Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i Atlanta 2003

Li Hongzhi
29 november 2003

Hej allihop! (Eleverna: hej, Mästaren!) Det är vissa Fa-konferenser som jag deltar i, medan jag kanske inte gör det i en del andra. Ni vet alla att Dafa-lärjungar nu har blivit mognare. I bekräftandet av Fa, och på denna Gudars väg, vet ni alla vad ni ska göra. I en sådan tid kan det vara så att ju mindre jag talar, desto mer gagnar det er alla. Och varför säger jag det? Därför att den här tidsperioden har getts till var och en av er just som en möjlighet att härda er själva, den här tidsperioden har getts till er just som en möjlighet att skapa er mäktiga dygd. Så jag kan inte alltid få er att göra saker utan att ni tänker över dem själva, och jag kan inte låta er låta bli att lysa upp er egen väg medan ni bekräftar er egen guowei. Om ni alltid leds av Mästaren, om jag fortfarande säger till er vad ni ska göra när det gäller specifika saker när ni bekräftar Fa, det fungerar inte. När Dafa-lärjungar väl når Fulländning så kommer er guowei och era nivåer inte att vara låga. Med andra ord, det ansvar som ni kommer att ha för framtida varelser är ofantligt. Då, om så är fallet, om ni inte äger den sortens mäktiga dygd, inte har lyst upp er egen väg, och inte vet vad ni ska göra när ni behöver göra saker självständigt, det duger inte. Så jag har avsiktligt gett er den här tidsperioden så att ni kan få möjligheter att härda er själva och bli mogna.

Faktum är att jag tyst har observerat och tittat på. Eftersom ni alla är mitt i kultiveringen så har ni fortfarande mänskliga fasthållanden. Ni har mänskliga fasthållanden så ni kan kultivera; ni har mänskliga fasthållanden så de visar sig. Så när ni gör vad som helst som har att göra med att bekräfta Fa, inklusive att göra saker som grupp och göra saker på egen hand, så ska ni tänka själva och försöka komma på sätt att lösa svåra problem. Och när ni tänker över saker och ting så avgörs de olika resultat som ni uppnår av huruvida ni använder mänskliga föreställningar eller en kultiverares upprätta tankar. Detsamma gäller när ni samarbetar för att göra saker. Och när ni slår era huvuden ihop för att tänka ut någonting så är det också så, och ni kan till och med börja argumentera i vissa frågor. Detta beror förstås på de mänskliga fasthållanden som ni har, men det är också något positivt med det. När ni argumenterar kan ni se era fasthållanden och era tillkortakommanden. Om ni kan sätta Fa främst, släppa självet, och hantera era problem med upprätta tankar, så kommer ni att kunna nå ett beslut snabbt och göra saker väl när ni bekräftar Fa. Och faktiskt är saker och ting ganska bra nu i jämförelse med tidigare år. Ni har alla verkligen mognat. Jag vill inte säga mer om detta idag. Jag vill huvudsakligen tala om att klargöra sanningen.

Så snart som ämnet om att klargöra sanningen kommer upp tänker många utövare: ”När vi klargör sanningen är vårt mål att avslöja ondskan, trycka ner den och få fram den i ljuset så att människor över hela världen kan se den för vad den är, och då kommer ondskan inte att ha någonstans att gömma sig.” Det är detta ni ska göra, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste målet med att klargöra sanningen är att rädda alla varelser.

Varje Dafa-lärjunge kommer att axla ett ofantligt ansvar i framtiden. Det finns så många varelser som behöver bli räddade av er – det finns så många liv som behöver bli räddade av er. Under den här tidsperioden måste ni själva yuanrong och fullända allting som behövs för er egen guowei och oräkneliga varelser. Er mäktiga dygd och allting som tillhör Gudar finns i det. Det är därför jag ofta säger att när det gäller att bekräfta Fa så ska ni göra de tre saker väl som Dafa-lärjungar behöver göra, och allting omfattas av dem. Så jag säger att det viktigaste målet för er i klargörandet av sanningen är att rädda ännu fler varelser i processen. Det är det som kommer främst och detta är det verkliga syftet med att klargöra sanningen.

Under den här förföljelsen spelar det ingen roll hur de gamla krafterna har arrangerat saker och ting, det spelar ingen roll hur ondskefullt de onda människorna i den här världen har agerat, det spelar ingen roll hur vanvettigt de onda varelserna i varje dimension har förföljt Dafa-lärjungar och hur många av världens människor som de har förgiftat, har ni tänkt på en sak: kan de skada Dafa? Inte en chans. Och ni har sett att efter att ha erfarit den mest ondskefulla förföljelsen i historien, vilken har varat i fyra år, förutom att Dafa-lärjungar härdar sig själva och blir mer mogna, mer klartänkta och mer samlade mitt under förföljelsen – ni har blivit mer och mer förnuftiga, era upprätta tankar har blivit starkare och starkare, och det ögonblick då ni ska återvända till era positioner kommer allt närmare – förutom det, vad annat finns det? Är det inte bara det som det handlar om? Har inte de Dafa-lärjungar som dödades i förföljelsen nått Fulländning? Det är sant att en del [av våra elever] slutade kultivera under förföljelsen - om de inte duger så sållas de bort, och det som blir kvar kommer att vara guld.

Självklart, så fort en varelse studerar min Dafa kommer jag att ta hand om honom och behandla honom som en Dafa-lärjunge, som en elev. Om han verkligen inte själv kan komma in i [den här utövningen], då är det hans ensak. Så alla ska vara klara över den här punkten. Vare sig det är hela förföljelsen eller alla de arrangemang som de gamla krafterna gjorde, så tog jag faktiskt med de sakerna i beräkningen när jag planerade mitt Fa-upprätande för länge sedan. De kan inte skada Fa. Jag erkänner inte förföljelsen. Det är helt säkert. Tillåts de kontrollera och till och med misshandla till döds en varelse som har lyssnat till Fa och kultiverat i min Dafa? De måste definitivt betala för det i framtiden. Och naturligtvis finns det andra faktorer som spelar in. Beträffande dem som gör genuint bra ifrån sig så vågar de verkligen inte röra dem. Beträffande dem som motsätter sig de gamla krafternas arrangemang och som har mycket starka upprätta tankar så kan de inte röra dem. Med andra ord, under den här tidsperioden, oavsett hur svår förföljelsen är, om Dafa-lärjungarnas sinnen är mycket upprätta, om de har starka upprätta tankar, och förstår allting klartänkt och lugnt, så kommer många förluster att avvärjas.

Ni måste vara klara över att en Dafa-lärjunges kultivering handlar om att kliva ut ur det mänskliga; det är att kliva ut ur det gamla väldiga himlavalvet som hålls tillbaka av alla slags faktorer som är resultatet av ändlösa, oräkneliga, otaliga varelser i detta gamla kosmos; det är att få ett nytt liv och komma ut ur en miljö som är i det sista av det sista skedet i processen skapande-varande-degenerering-förintelse i det väldiga himlavalvet. Vem kan kliva ut ur allt detta? Att undkomma allting och verkligen kunna träda in i framtiden är sannerligen mycket svårt. I själva verket är de svårigheter som ni har stött på när ni har kultiverat mitt i förföljelsen manifestationer här bland människor. Men i verkligheten är saker och ting i andra dimensioner, vilka världens människor inte kan se och vilka är bortom vanliga människors miljö, ännu intensivare. Det är den chockerande och hjärtskärande processen med omfattande sönderdelning och återsammansättning. Hela kosmos varelser tittar på den här saken, och oräkneliga, omätliga Gudar tittar också på. Inbegripet i alla dessa förändringar finns de faktorer som tillhör Dafa-lärjungar­nas bekräftande av Fa. Det som visas upp i den mänskliga världen är de tre saker som ni gör vid den här tiden. När det gäller ondskans beteende, det att den [agerar] i ett irrationellt, rubbat tillstånd innan dess sönderdelning, det ger Dafa-lärjungar förutsättningarna för att nå Fulländning.

Att klargöra sanningen under de gigantiska förändringarna har redan blivit det huvudsakliga sättet att rädda alla varelser och världens människor på, så när ni gör detta manifesteras den visdom som Dafa har gett er och den enorma förmåga som Fa har försett er med. Ert klargörande av sanningen åstadkommer oundvikligen en sorts kedjereaktion. När väl en person känner till sanningen inser han: ”Åh, det är så det är. Dafa är så storartad när allt kommer omkring!” En del människor som har lärt känna sanningen kanske tänker på att ta upp kultiveringen, en del kan vara mycket välvilligt inställda och andra kan erbjuda sitt stöd i form av konkreta handlingar. Dessa gensvar som kom från klargörandet av sanningen spred sig från person till person, hjärta till hjärta. De onda faktorerna mister sin hemvist. Dafa och de upprätta faktorerna täcker och berikar allting, och när det gäller förföljelsen kommer detta samtidigt att åstadkomma förändringar i samhället och på varje front, och de elaka människorna kommer sålunda inte att ha någon publik och de onda varelserna inte någonting att utnyttja. Det är den oundvikliga effekten. Saker och ting ser alldagliga och händelsefattiga ut när ni klargör sanningen, men effekten är enorm.

I själva verket har ni alla sett att under Dafa-lärjungars klargörande av sanningen har världens människor förändrats. Det är fullständigt annorlunda nu jämfört med då när förföljelsen startade den 20 juli 99. Och det är inte bara det att världens människor blir klartänkta, andra levande varelser och materiella faktorer genomgår också de här förändringarna. Med andra ord är situationen helt annorlunda. Naturligtvis är det inte det att ondskan har slutat förfölja, utan det att de faktorer som de gamla krafterna arrangerade har blivit färre och färre allteftersom de blir förintade, och ondskan har inte längre så mycket styrka. Men även utan så värst mycket styrka är den, så länge som den fortfarande existerar, mycket ond, mycket dålig. Men ondskan har inte längre så mycket styrka och den har inte de omgivande faktorer som den behöver, så den kan inte längre styra så många av världens människor eller andra varelser. Och när sedan världens människor och alla andra liv inte är styrda av ondskan så är det mycket lättare för er vid den tidpunkten att klargöra sanningen. Om ni gör det bra, då kommer världens människor och alla varelser att vakna upp. Och så snart varelserna vaknar upp har inte ondskan någon publik alls och den kan verkligen inte göra saker okontrollerat. Människor kommer att motsätta sig den och isolera den, och ondskan kommer inte att kunna göra vadhelst den vill, eftersom ingen kommer att lyssna till den. Det är trenden för närvarande, det är den förändring som har skett under räddandet av alla varelser.

Faktiskt berättade jag för er tidigare om hur en kultiverare förr inte brydde sig det minsta om vad världens människor sade om honom. Om någon sade att han var bra eller att han var dålig så var det [för honom bara] något som människor sade, inte Gudar. I själva verket har det funnits många människor i historien som världens människor sade var dåliga, och det har också skrivits så i läroböcker och historiska redogörelser, men det är möjligt att de blev Gudar. Och det finns de som världens människor upphöjde som förebilder men som kom till helvetet efter döden. Det beror på att när människor talar om bra och dåligt så är det helt baserat på mänskliga intressen. Mänskliga principer är omvända: när människor tycker att någonting är bra så är det inte nödvändigtvis verkligt bra, och när människor tycker att någonting är dåligt så är det inte nödvändigtvis verkligt dåligt. Med andra ord, kultiverare brydde sig inte om vad människor sade. Men dagens Fa-upprätande är annorlunda, och huruvida någon säger att Dafa och Dafa-lärjungar är bra eller dåliga avgör den personens framtid. I den rådande förföljelsekampanjen, i synnerhet förföljelsen av Dafa-lärjungar, detta kuvande som ondskan har orsakat, det stör mig och själva Fa-upprätandet, så det är annorlunda jämfört med kultivering förr. Det är absolut en synd att förfölja Dafa-lärjungar och alla inblandade kommer att få betala för det – inga av de liv som deltog i det kan undkomma.

Kosmos går igenom Fa-upprätande, så tänk på det allihop, under Fa-upprätandet gör hela kosmos, från den mikrokosmiska nivån till ytan, ständiga genombrott. Hur stor den enorma kosmiska kroppen än är, hur många liv den än har, vare sig den är ett liv eller inte, vare sig den har en avsikt eller inte, vare sig den har en existens eller inte – så kan ingenting undkomma, eftersom allting i framtiden kommer att förnyas fullständigt. Än mer är det så för människosläktet här i den här världen och för alla liven på ytan – de har ingen möjlighet att undkomma. Fa-upprätandet omfattar också alla de högre varelserna, och just nu vågar ingen Gud säga att detta Fa-upprätande inte har något med honom att göra. Naturligtvis vågar ingen just nu säga det, ingen kan undkomma det. Så under Fa-upprätandet måste det finnas en fullständig räkenskap över vad varje liv har gjort. Det är inte så att om något liv har gjort någonting dåligt så kommer det att förintas och att det vore slut i och med det. Det skulle inte fungera. Det måste fortfarande betala för alla de dåliga saker som det gjorde genom en process av fullständig förintelse. Jag behandlar alla varelser med den största barmhärtighet. Det spelar ingen roll hur stor synd eller hur stort misstag något av liven i historien har begått, så skulle jag kunna överse med deras fel och synder, och jag skulle kunna ta bort deras synder. Förutsättningen är förstås att du inte stör upprätandet av Fa i Fa-upprätandeperioden; jag skulle rädda dig till och med om du inte gjorde någonting alls. Men så fort en varelse stör Fa-upprätandet så är det eliminering som väntar den. Och de som har begått de allra gräsligaste synderna måste betala för allting som de har gjort medan de blir eliminerade. Så mycket som gjordes, så mycket måste betalas för; så stora saker som det gjorde, så mycket måste det betala för. Så den här gången, när det gäller de onda varelserna som stör Fa-upprätandet, oavsett hur ondskefulla de är så är det som väntar dem ett fruktansvärt slut som aldrig förut skådats i kosmos. Och detta inkluderar de gamla krafterna själva. Fastän de trodde att de kom med ett bidrag för Dafas skull så såg de i verkligheten på saker utifrån sina egna begrepp. De tittade aldrig ordentligt på sig själva eller använde Fa-upprätandet självt för att utvärdera sig själva, eller använde denna Fa för att utvärdera sig själva. Men eftersom framtiden är denna Fa, och varelserna i framtiden skapas av denna Fa, vad annat än denna Fa skulle kunna användas för att utvärdera saker och ting?

Så när det gäller frågan om att klargöra sanningen så ska ni, eftersom den är så viktig, göra det ännu lugnare och mer välbalanserat, och ni ska mer klartänkt se de olika slags möjligheter, sätt att hantera saker på, och tillvägagångssätt som vi träffar på medan vi klargör sanningen. Det är någonting som ni alla måste uppmärksamma. Ni vet att när jag sprider Fa så bryr jag mig inte om vilken samhällsgrupp en person tillhör eller hans sociala ställning, och jag skiljer inte mellan rik och fattig, de olika yrkena, eller en persons ställning på arbetet. Jag ser inte på någonting förutom på personens hjärta. Ni ska göra detsamma när ni klargör sanningen. Tänk inte på honom som någon elitfigur så att ni skapar ett extra mentalt hinder för er själva, som om ni vore där för att be honom om hjälp. Det som i själva verket händer är att ni räddar honom, och ni ger honom en chans att välja sin framtid. Det är helt säkert. Så ni ska betrakta räddandet av världens människor som det primära målet med att klargöra sanningen.

Allting som Dafa-lärjungar gör idag och allting som ni stöter på i samhället, jag kan berätta för er, ni räddar alla varelser. Så vilket slags person ni än träffar på, vilket samhällsskikt han än kommer från, eller vilket yrke han än har, tänk inte att ni bara klargör sanningen för honom endast för att ondskan förföljer Dafa-lärjungar. Jag säger till er, att rädda alla varelser kommer först och främst, och att klargöra sanningen är sättet att rädda människor på. När människor förstår fakta och får reda på hur ondskefull förföljelsen är så kommer människor naturligt att veta vad de ska göra. Och om ni efteråt ber honom att ge sitt stöd och göra någonting åt det så är det han som väljer sin framtid. Så ännu mer gäller det de människor som har blivit lurade under förföljelsen, hur skulle ni kunna underlåta att ge dem en chans? Om ni inte berättar fakta för dem så kommer de att förlora sin framtid för alltid.

