Nordamerikanska föreläsningsturnén

Li Hongzhi
Mars 2002

Hej allihop! (Applåder)

Jag har inte träffat er på länge. Jag skulle vilja prata med er om flera saker. När jag är klar, om ni då har några frågor kan ni ställa dem, och jag kommer att ta vara på tillfället och svara er.

Jag ska huvudsakligen tala om tre saker. Den första är att alla ska prioritera Fa-studierna. Jag har sagt det till er ofta. Men det jag kommer att tala om idag är annorlunda. Jag ska berätta för er om de större anledningarna. Det är ytterst viktigt för alla Dafa-lärjungar att studera Fa väl. Det beror på att ni är mycket annorlunda jämfört med alla andra kultiveringsmetoder förr och kultiverarna förr, eftersom era uppdrag är stora. Kosmos Fa sprids här – vem skulle komma och lyssna till Fa? Och vad skulle de som skulle lyssna på Fa göra? Alla dessa saker har större betydelse. Jag har sagt att Dafa-lärjungar är storartade. Faktum är att det ansvar som ni axlar är mycket stort. Ni vet bara att en del elever gjorde överenskommelser med mig i det förgångna, när det i själva verket finns en massa andra elever som kom från andra väldiga himlavalv i kosmos som är extremt avlägsna och extremt vidsträckta, och de kom för att etablera ödesförbindelser. Och det finns också en del människor som kom in medan Dafa spreds den här gången, för att dörren har varit vidöppen, och en massa människor med rätt god medfödd grund har också kommit in. Så det här är de tre kategorier som våra Dafa-lärjungar i huvudsak tillhör.

Tänk på det, varför kom varelser från avlägsna himlakroppar hit? För att Fa-upprät­andet skulle äga rum i kosmos, och de är representanter för ytterst stora grupper av varelser i avlägsna himlakroppar och väldiga himlavalv; de kom hit för att etablera ödesförbindelser med Mästaren för att försäkra sig om att de i Fa-upprätandet inte skulle bli förbigångna mitt uppe i rekonstruktionen av hela kosmos: deras mål var att låta de kännande varelserna där bli räddade. Enorma, oräkneliga grupper av varelser befinner sig där borta. De människorna som kunde skriva på överenskommelser med mig har heller inte enkla bakgrunder – de kommer också från väldiga himlakroppar. Om deras nivåer var verkligt höga, tänk på det, representerade de då inte också gigantiska himlakroppar? Det finns också en del som är elever som kom in medan Fa spreds här den här gången, och de flesta av dem kom också från verkligt höga nivåer.

Det jag just har talat om är vilka som har kommit för att lyssna till Fa. Om sådana här människor har kommit för att lyssna till Fa, tänk då på det, representerar då inte alla Dafa-lärjungar olika gigantiska himlakroppar? I så fall, skulle då inte frågan om huruvida en Dafa-lärjunge kultiverar bra eller dåligt avgöra huruvida de där gigantiska himlakropparnas varelser blir räddade eller ej? Jag kan säga er att så är det definitivt.

Orsaken är att den där gigantiska himlakroppen finns under dig, den är nästan som din kropp, för så stor är du. Det finns oräkneliga kännande varelser och oräkneliga himlavalv där inne. Din kultivering avgör huruvida de där gigantiska grupperna med varelser är goda eller dåliga, huruvida de kan behållas eller inte! Sett från en mikrokosmisk nivå är din mänskliga kropp som manifesteras i människovärlden faktiskt också ett gigantiskt system. När du kultiverar blir den här delen av din kropp först helad och håller sig frisk, och sedan transformeras den gradvis till högenergisubstans. Förändringarna på ytan kanske inte är stora. Under Fa-upprätandet gör kosmos genombrott från mikrokosmos mot ytan; och under kultiveringen förändras Dafa-lärjungar också från mikrokosmos mot ytan. Allteftersom ni kultiverar gör era kroppar i mikrokosmos snabba nivågenombrott. Och i kultiveringen har kropparna hos de allra flesta av våra elever inte mycket kvar på ytan längre. Ju högre din nivå är, desto mer har du ansvar för. Ju högre din nivå är, desto mer gigantisk är den kosmiska kroppen och desto fler kännande varelser representerar du, och du kommer att ha ansvaret för den domänen. Det vill säga, allteftersom du fortsätter kultivera fortsätter din mänskliga kropp att förbättras och blir bättre och bättre, och transformeras på samma gång till en Guds kropp. Om du inte kultiverar bra är förändringarna i kroppen på ytan, som ni redan sett, rätt små. Med andra ord är den gigantiska himlakropp som du representerar densamma som din kropp – den korresponderar med din kropp. Kanske många varelser då inte kommer att räddas för att du inte kultiverade väl – det är för att du inte har kultiverat väl som de inte kan bli goda. Det att du inte gör dig av med en massa fasthållanden stör dem, och de stör i sin tur också dig.

