Föreläsning om och förklaring av Fa
vid Fa-konferensen i Metropolitan New York

Li Hongzhi
20 april 2003

Hej! (Applåder)

Ni har arbetat hårt! (Applåder) Ni kanske har sett den senaste tiden att ni genom Dafa-utövares ständiga ansträngningar, genom att klargöra fakta och genom att sända upprätta tankar, studera Fa och kultivera er själva, har orsakat betydande förändringar i sakernas tillstånd innan hela den enorma Fa-upprätandekraften anländer. De onda varel­serna i olika dimensioner är verkligen mycket få. De kan därför inte orsaka förföljelse och störningar i stor skala. Men så länge de fortfarande existerar kommer de att störa elever på ställen där det finns otillräcklig förståelse och fasthållanden i sinnet. De ställen där det fortfarande finns luckor i ert xinxing borde inte utnyttjas längre.

Den friktion som för närvarande uppstår bland en del elever – ni bör alla vara uppmärksamma – ni kan inte tillåta de där småsakerna att påverka de rätta sakerna som det är menat att Dafa-utövare ska göra. Jag ska berätta för er att oavsett vilka slags konflikter som uppstår, eller vilka slags situationer som dyker upp, så är det säkerligen så att vi har luckor hos oss själva. Och detta är helt säkert. Om det inte fanns någon lucka så skulle ingen kunna utnyttja den. Xinxing-sammanstötningarna bland våra elever, avsak­naden av harmoni när ni samarbetar med varandra – och det spelar ingen roll om hän­delsen är stor eller liten - jag säger till er att det definitivt är demoner som utnyttjar luckor. Eftersom ni är Dafa-utövare överensstämmer den del av er som fullgjort kultiveringen fullständigt med Gudars standard, men på ytan kultiverar ni fortfarande i Dafa. I grund och botten är ni Dafa-lärjungar, så ni bör visa upp en Dafa-utövares tillstånd i alla avseenden. Så de gånger när det blir en xinxing-sammanstötning orsakas den av vår förståelse eller egna fasthållanden beträffande kultivering av xinxing. Fastän de där händelserna är små kan de lätt utnyttjas av röriga, dåliga varelser i olika rum. Ni bör vara uppmärksamma på dessa saker! Ni har gått igenom det onda testet så ni borde förstå allting.

I publiken finns det människor från Europa, Asien, Australien och även Sydamerika och många andra regioner. Det är inte lätt för er att komma och sitta tillsammans. Det är någonting jag har sagt förut. Jag sade: trots att ni är tillsammans nu, vänta tills ni når Fulländning – inga av er kommer att kunna hitta varandra (skratt). Som ni vet är detta kosmos otroligt omfattande. På grund av Fa-upprätandet skapades den Trefaldiga värl­den, och på grund av Fa-upprätandet skapades det mänskliga samhället, så varelser på höga nivåer från många väldiga valv kom hit i det förgångna. Vid den tiden kom de inte i stora mängder. De var av representativ natur, det var för att samarbeta och göra de här slutliga sakerna i olika tidsperioder. Med andra ord, en stor andel av Dafa-utövarna kom med de där himlakropparna, och alla skapade ödesförbindelser. När ni väl har nått Full­ändning och återvänt kommer det att bli nästan omöjligt för er att träffa varandra igen, även om ni vill det. Så ni borde värdesätta den här delen av er ödesförbindelse. Och dessutom har dessa era ödesförbindelser flätats samman med varandra, och olika ödesförbindelser skapades under varje livstid. Det har inte varit enkelt. Samarbeta därför väl när ni gör saker och ting. Varje Dafa-utövares saker är alla andras. Skapa inte stora barriärer sinsemellan för några små, obetydliga saker. Det fungerar inte. Värdesätt allt detta. Och dessutom, ni måste samarbeta om Dafa-saker, och ni bör göra ett bra jobb med att samarbeta.

För Dafa-lärjungar finns det just nu bara tre saker. En är att klargöra fakta och en är att sända upprätta tankar. Att sända upprätta tankar har en effekt på era egna kroppar och på situationer utanför er kropp. En annan är att kultivera er själva och studera Fa väl. De här tre sakerna är av största vikt. Ni är alla klara över syftet med att klargöra fakta, vilket är att avslöja den onda förföljelsen och låta världens människor få veta och låta universums varelser få veta. Medan ni klargör här så klargör också lager på lager av era kroppar som har fullbordat kultiveringen, på olika nivåer med himlakroppar. Ni måste avslöja förföljelsen och detta ondskefulla drama och låta världens människor få se det tydligt, och detta är också att kväva och eliminera det. Att klargöra fakta är mycket kraftfullt, och det är en handling med stor medkänsla eftersom den här förföljelsen är helt och hållet grundad på lögner och bedrägeri. Sedan är ni alla klara över syftet med att Dafa-lärjungar sänder upprätta tankar, vilket huvudsakligen är för att rensa ut de onda varelserna som kontrollerar människosläktet och får dem att göra ont mot Dafa och förfölja Dafa-lärjungar och världens människor, och det är att rädda människosläktet och varelser, det görs för att rensa bort de hinder för Fa-upprätandet som sattes upp. Det är därför av största vikt. Ingen Dafa-lärjunge kan försumma detta. Inte heller kan ni använda någon som helst ursäkt för att försumma att sända upprätta tankar. Det beror på att om du inte renar dig själv väl, då kommer du inte att själv kunna göra bra ifrån dig. Och om du inte renar dig själv väl kommer du att störa andra. Den tredje saken är att studera Fa väl. Om du inte studerar Dafa väl så kommer inte din egen Fulländning att säkerställas. Dessutom kommer alla de upprätta Dafa-saker som du har gjort att vara som när vanliga människor tar itu med sina angelägenheter, med vanliga människors tankar och utifrån en vanlig människas grund. Det är då bara vanliga människor. Som bäst är det bara vanliga människor som gör goda gärningar för Dafa. Men ni är Dafa-lärjungar, så ni kan inte separera er från Fa när ni gör saker. Ni förändrar fortfarande kontinuerligt den här ytligaste delen som inte har förändrats. Så ni kan inte undgå att studera Fa. Ni måste studera Fa väl. I processen när ni studerar Fa kommer ni att kunna fortsätta att rensa ut dåliga element ur er själva, förändra det sista av saker och ting i er själva som inte har förändrats. Varför sade jag alltid med eftertryck åt er att studera Fa, studera Fa och studera Fa väl? Det är av största vikt.

Som ni redan vet har Dafa-lärjungar gått bortom processen för Fulländning, och dagens historia har tilldelat Dafa-lärjungar ett ännu större ansvar: inte er personliga befrielse och Fulländning, utan att rädda fler varelser. Det är därför ni förtjänar att vara Dafa-lärjungar. Så ni har getts ett så storartat, historiskt ansvar och tillsammans med det skulle ni ges motsvarande ära. Jag säger aldrig vem jag är. Men i alla fall rätar jag upp Fa. Då, eftersom ni är Dafa-lärjungar kan ni räta upp Fa tillsammans med Mästaren, och jag tror att det som väntar er i framtiden – jag har aldrig berättat för er specifikt, men idag ska jag ge en vink om det – kommer att vara den högsta och aldrig förut skådade ära! (applåder) Har ni tänkt på det? Vem som än har förföljt Dafa, vem som än har förföljt Dafa-lärjungar, hur höga den inblandade varelsen än är så har den varelsen blivit er motpart. Oavsett hur hög den är så har den blivit till er motpart. Men, det involverar Herrar från mycket höga väldiga valv, Herrar från gränslösa väldiga valv, och till och med högre varelser, ändå har de högsta platserna i olika väldiga valv som gjort dåliga gärningar mot Dafa, utgjort motparter till mina olika Dafa-lärjungar. Så tänk på det allihop, vad innebär det? Jag kan berätta för er att, trots att jag har många Dafa-lärjungar som har dödats i den här förföljelsen, har Fa bestämt: deras varelser kommer att byta positioner med de där högsta varelserna som förföljde dem! (Applåder)

Det är så. Varför blev Gudar på så höga nivåer inblandade? Varför fick Gudar på så höga nivåer varelser under dem att förfölja Dafa-lärjungar? De deltog inte direkt, men deras faktorer orsakade det. Skulle de kunna undgå att hållas ansvariga för det? De del­tog, och de måste hållas ansvariga för den störningen. Det är en universell lag. Annars skulle det inte ha någonting att göra med dem. Så länge det finns något lite samband med dem måste de hållas ansvariga för den här saken. De förtjänar inte att sitta där. Det är därför som Dafa-lärjungar kommer att tillåtas kultivera upp och sitta där. Det är så det fungerar.

Faktum är att det finns många saker här som vanliga människor inte ens kan föreställa sig. De kan tyckas vanliga, men de saker som Dafa-lärjungar gör är de mest magnifika och de saknar motstycke. När ni ser på den här förföljelsen av Dafa-lärjungar som är ondskefull till det yttersta och av gigantiska mått, ger kosmos Dafa räddning åt människor i den mänskliga världen, och en sådan storslagen Fa sprids i den mänskliga världen – varför är då så många av världens människor likgiltiga och oberörda? De är faktiskt kuvade av de gamla krafterna, och de har blivit tätt avspärrade. De gamla krafterna tycker att kultivering under Fa-upprätandeperioden och bekräftande av Fa är Dafa-lärjungars saker och att andra människor inte förtjänar att delta. Under denna om­ständighet är det svårt för världens människor att inse sanningen i Dafas Fa och heligheten i Fa. Men människor kan förstå saker som att det trampas på mänskliga rättigheter och trosfriheten när vi berättar för människor om dem. Så när ni klargör fakta bör era anmärkningar kretsa kring de här ämnena, och människor kan förstå, de kommer att ge stöd. Så länge som han fortfarande har en känsla för rättvisa, fortfarande har en god sida och fortfarande kan räddas, så kommer han att ge sitt stöd. Så när ni pratar på för hög nivå kommer effekten inte att bli bra, visar det sig. Det beror på att bara Dafa-lärjungar är berättigade till Fa vid den här tiden, så när ni vill göra vanliga människor till Dafa-utövare omedelbart när ni klargör fakta, så är ni alltför ivriga efter resultat. Vem som än talar på för hög nivå när han klargör fakta är oförnuftig och har en skadlig effekt. Och om han inte lyssnar på varnande ord och håller fast alltför hårt, kan han göra ännu större dåliga saker, och utnyttjas av demoner. Om ni verkligen har begått synder av det här slaget kan demoner vilja ta ner er.

Så inga av de här sakerna är obetydliga. Ni måste hantera dem väl. Er väg, och jag tror att alla har sett detta, är faktiskt mycket smal. Om ni så bara avviker en liten bit kommer ni inte att kunna motsvara en Dafa-lärjunges standard. Det finns bara en mycket upprätt väg som vi kan vandra på. Inte ens en liten avvikelse duger eftersom detta krävs av historien, och krävs av varelsernas liv i det framtida kosmos. Kosmos kan i framtiden inte ha några avvikelser eller fel för att vi hade luckor under Fa-upprätandet. Så det är viktigt för oss att ta varenda steg väl under vårt eget bekräftande av Fa, även om det ser vanligt ut. Lämna inte kvar några fläckar eller någon ånger på den väg ni vandrar när ni bekräftar Fa och när er mäktiga dygd etableras. Det kan aldrig suddas ut. Naturligtvis, vare sig det är kultivering, bekräftande av Fa eller undanröjande av förföl­jelsen med upprätta tankar så har denna affär inte avslutats ännu. Och eftersom den inte har avslutats är det för dem som inte gjort bra ifrån sig en möjlighet. Om ni till slut inte hanterar det bra, då kommer ni att misslyckas när slutet kommer. När förföljelsen först började gjorde eleverna i Kina och utanför Kina likaså inte bra ifrån sig beträffande många saker. När de inte gjorde bra ifrån sig på den tiden kunde man säga att de sak­nade erfarenhet, eller inte någonsin hade stött på något som det, eller inte visste vad de skulle göra. Men blixtsnabbt har några år passerat och ni kan inte säga det längre. Och ni vet tydligt och förnuftigt hur ni ska hantera de sakerna. Så ni borde göra ännu bättre ifrån er, och det som hände förr borde inte fortsätta att inträffa.

Om ni gör bra ifrån er i er egen kultivering kommer det att ha betydelse för stora saker i det framtida kosmos. Processen för Dafa-lärjungars personliga Fulländning är över. Men du har blivit min lärjunge och som Dafa-lärjunge stannar det ansvar som historien har tilldelat dig idag inte vid att du blir fulländad, det begärs av dig att göra ännu större saker och det vill etablera en ännu större mäktig dygd för dig. Naturligtvis innebär det att en ännu högre guowei[i] väntar dig, och kosmos har ännu större ansvar som väntar dig. Det är så de är relaterade. Jag sade tidigare att Dafa-lärjungar borde fortsätta sina ansträngningar så länge de inte har gjort tillräckligt bra ifrån sig. Fastän ni har gått igenom kultiveringsprocessen bör ni fortfarande kultivera er själva till att bli ännu bättre och kultivera väl den ytligaste, återstående delen som ännu inte har kultiverats helt. Så att studera böckerna och lära sig Fa är av största vikt.

Vet ni vad? Jag föreläste om Fa beträffande ”att sväva upp mitt på ljusa dagen” tidigare. För att säga det på ett annat sätt, när den ytliga kroppen är välkultiverad kan den sväva mitt på ljusa dagen. Men vet ni vilka slags människor som i det förgångna svä­vade mitt på ljusa dagen? Ingen av dem som svävade upp mitt på ljusa dagen lämnade den Trefaldiga världen. Orsaken är att i ögonen på Gudar i himlarna är mänskliga kötts­liga kroppar i högsta grad smutsiga och kan absolut inte tas med till himlarna. Så oavsett hur bra ni kultiverade så kunde ni inte göra det. Ni skulle inte ha den sortens himmelsk renhet och helighet och ni kunde inte nå det tillståndet. Men det jag vill göra idag är inte bara att göra förändringar i din kropp på ytan, och det handlar inte bara om att människor i den mänskliga världen verkligen ska kunna kultivera till Gudar utanför den Trefaldiga världen. Det handlar snarare om yuanrong[ii] av hela det Kosmiska syste­met. I det förgångna kunde nästan ingen kultivera till en Gud utanför den Trefaldiga världen. Så som jag just sade var de, trots att de svävade mitt på ljusa dagen, samtliga Gudar inom den Trefaldiga världen. De lämnade inte den Trefaldiga världen, men de var Gudar. Likväl är det jag vill uppnå idag, genom att skänka kultiveringsmetoden till Dafa-lärjungar, att etablera i kosmos en aldrig förut skådad, ännu högre visdom. Målet är att låta varelser som ramlar ner i framtiden kunna återvända härifrån. Eller åtminstone kommer de att ha en chans. Detta ingår i att kosmos kan yuanrong sig självt. Varför betonar jag då alltid detta? Om dagens Dafa-lärjungar kan ta det slutliga steget kommer det att ha skapat vägen för människor att bli Gudar. Det har aldrig tidigare hänt i histo­rien. De som verkligen lämnade den Trefaldiga världen tidigare var samtliga sekundära urandar. En del inom den Trefaldiga världen slutförde kultiveringen med kroppar; och de var också samtliga Gudar inom den Trefaldiga världen. Men den här gången kommer Dafa-lärjungar inte bara att kultivera sina kroppar ut ur den trefaldiga världen, jag ville också få er att kultivera till olika nivåer, upp till Kungar och Herrar på extremt höga nivåer. Och det är att bekräfta det nya kosmos visdom, och det är en form av att framtida varelser når tillståndet av yuanrong. Så detta är inte någon liten sak. Det allra sista när det gäller att förändra den ytliga kroppen är att nå den högsta renheten. Att nå en sådan hög grad – det har Gudar aldrig tidigare försökt sig på och inga Gudar vågade ens tänka på det, eftersom i Gudars ögon känner de att allting nedanför är outhärdligt smutsigt. Den här gången har jag gjort en sådan sak. Dafa-lärjungars Full­ändning är standardsättande och det har skapat en väg för framtiden. Vi säger ”skapa”, men i verkligheten hade Fa visdomen för länge sedan. Den bara tillämpas nu.

