Fa-föreläsning vid Washington DC:s
internationella Fa-konferens

(21 juli 2001)

Hej alla! Alla har arbetat hårt!

Kultivering, nu har alla förmodligen känt på dess svårigheter. Svårt, därför kan man lyckas med kultivering. Tidigare under historiens gång fanns det många som sökte Dao, alla ville kultivera, ville nå Fulländning, ville gå bortom människors födelse och död i samsara, men det var svårt för dem alla. Om människan inte mitt i svår kultivering blir av med sina olika fasthållanden, skapade bland vanliga människor, då kan han absolut inte nå Fulländning, därför är det som Dafa-lärjungar i den nuvarande svårigheten har manifesterat och har kunnat uppnå, enastående. Det är kultiverares genuina manifestation. De flesta lärjungarna har kunnat träda fram i en sådan ond miljö för att bekräfta Fa, och gå mot Fulländning, det är verkligen enastående.

I historien, oavsett vilken kultiveringsmetod det var så var ingen så storslagen som den idag. I historien, oavsett vilken kultiveringsmetod det var, så kunde den inte genuint rädda människor i sådan stor skala. Dock, den historiska tidsperiod som vi befinner oss i är inte en enkel fråga om att Mästaren enbart räddar människor, ni befinner er i en period av Fa-upprätande i hela den universella himlakroppen. Alla gudar håller på att observera denna tidsperiod i världen. I många profetior i människovärlden har det sagts att då det mänskliga samhället går in i en specifik period, skulle till och med himmelska gudar för­nyas, och himlakroppar skulle rekonstrueras. De olika profetiorna genom historien och de olika berättelserna som sprids i världen, alla har de speglat den historiska tidsperiod som dagens människor befinner sig i. Nå, med andra ord, är ingenting av de olika företeelser som visar sig i det mänskliga samhället slumpmässiga. Som kultiverare, vad vi möter är just denna historiska tidsperiod. I Fa-upprätandet och i kultivering har ni i stort sett gått er väg upprätt.

Universums liv, i processen där de glider bort från Fa, känner de inte längre till Fas existens eller det sanna krav som Fa ställer på liven på olika nivåer. Det här leder till att inför dagens allvarliga händelse med Fa-upprätandet, kan många varelser inte placera sig rätt i förhållande till Fa och till Dafa-lärjungar och till mig. Faktiskt är dessa gamla krafter som kontrollerar alla liven och stör Fa-upprätandet det verkliga hindret för Fa-upprätandet. I universum är liven oräkneliga. Så många liv, tänk er alla, om varje liv visar upp sin fördärvade sida i Fa-upprätandet, då skulle så många liv begå enorma synder mot Fa, och skulle sållas bort. Skulle det inte betyda att inga av liven går att rädda? Och Fa-upprätandet vore förgäves? Därför sade jag tidigare att jag hade vänt på det och utnyttjat de gamla krafternas arrangemang. De onda krafterna som tränger igenom ända uppifrån och ner stör Fa-upprätandet på varje nivå utan undantag. På samma gång har det varit en koncentrerad uppvisning av alla livens beteende på olika nivåer efter dessas fördärvelse. Med andra ord, allt livs fördärvelse, alla dessa dåliga tillstånd som alla liv kan visa upp under perioden med Fa-upprätandet, har visats upp på ett koncentrerat sätt i hela det system som tillhör de gamla krafterna som stör Fa-upprätandet. För att deras arrangemang inte skulle behöva störas blev alla andra liv i lager efter lager arrangerade så att de inte får blanda sig i Fa-upprätandet. Då är det precis det jag ville ha, att inte låta dessa liv begå synd direkt mot Fa, därmed kan de räddas. De tror att de har arrangerat mycket skickligt, faktiskt faller allt mig precis i händerna. De som har blandat sig i det här systemet är just de som ska sållas bort i universum. De är de värsta och sämsta liven. De har också på ett koncentrerat sätt visat de sämsta förståelserna och handlingarna på olika nivåer. Allt som liven skulle kunna utföra vid den här tiden har de just precis visat upp i sin helhet i Fa-upprätandet. Därför, det som faktiskt ska rensas bort i Fa-upprätandet är just dessa dåliga företeelser i sig. Emellertid, liven bland de gamla krafterna, även om de har gjort saker som stört Fa-upprätandet och till och med gjort mycket dåliga gärningar, så har de getts nya chanser gång på gång, först när de är helt omöjliga att rädda beslutas det om deras fullständiga förintelse. De andra liven i olika lager, som inte har blandat sig i störandet av Fa-upprätandet, oavsett hur dåliga de hade blivit genom historien så har de inte blandat sig i Fa-upprätandet och inte orsakat förstörelse, så de kan bli räddade. De här liven tillhör det stora flertalet.