Jag har ofta sagt att ni ska studera Fa bra. Närhelst jag har träffat elever under Fa-konferenser eller i andra omgivningar har jag alltid sagt att ni måste prioritera Fa-studier och att hur upptagna ni än är så måste ni studera Fa. Vid den tiden kunde jag inte berätta saker för er på en så här djup nivå och jag kunde inte avslöja det här. Men efter den här prövningen kan ni nu förstå Fa djupare, och har blivit mognare i er kultivering och i bekräftandet av Fa. Idag kan jag berätta det här för er: er kultivering är absolut inte en personlig enkel fråga om att nå Fulländning – er kultivering handlar om att rädda de oräkneliga kännande varelserna i den himlakropp som motsvarar dig och som har satt oändligt hopp till dig. Er kultivering är att rädda de kännande varelserna i vartenda gigantiskt väldigt himlavalv.

Varför säger jag att Dafa-lärjungar är annorlunda jämfört med kultiverarna i det förgångna? Jag säger att Dafa-lärjungar är storartade, men bara om ni har kultiverat väldigt bra är er Fulländning verkligt storartad. En Dafa-lärjunges Fulländning handlar inte bara om att en vanlig varelse bryter sig ut ur den Trefaldiga världen. Tänk på det, när ni kultiverar bra så blir få varelser i det gigantiska kosmos dåliga och få av dem rensas bort. Och när du återvänder betraktar de dig verkligen som sin Herre, sin Kung, och vördar dig gränslöst, eftersom du räddade dem, du försakade för dem och du gav dem allt som de har. Men om du inte kultiverar väl kommer många varelser att rensas bort, eftersom vi inte kan låta bli att rensa bort varelser som är bortom räddning. Varför är det så? Under förföljelsen spelar varelser i olika dimensioner alla en roll, vare sig de är bra eller dåliga varelser. De dåliga varelserna stör Fa-upprätandet, förföljer våra elever och samtidigt stör de dig. Så ni måste eliminera dem på fullaste allvar. Om du inte kultiverar bra kommer många varelser att rensas bort, och när du når Fulländning, när du återvänder till din plats, finner du att ett väldigt stort antal varelser som satte ett oändligt hopp till dig, har rensats bort. Då, i det väldiga himlavalvet är det fullt möjligt att de kosmiska kroppar som ni representerar kommer att vara i ett splittrat och ofullständigt tillstånd, och oräkneliga kännande varelser kommer att ha rensats bort.

Ni vet att en massa elever inte har förstått saker klart under den här förföljelsen och har ansett det vara vanlig mänsklig förföljelse av människor. Den här förföljelsen är faktiskt helt och hållet ett ondskefullt test av Dafa-lärjungar utan motstycke, som arrangerades av de gamla krafterna. Och de låter inte de onda varelserna som används få känna till den verkliga situationen – de gör verkligen skada. Fastän jag inte erkänner något av dessa arrangemang så har de trots allt gjort de här sakerna. Jag erkänner inga av de saker som de har arrangerat genom historien, och under Fa-upprätandet motsätter jag mig dem fullständigt. Så mitt under förföljelsen av kännande varelser ska vi klargöra sanningen för människor och samtidigt kultivera oss själva väl och eliminera ondskan med upprätta tankar. Fastän vi inte erkänner något av det som är deras, har deras ondsinta förtal under förföljelsen förgiftat sinnena på oräkneliga kännande varelser.