Varför är det nödvändigt att göra det på det här sättet? Jag sade just att det är kosmos som behöver harmoniseras (yuanrong). Det finns i själva verket många, många andra faktorer. Om den här vägen lyses upp kommer en av de största frågorna att lösas – och det är någonting som ingen Gud i kosmos vågade föreställa sig. Vet ni hur Gudar existerar? De av er som har varit i de centrala delarna av USA kanske har sett att vissa av de sterila bergen och kala klipporna som liknar människor, särskilt i Södern och i den södra delen i centrala delen av landet, väldigt mycket liknar Gudar. En del av de där klipporna liknar Bodhisattvor och Buddhor och en del liknar andra Gudar. Och varför är det på det sättet? Faktum är att de har sin motsvarighet i Gudar. De är de lägsta delarna hos Gudar. Gudarna från förr har en överensstämmelse med de ytliga planeterna, och de har samtliga ett livscirkulationssystem. Gudar försäkrar sig om att klipporna inte kom­mer att bli dåliga, och klippornas existens garanterar Gudarnas liv; när klipporna väl blir dåliga kommer den Gudomliga kroppen att lösas upp, och en del Gudar faller då ner. Sådant är sambandet. Faktum är att det kontrolleras av högre Gudar. Likväl är inte denna slags överensstämmelse en process med partiklar som formar partiklar, i vilken små partiklar formar stora partiklar, och stora partiklar formar ett lager med ännu större partiklar. Det handlar om att materians natur blir mindre och mindre, eller med andra ord, materian tonar bort mer och mer tills den tonar bort till standarden för en Guds kropp; i själva verket blir materian också lättare och lättare, tills den blir till Gudar på olika nivåer och de högsta Gudarna. Naturligtvis, ju mer den har tonat bort, desto renare är den. Jag har sagt tidigare att Dafa-lärjungar kom för att delta i Fa-konferensen med flyg från Europa. De tycks som om de har rest ganska långt, men i Gudars ögon är partikeln Jorden som ett litet sandkorn, så liten. Er resa vore nästan som att inte röra sig. Det är faktiskt bara så det är för människor. Och i själva verket har Gudar också de olika Gudarnas begränsningar. Gångna tiders Gudar reste också inom sina gränser. Begränsningarna var ett resultat av motsvarigheten till klipporna på Jorden. De kan varken separera sig från eller ta med sig klipporna på de ytliga planeterna i kosmos. Att förlora motsvarande klippa är för dem som att förlora sina rötter och förlora det som garanterar deras liv. De skulle sönderdelas och förstöras. Jag har aldrig berättat de här sakerna för er tidigare. (Applåder)

Jag har avslöjat detta för er idag. Detta innebär att problemet har lösts. Varför sade jag att framtidens Gudar och det nya kosmos i framtiden är otroligt underbara? Det fordras en lång Fa-föreläsning för att förklara varenda underbar sak. Som jag ser det kommer Gudar i framtiden att verkligen bli Gudar – de kommer inte längre att behöva ha sin motsvarighet i klippor på Jorden. Och Gudar i andra system kommer inte längre att behöva ha sin motsvarighet i klippor och materia på de ytliga partiklarna inom deras egna system. Orsaken är att i det förgångna, om Gudar inte hade den lägsta och största materian att korrespondera till, då skulle de förlora sin materias cirkulationssystem och deras liv skulle inte säkras. Det fanns den sortens förhållande. Och har ni tänkt på en sak? Klippor består av molekyler och det gör naturligtvis också mänskliga kroppar. Antag att ni har lyckats med att kultivera den ytligaste, och mest materiella kroppen som en människa har, kommer ni då inte att ta med er den grundläggande garantin? Vart ni än går kommer ni inte att begränsas av det. Men ni måste uppnå den renhet och helig­het som krävs på den nivån. Och jag kan berätta för er allihop, under Fa-upprätandet har jag redan vänt det värsta till det bästa och mest perfekta tillståndet. (Applåder)

Gudar på olika nivåer har faktiskt alla sina egna begränsande ramar på olika nivåer, begränsningarna för varelser på den nivån. Mänskliga varelser, ingen har någonsin berättat för dem vilket tillstånd Gudar är i. Det är inte tillåtet. Det gamla kosmos kom­mer att sönderfalla fullständigt. Allting kommer att vara över. Allt det jag talade om hade att göra med det förflutna. Framtiden kommer inte att vara sådan, den är verkligen underbar. Framtidens Gudar kommer att fullständigt bryta sig loss från otillräckligheten hos Gudar i det förgångna, och bli ännu mer underbara, ädla och Gudalika. Så att räta upp himlakropparnas Fa handlar inte bara om att den kosmiska ordningen inte längre fungerar och att räta upp den, eller att Fa från det förflutna inte längre fungerar och räta upp den. Det handlar inte bara om dessa. Om det vore så, tänk på det, då skulle det inte behöva göras av mig. Det var på grund av att det fanns många, många problem som behövde lösas från grunden som jag kom. (Applåder) Som er, oavsett vad Mästaren säger så ser Mästarens ytliga kropp likadan ut som er. Här har vi ett mänskligt utseende. Men ni vet, ni är kultiverare. Er natur är olik människors. Naturligtvis finns det en annan olikhet mellan er och mig och jag har berättat för er om det tidigare. Jag kommer inte att tala mer om det här.

Så detta innebär att ni under er kultivering måste ta vara på tidenoch kultivera er själva väl. Oavsett hur upptagna ni är eller hur många saker ni måste göra, så kan ni inte försumma era egna Fa-studier och er kultivering. Det är den grundläggande garantin för att ni ska kunna göra de saker bra som hör ihop med att bekräfta Fa. Det är också en garanti för att ni ska kunna ta er till det sista steget. Många, många saker verkar van­liga, men oändligt underbara och magnifika speciella äror inryms alla däri. Om ni kan göra de tre sakerna bra, då finns allting däri, allting täcks. Det är inte mycket tid kvar för att bekräfta Fa. Titta bara – ondskan närmar sig snabbt sitt slut. Ni människor i publiken har kommit igenom från 20 juli 1999. Ni har sett hur saker och ting var då och nu. Det spelar ingen roll hur vildsint ondskan är i vissa delar av Kina, det är inte längre likadant. Och detta är sant över hela världen. Människor blir mer och mer på det klara med denna onda förföljelse. Världens människor vaknar upp. Förändringar som den här uppstår bara när ondskan eliminerats i en sådan utsträckning. Bara genom att rensa bort ondskan kan människor vakna. Vad detta innebär är att den onda förföljelsen inte längre kan upprätthålla sig själv. Ondskan har inte mycket tid kvar. Om de gamla krafterna innan den enorma Fa-upprätandekraften kommer, tänker att de inte kan klara av att pröva Dafa-lärjungar längre och etablera mäktig dygd för denna Fa, då kommer de gamla krafterna att få ondskan att dra sig tillbaka från historiens scen och träda in i porten till icke-liv. Den här saken kommer att vara över. Så ni bör ta vara på tiden. Under denna tidsperiod bör ni verkligen inte svika er själva, och ni bör göra de sista sakerna bra. Mästaren leder er inte att revoltera likt de där revolutionärerna (folk skrattar), Mästaren leder er inte till att ta ifrån någon hans politiska makt. Mästaren leder er till att kultivera. (Applåder) Det ni avslöjar är ondskan, ondskefullheten hos det där politiska ligistgänget, och syftet är att kuva ondskan, att eliminera ondskan och att eliminera förföljelsen av Dafa-lärjungar och Dafa (applåder). Det handlar inte om att få vanliga människors saker i den vanliga världen. När ni gör saker måste ni därför göra dem med en Dafa-lärjunges grund. Ni måste få vanliga människor att förstå de saker ni gör. Få inte vanliga människor att tro att vi är ute efter några vanliga saker – absolut inte! Naturligtvis, de som idag inte förstår är helt och hållet människors yta på den här sidan. Världens människor vet faktiskt. Och varför säger jag att de vet? För att alla varelser har en sida som vet; han vet vad Dafa handlar om. Tidigare var det för att de onda elementen separerade den mänskliga ytan från den sida hos människor som vet och manipulerade den mänskliga ytan som inte vet. Nu rensas de där elementen successivt bort, och fler och fler av dem elimineras. Det som är kvar blir mindre och mindre, och världens människor blir än mer vakna.

Ni måste ha sett den epidemi som nu har uppträtt i Kina, eller hur? Har det inte kommit en mycket stor epidemi? För att säga det med mänskliga termer så är det Him­len som straffar människor. Vad den riktar in sig på, det vet vi Dafa-lärjungar fullkomligt väl: den riktar in sig på dem som inte förtjänar att bli räddade, människor som är omöjliga att rädda medan Dafa-lärjungar klargör sanningen, och den andel som inte är användbar för de onda spökspillrorna. Detta är den första utrensningen. Himlen bestraffar ondskan, likväl ljuger Kina fortfarande för att dölja antalet dödsfall. Jag ska berätta för er, antalet är enormt och dessutom har kulmen inte nåtts ännu. Fastän hela världen känner sig rädd har den verkligt fruktansvärda saken faktiskt inte börjat ännu. Detta är inte den verkligt stora utrensningen när Fa börjar räta upp den mänskliga världen. Det kommer att bli ännu mer fruktansvärt när den stora utrensningen kommer. Den kommer att riktas mot hela världen. När de onda människorna blir vansinniga fruktar de inte någonting, men, när katastrofen verkligen faller ner över dem kommer de att bli chockade. Vänta och se – detta kommer att bli ett händelserikt år. En massa kommer att inträffa.

Många elever skyndade sig hit från andra regioner. Kanske har de många saker som de vill fråga mig. Jag ska inte prata alltför länge. Jag vill inte ta upp alltför mycket av er tid. Om ni tycker att det finns frågor som ni vill ställa till Mästaren kan ni skriva ner dem på papperslappar och lämna fram dem här, och jag kommer att besvara dem åt er. (Långa applåder)

Jag ska prata med er om någonting i förbifarten. Mästaren behandlar varelser med största medkänsla, och så är fallet i varje situation. Vid varje Dafa-konferens, såvitt jag deltagit, har jag alltid kallat er Dafa-lärjungar. Alla elever som har träffat mig i offentliga sammanhang, jag har alltid kallat er Dafa-lärjungar likaså. (Applåder) Men det finns somliga bland er som inte skapade ödesförbindelser med mig under historiens gång. Ni trädde in under det här spridandet av Dafa, och ni har jämförelsevis mer prövningar. Det finns sådana elever i Kina och även utomlands, och prövningarna manifesterar sig annorlunda för er. Pressen på er att ta bort mänskliga fasthållanden och trycket på er sinnesstämning är emellertid inte på något vis lätt. Men oavsett hur er situation är så kommer Mästaren definitivt att behandla er lika. Så länge du räknas in bland Dafas lär­jungar kommer Mästaren att behandla dig som en Dafa-lärjunge och vägleda dig. (App­låder) Men ni måste själva göra bra ifrån er. (Applåder) Det tycks mig som om förföljelsen och frågan om ert bekräftande av Fa medan ni förföljs är i de sista stadierna. Tiden håller på att rinna ut. För dem som inte gjort bra ifrån sig, ni borde tänka på det själva, ni borde verkligen ta en noggrann titt på er själva. Det här är första gången som jag har varnat Dafa-lärjungar på det här sättet. (Applåder) Huruvida ni kan nå Fulländning är upp till er.

Det finns vissa människor som fortfarande gör en del skamliga och smutsiga saker – saker ovärdiga Dafa, och saker ovärdiga titeln Dafa-lärjunge. Jag har inte behandlat er annorlunda heller. Till slut, när ni inte kan gå mot Fulländning, måste ni vara ansvariga inför er själva! Mästaren försöker inte skrämma någon. Vem som än missar detta historiska tillfälle, när ni inser vad ni missat kommer ni inte ens att vilja leva även om ni bads om det! Tro inte att ni bara för att Mästaren alltid är barmhärtig kan ta Mästarens barmhärtighet för given! Det finns standarder för Dafa-lärjungar, och Fa har också standarder. Det är inte så att alla bara kan trassla sig fram tillsammans och bli godkända. Varje persons själ attackeras, varje person kultiverar sig själv genuint, och varje person tänker på hur man ska vara ansvarig inför sitt eget liv! Varför kan vissa av er inte göra detta?! När Mästaren ser på er är jag så orolig! När Mästaren ser på er är jag så orolig! Mästarens ord idag må ha varit hårda, men kanske skulle det inte fungera om jag inte använde storsläggan. Om jag inte kan rädda er så kommer det att bli min största sorg. Det vore utmärkt om ni kunde vara lika oroliga som jag är.

Bra, nu svarar jag på era frågor. (Applåder)

Fråga: Alla Jinans Dafa-lärjungar hälsar till Mästaren!

Mästaren: Tack, alla. (Applåder)

Fråga: Dafa-lärjungar i Österrike hälsar till Mästaren! Dafa-lärjungar i Urumqi i Xin­jiang-provinsen hälsar till Mästaren!

Mästaren: Tack, alla. (Applåder)

Fråga: När en del katastrofer inträffar för mänskligheten, till exempel ”9/11” och nu SARS-epidemin, samt den ursinniga förföljelsen mot Dafa-lärjungar – som till exempel vid den stora arresteringen av Dafa-lärjungar på Himmelska fridens torg den 1 oktober 2000, så brukade jag alltid få starka fenomen med karmaeliminering, men det brukade gå över väldigt fort. Betyder det här att jag håller på att bära syndkarma åt världsliga människor, eller finns det andra orsaker?

Mästaren: Ni är, var och en av er, i kultiveringsprocessen, det kan inte komma på tal att bära något för någon annan. Kanske skapar de gamla krafterna just vid det tillfället någon situation. De gamla krafterna har i det förgångna arrangerat det väldigt detaljerat. Tala inte om att bära något åt andra, ni har till och med svårt att bära ert eget. (Skratt) Men, det utesluter inte de fall när ni ibland inte klarar prövningar bra, har fasthållanden eller har gjort något fel utan att komma till insikt om det, och så vidare, därför skapar de gamla krafterna eller de onda liven en del störningar, skapar något slags kroppsligt obehag. Dessa saker inträffade mycket för en tid sen.

Fråga: I den långa historiska floden som var både högtidlig och heroisk, varför har de flesta spelat roller som de själva inte ville ha?

Mästaren: Det är mycket enkelt. Det är som när man spelar teater, de gamla krafterna lät dig absolut inte spela rollen enligt din egen vilja, de arrangerade säkerligen allt, som om det fanns ett manus. Med andra ord arrangerade de på detta sätt – vad denna teater skulle uppnå för tillstånd under olika perioder, vad människor skulle erhålla, vad som skulle hända efter denna historiska period, och till sist ända till erhållandet av Faoch hur det skulle vara till för nytta för erhållandet av Fa. Därför var det många saker som ytterst inte var enligt människors vilja.

Fråga: Varför först efter så lång tid med ”Bildande-varande-degenerering-förintelse”, kom tanken ”yuanrong utan förintelse”?

Mästaren: Du tänker helt och hållet mänskligt på det. Hur vet du om det var ”så lång tid”? Det är universums olika nivåer som har olika tid, och tidslängderna har skapats av liv som har satt gränserna för olika nivåers tid. Hur långt [tidsmässigt] är kosmos i grunden? Du ser att det har tagit så lång tid när jag har rätat upp Fa, faktiskt är det ett ögonblick. Det finns platser där det har gått drygt tio år på detta ögonblick, några tiotals år, en del platser är det nästan samtidigt, en del platser har det gått några tiotals miljoner år, några hundratals miljoner år, det beror på att tider definieras för liven i olika rum. [Du] kan inte tänka på dessa frågor utifrån perspektivet mänsklig tid.

Fråga: Jag har två frågor där jag ber Mästaren undervisa klart. Vad är det för skillnader mellan att kultiverare letar inåt och vanliga människors självkritik?

Mästaren: Jag tror denna fråga är ... (Alla skrattar) Ni vet alla vad jag skulle säga, men jag säger det ändå: det verkar vara en fråga från en nybörjare. Kultivering inom Dafa, varje lärjunge klargör fakta bland vanliga människor, ytligt sett, vad skiljer det från när vanliga människor gör saker? Ni är alla kultiverare, vad är då skillnaden mellan kultiverare och vanliga människor? Ni äter mat, vanliga människor äter också mat? Grunderna är olika, det grundläggande syftet och utgångspunkterna är olika, livets syfte som ska uppnås är olika, så därmed är de grundläggande förändringarna i kroppen också olika. Mänskligheten samlar ständigt karma i sitt jagande, Dafa-lärjungar blir kontinuerligt av med karma i kultiveringen så att deras egna kroppar kontinuerligt omvandlas mot Gudars kroppar. Hur kan de vara lika? Ytligt sett är det lika. (Applåder).

Fråga: När Mästaren nämnde återfödelsen av de kinesiska dynastierna, nämndes det att USA var den stora Qing, (Mästaren: jag sade väl inte att USA var den stora Qing, eller hur?) (Alla skrattar) Australien var Xia, men Frankrike är ett land som har en lång historia, var det således ett feltryck eller hade det någon annan innebörd?

Mästaren: Ja, ja (alla skrattar) du kallar mig också Mästare, så jag svarar dig. (Alla skrattar, applåder) Faktiskt sade jag inte att USA var den stora Qing, jag sade att USA var den stora Ming, (alla skrattar) Frankrike är Qing. Självklart, totalt sett gäller detta i stora drag, det är inte så att varje person i den där nationen är sådan, eftersom det i historien också finns ett stort antal som ensamma har återfötts här, det finns sådana i alla olika regioner. Frankrike är ett land på några hundra år, är ett land som bäst har bevarat denna mänskliga civilisation och konst. Det är inte heller feltryckt i boken.

Fråga: Jag är en lärjunge som fick Fa efter 20 juli [1999]. När det uppstår fenomen med sjukdomskarma, om jag tar det som sjukdomskarma och godkänner det, betyder det godkännande av de gamla krafternas arrangemang? Bör jag Fa Zhen Nien?

Mästaren: Jag har också talat om det i Zhuan Falun, man kan inte säga att karmaeliminering är enbart karmaeliminering. Fastän du kultiverar kan du inte sägajag behöver inte återgälda karma, eliminera den helt så är det klart. Det går inte. Att ni skapade karma innebär att ni i historien gjorde dåliga saker. I det vanliga samhället gjorde [ni] dåliga saker, därför samlades karma. Det skulle inte gå att vara skyldig utan att behöva betala tillbaka skulden, därför är det som sker att alla i er kultivering upplever lidande när karma återbetalas. Om det inte vore lidande, utan karman togs bort och ni inte skulle känna någonting, en lätt bris. Ni vet, ni som var med på föreläsningarna – en del av er var med på föreläsningarna när Mästaren viftade med handen, när du kom ut från föreläsningarna utan dina sjukdomar så kände du dig lätt i hela kroppen, hela din kropp kändes lätt och svävande, en känsla av att vara fri från sjukdomar, var det så? (Applåder). Men det går inte att låta Mästaren bära allt åt dig, därför måste du själv kultivera. När du verkligen befinner dig i det riket tar Gudarna en titt: har all din karma blivit flyttad bort från dig? Har du inte kultiverat upp hit? Skulle det gå? Nej. I karmaeliminering lider du, därför kan du höja dig, så förhåller det sig.

På tal om att det finns gamla krafter som stör? Medan ni håller på med att ändra era mest ytliga kroppar så finns det återigen en del som ni själva ska bära, men förhållandevis inte alls så stor del, påverkar inte så mycket bekräftandet av Fa. När det uppstår mycket stora svårigheter är det säkert störningar från ondskan. Ni ska försäkra er om att sända upprätta tankar och rensa bort och utrota den! Idag är saker som Dafa-lärjungar gör att bekräfta Fa, är något som är det mest heliga och mest storslagna, och om du sägernär jag gör Dafa-saker och det vid en avgörande tidpunkt i räddandet av varelser uppstår något, så är det säkerligen störningar. Du ska bedöma det hela med förnuft. Håll inte fast att – så fort det smärtar, och jag lider, så tycker jag att det säkert är störningar; så fort jag har smärtor och lider så ska jag inte gå med på detså ska jag sända upprätta tankar. Givetvis kan du sända upprätta tankar, den gong du sänder ut tar hand om saker som den bör ta hand om, saker som den inte bör ta hand om gör den också enligt Fa. Det beror på att denna gong är fullbordad från din kultivering i enlighet med Fas standard. (Alla skattar) Därför tycker jag att alla ska göra det med förnuft.