Från början visste jag att denna sak skulle störas av de gamla krafterna. Ytligt sett är det i oordning, faktiskt är det väl ordnat. Olika svårigheter och tester som våra elever har lidit i världen är också just arrangerade av de gamla krafterna. Och svårigheterna som eleverna har burit är inte enbart orsakade av elevernas egen personliga karma, än mindre är det mänskligheten själv som har skapat hinder för Dafa. Människan har inte den förmågan. En vanlig människa, han är mycket svag inför kultiverare. Dagens människor är faktiskt kontrollerade av svårigheter på olika nivåer, som har arrangerats systematiskt av de gamla krafterna, människorna har blivit kontrollerade av de gamla krafterna på olika nivåer, därför har de blivit väldigt starka och hårda, vågar göra så eller så mot kultiverare, vågar visa respektlöshet mot Dafa. Det finns emellertid en annan fråga som visar sig här. I det mänskliga samhället finns det många oskyldiga människor med undantag för de ondsinta skurkarna, de är lurade av den propaganda som täcker Himlen och Jorden och som skapat lögner och fabricerade anklagelser. Enligt universums Fa-principers måttstock, när en människa vars huvud har fått tankar som att Dafa inte är bra, kommer han att sållas bort när testet för Dafa och Dafa-lärjungarna är avslutat. Tänk er alla, en sådan människa, är han inte i fara? Det är på grund av att det han är emot är just denna Fa. För att kunna utnyttja den här historiska perioden och kunna skapa ett extremt ondskefullt läge i den här världens miljö, har de gamla krafterna använt alla slags metoder. De har stängt alla mediekanaler, både innanför och utanför Kina, som skulle kunna exponera sanningen. I förföljelsen mot Dafa-lärjungar har detta parti samlat erfarenheter från alla tidigare kampanjer samt alla ondsinta metoder genom historien eller från nutiden, inom eller utanför Kina. Samtidigt har de också utnyttjat alla dessa dåliga saker som har formats genom tusentals år inom det kinesiska intellektet, saker som list, bedrägeri, alla metoder som använts är ytterst farliga och onda. Därför blev många av världens människor lurade av lögner i början av förföljelsen. Som ortodoxa Fas kultiverare kan vi inte bara se på när dessa oskyldiga liv blir bedragna av lögner in i synden och förintas, eftersom så fort den här saken är avslutad kommer nästa steg i den mänskliga historien att påbörjas. Då kommer många degenererade liv att sållas bort. Hela universum, hur enormt det än är, är skapat av universums Fa, liv på varje nivå ska överensstämma med universums Fa-princip på den här nivån, ursprunget till den mest fundamentala materian är skapat av denna Fa. Ett liv är emot Fa som har skapat allt liv i universum. Vart kommer du att gå? Är det inte bortsållning? I den här perioden då Dafa-lärjungar har klargjort sanningen i bekräftandet av Dafa, så har ni verkligen räddat många människor i världen. Lärjungarna kan, under omständigheter där de själva är allvarligt förföljda, fortfarande klargöra sanningen och rädda alla varelser, är inte det stor barmhärtighet? Som Dafa-lärjungar, oavsett miljö bör ni visa barmhärtighet mot alla varelser. Att säga det ur ett annat perspektiv, det att Dafa-lärjungar fortfarande kan rädda alla varelser under omständigheter där de själva är förföljda, visar Dafa-lärjungarnas storhet ännu mer.

