Hongyin

Li Hongzhi
Preliminär version, juni 2002


Lida med hjärta och sinne
Fullborda erhålla Buddha-frukt,
ta lidande som glädje.
Trötta ut kroppen räknas inte som lidande,
kultivera hjärtat är det svåraste.
Var prövning måste brytas igenom,
på vart ställe demoner.
Hundra lidanden falla ner på en gång,
se hur man överlever/se hur de överlever.
Utstå lidandet i världen,
ute ur världen är man Buddha.

17 december 1976


Vara människa
Berömmelsesökande människor ilska och hat hela livet,
vinningssökande människor känns inte vid släkt och vänner;
känslosökande människor söker själva bekymmer,
bittert strida skapa karma hela livet.
Söker ej berömmelse sorglös och nöjd,
lägger ej vikt vid vinning välvillig och rättfärdig person;
blir ej berörd av känslor klart hjärta få begär,
kultivera sig väl samla dygd hela livet.

13 juli 1986


Upplyst Människa
Vanliga människor vet ej om mig,
jag sitter i gåtfullhet;
i vinning och begär finns inte jag,
efter hundra år kvar endast jag.

2 februari 1987

Kommentar: Innan jag började sprida Fa skrev jag detta under min självkultivering.

Vem vågar släppa vanliga människans hjärta
Vanliga människor bara önskar vara gudomar,
bakom mysteriet finns hjärtats sorg;
kultivera hjärtat skär bort begär ge upp fasthållanden,
vilse i svårigheter hatar himlen.

9 augusti 1988


Önskan
Gränslös himmel och jord ser jag som litet,
vida himlavalvet skapat av vem?
Bortom himmel och jord ännu mer gränslös,
för en stor önskan sprida stora Dao.

1 januari 1990


Inget kvar
Leva utan strävan,
dö utan saknad;
bort alla dåliga tankar,
Buddha ej svårt kultivera.

20 oktober 1991


Falun Dafa
Gong-kultivering finns väg hjärtat är vägen
Dafa gränslös ta lidandet som båten

24 juli 1992


Smälta in i Fa
Buddha-ljus strålar överallt,
allt blir ljust och harmoniskt.
Tillsammans flitiga framsteg,
längre fram vägen ljus.

27 december 1992


Färdas med ortodoxa Fa-båten
Verklighet mystik kultivering
trans oklarhet insikt

17 januari 1993


Utan avsikt
Tre religioners kultivering talar om utan avsikt,
använda hjärtat olämpligt det blir med avsikt;
särskilt göra goda gärningar fortfarande är med avsikt,
fasthållandet släpps är verkligen utan avsikt.

17 januari 1993


Att studera Dafa
Medfödd grund är medfödd förutsättning,
upprätt insikt är källan till ädla människors visdom.
Zhen Shan Ren finns i hjärtat finns Dao,
kultiverar Falun Dafa kan nå fulländning.

18 februari 1993


Blir harmoniskt/Mot harmoni
I hjärtat hålla Zhen Shan Ren,
kultivera själv nytta för andra.
Dafa tas inte bort från hjärtat,
ett annat år säkert överträffar människor.

28 februari 1994


Söka ortodoxa skolan
Övernaturliga förmågor egentligen små skickligheter,
Dafa är fundamentet.

2 april 1994


Erhålla Fa
Genuint kultivera Dafa,
endast det här är stort.
Assimilera till Dafa,
ett annat år säkert lyckas.

7 juli 1994


Ödesförbindelse
Stora upplystas hjärtan ännu klarare,
erhållit Fa går i världen.
Länge länge många tusen år,
ödesförbindelse kommer Fa redan närvarande.

27 augusti 1994


Uppfyllande av önskan
Gemensam önskan komma till världen,
erhållit Fa redan innan.
En annan dag flyger till himlen,
sorglös Fa är oändlig.

27 augusti 1994


Stödja Fa
Från hjärtat rädda alla varelser,
stödja Mästaren gå i världen;
hjälpa mig rotera Falun,
Fa fullbordas himmel och jord går.

28 augusti 1994


Orsak verkan
Ej så att kultiveringsväg är svår,
liv efter livs karma hindrar;
beslutsamt hjärta eliminera karma kultivera Xinxing,
för evigt erhålla människokropp är Buddha.

15 september 1994


Kultivera i illusionen
Vanlig människa svårt veta kultiveringens svårighet,
kamp och tävlan tas som lycka;
kultivera tills inget fasthållande förbises,
det bittra går sötma kommer är verklig lycka.

15 september 1994


Verklig kultivering
Studera Fa erhålla Fa,
jämför studerandet jämför kultiverandet,
var sak speglas,
kunna göra detta är kultivering.

7 oktober 1994


Buddha-Fa Yuan Rong
Vitt sprida Dafa,
rädda människor ut ur de fem elementen;
med beslutsamt hjärta kultivera,
fulländning bortom Trefaldiga Världen.