Om det stora flertalet människor i den här världen idag verkligen kommer från höga nivåer för att erhålla Fa, tänk på det – då är de inte bara enkla varelser. Till och med en Tathagata representerar en gigantisk grupp varelser. Men de är inte begränsade till Tathagator – de som har kommit till människovärlden har alla stora förmågor. Många himlakroppars Kungar och Herrar har kommit hit, och de representerar gigantiska himlakroppar. Men efter att ha kommit till det vanliga mänskliga samhället har de blivit vilseledda och har till och med deltagit i den här förföljelsen av Dafa. Om då en sådan person elimineras, tänk på det, då blir inte enbart han eliminerad – det som elimineras är också en gigantisk himlakropp.

Jag har sagt att Dafa-lärjungar är anmärkningsvärda. Mitt under en sådan allvarlig förföljelse klargör ni fortfarande sanningen för världens människor och räddar kännande varelser. De varelser som ni räddar, tänk på det, är de bara vanliga människor? Om de verkligen motsvarar gigantiska kosmiska kroppar, då, när ni klargör sanningen för en av dem så räddar ni en gigantisk himlakropp, en gigantisk grupp varelser, och ni räddar en Herre, eller en Kung. Jag vill påstå, är inte Dafa-lärjungar storartade? De saker som Dafa-lärjungar stöter på är alla verkligt betydelsefulla. Människor förr i tiden pratade om att rädda kännande varelser; de som blev räddade var blott obetydliga människor, vanliga människor. De var inte värdiga att bli räddade av Dafa-lärjungar – det behövde inte göras av mina Dafa-lärjungar. De saker ni gör är alla rätt stora. Under dagens förföljelse, om en vanlig, alldaglig människa kan säga till en annan människa: ”Förfölj inte Falun Gong – Falun Gong är bra”, och om den personen på grund av det inte förföljer Dafa-lärjungar, och han i framtiden till och med får chansen att vara kvar och erhålla Fa, om han kom ner från en hög nivå för att erhålla Fa, då blir hans kultivering snabb. Tänk då på det, hans Fulländning kommer att vara Fulländningen av en enorm grupp varelser och Fulländningen av en Herre eller en Kung. Men hans Fulländning möjliggjordes av en vanlig människa. Den vanliga människan, en vanlig alldaglig människa, kommer till och med att bli en stor Gud. Desto mer då, hur är det då för Dafa-lärjungar som gör någonting så storartat – de räddar inte bara en människa eller några människor, och de tar ständigt initiativet till att klargöra sanningen för världens människor, gör ständigt de här sakerna och räddar ännu fler varelser – är det inte storartat?

Jag har tidigare sagt att för en Dafa-lärjunge är uppnåendet av Fulländning genom individuell kultivering ingenting märkvärdigt – det handlar bara om att Dafa-lärjungen lägger en grund åt sig i kultiveringsprocessen för att förbereda honom för större saker. Om någon betraktar sin personliga Fulländning som det viktigaste, då skulle jag säga att han inte är värdig att vara en Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjunge. Så vem kan kallas en Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjunge? Jag vet att det faktiskt finns sju miljarder människor i världen. Våra Dafa-elever uppgick allt som allt till 100 miljoner tidigare. Vad är det för kvot? Kan inte de andra människorna erhålla Fa? I nästa skede kommer det att finnas människor som kultiverar, och det kommer fortfarande att finnas människor som når Fulländning, men det kommer inte att vara något annat än individuell kultivering. Anledningen är att de som erhåller Fa under det första skedet kallas ”Fa-upprätandeperiodens Dafa-lärjungar”. Ni existerar samtidigt som Fa-upprätandeperio­den, och Dafa har tilldelat er storartade ansvar och uppdrag; medan de människor som får Fa längre fram bara kommer att göra individuell kultivering. De får inte den här äran, de är inte lyckosamma nog att utgöra en del i en sådan magnifik sak. Så är inte det att vi räddar kännande varelser någonting verkligt anmärkningsvärt, någonting verkligt magnifikt? Faktum är att det också är väldigt brådskande.