Det är ingen enkel sak att klargöra sanningen, det är inte enbart en fråga om att exponera ondskan. Vårt klargörande av sanningen är att rädda alla varelser. Samtidigt finns det faktorer såsom personlig höjning i er kultivering och eliminering av fasthållanden, och så vidare, och faktorer som att Dafa-lärjungar tar ansvar för Fa mitt i kultiveringen. Samtidigt finns det frågor som hur din egen värld ska berikas i ditt sista skede mot Fulländning med mera. Om du kommer att bli en stor fulländad Upplyst i framtiden, i din dimension, inom området för din egen värld, så ska det inte vara utan varelser. Då behöver du, i din kultiveringsprocess, manifestera din barmhärtighet i frågan om att rädda alla varelser och berika din värld. I Fa-upprätandet, när jag bryter sönder gamla krafter som stör Fa-upprätandet, arrangerar jag era saker samtidigt. Ytligt sett är allt mycket ondsint och rörigt, faktiskt är det i mycket god ordning. De gamla krafterna hade arrangerat det mycket ordnat, och jag har också gjort det mycket ordnat. Oavsett ur vilket perspektiv man än talar så finns det ett slutgiltigt sätt att lösa de här problemen. I den här perioden, att vi alla utnyttjar den här chansen väl och verkligen manifesterar en kultiverares enastående och storartade mäktiga dygd, det är också en chans som är svår att få. I och med att de gamla onda krafterna inte kan låta bli att ge oss chansen att eliminera dem, då ska den utnyttjas väl. Det har aldrig hänt tidigare, det kan räknas som något som är svårt att få.

När en kultiverare talar om att släppa liv och död i en miljö utan några onda fält, såsom att du talar om att släppa liv och död i ett upprätt fält som det idag, det är väldigt lätt att säga, eftersom det inte finns några påtryckningar. Om det är i en ond miljö, en miljö full med onda faktorer, om du går och bekräftar Fa, och vågar träda fram och exponera ondskan, då är det en annan sak. Så en sådan miljö, trots att den är mycket ond, tänk er alla, är den inte något som är svårt att få? Det är verkligen svårt att få. När den här perioden har passerat kommer en sådan chans inte att finnas. Som Dafa-lärjungar, endast ni kan möta en sådan chans, en sådan sak har inte hänt i vanlig kultivering eller i individuell kultivering förr i tiden. Givetvis, i historien, mötte sådana som Jesus och Sakyamuni också enorma svårigheter. Svårigheterna som mötte dem vid den tiden var också mycket onda. Men aldrig tidigare har någon utnyttjat dagens moderna medier för att skapa sådan ondska i så stor skala i hela världen, den täckte Himlen och Jorden. Ondskan var så enorm att det verkade som om himlen hade fallit ner när det började den 20:e juli 1999. Utanför Kina fanns det inte så många människor, förutom Dafa-lärjungarna, som kände till Falun Gong. Alla länders regeringar och medier lyssnade till falsk propaganda från medier i Fastlandskina. Eftersom människorna lyssnade till Kinas fabricerade propaganda fick de ett dåligt intryck av oss. Varför känner alla att miljön är lätt idag? Därför att ni, när ni klargör sanningen för världens människor, medier och alla länders regeringar, har klargjort sanningen om att vi förföljs. Er godhet och barmhärtighet i vanliga människors samhälle, samt Dafa-lärjungars upprätta företeelser, har fått bekräftelse från världens människor, har fått bekräftelse från gudar, och därför råder en sådan miljö som den idag. Enastående, verkligen enastående. Ni har stått emot den väldiga regering som är manipulerad av de mest lumpna, mest ondsinta skurkarna och hela landets propagandamaskins smutskastning och propaganda. Varje Dafa-lärjunge som har kunnat hänga med i Dafas process, ni har alla gjort det ni bör göra. Dessa som stannat hemma och fortfarande inte kommit ut men ändå själva betraktar det som kultivering, vid den jämförelsen, hur kan det räknas som kultivering? Givetvis, det mänskliga hjärtat, i vanliga människors samhälle har det olika manifestationer. När en människa har studerat Dafa och ändå har gått vilse beror det just på fasthållanden som inte kan släppas. Dock kommer dessa fasthållanden säkerligen att bli kontrollerade och utnyttjade av onda liv. De onda liven letar specifikt efter dina tankar som du håller fast vid, och förstärker dem, för att uppnå syftet att [du] ska kontrolleras av dem. Efter att ha blivit utnyttjad av demonen har [du] fått onda insikter och tycker fortfarande att [du] har rätt, och till och med citerar delar av Fa för att hitta anledningar att ursäkta [dig] själv.

