar och en del av dem kommer till och med att bli Gudar på mycket höga nivåer, så de behöver alla nå Fulländning.

Lärjunge: Vördade Mästaren sade: ”De gamla krafterna vill uppnå målet med det de vill uppnå.” Vad betyder det?

Mästaren: Det mål som de vill uppnå är att de i Fa-upprätandet vill återställa kosmos till hurdant det var innan Fa-upprätandet, tillbaka till deras system fortfarande deras berg, fortfarande deras vatten, fortfarande deras Gudar och fortfarande de tillstånd som de var i innan. De gjorde saker på det sättet så de vill inte göra några förändringar. Förändringen de vill ha är att få det att se bättre ut på ytan, precis som att tvätta ett smutsigt plagg rent. Det är fortfarande samma gamla plagg. Det är betydelsen, men analogin är inte fullständigt korrekt. Det är det enda sättet att beskriva det på. De vill bara på ett smart sätt komma undan den här katastrofen, genom sina noggranna arrangemang, för att inte förlora något som de ursprungligen hade. Men det kommer aldrig att hända. Det är vad de ville. Jag har förnekat dem från första början; annars, även om de inte menade att förstöra allt detta så skulle de ha gjort det.

Lärjunge: Det är uppenbart för mig att tiden återigen har accelererat. Beträffande att klargöra fakta för människorna i världen ...

Mästaren: Ja, det är sant. Det verkar som om jag bara har svarat på några få frågor och det börjar redan bli mörkt. (Publiken skrattar)

Lärjunge: Beträffande att studera Fa och göra Fa-upprätande saker verkar tiden vara särskilt knapp. Kan du vara vänlig och gå in lite mer i detalj?

Mästaren: För tillfället accelererar tiden konstant. Jag kan berätta för er att ju fortare jag gör saker, desto fortare går tiden eftersom element på den högsta platsen i kosmos har kopplat ihop mitt Fa-upprätande med tiden. Anledningen är att tid också är en Gud från det gamla kosmos. De har kopplat ihop allting i Fa-upprätandet. När jag är snabb så är de snabba och när jag är långsam så är de långsamma, så ju snabbare jag gör saker, desto fortare går tiden. Men jag, er Lärare, har inget annat val än att göra saker snabbt. Om jag inte hinner ifatt det i tid så skulle det vara för sent att rädda allting till slut. Ni vet att universum expanderar snabbt och mänskligheten har också sett att universum inom det här området expanderar nu. Dagens vetenskapsmän vet redan det här, eller hur? Expansionshastigheten blir snabbare och snabbare. Vad händer i slutet av en expansion? Ni har sett hur det är med en ballong, eller hur? Du blåser och blåser och blåser, och när du blåser till dess maximum, ”pang!” den exploderar. Forskare har redan fattat det och de vet att den här expansionen är skrämmande. Om jag inte kan komma ikapp den kommer allt detta, åtminstone de platser där Fa-upprätandet inte har slutförts ännu, att förstöras.

Jag måste agera snabbt. Ursprungligen var avståndet mycket stort, ofattbart stort. Just nu, så fort något dyker upp kan jag genast få tag i en del av det. Till exempel, den här saken har hundra delar, så i samma stund som den dyker upp kan jag genast få tag på den och sedan lösa upp den på ett ögonblick. Saker och ting är i det slutliga stadiet av det slutliga stadiet av att fullständigt nå den punkten. Saker är likadana vare sig jag har slutfört Fa-upprätandet eller inte, eftersom allting redan har gått om dem, och under Fa-upprätandet har den ursprungliga tiden och rummet inte längre haft någon verklig betydelse som har kunnat hindra mig.

Lärjunge: Du har talat i tre timmar i sträck. (Läraren skrattar) (Lärjungarna applåderar)

Mästaren: Jag plockar ut lappar med färre ord på och svarar på de frågorna.

Lärjunge: Li Bai var en stor poet och en Dao-kultiverare. Vad för slags ödesförbindelse har han med Dafa?

Mästaren: När det gäller historiska personer bör ni inte tänka för mycket på dem. Många av dem var ni, och många av dem var jag. (Applåd)Men bli inte euforiska på grund av detta! Era förmågor och talanger kom inte därifrån. Era förmågor och talanger gavs till er av Fa denna gång, (applåder)och de har inget att göra med det.

Lärjunge: Människor från det vanliga mänskliga samhället, särkskilt de som har relativt höga positioner i samhället, inte bara saknade negativa känslor gentemot Dafa och Zhen-Shan-Ren i början, utan hade faktiskt positiva känslor. Men de tycker inte om sättet som många Dafa-lärjungar gör saker på och tycker att det är för extremt och saknar vänlighet.

Mästaren: Dafa-lärjungar bör vara uppmärksamma på det. Å andra sidan kan det också vara orsakat av begreppet att vara så kallat förfinad, att vara i balans och inte bli jäktad, som vanliga människor har utvecklat? Är det för att de inte tycker att det är bra att göra saker för snabbt? Ondskan förföljer oss och människor dör. Vi är inte på humör att göra saker så makligt. Men ni ska samtidigt göra ert bästa att följa etiketten i samhället. Våra Dafa-lärjungar jäktar fram och tillbaka med att rädda kännande varelser men fortfarande är dessa människor kräsna. Hursomhelst, Dafa-lärjungar, ni ska göra ert bästa att anpassa er ännu mer! Människor halkar utför medan vi stiger uppåt, så vi måste göra saker på det här sättet om vi ska kunna rädda dem.

Lärjunge: Hälsningar till vördade Mästaren! I din Fa-föreläsning på morgonen nämnde du att de gamla krafterna utnyttjar ett litet antal utövare som uppvisar särskilda tillstånd. Är det detsamma som qigong-tillståndet som nämns i kapitel sex i Zhuan Falun?

Mästaren: Faktum är att de orsakar störningar på många olika områden. Vad jag sade på morgonen omfattades av och kompletterade Zhuan Falun. Zhuan Falun talar om saker generellt men innehåller mycket djupa inre betydelser. Om ni inte studerar Fa ofta kommer den Fa som jag lär ut nu att verka svår att förstå. Djupet i kosmos Dafas Fa-sanningar är inte någonting som fullständigt kan förstås på låga nivåer. Fa kan manifestera sig på olika nivåer och kan manifestera sig på ett brett sätt och på ett specifikt sätt på samma nivå den är allomfattande.

Lärjunge: Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter verkar vara upprätta principer i människovärlden. Arrangerades de också av de gamla krafterna för dagens Fa-upprät­ande?

Mästaren: Den andra halvan av uttalandet är rätt, men den första halvan är inte det. De är inte mänskliga principer utan de var arrangerade av de gamla krafterna. Mänskliga principer är mycket enkla och demokrati är faktiskt inte en mänsklig princip. Under de senaste miljontals åren av mänsklig historia styrdes alltid människor av kungar. När det var som flest fanns det mer än tiotusen länder på Jorden och det fanns mer än tiotusen kungar, prinsar, prinsessor och drottningar. Det var dåtidens civilisationer och det är därför det heter ”kungen styr över landet; erövra världen med militärmakt; de starka är hjältar”. Men i ögonen på Gudar var den starke en rövare. Och det spelar ingen roll om människor tyckte att han var upprätt, Gudar såg honom som en rövare. Så varför fick Gudar honom att utkämpa strider och lät honom bli en hjälte? Därför att Gudar ville åstadkomma någonting på Jorden och ville att en särskild situation skulle visa sig bland människor och de var tvungna att välja någon till att göra saker. Den som blev vald gjorde då saker enligt Gudarnas krav. Trots att han blev tvingad att göra det, för att det var Gudarnas vilja, skulle Gudar ge honom ära efter att han uträttat det. Och vad för slags ära? Göra honom till en stor hjälte som alla beundrar, eller någon som har äran att styra landet, det är allt! (Mästaren skrattar) Människans principer anses inte vara upprätta utanför den Trefaldiga världen, men de blir verkligen upprätta principer här bland människorna. De mänskliga principerna förr i tiden var sådana.