Dessutom, de människor som ni stöter på av en tillfällighet, som ni stöter på i det dagliga livet, och de människor som ni stöter på i ert arbete, ni ska alla klargöra sanningen för dem. Till och med när ni i det dagliga livet passerar förbi människor så snabbt att ni inte har en chans att prata med dem så ska ni ändå lämna er barmhärtighet till dem. Förlora inte dem som borde räddas, särskilt dem med ödesförbindelser. Faktum är att många Dafa-lärjungar säger när de klargör sanningen: ”Jag ska gå och klargöra sanningen nu,” som om de i det ögonblicket ska klargöra sanningen; men de klargör inte sanningen vid andra tillfällen. Att rädda varelser borde genomsyra varenda sida av ert vardagliga liv vid den här tiden. Om ni alla kan förstå och verkligen se dess betydelse så tror jag att ni förmodligen kommer att rädda fler varelser. Nu blir världens människor gradvis mer klartänkta och effekten av att ni klargör sanningen är just nu ännu större. Den publik som de onda varelserna har blir mindre och mindre, så ni måste klartänkt förstå den här frågan.

Det finns ett litet antal elever som privat blir som kompisar och kamrater – ”vi gör saker tillsammans, vi är en liten grupp” – och de talar ofta om en massa värdelösa saker, slösar bort en väldig massa tid. Just nu är varje minut och varje sekund avgörande. Om ni missar den här tidsperioden så missar ni allting. Historien upprepas inte. Kosmos och den Trefaldiga världens historia har gått igenom så många, långa, långa år – vad har alla varelserna väntat på? Vad är de alla här för? För just dessa få år! Ändå finns det [Dafa-]elever som slösar bort sina liv under dessa få år och inte tar vara på tiden. Och ändå axlar ni ett så enormt ansvar för alla varelserna och för historien!

Ja, en del elever är inte klartänkta nog och känner att det var rätt slumpartat att de fick Fa. [De undrar]: ”Har jag ett sådant enormt historiskt ansvar? Duger också jag till det?” Egentligen finns det ingen anledning att ens fråga det, jag har redan förklarat det rätt klart i Fa. Inte alla kan kultivera i denna Dafa som jag vidarebefordrar idag. Vad beror det på att så många människor inte kan komma in? Naturligtvis finns det många nya elever som nu gradvis kommer in, och det beror på att ni har klargjort sanningen. Det är som en huvudnyckel som låser upp den faktor från de gamla krafterna som avstänger världens människor och hindrar dem från att lära sig Fa. Bara ert klargörande av sanningen kan göra detta. Med andra ord, inte alla kan erhålla det. När det gäller saker som manifesterar sig i människoriket så är det svårt att säga vad som är sant och vad som är falskt, kosmos sanna tillstånd tillåts inte visa sig, och Dafa-lärjungarnas speciella tillstånd som skiljer dem från världens människor kan inte visas upp fullständigt. Trots allt är det kultivering i illusionen – det handlar om att kultivera i den sortens tillstånd och bryta sig fri från det. Underskatta inte dig själv. Alla Dafa-lärjungar, så länge som ni har kultiverat enligt den här Fa ska ni göra de saker som Dafa-lärjungar ska göra.

I själva verket, jag har sagt att för en vanlig människa som har gjort någonting bra för Dafa under den här perioden, vid den här avgörande tiden, så är det möjligt till och med för den människan att nå Fulländning som en Gud, för att inte tala om er, som kultiverar i Dafa, som gör det som Dafa-lärjungar ska göra, och som gör alltihop under svåra förhållanden. Ni kan inte se någon stor förändring på ytan, men den manifesteras i andra dimensioner – det är just skillnaden mellan människor och Gudar. Förändringarna är gigantiska. Denna mänskliga plats är insvept i illusionen, och saker och tings verkliga tillstånd och det som finns här på denna mänskliga plats är fullständigt annorlunda. Bara de Dafa-lärjungar som blir efter i Fa-studierna kommer att visa upp en brist på flit och känna sig modfällda under den här tidsperioden, till och med till den grad att de inte vet hur dyrbar den här tiden är och inte tar vara på tiden för att göra det som Dafa-lärjungar ska göra.

Till och med nu finns det faktiskt en del elever som gör dåligt ifrån sig med Fa-studierna. Att kunna studera Fa väl är den grundläggande garantin för att ni ska vara på väg mot Fulländning, det är den grundläggande garantin för att ni ska kunna bli förnyade. Alla varelser skapades av denna Fa, liksom er framtid. När det gäller kosmos framtida varelser så är det, på grund av att många, många liv har sållats bort under Fa-upprätandet, många platser i kosmos som är tomma. Men de kommer inte att förbli tomma för alltid. Dafa kommer att skapa alla liven från Fa, tillsammans med olika faktorer och materia som de nivåerna av kosmiska kroppar behöver. Och Dafa skapar alla de nya liv som behövs. De gamla liven kan förnya sig själva först efter att ha assimilerat sig till Fa och på detta sätt träda in i framtiden. Alla liv omfattas av detta.

Faktiskt kommer just nu det övergripande Fa-upprätandet redan till ytan alltmer. De sista faktorerna som återstår kan inte kallas liv längre, de kan inte kallas för någonting, det finns inga ord för att uttrycka vad de är och inga begrepp för att beskriva dem, men allting är i Fa-upprätandets slutliga process. I själva verket, om vi skulle använda begrepp som ”kosmos” och ”bortom kosmos” för att beskriva det, så passar redan begreppet ”bortom kosmos” in på Fa-upprätandet. Detta innebär att Fa-upprätandet nu arbetar på de faktorer som gör det möjligt för himlavalvet att existera, och till och med faktorerna i faktorerna.

Jag har sagt det men just nu kan ni fortfarande inte känna det, men från den nuvarande situationen för Dafa-lärjungars bekräftande av Fa kan ni se att situationen har förändrats. Ondskan kan inte hållas uppe längre och det beror på att de onda liven och faktorerna har förintats till den grad att mycket lite finns kvar, och det går inte att jämföra med hur saker och ting var den 20 juli -99. Jag har beskrivit för er hur det var på den tiden: onda varelser från andra dimensioner satte sig fast på varje grässtrå och varje träd. När ni gick nerför gatan piskade trädgrenarna er i ansiktet, gräset fick er att snava och luften var full av ondska. Det är inte så att allt det verkligen blev ont, det var effekten av dåliga liv och faktorer som knuffades ner i den Trefaldiga världen under Fa-upprätan­det. Överallt var saker och ting genomdränkta av onda faktorer. De satte sig fast på allting och gjorde de värsta saker i den Trefaldiga världen och bland människor. Om detta Fa-upprätande inte gjordes i två delar, utan jag istället hade gjort det i ett steg, då skulle vågen av förföljelse ha varit global, precis som den europeiske profeten sade: År 1999 stiger Terrorkungen ner från skyarna, och människor över hela världen skulle känna av förföljelsens ursinne. Den här gången när ondskan kom så upplevde inte andra länder runt om i världen eller andra nationer ondskan i förföljelsen av Falun Gong som började -99, och det beror på att detta skulle göras i två delar; att låta andra nationer eller fler av världens människor kultivera Dafa är något som sparas till nästa steg. Och ni har sett att det idag är Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungars kultivering, och saker och ting riktas inte till fler människor runt om i världen. Det är därför som den typen av förföljelse som riktades mot Dafa-lärjungar i Kina inte har inträffat i andra länder, och som ett resultat har andra länder inte upplevt ondska av den magnituden. Men eftersom de onda faktorerna helt enkelt var så väldigt många på den tiden, så för Dafa-lärjungar, oavsett vilket land eleven befann sig i, så kände han eller hon psykisk press.

Just nu är situationen inte längre sådan. Det övergripande Fa-upprätandet förintar massvis med onda faktorer, och Dafa-lärjungar har klargjort sanningen när de har bekräftat Fa, samtidigt som de sänder upprätta tankar för att kontinuerligt rena sig själva och undanröja ondskan i andra dimensioner, liksom alla de andra saker som ni har gjort när ni bekräftat Fa. Allt det förintar de onda varelserna och faktorerna som de gamla krafterna arrangerade och det har haft en ofantlig effekt. När en Dafa-lärjunges upprätta tankar är starka så har hans existens i världen en positiv effekt. Så ta en titt allihop – är det inte sant att den mängd onda faktorer som nu återstår är liten? Det är inte på långt när likt situationen den 20 juli -99.

Emellertid, fastän de onda faktorerna inte är så många så är de som återstår fortfarande rätt ondskefulla. Jag berättade jämt för er förr: ju närmare ytan den är, desto mindre kraft har den, men ju närmare ytan den är, desto ondskefullare är den. Så den kompenserar sin svagare kraft genom att vara mer ondskefull på ytan och ondskan ser fortfarande ganska elak ut. Men ni har sett att miljön redan har förändrats. Ondskan kan bara hållas uppe på de platser som är direkt kontrollerade av den onde anstiftaren – de platser där hopplösa, onda människor fortfarande gör onda saker, just nu kan de inte ens hållas uppe på ytan i det kinesiska samhället, ondskans förtryck genomförs i det fördolda, och de är rädda för att låta världens människor se det. Faktiskt förintar alla de upprätta krafterna den, och ondskan är rädd. De vågar inte göra saker öppet och de genomför förtrycket i smyg. De är rädda för att fler av världens människor ska få kännedom om de onda saker som de har gjort och de sakerna tål inte dagens ljus. De låter inte ens ämbetsmännen i centralregeringen, inte ens högt rankade ämbetsmän, få vetskap om det. De till och med ljuger och mörklägger förföljelsen internt. Men det är bara de få ondskefulla, den värsta dräggen i samhället som får onda människor under sig att genomföra den onda förföljelsen. De gör sitt yttersta för att mörklägga de föraktliga metoder som de har använt i förföljelsen och de ger till och med falska rapporter till centralregeringens inre krets. De använder lögner för att upprätthålla den ondskefulla förföljelsen. Ondskan har nu förintats i väldiga mängder och det ser ut som om de onda inte längre kan löpa amok. Tidigare, när ondskan var vild, fanns det oräkneliga ruttna spöken som stöttade upp den så att den kunde löpa amok, och till och med när andra kände till sanningen om saker och ting så vågade de inte säga sin mening. Omkring den 20 juli -99, när den där onde anstiftaren trampade omkring och orsakade ståhej för att få sin vilja igenom, så vågade ingen knysta. Vid den tiden var de onda faktorer som understödde den väldigt många, och den ville kuva [Falun Gong]. Situationen är annorlunda jämfört med hur det var på den tiden, alla de faktorer som de gamla krafterna arrangerade rensas bort och blir allt mindre talrika, och den nuvarande miljön som visar sig i människoriket är annorlunda. Det spelar ingen roll hur vanvettiga de onda människorna blir, allt är över för deras del.

Men under den här perioden har ni alla sett någonting, och det är hur många liv som har syndat mot Dafa (och det innefattar inte dem som har begått de värsta, mest ondskefulla synderna). När de väl förstår fakta, är det hela över? Det är inte så enkelt. Men, när ni får någon att förstå saker och ting genom att klargöra sanningen så är det att ge honom en chans. Om han verkligen har en upprätt tanke så ger det honom en chans att gottgöra sina synder. En person måste betala för vad än han har gjort – det är en kosmisk lag, och alla varelser lyder under den. När förföljelsen först började, hur många människor drev på och åstadkom den onda situationen på den tiden? Om människor inte spelade en sådan roll och ingen gjorde eller sade någonting, kunde den onda miljön ha skapats på den tiden? Vare sig de var i Kina eller utomlands, så länge som de spelade en sådan roll i den processen, drev på förföljelsen, eller aktivt bidrog i ord och handling, så måste de betala för det. Inget liv kan undkomma, såvida han inte har gottgjort de förluster han orsakade Dafa och Dafa-lärjungar.

Gudarna i hela kosmos stirrar med vidöppna ögon. Gränslösa, oräkneliga Gudar iakttar denna lilla Jord, tittar uppmärksamt på varje livs alla tankar. De är till och med rädda för att blinka, eftersom de inte vill missa ett enda ögonblick eller låta en enda av personens tankar gå dem förbi. Vid den här tiden talar jag om de här sakerna för att säga åt er att lugnt, välbalanserat och klarare förstå vad ni gör för närvarande. Oavsett vad ni gör så måste Dafa-lärjungar ge bekräftande av Fa högsta prioritet.

Men ni måste klargöra sanningen med förnuft och i linje med människors logik och sätt att tänka. Om ni pratar om det på ett konstigt, världsfrämmande sätt, inte alls baserat på människors logik och tänkesätt, och utan hänsyn till huruvida människor kan acceptera det eller inte, då gör ni skada och resultatet blir tvärtemot det avsedda. Se till att ni gör det förnuftigt och med klart sinne. När ni klargör sanningen för människor så måste ni ta hänsyn till deras acceptansnivå. Ni kommer att kunna se och iaktta detta, så ni måste göra bra ifrån er med att klargöra sanningen. Gå inte bara och prata som om det vore en formalitet. När ni pratar med någon måste ni få honom att förstå. Naturligtvis finns det de som absolut inte kan räddas, eftersom de har gått hela vägen över till den motsatta sidan. Den sortens människor har inte längre någonting upprätt, och när ni pratar med honom kan han inte acceptera det eftersom när han accepterar en liten bit så förintas en liten bit av honom – när han accepterar lite grand så förintas en liten bit av honom. Om han accepterar det fullständigt, då förintas han fullständigt, eftersom han är ondska. Så det finns de som inte kan räddas, men det är till syvende och sist en ytterst liten minoritet.

Det finns också en del människor som, även om ni vill rädda dem, som jag sade tidigare, även om ni ger de människorna en chans och de förstår så måste de fortfarande återbetala sina skulder. Det är så det fungerar. Så sägs det utifrån Fas principer. Men ni ska inte oroa er över de där sakerna, eftersom ni som Dafa-lärjungar kultiverar Shan, och ni måste vara barmhärtiga mot alla varelser. Beträffande hur de liven ska betala av de där skulderna så finns naturligtvis Fa där för att avgöra det. Om de ska bli kvar eller inte avgörs av Fas standarder. Så som Dafa-lärjungar, gör bara ert bästa för att rädda dem, det är allt.

Varför ska ni rädda dem? Jag har sagt förut att varelserna i världen idag är annorlunda jämfört med liven i historien, och de är annorlunda jämfört med människor förr i tiden. När vilket liv som helst kommer till den här världen och kommer till den här illusoriska världen, så är det verkligen fruktansvärt. För en Gud, ni vet, alldeles nyss när ni såg honom var han en storslagen Gud, men när han väl kommer till den här världen, kommer in i en människokropp, och hjärnan tvättas ren, så är det verkligen skrämmande, och nu kan han inte se saker klart; så utifrån hans handlingar kan man inte urskilja hans livs ursprung, och man kan inte se den faktiska skillnaden mellan honom och hans livs ursprung.

Det var vad jag ville prata om idag – bara prata med er om ämnet att klargöra sanningen. Ni vill fortfarande prata med mig om en del saker, så jag tror att jag ska använda tiden som nu följer till att besvara en del frågor åt er. Om du har en fråga så kan du skriva ner den på en papperslapp. (Applåder) Låt oss inte ta för lång tid på oss eftersom det i erfarenhetsutbyteskonferensen fortfarande finns människor som ska hålla sina tal.

Fråga: Elever i Peking sänder hälsningar till Mästaren (Mästaren: Jag hoppar över att läsa den här delen). När Fa-upprätandet tar slut, eller med andra ord, precis innan vi når Fulländning, kommer jag att kunna träffa dig då? Om det inte händer så kommer det att bli min eviga sorg. Jag vet inte om jag ska tänka så. Kommer min önskan att gå i uppfyllelse?