Sett från hela den nuvarande situationen med Fa-upprätandet är förändringen av hela universums himmelska kropp mycket stor. Det kolossala nya universums himmelska kropp är ojämförligt ofantlig, och vacker som aldrig tidigare, Fa-upprätandet håller på att genomföras i det sista av det sista skedet. Den himlakroppens system är makalöst enormt, så enormt att det inte går att föreställa sig eller beskriva, och till och med ett så stort system är konstruerat av tiotals miljoner sådana enorma system. Så är det, denna konstruktion kan jag inte längre beskriva med vanliga människors språk, det har nått ett stadium som inte går att beskriva. Det är så. Men ni ska inte se ner på er själva, kanske är det som väntar på er vid den framtida Fulländningen ett mycket storartat rike. (Applåd)

Var och en av er Dafa-lärjungar, att klargöra sanningen är en sådan sak som måste göras. Det talar jag om än en gång för alla. Det är fel av alla dem som har urskuldat sig och inte trätt fram. På tal om hur länge till den här svårigheten ska vara, jag tycker inte att ni ska fundera så mycket på dessa saker; om ni själva kan fullända er eller inte, det ska ni inte heller tänka på. Eftersom vilket som helst hjärta kan bli ett fasthållande så är det möjligt att det kan utnyttjas av ondskan. Så fort din tanke kommer ut skulle ondskan troligtvis omvandla en illusion för dig, då skulle det skapas något slags störning. Var rädd om tiden nu, den här tiden är till för alla lärjungar. I er kultivering i Fa-upprätandet, samtidigt som ni själva går mot Fulländning ska ni rädda alla varelser, ni håller på att skapa allt för framtiden. Allt som Dafa-lärjungar gör idag är mycket viktigt. Det är möjligt att vägen som har gåtts upprätt kommer att lämnas som referens för framtida liv, samtidigt har det i det mänskliga samhället också lagts en grund för den framtida mänsklighetens levnadssätt. Alla vet att det som visas på Pure Insight.net är den framtida mänsklighetens nya synsätt, och representerar den nya mänsklighetens framtida tankar och upprätta åsikter. Det tillstånd som Dafa-lärjungar visar upp i Fa-upprätande­perioden, barmhärtighet, godhet, renhet och upprätthet och stor uthållighet, påverkar framtidens samhälle. Dafa-lärjungar, förutom er kultiveringsprocess under den här pe­rioden kommer också i framtiden framtida människor att få Fa, den här saken är uppdelad på två steg. I början hade de gamla onda krafterna arrangerat totalt tjugo år, uppdelat på perioden med Fas upprätande och perioden med att Fa rätar upp människovärlden. De första tio åren är att Mästaren rätar upp Fa samt att Dafa-lärjungar kultiverar under Fa-upprätandeperio­den; under de senare tio åren kommer framtidens människor att få Fa, sedan kommer inträdet in i den nya tidsåldern, och vid den tiden kommer den nya framtiden att börja. Men, jag talar om det eftersom alla de här omständigheterna har blivit ändrade, dock är inte mycket ändrat. Ni ska inte vara upprymda för det, särskilt för dem som inte har gjort bra ifrån sig bör ni veta att det är ont om tid, ingenting annat ska ni tänka på. I allt vi gör ska vi vara ansvariga för framtiden, samtidigt har framtidens människor verkligen blivit räddade av vårt klargörande av sanningen. Särskilt människorna utanför Kina, den förståelse och det stöd för Dafa som visar sig har lagt en mycket bra grund för att de ska få Fa och träda in i framtidens mänskliga samhälle.