Jag sade tidigare att om vi inte kultiverar väl så kommer det för våra Dafa-lärjungar inte bara att vara en fråga om smärtsam ånger när de når Fulländning längre fram. De som kultiverar väl kommer verkligen att få en storslagen Fulländning när de återvänder – alla de kännande varelserna som har satt oändligt hopp till dem kommer att vara räddade av dem. Men när en del av dem som inte kultiverar väl återvänder kommer de att upptäcka att deras universa är i ett söndrigt och ofullständigt tillstånd. För dem som har gått över till den motsatta sidan under den här förföljelsen eller till och med har gjort avskyvärda saker, låt mig säga er att Mästaren fortfarande inte vill överge dem. (Applåder) Ingenting som tillhör dem på ytan kan längre tas med tillbaka. Eftersom de inte har kultiverat väl och inte har gjort bra ifrån sig, är de där enorma och talrika varelserna alla bortom räddning. Eftersom jag inte erkänner de gamla krafternas arrangemang och jag inte erkänner den här förföljelsen, och eftersom de gamla krafterna har skilt ytan från Dafa-lärjungarnas ursprungliga natur, så finns det en massa saker som Dafa-lärjungar inte kan göra någonting åt, och deras yta manipuleras av onda varelser och har drivits till att göra en del dåliga saker – vilket beror på att de har fasthållanden som har utnyttjats av de onda varelserna – så jag kommer att extrahera Dafa-lärjungars ursprungliga natur. Samtidigt kommer både de gamla krafterna som arrangerade att Dafa-lärjungars yta skulle manipuleras till att göra dåliga saker, och de där onda varelserna som har utnyttjats av de gamla krafterna till att direkt förfölja Dafa, att bli fråntagna sin guowei och fråntagna alla sina förmågor. De kommer att bli knuffade till de delar av kropparna tillhörande de Dafa-lärjungar som blev förföljda av dem, vilka består av karma och alla sorters föreställningar som erhållits efter födelsen, och den delen av människokroppen kommer att elimineras i ämnesomsättningsprocessen – det vill säga den delen som utnyttjats av dem – och efter att de har knuffats in dit kommer de att gå ner till helvetet tillsammans. Orsaken är att de dåliga sakerna verkligen görs av de gamla krafterna som använder de onda varelserna och manipulerar människors karma och föreställningar. De får sådana lärjungar till mig att återvända samma väg de kom, men utan att få med sig någonting tillbaka; samtidigt, när de återvänder kommer de gigantiska himlakropparna som de representerar att vara tomma och kommer inte längre att ha alla de varelser som fanns där tidigare. Eftersom de inte kultiverade väl kommer allting att ha blivit dåligt och har rensats bort, och det kan bara skapas på nytt. Därför säger jag att det i din individuella kultivering är ytterst viktigt att du fortsätter studera Fa ihärdigt. Om ni inte studerar Fa väl kommer det när ni gör Dafa-arbete att finnas många saker som är svåra för er att handskas med på rätt sätt eller göra väl. Men om ni studerar Fa väl kommer ni att upptäcka att många saker blir mycket enklare att göra, och samtidigt är det mindre troligt att det uppstår problem. Därför har jag sagt att hur upptagna ni än är så måste ni studera Fa.

Det jag just talade om var den första saken. Den andra saken är att vi ska prioritera att klargöra sanningen. Ni ska veta att klargörande av sanningen är ytterst viktigt för Dafa-lärjungar. Ni har inte bara att göra med frågan om personlig kultivering. Ni gör inte bara personlig kultivering – er egen kultivering räddar varelserna i de gigantiska himlakropparna som ni representerar. När ni klargör sanningen räddar ni dessutom ännu fler och ännu större himlakroppar, samt varelserna i de himlakropparna, eftersom det här är det ansvar som Dafa och historien har skänkt er. Tidigare sade jag att om många varelser i världen kom med extraordinära bakgrunder – om de är Kungar, Herrar och Gudar från enorma himlakroppar – då är det de representerar enorma himlakroppar och talrika grupper med varelser. När ni räddar en sådan varelse, tänk på det, räddar ni inte en Gud? Han är antagligen en Gud på en extremt hög nivå, så han motsvarar ännu större himlakroppar och talrika kännande varelser. Vilken typ av mäktig dygd talar vi då om? Är det här en enkel sak? Endast Dafa-lärjungar kan skänkas så storartade uppdrag.