Mästaren: Träffar du mig inte just här och nu? (Alla skrattar) Du vill se min Sanna Uppenbarelse. (Mästaren skrattar) Kultivera dig själv väl. Alla Dafa-lärjungar kommer att kunna se den så länge de kan nå Fulländning. (Applåder) Dafa-lärjungar har inte bara den typ av ödesförbindelse som ni har idag, något som oräkneliga varelser inte har, utan jag har faktiskt förberett för er en varelses eviga och ändlösa ära i framtiden. (Applåder)

Fråga: Dafa-lärjungar i staden Wuhan, Hebeiprovinsen, saknar dig och sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Fråga: En del människor säger att Falun Gong är bra men de är inte villiga att hjälpa utövare, till exempel när vi försöker placera ut våra tidningar eller när de inte tillkännager Dafas namn under aktiviteter. Om dessa människor inte kan ändra sig, vad blir slutet för dem?

Mästaren: Faktum är att en del människor inte är klara över Dafa vid den här tiden. Och det gäller särskilt dem som har blivit alltför djupt vilseledda under denna förföljelse som är så ondskefull. Om Dafa-lärjungar inte kan knyta upp knutarna i dessa människors sinnen när de klargör sanningen så är det möjligt att de fortfarande är i processen att komma att förstå Dafa, och för närvarande kan de inte dömas slutgiltigt. Vid den här tidpunkten kan man inte säga att de är bra och man kan inte säga att de är dåliga. Det är möjligt att du inte har gjort tillräckligt för att klargöra sanningen.

Fråga: Hur ska vi förstå ”Sanning visas vitt, hela världen förundrad”?

Mästaren: I själva verket använde jag faktiskt Gudars ord, ”förundrad”. Tänk på hela kosmos enorma förändringar, allihop. Enbart här bland människorna kommer i nästa skede många onda människor att sållas bort, och antalet som kommer att sållas bort är stort och väldigt skrämmande. I början kommer människor fortfarande att känna sig chockade, medan de på slutet kommer att vara okänsliga. Vilken sorts tillstånd kommer en person att vara i när han ser döda människor strödda överallt på gatorna? Alla de saker som människor inte tror på och genom historien har tagit för ”vidskepelse” kommer att uppenbaras. Människor förstår denna materiella värld genom moderna vetenskapliga begrepp. När de upptäcker att det inte alls är så det är, vad kommer de då att tänka. När väl alla de saker som människor inte tror på framträder, när de ställs inför enorma förändringar i denna så kallade materiella dimension, vilket slags tillstånd kommer de att vara i? Människor kommer att se att Gudarna verkligen existerar. ”Oj!! Det visar sig att Dafa-lärjungar alla är Gudar! Det visar sig att allting som Dafa-lärjungar har sagt är sant!” I början kommer de fortfarande att ha den sortens tankar, och sedan, när de utstår lidande för att betala sina synder, så kommer människor gradvis att bli som om de inte har några tankar. Det kommer verkligen att bli ”hela världen förundrad”.

Fråga: Jag vill skriva en historisk krönika om Falun Dafa och dokumentera alla slags händelser sedan Mästaren började sprida Fa.

Mästaren: Jag tycker att det vore anmärkningsvärt om Dafa-lärjungar kunde åstadkomma någonting sådant. Du kan göra det, men ansträngningen kommer att ta mycket tid och energi. Dafa-lärjungars tre saker är alla mycket viktiga. Balansera er tid väl.

Fråga: Var snäll och ge mig ett råd om huruvida jag kan skriva på en något högre nivå om upprätta tankar och upprätta handlingar? Skulle det överskrida Dafa?

Mästaren: Oavsett hur hög nivå du skriver på så kan du inte överskrida Dafa (alla skrattar), eftersom den helt enkelt är alltför enorm. De saker som ni kan känna till är bara det som kan visas i det vanliga mänskliga samhället och de saker som våra Dafa-lärjungar har gjort när de har använt mänskliga handlingar för att bekräfta Fa. Det borde inte vara några problem med att använda dem. Efter att den är färdig kan du be om feedback från andra människor och på så sätt kommer saker och ting att göras ännu bättre.

Fråga: Förut skrev jag kampsportsberättelser som hade att göra med kultivering. Är det okej att använda formen med kampsportsberättelser för att förklara högre principer? Hur kan jag göra ett mer invecklat och detaljerat arbete när det gäller det artistiska uttrycket så att världens människor accepterar korrekta kultiveringsbegrepp utan att märka det?

Mästaren: Jag tror att om du vill skriva en historisk krönika så vore det något mer seriöst. Att skriva skönlitteratur går bra, men om du gör hela denna Dafa-sak till skönlitteratur så förefaller det som om den skönlitterära aspekten inte är helt lämplig. Jag tror att beträffande en historisk krönika så skulle det inte skada att innefatta mer specifika detaljer och lägga ner mer på att levandegöra personerna. Med ett skönlitterärt verk, om det fokuserar på en viss lärjunge, en viss region, eller på en särskild händelse, eftersom det bara är att välja ett tema, då går det bra.

Fråga: Jag skulle vilja hälsa till Mästaren för Dafa-lärjungars i Kinas räkning.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Fråga: Hemliga agenter utnyttjar de luckor som vi Dafa-lärjungar har när det gäller Internet-säkerhet för att förfölja oss. Men en del av Dafa-lärjungarna utomlands och de som har ansvarspositioner är inte så uppmärksamma på det, vilket har orsakat störningar och skada i det Fa-bekräftande arbetet och för Dafa-lärjungar. Mästare, var vänlig och ge oss lite vägledning.

Mästaren: Jag tycker att alla ska vara uppmärksamma på den här punkten. Även om vi inte har någonting att dölja så kan vi inte låta de hemliga agenterna störa.

På tal om hemliga agenter, detta yrke, vilket i Gudars ögon är det smutsigaste mänskliga yrket, som får människor att bli mentalt förvridna efter att ha levt liv som inte tål dagsljus och som består i att göra saker och ting på ett dunkelt, hemlighetsfullt sätt under långa tidsperioder. Det är i själva verket ett mycket hårt liv. Och tro inte att de är så värst kapabla. För inte så länge sedan begav sig en taiwanesisk utövare till Shanghai och blev arresterad. Dessa hemliga agenter på Allmänna säkerhetsbyrån såg att han hade fasthållande till rädsla och försökte tvinga honom till att bli en hemlig agent. Vi vet alla att denna taktik var smutsig och skamlös och bara onda ställen kan göra saker på det sättet. I själva verket kände jag till deras trick för länge sedan. Innan de gör det här lär de först känna dig väl. De tar till och med reda på vad du gillar och ogillar när det gäller mat, kläder, bostad och transporter. Och det innefattar att lära känna släktingar och vänner väl. De gillrar sedan en fälla för dig och arresterar dig. Vid det allra första mötet skrämmer de dig och hotar dig och får dig att känna det som om du snart kommer att bli skjuten till döds. Sedan utnyttjar de din rädsla och pratar med dig. Om du inte vill prata så delger de dig de saker som de samlade in för länge sedan. Under samtalet känner du det som om de redan vet allting och det känns som om de till och med vet saker som bara ett mycket litet antal människor känner till. Under inflytande av fasthållandet rädsla känner du det starkt som om ingen runt omkring dig är pålitlig, och du utvecklar denna felaktiga föreställning att alla är hemliga agenter, att ingen är pålitlig, och att du när som helst kan bli mördad om du inte rättar dig efter ondskans krav. I själva verket är det ditt fasthållande till rädsla som utnyttjas. Det är ett trick och det är en uppsättning av metoder som används enbart av spioner. Naturligtvis vågar för närvarande ingen i ett demokratiskt land göra saker på det sättet. Bara en ondskefull regim skulle våga använda den typen av onda metoder för att bryta mot folks mänskliga rättigheter. I ett demokratiskt land skulle den personen ha förts till en rättssal vid det här laget.

Var inte rädda för att de ska ställa till problem. Ni ska inte vara alltför bekymrade över varje liten sak, men ni ska alla vara på alerten. Ni behöver tänka på att inte låta ondskan i förväg sabotera det som ni ska göra. Ni behöver tänka på detta. Vi har ingenting att dölja, vi har ingenting som vi är rädda för att låta världen få veta, och vi har inte gjort något olagligt. Men när det gäller ondskan så ska vi inte ge dem något tillfälle till att göra onda saker. När det gäller ondskan så får de saker som Dafa-lärjungar planerar att göra inte göras kända för ondskan. Så, många gånger måste ni alla verkligen vara uppmärksamma på den här frågan. Vi kan inte låta de onda människorna agera först och göra dåliga saker innan ni har en chans att göra någonting. Det orsakar problem och gör det svårare för er att klargöra sanningen och rädda människor. Så ni måste ta dessa saker på allvar.

Fråga: Femhundra tusen Hongkongbor gick ut på gatorna för att protestera mot artikel 23. Men en del av de människorna känner fortfarande inte till Falun Gongs verkliga situation. Är det sant att de inte kommer att räddas enbart för att de motsatte sig artikel 23 och att det behövs att vi klargör sanningen för dem mer djupgående?

Mästaren: Den onda lagstiftningen Artikel 23, vilken har förkastats av alla Hongkongs människor, var från början riktad mot Hongkongs Dafa-lärjungar och var avsedd att förfölja dem. Och den var riktad mot Hongkongborna för att förfölja även dem. Så många människor i Hongkong reste sig för att opponera sig mot den. Oavsett vilket slags perspektiv eller vilket slags motiv de hade då, så har de faktiskt spelat en positiv roll i denna fråga. Jag tror att beträffande Hongkongborna så kan man säga att de har valt en mycket bra framtid för sig själva och när det gäller deras attityd gentemot Dafa så har de redan en mycket bra början. Många människor kände till Falun Gong väl, och de var emot den [lagstiftningen] just av det skälet. De lade en mycket bra grund till att bli räddade i framtiden. När det gäller dem som fortfarande är oklara över Falun Gong, och det faktum att den förföljs, så ska ni klargöra sanningen mer djupgående, det är allt.

Fråga: När vi bjuder in en del stora företag att delta i galan, om vi inte klargör sanningen utan bara bjuder in dem för att fira nyår med kineser, då är det inte tillräckligt, eller hur?

Mästaren: Naturligtvis är det inte tillräckligt. Allting som Dafa-lärjungar gör idag är för att rädda människor. Vad gör ni det annars för? Att klargöra sanningen på ett upprätt och öppet sätt är precis de saker som Dafa-lärjungar ska göra. Jag säger också till er att alla varelser i världen idag kom för Fas skull. Om ni vill få en varelse att tydligt förstå den här frågan så ska ni gå och klargöra sanningen för honom. Det är en huvudnyckel, den nyckel som kan låsa upp den där saken som alla varelser under lång tid har haft förseglad och väntat på i evigheter.(Applåder)

I själva verket tänker jag att med allting som ni, Dafa-lärjungarna, gör idag så gör ni dem inte för Dafa, och ni gör dem inte för mig, er Mästare, heller. Ni gör dem för er själva. Ni yuanrong era egna världar och etablerar er egen mäktiga dygd. Ni samlar och räddar varelser som ni behöver. Alla gör ni saker för er, er själva. Ur mitt perspektiv, som er Mästare, måste jag utan tvekan säga till er att göra dessa saker, eftersom jag vill yuanrong allting som är ert och jag vill leda er till framgång. När det är något ni behöver så säger jag till er att göra det.

Dessutom, utifrån perspektivet att kultivera Shan och barmhärtighet så ska ni göra dessa saker. Jag ger bara ett exempel här. Det gäller inte bara galan. Det gäller alla slags andra saker som ni stöter på och behöver göra. Det gäller alla de sakerna. Att rädda alla varelser är det viktigaste. Ni ska inte tänka [att ni gör saker] för att utöka programmet i galan, och än mindre görs de här sakerna för att ge människor lite tillfällig glädje. Jag ber er att rädda alla varelser. (Applåder) Om ni kan sätta upp en gala av hög kvalitet som är fylld av Dafas positiva energi så kan det i sig ha effekten att rädda alla varelser. Varför inte göra det? Är det inte en möjlighet? (Applåder)

Fråga: En del utövare respekterar Dafa från djupet av sina hjärtan. De är också mycket flitiga när de klargör sanningen. Men de kan helt enkelt inte uppnå standarden när det gäller deras egen personliga kultivering och de gör ofta misstag. De är också bekymrade över det.

Mästaren: Detta har en benägenhet att inträffa. Orsaken är att ni alla förstår Fas mer omfattande principer, men när det gäller personliga frågor så kommer vanliga mänskliga faktorer som återstår hos individen att skapa fasthållanden, och kan manifesteras sig. Det kan verka rätt motsägelsefullt men faktiskt är det inte motsägelsefullt, och när fasthållandena blir för stora så kommer dåliga kultiveringstillstånd fram. När stora problem uppstår måste ni vara uppmärksamma på dem. Det är det farligaste.

Med det sagt kom jag att tänka på annan sak och det är, ni ska inte se på saker och ting i absoluta termer. Och det är sant särskilt när det gäller dessa förvrängda principer som ondskan i Kina sprider. Till exempel sprider de: ”om man vill få andra att göra bra ifrån sig så måste man först själv göra det bra.” Tänk på det allihop, är det talesättet riktigt? Många människor håller fast vid det talesättet och använder det för att dölja sina egna misstag som de inte vill korrigera. Och det stämmer särskilt på dem som har problem – de tar det som sanningen och släpper det inte. Jag kan dock berätta för er att det är absolut fel. Kan inte en person som inte är perfekt säga till dig att göra bra ifrån dig? Kan inte en person som har gjort misstag säga till andra att göra bra ifrån sig? Vad för slags logik är det? Hur många människor har tänkt över detta ordentligt?

Som ni vet så sade Jesus att alla människor har synder. Så bara för att ni har synder, ska ni inte säga till era egna barn att uppföra sig väl? Ska ni för att ni har synder inte säga till andra att inte begå brott? Det är definitivt en löjlig teori, eller hur? I själva verket, vem bland människor har inte gjort misstag? Så snart en människa föds skapar han karma. Alla har gjort misstag. Bara för att ni har gjort misstag så betyder det inte att ni inte kan säga till andra att göra bra ifrån sig. Av samma anledning, bara för att någon har gjort misstag så betyder det inte att han inte kan säga till dig att göra bra ifrån dig. Det beror på om det han säger är rätt eller fel. Det är så som Gudar ser på saker och ting. Och faktiskt är det så som människor också borde se på saker och ting. Det är den rätta principen.

Den onda regimens propaganda har förvrängt den principen till detta: om man vill att andra ska uppföra sig väl så måste man uppföra sig själv väl. Det är ett mycket ondskefullt talesätt. På ytan ser det ut som om: ”Åh, det är sant. Det talesättet verkar mycket förnuftigt.” Men det stämmer över huvud taget inte, och det kan bara spela en negativ roll. Vem kan uppföra sig så väl? Var kan man finna en perfekt mänsklig varelse? Till och med en kultiverare som har nått det sista steget i sin kultivering och ännu inte fullständigt lagt av sig sin mänskliga kropp, han har fortfarande synder och karma, och han har fortfarande fasthållanden. Men när han når det steget i kultiveringen har han vida överträffat vanliga människor. Om vi går efter det talesättet kan ingen säga till någon annan att uppföra sig väl. Skulle det inte då vara ute med samhället?

Dafa-lärjungar har fasthållanden, vanliga mänskliga fasthållanden som de fortfarande måste eliminera genom kultivering, och de har områden inom vilka de kommer till korta. Men det innebär inte att en Dafa-lärjunge inte alls är bra, det innebär inte att denna varelse inte håller måttet, och det innebär inte att denna Dafa-lärjunge inte har kultiverat sig väl. På många, många områden har han kultiverat mycket bra. Han gör misstag eftersom han fortfarande har fasthållanden som måste exponeras så att han kan inse sina egna brister, och det är därför som de manifesterar sig. Det är bara när de visar sig som det är möjligt att kultivera dem. Om saker och ting förblir gömda och inte visas upp så är det ganska svårt att ta bort dem genom kultivering, och om inte ens han själv inser att de existerar, då är det mycket svårt att kultivera.