Människor kommer inte till människovärlden för ingenting, eftersom det i det förflutna, på Jorden, i den här miljön, inte fanns sådana människor som idag. Alla vet att jag ofta har talat om utomjordingar. Varför talar jag om utomjordingar? För att de var de riktiga människorna i den här jordiska miljön tidigare, de var värdar här i olika historiska perioder och till och med ännu mer avlägset i historien. Oavsett hur många gånger Jorden har bytts ut, beträffande varje periods liv på Jorden så var människornas utformning olika, utseende olika, skillnaderna var stora, men de var alla värdar här. Nå, varför har våra människors utseende under den här perioden blivit så här? Därför att, som alla vet, universums Fa skulle spridas här. I den avlägsna historien har hela grunden lagts för Dafas vida spridning senare. Det skulle inte vara tillåtet att skapa saker såsom djur här som skulle lyssna till Fa, det skulle vara en förolämpning mot Dafa, och därför skapade gudarna dagens människor till sina egna avbilder. I västerländska religioner vet människorna att Jehova skapade människor till sin egen avbild; människorna i öst vet att Nüwa skapade människor till sin avbild; det fanns andra gudar som skapade andra människor. I det förflutna, om liven i den här jordiska miljön skulle skapas till guds avbild skulle det vara detsamma som en förolämpning mot gudar, det skulle vara den största respektlöshet mot gudar, och därför var det inte tillåtet att skapa människor på den här platsen till guds avbild. Trots att dagens människor är skapade till guds avbild vägrar gudar att betrakta människor som samma typ av varelser som de, eftersom människors levnadssätt är absolut olikt gudarnas. Enbart på människornas yta liknar utseendet gudarnas. Det finns andra aspekter förutom dessa. Genom historien, varför var det så stor skillnad på kulturen och civilisationen i området Kina och i andra områden? Länder, oavsett region, hade alla ett nationsbegrepp, nationella ledare, och oavsett region hade de ett kungabegrepp, men just genom den kinesiska historien hade den inte något nationsbegrepp, utan det visade sig som dynastier. Dessutom var de kinesiska kejsarna genom historien mycket olika andra länders kungar. I verkligheten var det att lägga dessa kulturella grunder, och samtidigt kontinuerligt knyta ödesförbindelser med universums alla varelser. I varje historisk period fanns det varelser från olika himmelriken som kom till Mittens rike för att knyta ödesförbindelser, de representerade sina universumssystem. Dafa-elever kommer alla från olika universumssystem. När [ni] reinkarnerades på olika nivåer, var det livsprocesser på olika nivåer. I grunden kommer [ni] ursprungligen från avlägsna himlakroppar. Som alla vet, ”en dynastis kejsare, denna dynastis underordnade”, det är något människor säger. Det är inte bara så, en dynastis kejsare, denna dynastis underordnade, en dynastis himmelska människor, denna dynastis folk och denna dynastis kultur och denna dynastis klädmode. Förr när det var dynastiskifte ändrades genast kulturen, skillnader i klädmodet var också mycket stor, allt var vad liven på olika nivåer själva hade tagit med sig. Det är därför kulturen i Kina, eller maten, boendet, klädseln, levnadssättet … kulturens alla delar, har varit mycket olika i olika regioner. Det var orsakat av ansamlingen av många, många kulturer som olika systems liv har bringat till mänskligheten. Därmed, om det skulle fortsätta så en längre tid skulle så här många människor inte få plats i Mittens rike. Därför, efter att ha knutit ödesförbindelser reinkarnerades människor i nästa liv i andra regioner.

