Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i Washington DC 2004

Li Hongzhi
24 juli 2004

God morgon! (Publiken svarar: God morgon Mästare!)

Tiden flyger iväg, och på ett ögonblick har ännu ett år gått. Under den tid som gått sedan jag deltog vid Washingtons Fa-konferens förra året har Dafa-lärjungar förändrats en hel del, och det har även det övergripande tillståndet för Fa-upprätandet gjort. Och Dafa-lärjungar har verkligen gjort bra ifrån sig med de saker som Dafa-lärjungar ska göra när de bekräftar Fa. När ni ser förhållandena i stort så kanske ni tydligare och tydligare kan se en ljus framtid. (Applåder)

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer förföljelsen och den här kultiveringsformen som Dafa-lärjungar har, att gå mot sitt slut. (Applåder) Denna kultiveringsform som är den första i sitt slag och där Dafa-lärjungar är en del av Fa-upprätandet medan kosmos genomgår Fa-upprätande, tillsammans med den mäktiga dygd som uppvisats av Dafa-lärjungarna, och de magnifika bragderna som förundrar hela kosmos, de kommer alla till ett slut mycket snart. (Applåder)

Så när man ser på den nuvarande situationen, eftersom ni har rensat bort ondskan med upprätta tankar och upprätta handlingar medan ni bekräftat Fa, så är antalet onda liv vid denna tidpunkt mycket litet och de försöker bara gömma sig. Men, för att kunna upprätthålla ondskans så kallade testande miljö, de mörka hantlangarna i den Trefaldiga världen, arrangerade av de gamla krafterna i det förgångna, liksom en del gudar som spelar negativa roller – det är de som direkt gör dessa dåliga saker. Med andra ord har de faktorer som kvarlämnades av de gamla krafternas system fortfarande negativa effekter. Då kommer de liven inte att kunna betala för den störning som de har orsakat Fa-upprätandet eller det finger de haft med i skadandet av Fa-upprätandet, och därför kommer de alla att bli bortsållade under Fa-upprätandet, det är säkert. Så de tillhör de dåliga liv som ni rensar bort när ni sänder upprätta tankar. Det finns faktiskt inte många av dessa liv kvar. Vid den här tidpunkten finns bara omkring fem procent kvar av de ursprungliga mörka hantlangarna, och mycket få av de gudar som har spelat en negativ roll i Fa-upprätandet finns fortfarande kvar. Men de spelar fortfarande en ondskefull roll inom de mekanismer som arrangerades i det förgångna av de gamla krafterna. Så i bekräftandet av Fa, vilken situation det än är så ska ingen av er sänka garden, och när det gäller det som en Dafa-lärjunge ska göra så ska ni fortsätta att göra ert bästa. Speciellt när det går mot slutet så finns det för en del elever verkligen inte mycket tid kvar, och det gäller dubbelt upp för dem som inte har gjort bra ifrån sig – ni borde ta vara på tiden och göra bra ifrån er.

Varje gång jag talar om tillståndet för Fa-upprätandet så måste jag alltid tillägga detta: det är så här Dafa-lärjungar kultiverar, och ingen ska gå till ytterligheter. Fortsätt med det ni normalt skulle göra. Vad ni än skulle göra så ska ni fortfarande ta itu med det som vanligt. Det beror på att varenda en av era tankar och infall, och varenda handling, påverkar stora saker. Det spelar ingen roll vilka stora saker som händer, låtsas som ingenting och fortsätt bara som vanligt, och gör det som en Dafa-lärjunge ska göra. Det är den väg ni tar idag, och detta är den mäktiga dygd som ni lämnar kvar. Den väg som ni Dafa-lärjungar tar, det är så som ni måste kultivera, vilket är bestämt av vårt kultiveringssätt, och den kan absolut inte förändras med förändringarna i den vanliga världen.