Fråga: Existerar det ödesförbindelser mellan huvudurandar och sekundära urandar?

Mästaren: En del har ödesförbindelse, en del har inte ödesförbindelse. Jag talar om vanliga människor, inte Dafa-lärjungar. Hos människor i världen finner jag ofta att denna människa är sådan eller sådan i historien. Men, jag finner på annan plats att en människa också är sådan eller sådan i historien, till och med upptäcker jag fortfarande sådana fenomen i USA som är så långt bortom oceanen. Varför? Det är alltså så att en människa har sin huvudurande, sekundära urandar, och även andra faktorer, jag har också talat om att människan har sina faktorer hos sin köttsliga kropp, därför är kanske flera män­niskor som lever i världen samtidigt den där människan i historien, det finns många sådana fenomen.

Fråga: Dafa-lärjungar från Harbin hälsar ärofulle Mästaren.

Mästaren: Tack, alla (Applåder)

Fråga: Oavsett hur svåra och riskfyllda omständigheterna är, hur vildsint ondskan är, så kommer vi säkert att följa Mästaren och gå väl vår sista väg. Vi försäkrar Mästaren om att klara det bra.

Mästaren: Tack, alla. (Applåder) Jag tror på det, nu tror jag verkligen på det. När den onda förföljelsen startade den 20 juli 1999, kunde jag bara se på om ni klarade det eller inte. (Skratt) Kommer ni ihåg det jag sade tidigare, innan 20 juli 1999, sådana saker sade jagÄven om jag lyckas rädda en så har inte min sak varit förgäves. (Applåder) Jag talar om för er, vid den tiden var jag osäker i hjärtat, jag visste inte om ni verkligen vid den avgörande tidpunkten kunde klara er igenom eller inte. Naturligtvis, hade det verkligen blivit en som lyckats i kultiveringen så skulle jag ha låtit honom vara kosmos, som har allting. (Applåder) Givetvis, (skrattar) nu är det långtifrån bara en. Alla har sett det, idag tror jag verkligen på det. Dafa-lärjungars upprätta tankar kan inte förstöras av någon, oavsett vem han är. Frågan om det lyckas eller ej är frågan om fullbordan av Dafa-lärjungar, frågan om människorna med ödesförbindelse kan räddas eller ej. Emel­lertid kommer saken med Fas upprätande i himlakropparna säkert att lyckas.

Fråga: Jag representerar Dafa-lärjungar i Beijing och hälsar Mästaren!

Mästaren: Tack, alla (Applåder)

Fråga: Jag har en fråga till, det är att om någon är spion eller inte, är omvänd eller inte, sådana frågor, kan [jag] fråga Mästaren?

Mästaren: Jag ser det så här, beträffande omvända eller inte så är allt detta människors saker, det jag ser på är ett livs grund. Varje människa skapar en smutsfläck på sin histo­ria om denne inte kan gå sin väg bra, kommer att skapa förluster som inte går att rädda i hans framtid. Men, för att rädda alla varelser har Mästaren gett det största barmhärtiga hjärtat. Jag har klargjort det i tidigare Fa-föreläsningar, jag bryr mig inte om ifall du är spion eller du gör en viss sak, jag betraktar dig som en människa. Du är först och främst en människa, det är bara arbetet som skiljer. Du ska inte ignorera denna ödesförbindelse av tiotusen år enbart på grund av att ditt arbete är annorlunda, [du ska] ta ansvar för ditt liv. Jag kan inte underlåta att rädda dig bara för att ditt arbete är annorlunda. Men, för att återigen tala från grunden, jag kan inte – på grund av att ditt arbete är speciellt så har du gjort saker som saboterar Fa, gjort saker som skadat Dafa och skadat Dafa-lärjungar – låta dig fullända dig, och låta dig vara kvar till framtiden. Det är så det förhåller sig. Naturligtvis, chanser finns, denna förföljelse är inte avslutad än, fast tiden är mycket knapp. Hur ni ska göra, hur ni ska repareradet är era angelägenheter. Ta vara på tillfället!

Fråga: En del människor kan inte släppa Dafa, inte heller släppa människan. Kultiverar på ytan, gör lite Fa-upprätande saker, men skapar egentligen konflikter, till och med självmord, homosexualitet, vad blir resultat för en sådan människa? Kommer [han] att gå in på den demoniska vägen? Vad händer med människor som försvarar en sådan människa?

Mästaren: Jag vet allt. Om det inte är så att jag absolut inte har något annat val så vill jag fortfarande inte slänga ut dem, därför, beträffande dessa saker iakttar jag, ser jag. Det är bäst attom dessa människor vill göra sig själva rättvisaskynda på och vakna upp, skynda att vakna upp. Om du har bestämt dig ska du berätta för Dafa-lärjungar vad du har gjort, kanske hjälper det mer. Tiden väntar inte på er. Jag är verkligen orolig för er! Ta inte Mästarens barmhärtighet som en skämt, Fa har sin standard.

Fråga: Hur kan [vi] på bättre sätt hjälpa andra kultiverare, så att helheten höjs?

Mästaren: Faktiskt är dessa konkreta saker upp till er själva att ta hand om. Den mäktiga dygden etableras av er själva, denna kultiveringsväg har skapats efter att ni själva har vandrat den. Om jag för varje liten sak ska tala om för dig hur du gör så kommer du att förlora chanser att etablera din mäktiga dygd. På denna Fa-upprätandets väg, på denna kultiveringsväg, finns det säkerligen demoniska hinder, finns det säkert konflikter av olika slag, finns det också säkert sådana människor som eleven frågade om just nu. Det beror på att de gamla krafterna tycker att om det är så rent bland dina Dafa-lärjungar och det inte finns några som helst störningar, hur kan deras fasthållanden elimineras? Hur kan det bekräfta att din Dafa har gått igenom sådana komplicerande omständigheter och därefter etablerat mäktiga dygder? Därför vill de göra det, arrangera en del människor eller händelser, det är de gamla krafterna som vill göra det. Jag godtar det överhuvudtaget inte. Men, varför rensar jag inte ut dessa människor? Jag har just talat om att jag ger av den största barmhärtigheten, jag väntar på deras egna förbättringar, väntar på att de själva inte förlorar denna ödesförbindelse. Det är så jag tänker. (Applåder).

Fråga: Hur kan vi på bättre sätt höja oss som helhet, och förfina oss som helhet?

Mästaren: [Om] alla samarbetar bra med varandra så uppnås det. Varje persons rike är olika, jag talar om för er nu att Mästaren har sett att en del avstånd mellan eleverna har blivit stora. I det förflutna var de inte så tydliga, nu har det blivit markant, ju närmare det sista, desto större är skillnaderna, därför är förståelserna säkerligen olika. Det avgörande är hur ni samarbetar bra, hur ni samordnar bra.

Fråga: Vad är Latinamerikas roll i Fa-upprätandet? Hur ska vi göra bättre ifrån oss i Latinamerika?

Mästaren: På grund av deras miljö, deras immigrationsstatus, och även deras ekonomiska situationer, har det varit mycket svårt för eleverna att bekräfta Fa i vissa regioner. Mästaren vet allt det. Men hur som helst är ni hoppet för liven där! I framtiden kommer ni att se detta. (Applåder) Om en nationalitet eller ett land inte har Dafa-lärjungar just nu kommer det att skapa massvis med svårigheter för democh det är det minsta man kan säga. Så oavsett hur få Dafa-lärjungar det finns på en viss plats så är det hoppet för den nationaliteten.

En gång frågade en elev mig vad ”Buddhas gränslösa nåd” betyder. Hur skulle människor kunna förstå det? De tror att när Buddha har stor barmhärtighet och räddar människor från lidande och svårigheter är det ”Buddhas gränslösa nåd”. Det är en ytlig förståelse bland människor. Tänk på det, oavsett var du är, vilken nationalitet, vilken region, eller vilket land du är i, så är du på ytan en vanlig alldaglig människa, och du är bara en varelse bland många, men i verkligheten finns det alltid människor som har en ödesförbindelse med dig. Dessutom, som jag har berättat för er många gånger förut, partiklar på oändligt mikrokosmiska nivåer formar partiklar på nästa nivå uppåt, och partiklarna på nästa nivå ovan formar partiklarna på nästa högre nivå, formar kontinuerligt större partiklar på det sättet. Och i varje partikellager finns det ett oändligt antal varelser. Om du förstorar en liten partikel kommer du att se att det, precis som på Jorden och planeterna, finns otaliga varelser på den. Tänk på det, hur många partiklar bildar en mänsklig kropp? Och dessa är bara saker inom din egen räckvidd. En människa är också en varelse som existerar inom ramen för den här miljön, precis som en svamp som läggs i vatten. Den här världen är som vatten, och de mikrokosmiska varelserna och materian är så talrika att tätheten är som den för vatten. Var du än är så finns det inom din räckvidd rätt enorma, gigantiska mikrokosmiska varelser som har sin motsvarighet i din kropp. Så när en person kultiverar har du inte bara kultiverat lager efter lager av din egen kropp, cellerna i lager efter lager av dina partiklar är samtliga din avbild, och har du tänkt på det här: efter att du har förstorat en partikels cell, finns det då inte fortfarande oräkneliga varelser på den? Och kan det finnas varelser som har människors utseende? Hur många sådana här celler finns det då? Faktum är att för mikrokosmiska varelser är din cell deras planet. Och det är inte bara cellerhur många mikrokosmiska partiklar bildar en cell? En cell eller en mikrokosmisk partikel med din avbild är Kungen för alla varelserna i den partikeln, och alla de otaliga liven däri styrs av den. Om du inte kultiverar dig själv väl kommer dina celler inte att bli välkultiverade; om du har kultiverat dig själv väl så är dina celler välkultiverade, och då kommer varelserna i det område där dina celler styr att bli välkultiverade. Tänk då på det, när en varelse lyckas i kultivering, hur många varelser har som resultat kultiverats framgångsrikt?

I Gudars ögon är det inte så att stora varelser är värdefulla medan små varelser inte är det. Ni vet, det finns Buddhor även i världar som är små till den grad att de är mycket mikrokosmiska. En varelses storlek betyder ingetdet gör ingen skillnad, och det finns ingen skillnad i struktur. Det är bara det att partiklarna som de består av bestämde storleken på deras kroppar. Varelser är jämlika. Tänk på det, om en person räddas och lyckas med kultiveringen, hur många gränslösa, omätliga varelser kommer att bli framgångsrikt kultiverade och räddade? Men i processen att kultivera framgångsrikt krävs det så mycket visdom och så mycket tänkande och omsorg för att försona varje enstaka varelse som finns i grupperna av varelser i de oräkneliga mikrokosmos och makrokosmos! Det är precis som med att rädda dig: deras saker måste lösas på samma sätt. Vad menas med ”Buddhas gränslösa nåd”? Tänk på det, när en person räddas, hur mycket måste Buddhan som räddar honom offra? För alla de där varelserna i det oändliga mikrokosmos som har sin motsvarighet i personen måste hanprecis som det som görs under din kultiveringsprocessjustera deras kroppar väl i början, låta dem erhålla Fa, göra dem kapabla att hantera det, och också ta hand om deras karma. Vilken enorm, ytterst noggrann uppgift det är! Skulle det på något vis kunna uppnås utan medkänsla? Hur kan då vanliga människor förstå frasen ”Buddhas gränslösa nåd”? Tänk på det, när en enda person lyckas i kultivering betyder det att ett gigantiskt, enormt system framgångsrikt har kultiverats. Jag sade tidigare, och det lät som om jag skojade, att om bara en person lyckades med kultiveringen, då skulle jag få den här personen att bli kosmos. Oavsett hur stor hans kosmiska kropp var så skulle jag få hela kosmos struktur att existera inom hans kropps utrymme. Men nu när jag har sagt det så uppehåll er inte vid det. Mästaren kan göra detdet är meningen. Så som Dafa-lärjungar spelar det ingen roll var ni är, ni ger gränslös välsignelse åt varelserna där, och lägger en grund för dem för framtiden, en grund för att bli räddade i framtiden. Det är så det är. (Applåder)

Fråga: Kan Mästaren vara snäll och tala om hur Dafa-lärjungar i Fa-upprätandeperio­den kan gå upprätt när det gäller att spendera pengar och använda materiella saker?

Mästaren: Ja, i Fa-upprätandeperioden har det blivit en speciell förändring i situationen. I din historia har en linje för personlig kultivering dragits. På den tiden var det bara kultivering, och allt måste göras på det viset. Men dagens situation i samhället är annorlunda jämfört med förut. Som ni har sett har dagens vetenskap fört med sig många moderna transportfordon och massmedier. Så tänk på det, med dessa massmedier i synnerhet, när en person pratar på ett ställe, så kan människor över hela världen omedelbart få veta det, höra det, och se det samtidigt. Dess inflytande är mycket betydande. Från de gamla krafternas perspektiv använder de onda varelserna dessa saker för att fortsätta med förföljelsen och att ljuga. När Dafa-lärjungar bara litar till sina munnar för att tala till folk med så känner de ibland att det är svårt att rädda fler människor. Såklart, en av er är en match för tio eller ett hundratal människor. Men det avslöjar lögnerna och ondskan som producerats av ett lands hela propagandamaskin, trots alltdet är fortfarande mycket svårt. Så när ni använder er av vanliga människors medieredskap för att bekräfta Fa, avslöja ondskan, och rädda varelser, så är det i princip inte fel. Eftersom dagens vetenskap redan har åstadkommit ett speciellt samhälle som detta, behöver ni när ni bekräftar Fa vissa ekonomiska resurser för att göra de där sakerna. Men trots det, fram tills idag, när allt detta är på väg mot sitt slut, har vi inte mottagit ett enda öre från något land, någon regering, någon organisation, eller något företag. Allting som vi har gjort har finansierats av Dafa-lärjungar som använt sina egna löner, inkomster, och förtjänster.

De gamla krafterna hämmar folk, och de tänker att endast genom att göra saker på det här sättet är du anmärkningsvärd: ”du kan bekräfta Fa under så svåra omständigheter, du är anmärkningsvärd och du har etablerat mäktig dygd.” Så de gamla krafterna stör illasinnat mitt Fa-upprätande och stör Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. De har påverkat människors stöd till Dafa och orubbligt spärrat finansieringskällor i samhället. I bekräftandet av Fa har Dafa-lärjungar alltid haft finansiella svårigheter. Vissa elever har till och med haft svårt att få det att gå ihop. Under dessa omständigheter bekräftar ni Fa och gör det Dafa-lärjungar ska göra, och det är självklart anmärkningsvärt. Men jag erkänner inte de gamla krafternas arrangemang. Detta är en sådan allvarlig sak – Fa-upprätandet äger rum i hela kosmos, och det nya kosmos framtid håller på att skapas! Fa har existerat länge. Jag har kommit med den här yuanrong Dafa. Jag behöver inte att lager på lager av varelser lägger någon grund för Fa, och jag behöver inte att lager på lager av varelser och vanliga människor ger någonting till Dafa. Det är föreställningar och faktorer som har skapats i historien av de gamla krafterna. De använder de där sanningarna från den gamla Fa från perioderna av degenerering och förintelse för att störa Fa-upprätandet, och det de har gjort har varit helt och hållet till skada.

Med det sagt så säger jag er att ni fortfarande inte kan samla ihop pengar från elever som är beroende av sin inkomst för sitt uppehälle. Principen är att vi inte kan samla pengar från elevernaoch jag sade det här för länge sedan. Bland Dafa-lärjungar finns det de som driver egna företag och har lite mer pengar, och om de vill bidra med pengar för att göra en del saker är det okej, men var försiktig med hur lång det går. När våra vanliga elever använder sina egna inkomster för att göra saker som bekräftar Fa, så är det i princip inga problem, och det är inget fel med det, eftersom användandet av er egen inkomst för att bekräfta Fa och rädda varelser är att etablera mäktig dygd. När Dafa-lärjungar gör en del saker tillsammans i speciella situationer, säg till exempel att några vill starta ett mediaföretag eller något, och ni lägger ihop en del pengar för att göra det, så är det i princip inget fel med det heller, eftersom det inte är Dafa som gör någonting, det är Dafa-lärjungar som på egen hand startar ett företag i samhället, och det är en slags arbete i samhället, det är Dafa-lärjungar som själva initierar saker och orga­niserar sig för att göra det, det är inte Dafa själv som gör det. Naturligtvis, Dafa-lär­jungar skapar gynnsamma förutsättningar för att klargöra fakta. Men inte ens då, säger jag er, kan ni bara samla pengar från våra vanliga elever utan att tänka igenom det närmare, det är helt bestämt. Sedan när det gäller de fall där någon som är mer förmögen och vars dagliga liv inte påverkas, bidrar med en del pengar för att göra Dafa-saker, så ingår det inte i situationen jag talade om, eftersom de trots allt är enskilda fall. Jag har aldrig sagt till er att samla ihop några ”medlemsavgifter” eller tigga om allmosor som religionerna gör. Ni kan inte göra något av de sakerna.

Fråga: Beträffande kultivering av vänlighet tror jag att vår oförmåga att göra många saker bra beror på vår otillräckliga kultivering av vänlighet.

Mästaren: Det bör sägas på det här sättet: när det gäller världens människor så ska vi göra vårt bästa för att rädda dem och vi ska vara vänliga mot dem. Vi ska inte bara vara vänliga, vi ska också rädda varelser med medkänsla. I den här förföljelsen är de som skadats mest faktiskt världens folk. Faktum är att de onda varelserna vill använda den här förföljelsen för att förstöra livet för de framtida människorna. Så vi ska ha medkänsla med världens människor, berätta fakta för dem och rädda dem, och inte låta dem bli bortsållade när Fa rätar upp den mänskliga världen.

Men när du sänder upprätta tankar, är det stora flertalet av dem som du har att göra med de värsta varelserna i varje rum, inklusive dem som är bortom räddning, ondskefulla poliser i den här världen. Så när det gäller dem, speciellt de trassliga varelserna i andra dimensioner som skadar människosläktet, tycker jag att vi inte kan vara överseende och behöver inte vara vänliga. Men vi vill inte behandla dem dåligt heller, och ännu mindre ska vi använda elakhet mot de elaka. De som skadar världens människor, som skadar varelser, och stör Dafa kan helt enkelt inte existera längre, och vi måste hålla handen upprätt och göra oss av med dem. Självklart, ni är Dafa-lärjungar så ni kultiverar vänlig­het, och ni har inte en illasinnad eller en elak sida. Men när det gäller något som ska elimineras så måste ni helt enkelt eliminera det. Det finns inget behov av att vara arg, hellerni behöver inte vara illvilliga mot dem eller arga på dem. Vi behåller medkänslan och sänder upprätta tankar för att rensa ut dem som inte borde finnas. Det är så det bör vara.