Jag har sagt det förut, jag har sagt att länderna, vilka det än är i världen, inte existerar av en slump i den här världen, det finns mening och syfte med deras existens. Faktiskt väntar alla människor på Fa. Många elever har djupa upplevelser, såsom när en del människor efter att de har sett Fa säger: ”Jag har letat efter det i hela mitt liv” eller ”Det är det jag har sökt efter.” Varför kan inte andra varelser genast komma in och få Fa i det här skedet? Det är för att den här aspekten hos dem är undertryckt. Att de inte kan komma in nu beror på att så fort de kommer in kommer deras egen karma och olika invecklade faktorer som de har orsakat i samhället, saker och ting på den negativa sidan, också att följa med upp, och då skulle det öka på svårigheten i det första steget – Fa-upprätandet, därför kan de inte tillåtas komma upp nu. Men, Fa-upprätandet och klargörande av sanningen, det måste göras av er. Under processen av att göra detta, oavsett om de har gjort övningarna eller studerat Fa, även om [de] inte har gått djupt, så har grunden till att de får Fa i framtiden redan bestämts, därför måste ni göra det. Så jag säger er att många situationer inte är utan anledning. Saker i världen, vad det än är så kommer det för denna Dafa, formas för Dafa, och skapas för Dafa. Många Fa-principer som jag talar om för er, många sanna hemligheter som jag talar om för er, de kändes inte ens till av gudar. När de hör det kommer de plötsligt till insikt, deras nivå begränsar deras förståelse av ännu högre nivåer och av en ännu mer avlägsen historisk period, så högt [han] kultiverar, så högt upplyses [han] till principer, så högt upplyses [han] till universums sanning. Vi kan i världen av idag inte underlåta att ta ansvar för alla andra varelser, vi kan inte underlåta att ta ansvar för alla andra varelser så att de får Fa i framtiden, vi kan inte underlåta att lägga grunden för alla andra varelser så att de ska kunna få Fa i framtiden, eftersom det är mycket möjligt att de är liv från era egna system. För att kunna sprida Fa i den kinesiska regionen, men inte tillåta vanliga människor att gå och lyssna till Fa, har kungar från många, många världar och liv från mycket höga nivåer samlats och reinkarnerats i Mittens rike, och bland dem finns det många som jag hela tiden har tagit hand om genom historien. Givetvis, vare sig omhändertagen eller inte omhändertagen, så är det samma bemötande när [ni] har fått Fa idag. Så människor där bör ännu mer räddas. I den onda propagandan som täckte Himlen och Jorden, är det som de här människorna redan har visat i sitt beteende inte bara vanliga synder, för en del har det redan fastslagits att de ska elimineras. Varifrån dessa än kommer, vilken ödesförbindelse han än har, eller hur hög hans nivå än är, är det inte synd på det här livet? [Men] det finns inga andra lösningar, det är inte att Mästaren inte är barmhärtig, eftersom liv på olika nivåer måste ompositionera sig i Fa-upprätandet. Det är inte en fråga om att vara barmhärtig eller ej, inte heller om att rädda människan eller ej. Ett liv kommer att placeras där hans xinxing är, det är en måttstock, det är Fas principer, som har lagts som grund för framtiden, det är något som inte får brytas sönder, något som inte lättvindigt får förstöras.