15 oktober 1994


Återigen erbjuda räddning
Falun roterar ständigt räddar alla varelser,
Studera Fa erhålla Fa kultivera Xinxing;
Slut-Dharma-tiden hjulet åter roterar,
Människa med ödesförbindelse hjärtats Fa klar.

27 december 1994


Genuin kultivering
I hjärtat bibehålla Zhen Shan Ren,
Falun Dafa fullbordas;
ständigt kultivera Xinxing,
fulländning underbar oändlig.

27 december 1994


Assimilering fulländning
Kosmos oändligt,
ett gyllene sken.
Upplysta ner till världen,
himmel och jord åt samma håll,
universum ljust klart,
assimilerar Fa-ljus.
Fulländning flyga upp,
tillsammans återvända till paradiset.

31 december 1994


Dafa bryter illusionen
Länge länge alla ting passerar ögon som molnrök
förvillande för vanliga människors hjärtan,
oändlig oändlig himmel och jord varför leva
för svårt för alla varelsers visdom.

27 januari 1995


Ta ett språng ut ur Trefaldiga Världen
Inte bry sig om vanliga människors lidande och glädje
är kultiverare
inte hålla fast vid världslig vinst och förlust
är Arhat

maj 1995


Besök vid Xuan Kong1-templet
Hundra Zhang2 klippa templet hänger på mitten,
vitt sprida Dafa svårt få vilostund;
detta liv åter besöka forna klipptemplet,
en annan dag Fa upprätt sprids till tiotusen tempel.

11 juni 1995

1Xuan Kong betyder hängande i luften
2En Zhang är 3,3 meter


Besök vid Heng-berget
Berget Hengs molnhöljda toppar var finns Dao,
långa tiders forna tempel besökare kommer;
vanliga människor vet ej det underbara i mysteriet,
utnyttjar forna tempel tjänar svarta pengar.

11 juni 1995


Tydligt urskiljande
Buddha kommer går i världen,
vanliga människor i illusionen inte vakna;
onda människor förföljer till och med Buddha,
gott och ont urskiljs redan tydligt.

26 juli 1995


Besök vid Nanhua-templet
Buddha-porten ren plats svårt få lugn,
demoniska vägar heretiskt hjärta går i trasslig värld;
ju mer sevärdheter desto mer demoner,
människor av alla sorter försäljare ropa smällare smattra.

15 augusti 1995


Självkultivering
Dafa sprids vida omkring
hur många människor kan få
världsliga bestyr det ena efter det andra
hundra saker på gång dessemellan självkultivering
en annan dag molnrök dragit förbi
då förstås att sanna Dao redan erhållits

6 oktober 1995


Tyst iaktta
Tyst kultivera under paus tittar på gudar,
alla visat gudomliga förmågor i otaliga år;
människors hjärtan ändras mot det demoniska världen inte sig lik,
inga gudar rädda väntar på katastrofens slut.

16 oktober 1995


Stor
Himmelska valvet oändligt avlägset,
flytta tanken framför ögonen;
kosmos gränslöst stort,
Falun himmel och jord rotera.

9 november 1995


Herrar bemästrar himmel och jord
Himmel stor ovan himmel finns himmel
alla har sol måne lager på lager fullt med universa
jorden vid finns himmel finns jord
alla ting samexisterar många många överallt i kosmos

10 november 1995


Skillnad mellan människan och upplysta
Vad är människan? Känslor begär hela kroppen.
Vad är gud? Mänskligt hjärta ej finnes.
Vad är Buddha? Enorm Shan dygd finnes.
Vad är Dao? Lugn sann människa.

10 november 1995


Mellan människan och elaka troll
Rävar gula vesslor igelkottar ormar stöka till världen,
Svart rök och smutsig qi häxor hoppar runt;
ingen lärare ingen kultivering kallar sig stora mästare,
galen och vild tjugo år.

11 november 1995


Hög plats mycket kallt
Hängiven människovärldens saker,
tröttar ut hjärtat med himlens bekymmer.
Finns ord tala med vem?
Ännu kallare på hög plats.

11 november 1995


Stora upplysta
Utstå alla sorters lidanden,
två fötter trampar på tusen demoner;
Li Zhang1 himlen och jorden skakar,
i himlen står en gigantisk Buddha

12 november 1995

1Li Zhang: Handen upprätt framför bröstet


Arbeta och kultivera Buddha
Buddhismen spridit bud i tvåtusenfemhundra år,
berömmelse och vinning ges först upp lidande kultiveras sedan;
dagens munk får lön utdelad,
går till arbetet har även arbetskläder.