Fråga: Vi kommer från Kanada. Vår process har varat i två år nu. Den går för långsamt framåt. Är det för att vi har gjort dåligt ifrån oss?

Mästaren: Ni har gjort ganska bra ifrån er. Jag säger ofta att vi inte söker världsliga saker, eller hur? När ni gör saker så betraktar jag processen som det viktigaste, eftersom ni under processen kan få människor att se sanningen, under processen kan ni rädda världens människor, och under processen kan ni avslöja sanningen. Även om ni till sist får dem dömda och sätter dem i fängelse, så måste ni ändå se på huruvida ni har uppnått de bästa resultaten när det gäller att rädda världens människor och avslöja ondskan och huruvida ni också har låtit människor se konsekvenserna av att göra ont, och därmed har chockat och skrämt de onda varelserna. Givetvis, om vanliga människor finner dem skyldiga så bevisar det för världens människor att vi har rätt. Och det är naturligtvis bra. Om ni uppnår den effekten så är det ännu bättre, Mästaren samtycker. Men ni lägger ofta tonvikten vid resultatet, istället för att fullständigt förklara de fakta för dem som ni ska klargöra under processen. Bara när alla människor känner till den sanning som de borde känna till bekräftar ni verkligen Fa och klargör fakta. Var ett problem än dyker upp, gå och berätta fakta för människor och ni ska inte göra det bara för att få processen att gå framåt, utan för att berätta fakta för dem. Och om processen hakar upp sig någonstans, då måste det vara där ni behöver klargöra fakta, och kanske kommer processen sedan att gå framåt naturligt. Om alla inser sanningen under processen och världens människor räddas, och de till och med har fått reda på konsekvenserna av att utnyttjas, och har fått reda på den ondskefulla naturen hos de personer som utnyttjade dem, och är villiga att erkänna sina missgärningar, då tycker jag att det är bra även om vi inte driver målet vidare. Det är inte så att vi måste straffa dem i en viss utsträckning. Om de inser sina missgärningar och gottgör dem, och människor i världen känner till det, så är det tillräckligt. Men med det sagt, även om huvudmålet som Dafa-utövare har är att rädda världens människor, så kan ni när det gäller de mycket ondskefulla verkligen inte låta dem slippa undan. Jag talade om det från synvinkeln att ha medkänsla och rädda varelser. Nyckeln är att lägga tonvikten vid att göra bra de saker som ni ska göra under processen, och resultatet blir vad det än det blir.

Fråga: Jag är en lärjunge som länge har störts av sjukdomskarma. Den är särskilt svår när jag mediterar och sänder upprätta tankar – när jag koncentrerar mig. Ibland får jag svårt att andas och har ont.

Mästaren: Under Fa-undervisningen kan Mästaren inte rikta den till en individ, och mina ord riktas inte helt till ditt fall. En del av våra elever har verkligen upplevt situationer som inte är rätt. Men jag kan berätta för er att i de flesta fall kan det tillskrivas två anledningar. En har att göra med nya elever: er kultiveringsprocess sammansmälter med er process i att bekräfta Fa, och eftersom ni behöver komma ikapp följer er personliga kultivering ert bekräftande av Fa, och båda går framåt samtidigt. Den andra orsaken är att ni utsätts för störningar. När ni blir störda kan ni inte alltid tänka: ”Jag måste förinta vem som än orsakar mig störningar, ingen kan störa mig.” (Publiken skrattar) Varför stannar du inte upp och tänker på det: Varför stör någon dig? Varför kan det störa dig? Är det för att du har ett fasthållande, eller för att du har någonting som du inte kan släppa? Varför tittar du inte på dig själv? Den sanna orsaken ligger hos dig själv, och det är den enda orsaken till att den kan utnyttja din lucka! Har du inte Mästaren som ser efter Dig? Till och med när en vanlig människa skriker ut ”Falun Dafa är bra” i dag så skyddar Mästaren honom eftersom han inte skulle överleva mitt i ondskan efter att ha skrikit ut dessa ord, om jag inte skyddade honom, och hur mycket mer kommer jag då inte att skydda er kultiverare! I några enstaka fall finns det elever som har fått en obotlig sjukdom. Men tänk på det, så många människor som hade allvarliga hälsoproblem eller obotliga sjukdomar innan de fick reda på Fa har blivit friska efter att ha lärt sig Dafa, så hur kommer det sig att en del elever tvärtom inte blir det? Är det så att Dafa gör åtskillnad mellan varelser? Är det så att jag, er Mästare, behandlar elever olika? Jag måste verkligen fråga dig: Kultiverar du verkligen? Har du verkligen följt Dafas krav? Förklarar du fakta med det mänskliga sinnet att kritisera förföljelsen av Falun Gong, eller bekräftar du i sanning Fa och räddar varelser utifrån en Dafa-utövares ståndpunkt? Ja, de gamla krafterna har arrangerat för en del människor att komma in, men varför kan de flesta människorna klara det nu, men inte du? Har jag inte lärt ut Fa till dig?!

När problem uppstår, när någonting inte känns rätt, så måste du titta på dig själv! Se på var du hade fel och var du tillät ondskan att utnyttja dig. Om du hade fel så ska du erkänna det och bättra dig. Glöm inte att ni alla är Dafa-utövare under Fa-upprätande­perioden! Glöm inte att ni kom för att bekräfta Fa! Kultivering är svårt och ondskan är ännu ondare när du bekräftar Dafa. De som kan klara sig igenom kommer säkert att bli varelsernas Kungar.

Fråga: Under de första fem minuterna när vi sänder upprätta tankar, kan vi rensa med formeln som Mästaren har lärt oss?

Mästaren: Ni ska inte fortsätta att recitera formeln när ni sänder upprätta tankar. Ni behöver bara recitera den en gång så kommer den att börja fungera, förutom under speciella omständigheter. Om ni känner att ni inte kan bli lugna och ni justerar era upprätta tankar, då är det okej, men det är bara i den stunden. Faktum är att när ni verkligen kan bli lugna, så är en tanke mer än tillräckligt för att skaka Himmel och Jord, det finns ingenting som den inte kan göra, och det är som om den omedelbart lamslår och tyglar allting inom ditt område; du är som ett berg, och du tyglar dem ögonblickligen. Du ska inte alltid ha ett instabilt sinne. Du kan inte göra det när ditt sinne är instabilt.

Fråga: Kan vi blanda texterna ”När Fa är korrekt”, ”Tathagata” och andra skrifter med vissa relevanta FGM TV-program och sända dem för vanliga människor?

Mästaren: Jag tror inte att det kommer att bli något problem. Mina böcker säljs offentligt. Det borde inte bli några problem. När det gäller hur ni specifikt ska göra dessa saker, hur mycket ni ska sända, eller hur mycket ni ska göra, så är de alla saker som ni ska sköta. Mästaren kan bara säga att det inte är något problem. Men ta inte några få ord från Mästaren och tvinga dem på elever som har en annan uppfattning än du”Mästaren sade det, så vi måste göra det på det ena eller det andra sättet.” Nej, ni kan inte göra så. Eftersom ni arbetar som en del av media ska ni tänka på hur ni ska planera och prioritera saker bra, och samarbeta och arbeta tillsammans för att anpassa saker väl.

Fråga: En dag när jag delade ut sanningsklargörande material bad en man i en resegrupp från Beijing mig att hälsa till dig från honom när jag träffar dig. Jag skulle också vilja framföra hälsningar till dig, Mästare, från Dafa-lärjungar i Nongan, Changchun.

Mästaren: Tack alla. (Applåder) Fler och fler människor är medvetna om sanningen nu, och det är därför det hände. På den tiden när jag var i Beijing kände människor över hela Beijing till mig. Vare sig de kultiverade eller inte, kände de alla till en Mästare Li (skratt). Trots att förföljelsen har varit allvarlig är människor medvetna inombords. I klargörandet av fakta har elever också gjort det möjligt för människor som inte visste mycket om Dafa att bli medvetna om sanningen, och elever både inne i och utanför Kina har gjort det här. Och detta har fått människor att tydligare se den onda naturen i den här förföljelsen, och det har lett världens människor till att utveckla en beundran för Dafa och en respekt för Dafa-lärjungar. Det är ofrånkomligt.

Fråga: Ett antal elever har hängett sig fullständigt åt Fa-upprätandet. De försummar att äta och sova och gör sällan övningarna. Detta resulterar i att vissa elever som inte är så upptagna inte heller gör övningarna. Att öva verkar inte vara särskilt viktigt för dem.

Mästaren: Alla ni som sitter här, hör upp. Hörde ni alla det? Ni måste göra bra de tre sakerna som Dafa-lärjungar ska göra bra. Ni behöver göra övningarna. Så länge som dagen för Fulländning inte har kommit behöver ni göra övningarna, ni behöver studera Fa, och ni behöver göra Dafa-lärjungars tre saker. Definitivt.

Fråga: Kan vi trycka och publicera dina dikter till små barn? Och kan vi använda elevers teckningar som bilder däri?

Mästaren: Det är inget problem att ge dem till barn att läsa. Om eleven är en professionell konstnär bör det inte vara några problem. Men om målningarna är gjorda av vanliga människor, då måste Dafa-lärjungar vara portvakter. Nå, ni människor som sitter här, jag kallar var och en av er för ”Dafa-lärjunge”, men så som en del av er har uppfört sig får er verkligen inte att se ut som en Dafa-lärjunge, så om ni ombeds att bli portvakten är det verkligen en tuff sak. (Publiken skrattar). Jag skulle säga, låt oss fortsätta att ha de lokala Dafa-föreningarna som portvakter för de sakerna.

Fråga: När jag klargör fakta tycker jag ofta att jag saknar visdom. Är det för att mitt kultiveringstillstånd inte är bra nog?

Mästaren: När du saknar visdom beror det ofta på att du är ivrig, ivrig i sinnet att göra någonting, och ger det för mycket betydelse, och därigenom utvecklar en annan sorts fasthållande. I själva verket, om du när det gäller många saker lugnt och sansat talar till människor och hanterar de sakerna förnuftigt, då kommer du att upptäcka att din visdom flödar fram som en källa, och varje mening kommer att gå rakt på sak, och varje mening kommer att tala om sanningen. Men så fort du får ett fasthållande eller blir ivrig, eller har någon stark avsikt, är din visdom borta, och det är för att du då har kommit över till den mänskliga sidan igen, eller hur? Du ska göra ditt bästa att använda upprätta tankar och göra ditt bästa att vara i en kultiverares tillstånd, och resultaten kommer att bli utmärkta.

Faktiskt är det samma sak när du gör andra saker. Indränkt i upprätta tankar är ditt sinne inte begränsat, ditt tänkande kommer att vara vidsträckt och brett, och det kommer egentligen inte att finnas någon begränsning i din visdom.

Fråga: Du nämnde tidigare att detta kommer att bli ett händelserikt år. Ska våra medier också öka sin styrka och göra bättre i att hjälpa till med att klargöra fakta?

Mästaren: Ja, den här förföljelsen har byggts upp på en grund av lögner. Beträffande den stora epidemin i Kina vill de just nu skyla över den med lögner, och världens människor har sett detta. Så ni kan avslöja lögnerna. Det var så de gjorde i förföljelsen av Falun Gong också.

Fråga: Under Hongkongs Fa-konferens i februari i år skickades mer är sjuttio Taiwan-elever tillbaka av Hongkongs regering. Elever från Taiwan och Hongkong går via rättsliga kanaler och stämmer Hongkongs regering för lagbrott. Mästare, hur kan vi, dina lärjungar, göra bättre ifrån oss när det gäller detta?

Mästaren: I själva verket har den här händelsen i sig själv redan haft en stor inverkan i världen. Det ska sägas att ni har gjort bra ifrån er. Beträffande hur ni specifikt ska göra det, nå, eftersom ni har stämt dem i domstol, då ska ni göra det med största allvar. Varhelst ett problem dyker upp så är det där som ni behöver klargöra fakta. Oavsett vad slutresultatet blir så kommer ni genom att göra detta att få chanser att samverka med fler människor och ni kommer att klargöra fakta i stor skala. Under normala omständigheter har ni inte möjligheten – om ni bara drar till er någon för att berätta fakta för dem kan ni känna er lite tafatta, eller hur? Nu när ni har något att göra, gå och berätta för människor.

Var inte rädda för att konsulaten eller spionerna ska ställa till problem. Så fort de gör det ska ni använda tillfället till att låta fler människor få reda på sanningen (Kraftiga applåder). Ni är faktiskt Dafa-lärjungar, så hör ni, deras komplotter spelar er rakt i händerna! (publiken skrattar). När de ställer till problem får ni ett bra tillfälle att klar­göra fakta och avslöja ondskan, eller hur? ”Så fort ni onda varelser kommer i närheten så ska jag gripa tag i er och jag kommer att låta världens människor få veta” – det är den perfekta tidpunkten att blotta dem.

Fråga: Hur kan vi förbättra vårt klargörande av fakta till regeringar och media i Europa?

Mästaren: Just nu har Europa redan en ganska klar förståelse av den här förföljelsen. Det är bara det att det finns en orsak. Vilken orsak? Den kinesiska regeringen gjorde en överenskommelse med många västländer efter ”4 juni”-incidenten [Himmelska fridens torg], nämligen: ”Ni kan kritisera mina problem med mänskliga rättigheter, men gör det inte offentligt. Vi kan tala om det privat.” De nådde den typen av överenskommelse med många länder. Många europeiska länder har talat med dem om Falun Gong-frågan, men världens människor vet inte. Om det inte finns några påtryckningar från världssamfundet så bryr sig inte den onda regimen. Så i frånvaron av påtryckningar från den allmänna opinionen har förföljelsen av Falun Gong blivit ännu mer vild och okontrollerad. Så världens folk känner inte till ondskefullheten hos förföljelsen och en del länders regeringar håller medvetet tillbaka medierna från att rapportera om det. Och ändå har deras tal bakom lykta dörrar blivit ett totalt misslyckande – de är fullständigt värdelösa. De har lurats av den onda regimen, och de har gått rätt i fällan. Det är det mest onda skurkgäng som någonsin har funnits i historien, och det går absolut inte att lita på. Jag tycker att världens människor ska se detta för vad det är, och de ska känna till vad som har pågått. Gudar kommer inte att ignorera människors beteende.

Fråga: Hur kan vi göra hemsidan PureInsight bättre under den här perioden?

Mästaren: (Skratt)Beträffande hur ni specifikt ska göra någonting så ligger det faktiskt i era händer. Om ni på ett riktigt sätt kan ta er an det ni gör kommer er visdom att få fritt spelrum. De av er elever som är involverade i arbetet med hemsidan PureInsight går också er egen väg. Jag blandar mig inte i några specifika frågor. Anledningen till att jag inte talar om saker direkt är att låta er behålla en möjlighet att etablera er egen mäktiga dygd i processen av att bekräfta Fa. Om jag hoppade rätt in och berättade allt så skulle ni förlora era chanser. Ju svårare någonting är, desto mäktigare dygd etableras. Förstås, när ni verkligen har problem som ni inte kan lösa eller när ni verkligen inte kan göra bra ifrån er, då kommer jag att säga någonting. Men just nu är detta inte fallet. Ni har absolut gjort insatser, driv den bara bättre och bättre.

Fråga: Kan du upplysa oss till hur vi kan lägga ner mer ansträngning gällande USA:s utrikesdepartements hållning i frågan om ondskans överhuvud i Kina?

Mästaren: Den här typen av saker räknas också som Dafa-lärjungars bekräftande av Fa. När det gäller hur vissa saker bör göras kommer jag att berätta för er i speciella situationer. Att stämma det i USA:s rättssystem skiljer faktiskt inte ut USA internationellt – har inte en process startats i Europa också? Dessutom, har inte chefen för ”610-byrån” blivit stämd i Frankrike också? Och dessutom är det inte längre statschef, så det har inte längre den immunitet som en statschef beviljas. Våra elever har uttryckt det ganska bra: USA:s relationer med Kina är inte samma sak som en relation med det. Jag tycker det sades mycket bra.

Fråga: Hongkong står inför en rad saker, från Artikel 23 till epidemin. Eleverna har några frågor. Kan du vara snäll och berätta för oss vad vi ska göra för att bättre uppfylla vårt historiska uppdrag som Dafa-lärjungar.

Mästaren: (Skratt)Om ni verkligen behöver tala med mig om specifika ämnen, finn då en tid att berätta för mig om dem i detalj. Låt oss inte tala om dem här.

Fråga: Hälsningar till Mästaren från Dafa-lärjungar på ön Qinhuang, Shanhaiguan, Dandong, Nanchang och Dahlian.

Mästaren: Tack, allihop. (Applåder)

Fråga: Vördade Mästare, kan du vara snäll och säga några till ord till Dafa-lärjung­arna i Australien?

Mästaren: Man hade kunnat anta att efter att jag talade till de australiensiska eleverna förra året, borde förändringarna i Australien ha varit mycket stora, men jag tycker inte att de har varit tillräckliga. Innan antogs det vara i den här ordningen: de gör det mycket bra här i USA, med Kanada därnäst, sedan Australien, och sedan Europa. Nu tycker jag att Europa i vissa hänseenden har gått om Australien. Men Mästaren kritiserar er inte – eftersom du bad mig säga någonting, (publiken skrattar) så skulle jag säga att ni ska göra ännu bättre ifrån er, verkligen. Problem uppstår fortfarande ofta. Var ni än stöter på svårigheter så kan ni inte gå runt dem och undvika dem. Varhelst det finns ett problem så är det där ni behöver gå och lösa saker och där ni behöver gå och klargöra fakta – kom ihåg det! Så fort ett problem dyker upp någonstans så är det där ni behöver gå och klargöra fakta. Undvik det inte, oavsett hur ont det verkar vara.

Fråga: Det verkar vara ett ganska stort gap mellan förståelsen av Fa på olika nivåer för elever i olika områden.