Så, för er är individuell Fulländning underordnad. Ni har kultiverat många gånger genom historien, och har gått igenom resor som denna under många tidsperioder. Det nuvarande testet för ert uppnående av standarden för individuell Fulländning är inte alls någon stor sak. Det är standarden för mätning av hur mycket av Dafa ni begriper. Er process när det gäller personlig kultivering och Fulländning lade faktiskt en grund för att ni skulle kunna skydda Fa och bekräfta Fa längre fram. Det beror på att ni måste ha vissa kvaliteter och ni måste äga en djup förståelse och begripa Fa; samtidigt måste ni i er egen kultiveringsprocess helt nå upp till den personliga standarden som ni kan nå upp till. Först då kan ni verkligen bekräfta Fa och göra vad Dafa-lärjungar bör göra vid avgörande tillfällen. Så en Dafa-lärjunges ansvar är inte till för den individuella Fulländningens skull utan för att rädda kännande varelser under bekräftandet av Fa – det är Dafa-lärjungars historiska uppdrag, och det är orsaken till att Dafa-lärjungar är verkligt magnifika.

Jag ska berätta för er, faktum är att människorna i den här världen… de människor som Gudar skapade i början, deras urandar under den mänskliga huden har blivit gradvis kvarlämnade i andra dimensioner under den senaste tidsperioden och de har inte tillåtits reinkarnera hit. Det stora flertalet mänskliga hudar har nu tagits i besittning av varelser från höga nivåer. Med andra ord ville de komma för att erhålla Fa och de behövde använda mänskliga hudar; Dafa-lärjungar är inräknade bland dem. Det är därför ert klargörande av sanningen är ytterst viktigt.

Naturligtvis har många elever i det tysta gjort en massa arbete med att klargöra sanningen – delar ut flygblad, ringer telefonsamtal, använder Internet, går till konsulaten och använder alla olika former av media för att berätta sanningen om Dafa för världens människor och avslöja den onda förföljelsen. Eleverna i Kina är ännu mer anmärkningsvärda – under det enorma förtrycket från ondskan bekräftar de Fa och räddar kännande varelser. Allt det här är anmärkningsvärt, det är storartat. Dessutom har ni gjort det här på eget initiativ. Vare sig det är den bittra vinterkylan, sommarens intensiva hetta, eller när allt är täckt med is och snö, eller i ösregnet, och oavsett vilken attityd människorna har eller hur svårt det är, så har ni inte slutat. Mästaren vet om allt detta. Jag ser det och jag är glad. Jag vet att ni väljer på egen hand att göra det ni ska. Det är vad Dafa-lärjungarnas kropp gör generellt. Naturligtvis finns det några få människor som inte är flitiga, det finns några få människor vilkas förståelse inte är tillräcklig. Men de kan inte representera den större gruppen. Kroppen gör generellt verkligt bra ifrån sig. Och dessutom, de som inte hade trätt fram träder gradvis fram. Jag har bekräftat allt det ni gör många gånger. Med andra ord gör Dafa-lärjungar saker i stort sett enligt Fa-upprätandets krav. Det finns inga problem i allt detta, och det är väldigt bra.

Jag har just diskuterat två saker. Den tredje saken är ert sändande av upprätta tankar. Det här är de tre saker som Dafa-lärjungar ska göra för närvarande. Det här att sända upprätta tankar är ytterligare en verkligt storartad sak för våra Dafa-lärjungar. Den här förkrossande förföljelsen av Dafa, av Dafa-elever och av världens människor som har pågått sedan 20:e juli 1999 saknar motstycke. Genom historien var förföljelsen av kristendomen, buddhismen, eller av andra religioner aldrig så här ondskefull. Vid den tiden fanns det inte sådana väldiga medieapparater som dessa, transportmedlen var inte heller utvecklade, och förföljelsen var begränsad till små områden. Idag är Kinas yta mycket stor, och antalet kännande varelser som har gjorts till offer är mycket stort – enbart i Kina har mer än en miljard människor gjorts till offer direkt. Men den här förföljelsen är inte begränsad till enbart Kina. Förföljelsen är faktiskt världsomfattande – förtalet har förgiftat människors sinnen över hela världen. Samtidigt har lögnerna och propagandan som täckt Jorden satt ett enormt tryck på Dafa-lärjungar. Och ännu allvarligare, sådana lögner och sådant förtal har förgiftat människors sinnen över hela världen. Det här är kosmos Fa. Det är den Fa som skapade allt liv. Om huvudet på vilken varelse som helst innehåller onda tankar om Dafa – tänk på det, Fa-upprätandet pågår nu och en varelses attityd gentemot Fa-upprätandet avgör huruvida han blir kvar eller elimineras – skulle den varelsen fortfarande kunna behållas när Fa rätar upp människovärlden? Han kommer att rensas bort så snart Fa-upprätandet av människovärlden börjar. Så är inte det här en förföljelse av hela världen, av hela människosläktet?