25 december 1995


Efter katastrofen
Extrema mikrokosmos extrema makrokosmos fördärvade saker jämnade med marken
makrokosmisk mikrokosmisk tio riktningar tittar på det himmelska valvet;
himlen ren kroppen klar kosmos upprätt,
katastrofen har dragit förbi universum lyser.

2 januari 1996


Illusion
Många många levande varelser universum fyllt,
Lager efter lager finns himmel finns jord.
Underbar vy oändligt vacker,
världsliga människan vilse vaknar inte upp.
Vilja se hur kan det vara lätt,
kultivera som att klättra uppför stege.
Bryta illusionen från hög plats,
magnifik syn underbar svår att återge.

3 januari 1996


Förändras till det demoniska
Himmelska förhållanden stor förändring,
världens människor inga goda tankar.
Människors hjärtan förlorar kontroll demonisk natur visas,
himmelska katastrofer mänskliga olyckor oro klagan.
Alla ser varandra som fiender,
allting svårt få så som man önskar.
Världens människor hur kan de veta orsaken,
Dao-kultiverare kan känna till gåtan.

4 januari 1996


I Dao
Ta lätt på i hjärtat ——————
med världen inte kämpa.
Titta men inte se ——————
inte förvirrad inte förbryllad.
Lyssna men inte höra ————
svårt bli störd i hjärtat.
Äta men inte smaka —————
munnen klipper av begär.
Göra men inte sträva —————
alltid vara i Dao.
Tyst men inte tänka —————
det mystiska kan ses.

4 januari 1996


Mäktig dygd
Dafa lämnar inte kroppen,
hjärtat behåller Zhen Shan Ren;
världens stora Arhat,
andar spöken mycket rädda.

6 januari 1996


Huvud-Buddha
Vem vet himlen jorden stor?
Vintergatan under foten.
Kosmos hur långt?
Roterande hjul i handen hålla.

6 januari 1996


Falun-världen
Vacker underbar till det yttersta svårt beskriva med ord,
ljus och färger i myriader bländar ögonen;
Buddhas paradis helig plats all lycka långt liv,
Falun-världen högt belägen.

23 januari 1996


Ödesförbindelse återvända till Zhengguo1
Sökt Mästaren många år,
en dag får se själv,
erhåller Fa kultiverar tillbaka,
fulländning följa Mästaren återvända.

23 januari 1996

1Zhengguo: Helig-fruktstatus


Besök vid bergstemplet Xiang Tang
Sol måne roterar skiftesvis,
kosmos är roterande hjul,
fingerberöring två hundra år,
gamla Xiang Tang inte kvar.

6 mars 1996


Uppför Tai-berget
Uppför höga trappor tusen Chis1 väg,
slingrande och brant svårt ta kliv;
vrider på huvudet se ut som kultivera ortodoxa Fa,
stanna halvvägs svårt bli räddad.
Hjärtat beslutsamt lyfter fötterna benen tiotusen Jin, 2
uthärda lidande gå framåt flitigt släppa fasthållanden;
Dafa-lärjungar tiotals miljoner,
Gong lyckas fulländning på hög plats.

15 april 1996

1En Chi är 33 cm
2En Jin är 0,5 kg


Fulländning Gong lyckas
Kultivera bort berömmelse vinning känslor,
Fulländning upp till det himmelska valvet,
barmhärtigt se på världen,
då vakna upp ur illusionen.

21 april 1996


Tai Ji
Sanne enastående människan Zhang San Feng,
Stora Dao oövervinnelig i himlen på jorden går,
senare generationer för berömmelse förstörde Quan1-metoden,
ändrade min Tai Ji förstörde mitt rykte.

1 juli 1996

1Quan: boxningsövning


Göra sitt bästa för att rädda
Innan faran katastrofen kommer Fa båten framförs,
miljarder svårigheter det ena efter det andra hindrar,
söndriga bitar kosmos bäres,
en dröm tiotusen år slutligen i hamn.

23 september 1996


Metamorfos
Yin Yang omvänt hängande,
världens människors hjärtan förändras,
spöken djur överallt,
människor långt ifrån Dao.

26 september 1996


Vitt rädda alla varelser
Ge upp vanliga människors hjärta
erhålla Fa är gud
ta ett språng ut ur Trefaldiga Världen
klättra upp till himlen med Buddha-kropp

16 oktober 1996


Hjärtat klart
Som Mästare sprida Fa rädda alla varelser,
fyra hav1 hämta skrifterna2 stiga ombord på Fa-båten,
i tio onda3 giftig värld sprida Dafa,
rotera Falun kosmos upprätt.

16 oktober 1996 i Atlanta

1Fyra hav betecknar världen runt
2kan även vara att söka på en andlig väg
3Se dikt längre fram


Ostörd i svårigheter
Ortodoxa Fa sprids,
svårigheter på svårigheter.
Tiotusen demoner hindra,
faror finns i faror.