På senaste tiden, när Fa-upprätandet ska äga rum, har många kungar reinkarnerats i Kina och ingen kunde utropa sig till kung längre. Och det finns en sak till. Varelser från olika nivåer, från många höga nivåer har kommit ner och reinkarnerat som människor, och det har ändrat sammansättningen på olika etniska grupper. Vem ska då göras till kung? Det här är en ännu svårare sak att hantera, så de gamla krafterna låter helt enkelt människor välja själva, och det är demokrati. När du från Himlen ser på dess essens så tillkom demokrati på grund av dessa två saker.

När det gäller mänskliga rättigheter så stannar det inte vid mänskliga rättigheter det finns också djurskydd. Mänskliga hudar tog slut, så då inkarnerades många som djur och många som växter. Alla dessa saker hände nyligen och de hänger samman med Fa-upprätandet. Eftersom Fa-upprätandet skulle ske kom allt för Dafas skull, föddes för Dafa, och skapades för Dafa. Men inte allting är menat att spela en positiv roll. Sådan är situationen.

Lärjunge: Mästaren har sagt att den delen av oss som har blivit fullständigt kultiverad separeras från resten under vår kultivering. Nu när vi är i det slutliga stadiet av Fa-upprätande, hur kan vi bryta igenom den här separationen?

Mästaren: Eftersom de sista elementen även är de största elementen så är mellanrummen mellan dem stora, och de kan endast bli fullständigt eliminerade när den starka kraften från Mästarens Fa-upprätande anländer och Fa rätar upp människovärlden. Dessa saker kan lösas först när den enorma kraften anländer. Så snart den anländer och genombrottet är uppnått, det är starten för Fas upprätande av människovärlden. Eller sett ur en annan synvinkel, de saker som ni gör idag kan resultera i färre förluster bland era medutövare och Dafa-lärjungar, men de kan inte i grunden lösa problemet. Men ändå, i processen att bekräfta Fa kan ni skapa en situation i vilken en del av världens människor blir goda, vilket kan rädda fler människor och vilket stoppar ondskan från att agera så ondskefullt, men det är inte slutet.

Lärjunge: Mästare, när ska du berätta för oss någonting om de ursprungliga Gudarna? Under Fa-upprätandet …

Mästaren: De gamla krafterna som jag har talat om är ursprungliga Gudar. De Gudar som jag har talat om är alla ursprungliga Gudar. De där gamla krafterna, kan jag säga er, var de mest utomordentliga varelserna på varje nivå och de har blivit förstörda. De som var de mest kapabla förstördes som ett resultat av den slutliga gamla kraftens arrangemang. Dess avsikt var att åstadkomma vad den ville ha på bekostnad av att förstöra den här delen. Kosmos är så ofantligt att det är gränslöst och oändligt. Så, om man antar att det är gränslöst och oändligt, när det då står inför sönderdelning vill det rädda sig självt eftersom det är en Gud. Och faktum är att de gamla krafternas arrangemang är den metod som de kom på för att rädda sig själva. De gjorde mycket noggranna och genomgripande arrangemang. Men de insåg inte att denna deras typ av självbevarelse just skulle resultera i att de förintades. Om de inte hade gjort saker på det sättet så skulle de förvisso ha blivit räddade den här gången. Men de gjorde saker på det sättet och de har förstört många som jag ville ha, och deras synder har blivit enorma eftersom alla de där kännande varelserna förstördes av dem.

Lärjunge: Du har sagt att USA är den tidigare Mingdynastin. Under Mingdynastin var många människor Dao-kultiverare. Kan Mästaren vara vänlig och ge ett råd beträffande den situationen att dagens Dafa-lärjungar i USA klargör fakta för den amerikanska regeringen? Lärjungarna i USA är så upptagna att det verkar som om de har blivit lite likgiltiga. Vad ska göras för att inspirera den typ av Shan som skakar Himmel och Jord …

Mästaren: Vi borde inte säga saker på det sättet. Jag ska säga er alla att ni måste göra saker förnuftigt. När ni klargör fakta, om ni går bortom de mänskliga principerna bara lite grand så kan människor inte acceptera det. Så när ni klargör fakta får ni inte tala om saker på höga nivåer. Vad ni vet är saker som Gudar ska veta om. De sakerna är vad jag har lärt er, inte världsliga människor. Så ni bör inte berätta de sakerna för vanliga människor. Ni kan bara tala om att vi förföljs, om vår verkliga situation, om att vi är goda människor och blir felaktigt förföljda, om att det begås brott mot vår trosfrihet, om att det begås brott mot våra mänskliga rättigheter. De kan acceptera de sakerna, och de kommer omedelbart att stödja er och uttrycka sitt deltagande för er. Räcker inte det? Varför envisas ni med att låta dem veta principerna på så höga nivåer? När de vet om fakta kommer världens människor att säga att Falun Gong förföljs och att förföljarna är så onda. De kommer att säga de sakerna, räcker inte det? Naturligtvis, din avsikt är att han ska bli en Dafa-lärjunge. Men för närvarande är det svårt att göra det, eftersom de gamla krafterna skapar hinder. Mästaren kommer att se efter alla dem som är speciella. Men den där personen som du talar med har inte den önskan som krävs och dessutom sätter de gamla krafterna upp hinder. Vår uppgift nummer ett vid den här tiden är att hjälpa dem att få veta den verkliga situationen. Ni kanske möter någon som är särskilt bra, som kan acceptera det, vilka saker på höga nivåer ni än berättar för honom, då kan ni berätta de sakerna för honom. Det går bra och det kommer inte att bli några problem där. Men angående det jag sade förut så stämmer det särskilt för en del regeringstjänstemän, eftersom de trots allt är politiker och de har inget annat än politik i huvudet, så när ni säger de där sakerna till dem kommer de inte alls att tro på det. Är det då inte samma sak som att inte bara misslyckas med att rädda honom utan också att knuffa ner honom istället? Är det inte sant?

Lärjunge: Just nu finns det en del människor som gör en massa arbete för att klargöra fakta men som sällan studerar Fa eller gör övningarna.

Mästaren: Det är ett mycket allvarligt problem. Våra Dafa-lärjungar ska inte försumma att göra individuella förbättringar. Att rädda kännande varelser är Dafa-lärjungars magnifika uppgift. Men eftersom du inte studerar Fa blir kvaliteten på ditt sanningsklargörande arbete lidande, och du själv begränsas av det. Det duger inte.

Lärjunge: Är det sant att endast de som erhöll Fa före slutet av 2002 betraktas som ”Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar”?

Mästaren: Jag har aldrig sagt det. De som är bra … har inte några kommit in under alla de olika tidsperioderna? Faktum är att det fortfarande finns de som vill komma in men som inte har gjort det än, och naturligtvis finns det de som har fallit.

Lärjunge: Vi bör klargöra fakta för det kinesiska folket. Men mina föräldrar i Kina låter mig inte klargöra fakta om Dafa per telefon. Det känns alltid som om det är något som inte är helt rätt, men jag har inte kunnat bryta igenom det.

