Falun or Law wheel

Introduktion av Falun Dafa

Falun Dafa (även kallad Falun Gong) är en metod för självkultivering på hög nivå inom Buddha-skolan. Falun Dafa grundades av Li Hongzhi, kultiveringsmetodens mästare. Det är en metod i vilken "assimilering till universums högsta egenskaper - Zhen, Shan, Ren (Sanning, Godhet, Tålamod) utgör grunden. Utövandet vägleds av dessa egenskaper och baseras på samma lagar som finns bakom kosmos utveckling." Mästare Lis lära beskrivs i ett antal texter, bland andra Falun Gong, Zhuan Falun, Falun Dafa - den stora vägen till fulländning, Det essentiella för flitiga framsteg och Hong Yin. Dessa och andra verk har översatts till 38 språk och har publicerats och distribuerats över hela världen.

Sinnet är i fokus i utövandet av Falun Dafa. Kultiveringen av sinnet och tankarna, eller "Xinxing", är nyckeln till att öka Gong-energin. Höjden på Gong är direkt proportionerlig mot personens Xinxing. Begreppet "Xinxing" omfattar omvandlingen av dygd (en vit substans) och karma (en svart substans). Det inkluderar även självbehärskning, insikt och att ge upp saker - det vill säga att avstå från vanliga mänskliga begär och fasthållanden och klara av att uthärda de svåraste prövningar. Begreppet omfattar många saker.

Falun Dafa innefattar också kultivering av kroppen, vilket åstadkoms genom att man utför särskilda övningar. Ett syfte med övningarna är att stärka utövarens övernaturliga förmågor och energimekanismer med hjälp av hans eller hennes kraftfulla Gong-styrka. Ett annat syfte är att utveckla flera levande väsen i utövarens kropp. I högre utövning kommer urbarnet till världen och många förmågor kommer att utvecklas. Falun Dafas övningar är nödvändiga för att transformera och kultivera sådana saker. Ett så omfattande kultiveringssystem för kropp och sinne som det här, kräver både självkultivering och fysiska övningar, där kultiveringen har högre prioritet än övningarna. En persons Gong kommer helt enkelt inte att öka om man bara gör övningarna utan att kultivera Xinxing. Övningarna är ett komplement för att uppnå andlig fulländning.

Inom Falun Dafa kultiverar man en Falun, eller "laghjul". Falun är ett intelligent, roterande väsen som består av högenergimateria. Den Falun från andra dimensioner som Mästare Li Hongzhi sätter in i en utövares nedre bukområde roterar kontinuerligt, 24 timmar om dygnet. (Genuina kultiverare kan få en Falun genom att läsa Mästare Lis böcker, se 9-dagars föreläsningsserien på video, lyssna på 9-dagars föreläsningsserien via ljudmedia eller studera tillsammans med andra Falun Dafa-elever.) Falun hjälper automatiskt utövare att utöva. Det vill säga, Falun förädlar ständigt utövaren, även om han eller hon inte gör övningarna hela tiden. Av alla kultiveringsmetoder som har offentliggjorts i världen idag, är det bara Falun Dafa som har lyckats uppnå ett tillstånd där "Fa förädlar utövaren".

Den roterande Falun har samma egenskaper som universum och är en miniatyr av universum. Den buddhistiska Falun, den daoistiska Yin-Yang och allting i tio riktningars värld reflekteras i Falun. Falun erbjuder räddning åt utövaren när den roterar inåt (medurs), då den absorberar en stor mängd energi från universum och omvandlar den till Gong-energi. Falun erbjuder räddning åt andra när den roterar utåt (moturs) och frigör energi som kan rädda andra och korrigera alla felaktiga tillstånd. Därför är det också till gagn att vara nära någon som utövar.

Falun Dafa "för en person till ett tillstånd av visdom och harmoni. Kultiveringsmetodens övningar är enkla eftersom en stor väg är mycket enkel och lätt." Falun Dafa är unik på åtta sätt:

1. Den kultiverar Falun, kultiverar inte elixir och den bildar inte heller elixir.
2. Falun förädlar människan även när människan inte övar.
3. Man kultiverar huvudmedvetandet och man erhåller själv Gong.
4. Integrerad kultivering av kropp och själ.
5. De fem övningarna är enkla och lätta att lära.
6. Utan tankar, att inte komma på avvägar, Gong växer snabbt.
7. Det talas inte om plats, tid, riktning eller avslutning av övningen.
8. Beskyddad av Mästarens Fashen, ingen oro för heretiska störningar utifrån.

Det Falun Dafa lär ut är alltså helt annorlunda jämfört med konventionella metoder eller dem som baseras på utvecklingen av ett inre elixir, eller Dan.

Utövandet av Falun Dafa börjar på en hög nivå redan från starten och är därför en mycket ändamålsenlig, snabb, idealisk och värdefull kultiveringsmetod för personer med ödesförbindelse eller som har utövat andra metoder i åratal utan att ha utvecklat Gong.

När en utövares Xinxing och Gong-styrka når en viss nivå kan han eller hon uppnå en oförstörbar, diamantlik kropp redan i den här världen. En person kan också uppleva att "Gong låses upp", upplysning och upphöjning till högre plan. Den som är fast besluten bör studera denna upprätta lära, sträva efter att uppnå sin högsta nivå, höja sitt Xinxing och släppa sina fasthållanden. Först då är andlig fulländning möjlig.

Vårda den väl - Buddha Fa finns mitt framför dig.