Fråga: Mästare, var snäll och tala om hur den mediautgivning som drivs av Dafa-lär­jungar ska klargöra sanningen, särskilt framtidsutsikterna för samarbetet med att klargöra sanningen inne i Kina.

Mästaren: Vår nuvarande situation är i grunden sådan här: med hänsyn till säkerheten är förutsättningarna ännu inte mogna för Dafa-lärjungar i Kina att etablera mediautgivning; men de distribuerar faktiskt flygblad och VCD-skivor, och en massa saker har de gjort mycket bra. Utanför Kina är det så att den mediautgivning som drivs av Dafa-lärjungar hjälper det kinesiska folket att se sanningen om förföljelsen, den borde låta hela det kinesiska folket se sanningen, den måste låta hela det kinesiska folket se sanningen. (Applåder) Ni måste rädda dem och låta det kinesiska folket se vad kineser har gjort under förföljelsen och vilka fasansfulla konsekvenser som väntar det kinesiska folket om det fortsätter.

Fråga: Jag kan aldrig helt och hållet eliminera mina egna fasthållanden. Jag är verkligen bekymrad över detta, men jag kan aldrig göra det bra.

Mästaren: Studera Fa mer, studera Fa mer. (Mästaren skrattar) Det finns inget magiskt piller. Låt oss ta ett piller och fasthållandena försvinner. (Alla skrattar). I själva verket är Dafas mäktiga kraft till och med effektivare än något magiskt botar-allt-piller. Naturligtvis, ni är alla upptagna just nu och måste göra alla slags saker, det finns många saker att göra, och det finns hemsysslor, arbeten och andra förpliktelser att ta hand om. Men ni måste alltid kultivera er själva, så ni behöver fortfarande studera Fa.

Fråga: Den här helgen, var snäll och ta emot alla Dafa-lärjungars respekt och tacksamhet. Vi kommer definitivt att göra bra ifrån oss och göra Mästaren gladare och mindre orolig.

Mästaren: Tack! (Applåder)Dafa-lärjungar förföljs alla fortfarande. Ni vill att jag ska vara glad, men jag kan inte vara det. Hur många Dafa-lärjungar plågas inte i de där onda arbetslägren i Kina just i denna stund! Men jag uppskattar er goda vilja.

Fråga: Jag har tänkt på följande: är det okej att de Dafa-lärjungar som är välkända i samhället, till exempel kontaktpersonerna från vissa områden eller Dafa-lärjungar som har skrivit många artiklar och klargjort sanningen om Dafa, att de talar om sina egna tankar, förståelser och analyser av vissa frågor i den mänskliga världen som samhällsmedborgare, till exempel frågan om det [kinesiska] territoriet, medan de deltar ilokala aktiviteter,kinesiska samhällsaktiviteteroch aktiviteter i samband med ”Koalitionen för att dra Jiang inför rätta”? Vilket är det bästa sättet att göra det på för att undvika missförstånd från vanliga människor?

Mästaren: För Dafa-lärjungar kommer idag kultivering och bekräftandet av Fa i första hand. Dafa-lärjungar måste bekräfta Fa. För er kommer klargörandet av sanningen och räddandet av alla varelser i första hand.

I samhället har vissa demokratiaktivister, och detta omfattar en del individer som var involverade i [massakern den] 4 juni, ständigt angripit den onda, brutala regimen. De förespråkar också sådana saker som mänskliga rättigheter och trosfrihet, och deras skarpa kritik utefter de riktlinjerna har haft en positiv effekt när det gäller att avslöja förföljelsen av Falun Gong. Så utifrån det perspektivet har de på den punkten en gemensam plattform med oss. Så sedan vill en del av våra utövare också tala utifrån de synvinklarna. Faktiskt behöver ni behålla fattningen och lugnt analysera huruvida den sak som ni gör har något att göra med Dafa och bekräftande av Fa. Om svaret är ja så ska ni sätta igång och göra det. Om svaret är nej så ska ni inte det. Ni ska aldrig villa bort er.

Känner ni till om er Mästare? Detta kosmos är så ofantligt. Det finns oräkneliga och omätliga varelser och oräkneliga och omätliga kosmiska kroppar. Så många varelser är kapabla att dramatiskt påverka människovärlden med bara en tanke! Det finns så många varelser, så många av de gamla krafternas och gamla varelsernas faktorer, som alla vill kontrollera det här Fa-upprätandet och störa det här Fa-upprätandet. Ingen av dem kan förändra mig. Den väg jag har gått är rak. (Applåder) De kan inte störa mig på något sätt. De kan uttömma sina sätt och inget kommer att fungera. Här bland människor finns det alla möjliga saker som stör, men ingen av dem har någon effekt.

Finns det inte ett talesätt bland människor att ”ni har era tusen brillianta idéer, men jag har mina bestämda regler”? Med andra ord, Dafa-lärjungar måste veta vad de gör, måste hålla huvudet klart när det gäller om något är relaterat till att bekräfta Fa eller inte. Vi avslöjar ondskan för att rädda alla varelser. Så länge som det har att göra med de saker som Dafa-lärjungar gör idag så ska ni sätta igång och göra det. Och om det inte har det så ska ni inte det. Om en person går i fel riktning och gör saker och utvecklar fasthållanden som ett resultat, så kommer de sakerna att skada utövaren. Om en uppgift har att göra med Dafa och har att göra med att ni bekräftar Fa eller räddar varelser, då ska ni sätta igång med det. I så fall, ju mer ni gör, desto mer vidöppen blir vägen. Det är helt säkert så. Ni får absolut inte bli inblandade i vanliga människors politiska strider.

Fråga: Dafa-lärjungar i Singapore och Malaysia sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack! (Applåder)

Fråga: När jag har mycket tankekarma, kan jag då sända upprätta tankar på vilken tid och plats som helst?

Mästaren: Gör det utifrån din egen situation. En del tankar som du utvecklar är i själva verket störningar, vilka kan elimineras genom att du sänder upprätta tankar. En del skapades av ens egna fasthållanden och en del är föreställningar som du formade i den mänskliga världen; de sakerna kan inte elimineras genom att sända upprätta tankar bara en gång. Så de kommer till ytan då och då, och det verkar som om de fortfarande dyker upp efter att du har sänt upprätta tankar. Den sortens saker händer. Men det är inte så att du inte har gjort någonting och det är inte så att det du gjorde inte var effektivt. Det är bara det att endast en del av det kan elimineras åt gången. De saker som arrangerades av de gamla krafterna har delats in i oräkneliga, oräkneliga delar av de livsfaktorer som kommer från högre nivåer. Så varje gång du sänder upprätta tankar kan du bara eliminera en eller två delar, men det återstår fortfarande mer.

Det är inte begränsat till bara detta. Inom den Trefaldiga världen har de gjort många dåliga saker och gjort arrangemang för många saker som de vill ha. Dessutom har många av de sakerna blivit förvrängda. Under loppet av en sådan lång tidsperiod kan inte ens de så kallade gudarna bland de gamla krafterna, som ursprungligen gjorde de där sakerna, lösa dem. Om det inte fanns något Fa-upprätande så kunde de inte lösas. Det finns många sådana saker i kosmos, och det är svårt att lösa dem utan ankomsten av hela den enorma Fa-uprätandekraften. Men när det gäller tankekarma så kan den fullständigt elimineras genom att sända upprätta tankar.

Fråga: Hur ska vi hantera sanningsklargörande flygblad som innehåller foton av och berättelser om före detta utövare som har blivit ”upplysta” på en ond väg?

Mästaren: De blev ”upplysta” på en ond väg på grund av tvång under förföljelsen. När de släpps fria kommer de att återfå sansen efter en tid. Men det är en annan sak för dem som har orsakat ohjälpliga skador för Dafa och Dafa-lärjungar.

Fråga: Nyligen har nya elever kommit för att göra övningarna. Hur ska vi vägleda dem till att studera Fa och uppmuntra dem att delta i våra Fa-studier i grupp?

Mästaren: Det går bra att uppmuntra dem till att ansluta sig till gruppövningar och Fa-studier i grupp. Men var inte överdrivet ivriga och säg till nya elever att omedelbart göra Dafa-lärjungars saker, eftersom många av de nya eleverna tillhör nästa grupp. Men vid den här tiden finns det en del som gradvis har kommit in och tillhör den nuvarande gruppen. Till följd av effekten från ert klargörande av sanningen har det låset redan öppnats och de framtida kultiverarna har börjat komma fram. Båda situationerna existerar.

Fråga: I vårt mediearbete har vi publicerat många rapporter som avslöjar XX-partiets försök att ge sken av inhemsk fred och välstånd och som avslöjar dess onda natur. Men, ärade Mästare, var vänlig och låt oss få veta förhållandet mellan dessa rapporter och att direkt rädda alla varelser och bekräfta Fa.

Mästaren: Sanningen är att dess mål med att ge sken av fred och välstånd nuförtiden är att dölja innehållet i dess förföljelse av Falun Gong och ge människor det falska intrycket att det inte pågår någon förföljelse. Bakom kulisserna genomför de den största, värsta, smutsigaste och mest ondskefulla förföljelsen i historien. Ni kan avslöja detta direkt. När det gäller andra aspekter av det så behöver ni se om de är relaterade till bekräftandet av Fa. Om de är det, sätt igång och gör det. När Dafa-lärjungar utanför Kina använder medierna för att avslöja ondskans natur så gör de det för att hjälpa människor att tydligare se dess onda natur genom historien. En del utövare har kontinuerligt avslöjat de trick som ondskan använder för att låtsas fred och välstånd för att dölja sina brott, och har avslöjat de onda och smutsiga saker som den har gjort bakom kulisserna.

Fråga: När vi klargör sanningen för det kinesiska folket i stor skala så använder vi, för att kunna kommunicera lättare med vanliga människor, saker som är i linje med deras intressen vilka oundvikligen har avvikande faktorer, eftersom allting hos mänskligheten har avvikit. Men allting som Dafa-lärjungar gör kommer att efterlämnas till framtiden. Hur får vi dessa två saker att gå ihop?

Mästaren: När ni med vishet klargör sanningen för att rädda alla varelser så finns det inget sådant problem – det som lämnas till de framtida människorna är Dafa-lärjungars anda när de rätar upp Fa och deras väg tillbaka till det som är rätt. Det spelar ingen roll vilket tillvägagångssätt ni använder för att klargöra sanningen, målet är att få världens människor att verkligen förstå den här förföljelsen. Att trosfrihet och mänskliga rättigheter trampas under fötterna är saker som människor kan förstå. Beträffande att referera till vissa exempel så görs det också för att rädda människor. När ni använder olika aspekter av mänsklighetens förvanskade kultur av i dag för att klargöra sanningen, så måste ni vara försiktiga, eftersom ni inte vet vad den personen har för fasthållanden. Kanske är det ni använder just det som han håller fast vid, men ni kan inte lägga ner en massa ansträngningar på att grundligt förklara vad han håller fast vid, så det kan ha en dålig effekt. Gör ert bästa att inte bli inblandade i vanliga människors andra saker.

För att tala ur en annan synvinkel så är det så här som allting bland mänskliga varelser är nu – allting har avvikit. Och inte bara har saker och ting avvikit, det finns också en hel del av demonisk natur. Allting i det mänskliga samhället har degenererat. Om det inte vore för Fa-upprätandet så skulle den mänskliga historien inte ha tagit sig så här långt. Så många katastrofer i kosmos har undvikits på grund av den. Varför uppfann människor atombomben? Allting på Jorden är resultatet av att Gudar får människor att göra saker, och allting har ett syfte. Trots att de sakerna har skett så existerar ingenting hos mänskligheten av en händelse. Beträffande de saker som inte är relaterade till Fa-upprätandet, försök att inte diskutera dem när ni klargör sanningen. Dessutom, tala inte om sanningen på en alltför hög nivå – effekten är inte bra. Ingenting hos mänskligheten är bra längre, sådan är verkligheten.

Fråga: Har nya lärjungar som precis börjat kultivera kraften att skrämma ondskan när de klargör sanningen?

Mästaren: Ja. Det beror på att medan jag rensar bort de onda faktorerna så är alla mänsklighetens och det väldiga himlavalvets dimensioner, och alla dimensioner i den Trefaldiga världen, fulla med Dafas faktorer. Och jag talar inte bara om det nya kosmos. När en varelse spelar en positiv roll kommer Dafas faktorer att ge honom kraft, och den varelsen kommer från och med då att i gengäld ha lyckan med sig. Känner vi inte redan till många sådana fall? Med andra ord, när en ny elev klargör sanningen kommer Dafas faktorer, Mästarens Fashen och de upprätta Gudar som helt och hållet samarbetar, alla att hjälpa till och spela positiva roller. Det är helt säkert. Men förutsättningen är att den nya eleven själv måste göra det först.

Fråga: Hur ska jag under denna bråda tid i Fa-upprätandet balansera Fa-upprätande saker och att vägleda barn när det gäller kultivering?

Mästaren: Det är upp till dig att balansera de här specifika sakerna väl.

Fråga: Hur ska vi förstå anpassning till vanliga människors sätt?

Mästaren: Gör i ert dagliga liv bara ert bästa med att anpassa er till vanliga människors sätt alltmedan ni kultiverar. Dafa-kultivering har inga bud, så i ert dagliga liv behåller ni i stort sett samma sätt som vanliga människor så mycket som möjligt. På ytan anpassar ni er i stort sett till sättet i det vanliga mänskliga samhället. Det är så det är, och samtidigt är ni kultiverare. Jag har redan talat om detta många, många gånger; i många föreläsningar har jag talat om hur man ska göra saker och ting.

Fråga: Många människor har inte hört talas om Dafa eller fakta om förföljelsen, och inte heller har de deltagit i förföljelsen. Mästare, var vänlig upplys oss om betydelsen av att klargöra sanningen för dem.

Mästaren: En del människor har inte hört talas om Dafa, och inte heller har de hört talas om förföljelsen, men att klargöra sanningen för dem är fortfarande mycket viktigt. Människor i den här världen har hållits avskärmade under en lång tidsperiod, och det har medfört att dessa varelser för närvarande inte förstår denna händelse som de har väntat på genom evigheter av reinkarnationer. När ni klargör sanningen för dem berättar ni inte bara för dem om denna händelse som har uppenbarats i den här världen, ni berättar också för dem om Dafa och vad Dafa är, och att göra det kommer att låsa upp den förutbestämda möjligheten som de har varit avskärmade ifrån men som de har väntat på, och det kommer att hjälpa dem att inse att det som de har väntat på har kommit.

Fråga: Jag har inte gjort bra ifrån mig på ett tag nu. Om jag börjar göra bra ifrån mig nu, finns det då fortfarande tillräckligt med tid?

Mästaren: Så länge som Fa-upprätandet inte har kommit in i den mänskliga världen så har ni fortfarande en chans. Huruvida ni har tillräckligt med tid är upp till er själva. En del människor tar vara på tiden väl, andra inte. En del människor har begått enorma misstag och ändå vill de inte betala för dem och de är fortfarande sådana som de var förut, makligt spenderande sin tid. I det fallet, då är det svårt att säga. Så, så länge som den här saken inte har tagit slut så finns det fortfarande en chans.

Fråga: På sista tiden har många elever som har tagit på sig mycket arbete känt sig väldigt trötta. Deras energinivå och tillstånd är inte lika bra som förut. Hur bryter de igenom det?

Mästaren: Detta måste tas upp ur två synvinklar. För det första så har eleverna arbetat hårt, verkligen hårt, och de har frivilligt tagit på sig mycket. Så kanske vi kunde finna fler människor som kan hjälpa till, eller tänka ut ett sätt att lösa problemet på? Det är en sak. En annan är att många av våra Dafa-lärjungar verkligen är rätt så trötta, men å andra sidan har de inte tagit Fa-studier och kultivering på allvar. De har gjort många, många saker, men de har inte kultiverat sig själva, så de kommer att känna sig utmattade, känner sig trötta och känner att det är tufft. I själva verket, jag har alltid sagt till er att det att utöva kultivering kompromissar inte med ert Dafa-arbete, helt säkert. Det beror på att det effektivaste sättet att bli av med trötthet är att göra övningarna, det är det bästa sättet att snabbt få kroppen att återhämta sig.