Mästaren: Gör det med visdom. Det är möjligt att det fortfarandet inte fungerar ens efter att du verkligen har ansträngt dig. Och det är också möjligt att Dafa-lärjungar inne i Kina kommer att göra detta. Om inte du kan åstadkomma det så kommer de att göra det. Dafa-lärjungar inne i Kina har gjort det arbetet likt blommor som blommar överallt. Fa-upprätandets Dafa-lärjungars huvudkropp är i Kina. Jag kan berätta för er alla att de 100 miljoner människor som jag har talat om inte är desamma som de 100 miljoner människorna både inne och utanför Kina som ni talar om idag. Det fanns verkligen 100 miljoner människor i Kina som läste Zhuan Falun förut. De hade erhållit Fa vid den tiden och jag tog hand om dem. Ni kan inte säga att de inte var Dafa-lärjungar. Det fanns 70 miljoner som verkligen kultiverade genuint och vid den tiden fanns det faktiskt 100 miljoner Dafa-lärjungar totalt.

Lärjunge: När jag ger henne nya artiklar från Mästaren så tar hon dem. Men hon vägrar delta i några aktiviteter för att sprida Fa. Finns det något hopp för en sådan elev?

Mästaren: Hon sitter förmodligen fast på något ställe. Eftersom hon fortfarande tar dem betyder det att hon fortfarande har upprätta tankar. Så i det fallet, ta en titt och se efter var hon har fastnat och vad som fattas. Du är en Dafa-lärjunge så gå och försök komma underfund med henne lite grand, och hjälp henne.

Lärjunge: Kan den personliga åsikten hos en medlem i Falun Dafa-föreningen, såsom hans åsikt eller slutsats om en medutövare, representera Dafa-föreningens, eller till och med Mästarens, åsikt? Högt aktade Mästare, var vänlig och klargör detta för mig.

Mästaren: Ingen kan representera mig det behöver inte sägas. Och bland er alla kan ingen representera någon annan. När det gäller Dafa-föreningarna har jag sagt att samordning är mycket viktigt. Det finns många saker som inte kan sägas från en annan ståndpunkt, och de behöver säga dem. Men visst finns det saker som de inte har gjort bra och Mästaren är väl medveten om dem. Men å andra sidan, beträffande många saker ska du tänka över din egen del i det, och fundera ut exakt hur röran uppkom. En Gud påverkas inte av någonting. Om någonting ska göras, gör det bara på ett upprätt och värdigt sätt.

Lärjunge: En Dafa-lärjunges familjemedlemmar har förtalat Dafa. Kommer de att bli föremål för eliminering när Fa rätar upp människovärlden? Eller kommer det att hänga samman med den lärjungens uppförande?

Mästaren: Det kommer att bero på de val som de själva gör. När någon har skadat Fa och har blivit rätt ond, skulle du säga att han bör nå Fulländning och bli tagen till en Buddhas värld? Det skulle bara inte gå för sig. De som verkligen har begått allvarliga synder kan inte tillåtas bli kvar. Eftersom ni kultiverar Dafa kommer de naturligtvis att bli välsignade. De kommer att ges chanser, fler chanser och ännu fler chanser. Men samtidigt ska ni göra ert bästa med att klargöra fakta och rädda dem, och det kommer att skapa välsignelser åt dem.

Lärjunge: Lärare, å alla sanna Dafa-lärjungars i staden Heze, Shandongprovinsen, vägnar, skulle jag vilja framföra hälsningar till dig.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärjunge: Många Dafa-lärjungar i Heze har blivit arresterade och slagna. De som har blivit arresterade i Heze vägrar alla att bli omskolade och blir skickade till arbetsläger i staden Jinan. Är detta de gamla krafternas arrangemang?

Mästaren: Jag erkänner inte saker som att ”bli omskolad” eller ”inte bli omskolad”. Det är vad som finns i människors sinnen som bör tittas på. Jag tycker fortfarande att … Vet ni att för att omskola dem har de gamla krafterna utsatt dem för allvarlig mental förföljelse. De vet att jag inte erkänner det, så vad för slags metod använder de? De avskiljer den sidan hos dem som har upprätta tankar, eller med andra ord, den sidan som har blivit fullständigt kultiverad, och de hindrar den från att ha någon kontakt med deras sinnen. Sedan frågar de deras mänskliga yta. Men deras mänskliga yta innehåller för många mänskliga saker och förvärvade begrepp, och den sidan som har blivit fullständigt kultiverad tillåts inte ha någon inverkan alls. Eftersom ni har förföljt dem under dessa omständigheter kommer jag inte att erkänna det, oavsett vad ni fick dem att skriva. De gamla krafterna vet att jag inte erkänner det, så varför gör de fortfarande så? Därför att det fortfarande finns en sak som de kan åstadkomma, och det är att de vill bryta ner elevernas vilja. Eleverna som gjort misstaget tänker: ”Å nej, jag skrev den där saken. Det är helt över för mig. Mästaren kan inte längre ta hand om mig. Jag har svikit Dafa.” Från och med då är de deprimerade och deras hjärtan känns tunga. Det är den teknik de har använt och jag erkänner det inte. Det spelar ingen roll att du föll ner, det spelar ingen roll! Res dig fort! (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar i staden Harbin sänder hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärjunge: Dafa-lärjungar som blivit olagligt fängslade vid *** arbetsläger sänder hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Det där mörka helveteshålet är mycket ont, jag vet! Det är verkligen sant att eleverna har blivit bättre och bättre, och att de är mer och mer förnuftiga. Låt oss inte tala om vad som händer i Kina nu. (Applåder)Så fort vi börjar tala om det så blir det en lång historia. Det spelar ingen roll, det som väntar de där onda är synder som de aldrig kommer att kunna betala tillbaka och vad som väntar Dafa-lärjungar är magnifik och majestätisk Fulländning! (Applåder)

Lärjunge: Jag har nyligen kommit att förstå följande: närhelst en konflikt uppkommer bland Dafa-lärjungar om Dafa-arbete så bör vi först sända upprätta tankar för att eliminera de onda krafter som utnyttjar elevernas fasthållanden och dåliga föreställningar för att förfölja Dafa-lärjungar som en helhet, och sedan tala om specifika arbetsrelaterade problem. Är det korrekt att göra saker på det viset?

Mästaren: Jag tror att när Dafa-lärjungar möter konflikter är det inte nödvändigtvis någonting som kan styras av demoner. De kommer att störa och det är okej att sända upprätta tankar, men ni bör studera Fa mycket. Om ni sänder upprätta tankar innan ni gör saker, ja det är sant att det kan eliminera en del störningar.

Lärjunge: Jag är en lärjunge som fick Fa efter den 20 juli 1999. Under loppet av kultiveringen har jag utsatts för en massa störningar från andra rum, till och med ogrundad förföljelse från de onda krafterna. Vad beror det på att när jag använder upprätta tankar för att eliminera förföljelsen så kan jag aldrig vara helt bestämd och alltid verkar ha saker som jag behöver förbättra mig i?

Mästaren: Hur ska jag säga det… Det händer för att de Dafa-lärjungar som erhöll Fa efter den 20 juli 1999, er kultiveringsprocess och ert bekräftande av Fa har blivit sammanslagna. Medan för dem som fick Fa tidigare har perioden för deras personliga kultivering redan passerat och just nu är deras huvuduppgift att rädda kännande varelser, fokus har flyttats till att bekräfta Fa. De personer som kom in senare och råkade hamna i situationen att bekräfta Fa måste också göra det, och samtidigt ingår en del personliga kultiveringsfrågor i blandningen. Så ni kommer att känna att vissa saker visar sig vara ganska komplexa, men det är okej, för i Mästarens ögon är saker och ting välordnade, och om era upprätta tankar är starka blir det inget problem.

Lärjunge: I detta stadium, kan sändandet av upprätta tankar ersätta att man gör övningarna?