Mästaren: Kanske är det så. Eftersom miljöerna och antalet elever är olika kan det ha en viss påverkan på elevernas erfarenhetsutbyten och Fa-studier – jag kan bara uttrycka det så. Men jag tror att så länge som du seriöst läser boken och seriöst studerar den, när det är något du inte förstår, kommer Mästarens Fashen att ge dig vinkar och få dig att förstå. Men det är en sak: när du studerar Fa, gör det inte medan du håller fast vid några fasthållanden. Du måste lugna ditt sinne och genuint studera Fa. Studera inte med ett mål i sinnet. När du studerar Fa kan du inte låta ditt sinne vandra eller tänka på andra saker medan du studerar Fa, du kan inte göra det för då lär du dig ingenting. När du studerar Fa, studera bara Fa. Ingen störning ska kunna påverka dina Fa-studier.

Fråga: De onda varelserna tillåter inte eleverna i Kina, som har dömts eller hållits i arbetsläger, att studera Fa och göra övningarna. Med andra ord har de inte förutsättningar för att kultivera. Hur kan de nå Fulländning?

Mästaren: Jag ser ofta sådana här elever – ”Ni låter mig inte öva, men jag insisterar på att göra det. Ni låter mig inte studera, men jag insisterar på att studera. Jag lyssnar helt enkelt inte till er onda varelser. Allt ni kan göra är att hota mig med döden, eller hur?” Naturligtvis, Mästaren har sagt detta här eftersom det sägs till er kultiverare. Men Mästaren vill inte säga det, för om vanliga människor hör det kommer de inte att kunna förstå. Vad jag berättar för er är att när ni verkligen klarar att släppa tankar på liv eller död kan ni göra vad som helst! (Applåder)

I Gudars ögon gäller detsamma för de gamla krafternas arrangemang. Om du håller fast vid mänsklighet med ena handen och inte släpper taget, och du håller fast vid Buddhaskap med andra handen och inte släpper, vilket vill du ha? När du verkligen kan släppa kommer situationen definitivt att bli annorlunda. Eleverna i regioner som har blivit allvarligt förföljda, eller på platser som har blivit allvarligt skadade, borde verkligen tänka på det: vad är det egentligen som händer? En del elever sade att förföljelsen har varat så länge att till och med de som uppträdde bra innan, inte längre kan vidmakthålla det. Jag tror inte att det är sant. Äkta guld har visat sig mer och mer, är så inte fallet? Om ni verkligen kan släppa tankar på liv eller död, och inte ha några fasthållanden alls, skulle då frågan om att det var svårare och svårare att hänga i fortfarande existera? Skulle frågan om att omskola dig fortfarande existera? Och skulle frågan om att få dig att göra det ena eller det andra fortfarande finnas? Om hela arbetslägret, om alla de hundratals eller tusentals människorna som hålls där kan göra det, se då om det arbetslägret vågar hålla er kvar! Fastän det är detta vi säger verkar det enkelt att säga detta när man inte är i den miljön. Det är därför Mästaren inte vill tala om sakerna där borta medan jag undervisar Fa just här. Det är svårt där borta. Men oavsett hur svårt det är, har ni tänkt på hur er framtid kommer att bli? Har ni tänkt på det faktum att er framtida guowei behöver grundas på storartad mäktig dygd. Har ni tänkt på det faktum att det ni kommer att få är zhengguo[iii] hos en Gud eller en Buddha som har bekräftat Fa? Har ni sant och fullständigt släppt taget om mänskligheten på grund av detta? Är ni verkligen orubbliga och solida, som diamant, och utan fasthållanden och läckage?! När saker verkligen är sådana, då ska du ta ännu en titt och se hurudan miljön är.

En artikel publicerad på hemsidan Minghui beskrev en elev som klargjorde fakta om Dafa och skrek ”Dafa är underbar” var hon än gick. ”Det spelar ingen roll vart de tar mig, jag kommer att strunta i allting som de grymma polismännen säger, och det spelar ingen roll hur våldsamt ni slår mig eller hur fruktansvärt ni svär åt mig, jag kommer att fortsätta vara precis så här.” De var så rädda i arbetslägret att de skickade tillbaks henne i all hast”Vi vill inte ha henne.” Det var för att de tänkte: ”Vi kommer inte att kunna omvända henne, och till råga på allt kommer hon att påverka ett stort antal människor.” (Publiken skrattar) Och då kommer de inte att kunna få någon bonus. (Applåder) De hade inget sätt att handskas med det – var kunde den lokala polisstationen sätta henne? De hade inget sätt att handskas med det, så de skickade hem henne.

Det liknar mänskligt uppförande, men i verkligheten är det inte det. Det är för att hon nådde den punkten genom kultivering och verkligen kom till det riket – ”Nu när ni har arresterat mig har jag inte alls tänkt på att återvända. Nu när jag har kommit hit har jag kommit för att bekräfta Fa.” Så ondskan blev rädd. Dessutom är antalet onda varelser ganska litet nuju mer vi eliminerar dem desto mindre av dem finns det.

Fråga: Hur kan lärjungar som har erhållit Fa efter ”20 juli” hantera att förbättras som en kropp gentemot deras egen kultivering?

Mästaren: I kultiveringen, kultivera bara enligt kraven i Zhuan Falun – det är inget problem. Kultivera bara normalt. Det är bara det att prövningarna du stöter på kan vara hopslagna med bekräftandet av Fa för närvarande, eftersom Dafa-lärjungar alla bekräftar Fa. Så i processen med att bekräfta Fa kommer fenomenet med karmaeliminering att uppstå. Dessa prövningar kommer att visa sig. Med andra ord, de som erhöll Fa efter den 20 juli ska göra bra ifrån er så gott ni kan. I själva verket har ni inte gett mer av er själva än andra, eftersom lärjungarna som erhöll Fa innan 20 juli redan hade gett av sig själva och redan hade gått igenom den processen. Ni kultiverar, så bli inte avskräckta av svårigheter. Det spelar ingen roll, oavsett hur svårt det är så kan ni definitivt komma igenom på den väg som getts er av Mästaren. (Applåder). Så länge som ni höjer ert xinxing kommer ni att klara er igenom.

Fråga: En del elever sade att när vi gör övningarna nära de kinesiska konsulaten kom­mer vår gudomliga sida att naturligt eliminera ondskan. Är den här förståelsen riktig?

Mästaren: Det är i princip riktigt. Det är sant, och det är inget problem. När en Dafa-lärjunge sitter där, sitter inte den kultiverade, gudomliga sidan också där? Det är inget problem med det. Men beträffande vad som helst kan ni inte vara fästa vid den lilla biten och vara nöjda med den. (skratt)

Fråga: Till och med nu finner jag, din lärjunge, det fortfarande mycket svårt att handskas med och väl balansera att ha medkänsla med alla varelser och skydda Dafas värdighet. Mästare, var snäll och hjälp och vägled mig?

Mästaren: Din avsikt att skydda Dafas värdighet är korrekt, men hur skyddar du den? Hindrar du dem från att tala? Debatterar du med dem? Jag säger er, behandla bara alla varelser med medkänsla, klargör bara fakta för människor med medkänsla så kommer ni att skydda Dafas värdighet och ni kommer att kunna skydda Dafas värdighet. (Rungande applåder)

Dafas värdighet kan inte skyddas med vanliga människors medel. Det kommer ur manifestationen av var och en av våra Dafa-lärjungars sanna medkänsla och godhet. Det skapas inte, det skapas inte av mänskliga handlingar eller med mänskliga medel. Det föds ur medkänsla och det manifesteras i räddandet av varelser och i er kultivering. När ni som helhet kultiverar väl, då kommer världens människor att säga att Dafa är bra och alla kommer att respektera Dafa. Jag sade detta förut till våra ansvarspersoner: i Dafa förlitar sig inte ansvarspersoner på de sätt som vanliga människor använder sig av för att klara av saker. Det är beroende av ditt hjärta gentemot Dafa och din egen ansvarskänsla gentemot kultivering. Du åstadkommer saker genom att kultivera dig själv väl och människor kommer att beundra och respektera dig. Om du inte medger det när du har fel, utan handlar som om du inte har fel, för att få människor att tro att du inte har fel, då kommer ingen att respektera dig, eftersom det är en vanlig människas tillvägagångssätt. Detsamma gäller för hur världens människor ser på vår Dafa. Om någon säger att det inte är bra och du diskuterar med honom på vanliga människors vis, eller du försöker tysta honom eller liknande, så kommer det bara att intensifiera konflikten. Vi ska bara uppföra oss väl och hantera saker med medkänsla. Du behöver inte argumentera och diskutera med dem. Människor har en sida som är medveten och på den mänskliga ytan kommer de också att bli berörda. De kommer naturligt att säga att ni är bra. Men elevernas känslor är förståeliga – närhelst någon skadar Dafa så får det honom att känna sig sorgsen inombords. Så närhelst någon har skadat Dafa så borde du gå och tala med honom. Det kommer att finnas människor som inte kan räddas. Ni behöver inte oroa er för människor som inte kan räddas längre, ni behöver inte envist diskutera med någon och ni behöver inte försöka tysta ner dem heller, eftersom det finns sätt att handskas med dem som verkligen är bortom räddning. Epidemin som har uppträtt i Kina tar itu med dessa människor. De som är bortom räddning kommer att bli bortsållade. Det är inte jag som gör detta – det är de gamla krafterna som sållar bort människor. Naturligtvis finns det också upprätta Gudar som sållar bort onda människor. När det gäller något så betydelsefullt, naturligtvis, om jag inte gick med på det så skulle de gamla krafterna inte våga göra det.

Fråga: För närvarande införlivar vi saker som har hänt bland vanliga människor när vi klargör fakta, som t.ex. nyheter om epidemin, som en del av innehållet vi använder för sanningsklargörande och vi förser kinesiska människor med dem i stora mängder för att påminna dem.

Mästaren: Det är okej att påminna dem. När ni talar om vissa saker offentligt via media kan vanliga människor inte förstå dem. Ni kan tala om dem när ni klargör fakta och ni kan påminna människor, då är det inga problem. I detta av vetenskap formade samhälle tror många människor inte på Gudar, och det är i synnerhet så eftersom dagens medicinska vetenskap är en del av modern vetenskap, så när ni talar om de där sakerna kanske de inte kan förstå. Och det är därför som ondskan också tar detta tillfälle i akt att hitta på lögner. Så ni behöver inte tala om dem offentligt. Ni kan peka på frågorna för människor när ni klargör fakta.

Fråga: Du har sagt att vi nu väljer ut gräddan av de framtida kultiverarna. Min fråga är, jag har upptäckt att några av vännerna omkring mig som stöder Dafa tycker att det är jobbigt när de blir ombedda att göra vissa bra saker för Dafa. Beror det på våra fasthållanden? Jag frågar då mina medutövare har sagt att ”när det finns problem så måste det bero på att du har ett problem.” Jag är oroad av det. Eller är det resultatet av de gamla krafternas förföljelse?

Mästaren: Det är mycket svårt för någon att träda in i Dafa just nu, om han inte är extremt bestämd. Till exempel, om en del människor har lärt sig övningarna och du vill att de omedelbart ska bli Dafa-utövare, och efter att de har kommit in så leder du dem till att göra några Fa-bekräftande saker, då kommer de gamla krafterna att störa. Och dessutom, de gamla krafterna har en mycket stark ursäkt, nämligen, ”det finns inte tillräckligt med tid och den önskan han har visat är inte så stark,” eller med andra ord, hans önskan att bli en Dafa-utövare är inte så stark. Därför är det mycket svårt att komma in. Och om du ber dem göra Dafa-arbete som en Dafa-utövare så kommer de gamla krafterna att störa. Sådan är situationen. Men i vissa fall är det inte helt på det sättet – det finns ett sådant fenomen också. Dessutom vill en del vanliga människor stödja Dafa, från djupet av sina hjärtan vill de göra några saker för Dafa. Dessa människor störs inte. Så för att uttrycka det på ett annat sätt har det dragits en linje mellan Dafa-utövare och framtidens kultiverare.

Fråga: I boken Nordamerikanska föreläsningsturnén så nämndes det att till och med den sista varelsen inte längre är ren. Vad syftar detta på?

Mästaren: Ja, inte ens den sista varelsen är längre ren. Det är sant. Men detta kosmos är så otroligt gigantiskt och det mänskliga språket kan inte beskriva det. När jag talade om den sista varelsen så var det endast en beskrivning bildligt sett. Om jag verkligen kunde tala om den sista varelsen med mänskligt språk, då skulle jag direkt förolämpa honom. Ni vet, när det kommer till en viss nivå, vad som är ”den sista” förändras – dess innebörd förändras. Några elever frågade mig om ”ett plus ett är lika med två” är sant i himlarna. Himlarnas logik är olik människans. Dess innebörd förändras till slut och det är inte längre så. Hur stort är kosmos? Hur stor är himlakroppen? Och hur stor är den sista väldiga kroppen? Om alla de sakerna har degenererat så måste orsaken finnas hos honom. Till och med i den utsträckning som jag just talade om, fastän mina tankar nådde honom, så verkade det som om det mänskliga språket likväl inte nådde honom, så han var fullständigt onåbar och likgiltig – även om han är fullt medveten, så låtsas han inget veta. Han tänker: ”Dina ord nådde mig inte alls.” Och det är på grund av att vad det mänskliga språket kan omfatta är begränsat.

Till exempel, daoister talar om Intet. Om du följer daoistteorin så tror de att Icke-varande (Wuji) alstrar det Högsta Ultimata (Taiji), det Högsta Ultimata frambringar de Två Polariteterna (Liangyi), de Två Polariteterna alstrar de Fyra Faserna (Sixiang), och de Fyra Faserna ger upphov till de Åtta Trigrammen (Bagua). De tror att när det kommer till Icke-varande så är det det högsta, att det är i ett tillstånd av Kaos (Hundun), och att inget existerar i Kaostillståndet. Men daoister med en högre förståelse sade att [vid en viss punkt] så existerar inte heller Kaos, att det är tomt, att det är det högsta, och att det inte finns någonting där. Tänk på det, dessa ord verkar ha nått slutet, eller hur? Men det har de inte. Varför inte? Hur kan du tala om det när ingenting finns där? Så hur vore det om vi kallar det ”där finns ingenting”, kallar det ”Tomhet”, eller kallade det ”Intighet”? (Publiken skrattar) Är inte det idén? Så, när det inte finns någonting, om du går och gräver djupare in i mikrokosmos, in i det oändliga mikrokosmos, så kommer du att se att någonting finns där igen. Då är dessa varelsers existensformer rätt så annorlunda än materians element i den underliggande himlakroppen, och deras sanningar är också olika, och det är som om de vore helt olika. Men det finns någonting där igen. Trots det, vid en viss punkt kommer det inte att finnas någonting igen, och vid en viss punkt, allteftersom du går djupare ner och gräver djupare, så kommer du att upptäcka att det finns någonting där igen, och att det är ännu mer mikrokosmiskt. Så man kan inte förstå det om man använder mänskligt språk för att beskriva eller förstå det. När det kommer till ett visst, större omfång, så är olikheterna ännu större, och det är på det hela taget en ännu mer annorlunda materia. Vad kallar du då det tillståndet? Det kan verkligen inte beskrivas med mänskligt språk. När den sista varelsen inte längre är ren betyder det att ingenting är tillräckligt bra längre och det är därför som Fa-upprätande måste göras.

Fråga: Vi överväger att hålla en konsert som har anknytning till att stoppa förföljelsen, där icke-utövande musiker deltar. Mästare, vad anser du om att vanliga människor deltar i den här typen av konsert?

Mästaren: Jag har inga invändningar. Om vanliga människor vill komma och säga att Falun Dafa är bra så kan ni inte hindra dem från att göra det. Det är inget problem. Men om de kommer för att visa några vanliga människors saker, då behöver ni vara lite för­siktiga: kan vissa saker dela scen med oss i en konsert hållen av Dafa-utövare? Naturligtvis är det inget större problem med klassisk musik. Men med mer nutida musik är det svårt att säga.

Fråga: Ärade Mästare, skulle du kunna tala om vad vi ska göra med det Dafa-material som kastas av vanliga människor, eftersom de innehåller heliga ord och symboler?

Mästaren: Faktiskt, i allt ni gör så måste er avsikt vara att rädda varelser, inklusive med det sanningsklargörande materialet. När ni en gång delar ut flygblad så borde ni tänka på möjligheten att människor kan kasta bort dem. Med hänsyn till detta värdesätter ni dem eftersom ni är Dafa-lärjungar. Men bli inte arga på vanliga människor. Ni ska ändå behandla dem med medkänsla. Om en person kastar bort flygbladet så kan vi bara säga att han missade tillfället. Men när den personen verkligen inte är bra och är bortom räddning, så kommer Gudar att betrakta honom som att han har begått en synd. Mästaren har sagt detta: jag bortser ifrån alla de synder som varelserna har begått genom historien; jag ser bara på varelsens attityd gentemot Dafa under Fa-upprätandet. Jag behandlar alla varelser på alla nivåerna på detta sätt. Men när en varelse verkligen har förföljt Dafa-lärjungar eller verkligen har gjort något dåligt mot Dafa, så slås alla hans nya skulder och gamla skulder samman i helvetet. Och det beror på att när det gäller varelser som inte kan räddas så kan de inte låta bli att betala för synderna de tidigare gjort sig skyldiga till, så för dem slås deras nya och gamla skulder samman. Dafa-lärjungar kultiverar Zhen-Shan-Ren, så de har medkänsla med alla varelser. Ni kan inte bara ha medkänsla med dem som läser materialet, och inte ha någon medkänsla med dem som inte gör det – det skulle inte fungera (skratt). När ni räddar människor måste ni vara tålmodiga och det är Dafa-lärjungars medkänsla.

Fråga: Kan du berätta för oss, i Fa-upprätandet, i vilket tillstånd är de kosmiska fakto­rer som överstiger de gamla krafternas sista varelse? Tänkte de inte på att rädda sig själva innan kosmos Fa-upprätande eller finns det andra orsaker?