Fråga: Har Dafa sätt att återuppliva alla de varelser som sållades bort av de gamla krafterna och få dem att återvända levande till det nya kosmos?

Mästaren: Varelser som har blivit bortsållade av de gamla krafterna … Den här frågan blir stor om jag pratar om den. Om de gamla krafterna inte hade blandat sig i så kunde jag ha eliminerat alla varelsers synder och karma, oavsett hur mycket de hade syndat genom historien. Bland de ofantliga varelserna, den komplicerade tacksamheten och förbittringen som de hyser mot varandra genom historien, oavsett vilken nivå de befinner sig på, till och med den röriga, djupa förbittringen och de invecklade relationerna som är sammanflätade och som går härs och tvärs från toppen till botten – jag skulle kunna balansera dem allihop. Jag kan göra allt och vad som helst. Med andra ord skulle jag kunna rädda alla varelser i kosmos. Men de gamla krafterna insisterade på att rensa bort en grupp.

Naturligtvis har jag fortfarande metoder som de gamla krafterna inte kan föreställa sig. När varelser har förintats fullständigt och försvunnit spårlöst, och till och med när de har blivit förvandlade till andra varelser eller växter och senare gått igenom olika förändringar under tidernas långa lopp, så kan jag fortfarande lokalisera dem och föra dem tillbaka. Eftersom jag kan gå bortom alla varelsers yttersta mikrokosmos så kan jag finna dem. (Applåder) Jag kan till och med föra tillbaka varelsers ursprungliga materia och faktorer som aldrig skulle ha existerat igen, föra tillbaka de faktorer som deras varelser ursprungligen bestod av, och föra tillbaka alla de faktorer som de bestod av, så som de var, och jag kan eliminera den del, den process och den historia i vilken en varelse syndade mot Dafa – jag kan låta en varelse återfödas som om han aldrig hade gått igenom den delen av historien. Jag kan göra vad som helst, men jag gör inte saker lättvindigt. Jag måste se på orsaken. Mästaren måste ta hänsyn till saker för det framtida kosmos skull, framtidens härlighet och framtidens varelser. (Applåder)

Fråga: Hade de gamla krafterna ett kontrakt med Mästaren som specifikt begränsar Mästarens Fa-upprätande? Om de hade det så borde alla kontrakt upphävas och allting borde följa Huvud-Buddhans arrangemang.

Mästaren: Jag kan berätta för er, faktum är att de gamla krafterna lyckades göra många saker i historien genom att dra fördel av mina delade kroppar som reinkarnerade bland vanliga människor. När jag livstid efter livstid reinkarnerade i den här världen så drog de fördel av möjligheterna och manipulerade saker. Eftersom [jag] inte spred Fa under de tidsperioderna, och fullständigt var i tillståndet av att vara en människa som fulländar människor, så lade de med tvång till en del av de saker som de ville. De sakerna var inte alls vad jag ville göra, ändå inträffade de i den här världen. Det fanns många sådana saker under varje period. När mina delade kroppar reinkarnerade i världen så kom de och inverkade på saker och ting. Det är därför som de skjuter över skulden på mig för många saker som inträffade i historien. De skulle säga: ”Du gjorde allt det.” Naturligtvis kan jag inte acceptera det. Historien har varit så lång och under denna långa tid gjorde de ständigt dessa saker. De där sakerna blev alltför komplicerade och de kunde inte längre lösas, så de måste vänta på att bli lösta i Fa-upprätandet. Det är orsaken till att när jag väl påbörjade Fa-upprätandet så insåg de att det inte alls var vad de ville, så de gamla krafterna började göra motstånd och dess manifestation blev mer och mer uttalad.

Under de dryga tio åren av Fa-spridande så är det som ni har sett bara störningen på ytan, medan det i själva verket i andra dimensioner är otroligt chockerande och ytterst ondskefullt. Naturligtvis, för er Dafa-lärjungar har dessa saker ingenting att göra med er personliga kultivering. Att kultivera, förbättra er och göra er av med era fasthållanden är vad ni måste ta hand om. Deras störande av mig är till för den historiska processen och framtidshistorien. När det gäller de gamla krafternas varelser, för att rädda dem så förklarade jag ständigt Fas sanningar för dem. Några lyssnade och några visste att de där sakerna var fel men de kunde inte lösa dem, eftersom de där sakerna redan hade ägt rum i historien, de specifika sakerna som de hade planerat hade avvikit och gjorde det ännu mindre möjligt för dem att lösa saker.

Många människor begrundar frågan jag just tog upp (Mästaren ler). Det jag sade handlade bara om några stora händelser i historien som sådan, och berör inte Dafa-lärjungar.

Fråga: När vi utför Dafa-arbete så måste vi studera Fa, men det finns arbete som också bara måste göras. Under Fa-studierna ringer det ofta i telefonen och jag känner mig splittrad. Om jag bara tar hand om mig själv och studerar Fa, är det att vara självisk?

Mästaren: Jag anser att när ni studerar Fa så borde ni bara studera Fa, och ingen borde störa. Det beror på att om ni inte kultiverar er själva väl så kommer ni inte att ha någon mäktig dygd i någonting som ni gör. Om ni bad en vanlig person att komma och ni gav honom någonting eller gav honom en del pengar och bad honom göra Dafa-arbete, skulle han göra det? Det skulle han men då skulle det vara en vanlig människa som gjorde Dafa-arbete, eller hur? Men vad skulle det vara för mening med det? Vad skulle det slutliga målet med det vara? Så Dafa-lärjungar behöver kultivera sig själva väl och bekräfta Dafa medan de etablerar sin mäktiga dygd. Det är vad Dafa-lärjungar gör, och ni vet hur ni ska göra det och hur ni kan göra det bra.

Men villkoret är att det måste ske när inte några stora saker är förestående och det inte orsakar stora problem för andra – då är det rätt att lägga allting annat åt sidan och studera Fa. Till exempel, för att undvika att bli störda när ni studerar Fa kan ni sätta era telefoner i läget röstbrevlåda. (Folk skrattar)

Fråga: Det är mycket som vi borde göra när det gäller att klargöra sanningen och vad vi än gör så kan vi aldrig gripa över allting. Jag kan inte slutföra de saker som jag borde göra. Vad ska jag göra åt detta?

Mästaren: Jag tror att ni alla nu inser att tiden är knapp. Det finns många saker som behöver göras. Gör bara ert bästa med att planera er tid väl. Alla gör dessa saker. Arbeta tillsammans med varandra och koordinera era ansträngningar, så kanske ni kan få saker och ting gjorda snabbare.

Fråga: Alla lärjungar från World Falun Dafa Radio sänder hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack. (Applåder)

Fråga: Vi får ofta förfrågningar från lärjungar om att spela in Mästarens nya artiklar så att de kan använda dem för Fa-studier. Eftersom de inte innehåller Mästarens röst, var snäll och berätta för oss om det fortfarande kan åstadkomma effekten av att lyssna till Fa?

Mästaren: Tidigare, när mina inspelade Fa-föreläsningar översattes, talade jag om den här frågan och att det är okej om Mästarens röst är med. Men mina skrifter åtföljs inte av min röst. Jag anser att under denna speciella period då Dafa-lärjungar bekräftar Fa så går det bra att göra det på det viset, men framtidens människor kan inte göra så.

Jag har gjort många saker enkla för Dafa-lärjungar när de bekräftar Fa. Det finns många saker som faktiskt inte kan göras i kultivering men som jag har tillåtit er att göra under speciella omständigheter. Och det innefattar en del av de tillvägagångssätt som ni använder för att klargöra sanningen. Eftersom de görs för att rädda alla varelser så gör ni det på det sättet och det är inte fel. Dock, om de vore förknippade med personlig kultivering så skulle många av dem inte vara tillåtna och inte kunna göras.

Fråga: Jag fick Fa efter 20 juli. Nyligen stötte jag på en stor prövning. Jag kan inte avgöra om det är ett test från vår Aktade Mästare eller orsakat av mina egna fasthållanden. Jag känner mig ovärdig vår Aktade Mästares barmhärtiga och mödosamma räddning.

Mästaren: Förvisso kan en del problem i kultiveringen inte tänkas igenom så snabbt. Många fasthållanden eller orsaker kan inte upptäckas så fort och det är därför som ni kanske upplever att det är svårt ibland. Men från en annan synvinkel, om en kultiverare kunde tänka igenom allting på en gång och omedelbart klara vilka test som helst, skulle det inte vara för lätt? (Skrattar) Det skulle vara lite för lätt. Jag syftar på personlig kultivering.

Naturligtvis, i en del fall är det som är i verksamhet störningar från de gamla krafterna. De tvingade vissa saker på lärjungarna som dessa inte alls skulle ha behöva övervinna, och till och med problem som är mycket svåra att lösa, och dessutom, dessa saker och problem får den effekten att de stör denna historiska process att bekräfta Fa och rädda alla varelser – det har verkligen funnits sådana saker. Så vad borde då Dafa-lärjungar göra? Jag anser att ni ska göra ert bästa med att göra bra ifrån er, studera Fa mycket och göra mer det som en Dafa-lärjunge borde göra. Många saker kommer att läggas tillrätta utan ansträngning om ni vandrar en upprätt väg och gör saker väl. Ni kan inte lösa ett problem för problemlösandet i sig, eftersom det lätt kan generera nya fasthållanden.

Fråga: Hur gör vi saker väl när vi klargör sanningen ur perspektivet forntida kinesisk vetenskap, kultur och historia?

Mästaren: Det finns en massa saker från historien som ni kan använda er av och ni kan citera fakta från olika forskningsområden. Det borde gå bra, men det måste göras på ett lämpligt sätt. Om de exempel som ni använder inte är lämpliga så kommer de inte att vara övertygande. [Det ska göras] precis rätt.

Fråga: Min bror och jag är engelska författare. Vi skulle vilja veta om vi kan välja vissa människor i historien som exempel på traditionella verk? Shakespeare hade ett rätt så stort inflytande, liksom författarna i antikens Grekland. Kan vi skriva i stilar som liknar deras? Sätter vi vår standard för högt genom att göra så?

Mästaren: Ni sätter den för lågt. (Folk skrattar) Ni är Dafa-lärjungar och det har aldrig funnits några som ni. Ni är vad alla andra varelser vill vara men inte kan. Ni skapar nya stilar för framtidens varelser – är inte det någonting ”högt”? Ni kan använda de positiva aspekterna hos en del historiska personligheter, men jag tycker att Dafa-lärjungar ändå måste vandra sin egen väg, inte sant? Endast då är det att bana väg för någonting. (Applåder)

Fråga: Får jag be Mästaren att återigen tala om ställningstagandet att inte blanda sig i politik som Dafa-lärjungar har, till exempel att få den där huvudskurken inför rätta?

Mästaren: Den onda varelsen är den huvudsaklige brottslingen i förföljelsen av Dafa-lärjungar. Vår stämning av den är inte att blanda sig i politik. Den har förföljt så många Dafa-lärjungar till döds, borde den inte betala för det? Borde vi inte blotta den? Borde inte denna onda förföljelse stoppas?

Alla varelser i den Trefaldiga världen kom för Fa och skapades för Fa. Med andra ord, detta innefattar alla former inom den Trefaldiga världen, inklusive alla de olika former som existerar i det mänskliga samhället, bland vilka naturligtvis dagens lagar finns, liksom de andra formerna som tillhör mänskligheten. Eftersom de alla skapades av Fa, varför kan de inte användas av Dafa för att bekräfta Fa? Det kan de. Men vi väljer dem som är upprätta och goda och som tjänar en positiv roll. Vi använder dem selektivt. Det är att se det från ett bredare perspektiv.

Ser man på det lite närmare så har vi inte blandat oss i politiken. Huruvida mänskligheten är bra eller dålig, och vilken typ av system det kinesiska folket väljer, allt det är mänskliga angelägenheter. Mina Dafa-lärjungar och jag har aldrig sagt vilken typ av system eller levnadssätt som ska anammas. Till exempel, många demokratiaktivister förespråkar ett demokratiskt samhälle och jag har aldrig låtit Dafa-lärjungar bli involverade i det. Dafa-lärjungar har bara som mål att avslöja förföljelsen. Vi försöker bara stoppa förföljelsen. Borde inte det göras? När era familjemedlemmar har dödats i förföljelsen, skulle ni då inte resonera igenom saker och ting med [dessa förövare]? Men när ni resonerar med dem så säger de att ni blandar er i politik – är det rimligt? Nej det är det inte!

Sedan den dagen jag, Li Hongzhi, började lära ut denna Dafa har varken mina elever eller jag blandat oss i politik. Vi har inget intresse av det alls. Men vår Dafa gagnar samhället. Det gagnar alla människor och nationer under olika samhällssystem – oavsett vilket system man har. Bara den där mest irrationelle, den mest ondskefulle och den dummaste saken i hela världen och genom alla tider skulle göra någonting så dumt som att förfölja denna den vänligaste grupp människor som mest gagnar samhället. Det är på grund av att det i deras ögon inte finns någonting annat än makt och de struntar fullständigt i huruvida det gagnar folket. Närhelst någonting händer i samhället så tänker de omedelbart på huruvida det hotar deras makt. Vilket tröttsamt sätt att leva och vilket tröttsamt sätt att upprätthålla makten på! På grund av det har de gjort onda saker. Jag skulle säga att det är dags att deras makt var till ända. (Applåder)

Medan ni klargör sanningen säger en del människor som har blivit lurade av lögnerna i propagandan att ni blandar er i politik. De säger det bara för att de har förgiftats av ondskan. Vi ska förklara saker och ting för dem och hjälpa dem att se saker klart och bli medvetna. Annars kommer de människorna att avskiljas från sin framtid. Naturligtvis är det en människas ensak vad han väljer.

Fråga: Nyligen har det förekommit enstaka fall där Dafa-lärjungars liv har tagits av de gamla krafterna i form av sjukdomsdemonen. Var vänlig säg oss, kunde de uppnå Fulländning?

Mästaren: Jag har talat om den här frågan många gånger och ett antal av våra elever har faktiskt förstått vad det handlar om. Utifrån kultiveringsperspektivet så måste en person göra sig av med alla mänskliga fasthållanden och kunna träda ut ur den vanliga människan och det var så som de gamla krafterna utnyttjade detta och arrangerade alla de där sakerna. Till exempel, de arrangerade det så att vissa elever skulle verka vara sjuka vid vissa tider och att vissa elever skulle gå bort innan andra vid en viss tidpunkt. De gamla krafterna gjorde arrangemang för vissa människor som de valde ut till att komma in [i Dafa]. De människorna tycks kultivera Dafa, och en del verkar till och med vara mycket flitiga, men faktum är att de kom in under de gamla krafternas arrangemang för att dessa saker skulle kunna ske när tiden var inne. Det var hela tiden de gamla krafternas avsikt att rensa bort de varelserna. Så de fick dem att begå synder genom att göra saker som skulle störa Dafa – det är den roll de ville att de skulle spela. Naturligtvis gjorde de bara detta med de varelser som de hade valt ut för eliminering. Bland mina Dafa-lärjungar finns det några som utnyttjades och bedrogs av dem i det förgångna, till exempel [sade de kanske]: ”För att du ska nå Fulländning så måste du göra det och det vid den och den tidpunkten.” Det finns sådana fall. Det är därför som de sanna och falska är hopblandade och det är svårt att direkt avgöra vilka som har kommit för att ställa till problem och vilka som är Dafa-lärjungar.