Mästaren: De är två olika saker. (Mästaren skrattar) Att göra övningarna är att göra övningarna. Att göra övningarna är för att stärka mekanismerna och omvandla den kroppen man fick med födelsen till en gudomlig kropp. Att sända upprätta tankar är att använda gudomliga krafter, eller enkelt uttryckt, att använda era förmågor. Syftet är att eliminera onda ruttna spöken.

Lärjunge: Hälsningar till högt aktade Mästaren! Det finns många elever som använder upprätta tankar för att eliminera ondskan för minsta lilla sak. Till och med när de lider av småkrämpor eller små hälsoproblem sänder de upprätta tankar.

Mästaren: Kanske ni själva inte har studerat Fa tillräckligt? Om ni verkligen har gjort något fel och det sedan som resultat uppkommer ett problem, och ni går och sänder upprätta tankar, då verkar det inte rätt, och de gamla krafterna kommer att ställa till problem. De kommer att tycka att du inte bara har gjort dåligt ifrån dig, utan till råga på allt vill eliminera dem. Det skulle verka vara så, eller hur? Så ni ska göra ert bästa att se om ni har gjort saker bra eller inte. Om ni inte har gjort saker bra, gå och gör dem bra. Men i din fråga nämnde du: ”till och med när de lider av småkrämpor eller små hälsoproblem sänder de upprätta tankar.” Vad menar du med ”småkrämpor” eller ”hälsoproblem”? De är tecken på att karma elimineras, eller hur?

Lärjunge: Under den första månaden när jag först började sända upprätta tankar såg jag en gång när jag sände upprätta tankar tydligt med mitt Tredje öga att inom loppet av bara fem minuter ett starkt, mörklila-rödaktigt ljus på ett ögonblick förintade allt hos den där stora huvuddemonen i Kina som verkade vara mänsklig men också inte mänsklig. Kraften var obeskrivligt stor. Var det som förintades endast en representant i vår dimension? Finns det en representant av det i varenda dimension?

Mästaren: Det är mycket komplicerat. Ibland kan ni lärjungar verkligen direkt eliminera de ruttna spökena inuti den där stora huvuddemonens kropp. De gångerna ser det ut som om den håller på att dö, och sedan börjar de återuppliva den, och sedan fyller en annan omgång ruttna spöken på den, så den kvicknar till precis som om inget hade hänt. Dessutom, för att den ska kunna kontrollera alla de ruttna spökena, stöttade de gamla krafterna långt tillbaka upp alla dess cellers partiklar som dess mänskliga kropp består av under dess yta, till den grad att de partiklarna var lika stora som den Trefaldiga världen. Alla mänskliga saker inuti cellerna grävdes ut av de gamla krafterna och knuffades ner till helvetet, och cellerna fylldes åter på med de där ruttna spökena. Eftersom en människas partiklar har samma skepnad som den människan, hade alla dimensionerna i den Trefaldiga världen huvuddemonens celler i sig, och alla cellerna hade ett stort antal ruttna demoner i sig. Så de gångerna när ni lärjungar sände upprätta tankar kunde ni eliminera ett stort antal av den stora huvuddemonens partiklar och ruttna spöken i den Trefaldiga världen. I samma ögonblick som ni förintade den och sprängde den, kunde ni se att den förintades och det var verkligt. Vilket tillstånd har ni försatt den i nu? Allt utom de partiklar som formar dess mänskliga yta har blivit eliminerade och den är nu tom. Det finns ingenting kvar. Det som är kvar är bara den mänskliga huden som består av ett lager ytceller, vilket inkluderar de inre organen. Och det beror på att alla huvuddemonens cellpartiklar i den Trefaldiga världen som stöttades upp av de gamla krafterna, har eliminerats, och det finns inget av den ovanför eller under, och de har alla blivit utrensade. För närvarande stöttas den här mänskliga huden upp av de gamla krafternas sista, värsta demoner. Så den har inte längre något av det normala förnuft som en människa har. Allting är resultatet av att de där ruttna spökena kontrollerar dess mänskliga hud, vilket verkligen är som ett hudlager som har blivit påmålat. Alla en dålig människas föreställningar och karma som ytan av dess mänskliga hud har genererat under dess liv verkar nu vara mycket rädda. Det som det uppvisar är helt enkelt rädsla. Den är rädd för konsekvenserna av att förlora makten, den är rädd för att Falun Gongs namn ska bli rentvått, den är rädd för att den ska bli dödad, den är rädd för att den oerhörda summan pengar och de egendomar som dess familj har förskingrat ska bli konfiskerade den är rädd för allting. Ändå känner ondskan på dess andra sida inget annat än hat. Den kan se att situationen är hopplös och den känner hat, men den kan inte uppbjuda så mycket energi. Den vet att det är helt över för den. Den känner hat men den är också rädd och den måste tvinga sig själv till att uppträda kraftfullt så att människor ska se det och den försöker hänga kvar så att föreställningen kan fortsätta. Det är det tillstånd som den är i just nu. Förut när dess cellpartiklar stöttades upp så mycket, och dess insida var fylld med ruttna spöken, var den onda energin verkligen svallande och dess kropp var så uppstöttad att den kände det som om den expanderade och expanderade; den kände det som om den hade en frisk kropp och stark energi. Den blev också djärv och såg så vildsint ut att människor runtomkring den verkligen blev rädda för den. Nu är den som en äggplanta efter frost, den är helt skrumpen och allting inuti den har blivit bortrensat. Ju mer upprätta tankar Dafa-lärjungar sänder, desto färre ruttna spöken kommer det att finnas inuti dess kropp, desto skrumpnare kommer den att bli och desto mindre kommer dess kropp att bli, eftersom det förutom den mänskliga huden inte finns några av dess mikrokosmiska partiklar kvar.

Lärjunge: Lärjungar från Second Military Command University, Toronto, Pingxiang i Jiangxiprovinsen, staden Chongqing, Peru, Kina, Macao, USA, staden Harbin, Shandongprovinsen, staden Jinan, staden Kunming, Australien, staden Dalian, lärjungar som frigetts från fängelset i staden Jiamusi, lärjungar från Tyskland, **** fångläger i staden Shijiazhuang, Shandongprovinsen, staden Hezhe, Tianjin, Xinjiangprovinsen, staden Hengyang och staden Changchun – ovanstående lärjungar sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Lärjunge: På sista tiden när jag har studerat Zhuan Falun har jag inte längre känt att jag utvecklar nya förståelser och gör framsteg för varje gång jag läst färdigt boken.

Mästaren: Så högt som en persons xinxing är, så hög är hans gong. Det måste finnas orsaker. Beror det på att du inte är lugn i sinnet? Jag tror att det måste finnas orsaker. På högre nivåer är kraven också högre.

Lärjunge: Skulle du kunna berätta för oss vad den grundläggande processen är när övergången görs från Fa-upprätandeperioden till perioden då Fa rätar upp människovärlden?

Mästaren: Jag kan berätta för dig att det inte finns någon process så som du föreställt dig, inte alls. Jag kan säga er att den ofantliga kraften i Fas upprätande av människovärlden är något som de gamla krafterna inte kunde se i det förgångna. Nu när de har sett den är de vettskrämda. Så många av de Gudar som de gamla krafterna har arrangerat att de skulle göra vissa saker vågar inte göra dem nu. Det som manifesterar sig under de nuvarande sakernas tillstånd är de ruttna spökena som fortsätter att göra dåliga saker. När Fas upprätande av människovärlden anländer kommer det att vara slut med alla dessa saker. Det finns ingen process. Vid tiden för Fas upprätande, vid tiden när gong anländer, kommer det att bli ett visst fenomen. Vilket fenomen? Jag har sagt till er tidigare att allting som människor ser med sina ögon består av molekyler. Så på det här molekylplanet, om det gjordes ett hål genom det, eller en reva – vad det än var – vad skulle ni se? Ni skulle se Himlen och det skulle vara precis som om ridån på en scen plötsligt slets bort eller ett hål gjordes genom den, men den här dimensionen kan inte förstöras eftersom Fas upprätande av människovärlden fortfarande behöver göras. Annars skulle det kunna sippra in från alla mikrokosmiska nivåer.