När man ser på de saker ni som Dafa-lärjungar har gjort i kultiveringen och i bekräftandet av Fa, så har ni fortfarande många tillkortakommanden, och ni borde överge alla de saker som ni håller fast vid. När jag tar upp fasthållanden så kommer ni inte att förstå det på ett extremt sätt så som ni skulle ha gjort förut. Den väg ni tar och det sätt ni kultiverar på är inte fasthållanden. Era egna föreställningar och de förvrängda tankarna som ni fortfarande håller fast vid bland människor medan ni bekräftar Fa, det är dem ni ska överge. När det gäller er kultiveringsväg som är här i det vanliga samhället – det faktum att ni arbetar och lever ett normalt liv bland massorna medan ni kultiverar – det är inte något som jag någonsin har sagt till er att överge, för det är något som är bestämt av er kultiveringsväg.

Under de gångna årens förföljelse har ni uppvisat Dafa-lärjungars mäktiga dygd, men längs vägen har många, många tillkortakommanden kommit i dagen. Men i processen att bekräfta Fa har de allra flesta Dafa-lärjungarna tagit bort dessa tillkortakommanden under kultiveringen och bekräftandet av Fa, och det är anmärkningsvärt. Vanliga människor kan inte släppa mänskliga saker. Men ni vet, kultivering är annorlunda jämfört med att vara vanlig. Den vanliga människan lever endast för att sträva efter saker som vanliga människor vill ha. Dafa-lärjungar håller inte fast vid de sakerna. Ni har klara kultiveringsmål och ni vet vad ni gör. Medan ni bekräftar Fa verkar många av de saker som ni gör identiska med det som vanliga människor gör, och det är därför som en del människor säger att det verkar som om vi blir politiska, eller att vi organiserar någon slags folkrörelse. Ja, det är så människor är. Under den här tidsperioden kommer det definitivt inte att vara att miljontals gudar gör gudomliga saker i den mänskliga världen, och Dafa-lärjungar kommer definitivt inte att använda sina gudomliga sidor för att göra storskaliga gudomliga saker, med gudomliga medel i full blom, inför folkmassorna i den vanliga världen. Dafa-lärjungar använder sig av vanliga människors medel för att bekräfta Fa. De har inte blandat sig i vanliga människors ”politik”. Det är inget fel med att använda en del av de vanliga människornas former som är användbara för att bekräfta Fa.

Efter att ha tagit sig till denna punkt idag så borde Dafa-lärjungar vara än mer klartänkta nu. Dafa-lärjungar är inte politiker bland vanliga människor – ni har många av de vanliga människornas förmågor, men ni försöker inte vinna någonting bland vanliga människor. En Dafa-lärjunges kultivering har syftet att nå Fulländning under bekräftandet av Fa. Men som Dafa-lärjungar räddar ni också alla varelser för att få ännu fler liv räddade under Fa-upprätandet.

Tidigare sade jag ofta att inga av människorna i dagens mänskliga samhälle har en enkel [bakgrund]. Under historiens gång skapade gudar från olika perioder de olika periodernas människor, och olika rasers utseende är egentligen avbilder av olika gudar. Det de skapade var mänsklighetens kroppsbyggnad i den Trefaldiga världen, vilket är känt som ”det mänskliga skalet på den ytliga nivån”. När vi kom fram till idag, och särskilt när jag offentliggjorde Fa, kom ett stort antal gudar ner och inkarnerade som människor. Det som finns i många vanliga människors kroppar är inte längre de själar (yuanshen) från den tiden när gudar skapade människan, eftersom människans själ på den tiden skapades av materia inom den Trefaldiga världen, medan många människors själar nu kom från höga nivåer. Och varför kom de? Som jag har berättat för er förut så är faktiskt ingenting i den här världen slumpmässigt. Alla varelser och alla ting kom för Dafa, formades för Dafa och skapades för Dafa, och detta inkluderar alla människor. Allt det som har skett i den Trefaldiga världens historia skapades för Dafa. Vare sig det var alla de gudar som i historien kom ner för att rädda människor, alla de hjältefigurer som dök upp i varje nation, eller alla de olika kulturer som uppkom i historien, så kom alla till för Dafas slutliga manifestation hos mänskligheten idag. Och för det ändamålet etablerades bland människor kulturen med vilken man skulle förstå Dafa, och karaktärsdragen hos olika kulturer skapades, liksom tillvägagångssätten i olika kulturer. Annorlunda uttryckt så har processen från första början för den Trefaldiga världen och mänskligheten inneburit att etablera människors sätt att tänka, att etablera människors beteenden, att etablera principer för människor och att etablera det som tillåter människor att slutligen förstå denna Fa, att kultivera efter denna Fa, att förstå att de ska kultivera, och att bli Dafa-lärjungar, och att låta massorna av varelser bli räddade under Fa-upprätandet. Allt detta skapades under historiens gång för denna sista stund i kosmos. Faktum är att när många, många Stora Upplysta i historien, såsom Sakyamuni, Laozi, och Jesus, räddade människor, spred Dao, gjorde goda gärningar, och led för människans skull, så kan jag berätta för er att deras verkliga syfte var att etablera en kultur för Fa-upprätandet.