Men jag ser inte på något av det. Oavsett om du var arrangerad av de gamla krafterna eller en Dafa-lärjunge som blev bedragen av de gamla krafterna, när du väl har läst min Fa och blivit min lärjunge så är du en Dafa-lärjunge, och du erkänner inte något av de arrangemang som de gamla krafterna gjorde. Då kommer jag att ta ansvar för er. Att de sakerna inträffade har emellertid verkligen stört Dafa-lärjungar en del. De eleverna visste alla att de inte skulle erkänna de gamla krafternas arrangemang, men de hade inte en chans att undkomma dem. Jag räddar även sådana liv. (Applåder) Naturligtvis, när det gäller bedragna Dafa-lärjungar så råder det ingen tvekan om det, det blir definitivt Fulländning. Men beträffande dem som verkligen har spelat en dålig roll och varit irrationella så är det en annan historia.

I själva verket har majoriteten under den här tidsperioden, inklusive både människor som arrangerades av de gamla krafterna och bedragna Dafa-lärjungar, gjort rätt bra ifrån sig och de har inte tillfogat ytterligare förluster för Dafa. Och deras familjemedlemmar har gjort rätt bra ifrån sig i olika avseenden. Faktum är att av dem som dödades i förföljelsen i Kina så fanns det många Dafa-lärjungar som blivit bedragna av dem, medan några var arrangerade av dem; de hade alla gått med på det vid någon tidpunkt i historien och det är därför som det är svårt att handskas med. Dessutom, när de blev förföljda så var de inte klartänkta eller förnuftiga, och kom inte ihåg att de var Dafa-lärjungar, och inte heller kunde de komma ihåg Mästaren, som om det bara vore människor som förföljde andra människor. Plus att de hade arrangerats på det sättet av de gamla krafterna i historien så de kunde inte ta avstånd ifrån eller tillbakavisa det. Kan ni säga mig hur man handskas med det? Så många saker är inte så lätta som ni föreställer er. Kultivering är en allvarlig sak och Fa-upprätandet är på intet sätt någonting trivialt.

Fråga: Det kinesiska konsulatet hotar och förleder kinesiska grupper utomlands med löften om fördelar och förtjänster. De utnyttjar utomlands boende kinesers patriotiska känsla för att väcka hat mot Falun Gong. Vad ska vi göra?

Mästaren: Att klargöra sanningen är huvudnyckeln. De vinner över människor med pengar och uppmuntran, vilka alla är vanliga människors saker och de varar bara temporärt. Men det som du ger dem är saker som har att göra med deras eviga existens och alla varelserna på Jorden existerar för denna tilldragelse. Underskatta inte det ni gör. När ni verkligen har klargjort sanningen för världens människor på djupet så kommer det att bli annorlunda. Om det fortfarande inte fungerar, då handlar det om människor som väljer sin framtid.

Under tiden från det att jag bad er klargöra sanningen fram tills idag, fastän detta avsnitt i historien inte varit långt så är förändringarna redan enorma. När jag bad er klargöra sanningen i början så fanns det fortfarande många faktorer som blockerade saker och ting. Nu finns fortfarande några, men de har blivit mycket få. Så med andra ord, allteftersom ni klargör sanningen så finns det färre och färre störande faktorer och det finns fler och fler faktorer som tillåter världens människor att förstå vad som sker. Tidigare gav ert klargörande av sanningen ibland inget bra resultat. Det berodde på främmande, onda faktorer som störde. Nu är det annorlunda. Eftersom ni är barmhärtiga, låt oss tänka ut sätt att rädda världens människor på och låta fler människor få känna till sanningen.

Alla de saker som Dafa-lärjungar gör är storartade och mycket viktiga. När ni klargör sanningen har de ord ni talar och den energi som ni sänder ut effekten att avskräcka och eliminera ondskan. Ni är avgörande i när det gäller att bestämma huruvida varelserna i den här världen stannar kvar eller blir eliminerade. Om era ord är rena och upprätta så går de verkligen rakt in i den innersta delen av människors tankar och får ögonblickligen människor att förstå.

Fråga: När vi gjorde tecknad film för att klargöra sanningen upptäckte vi att det fanns dåliga faktorer bakom vissa av programvarorna för att göra tecknad film i 3D. Några elever mådde dåligt efter att ha använt dem ett tag. Ska vi sluta använda den programvaran?

Mästaren: Det är sant att en del saker är dåliga. Men faktum är att när ni använder någonting så väljer ni de varelserna och räddar dem. En del av det som inryms däri kommer att lösas med Shan och en del kommer att rensas bort eller förändras eller bytas ut. Ur ett annat perspektiv, det att ni använder det är att vara barmhärtig mot det. En del saker som har avvikit måste rätas upp eller rensas bort, och det är detsamma som att rädda ett liv. Men en del saker är extremt dåliga, så ni måste använda dem selektivt.

Fråga: Först efter att ha kultiverat så här länge har jag insett vilket mitt grundläggande fasthållande är, vilket är fasthållandet till mitt jag.

Mästaren: Ja. För att säga det klart så är det den grundläggande faktorn hos det förflutnas varelser. Förr, när det gällde detta så hade ni det alla, och många människor kunde verkligen inte inse det. När ni alla förbättrar er som helhet så är det inte så uttalat längre.

Fråga: När vi bekräftade Fa tidigare, fastän saker och ting gjordes för att bekräfta Dafa så gjordes de, när man ser på dem idag, på en självisk, självbekräftande basis. Vår fråga är: varför blev vi medvetna om detta så sent?

Mästaren: Att bekräfta Fa är också kultivering. Kultiveringsprocessen innebär att kontinuerligt inse sina egna tillkortakommanden och sedan göra sig av med dem. Det är bara det att ju tidigare många grundläggande fasthållanden inses, desto bättre. Att lägga märke till dem innebär i sig självt förbättring. Att kunna eliminera dem, eller komma över dem, försvaga dem och till slut fullständigt eliminera dem – den processen är att man ständigt förbättrar sig själv och det är den grundläggande omvandlingen av en varelse.

Fråga: Jag är assistent i en region i Australien. Jag har inte varit tillräckligt flitig med Fa-studierna och har många fasthållanden till anseende och vinning. Jag har utsatts för störningar. Jag känner mig ångerfull och fruktar att detta kan påverka Dafa negativt. Som en Fa-upprätandelärjunge måste jag förbättra mig. Aktade Mästare, borde vår region välja en lärjunge som bättre studerar Fa till att vara assistent?

Mästaren: Att kunna inse det är i sig en stor förbättring. Det är så kultivering är – när ni ständigt lägger märke till era tillkortakommanden förbättrar ni er, men hur ni stärker er beslutsamhet är det mest avgörande om ni ska vandra den väg som är framför er väl.

I förbigående ska jag tala om någonting. I Kina fanns det, innan förföljelsen inträffade, verkligen många elever som utövade Falun Gong med olika mentaliteter. De såg andra göra det, så de gjorde det också. ”Det kan göra människor friska så jag ska också utöva det.” I grund och botten studerade de inte Fa uppmärksamt, så än mindre hade de en seriös förståelse av kultivering och ni kunde inte se deras upprätta tankar. De var på det sättet under lång tid och i några fall pågick det till och med i åratal. Många elever tyckte om att titta på andra: ”Åh, han blev frisk av att utöva. Så då ska jag också utöva.” ”Han blev inte frisk. Så jag ska inte göra det mer.” Vad som är ännu mer skrämmande är att många människor tittade på assistenten och gjorde vad assistenten än gjorde. När assistenten gjorde bra ifrån sig så gjorde de det också. När assistenten gjorde dåligt ifrån sig så gjorde de likadant. Jag ber varje Dafa-lärjunge att göra bra ifrån sig i att vandra sin egen väg självständigt i kultiveringen, att etablera sin egen mäktiga dygd och att se till att själv verkligen nå Fulländning och bli en Kung som presiderar över sitt eget område. Hur kan du låta bli att vandra din egen väg, inte studera Fa väl och inte etablera dina egna upprätta tankar?

Faktum är att när jag väljer människor till att vara assistenter så går jag inte efter vems nivå som är högst. I mina ögon är varelserna lika. Jag ser inte på varelser som att du är bättre än honom eller att han är bättre än henne. Jag ser bara på om personen har erfarenheten och entusiasmen för att arbeta för en grupp. Det är den enda tanken jag har. Jag har inte tankar som: ”Den här personen kan kultivera väl och är bättre än andra, så jag ska göra honom till assistent.” Från starten av en vanlig persons kultivering fram tills dess att han når Fulländning, hur han kultiverar sig själv i den processen och huruvida han kan nå Fulländning, allt beror på huruvida den här kultiveraren själv kan göra det.

I själva verket har många vanliga Dafa-lärjungar som är tysta och som man inte hör så mycket ifrån kultiverat mycket bra. En del har byggt upp en utomordentlig bas, en del har utomordentliga grunder, och en del är storartade på alla sätt. Men om man ber dem att göra administrativt arbete så kanske de inte kan göra det. Så, jag väljer de elever som kan få ihop saker och ting, göra saker, och som är villiga att göra en insats för andra, och får dem att bli assistenter. Jag har talat om dessa saker vid ett antal tillfällen. Men en del ansvarspersoner bland Dafa-lärjungarna har presterat verkligt bra, medan några har presterat lite sämre. I början av förföljelsen fanns det assistenter som kompromissade med ondskan eftersom de inte hade studerat Fa på länge, och det hade en fruktansvärd effekt. Så när en del av de elever som hela tiden hade tittat på och följt hur andra gjorde saker och ting såg assistenten göra så, så tänkte de: ”Oh nej, hur kommer det sig att han inte kan handskas med det längre? Eftersom han slutade utöva så gör jag det också.” Det är just de fasthållandena som jag vill eliminera från våra elever. Jag vill att eleverna ska kultivera sig själva och få fram sina egna upprätta tankar. Jag vill inte att målet för er kultivering ska vara att hjälpa ledaren för övningsplatsen, en assistent, eller ledaren för en förening med att kultivera. Vad alla måste kultivera är sig själva.

Under förföljelsen har många av dessa elever mognat, blivit klartänkta och mer förnuftiga. De förstår till slut efter så smärtsamma läxor! Faktum är, jag har talat om det många gånger tidigare men de tog det bara inte på allvar att kultivera sig själva. Det finns inga förebilder i kultivering. Ni kan inte iaktta hur andra kultiverar, och ni kan inte bara fästa blicken på andra – ”Om du gör det bra, så gör jag det bra. Om du inte gör det bra, då glömmer jag det också” – utan att ha någon egen åsikt alls. Säg mig, angående de eleverna, hur ska jag kunna vägleda er kultivering? Är det du som kultiverar? Du är alltid oklar i huvudet och dina ord är inte uppriktiga. I kultivering kan man inte titta på andra, man kan bara kultivera stadigt på egen hand. Hur kultiverar ni? Studera bara Fa mycket och titta inte på andra. Om ni vill titta på Gudar så är det naturligtvis okej, men Gudar kultiverar inte här. Så, de som kultiverar här är alla människor. Endast med den här mänskliga kroppen kan du kultivera dig ut härifrån. Så länge du inte har gjort dig av med alla mänskliga saker så är du fortfarande en kultiverare. Först när allting på ytan slutligen har omvandlats kommer ni att vara fullständigt separerade från människor. Men medan ni kultiverar ska ni ha ett klart medvetande, kultivera bort era brister, hålla tillbaka era tillkortakommanden och eliminera era tillkortakommanden. Ni måste ha en känsla av att ständigt klättra uppåt. Det är kultivering.

Fråga: Efter att Mästaren lärde ut Fa om skapande av konst så gick en del elever för att lära sig de grundläggande färdigheterna i teckning och måleri. Påverkar detta deras arbete med att klargöra sanningen?

Mästaren: Det gör det. Jag säger er, de grundläggande färdigheterna i måleri och teckning är inte någonting som kan tränas upp eller läras in på ett eller två år. Många människor påbörjade sin träning i unga år och det tar lång tid. Alla dessa mycket skickliga målare har slipat sina färdigheter i över tio år eller till och med årtionden. Du kanske säger: ”Jag vill måla en tavla nu, jag vill måla ett konstverk,” men vi kan inte ställa ut din! (Folk skrattar) Det jag talade om gällde främst de Dafa-lärjungar som har förvärvat de grundläggande färdigheterna i måleri eller teckning eller som är specialiserade på det, eller med andra ord, de som är specialiserade och skickliga på det området. Mina ord var riktade till dem för att säga till dem att ändra sina föreställningar som har blivit påverkade av moderna idéer och för att få dem att presentera upprätta saker för mänskligheten. Om ni försöker lära er [de färdigheterna] nu så kommer det inte att fungera, eftersom det inte är någonting som kan åstadkommas på kort tid. Och dessutom vill jag att de ska uppvisa en hög konstnärlig nivå. Vare sig det är skulpturer eller målningar så är bemästrandet av de grundläggande färdigheterna en av de mest grundläggande frågorna. Att skapa ett konstverk är en målares största utmaning, det är verkligen svårt. Att genom målningar eller skulpturer avbilda det som äger rum i motivens sinnen, såväl som deras uttryck, att verkligen göra dem levande, är inte någonting som uppnås bara genom att bemästra de grundläggande färdigheterna. Upprätt, sann konst är en viktig färdighet som förts ner till människorna av Gudar!

Fråga: Hur kan vi hjälpa fler elever att träda fram och göra det Fa-upprätande arbetet väl tillsammans.

Mästaren: Gör det med hjärtat, som när ni klargör sanningen.

Fråga: Vad är de tre själarna och sju andarna och hur är de relaterade till kultivering?

Mästaren: Det där är mänskliga saker och det är bättre om jag inte talar om dem nu. Naturligtvis, jag har talat om en del saker angående mänskligheten med små grupper i enstaka situationer, och det påverkade inte mänskligheten. I nästa fas, när mänskliga angelägenheter är involverade, kommer jag att tala om saker inom den Trefaldiga världen, inklusive mänsklighetens sanna historia, syftet med den Trefaldiga världens existens, de etniska gruppernas rötter och människosläktets och livets ursprung, de sanna faktorerna som den mänskliga kroppen består av och varför allting i världen existerar.

Huvuduranden (zhu yuanshen) och den sekundära uranden (fu yuanshen), som jag har berättat för er om förut, diskuterades medan jag talade om Dafa. Beträffande att verkligen diskutera mänsklighetens Fa inom den Trefaldiga världen så har jag inte gjort det ännu. Så alla de sakerna kommer att diskuteras i framtiden. Eftersom det är uppdelat i två skeden – Fa-upprätandet och Fas upprätande av den mänskliga världen – kommer det framtida skedet att ta hand om den mänskliga platsen här, och [jag kommer att] utförligt förklara den Trefaldiga världen, mänskligheten, förhållandet mellan planeter och Jorden och mellan livet och den mänskliga kroppen, målet med varje utvecklingsstadium i det mänskliga samhället – vilket är människans sanna historia – Gudars skapande av människor och så vidare. Alla mänskliga angelägenheter kommer att diskuteras och allting som människor inte tror på kommer att manifesteras.

Fråga: Finns det någon överlappning mellan de gamla Fa-principerna och de nya Fa-principerna?

Mästaren: De är mycket olika, och det finns ingen överlappning i grundläggande frågor. Grunden var tidigare egoistisk, medan allting som skapats av Dafa inte håller fast vid självet. När det gäller vissa specifika frågor så är förståelsen densamma. De konkreta manifestationerna av gott och ont är i grund och botten desamma. Men många saker har genomgått en del förändringar, och livet kommer att vara underbarare i framtiden.

Fråga: Kan vi ta betalt för den tidning som drivs av våra elever?

Mästaren: Naturligtvis kan ni det. Om många människor läser de tidningar som ni driver så kan ni prova med att först ta betalt för en del av dem. Faktum är att den tidning som ni har skapat redan verkligen har lagt grunden för den största kinesiska tidningen i världen. (Applåder) Den är tillgänglig till och med i små städer i USA – jag har sett den till och med i små städer. Det är någonting som andra kinesiska tidningar inte kan täcka eller uppnå. Ni kommer säkert att fortsätta förbättra den och när förutsättningarna är mogna så kan den gradvis träda in i en positiv cykel.

Fråga: Som en medieform för klargörande av sanningen, hur kan en radiostation bättre assistera i att samordna med det övergripande Fa-upprätandet och spela en bättre roll i att informera människor om fakta?