Lärjunge: Förutom att de håller fast vid sina arrangemang, har de gamla krafterna andra områden där de kommer till korta?

Mästaren: Förutom att de håller fast vid allting som de vill ska hända så finns ingenting annat för dem. De vill bara bevara det som de hade ursprungligen och de har bara det enda målet.

Lärjunge: Kommer någon av Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar att lämnas kvar?

Mästaren: Nej. (Ljudliga applåder) Om jag lämnade er kvar skulle ni bli förstörda, verkligen förstörda. Det beror på att om en person inte går framåt så går han bakåt. När ni väl plötsligt nådde det tillståndet i den här miljön, då, i den här miljön, så länge ni var här bland människor och ni beblandade er med människor när ni gjorde saker, så skulle er nivå falla och ni skulle gradvis bli förorenade av människor. Har jag inte sagt att Buddhorna i Himlen och Buddhorna, Daos och Gudarna i vissa dimensioner behöver ersättas med bestämda intervall? Det beror på att det är lätt för dem att bli förorenade av den Trefaldiga världen och de måste därför ersättas.

Lärjunge: Vördade Mästare, var snäll och berätta för oss vilken inriktning Minghui-daghemmen bör ha.

Mästaren: Ni har gjort ett utmärkt arbete! Ni vet, den stora huvuddemonen injicerar gift i barnen på kinesiska daghem, den är så ondskefull! Den vill verkligen förstöra mänskligheten! När den ser oss göra saker på det här sättet blir den rasande. Faktum är att i den förra kinesiska regeringen, i den centrala ledningen, var sex av de sju medlemmarna av det ständiga utskottet emot att förfölja Falun Gong. Jag vet också att till och med chefen för 610-byrån, som har förföljt Falun Gong, i början var emot förföljelsen. Nästan alla de centrala statliga byråerna och olika regeringsministerierna var emot att förfölja Falun Gong.

Lärjunge: Medan de gamla krafterna deltog i detta Fa-upprätande gjorde de arrangemang för tiden för två Jordar. Varför måste experimenten på den andra Jorden utföras med jättar, dvärgar och medelstora människor? Får jag fråga, vilket slags människor arrangerade de på den första Jorden?

Mästaren: När experimentet utfördes här där vi är gjordes arrangemang för tre typer av människor. På den första Jorden arrangerades fem typer av människor. När den Jorden slutligen upphörde fanns det tre typer av människor kvar. Den här gången fanns det redan från början bara tre typer. De utforskade kontinuerligt vad de ville skulle hända och tog det slutgiltiga beslutet först innan Fa-upprätandet skulle äga rum.

Lärjunge: Min fråga är: när vi sänder upprätta tankar, fylls då de varelser på låg nivå som vi eliminerar också ständigt på allteftersom de elimineras?

Mästaren: Dimensionerna har gjorts mycket komplexa av kosmiska kroppar som kom utifrån. De har till och med delat in partiklar i olika segment. Ni eliminerar dem verkligen. Men det som elimineras är en segmenterad del. När jag under Fa-upprätandet rensar bort ett lager av gigantiska varelser, då blottas en annan grupp ruttna spöken, och det är därför det verkar som om de aldrig kan rensas bort fullständigt. Men faktum är att vår rening görs i stor skala och med hög hastighet. Och dessutom är det totala antalet saker som har rensats bort enormt. Vi kan se detta från den övergripande situationen för Fa-upprätandet: Tidigare var varje grässtrå och varje träd under de onda varelsernas kontroll, nästan till den grad att till och med luftpartiklarna var under deras kontroll. Det kändes till och med svårt för er att ta ett andetag. Nu är saker och ting annorlunda. Människor vaknar och det finns inte så många ruttna spöken kvar till att kontrollera människor. Vilken enorm förändring!

Lärjunge: Den 22 januari arresterades en amerikansk lärjunge på Guangzhous flygplats…

Mästaren: Eftersom ni är Dafa-lärjungar ska vi när det finns ett problem alla arbeta tillsammans som en. Eftersom de inte är rädda för att få sina smutsiga handlingar förda upp i ljuset ska vi avslöja dem alla för hela världen, och låta alla amerikaner få veta att en amerikansk medborgare har blivit arresterad. Eftersom de inte är rädda för att få sina smutsiga handlingar förda upp i ljuset ska vi sätta igång och göra de sakerna. Varje dag som de inte friger honom är ännu en dag för oss att avslöja dem. (Ljudliga applåder)

Lärjunge: Jag är ibland klar över vad de gamla krafterna är och ibland inte.

Mästaren: De är bara de där tjugo procenten varelser i kosmos, och de arrangerades att delta i mina angelägenheter. I historien gjorde de många systematiska arrangemang och jag deltog i många av deras arrangemang i historien. Om jag inte hade deltagit vid de tiderna så hade de valt någon annan och det skulle ha blivit ännu mer problem vid tiden för Fa-upprätandet. De skulle ha valt en annan person till att räta upp Fa. Då, när det var dags att räta upp Fa och jag började göra saker, så skulle de ha förbrukat alla varelserna i hela kosmos för att jaga mig. Om jag eliminerade dem, hur skulle jag då kunna rädda dem? Hur Fa-upprätandet verkligen ser ut är något som inte en enda varelse får känna till. Vem som än visste det skulle fly från det, och det är något som kosmos inte kunde tillåta. Än mindre kunde det låta varelser i kosmos välja hur Fa-upprätande utspelar sig.

Lärjunge: Nyligen födde ett gift par där båda är Dafa-lärjungar en baby som tycks ha mycket svårigheter och är född missbildad. Hur ska vi se på den här situationen?

Mästaren: Saker och ting är mycket komplicerade vid den här tiden. Eftersom han är ert barn ska ni ge honom kärleksfull omsorg och ta hand om honom så gott ni kan. Men stilla era sinnen. Så länge ni kan kultivera till Fulländning kommer allt att bli till det bästa till slut (applåder) detta skapas för kultiverare och Dafa-lärjungar. Om ni inte kan Fulländas kommer emellertid allt att vara förgäves.

Lärjunge: Mästaren har berättat för oss att Dafas huvudkropp är i Kina. Det finns Dafa-lärjungar på många ställen i Kina. Hur kan vi bättre förbättra oss tillsammans?

Mästaren: Det finns ingen orsak att oroa sig över det. De kan alla få kännedom om webbsidan Minghui. Dafa-lärjungar i avlägsna regioner håller alla kontakt med varandra och information förs vidare bland dem.

Lärjunge: Vördade Mästaren sade tidigare att de som skrev på löften när de förföljdes till den punkt där de inte längre var klara i huvudet fortfarande har en chans. Men hursomhelst kan jag inte förlåta de människor i Kina som har förrått Mästaren. Det är inte så att de gjorde saker de inte skulle ha gjort för att de inte kunde uthärda förföljelsen. De stod faktiskt på ondskans sida och förvärrade förföljelsen.