Dafa-lärjungar är anmärkningsvärda. När förföljelsen först startade hade ni aldrig råkat på någonting som detta, ni var inte mentalt förberedda och ni visste inte riktigt vad ni skulle göra. Sedan samlade ni er gradvis och gradvis trädde ni fram och bekräftade Fa. Nu avslöjar ni med mer förnuft ondskan och räddar kännande varelser. Vid den här tiden har vi i stort sett låtit alla regeringar och den överväldigande majoriteten av människor runt om i hela världen få veta att Falun Dafa är bra. De vet alla att vi blir felaktigt förföljda, de känner alla till den fula naturen hos ondskans huvudskurk i Kina och den där tyrannens förvrängda, äckliga ansikte och de kan tydligt se ondskan hos det politiska skurkgänget. Det vi har stått inför är den enorma propagandamaskinen tillhörande en nation som manipuleras av en härskare som är en extremt ond, politisk skurk. Vi har kunnat låta människor över hela världen få veta sanningen om förföljelsen och rädda de människor vilkas sinnen var förgiftade av förtalet och lögnerna. Anmärkningsvärt – verkligen anmärkningsvärt. Lärjungarna i Kina gör detta ännu mer, stående inför allvarligt förtryck. De har väckt det kinesiska folket. Och de har väckt människor över hela världen, vilka nu vet om den här förföljelsens ondskefullhet. Ingen följer med i det, och alla motsätter sig det. Kan ondskan då fortfarande upprätthålla det? I själva verket är de onda faktorerna som kontrollerar förföljelsen mycket få nu, och de gamla krafterna tycker att de inte har tillräckligt för att testa Dafa. Ondskan har också sett att det är slut med den, att Dafa aldrig kommer att utplånas.

Minns ni då när ni först började sända upprätta tankar? De onda varelserna som förföljde Dafa-lärjungar kom över hit omedelbart, radade upp sig i formationer och slog på sina trummor. Genom att sända upprätta tankar under en period har ni städat bort stora mängder av de där onda faktorerna. Nu när ni sänder upprätta tankar måste er gong leta överallt efter de där onda sakerna. Så fort Dafa-lärjungar håller sina handflator upprätt så flyr de. Dafa-lärjungar kan titta de onda människorna upprätt rakt i ögonen och de onda människorna försöker omedelbart undvika ögonkontakt. Orsaken är att upprätta tankar skrämmer iväg de onda varelserna som manipulerar de onda människorna, eftersom de vet att om de flyr bara lite för långsamt så elimineras de omedelbart av Dafa-lärjungarnas upprätta tankar. Därför drar sig nu ondskan ständigt samman omkring ställen där ondskan är koncentrerad i Kina. De onda faktorer som kontrollerar människors sinnen i andra delar av världen är i slutskedet av att bli eliminerade.

Jag minns att när det här just hade satt igång den 20 juli 1999 så visste ingen i många delar av världen vad Dafa var för något – ”Ett sådant storskaligt förtryck äger plötsligt rum i Kina, vad handlar allt detta om?” Mediernas utgåvor över hela världen upprepade Kinas förtalspropaganda. Trycket var vid den tiden enormt. Naturligtvis var det bara förtryckets form utåt. Det fanns också en sorts grundläggande förtryck. Men inte ens förtrycket utåt hade man sett tidigare i historien. Ni har gått emot den sortens förtryck och har rätat upp allting i den här utsträckningen. Det är verkligen anmärkningsvärt.