Mästaren: Det är likadant som för de andra medieformerna som har skapats av Dafa-lärjungar. Lär av varandra, dra nytta av varandras starka sidor och komplettera svagheterna, så kan ni alla göra det bra. Åtminstone kan ni dela nyhetsinformation och många andra resurser och det är något som andra medier inte har. Ni kan prova det. Så för att låta människor få veta sanningen, avslöja ondskans förföljelse och rädda fler varelser, försök göra radiostationen känd för fler människor – också det kinesiska folket i Kina. Det skulle vara mycket bra.

Fråga: Min man kultiverar inte. Han har varit med på många Fa-konferenser och har gjort en del saker för Dafa, men han har gjort dåliga saker. Han ville korrigera sig, men det fanns en kraft som plågade honom psykiskt och han kunde inte längre stanna kvar hemma. Vi skiljde oss. Har någon som han fortfarande hopp om att bli räddad?

Mästaren: Jag kan berätta för er att i själva verket så har under den här förföljelsen många kineser syndat mot Dafa. Så om ni inte räddar dem när ni klargör sanningen så har de verkligen inget hopp om räddning. När ni klargör sanningen, ger ni dem inte en chans? Räddar ni dem inte? Naturligtvis, många av de där människorna tillhörde tidigare er familj. Gör ett försök. Om de verkligen visar sig vara hopplösa, då är det annorlunda, och i det fallet behöver ni inte fråga mig – ni kommer att veta om han kan räddas.

Fråga: När vi skriver manus till en film, ska vi direkt skriva ett manus om den verkliga situationen eller använda vanliga människors tillvägagångssätt genom att blanda in en del innehåll som klargör sanningen? Vilket är bäst?

Mästaren: Du pratar bara om olika synvinklar. Båda sätten är bra. Men oavsett vilken form du använder för att skriva det så är du en Dafa-lärjunge, så du vet hur du ska bekräfta Dafa och du kan hantera det väl. Så jag skulle säga att hur du än skriver det så är det bra.

Fråga: Är det lämpligt att undervisa om modern vetenskap på TV?

Mästaren: Jag ska berätta för dig att när Mästaren diskuterar vetenskap så förnekar jag den faktiskt inte. Den är en produkt av kosmos. I själva verket värdesätter jag allt som skapas av varelser under en utdragen tidsperiod, så länge det till naturen inte är skadligt för kosmos och det hjälper kosmos att blomstra. Livets förlopp är inte enkelt. Jag sade bara att vetenskapen är olämplig för mänskligheten. Har inte dess brister blivit exponerade nu?

Ni har sett hur människor under inverkan av vetenskapen tror allt mindre på Gudar. Och likväl skapades människor av Gudar. De inte bara skapades av Gudar, avsikten med att skapa människor var att låta liv som kommer från höga nivåer bli räddade när Fa-upprätandet äger rum. Dessutom kommer mänskligheten att bli en nivå som är fullständigt oumbärlig för det framtida kosmos och den kommer sålunda att bli sammankopplad med hela kosmos. Den har ett sådant väldigt ändamål och det finns en sådan storslagen bakgrund och ändå skadar det här med vetenskapen människors grundläggande riktiga tankar.

När varelser använder vetenskap i stor skala har den verkligen haft en mycket dålig inverkan i kosmos. Kosmos är ett cirkulerande väsen och alla materians faktorer cirkulerar. I elimineringsprocessen gör sig de varelser som har syndat av med dessa synder. De blir eliminerade, eliminerade och eliminerade tills de i denna elimineringsprocess är reducerade till endast död materia utan något som helst liv, och sedan stiger de gradvis upp nivå för nivå och blir använda. Kosmos är ett cirkulerande väsen och om materian är förvanskad så är det inte så enkelt. Den förvanskade materian kommer att absorberas av varelser på lägre nivåer, varelserna på hög nivå kan inte komma till de låga nivåerna för att lösa det, och när den materia som inte kan lösas av varelser på lägre nivåer används igen så förädlas och höjs den i kretsloppet och efter att den initiala förvanskningen har stigit upp kan den inte bli helt löst av varelser på en nivå högre upp. Inte på någon nivå i förädlingen kan den lösas helt, och när detta händer med mycket materia så orsakar det att en stor del av kosmos blir förvanskad.

Ni vet, det stål och järn som vi har idag, det mesta är blandningar av många olika metaller. När de smälts ner kan man inte göra metallen ren igen, och ingen teknologi kan helt separera dem längre. Ni vet, när en gång konstgödsel har tillsatts till jorden så kan man inte odla någonting i den jorden om man slutar att ge den konstgödsel; den kommer inte att ge någon växtlighet längre. De frön som gavs konstgödsel kräver konst­gödsel varje generation. De förvanskade fröna kan inte klara sig utan konstgödsel. Konstgödseln, ni vet, den är sammansatt av kemikalier.

Det finns många sätt som substanser kretsar runt på. Jag ska bara tala om det enklaste sättet på vilket substanser kretsar runt: växters, djurs och den mänskliga kroppens substanser består alla av partiklar och där finns mellanrum mellan partiklar. När man förstorar upp och tittar på mellanrummen så ser man att mellanrummen är enorma. Från dessa mellanrum avges dofter och dessa dofter är i sig, när de betraktas från mikrokosmisk nivå, i själva verket fält som också består av partiklar, så alla djur och växter avger mikrokosmiska substanser. Dessa saker används ständigt av nivån ovanför dem, och när alla de slags faktorer som vatten, luft och substanser består av – som behövs för att bygga upp människor och andra levande organismer– har förvanskats på grund av den initiala föroreningen, då är det som används av dimensionen en nivå ovanför nu fundamentalt förvanskat.

Jag har tidigare berättat för er att på grund av utomjordisk vetenskap och teknologi så har ett lager av den mänskliga kroppen, ett av den mänskliga kroppens partikellager, helt satts under kontroll av utomjordingar. Det består helt och hållet av utomjordiska planeters grundämnen, inklusive siffror, mekaniska strukturer, elektroniska komponenter och så vidare. Det består av sådana saker. Och dessa saker skapar ständigt en förvan­skad effekt. De storskaliga moderna industrierna åstadkomna av vetenskapen har påverkat många dimensioner på låga nivåer i kosmos. Under mitt Fa-upprätande har jag funnit att ett rätt så stort lager av kosmos har blivit förorenat av de där sakerna. Och de där förvanskade sakerna har haft en avsevärd motarbetande effekt i Fa-upprätandet.

Tänk på det, de där sakerna är förvanskade och ändå har de stigit till sådana mikrokosmiska nivåer, så om Gudar sedan absorberar dem, skulle inte de Gudarna också bli förvanskade? Och skulle inte Gudarnas världar bli förvanskade? Det är det som faktiskt har hänt. Tänk hur förfärligt det är! Det är därför jag har sagt att de där sakerna inte är lämpliga för mänskligheten och bara kan användas av varelser inom lämpliga, ytterst små parametrar och på ett ordnat sätt.

Jag ska säga er, luften har blivit så förorenad att ingen kan återställa den tillbaka till den renhetsgrad som den hade förut. Vi behöver inte gå alltför långt tillbaka: den kan inte ens jämföras med luften för ett tusen år sedan. Människorna har också förvanskats och de har blivit vana vid den. Och vattnet har blivit så förorenat att det inte finns något sätt att rena det till den renaste graden eftersom även vatten cirkulerar.

Jag har tidigare berättat för er att vatten är vatten och havsvatten är en annan substans och inte samma substans som sötvatten. Sötvatten kan utvinnas ur havsvatten och det är likadant som hur metall kan utvinnas ur berg. Det extraheras. Sötvatten flyter vanligtvis mot en lägre punkt och när det hamnar ännu lägre så är det havet, eftersom havet förvisso är lägre än land. Så det rinner ut i havet. Men efter att det runnit ut i havet så sprids inte sötvattnet. Vattenpartiklar är mindre än partiklarna hos substanserna i havsvatten, så vattnet flödar genom de partiklarna och rinner bort, det fungerar som meridiannätverket i den mänskliga kroppen, och på så sätt cirkulerar vattnet sedan tillbaka. Det är därför som en del floder fortsätter att rinna i tusentals år eller hundratusentals år. En del människor säger att floderna rinner på grund av grundvattenflödet och på grund av issmältningen. Men som ni kan märka, hur skulle de där floderna kunna vara så väldiga? Och de har stadigt runnit i tiotusentals år. Till exempel, Yangtzefloden och de större floderna i USA, de floderna är så stora, hur mycket vatten behövs inte för att försörja dem oupphörligt. Några säger att vattnet kommer från istäckta berg men en del floder rinner inte upp på istäckta berg överhuvudtaget. I själva verket har vattnet ett kretslopp. Efter att det har flutit iväg – dess kretslopp är också dess reningsprocess – renas det och det återvänder. Men vattenföroreningen har blivit alldeles för allvarlig och det som förorenar det är inte mänskliga substansers normala faktorer, utan snarare är det som förorenar det den moderna vetenskapens industrier, vilka fördes hit av utomjordingar. Så det kan inte längre renas till den graden och det är därför som vi säger att efter att det har förvanskats så kan inget rena det.

En del människor bygger dammar för att blockera större eller mindre floder, för att generera elektricitet och förändra och tillmötesgå människors elektricitetsförbrukning och lösa energiproblem. I själva verket är det som om de klyver flodens kropp på mitten, precis som om det gjordes mot en människa eller ett annat liv, eftersom floder också är liv – är inte varje föremål levande? Om ni sågade av en person vid midjan, vad skulle det orsaka honom? Eftersom en flod är så stor och eftersom dess tid är annorlunda jämfört med människans tid så kan man inte se dess förändringar med en gång, men den håller på att dö, dö långsamt. Dess dödsprocess är längre än människornas, den tar årtionden eller till och med mer än hundra år. Kräver inte folk att berg och floder förändas och omskapas, och förändring och omskapande av naturen? Att förändra och göra om naturen är att skada naturen, och att förändra och omskapa berg och floder är att skada berg och floder. Det finns en underliggande ordning i allt som Gudar skapar. Gudar betraktar himmel och jord annorlunda än vad människor gör och de har arrangerat jämvikten för alla saker mycket väl. Människor borde bara använda saker på ett vänligt sätt och inte skada dem. Många av mänsklighetens naturkatastrofer orsakades av den grundläggande skada som vetenskapen har gjort. I sin ansträngning att ”utveckla” vetenskapen har mänskligheten i övermått och hänsynslöst exploaterat energi och resurser och allting skadas.

Ni vet, under det senaste århundradet blomstrade industrin i Europa och USA, särskilt stål- och kemikalieindustrierna, och vid den tiden var den resulterande föroreningen mycket allvarlig. Men européerna och amerikanerna insåg detta i tid och förbättrade sitt skydd av natur och ekologi och några årtionden senare har miljön verkligen förbättrats där. Det är därför som du kan märka att vattnet i flodernas i USA är så klart och sjöarna är inte längre förorenade. Människornas uppvaknande kan verkligen få den här effekten, men fortfarande är det mycket svårt att uppnå den tidigare renhetsgraden. Har inte dagens vetenskapsmän också insett den skada som vetenskapen har orsakat mänskligheten? Men det är bara vad folk kan se och uppfatta med sina ögon.

Visste ni detta? Vetenskapens utveckling i det mikrokosmiska riket är ännu mer skrämmande. När den studerar de mer mikrokosmiska partiklarna så får den de mer mikrokosmiska partiklarna att genomgå klyvning, vilket orsakar att de mikrokosmiska partiklarna har kontinuerliga kedjereaktionsklyvningar, vilka exploderar och klyver oupphörligt. Vetenskapsmännen har blivit medvetna om detta och nu är de rädda för det. Om explosionerna fortsätter på det viset så dröjer det inte länge förrän hela Jorden sönderfaller och försvinner. För närvarande kan ingen av de vetenskapsmän som gjorde de där sakerna stoppa den här sortens explosioner, och klyvningen och sönderdelningen fortsätter. De kineser som stickar tröjor vet hur det är när man hela tiden repar upp, med den ena maskan efter den andra. Och beträffande det som vetenskapen har fört med sig till mänskligheten så räcker det inte med detta – är det inte skrämmande?

Mänskligheten tycker att datorer är fantastiska – de gör saker så lätta! Jag är inte emot datorer och jag är inte emot vetenskapen. Det jag säger är att de inte är lämpliga för människosläktet. Andra varelser kan använda den i begränsad omfattning eftersom det är en produkt från kosmos. Nu för tiden är en del människor så korkade att de inte kan utföra enkel räkning utan datorer och utan datorer vet de inte hur man tänker igenom saker – de förlitar sig enbart på vad som är lagrat i datorer. Och när du resonerar med dem så vill de inte lyssna – ”Låt mig se vad datorn säger.” När du förklarar saker för dem så vägrar de lyssna. Mänskligheten är nu starkt beroende av datorer och klarar sig inte utan dem. Dessutom, de befallningar som datorn sänder ut, vad de än säger så är det det som räknas och alla användare måste lyda datorerna. En del människor följer det som datorerna säger så noga. Styr inte datorer människor? Om datorer utvecklas vidare så kommer folks beroende att bli större och datorernas kommenderande natur kommer att bli starkare. Det är då som människor verkligen kommer att bli styrda av datorer. Om robotar görs nästan felfria och är precis som människokroppen, och när robotar kan tillverka robotar, så kommer mänskligheten att förintas eftersom de ständigt kommer att framställa robotar som eliminerar människor. Detta låter förfärligt och vore det inte för Fa-upprätandet, vilket har lagt band på den ohämmade utvecklingen av människans vetenskap, så skulle vi redan ha nått den punkten idag. Ni kan se nuförtiden hur många regeringstjänstemän, när de handhar en persons ärende, inte lyssnar på honom utan bara går efter vadhelst datorn säger. Så illa har det blivit. Är det inte förfärligt? De går efter datorer – människor måste följa datorer och den information som finns lagrad i datorer eftersom de antas vara riktiga. Men människor är komplexa, dynamiska och ständigt föränderliga; deras tänkande förändras också. Och människor är instabila och ändrar sig mellan att vara vänliga och elaka, goda och dåliga. Dessutom är sakerna i den mänskliga världen inte stabila och människor är inte någon statisk substans som kan sammanfattas med en slutsats. Det här är de negativa saker som vetenskapen har fört med sig till människorna.

Naturligtvis, nu för tiden är det vad alla får lära sig, så om du inte lär ut det vad ska du då lära ut? Så det finns inget du kan göra åt det. Det är det du måste göra under den här historieperioden och det anses inte vara fel eftersom upprätandet av alla saker är vad som ska göras i framtiden.

Fråga: Några från Filippinerna skulle vilja översätta Zhuan Falun till filippinska. Om någon går igenom boken och läser den men inte har blivit en kultiverare, kan han hjälpa till med att översätta den?

Mästaren: Han kan hjälpa till med att översätta den, men Dafa-lärjungar måste spela huvudrollen. Det beror på att vanliga människor inte kan förstå Fa, det är säkert, så ni måste verkligen vara noggranna med detta.

Fråga: Vi har arbetat hårt med att klargöra sanningen för vanliga människor och vi har klargjort för dem varför denna förföljelse av Dafa är den mest ondskefulla i historien. Vi berättar för dem att den här förföljelsen är världsomspännande och är en förföljelse av mänskligheten, av godheten och samvetet, och att den inte är begränsad till att döda människor fysiskt. Kan Mästaren vara så vänlig och ge oss mer vägledning angående detta?

Mästaren: Det är sant. Det som de skadar är det sista lilla av samvete som är kvar efter degenerering av mänsklighetens moral. Och det är inte begränsat till bara de saker [som du nämnde]. Om denna Fa inte kunde rädda människor så skulle mänskligheten inte ha något hopp.

Fråga: Att klargöra sanningen är avgörande för att lösa alla problem och vi behöver göra det mångsidigt och på djupet, så vi planerar att inrätta museer som dokumenterar fakta om det folkmord som elever av Falun Gong har utsatts för, och hjälpa regeringstjänstemän, dem som investerar i Kina, studenter och media att förstå sanningen på djupet och därigenom rädda varelser i stor skala.