Mästaren: De gamla krafternas slutliga faktor är illasinnad gentemot själva Fa-upprät­andet, är självisk, och är en enorm prövning för det kosmos som etablerades för själva Fa-upprätandet. De gamla krafternas Gudar som är i mitten av processen har alla sina egna specifika arrangemang för vad de vill på olika specifika nivåer. Så på varje nivå arrangerade de för Fa-upprätandets framgång. Men utifrån perspektivet av Fas mäktiga dygd eliminerar de gamla krafterna på högre nivåer dem på nästa nivå nedanför, eftersom de vet att vem som än tar del i Fa-upprätandet måste elimineras – detta är trots allt kosmos Dafa, så inga varelser på någon nivå är värda att påverka det. Orsaken till att jag säger att de slutliga gamla krafterna är onda är att när Fa-upprätandet fortskrider mot sitt slut, upptäcker det sig vara inget annat än en enorm prövning som etablerats för Fa-upprätandet, och att det inte är mer än det.

Innan kosmos Fa-upprätande började så hade de sina planer, vilka var för egna syften. Jag upptäcker att när jag en gång börjar tala om vissa saker så blir det verkligen invecklat och tar lång tid. Om jag skulle svara på någon av era frågor i detalj så kunde det ta dagar, eftersom ju högre nivå som den berörda processen är på, desto högre är den Fa som jag avslöjar, och sanningarna nedanför höjs. Så processen i mitten blir då, om den inte förklaras, mycket svår att förstå. Fastän den är yuanrong … ni vet, det finns små Falun, stora Falun, och större Falun, och precis som kosmos är Falun yuanrong, men i större himlakroppar finns det också Falun, och i större och större himlakroppar finns de fortfarande, och i större och större och större himlakroppar finns de fortfarande. Hur stor en himlakropp än är så finns det så stora Falun. När det gäller himlakropparna på de övre nivåerna så finns det större sanningar där. Men generellt sett så är sanningarna i det väldiga valvet förbundna, yuanrong, så när förändringar sker från nivå till nivå så förändras också Fas sanningar i himlakropparna betydligt.

Fråga: Kan vi i Taiwan stämma ondskans överhuvud i Kina? (Publiken skrattar)

Mästaren: När det har förföljt er så kan ni stämma det – det finns inget som hindrar. (Applåder) Såvitt domstolen accepterar fallet så kan ni stämma det.

Fråga: Jag, din lärjunge, har upprepade gånger läst Zhuan Falun från pärm till pärm men kan fortfarande inte förstå den inre meningen som har med Fa-upprätandet att göra. Beror det på att min förståelse är alltför dålig?

Mästaren: Om du vill se ord i Zhuan Falun som tar upp de Fa-upprätande saker som jag ber er om att göra idag, så kommer du aldrig att se dem. Som en kultiverande Dafa-lärjunge, en Dafa-lärjunge i Fa-upprätandeperioden, kan du, beträffande vad du borde göra, förstå det från Zhuan Falun och du kan komma underfund med det utifrån Fas sanningar. Inte bara kan ni begripa saker i den omfattningen, beträffande vad ni specifikt ska göra och hur ni kan göra det bra, så kommer det allteftersom ni fortsätter att läsa boken mer, att vara möjligt för er att till och med se saker i nästa stadium – även de kan pekas ut för er. Och det slutar inte där: till och med saker i det sista steget kan pekas ut för er. Oavsett hur hög nivå ni kultiverar till så finns allt i den. Allt vad en Dafa-lär­junge ska göra finns i den. Men om ni letar efter orden på ytan kommer ni inte att finna dem.

Fråga: Mästare, det du sade idag handlar om ”att uppnå en odödlig mänsklig kropp, en Buddha”[iv] eller hur? Jag sänder mina hälsningar till dig, Mästare, med ett Heshi.

Mästaren: Tack allesammans. Ge inte den Fa som jag lär ut någon slags definition. Jag berättade inte för er vilken nivå av Fa jag undervisade. Det är på grund av att när jag lär ut Fa så undervisar alla mina kroppar på alla nivåer, hela vägen till oändligheten, så vilken nivå kan du säga att den hör till? Oavsett på vilken nivå du förstod den Fa jag lärde ut så är det bara vad du förstod på den nivån. Men det är inte begränsat till det. Motsvarigheten till mänskliga kroppar som jag just talade om, till exempel, det handlar inte alls om att bli en Buddha – det handlar om hur hela det kosmiska systemet, himlakroppens system, och det kolossala valvets system integreras och yuanrong. Och det korrigerade problemet med att Gudarna i det gamla kosmos begränsades av formerna för deras liv. Det är någonting mycket stort. Så när du ser någonting, säg inte: ”Åh, det är det!” Eller när ni inser någonting, säg inte: ”Åh, det är det!” Det är inte det, det är bara någonting som du har kommit att inse i ditt nuvarande tillstånd.

Fråga: Jag uppmuntrar medutövare till att gå ut och utbyta erfarenheter. Men en del medutövare tycker inte att de har tid att studera Fa om de går ut alltför ofta och att de kan klargöra fakta lika bra hemifrån och till och med kan göra bättre och mer där.

Mästaren: Om Dafa-lärjungar verkligen kan uppnå det tillstånd som krävs av dagens Fa-upprätande lärjungar, sätt då igång och gör det. Men om ni inte kan uppnå det, då är det att komma med ursäkter. Naturligtvis, det är precis som den här erfarenhetsutbyteskonferensen som ni håller; den är faktiskt fortfarande nödvändig. Men jag vill inte hålla dem alltför ofta eftersom våra elever skulle rusa runt från plats till plats och det skulle störa andra Fa-bekräftande aktiviteter. Med detta sagt är det ändå fortfarande nödvändigt att hålla erfarenhetsutbyteskonferenser. Det enda är bara, håll dem inte alltför ofta. Likaså måste ni, när det gäller vissa gruppaktiviteter för att bekräfta Fa, utföra dem, samarbeta tillsammans och samordna sinsemellan. Ni säger att ni gör saker rätt så bra hemma. Men det finns vissa saker som kräver samarbete och allas insatser, och ni har inte gjort dessa.

Fråga: Ibland ser jag vissa saker som kommer att hända i framtiden, inklusive katastrofer i den mänskliga världen. Är det okej att jag skriver ner dem för att chocka världens människor? Eller är det jag såg det gamla kosmos arrangemang?

Mästaren: För räddandet av varelsers skull kan du göra det strategiskt och med visdom. Chockera inte världens människor. Ni ska rädda varelser. Det finns två situationer som elever kan tänkas se. I den första situationen, jag berättade alldeles nyss om den kroppen – din kropp inom ditt eget kroppssystems gränser. Särskilt den del av våra Dafa-lär­jungar som fullständigt har kultiverats, ju större hans kropp är, desto mer talrika är de varelser i kosmos som han omfattar och motsvarar. Då är de saker som sker inuti fak­tiskt saker som inträffar i en del av kosmos. Många elever har faktiskt sett saker som skedde inuti deras egna kroppar, men de är saker som också inträffade i kosmos. Anledningen är, beträffande våra Dafa-lärjungar, att om varje person kultiverar väl så kommer var och en att motsvara en kosmisk kropp och hela kosmos kommer att innefattas fullständigt. Därför är ert sändande av upprätta tankar så viktigt. Om så är fallet, då är i verkligheten det du har sett bara ditt eget tillstånd under kultiveringen, och det är bara det som visats genom din egen kultivering av din kropp och det är det hela. Naturligtvis, det kommer att anta olika former när det motsvarar var du befinner dig och kommer att låta dig se det. Ibland är det inte lätt att urskilja vad som kommer utifrån och vad som kommer inifrån.

Naturligtvis finns det också en del elever som har sett vissa saker som kommer att ske inom den Trefaldiga världen som helhet. Men det har inträffat mycket sällan under den här senaste tidsperioden, och det beror på att denna historia är produkten av ett nytt arrangemang. Det slags saker, inklusive många profetior, kan fortfarande chockera ond­skan, ge världens människor vinkar, och varna och väcka världens människor, oavsett om de är riktiga eller inte beträffande det sista skedet. Så det kan ha vissa positiva effekter. Dafa-lärjungar kan inte göra saker enligt någon profetia. Ni ska göra saker enligt Dafa! Ni ska göra saker enligt vad Dafa-lärjungar bör göra! Och ni ska heller inte gå och göra saker efter att ha sett någonting annat. I processen när ni klargör fakta, är det inte sant att ni ställer samman många profetior endast för att vanliga människor ska få se? Det görs så att vanliga människor kan lära sig av tidigare läxor i historien. Även forntidens människor talade om dessa saker och det är för att varna världens människor. De är inte till för att användas av Dafa-lärjungar som en referens i deras egen kultivering! Om inte Dafa-lärjungar hade stött på dagens förföljelse så skulle jag inte ha låtit er gräva upp dessa profetior. Ni ser logiken, inte sant? Dafa-lärjungar ska bara göra saker enligt Dafa. Ni skapar historia, och ni skapar framtiden. Det spelar ingen roll vem som gjorde arrangemanget, det räknas inte längre. Vadhelst någon har sett så är det från det förgångna och har redan ändrats. Även om det händelsevis inträffar att några händelser är desamma så arrangerades de bara av nödvändighet medan arrangemangen gjordes, och det är alltihop.

Fråga: Vi är lärjungar som erhöll Fa efter 20 juli, 1999, och vi råkade nyligen ut för en allvarlig bilolycka, men ingenting hände med oss. Vanliga människor kallade det för ett mirakel. Vi vill tacka Mästaren för att ha gett oss ett andra liv. När någonting sådant händer i Fa-upprätandeperioden, beror det på att vi hade luckor och lät ondskan utnyttja oss, eller involverade det orsaker som att betala tillbaka liv?

Mästaren: Jag tror att det finns två orsaker. En är, beror det på att en del elever inte har uppfört sig väl? Det finns en annan orsak. Beror det på att de är nya elever? Nya elever har säkert prövningar. Men den här situationen är relativt ovanlig. Även om det finns prövningar så blir det vanligen inga stora problem. Hur det än är så tänk inte på dem som någon stor sak. Oavsett om någonting dåligt har hänt eller inte så är du i grund och botten en kultiverare, så det måste involvera delar som gör det till en oundviklig händelse.

Fråga: Åtskilliga lärjungar har drabbats av svårigheter med mycket stor sjukdomskarma och under rätt lång tid nu. Är det okej för oss att sända upprätta tankar som grupp och hjälpa dem?

Mästaren: Naturligtvis är det okej. Jag talade om det här problemet förra gången. Men en del elever borde titta i sina egna sinnen och tänka efter hur bra de i själva verket har gjort det. Du är en sådan storartad varelse under Fa-upprätandeperioden men hur bra har du egentligen gjort ifrån dig? Säg inte: ”Hur kan dessa saker hända en Dafa-lärjunge?” så fort det uppstår ett problem.

Under lång tid har en del elever helt enkelt inte kunnat göra sig av med sina grundläggande fasthållanden! Och när saker hopar sig på slutet kan de inte komma över dem och då blir prövningarna stora. När det blir problem så istället för att leta efter problem med deras xinxing, istället för att i grunden förbättra sig själva, verkligen släppa den saken och ta sig igenom på ett öppet och värdigt sätt längs en annan väg, så fokuserar de bara på den aktuella frågan – ”Kära nån … varför kan jag inte komma över den här saken? Jag gör lite bättre ifrån mig i dag så jag borde må lite bättre i dag. I morgon ska jag göra ännu lite bättre ifrån mig och jag borde må ännu lite bättre.” Han kommer aldrig att kunna släppa den där saken. På ytan verkar det som om han kan släpper det – ”Titta, jag börjar förbättra mig.” Du börjar förbättra dig men du börjar förbättra dig för den sakens skull. Du gör inte saker på det sättet för att det är det som genuina Dafa-lärjungar borde göra!

Det finns verkligen en andel av eleverna som är sådana. Hur bra har du gjort ifrån dig? Ni borde verkligen ta en rejäl titt på er själva. Hur bra har ni egentligen gjort det? Har ni verkligen klarat er igenom på samma sätt som eleverna i Kina som fortfarande bekräftar Fa i en sådan ondskefull miljö och till och med kan släppa liv och död när de går igenom situationer på liv och död? Om ni verkligen sattes i den situationen, skulle ni kunna hantera det? Naturligtvis säger jag inte att varenda en av er måste genomgå den processen. Är inte det som ni stöter på just nu samma sak? Kan ni verkligen klara er igenom det? Som jag har sagt förut, våra elever tillhör tre olika kategorier och de är inte likadana. Det är säkert att manifestationerna under kultiveringen inte är likadana. Tro inte att andra människor inte har haft några bekymmer alls och ändå fortfarande gör rätt bra ifrån sig i Fa-upprätandet. Det är annorlunda. Den grundläggande situationen är annorlunda, och det finns inget att jämföra med. Jag har redan sagt det – under kultivering finns inget att jämföra med och det finns ingen mall. ”Andra människor har gjort så och så, och jag bara följer dem och imiterar dem.” Det är inte likadant. Ert tillstånd är definitivt olikt deras.

Faktum är att beträffande många elever, eftersom det har gått så lång tid, särskilt efter att ha gått igenom 20 juli, 1999, så borde ni verkligen ta en ordentlig titt på många saker på en grundläggande nivå. Ni bör lugna ner er och verkligen tänka över saker. Ni bör inte känna: ”Jag är en Dafa-lärjunge och det betyder att inget dåligt borde hända mig. Om något händer så är det inte rätt.” Inte heller ska ni tänka att ni borde gå igenom vadhelst andra människor går igenom. Vars och ens situation är olika. Nyckelfrågan är hur väl ni själva verkligen har gjort ifrån er. De saker som ni håller fast vid i era sinnen hela dagarna är bara vanliga människors saker och ni är till och med huvudlöst förvirrade av känslor. När det kommer prövningar säger ni: ”Jag är en Dafa-lärjunge som länge har erfarit prövningar.” (Alla skrattar) Suck … Så det är ibland inte bra om mina ord är för hårda, men om mina ord inte är tillräckligt hårda vill ni inte tänka över det och inse det. Det kommer snart att vara över. Ni borde tänka på er själva. Tiden väntar inte på någon!

När dagen för Fulländning verkligen kommer, jag säger er, Dafa-lärjungar kommer verkligen att sväva upp mitt på ljusa dagen och hela världen kommer att kunna se det. (Applåder) Om ni inte kan nå Fulländning så är allt ni kan göra när den dagen kommer att bara sitta där och snyfta! Och de som inte har kultiverat väl, jag tror att det kommer att vara för sent till och med för gråt.

Fråga: Nyligen fanns det exempel i vår omgivning på en man och en kvinna som hade en affär…

Mästaren: Jag tror att jag just talade om det, även den här frågan har jag talat om. De saker som vissa människor har gjort gör dem oförtjänta till och med av titeln ”Dafa-elever”. De förtjänar inte ens att kallas ”människor” och ändå kallar de sig ”Dafa-lärjungar”?! Jag väntar på er – inser ni inte det?!

Ibland när jag ser de sakerna som ni gör känner jag mig verkligt plågad. Ändå, om jag verkligen skulle ge upp när det gäller er så skulle jag också känna mig verkligt plågad. Jag vill verkligen inte bara ge upp er så där. Men hur kan det komma sig att bemödande om att förbättra dig är så avlägset från ditt sinne! Hur kan det komma sig att ett ärbart uppträdande är så avlägset från ditt sinne! Du fläckar till och med Dafas rykte och gör saker som inte ens förtjänar benämningen ”människa”, ändå kallar du dig fortfarande Dafa-lärjunge! Jag ska gå rakt på sak och summera det jag just sade: alla ni som har gjort saker som inte anstår Dafa-lärjungars ställning, det är bäst att ni talar om dem öppet. På så sätt kommer många av era saker att elimineras och på samma gång kommer det att verkligen stärka er beslutsamhet att göra bättre ifrån er. Jag kan säga er att för er är tiden verkligen knapp. För alla er som har gjort dessa dåliga saker – jag talar inte om er som redan har ändrat er, jag talar om dem som fortfarande gör dessa dåliga saker, och dem som förser det kinesiska onda kommunistiska skurkgänget med information – det ögonblick när jag verkligen ger upp när det gäller er är det ögonblick när ni kastas ner i helvetet! Och det här är verkligen inte tomt prat för att skrämma er. Eftersom det inte är över än finns det fortfarande en chans för alla varelser och Mästaren har väntat på er om och om igen!

Fråga: Finns det något som vi behöver vara särskilt uppmärksamma på när vi lär nya elever att sända upprätta tankar under den niodagars föreläsningskursen?

Mästaren: Faktiskt behöver ni inte säga till de nya eleverna att sända upprätta tankar (skratt). Anledningen är att hans förmågor då inte är så stora ännu. Det beror på att de trots allt bara har börjat lära sig Fa, och de måste gå igenom en process. Var inte överdrivet angelägna om att säga åt dem att sända upprätta tankar.

Fråga: Min förståelse är att Dafa-lärjungars individuella kultivering är direkt relaterad till den himlakropp som han är kopplad till. När Fa rätar upp det väldiga valvet, kommer framtidens kultiverare att ha ansvar för de himlakroppar som de motsvarar, eller kommer de [himlakropparna] att redan vara upprätade av Fa?

Mästaren: Under kultiveringsförloppet kommer den kropp som motsvarar din egen kropp, oavsett hur stor den är, att bli upprätad när du lyckas i din kultivering, och det är säkert. Men om ni inte kultiverar väl kan de inte bli upprätade. Naturligtvis finns det ett annat element som spelar in, och det är Fa-upprätandet. I det ögonblick när min ofantliga Fa-upprätandekraft anländer kommer de saker som är bra att behållas och de saker som är dåliga kommer att tas itu med. Så, tiden innan Fa-upprätandet kommer är den bästa chansen för er att rädda varelser. När tiden är inne kommer den inte att vänta på någon. Så snart den ofantliga Fa-upprätandekraften kommer så hur det än blir så är det så det blir.

Fråga: Alla eleverna i Israel sänder hälsningar till Mästaren!

Mästaren: Tack! (Applåder)

Fråga: Vördade Mästare, var snäll och berätta för oss om sambandet mellan Moses, Israel och Fa-upprätandet.