22 december 1996


Slut-Dharma
Världens människor ingen bryr sig,
gud heller inte gud,
i människovärlden ingen Dao,
upprätta tankar var finnes.

22 december 1996


Släppa fasthållanden
Världens människor alla vilse,
håller fast vid berömmelse och vinning,
forntida människor Shan,
hjärtat lugnt all lycka och långt liv finns där.

25 december 1996


Med avsikt
Bygga tempel dyrka gudar verkligen upptagen,
vet inte att med avsikt blir det ingenting;
dum vilse önsketänkande om vägen till västra paradiset1,
blint famla gå i mörker fånga månen2.

28 mars 1997

1Buddhas paradis
2Fånga månen: försöka fånga månens spegelbild i vattenytan med en korg; från gammal kinesisk berättelse


Besök vid Yue Fei-templet
Högtidlig gripande historia gick som flytande vatten,
ädelmod lojalitet lämnades till världen;
sedan tusen år kvarlämnade templet platsen sorg i hjärtat,
endast lojalitet lyser för senare generationer.

11 september 1997 i Tang Yin


Besök av tidigare hemort
Höstregn strilar som tårar,
droppe för droppe hjärtat sörjer;
på hemorten inga gamla bekanta,
hemgården flera gånger förfallen.
Kommer går åttahundra höstar,
vem vet vem jag är;
böjer huvudet några rökelser,
rök flyger mot gamla bekanta,
vänder kroppen slutför önskan,
återkommer räddar alla återvända.

11 september 1997 i Yue Feis gamla hemort


Besök vid östra Qing-gravarna
Tre hundra år rinner som vatten,
gammalt palats förfallen grav ser bara höst;
vem vet idag återkommen till världen,
en annan dag Fa upprätt i evighet kvar.

26 oktober 1997
vid Kang Xis grav


Gott ont redan tydligt
Alla varelser ändrade demoniskt katastrofer ändlösa,
Dafa erbjuder räddning i kaotisk värld;
skiljer inte på upprätt heretisk förolämpar himlens Fa,
tio onda1 människor väntar på höstvinden.

15 november 1997

1se dikten Världens tio onda


Besök vid sol-måne-sjön
En sjö med klart vatten,
sjörök glöd reflekterar ljusstrålen,
kroppen finns i kaotiska världen,
svårt att själv njuta det vackra.

17 november 1997


Minnet av Chang An
Qin Chuans berg och vatten har förändrats
Chang An nere under jord.
Rik värld och himmelsk dynasti förbi,
ett ögonblick tusen vårar.
Var någonstans hitta Tai Zong,
Dafa räddar Tang-människor.

22 november 1997


Fridfullt hjärta
Ödesförbindelse redan knuten,
Fa kultiveras,
läsa mer boken,
fulländning allt närmare.

27 januari 1998


Vrida huvudet/Tillbakablick
Länge länge tiotusen års saker,
Har skapat människor i illusionen;
vem säger har stor visdom,
i känslor dansar himmel och jord.

19 februari 1998


Världens tio onda
Människor utan goda tankar ————————
alla ser varandra som fiender.
Förstör traditionen ————————————
kulturen förfaller.
Samma kön kaotiska begär ————————
hjärtat mörknar ändras demonsikt.
Intresse för spel intresse för droger ——————
följer hjärtats begär.
Den kaotiska sexuella frigörelsen ——————
leder till ondska.
Gangstergäng kaos i partiet ————————
politiker banditer samma familj.
Oberoende kaotiska folk —————————
tvärtemot himlen bedrar Dao.
Blind tro på vetenskap ——————————
mänsklighetens metamorfos .
Hyllar våld ———————————————
gillar att ta till våld.
Religion omvandlas till det heretiska —————
pengar och politik.

7 juli 1998


Besök vid Yanmen-porten
Sätter foten på Yanmen-porten,
rör sig lite i bröstet.
Tusenårig forntida väg finns,
innanför porten finns ingen gammal rök.
Yan Zhao1 piskade hästen och gick sin väg,
vind moln2 tusen år förflutit
Tittar nedåt från porten,
Dafa finns i Mittens Rike.

19 augusti 1998 i Yanmen guan

1känd general I Song-dynastin,
2kan syfta på historiska händelser


Assimilera
Skrifterna kultivera hjärtat,
Övningarna förädla kroppen;
en anan dag fulländning,
Zhen Shan Ren finns.

18 november 1992
Korrigerad augusti 1998


Nytt liv
Ortodoxa Fa sprids,
alla demoner hindrar,
räddar alla varelser,
föreställningar vänds,
fördärvade saker förintas,
klart ljus visar sig.

7 september 1998


Skratt
Jag skrattar———alla varelser vaknar
Jag skrattar———Dafa börjar spridas
Jag skrattar———båten lättar ankar
Jag skrattar———alla varelser har hopp

16 november 1998

 

 

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska 131108.