Mästaren: Det är en utmärkt idé. De platserna kan förevisa utställningsmaterial som upptecknar förföljelsen av Dafa-lärjungar och deras bekräftande av Fa, och tjäna som en plats för att rädda varelser och klargöra sanningen.

Fråga: Barmhärtighet uppkommer efter att känslan avlägsnats. Så hur kultiveras mäktig dygd fram?

Mästaren: Du går denna Fa-upprätandeväg väl, du klarar att i kultiveringen övervinna dina begränsningar, du släpper dina fasthållanden, du räddar alla varelser med upprätta tankar och du handskas med allt som du ställs inför med upprätta tankar – det är mäktig dygd. (Applåder)

Fråga: I Fa-upprätandeprocessen gjorde jag rätt så bra ifrån mig i början, men senare gjorde jag inte bra ifrån mig och mina upprätta tankar mattades av.

Mästaren: Gör då saker och ting bra. Ni lever i det vanliga mänskliga samhället så alla sorters konkreta lockelser i samhället väcker upp de fasthållanden som du inte har eliminerat i kultiveringen. När du inte kan handskas väl med dem så kommer det att dyka upp problem. Nu när du har insett det, gör då bara saker och ting väl igen.

Fråga: Under sanningsklargörandet frågar en del människor: ”Varför ska Dafa-lär­jungar stå ut med så mycket tortyr och vägra ge upp?” Det är inte lätt att svara på den här frågan på vanliga människors nivå. Hur kan vi bättre svara på den här frågan?

Mästaren: Du kan ställa en motfråga: ”Varför förändrade inte de kristna sin tro fastän de blev förföljda i över trehundra år?” Det är faktiskt inte så märkvärdigt att svara vanliga människor på den här frågan egentligen. Har det inte funnits många människor i den kinesiska historien som har föredragit döden framför att ge efter? I själva verket [kommer frågan upp] därför att moralen hos dagens människor inte längre duger och de förstår inte ens essensen av att vara människa. Det fanns många människor i det forntida Kina som hellre skulle dö än svika ett löfte, så varför är den här saken så svår för dagens människor att förstå? Det beror på att dagens människor har förvrängts. Ni kan ge dem några exempel för att förklara det ur olika vinklar. Det är okej att tala om det.

Fråga: Det finns en del kineser utomlands som i grunden förstår sanningen om förföljelsen i Kina och de har uttryckt sin sympati och sitt fördömande av ondskan, men de tror inte på Dafa eller på att Mästaren kan rädda människor, utan istället säger de till och med en del saker som är respektlösa mot Mästaren.

Mästaren: Så tala då inte med dem om hur Mästaren räddar människor. Ni kan bara låta det räcka med att prata om förföljelsen. Prata inte om saker på så höga nivåer. Om människor frågar om det och de kan förstå, då kan ni tala med dem om det, men prata inte på en hög nivå.

Människor kan inte förstå kultiverare och ni kan inte förklara saker klart och tydligt med några få ord, så resultatet kommer att bli tvärtemot vad som var avsett. Prata inte på en hög nivå. Om du i ett slag vill berätta för honom om alla de Fa-principer som du har förstått medan du har kultiverat så kommer du att skrämma honom. Du har kommit till det här stadiet av förståelse först efter så många års kultivering, och du vill att han ögonblickligen ska nå en lika hög nivå som din? Hur vore det möjligt? Till och med för dig, du kultiverade upp steg för steg, så du kan föreställa dig hur det är för honom, en vanlig människa som lyssnar till sanningen. Och dessutom, han är en som har blivit förgiftad. Så se verkligen till att du inte forcerar saker.

Fråga: Det finns en kurs för vuxna på vår Minghui-skola där kinesiska lärs ut till västerlänningar. Vi vill använda Zhuan Falun som lärobok för att undervisa i kinesiska, och vi är inte säkra på om det är lämpligt eftersom vi inte kan förklara [Fa för dem]. Tack, ärade Mästare.

Mästaren: Ni kan undervisa dem med hjälp av Falun Gong. I början kan ni använda Falun Gong. Jag har talat om hur man ska diskutera saker och ting. Ni kan diskutera dem utifrån er förståelse och säga att ”det är bara min förståelse”. Eller man kan säga att ”det är så mycket som jag förstår just nu, men den har många fler, högre inre innebörder och det jag säger är inte absolut”. Ni kan säga de sakerna och tala med eleverna.

Faktiskt studerar många människor den reviderade upplagan av Falun Gong och ni behöver inte förklara saker och ting. Personen kommer att förstå om ni bara läser det för honom, eftersom Fa är verksam. Om det finns enstaka fall där de inte förstår vissa ord i sig, och ni vill förklara dessa ord, så ska ni lägga till: ”Det är så det förstås baserat på grammatiken i det moderna språket, men det finns andra innebörder i Dafa.” Det kommer inte att bli några problem om ni förklarar det på det sättet. När det gäller inlärning av ordförrådet, förklara bara de kinesiska tecknen i sig [så borde det fungera].

Fråga: Hur kan vi få barn att delta på ett bättre sätt i klargörande av sanningen? De människor som kommer att få Fa i nästa skede, gör de det under eller efter Fa-upprät­andet av människovärlden?

Mästaren: De människor som kommer att få Fa i nästa skede börjar redan komma. Det är i själva verket något för nästa steg, när Fa rätar upp den mänskliga världen. Men nu kommer de redan, eftersom det är så nära, och när Dafa-lärjungar har en mycket god effekt när de klargör sanningen så kommer de framtida kultiverarna att komma. Barn kan klargöra sanningen utifrån omständigheterna. Man ska inte gå efter samma standard som för vuxna.

Fråga: En del lärjungar har insett att det också är viktigt att klargöra sanningen i ekonomikretsar, eftersom ondskan just nu …

Mästaren: Ja, jag tänkte på detta för länge sedan. Bland människorna i världen finns det många ledare för stora bolag, och jag kan berätta för er att de i sina tidigare liv hade en önskan om att tjäna pengar att använda för Dafa. De har nu gått vilse, och inte bara har de underlåtit att använda dem för Dafa, de använder dem för ondskan.

Den här gången kommer de gamla krafterna inte att låta de människorna komma och få Fa, och det beror på att de tänker: om ni hade för mycket pengar så skulle förföljelsen inte existera; om ni hade några extremt rika människor som stödde er bakom kulisserna, skulle då den där ondskan i Kina kunna fortsätta vara så ond? Den vill inte att det kinesiska folket ska få veta sanningen, och tänk om ni skapade några satelliter och skickade upp dem dit och sände in i Kina non-stop? De gamla krafternas blockering har verkligen förstört en del människor och en del människor har begått allvarliga synder.

Ni kan göra det du nämnde, gör det bara så gott ni kan. Ibland är det inte så lätt att nå fram till de människorna.

Fråga: När det finns oenigheter angående samordningen och yuanrong av hela kroppen så ska vi alltid leta efter våra egna problem först vad det än handlar om?

Mästaren: När det finns hetsig oenighet, tänk på huruvida ni har ett fasthållande eller inte. Om alla behöll upprätta tankar så skulle samordningen definitivt vara harmonisk och alla problem skulle snabbt lösas. När ni har en hetsig motsättning och ingen vill ge efter, så måste du komma ihåg att titta på dig själv. En del elever tror att dispyten är för Dafas skull trots allt, och de använder detta för att dölja sina fasthållanden. När ni gör saker för Dafa så kan er tävlingsmentalitet, önskan att skryta, att hålla fast vid era egna känslor, känsla av att ert rykte utmanas och andra fasthållanden vara inblandade.

Fråga: Behöver man nämna förföljelsen i Kina för dem som aldrig har hört talas om Falun Gong?

Mästaren: Naturligtvis ska ni det, därför att förr eller senare kommer de att få höra talas om det.

Fråga: Mästare, du har tidigare sagt att när vi samarbetar väl och gör saker och ting tillsammans så är vi starka. Är det rätt att säga att Dafa-lärjungar som helhet inte har manifesterat vår sammanhållande kraft?

Mästaren: Att hela Dafa-kroppen inte har manifesterat vår sammanhållande kraft? Det är inte riktigt, det är fel att säga det. Sanningen är att ingen kan skada Fa. Levande varelser, med undantag för mig själv, inget liv och ingen Gud känner till min Fa. Och med undantag för ett fåtal Gudar i början som såg formen av en extremt liten del av denna Fa så känner inget annat liv i hela detta kosmos verkligen till Dafas sanna manifestation. Den Falun som ni kan se är manifestationen på gong-sidan, men när det gäller den Falun som verkligen stabiliserar Fa så kan ingen varelse förutom jag själv se den – och den är gränslöst mäktig. (Applåder)

Den här Fa hittas i allting i det nya kosmos och allting genomträngs av Zhen-Shan-Ren. Beträffande hur väl Dafa-lärjungar samarbetar med varandra så är det en fråga om förståelse av Dafa och personlig kultivering. Fa är fullständig, det är någonting som ingen kan röra eller se och inget liv kan rubba den. Medan jag tar med mig Dafa och allt som var skapat av den, så avancerar jag snabbt och kraftfullt, avancerar framåt mot hela kosmos, mot det mest mikrokosmiska, mot de största Gudarna, och mot allting som finns, och avancerar kontinuerligt framåt mot den mest ytliga, den lägsta nivån och världen. Ingen kan stoppa det, det är en kraft som inte går att stoppa. (Applåder) Jag arbetar på allt i kosmos med en kolossal hastighet och kraft.

Fråga: Din lärjunge har syndat, men jag önskar gottgöra mitt misstag genom att göra gott. Får jag det?

Mästaren: Ja, det får du.

Fråga: Dafa-lärjungar i Guangzhou, Changchun, Beijing, Hubei, Tianjin, Australien, Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, staden Jilin, staden Zhanjiang i Guangdong, Lanzhou, elever i England, hela kroppen av Dafa-lärjungar i Toronto, hela kroppen av unga lärjungar i Minghui-skolan, Kansas, staden Pingxiang i Jiangxi, Shanghai, Kai’an, Dafa-lärjungar i Japan, lärjungar i New Hampshire, Dafa-lärjungar i staden Fengcheng i Liaoning, Guangxi, hela kroppen av Dafa-lärjungar i Skottland, Shihezi i Xinjiang, Nordamerikas Dafa-lärjungar, Dafa-lärjungar i Yichang, Dafa-lärjungar i Vancouver i Kanada, Weifang, Mudanjiang, Dafa-lärjungar från berget Emei, hela kroppen av Dafa-lärjungar i Hengyang, Shanxi, and Dafa-lärjungar i Ryssland sänder samtliga sina hälsningar till Mästaren.

Mästaren: Tack, allihop. (Applåder)

Fråga: I våra aktiviteter har vi den senaste tiden ofta intervjuat vanliga människor och olika politiska partier och grupper. Eftersom de visar stöd för Dafa så kommer detta att leda till att många människor tror att vi har politiska tendenser.

Mästaren: Det jag tror är att det inte är något problem oavsett vilket politiskt parti det är som stödjer oss, eftersom de först och främst är människor, de är varelser att rädda och ni behöver inte oroa er över vad människor med dåliga motiv kommer att säga. Det som Dafa siktar på är människors hjärtan, vi siktar inte på organisationer, och det går bra för alla att stödja Dafa. Vem som än spelar en positiv roll när det gäller Dafa så är det bra, det är att de väljer sin framtid. (Applåder) Vi har inte politiska mål och vi ser inte på organisationer som sådana. Vi ser bara på människors hjärtan.

Fråga: I processen med att ringa telefonsamtal [har vi upptäckt att] det i Kina finns ett litet antal erfarna utövare som tycks hysa en del rädslor för förföljelse, och de vill inte säga någonting eller också byter de ämne. Och det finns en erfaren utövare som kom till USA, som på grund av sina fasthållanden till anseende och vinning på sista tiden verkar ha slutat kultivera och ofta träffar vanliga människor på eget initiativ, och mycket sällan deltar han i Dafa-aktiviteter. Jag skulle vilja fråga Mästaren, kan dessa människor fortfarande kultivera?

Mästaren: Att kultiverar eller inte är upp till den personen själv, det är helt och hållet upp till den personen att bestämma själv. Om en person vill kultivera så kan han kultivera och om han inte vill kultivera så gör han inte det. Ni kan bara erbjuda honom ett gott råd. Jag har lärt ut denna Fa till honom, och jag kan rädda honom när han kultiverar, men huruvida han vill bli räddad eller inte, det är något som personen bestämmer själv. Jag skulle aldrig tvinga någon och Dafa-lärjungar skulle inte heller tvinga någon. Det jag gör härrör fullständigt från barmhärtighet och det är helt och hållet för alla varelsers bästa.

Från början ville jag inte tala så länge idag, men jag har i alla fall talat så länge som jag har. (Långvariga applåder) Det finns faktiskt mycket som jag inte behöver förklara i detalj. Dafa-lärjungar är alla ganska mogna nu och det är mycket ni förstår. Ibland när jag ser de artiklar som ni har skrivit så är jag verkligen full av beundran och jag känner mig stolt över er. Jag tycker att Dafa-lärjungarna sannerligen har mognat och att ni verkligen kan begripa den Fa som jag har lärt ut, verkligen begripa den på en djup nivå. Denna förståelse är baserad på Fas sanningar och kommer från upprätta tankar. I klargörandet av sanningen nu gör en massa Dafa-lärjungar verkligen ett storartat jobb och gör det gediget. De gör saker och ting i tysthet, med beslutsamma upprätta tankar och förnuft och de är inte rädda för svårigheter. Allting som tillhör Dafa-lärjungarnas framtid föds ur att ni gör de tre sakerna, särskilt klargörande av sanningen. När jag ser allting som ni gör så tänker jag: verkligen häpnadsväckande, ni har verkligen, verkligen mognat.

För närvarande så säger jag ingenting eller säger mycket lite av en anledning. Det är för att låta er verkligen gå era egna vägar när ni bekräftar Fa, för att på rätt sätt upplysas till allting som är ert och er mäktiga dygd. Faktum är att det viktigaste som jag har talat om idag är frågan om att rädda alla varelser. Jag har fokuserat på det här ämnet och jag vill att ni ska bli ännu klarare över det. Det finns många saker som ni vet hur ni ska hantera, och om jag skulle tala vidare alltför detaljerat så skulle jag ta ifrån er era möjligheter att skapa framtiden, era möjligheter att gå era egna vägar, så ofta vill jag inte tala mer och jag betraktar er bara i tysthet. Jag vet att ni verkligen har blivit mer och mer mogna.

Och detsamma gäller Dafa-lärjungarna i Kina. Mitt i förföljelsen har de blivit starkare och starkare, mer och mer förnuftiga och klartänkta – och den här punkten är den viktigaste, klartänkta – de vet hur de ska hantera saker och ting, och det är inte bara det att de vet hur de ska hantera saker och ting: beträffande många saker har de gjort ett storartat jobb. Lärjungar som gör genuin kultivering måste bekräfta Fa, och ett enormt antal lärjungar har gjort ett utmärkt arbete hela tiden. Rapporterna som kommer ut [från Kina] är de ganska dramatiska exemplen på förföljelse. Verkligheten är att det finns många som har gjort extremt bra ifrån sig, det är bara det att de inte säger någonting själva och de gör bara saker i tysthet. Det finns en massa utomordentliga saker. Många Dafa-lärjungar har gjort utomordentligt bra ifrån sig. Längre fram kommer alla att inse detta.

Så när jag ser dessa saker känner jag mig verkligen förnöjd (applåder), jag känner att mina Dafa-lärjungar inte har svikit mig. Tidigare när jag har talat sade jag att jag inte gjorde saker och ting förgäves. Men nu kan jag inte säga det på det sättet, därför att nu är det inte bara en fråga om att inte göra saker och ting förgäves: jag tycker att Dafa-lärjungarna verkligen har mognat mitt i härdningen, att de verkligen bekräftar Fa och att de verkligen vandrar den sista etappen på vägen mot gudomlighet. (Rungande applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska 040409. En del saker kontrollerade mot kinesiskan.