Mästaren: Det finns inget samband mellan Moses och Fa-upprätandet. Men … Ni ska inte lättvindigt berätta för vanligt folk vad jag säger, eftersom vanliga människor kom­mer att ha svårt att förstå … Faktum är att Moses verkligen var den Gud som tidigare räddade dem som trodde på judendomen. Efter att judarna lämnat Egypten var faktiskt Moses den Gud som vakade över dem. De tillbad Jehova, men i verkligheten erbjuder inte Jehova människor räddning, eftersom Jehova är en Gud på en ännu högre nivå, och den Gud som erbjöd människor räddning var Moses. Moses, Jesus och den heliga Maria är alla Gudar på den här nivån som räddar människor. Så den som verkligen vakade över den judiska religionen var faktiskt Moses. Detta är saker som folk inte vet mycket om. Det jag har sagt är den verkliga situationen. Den judiska rasen är också en som skapades av Gudar, så även den är ett mål för räddning i Fa-upprätandet.

Nu när jag sagt så mycket, varför inte säga några saker som ni kommer att uppskatta att höra. (Alla skrattar)(Applåder)

Nyss talade jag om israeliterna. Bibeln säger att Jehova skapade israeliterna. Faktum är att vårt lilla universum, detta lilla universum som jag alltid har talat om, vad kallas detta lilla universum? Det är Pan Gu från kinesisk mytologi som skapade universum. Men han är inte kines. Han är inte en människa som tillhör någon ras på Jorden. Han är en Gud i himlarna, han är ett universum. Pan Gus skapande av universum utvecklades under den process då förra generationen av det lilla universumet förstördes och det lilla universumet återskapades. Hans kropp är just den process där detta lilla universum genomgår cykeln bildande-varande-degenerering-förintelse. Men hans liv är inte det. Har jag inte talat om Gudars Treenighet förut? Han har en gudomlig kropp och han har en Sann Ande. Hans Sanna Ande är inte det men hans kropp är just detta lilla universum som jag talar om. I historiska sägner har världens människor berättat om hur han kom till liv på detta sätt: en figur skapades gradvis ur kaostillståndet, och sedan formades han; han skilde Himlen från Jorden, och sedan ställde han sig upp och höll upp himlen. Det är människornas sätt att göra honom mer och mer mänsklig och ingjuta mer och mer mänskliga känslor i honom, och det människor gillar har förvrängt verkligheten.

Ni vet att människans kropp är just ett litet universum och har lager efter lager av varelser. När Pan Gus universum först tog form var det lilla universumet, precis som ett mänskligt embryo i moderns sköte, bara en partikel inuti den ännu mera gigantiska himlakroppen. Himlakroppen äger alla de element som kan forma liv. När den förra generationen av det lilla universumet avslutades i cykeln bildande-varande-degenere­ring-förintelse, gav redan himlakroppen liv till skapandet av ett nytt litet universum. Efter att den förra generationen av det lilla universumet exploderade, i kaostillståndet, bildades gradvis en nytt litet universum och Pan Gus Sanna Ande kom in i det. Under bildandeprocessen formade lager efter lager av ämnen inuti det lager efter lager av Himlar och Jordar, och formade på samma gång skapelsens tiotusen ting emellan lager efter lager av Himlar och Jordar, inklusive Gudar precis som Pan Gus Sanna Ande och lager efter lager av varelser. Det lilla universumet var sedan skapat. Den mänskliga kroppen bildas av små partiklar som bildar större partiklar, och stora partiklar bildar ännu större partiklar. Hans kropp är likadan, små partiklar bildar stora partiklar, och stora partiklar bildar ännu större partiklar. Det är precis som det människor känner till, med molekyler som bildas av atomer – molekyler kan naturligtvis bilda planeter, planeter bildar olika planetsystem i Vintergatan, olika planetsystem kan bilda ännu större himlakroppar i universumet, och det finns en sådan struktur. Människor, dagens vetenskapsmän, har sett partiklar, men de har inte sett banden mellan partiklar. Alla partiklar är sammanlänkade organiskt. På tal om denne Pan Gu, efter att han skapades var också han, precis som alla varelser i kosmos, tvungen att gå igenom processen bildande-varande-degenerering-förintelse. Det som människor talar om i sägnerna är processen för hans ”bildande”. I själva verket har han kommit fram till den sista processen, processen ”degenerering-förintelse”, eller med andra ord, att han går igenom pro­cessen åldrande och försvagning. Just nu är det den tidsperiod då han har degenererats efter att han har gått igenom åldrande och försvagning. Och dessutom är det i det sista stadiet ... Att använda människors språk för att tala om Gudar är inte trevligt för örat. Detta är bara för att säga att det nu är en tidsperiod när saker och ting inte längre är bra, och därför började Fa-upprätandet under denna tidsperiod.

När han skapades fanns det olika nivåer av partiklar i kosmos, och de partiklarna formade levande varelser under den process där han skapades. Vår Jord är en del av hans kropp, en del av cellerna inuti hans kropp. Planeter som har levande varelser precis som vår Jord har, är spridda överallt i detta lilla kosmos, det är bara det att de inte har levande varelser som vi människor av idag. Och det beror på att de där levande varelserna är varelser på den ytligaste nivån i kosmos, och de är varelser på den lägsta nivån. De hade inte Gudars utseende. Ursprungligen var den Trefaldiga världen inte avgränsad eller avskild. Orsaken till att det finns en Trefaldig värld är att Dafa skulle spridas på den ytliga nivån av det lilla universumet, och av den anledningen valdes detta utrymme som ett unikt rike med tre stora nivåer av levande varelser med sitt eget system. Pan Gu är en Gud, och det som finns inuti Pan Gus kropp är just det lilla universumet. Så det finns olika nivåer med Gudar och varelser i den Trefaldiga världen inuti alla himlakropparna i hela det lilla universumet. Endast varelserna inuti de ytliga rummen har oansenligt, fult, konstigt och ondskefullt utseende. Så den Trefaldiga världen skapades i början för att det var nödvändigt för Fa-upprätandet. Inuti området för den Trefaldiga världen skapades också solsystemet och Jorden. Självklart, livslängden för Jorden kan inte jämföras med den för kosmos. Ursprungligen fanns det en planet på samma position som denna Jorden finns på. Vad som fanns på den ursprungliga Jorden var varelser med det fula slags utseende som utomjordingar har, och dess livsmiljö var extremt hård. Det är på grund av att det inte var tillåtet att ha varelser med Gudars avbild på den värsta platsen. Människor har Gudars utseende, så den ursprungliga Jorden fylldes med varel­ser med utomjordingars fula utseende. För att Fa-upprätandets saker skulle äga rum här, så att alla varelser i hela kosmos skulle kunna räddas och så att till och med varelser på den ytligaste nivån skulle kunna räddas, så skapades den Trefaldiga världen och mänskliga varelser på just denna plats. Varför skapades människor i stället för att ha varelser som utomjordingar för att lyssna på Fa? Orsaken är att om den slags varelser skulle lyssna på kosmos Fa och blev mina lärjungar så skulle det vara detsamma som att förolämpa kosmos och alla Gudar. Efter att den nya Jorden skapades kom en andel av Gudarna från himlarna, och de använde alla sitt eget utseende och skapade människor på Jorden.

De forntida kineserna sade att Nu Wa skapade människorna. Gudarna använder sina gudomliga förmågor för att göra saker, de behöver inte sina händer för att göra saker. Dessutom är människans kroppsuppbyggnad väldigt komplicerad och det är inte något man kan forma med sina händer. Att använda människors dumma metoder skulle inte fungera. Så Gudarna gjorde det med sina Fa-krafter. Gudars gong finns från mikrokosmos ända upp till den mest ytliga nivån, så när han ska göra något, görs det omedelbart, det är gjort på ett ögonblick. Han gör inte saker i mänsklig tid – han har förmågan att överskrida tiden inuti det mänskliga rummet. Så när du tittar på det från tiden på den mänskliga sidan fulländade han sin skapelse på ett ögonblicklig.

Det var flera sorters Gudar som sändes ner vid den tiden. En var den Jehova som judarna pratar om. Jehova skapade den sortens människor som utgör den judiska rasen. Den sortens människor innefattar en del människor i södra Europa och de tillhör alla denna ras. En del av de vita i norra Europa skapades av andra Gudar. Fyra sorters vita Gudar skapade fyra sorters vita. Egentligen var araberna förut vita och araberna bodde i de norra områdena på Jorden. Det är inte med hänsyftning till de nuvarande kontinentalplattorna; de ursprungliga kontinentalplattorna förändrades för nio tusen år sedan. De är folk som bodde i den tidens nordliga områden, och det var omkastningen av landområdena som flyttade dem till deras nuvarande plats. I den sentida historien, innan Djingis Khan ockuperade det arabiska området, hade araberna exakt samma hudfärg som vita har och de såg ut som dagens européer. Det är bara det att de hade mörkt svart hår och mörka svarta ögon. Efter att Djingis Khans väldiga mongolarmé anlände blev lokalbefolkningen blandrasig. Så deras hudfärg liknar kinesers och de har drag av såväl kinesiskt utseende som europeiskt utseende. Ursprungligen skapades de av en separat Gud.

Den indiska rasen skapades av Buddhor. Så indiers sätt att dansa, föra sig på och handgesterna liknar Buddhors handgester. Indierna är verkligen en ras som skapats av Buddhor. När det gäller asiaterna så skapades en del av dem av Nu Wa, medan en annan del skapades av Daos. Egentligen, i mer exakta ordalag, var den första rasen i Nordamerikas och Sydamerikas begynnelse den gula rasen. När de nu kallas folket av den röda rasen är de i verkligheten av den gula rasen – det är bara det att de brändes av solen. (Alla skrattar)Folket av den riktiga röda rasen var de forntida egyptierna. Det är möjligt att de inte längre kan hittas. Majoriteten av dem har blandat sitt blod med svarta.

Svarta är också skapade av svartas Gudar i himlarna, och inte bara en Gud. Så svartas utseenden, när de jämförs med varandra, har vissa skillnader. Bland Gudarna i himlarna bär vissa kläder medan vissa täcker sig med tygstycken. Daos bär kläder. Många Gudar i himlarna täcker sig själva med stora tygstycken. När det gäller Buddhor, skyler sig majoriteten av dem med gult tyg, medan det stora flertalet kaukasiska Gudar skyler sig med stora vita tygstycken. För att använda ett kinesiskt uttryck för att beskriva det är de en Zhang[v] långa och svepta runt kroppen. Detta kan vi se i forntida målningar och skulpturer. Förr i tiden svepte också européerna vita tygstycken runt sina kroppar. Svarta människors Gudar sveper röda tygstycken runt sina kroppar. Alla Gudar ser därför majestätiska ut, oavsett hudfärg. För att kunna sprida Fa här behövdes att mänskliga varelsers utseende skapades. Vilken sorts Gud det än är så är det den sortens mänsklig varelse som skapades. Så de där orden om att Gudarna skapade människor till sin egen avbild är sanna. Det är så dagens människor kom till.

Genom historien, innan jag började sprida Dafa, var både människors kroppar och de urandar som Gudarna skapade i början formade i den Trefaldiga världen. Jag har berättat för er om människans utvecklingsprocess och processen för att gradvis utveckla och berika människor. När det gäller den senaste tidsperioden kunde människor redan då vara ganska förnuftiga, och deras tänkesätt var sammanhängande. Och när detta steget nåddes var Dafas spridning på väg att äga rum. Många Gudar från himlarna kom då och inkarnerade som människor. Vad skulle då göras åt dessa människors urandar? De yttre människohudarna som Gudar skapade togs över av varelser från ovan som inkarnerade, medan de ursprungliga människornas urandar lämnades kvar i underjorden. Eftersom människor också går igenom reinkarnation följer dessa hudar inte med människor, och de tas bort när en viss tid kommer. När en person dör tas huden bort. Den huden vi ser som begravs i graven, den ruttnande huden, är den del som växer när man äter mat efter sin födelse. Huden från innan födelsen är den riktiga huden, och det är den delen från före födelsen som tas bort. Så vem som än är på väg att reinkarnera kommer att ta på den (alla skrattar)och det är precis som kläder. Och det är så människor tidigare gick igenom reinkarnation. När det var dags att sprida Dafa och efter att de där Gudarna kom kunde människorna på jorden som Gudarna skapade i princip ha ansetts gjort sin del beträffande Fa-upprätandet. Och det var inte lätt för människor att nå detta stadium i historien. Därför har de stannat kvar i ett annat rum, vilket kineserna kallar underjorden, och de har inte reinkarnerat. Den sidan där de befinner sig för tillfället har redan fullständigt assimilerats under Fa-upprätandet. Den väldiga Fa-upprätandekraften har nu kommit fram till den yttersta ytan av detta mänskliga rum, och den har kommit fram till det yttersta ytskiktet av människans hud.

Hela vägen fram till i dag är olika raser fortfarande precis som partiklar under fötterna på de Gudar som skapade dem. Människor kan blandas samman och leva tillsammans i det här rummet, men de tillhör inte samma system. När det gällde den senaste tidsperioden hade hudarna för olika människoraser Gudar från olika himlar inuti sig. Det jag diskuterade ovan handlade om det som pågår med människor på ytan. Självklart, Dafa sprids. Idag är det inte så att jag erbjuder räddning till vita och gör dem till människor av den gula rasen, eller erbjuder räddning till människor av den gula rasen och gör dem till vita. (Alla skrattar) Ni är alla på det klara med det här. Jag gör det möjligt för alla att gå tillbaka till vilken plats de än kom från. Och om ni har kultiverat väl ger jag er en till och med högre guowei. Om du var en Gud kommer du fortfarande att kultivera och bibehålla det ursprungliga gudomliga utseende du hade, och jag kom­mer inte att göra någonting åt det; om du ursprungligen kom som en Buddha kommer du fortfarande att vara en Buddha; om du ursprungligen var en Dao kommer du fortfarande att vara en Dao. Det jag har eliminerat är alla dina beståndsdelar i universumet efter födelsen som blev dåliga. Och på samma gång kommer jag att assimilera dig till Dafa, korrigera allting för dig, ge dig till och med bättre saker, och ge dig det tillstånd som framtidens Gudar ska ha. (Applåder)

Det finns olika liv, olika varelser, och olika Gudar inuti kosmos, och de kan inte alla förändras till samma sak. Det skulle inte fungera, och kosmos skulle inte ha framgång. Det är bara så det är. För alla dessa varelser, oavsett vilket slags yttre utseende de har, så har de alla gått igenom en process i historien och är alla värda omsorg, eftersom det är den process som kosmos har gått igenom.

Så jag talade just om någonting som ni skulle tycka om att höra (skratt). Jag tror det är bäst att ni inte lägger fram fler frågelappar. Efter att jag har gått igenom resten av lapparna så sätter jag punkt för idag eftersom jag inte vill ta upp för mycket av er tid. Det är en erfarenhetsutbyteskonferens, så ni behöver fortfarande hålla tal och uppmuntra varandra. Frågades det inte just på en lapp hur vi kunde förbättras som en helhet? Detta är ett tillfälle att förbättras som en helhet.

Fråga: Vad är det för samband mellan en negativ varelse och ondska?

Mästaren: I själva verket nämnde jag bara negativa varelser när jag talade om principen ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande och överensstämmelserna mellan olika varelser i kosmos. På en låg nivå finns det människor och det finns spöken. På tal om spöken, det [kinesiska] ordet "spöke" som moderna människor använder är en gene­rell term, och det finns många, många varianter, däribland spöken, onda andar, bergsandar, skogsandar, monster, djävlar, andar, demoner, osv. Nutidens människor kallar dem sammantaget för "spöken". På den mänskliga nivån finns det människor och det finns spöken. Högre upp finns det Buddhor och det finns demoner. Och ännu högre upp finns det positiva varelser och det finns negativa varelser. Och varför är det så? Därför att ju högre det är, desto bättre är det – ju högre nivå, desto bättre är sakerna. På mycket höga nivåer finns det positiva och negativa varelser. Ni kan inte kalla de negativa varelserna "demoner". De skiljer sig helt från demoner. Men de är motsatsen till positiva varelser. Det är därför en är positiv och en är negativ. Orsaken är att ju lägre det kommer, desto värre blir det, och när en viss nivå nås så finns det Fa-kungar och Demonkungar. Buddhor är Fa-kungar. Beträffande denne Demonkung kan jag säga er att den inte heller har några mänskliga känslor eller begär, och den har inte några mänskliga fasthållanden. Den är en varelse i det riket, och det är därför han kan stanna där. Det är bara det att han inte tror på godhet och uppvisar ondska. Det är att säga det med mänskliga termer. Demoner är bara onda, och Buddhor är bara goda. Så de existerar i motsats till varandra. Och beträffande att hantera saker och ting är de varandras motsatser.

Förr i tiden sade människor att i en människas enda tanke finns det både gott och ont; gott och ont kommer från en persons enda tanke. I detta kosmos är det svårt för vem som helst som vill åstadkomma någonting. När en Buddha vill göra en god sak, så fort den tanken kommer fram kommer ondska omedelbart att följa med. Lika stor som den goda saken han gör är, lika stor är den dåliga saken som följer. Det är också likadant för människor. Hur stor den goda saken du gör än är så kommer garanterat samma mängd med dåliga saker att ges till dig. Ibland manifesterar det sig i det här rummet. Ibland manifesterar det sig inte i det här rummet utan manifesterar sig i andra rum. Till exempel, låt säga att du har gjort en väldigt god sak för någon, och den personen är tacksam mot dig. På grund av att du gjort den goda saken är det möjligt att andra varel­ser kommer att skadas och förlora. Med andra ord, hur stor bra sak du än har gjort så kommer en lika stor dålig sak att hända. Så förr i tiden var lagen om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande absolut, och när en levande varelse ville göra något särskilt tilläts han absolut inte att åstadkomma det. Och beträffande Gudar undrar ni alla varför Gudar måste vänta på att den rätta tidpunkten eller tillfället skulle visa sig om de ska rädda någon. Vad är ”Den rätta tidpunkten eller det rätta tillfället har inte kommit ännu” eller ”Den rätta möjligheten har inte visat sig”? De kunde inte göra det eftersom lagen om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande har varit ganska absolut och höll tillbaka allt detta. En Gud skulle absolut inte göra en dålig sak för att göra en bra sak och som resultat orsaka att han själv föll ner. Han skulle absolut inte göra en sådan sak. Förr i tiden fanns det munkar som talade om att rädda människor, att rädda människor. Ibland tänkte jag: ”[du] vet verkligen inte vad [du] pratar om.” Det är inte som människor föreställer sig det. Så lagen om ömsesidigt stödjande och ömsesidigt hämmande har medfört att inga Gudar vågar göra de saker som de vill göra.