Kosmos långa historia gjorde fullständiga förberedelser för detta Fa-upprätande, och den Trefaldiga världen gjordes och skapades för, och har växt och utvecklats för, Fa-upprätandet. Så alla liven i den historiska processen har existerat och kommit till för Fa-upprätandet. Med andra ord spelar det, under det långa, utdragna historieförloppet, ingen roll hur många liv som har framträtt eller hur många det fortfarande finns i världen idag, så har de alla kommit för och blev alla födda och skapade för denna Fa. Och detta inkluderar till och med de liv som arrangerades av de gamla krafterna och har en negativ effekt. På den tiden arrangerade de gamla krafterna att de skulle ha en negativ effekt så att de kunde nå Fullbordan. Det beror på att de gamla krafterna, utifrån sina föreställningar, tänkte att de som spelar en negativ roll gör det möjligt för dem som spelar en positiv roll att Fulländas. Om detta endast handlade om kultivering i en normal tidsperiod så skulle man åtminstone i ett visst rike inte kunna säga att deras logik var felaktig. Men när Fa-upprätandet av enorma valv äger rum, då stör det Fa-upprätandet och det är fel, och det har skapat allvarlig störning. Allt det som har utspelat sig har varit ondskan som försökt styra Fa-upprätandet och framtiden. Och det är det som gör de gamla krafternas synd mot Fa-upprätandet till den största av synder.

Men trots detta kom alla liv för denna Fa, så de borde assimilera sig till och harmonisera sig med Fa på ett positivt sätt, och de kan inte tvinga saker på Fa eller på framtiden. Det finns många liv som var menade att ha en negativ effekt i denna process, så som de gamla krafterna arrangerade det. Men det har de inte haft, vilket innebär att de fortfarande kan bli räddade. När ni klargör sanningen och när Dafa-lärjungar gör de saker som de ska göra, låt mig berätta för er, en stor del av det är att ni räddar dem.

Som ni har märkt har er Mästare inte sagt någonting till vanliga människor på sistone, och jag gör ingenting personligen för att rädda vanliga människor längre, och till och med när det gäller de saker som Dafa-lärjungar gör så blandar jag mig sällan i. Kanske är ni på det klara med vad det beror på: jag vill lämna till er möjligheten att skapa mäktig dygd. Om jag ledde dig när du gjorde någonting idag, då skulle den saken inte ha gjorts av dig, så du skulle ha förlorat chansen att skapa mäktig dygd. Under tiden ska du som Dafa-lärjunge och en storslagen framtida Upplyst, när du räddar varelser, helt och hållet visa din utomordentlighet, din barmhärtighet, och din storslagenhet. Det är därför som jag vill ge er gott om chanser att rädda världens människor, rädda alla varelser, och låter er göra de saker som ni förväntas göra. I själva verket kommer ni i framtiden att se att vare sig det var Jesus, Sakyamuni eller andra Stora Upplysta i historien så är det ingen skillnad mellan det de gjorde och det ni gör idag. Det är endast en skillnad när det gäller formen. Så ni måste vara klara över detta, och ni måste göra bra ifrån er med det som det är meningen att ni ska göra.