I vårt klargörande av sanningen är allt som Dafa-lärjungar har gjort utanför Kina, allt som manifesterats, lika enastående, det är också storartade magnifika handlingar. Vad gäller kultiveringsnivå och att gå mot Fulländning så finns inte någon som helst skillnad mellan er och eleverna i Kina, det är just arrangerat att du ska få Fa här, det är just arrangerat att du ska kultivera här. Många lärjungar har mycket höga utbildningar. Majoriteten av lärjungarna utanför Kina har höga utbildningar. Varför är det så? Det är för att vid den här avgörande tidpunkten helt och hållet låta dig använda det som du är bra på, som du har lärt dig hos vanliga människor, använda kunnande bland vanliga människor, vilket Dafa har skapat tidigare för världens människor för att bekräfta Dafa. I praktiken har alla gjort det mycket bra. Jag har sett artiklarna på webbsidan Clearwisdom och Dafa-lärjungars artiklar på webbsidan Xinshen och i andra medier. En del av era artiklar är mästerverk, med förnuft och resonemang, klartänkthet och mycket stark logik, vilka verkligen har haft verkan att skaka om ondskan, och dessutom är nivån hög. Mätt med nuvarande standard bedömer jag dessa lögnspridande massmedier i Kina som odugliga. En elev sade: ”Det finns inga fler [dugliga] människor i det kungliga hovet.” Jag ser att det är så. Vem skulle slita ut sig för ondsint lögnskapande och skurkaktig smutskastning? Som Dafa-lärjungar håller ni på att fullständigt manifestera det ni själva bör göra, det är ert ansvar, det är vad Dafa-lärjungar bör göra i Fa-upprätandeperioden, och dessutom har ni gjort det mycket bra. Eleverna i Kina håller på att förklara sanningen för alla varelser under plågsamma omständigheter där de utstår svårigheten och uthärdar förföljelsen, har manifesterat stora Upplystas storslagna handlingar innan de föds. Ibland när jag läser webbsidan Pure Insight, känner jag att de nya liven och den nya mänskligheten har börjat från och med nu, er förståelse kan redan träda in i den nya historiska periodens mest upprätta livs förståelse. Dafa-lärjungar håller på att lägga grundstenen till framtiden för mänskligheten.

I förföljelsen av Dafa-lärjungar finns det en mycket ond faktor och det är de gamla krafterna. De tål inte i sina hjärtan att en del elever ska fulländas som Fa-upprätande Dafa-lärjungar; de tycker att inte ens de själva kan bli Fa-upprätande lärjungar, att de här eleverna har fått det för lätt, och därför manipulerar de ondskan samt utnyttjar onda människor till att slå eleverna, de ger sig inte förrän eleven säger: ”Jag ger upp utövandet.” Är det inte ondskefullt? Som en gud, får han vara sådan? Universum håller på att rätas upp av Fa, antalet liv som sållas bort på alla nivåer är mycket stort. Antalet av oss som fulländar sig, jag ser att det är långt ifrån tillräckligt. I början hade jag tänkt minst femtio miljoner, jag har aldrig talat om det för er. (Applåder) Nu räcker det inte till det, men antalet är redan mycket stort. Det spelar ingen roll, som kultiverare, oavsett vad vi hör ska ni inte utveckla upprymdhet, och kanske det Mästaren säger i sig är ett test för er. Släpp alla fasthållanden, tänk inte på någonting, gör endast det Dafa-lärjungar bör göra, allt kommer att finnas däri. Bry er inte om hur ond ondskan är, de har nu använt alla trick de kan, det som återstår är bara att fortsätta trappa upp det de redan har stämplat och skapa lögner i massmedia. Med sina sjuka sinnen håller de på att tvinga de här eleverna att skriva några så kallade ångerbrev eller några så kallade påskrifter. De vet mycket klart att det är falskt och kan inte ändra på människornas hjärtan, varför gör de ändå så? Varför måste de tvinga dig att skriva på? Varför måste du säga ”jag ger upp utövandet” innan de släpper dig? En säger här ”jag fortsätter utöva” så faller domen, en säger där ”jag ger upp utövandet” så släpper de människan, är inte skillnaden här alldeles för stor? Är det normalt? Nej, det är inte normalt. Är det inte uppenbart? Det är just för att låta dig falla ner, just låta dig säga dessa ord. När det är sagt, även om det inte är från ditt hjärta så är det ändå en smutsfläck, som en Fa-upprätande lärjunge är det skamligt. Dessutom, ifall [du] har gjort saker som skadar Dafa, om du inte verkligen lyckas rätta till allt i Fa-upprätandet senare, och gottgöra förlusterna som du har tillfogat Dafa, då är det verkligen allvarligt. Kan eller inte kan avgörs av en tanke. Om du kan eller inte kan träda fram och bekräfta Fa, det är inte ett test som kan klaras genom att vara med många människor och ett stort kraftfält. En del människor tänker att jag väntar på Himmelska fridens torg, om många andra träder ut så kommer jag också ut; när han ser att inga kommer ut vänder han tillbaka efter att ha gått ett varv. När många kommer ut tar den här kraften med dig ut, du har inte kommit ut utifrån ditt eget hjärta efter att ha släppt liv och död. Kultivering är ens ensak, inte en gruppaktivitet, varje människas höjning måste vara grundlig och verklig. Givetvis måste inte alla våra elever utanför Kina gå till Himmelska fridens torg. Om alla ni går dit finns det inga kvar som kan göra Fa-upprätandet utanför Kina, allt är ju arrangerat i historien.