Mästaren: Ja, det är svårt att säga vad som kommer att hända när de har gått så långt. Jag har sagt att jag vill rädda alla. Men om ni har syndat så svårt kommer Fa att användas till att döma er, och det finns ingenting mer som kan göras för er. Shan och högtidlig värdighet samexisterar till skydd för Fa. Men de gamla krafterna arrangerade avsiktligt för en del människor att de skulle komma in och göra saker på det sättet, så det är mycket komplicerat. Innan den 20 juli 1999 verkade vissa människor rätt aktiva, men när förföljelsen började deltog de i förföljelsen ännu ivrigare än någon annan. Det hände för att göra den övergripande situationen komplicerad för eleverna.

Lärjunge: Mästare, var snäll och berätta för oss om det finns situationer där din Buddha-bild också blir genomkorsad.

Mästaren: Jag kan säga er att de inte försöker göra någonting mot mig. De riktar in sig på elevernas fasthållanden. Om ni agerar verkligt upprätt vågar de absolut inte lättvindigt göra de där sakerna, eftersom den har min Fashen på sig. Särskilt när det gäller de gamla krafterna, visste ni det här: deras Fa-upprätande är helt och hållet beroende av mig, de respekterar mig och svårigheterna har skapats för er, inte för mig? Men om ni kan hantera de där sakerna med upprätta tankar så kommer ni inte att bli störda. Faktum är att i många fall är orsaken bakom det att era fasthållanden är verksamma.

Alldeles nyss talade jag om att det inte är så att de gamla krafterna vill förstöra kosmos. De vill bara bevara allting i dess ursprungliga form. Så från min Fashens perspektiv spelar det ingen roll om det är gamla krafter eller upprätta Gudar, min Fashen vakar över allting. Bara när ni, Dafa-lärjungarna, inte uppför er väl vågar de göra saker. Det är då de har en ursäkt för att sikta in sig på er. Under normala omständigheter vågar de inte göra sådana saker. Även om situationen som jag beskrev innan existerar så är det ett isolerat, mycket isolerat, fenomen. Om detta fenomen så bara inträffar en eller två gånger så är konsekvenserna mycket stora. Det var därför jag sade att så snart de upptäcktes så skulle de bli förstörda. Oavsett om de gjorde det avsiktligt eller oavsiktligt så blev de förstörda så fort de upptäcktes, eftersom de begick synden att förfölja Dafa-lärjungars upprätta tankar och upprätta tro. Så även om de kan rättfärdiga det är de ändå mycket skygga när de gör de där sakerna. Faktum är att jag redan eliminerar den typen av saker och sätter stopp för det.

Vissa elever har sett de gamla krafterna göra en del dåliga saker och föra dåliga saker till min kropp. Vissa elever kan se det. Det som oroar mig mer är att ni kan påverkas av det! Det beror på att ni skulle se att det såg ut som om någonting dåligt fanns på Mästarens kropp. Inser ni att de där sakerna är era?! Jag lider för er räkning. (Ljudliga applåder) Vem skulle annars våga föra saker till mig? Det händer för att jag skyddar er och någon måste eliminera det.

Lärjunge: Hur kan vi effektivare klargöra sanningen i stor skala och rädda varelser? Hur kan vi få våra tidningar och TV att få en större påverkan?

Mästaren: Alla dessa är specifika frågor. Faktum är att ni gör det ganska bra. Ni ska fortsätta att göra de sakerna och komma på sätt att fortsätta förbättra dem. Det är också att vandra Dafa-lärjungars väg och etablera er mäktiga dygd genom att rädda världens människor.

Lärjunge: När vi sänder upprätta tankar för att eliminera problem inne i oss själva, eliminerar vi också de gamla krafterna som passerar genom våra kroppar?

Mästaren: När ni sänder upprätta tankar så stoppar det inte med bara det som är inne i er kropp, allting som är inne i ert område skräms bort. Så är det okej att bara sända upprätta tankar hela tiden för att hindra att de kommer, och inte göra något annat? Det jag säger är att de helt enkelt inte vågar komma längre under normala omständigheter, men om ni tänker för mycket på det blir det ett fasthållande. Andra dimensioner existerar samtidigt. Ni känner ingenting när varelser i andra dimensioner går mot er eller passerar igenom er. Det är så dimensioner existerar. Kosmos är bara uppbyggt på det sättet, och det kommer inte att påverka er. Eftersom ämnet uppbyggnad har kommit upp ska jag berätta något för er som ni kommer att tycka om att höra. (Ljudliga applåder)

Ni vet att det finns många många växter, djur och olika slags saker på Jorden. I specifika termer, ni vet att det finna äpplen, bananer, apelsiner och druvor, ni vet att det finns tigrar, lejon, kaniner och getter, och ni vet att det finns många många olika sorters träd, växter och blommor. Andra dimensioner har också dessa saker. Avlägset belägna kosmiska kroppar som är på samma nivå som Jorden och liknar Jorden har också de sakerna. Partiklar på lägre nivåer bygger upp partiklar som är på en nivå högre. De större partiklarna har också de här djuren, växterna och olika sorters saker på sig. Ett äpple i Himlen är så stort att det till och med kan vara större än en planet. Är ett äpple från planeterna på låg nivå en partikel inuti det stora äpplet med partiklar på hög nivå? Svaret är ja. Det finns lejon på Jorden, det finns lejon i Himlen och det finns lejon på ännu högre nivåer. Det finns människor på Jorden, det finns människor i Himlen och det finns ännu större människor så stora att de är gigantiska bortom all jämförelse. Och varelser har kungar, eller med andra ord, varje varelse har en kung. En varelses kung är den partikelns största lager och allting därunder är utspritt på partiklar av olika storlekar, en del stora och en del små. Den levande varelsen på det största partikellagrets sfär är kungen för alla varelser, och dess partiklar uppvisas på alla nivåer under den.

Så vilken sorts väsen är detta kosmos? Myriader av saker som är sammanvävda och blandas med varandra. Det finns så många varelser på Jorden, men de levande varelserna tillhör definitivt inte alla samme kung och de tillhör inte samma system med varelser. Ändå lever de alla här och har blandats med varandra. Men levande saker är kopplade till sina egna kungar och de är inte kopplade till andra varelser. Det vill säga, trots att de korsar varandra genom kosmos rymd så har de sina egna oberoende system och styrs av sina egna kungar. Så lejon har sin kung, äpplen har sin kung, bananer har sin kung, träd har sin kung, växter, gräs, blommor alla saker de har alla sina respektive kungar. Det är så alla varelser som existerar i dimensioner som är på samma nivå korsar varandra och blandas med varandra. Människor passerar igenom gigantiska varelser. I varje ögonblick flyter extremt mikrokosmiska levande element igenom vanliga människors kroppar. Er yta övervakas av mina Fashen och Fa-väktare. Och den sida av er som har kultiverats klart är förseglad. När ett lager är klart förseglas det. När ännu ett lager är klart förseglas det. Och ingenting kan passera igenom det. Så detta kosmos är verkligen komplicerat. Jag har beskrivit för er ytterligare en form av kosmos struktur. (Ljudliga applåder)

Lärjunge: Jag tycker att Mästaren är högre än allting och redan har arrangerat vår väg. Så ur det perspektivet verkar det som om de gamla krafternas arrangemang används av Mästaren med målet att vi ska förbättra oss. Så det verkar som om de gamla krafternas arrangemang i själva verket inte är särskilt verkliga. Är denna förståelse korrekt?

Mästaren: Hälften av det är korrekt, eftersom jag inte erkänner dem. Men jag visste att de skulle göra saker och ting på det här sättet, så jag hade inget annat val än att följa med i deras tricks och vända deras tricks mot dem. Sådan är situationen.