Fråga: Kommer den mänsklighet som kommer efter att Fa har rätat upp den mänskliga världen att ha något minne av dagens mänsklighet?

Mästaren: Mänskligheten, framtidens mänsklighet, kommer att lovprisa dagens Fa-upprätande i generation efter generation. (Applåder) När det gäller sanningen om förföl­jelsen så har den ännu inte fullt ut avslöjats för att ses av mänskligheten. Mänskligheten kommer att bli chockad. Dafa-lärjungars Fulländning, när allting som mänskligheten inte tror på inträffar, och processen där hela mänsklighetens avvikande saker rätas upp – dessa saker kommer att bli häpnadsväckande, både chockerande och fasansfulla. Allt detta kommer att hända. Så denna del av historien kommer att föras vidare av mänskligheten i all evighet.

Fråga: Jag känner mig mycket skyldig eftersom jag inte har gjort vissa saker bra. Trots att jag vet mycket väl att jag inte ska sjunka ner i så mycket skuldkänslor till den grad att jag förlorar mitt självförtroende i kultiveringen, så är det fortfarande svårt för mig att bli av med det.

Mästaren: Du är inte beslutsam, och din beslutsamhet är inte tillräcklig. Du är en Dafa-lärjunge så ta en titt på den förföljelse som Dafa-lärjungar i Kina utstår. Du är också en Dafa-lärjunge och ändå kan du inte visa ens en gnutta beslutsamhet här. Vad är det du är så fäst vid? Är det inte det som pågår? Du har inte tillräckligt med upprätta tankar. Om du har tillräckligt med upprätta tankar så kan du bli av med det.

Fråga: Mästare Jag tycker att vissa elever lägger stor vikt vid ”upprätta tankar” men förbiser ”upprätta handlingar” till viss del. När vi utbyter erfarenheter så diskuterar de nästan aldrig om att ha upprätta handlingar. Var snäll och berätta för oss vilket per­spektiv vi ska ha på upprätta tankar och upprätta handlingar.

Mästaren: Det är inte så det ska beskrivas. När du ser någon som inte har upprätta handlingar så är det i verkligheten så att han inte har tillräckligt med upprätta tankar, eftersom det är en persons tankar som styr hans handlingar. När era upprätta tankar är tillräckligt starka kommer era handlingar garanterat att bli upprätta, och när de upprätta tankarna inte är tillräckligt starka så kommer handlingarna inte att bli upprätta. Oavsett hur vi håller diskussioner och hur vi talar om frågan om upprätta tankar så finns det fortfarande människor som inte kan utveckla upprätta tankar. När du kan uppföra dig på ett sådant sätt att dina upprätta tankar alltid är närvarande, så kommer dina handlingar säkerligen att vara upprätta. Oavsett hur vi uttrycker det så är det fortfarande en fråga om hur vi alla ska göra ett bättre jobb som Dafa-lärjungar.

Fråga: Jag är en lärjunge som fick Fa efter 20 juli 1999. Jag fick Fa år 2000. Jag vet inte om jag kan få samma mäktiga dygd som de lärjungar som fick Fa före 20 juli 1999.

Mästaren: Tidigare, före 20 juli 1999, gjorde eleverna personlig kultivering. Just nu är det tid för att verkligen etablera mäktig dygd. Och har du inte fått Fa vid denna tidpunkt? Huruvida du kan få mäktig dygd är också en fråga för er [som fick Fa före 20 juli], som också etablerar mäktig dygd i denna tid. Det är bara det att er personliga kultivering integreras med saker som tillhör klargörande av fakta och räddande av varelser. Ingenting påverkas.

Fråga: Är det så att kosmos mest mikrokosmiska materia har en gräns? Om det finns det, är detta den högsta manifestationen av Fa? Är det den högsta punkten av Zhen-Shan-Ren?

Mästaren: ”kosmos … materia har en gräns”det verkar som om den här meningen har nått en definitiv slutsats, eller hur? Har den inte nått en definitiv slutsats? Men jag kan berätta för er alla att på en ännu mer mikrokosmisk nivå så finns det ingen materia, och det kallas inte materia. Det är helt annorlunda jämfört med vår nuvarande materia. Men den är fortfarande sammankopplad med materians system, så det kan inte alls uttryckas med mänskligt språk. Det är svårt att nå dess sista punkt med ord, men jag har sätt att nå den med ord.

Fråga: En del elever tror att deras egen assimilering till Dafa är det viktigaste. Många gånger vill de därför inte bli alltför upptagna, och de ville hellre ha mer tid att tänka över saker och ting. Jag tror att Fa-upprätandets framskridande är väldigt snabbt, att när saker och ting behöver göras så ska vi göra dem omedelbart, och så länge vi kan studera Fa med ett lugnt hjärta och söka inåt när vi stöter på saker och ting så räknas det som att göra flitiga framsteg.

Mästaren: Ja, det är sant. Beträffande många saker så ska ni inte begränsas av mänskliga föreställningar. Du säger att du har skapat vissa vanor förut. Men det som har getts till Dafa-lärjungar idag är det tillstånd Gudar har. Ni måste gå framåt mot det Gudomliga tillståndet. Ni kan göra många saker bra om ni närmar er dem med upprätta tankar. Naturligtvis, att tänka över saker är en riktig sak att göra och det är inget fel med det. Men om ni ofta tar för mycket tid till att tänka över saker och ting och missar tillfällen att etablera er mäktiga dygd i Fa-upprätandet, då kommer förlusterna att överväga vinsterna.

Fråga: Hur kan vi tillämpa de Fa-principer som Mästaren har lärt oss och inte vara begränsade av den fångenskap som orsakas av våra fasthållanden, och kunna yuanrong och bli ännu flitigare medan vi gör framsteg under det sista stadiet av Fa-upprätandet? Dessutom, när det gäller frågan om att göra saker för Dafa och förstå Fa-principer, hur kan vi säkerställa att vi inte bara fokuserar på en synvinkel och att vi kan yuanrong?

Mästaren: Ibland när ni människor tänker över en fråga har ni skapat en sorts vana – ”Jag vill göra den och den saken ... så här ska jag göra den här saken ... så här ska jag göra den där saken.” Du tänker över det till den punkten att du känner att du har täckt allting på ett tillfredsställande sätt. Men när det kommer till att verkligen göra det ändras alltid de verkliga, faktiska situationerna och du kommer att se att det inte visar sig fungera (skratt). Och eftersom det inte fungerar så börjar du tänka över det igen. Men det är inte så du ska göra saker och ting. Ha upprätta tankar. Om du tror att du ska göra saker och ting på det ena eller andra sättet, sätt då igång och gör det. När du stöter på problem så kommer du naturligt att veta hur du ska lösa dem. Om dina upprätta tankar är starka så kommer allting att lösa sig smidigt och du kommer garanterat att göra bra ifrån dig.

Varför säger jag till alla att göra saker och ting på det här sättet? Det verkar passivt eller hur? Men det är inte sant, för den sidan av er som har lyckats med kultiveringen vet allting. Hur du än gör det så kommer det att fungera. Hur du än gör de här sakerna så kommer du att kunna göra dem bra. Så det är tillräckligt för dig att bara ha denna enda tanke. När du väl vet vad du ska göra, då ska du bara göra det, och medan du gör det så kommer din visdom kontinuerligt att komma fram. Det beror på att vid det tillfället kommer den sidan av dig som har kultiverats framgångsrikt att foga sig samman med dig på den här sidan, och som du vet, allting hos den är Gudomligt och allsmäktigt. Den lilla saken som du gör kommer säkerligen att lösas på nolltid, din visdom kommer fram, och det blir helt annorlunda. Om du fastnar vid någon punkt så kommer Mästaren att ge dig visdom (skratt) (Applåder)

Fråga: Lärjungar i Taiwan sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Fråga: Det finns elever i Taiwan som har spelat in Zhuan Falun, Det essentiella för vidare framsteg, bland andra, på taiwanesiska och använt ”Pu Du” och ”Ji Shi” som bakgrundsmusik. Varje uppsättning säljs för omkring femton dollar.

Mästaren: Ingen musik ska läggas till Fa-föreläsningarna – inte ens Dafa-musik. Alla saker som rör publicering av mina verk ska handhas av de elever som är ansvariga för dem. Dessutom, för att säga det på det här sättet, så finns det ett kontrakt för allting. Så våra elever kan inte publicera böcker på egen hand, agera på egen hand, eller använda dem för att tjäna pengar. Även om ni inte tjänar några pengar på dem så kan ni ändå inte lättvindigt göra saker på egen hand. Under Fa-upprätandeperioden kan det inte få finnas några slarviga misstag, så under den här tiden måste du ge akt på vissa saker. Vad beträffar den framtida mänskligheten så kommer allas moral att förbättras, alla kommer att följa regler, och ingen kommer att göra något sådant. Alla kommer att övervaka det. Just nu fungerar det inte på det sättet, och ondskan letar efter kryphål att utnyttjamänniskors hjärtan är inte upprätta. Vi kan inte göra saker på det sättet. Och att vilja använda boken för att tjäna pengar är ännu mindre acceptabelt.

Vad beträffar översättning till taiwanesiska så är jag inte emot att ni översätter dem till taiwanesiska. Men oavsett vad ni gör för saker så kan ni inte göra det på egen hand. Jag gör det här kristallklart: ingen tillåts göra saker på egen hand när det handlar om Dafas saker. Naturligtvis, med den speciella situationen i Kina just nu så är det okej för elever där att göra saker och ting för att lösa problemen med att få tag i böckerna. Men ni måste se till att inte ett enda ord från originalboken ändras. Utanför Kina är det inte tillåtet.

Fråga: Den mest djupgående förståelsen som erfarna elever har av Fa är att vara beslutsam i Dafa och ha tillit till Mästaren. Jag vill fråga detta: varifrån kommer beslutsamheten och tilliten? Den här frågan har förbryllat min man under lång tid. Hur kan vi kultivera och skapa denna typ av ojämförliga beslutsamhet i Fa?

Mästaren: Huruvida du tror på någonting eller inte är en rationell tanke. Det är inte så att jag ger en speciell sak till er, och det är inte ett tillstånd som du kan uppnå efter att ha tillämpat någon specifik metod. Dafa-lärjungar har alla en orubblig tillit till Dafa. För Dafa-lärjungar är det så man kan beskriva det med ord. Deras orubbliga tillit till Dafa kommer från att förstå saker och ting på förnuftsnivå, och från det har de utvecklat en orubblig tillit. Det är inte ett resultat av något element som påverkar en människa. På sin mest ytliga nivå har en människa tre själar och sju andar. En av de sju andarna kallas ”tillit”. En person kan ha tillit när någon annan säger någonting; den kan spela den rollen. Men denna typ av tillit kan inte jämföras med upprätt tillit till kultivering. Orsa­ken är att det är den yttersta, yttersta ytan hos en människa, och den kan endast spela rollen att ha en typ av intelligens. Men den upprätta tron hos en Dafa-lärjunge är ett Gudomligt tillstånd. Det är ett resultat av att ha en förnuftsmässig förståelse av sanningen, och det är ett Gudomligt tillstånd från den sida som har kultiverat färdigt. Det är absolut inte ett resultat av verkan från några externa element. Det handlar inte om att ha en orubblig tillit för att ha en orubblig tillit. Det är omöjligt att ha en orubblig tillit för att ha en orubblig tillit. Från mitt perspektiv, som er Mästare, begär jag ingenting från Dafa-lärjungar. Allting som de gör idagvare sig det är att bekräfta Fa, rädda varelser, eller studera Fa och kultivera sig självajag kan berätta för er att inte en enda av dessa saker görs för mig. I framtiden kommer Dafa-lärjungar att se att allting som Dafa-lärjungar gjorde var för deras egen skull. Det som räddades var deras egna varelser, och det de fulländade var deras egna världar och varelser. De etablerar mäktig dygd åt sig själva. Allt görs för Dafa-lärjungars egen skull. Inte en enda sak har gjorts för Mästaren, och inte en enda sak har ni gjort för någon annan. (Applåder)

Så det finns inget behov av att tvinga dem att göra någontingeleverna har alla stigit till den här nivån genom att förstå Fas principer. Och endast då kan de bli mer flitiga, endast då kan de bli så orubbliga i Dafa. Det är inte på grund av något yttre element, och det är ingenting som kan uppnås genom att komma på någon slags idé. Mästaren ber inte om någonting, och jag kommer inte att ta någonting från dem heller. Jag ger endast saker till dem och lider i deras ställe. Det är definitivt så det är! (Applåder) Jag säger till dem att studera Fa mer, och det är definitivt inte att studera för Mästaren.

Fråga: XX-Partiets skadeverkan på den traditionella kinesiska kulturen och dess ateist­propaganda alltsedan 1949 har resulterat i väldigt stora hinder för folket att förstå Dafa och den här förföljelsen. Jag vill använda den här synvinkeln för att klargöra fakta, till exempel, inspirera folk att tänka över varför det har varit så detaljerade arrangemang i den traditionella kinesiska kulturen. Men det verkar som om det inte har någonting att göra med mänskliga rättigheter. Kan jag tala utifrån den här synvinkeln?

Mästaren: Du kan göra det. Du kan exploatera detta med dem som är välutbildade och verkligen har ett eget sätt att tänka. Men när du i normala fall stöter på folk, om du talar till dem på det där sättet, oj, även om du bara talar till en person per dag kommer du att bli så utmattad (skratt). Det skulle kräva många ord. Det är bra att klargöra fakta ifrån olika synvinklar. Du kan göra det. Men när allt är sagt och gjort så måste du ha talat om förföljelsen.

Fråga: Dafa-lärjungar i Fuzhou, Fushun, Guangzhou, Kunming, Chengdu, Leshan, Nanyang i Henanprovinsen, Chengde, och Xi’an sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Fråga: Dafa-lärjungar från ön Saipan, Frankrike, Macao, Hongkong, England, Japan, Mexiko, Spanien, Skottland, och Rumänien sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack (Applåder) Eftersom hela den här lappen är för att sända hälsningar till mig, så läser jag bara upp alla.

Fråga: Alla Dafa-lärjungar i Huizhou i Guangdongprovinsen, Ningbo i Zhejiangprovinsen, regionen Chaoshan i Guangdongprovinsen, Wuhan i Hubeiprovinsen, Nanchang i Jiangxiprovinsen, Shiyan i Hubeiprovinsen, Tianjin, Nanjing, Hunanprovinsen, Inre Mongoliet, Yunnanprovinsen, Shanghai, Peking, Zhejiangprovinsen och Hohhot sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder) De måste ha slagit ihop lapparna som ni lämnade fram för att sända hälsningar till Mästaren. Det finns ännu fler.

Fråga: Alla Dafa-lärjungar i Vancouver sänder hälsningar till Mästaren. Alla Dafa-lärjungar i Singapore, Indonesien, Grekland, och Sydamerika sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Fråga: Vördade Mästare, var vänlig och berätta för mig vilken dynasti folket i Singa­pore har reinkarnerat från? (Alla skrattar)

Mästaren: Fråga inte sådana här frågor i framtiden eftersom regeringsmakten i vissa fall inte kan förstå det, och i vissa fall så vill jag inte berätta. Singapore är från Li Zichengs gäng. (Alla skrattar)

Fråga: Alla lärjungar vid kinesiska Militärmedicinska universitetet nr 1 sänder hälsningar till Mästaren. Dafa-lärjungar i Thailand och Australien sänder sina hälsningar till Mästaren. Lärjungar i Changchun sänder hälsningar till Mästaren. Vi tackar Mästaren för hans barmhärtighet och räddning av alla varelser. Vi kommer definitivt att göra bra ifrån oss.

Mästaren: Tack. (Mästaren reser sig upp)(Publiken reser sig upp och applåderar länge)

Mästaren: Var snälla och sätt er. Med bekräftande av Fa har ni då tagit er igenom näs­tan fyra år nu. Oavsett hur mycket längre tid det tar, tänk inte på det. Orsaken är att så fort ni tänker på det håller ni fast vid det! Oavsett hur lång tid det kommer att ta är alla Dafa-lärjungar ansvariga för att rensa ut de där onda elementen, avslöja den onda förföljelsen och rädda levande varelser! (Applåder)

Oavsett om ni är de som har förlorat era liv under förföljelsen och oavsett hur mycket lidande ni har gått igenom under förföljelsen, så måste ni komma ihåg att Mästaren inte har svikit er alls! (Applåder)

Det som väntar Dafa-lärjungar är ojämförligt hög och evig ära, och mäktig dygd! (Applåder)

Oavsett om ni är elever i Kina eller utanför Kina så hoppas jag att ni alla tar vara på de sista ögonblicken för att göra bra och ännu bättre ifrån er. Särskilt ni som inte har gjort bra ifrån er, ni ska ta vara på tiden och göra det bra. Missa inte tillfället. Så fort förföljelsen tar slut, så fort ondskans styrka inte är tillräcklig, kommer den här saken att vara förbi. Då kommer det att vara för sent att ångra sig. Om den här saken inte hade inträffat så skulle det inte ha funnits elever som inte gjort bra ifrån sig. Men det har hänt, och vissa av eleverna bland er har inte gjort bra ifrån sig, så ni ska skynda er och göra bra ifrån er. Det är på grund av att det trots allt har hänt; om det inte hade hänt så skulle det inte vara någon fråga. Mästaren kan göra vad som helst och räta upp vad som helst. Men eftersom den här saken har hänt har den gett er en del förluster och ni måste själva gottgöra förlusterna. Jag hoppas att varje Dafa-lärjunge inte lägger för stor vikt vid den ytliga formen för saker och ting. Er egen kultivering, er egen förbättring, ert bekräftande av Fa mitt ibland ondskan, att rädda varelser, och stadigt vandra den väg ni ska ta, att göra detta bra, det är vad som räknas mest. (Applåder)

Tack. (Långvariga applåder)[i] Guowei: Fruktposition, en utövares uppnådda nivå bortom Världsliga-Fas kultivering

[ii] Yuanrong: Allomfattande och allharmoniserande/harmoniserar allt

[iii] Zhengguo: Ortodox frukt, en uppnådd position genom ortodox kultivering

[iv] Från Hong Yin

[v] Zhang: en kinesisk längdenhet. 1 zhang=3,33 m

Övers. anm.: Preliminär. Översatt från engelska (från 10 maj 2003), senast uppdaterad 030714.