Ni är en kropp, liksom Mästarens gong. Givetvis är ni och gong inte samma sak, jag ska ge er ett exempel. Det är precis som min gong, som på samma gång håller på att göra olika saker. En del håller på att storma fram med enorm kraft mot mikrokosmos, mot det ännu högre och ännu mer vidsträckta i det kolossala universumet, kraften är så gigantisk, hastigheten är så snabb, överskridande all tid håller de på att räta upp det kolossala himlavalvet; en del håller på att eliminera olika nivåers livs syndkarma efter denna stormning, balansera livens alla förhållanden kors och tvärs på olika nivåer; en del assimilerar liven; en del ompositionerar liven och gör olika saker till och med i livens yttersta mikrokosmos – på alla nivåer görs olika saker, en del verkar i lägre dimensioner, en del skyddar elever, en del rensar bort ondskan, alla olika sorters gong gör saker på det här sättet. Det är för att illustrera att allt inom en kropp inte behöver göra samma sak. Men oavsett vilken sak du gör ska du duga till att bli kallad Dafa-lärjunge.

Det var allt jag ville säga idag, det är också viktigt att ni delar med er av erfarenheter och förståelser. Oavsett omständigheter, oavsett perioder, oavsett hur upptagna ni än är med era arbeten, ska ni inte missa Fa-studerandet, det är den mest fundamentala försäkringen för er höjning och Fulländning. Det går inte att göra Dafa-arbete utan att studera Fa, då är det en vanlig människa som gör Dafa-arbete, det måste vara Dafas lärjunge som gör Dafa-arbete, för er är kravet sådant. Om en vanlig människa vill hjälpa till med Dafas saker är det givetvis bra, men här syftar jag på Dafa-lärjungar, för er måste det vara en Dafa-lärjunge som gör Dafa-arbete, ty er Fulländning är viktig, er Fulländning är det primära för er nu. Givetvis, i er Fulländning ingår också att ni tar ansvar för Dafa och räddar alla varelser. Jag talar om för er, ni säger alla att Mästaren håller på att rädda alla varelser, när ni alla har nått Fulländning och tittar tillbaka kan ni se att ni har räddat varelser vid den tiden. I klargörandet av sanningen håller ni just på att rädda alla varelser.

Det var allt jag ville säga, nu fortsätter er konferens.

Li Hongzhi, 21 juli 2001