Lärjunge: Dafa-lärjungar från Liaoningprovinsen, Taiwans Minghui-skola, Sweden Central Park och staden Chengdu i Sichuanprovinsen sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Ljudliga applåder)

Lärjunge: När vi sänder upprätta tankar för att eliminera problem hos oss själva, eliminerar vi då också de gamla krafter som passerar igenom lärjungarnas fysiska kroppar, och är det okej för oss att imitera Mästarens Shan och klargöra sanningen för dem i vårt sinne?

Mästaren: Detta har gjort alltför stort intryck på er. Jag kan berätta för er att det där händer bara på grund av rymdens uppbyggnad och ni ska inte oroa er över det. Om ni inte vill att de ska passera igenom er, stäng bara munnen och andas inte idag. (Publiken skrattar) Orsaken är att luften också är levande, och det är också varelser som ännu inte har rätats upp av Fa. Så bekymra er inte över de här sakerna. Människor har levt på det här sättet i tusentals och tiotusentals år. Varför är det så svårt för en människa att kultivera och varför är det svårt för en människa att bli en Gud? Det är för att det gamla kosmos inte har den visdomen och inte kan lösa de här problemen. För att dessa problem ska bli lösta måste kosmos göras perfekt från grunden, från toppen till botten. Vägen för de framtida människorna att bli Gudar har lysts upp och det har skett för att den här uppgiften ska göras härifrån hela vägen upp till högsta toppen. (Ljudliga applåder) Så för en människa gör formandet av begrepp efter födseln, tillsammans med störningar från den här typen av element, saker och ting mycket komplicerade. Det är verkligen svårt att rädda människor! Gudomliga varelser i det förgångna såg att det var mycket svårt att rädda människor, eftersom de såg det här fenomenet. Ska Dafa-lärjungar vara rädda för detta? Ta itu med allt med upprätta tankar! Jag berättade bara för er att det här fenomenet finns, att det händer något sådant. Detta är en del av kosmos uppbyggnad, saker och ting är sådana.

Lärjunge: På sista tiden när jag sänder upprätta tankar känns min kropp otroligt varm.

Mästaren: Det är någonting bra. Känslan av värme kommer från att man har en stor mängd energi. En del människor kan känna det och andra kan det inte.

Lärjunge: Jag känner våg efter våg av tryck i mitt huvud. Är detta normalt eller är det demoniska störningar?

Mästaren: Generellt är det normalt. Förändringarna i din kropp, reflektionerna från din gong och höjningen av din nivå kan alla resultera i den typen av reaktion.

Lärjunge: Det finns en kvinna i New Jersey som kom från Kina. Alla hennes fyra lemmar amputerades för tre år sedan på grund av en bakterieinfektion. Men hon är fortfarande mycket klar i huvudet. En Dafa-lärjunge bor nedanför hennes hus. Hur ska den här Dafa-lärjungen hjälpa henne?

Mästaren: Dafa-lärjungar, den viktigaste saken ni behöver göra idag är att klargöra fakta och rädda kännande varelser. Ni ska ta reda på om hon har förgiftats eller inte och om hon har det så ska ni gå och prata med henne. Om hon inte har förgiftats, då ska ni gå och göra vad det än är ni ska göra. Staten tar hand om handikappade människor, trots allt, så ni ska inte tänka för mycket på det. Om ni är alltför fästa vid de här sakerna, då kan jag berätta för er att ni kan glömma kultivering. All olycka och alla orättvisorna i människovärlden är helt enkelt för grymma och det finns så många orättvisa saker i människovärlden. Kan ni hålla fast vid dem alla? Det enda sättet att rädda en människa är att rädda henne på en grundnivå. (Applåder)

Lärjunge: En del människor säger att Dafa-lärjungar inte behöver spara pengar.

Mästaren: Det är att gå till ytterlighet igen. (Publiken skrattar) Gör vad ni tycker att ni borde göra. Om ni säger att ni vill spara pengar och köpa egendomar, då ska ni i så fall göra det, eftersom det är så människor kommer att kultivera i framtiden. Eller kanske säger ni att ni inte vill göra någonting och ni vill bara vänta här, (publiken skrattar) nå, i så fall kommer ni inte att Fulländas. Vilket starkt fasthållande det skulle vara! Men när tiden för Fulländning verkligen kom skulle ni inte kunna släppa de där sakerna, eller hur? Om ni kan släppa dem så är de inte viktiga. Ens tänkande är i det ögonblicket en Guds tänkande. Så varför skulle ni tänka på de där sakerna? Bekymra er inte över någonting. Faktum är, jag kan berätta för er att i det slutliga ögonblicket för Fas upprätande av människovärlden, kommer allt att sönderdelas på ett ögonblick. Vilka pengar? Det kommer inte ens att finnas en papperslapp kvar. (Ljudliga applåder) Men det har ingenting att göra med er.

Lärjunge: Att spara pengar och planera ekonomin inför barnens utbildning i framtiden är inte något som vi ska bry oss om eftersom vi kommer att Fulländas i framtiden och inte behöver bekymra oss om det. (Publiken skrattar) Det finns också Dafa-lärjungar som säger att vi inte ens behöver bry oss om våra föräldrar eftersom de kan ha varit våra fiender från det förgångna. (Publiken skrattar)

Mästaren: Det låter inte som något en Dafa-lärjunge skulle säga. Fasthållandet har växt sig så här starkt! Vet ni vilken magnifik sak det är för en Dafa-lärjunge att Fulländas? Mästaren måste ta hand om allting runtomkring er. Finns det något behov för er att oroa er över någonting? Kan ni ta hand om de där sakerna? Kommer saker och ting att hända enligt era önskningar? Har jag inte redan förklarat den här principen för er alla? Om deras lycka inte är så stor så är det fullständigt lönlöst oavsett vilka slags planer ni gör. Men Mästaren kan arrangera saker och ting för er. Jag kan göra arrangemang, oavsett om de har lyckan med sig eller inte. Vad oroar ni er för? Ni ska bara kultivera så tar jag hand om allting åt er. Har inte det sagts redan? Men om ni inte kultiverar väl så finns det ingenting jag kan göra. Dina ord låter inte som något en Dafa-lärjunge skulle säga, det är vad jag tycker!

Lärjunge: På morgonen nämnde du att du gick från ingenting till någonting och att ingen i framtiden kommer att känna till dig. Jag vill veta, efter att vi Fulländats i framtiden, kommer vi fortfarande att ha sådana här möjligheter att lyssna till dig när du föreläser om Fa? Om jag fortfarande har frågor, kommer det att finnas tillfällen för dig att besvara dem åt oss? (Publiken skrattar)

Mästaren: Du kan inte kultivera för alltid. (Publiken skrattar) Du använder fortfarande mänskligt tänkande för att tänka på saker och ting. Gudar tänker inte på saker och ting på det sättet. När du har oräkneliga kännande varelser att ta hand om kommer du att ha mycket att tänka på. Då kommer du förmodligen inte att kunna tänka på Mästaren så här ofta! (Mästaren skrattar) Skojar bara. Naturligtvis, kanske kommer jag att lära ut Fa i större skala i framtiden, och kanske kommer jag inte att göra det. Allt detta är framtida frågor. Sanningen är att när ni tänker på om ni kommer att kunna träffa Mästaren i framtiden så använder ni fortfarande de mänskliga tankarna för att tänka på saker. När den dagen kommer så kommer ni att vara i ett annat tillstånd. Men när ni verkligen behöver mig kommer ni att se den sidan som är den vittomfattande Buddhas nåd! (Ljudliga applåder) Det är för att ni är speciella. Ni är Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar! (Ljudliga applåder) Ni existerade en gång jämsides med Fa-upprätandet! (Ljudliga applåder)

Ni ska värdesätta den här förutbestämda chansen. Det kommer verkligen inte att bli en nästa gång. I framtiden kommer ni att se den fruktansvärda bilden av Fa-upprätandet som ligger i den gångna historien. En del Dafa-lärjungar har verkligen gjort dåligt ifrån sig – ena stunden gjorde de ganska bra ifrån sig och i nästa gjorde de det inte. Faktum är att till och med när gigantiska kosmiska varelser bevittnade Fa-upprätandets kraft blev de verkligt chockade.