Det är Dafa – en sådan väldig Fa – och Fa-upprätandet – en sådan stor händelse. Det i sig självt lyfter er till en upphöjd plats. Och dessutom är allting som ni gör i Fa-upprätandet garanterat det mest magnifika, eftersom till och med historien skapades för detta. Så ni borde göra ert bästa med att väl göra de saker en Dafa-lärjunge ska göra, och varenda sak är av yttersta vikt. Jag har bett er göra de tre sakerna bra. Ni måste göra de tre sakerna bra. Ni ska göra dessa saker bra hela vägen fram till er Fulländning. Er mäktiga dygd och allting i er framtid kommer från dessa saker.

Beträffande vissa tillkortakommanden som fortfarande existerar så borde ni faktiskt kunna se dem tydligare. Många gånger märker jag att när ni diskuterar vissa saker så har ni fortfarande det problemet att er mänskliga sida håller fast, och ni argumenterar om saker och ting som ni inte kan komma över, vilket då påverkar diskussionen som ni har angående de huvudsakliga Fa-bekräftande sakerna. Jag har sett att dessa är fasthållanden som formades bland vanliga människor, och är föreställningar som ni inte kan släppa, och det är saker som formades bland vanliga människor som blossar upp så fort det slås på dem. Men ni kan inte vara på det viset. Vad ni än gör för Dafa så ska ni inte göra det med era egna föreställningar. Jag säger det här ganska ofta men en del människor struntar rutinmässigt i att tänka på det eller ger det inte tillräckligt mycket uppmärksamhet.

Det finns fortfarande många saker som ni inte har hanterat bra, men jag vill faktiskt vid den här tidpunkten inte tala om dem längre, eftersom närhelst jag förklarar någonting så försvinner den delen som ni kultiverar. Efter att ha gått igenom prövningen [i förföljelsen] så borde Dafa-lärjungar vara mer klartänkta och förnuftiga, och de borde vara ännu klarare över hur de ska kultivera och hur de ska agera. Om ni när det gäller många problem lugnt tänker igenom saker och ting så kan ni se dem på egen hand. Och när ni har insett vad de är för något så ska ni korrigera dem och inte låta dem hända igen.

Jag ville inte säga så mycket idag. Den här gången planerade jag att tala om en del saker med några enskilda elever, men många elever fick inte se Mästaren vid några Fa-konferenser och blev lite besvikna. Jag tycker att med Fa här så borde det inte vara några problem för er att kultivera. Och det gäller även eleverna i Kina. I en så svår miljö och utan att kunna träffa Mästaren personligen har de ändå kultiverat mycket bra och har gjort ett utmärkt jobb. När ni träffar mig så ser ni endast den här sidan av mig som manifesterar sig som en vanlig människa. (Mästaren skrattar) Vare sig ni kan se mig eller inte så hoppas jag att det inte påverkar er beträffande om ni gör de saker som Dafa-lärjungar ska göra bra, och ni borde göra ännu bättre ifrån er. Faktum är att när ni verkligen inte kan träffa mig och fortfarande klarar att göra bättre ifrån er, då är det ännu mer anmärkningsvärt.

I själva verket tycker jag om att träffa er också. Ni vet att i denna sociala miljö med vanliga människor, hur det än är så är de människor som man kommer i kontakt med alla vanliga människor. Alla dessa vanliga mänskliga tankar och beteenden som människor har är svåra för mig att ta. Jag gläds åt att vara med er, eftersom ni är ganska långt från de vanliga människornas rike nu. Men för er egen Fullbordans skull är det bäst att jag inte träffar er alltför ofta. (Mästaren skrattar) Det är därför jag inte ofta har träffat er. Kort sagt vill jag lämna till er möjligheten att skapa mäktig dygd.

Gör bra ifrån er med alla de saker som ni ska göra. Framtidens allra mest magnifika, mest underbara glans och ära väntar er.

Jag slutar här för idag. (Applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska 040816. Några saker kontrollerade mot kinesiskan.