Idag är första gången sedan den 20 juli 1999 som jag har besvarat frågor från Dafa-lärjungar vid en Fa-konferens i så stor skala och under så lång tid. (Långvariga applåder)

Av de frågelappar som ni har lämnat fram den här gången kan jag se att de är väldigt annorlunda jämfört med tidigare. Orden kanske är liknande, men jag kan se att det som är inuti dem är annorlunda. Dessutom är den största skillnaden att det nyfikna sinnelaget och fascination har ersatts av upprätta tankar. Ni har blivit förnuftiga och ni stryker inte längre omkring på ytan i sökandet efter kunskap. Naturligtvis, när jag talade om kosmos struktur var ni alla intresserade. Men det var inte bara ni också Gudar lyssnade noga eftersom inte ens de kände till det. (Applåder) Så under den här förföljelsen, fastän vi lidit enorma förluster och Dafa-lärjungar har blivit förföljda utan anledning, kan jag verkligen säga att ni har mognat under den här förföljelsen och ni är nu samlade och förnuftiga. Den gamla attityden där ni sade en sak och tänkte en annan och inte var uppmärksamma på Fa, är borta. Under förföljelsen har alla allvarligt reflekterat över vilken väg han ska ta och vad han ska göra. Faktum är att de gamla krafterna arrangerade det så att många människor skulle komma och spela negativa roller. Vissa av de människorna hade övergett det innan förföljelsen startade och vissa gjorde det under förföljelsen. Anledningen är att den sida av de varelserna som är medveten vet. Så, många människor som skulle spela negativa roller slutade och kultiverar nu på ett öppet och värdigt sätt. Det beror på att jag absolut inte erkänner dem som spelar negativa roller. De gamla krafterna förväntade sig inte att deras arrangemang sådana invecklade arrangemang som tycktes vara gjorda åt mig men som egentligen gjordes åt dem själva såväl som allting de har gjort, skulle bli det verkliga hindret för Fa-upprätandet och att de själva skulle bli de verkliga demoniska hindren i Fa-upprätandet.

Och på tal om demoner så syftade jag inte på vanliga demoner i kosmos. Faktiskt är kosmos Demonkung manifestationen av en annan sida av liv. Den är också en väktare av kosmos, det är bara det att den använder onda metoder. Så jag syftade inte på dem. Jag syftade på de varelser som skadar Fa-upprätandet – de är de demoner som verkligen skadar Dafa. Vi har upplevt så många saker. Många gånger hade jag något på tungan men jag var tvungen att svälja det, eftersom när jag väl fört ut dem öppet så skulle det verkligen bli alltför många saker som jag måste säga. Vi har upplevt så många saker och ni har alla blivit mogna. Ni ska möta den resa ni har framför er med ännu mer förnuft, och ni ska hantera allt som ni gör i dag med ännu mer förnuft. Sitt inte längre fast i känslor och kör inte längre fast i er starka jagkänsla. Ni har alla förmågor och talanger, Mästaren har bekräftat er och ni behöver inte längre visa upp de sakerna för Mästaren. (Applåder)

Hur ska vi… det är precis som det eleven som lämnade fram frågelappen tog upp, hur ska vi göra ett bra jobb när det gäller att samarbeta och koordinera med varandra det är vad Fa-upprätandet behöver mest från Dafa-lärjungar. Vi uppehåller oss inte vid ytliga former. Så länge ni har studerat Fa väl kommer ni att kunna göra det. Ni vet, innan en gruppövning förr i tiden pratade alla och gjorde alla möjliga saker, och det såg verkligen rörigt ut. Men så snart musiken startade ”Whoosh!” stod alla tillsammans och samlades i en formation som var bättre ordnad än för en grupp soldater. Det fanns ingen som drillade er och det fanns ingen som sade till er vad ni skulle göra. Istället kom det inifrån er själva. Det är samarbete och koordinering, det är Dafa-lärjungars harmoni. Ni ska inte bara visa upp det i just de här sakerna, ni ska visa upp den sortens samarbete på Fa-upprätandets alla områden.

Naturligtvis finns det också en del problem som jag inte ska ta upp här. Och jag vill inte betona dem, eftersom orden som kommer från min mun bär en hel del tyngd. Orsaken är att många problem är vad ni måste möta, och de är också saker som, när ni snavar och faller, kräver att ni blir mer mogna, får er att uppmärksamma dem så att ni kan vandra vägen framför er väl.

Tänk inte heller: ”Fa-upprätandet har kommit så här långt så det ser ut som om det kommer att vara över snart och vi borde börja planera för framtiden.” Jag kan säga er att vilket fasthållande som helst kommer att föra med sig enorma prövningar. Ni får absolut inte skapa några fasthållanden! Ni ska kultivera på ett öppet och värdigt sätt och på ett bra sätt hantera allt ni har framför er som ni ska göra. Om ni ska nå Fulländning imorgon måste ni fortfarande göra bra ifrån er med det ni ska göra idag och på ett välordnat sätt. Orsaken är att allt som Dafa-lärjungar gör idag ska lämnas till framtidens människor, och detta är de framtida människornas kultiveringsväg. Detta är ytterst viktigt. Gå inte längs en krokig väg. Dafa är det bästa på alla nivåer och på den här mänskliga nivån ska Dafa-lärjungar bara göra det ännu mer fullständigt och perfekt, och inte förorsaka några förluster.

Det var allt jag ville säga. Jag hoppas att ni kommer att göra väl det ni ska göra. Av de tre sakerna för att bekräfta Fa är en att studera Fa väl, en är att klargöra fakta och en annan är att ta sändande av upprätta tankar på allvar. Tillsammans bekräftar alla dessa saker Fa och alla räddar kännande varelser, och de är alla vad Dafa-lärjungar ska göra. Med andra ord etableras er Fulländning, er framtid, och all er mäktiga dygd genom dessa. Gör era egna bidrag utifrån era personliga förmågor och specifika talanger på olika områden. Till exempel, när ni klargör fakta så producerar en del av er TV-program, och en del publicerar tidningar, många olika metoder används, och en del delar ut material som klargör sanningen direkt på gatorna, vissa går till de kinesiska konsulaten, och vissa arbetar med regeringen. Inte en enda av alla dessa tillvägagångssätt ska försummas. Jag kan berätta för er att det faktum att Dafa har kunnat bryta igenom den onda förföljelsen och få fler människor i världen att få kännedom om Dafa är direkt relaterat till de saker ni gör idag. Den övergripande situationen just nu är det ni har åstadkommit. (Ljudliga applåder) Om ni inte har gjort saker och ting bra så ska ni ta vara på tiden. Ni behöver inte bekräftelse från någon och ni behöver inte göra saker för att visa någon. När ni kan leva upp till ert samvete så ser Mästaren det. (Applåder)

Jag tycker att jag redan har sagt mycket idag. Jag ska inte säga mer. Jag är lite motvillig att gå jag tycker verkligen om att vara med er. (Lång stund med applåder)[i] Brukar på svenska kallas trasproletariatet

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. Föreläsningsdelen uppdaterad 030729 samt något uppdaterad 130801. Frågor och svar uppdaterade 130922.