Vid den tiden, när de onda faktorerna i kosmos som är förutbestämda för eliminering pressade på nedåt ovanifrån så var de extremt gigantiska. De fyllde upp hela den Trefaldiga världen och dimensionerna som bestod av lager på lager med partiklar. Ond­skan i hela kosmos pressade på nedåt – någonting så gigantiskt pressade på nedåt mot mänskligheten och mot den Trefaldiga världen. Ni såg att fotografiet på Jorden som publicerades i medierna vid den tiden såg ut som en demons ansikte. Men det var bara manifestationen i Jordens ytliga lagers dimension. Om det inte vore för Fa-upprätandet skulle inte en enda varelse i den Trefaldiga världen ha överlevt, eftersom den där tingesten var tillräckligt kraftfull för att förstöra en himlakropp av ansenlig storlek. När Fa-upprätandets kraft förintade alla de saker som pressades ner eliminerades som helhet de faktorer som hade kontrollerat människors tankar, och situationen förändrades en hel del därefter. När ni försökte klargöra sanningen förut ville många människor inte alls lyssna och deras uppförande var skamligt. När ni försökte klargöra sanningen igen efter att de där sakerna förintats, blev människor villiga att acceptera det och de kunde lyssna på er. Men de var fortfarande inte tillräckligt förnuftiga, eftersom de onda varelserna som hade tagit sig in i den Trefaldiga världen fortfarande kontrollerade människor – de kontrollerade fortfarande människor som hade dåliga tankar om Dafa. Som resultat av förtalspropagandan fanns det rätt många sådana människor, och det var därför som trycket på oss fortfarande var rätt stort. Dessutom var många onda varelser mycket låga. Det var under de omständigheterna som jag sade till er att sända upprätta tankar. Efter att de onda faktorerna som manipulerade människor hade eliminerats under sändandet av upprätta tankar, först då blev världens människor i grunden klartänkta.

Genom hela Fa-upprätandeprocessen har min gong varit på väg från mikrokosmos mot ytan. Faktum är att hastigheten är extremt hög. Jag ska tala om hastigheten på Fa-upprätandet om en liten stund. Innan Fa-upprätandekraften anländer till den ytliga nivån hos människan, eller med andra ord, medan Fa-upprätandet fortsätter att gå mot den här ytan, under det här lilla tidsglappet innan ytan genomgår Fa-upprätandet, uppvisar de onda gamla krafterna allt de har och använder de ondaste och de fruktansvärt tillstökade varelserna med konstiga former från låga nivåer till att förfölja Dafa och Dafa-lärjungar. Dafa-lärjungar bekräftar tvärtom Fa och räddar kännande varelser under den här tiden innan Fa-upprätandet anländer. Allt visas upp under den här tidsperioden.

Fa-upprätandets kraft kommer att fortsätta att rusa igenom de kvarvarande dimensionerna ända tills Fa-upprätandet är fullständigt klart. Men innan Fa-upprätandets kraft når de ytliga dimensionerna kommer fortfarande kosmos gamla Fa, degenererade Fa, att existera i ytdimensionerna. Därför kommer denna gamla Fa att fortsätta styra alla varelserna i de gamla dimensionerna tills Fa-upprätandet anländer. Om denna gamla Fa förintades för tidigt, alltså, om den gamla Fa förintades innan Fa-upprätandet anländer, tänk på det, då skulle det bli allvarliga problem: från toppen av kosmos till botten, de horisontella dimensionerna, de vertikala dimensionerna, alla dimensionerna skulle bli tilltrasslade, all tid i kosmos skulle upphöra att existera, det skulle bli till den största dimensionen, den snabbaste tiden, alla varelserna i alla de gamla dimensionerna skulle ruttna med högsta hastighet i den snabbaste tiden, all materia skulle bli dålig omedelbart, och det skulle vara slut med allting som finns kvar på ytan av det gamla kosmos och som inte har genomgått Fa-upprätandet och det skulle omedelbart sönderfalla. Den här lilla biten av det gamla kosmos yta som inte har genomgått Fa-upprätandet består också av oräkneliga gigantiska dimensioner, oräkneliga kännande varelser, och oräkneliga Gudar, så innan det har genomgått Fa-upprätandet kan det inte ännu förintas, för i så fall skulle de kännande varelserna där sönderfalla innan Fa-upprätandet anländer och skulle inte bli räddade. Mästaren räddar inte bara er och världens människor – jag räddar också de där varelserna på höga nivåer. De gamla varelserna kan inte se hurdant det nya kosmos är, och de tillåts inte heller se. Så de följer de gamla Fa-principerna och upprätthåller allt som tillhör det gamla kosmos. Därför, när jag ställer krav på dem enligt det nya kosmos krav är de inte villiga att foga sig – de kan inte se det. Under Fa-upprätandet spelar då faktiskt den gamla Fa rollen att störa mig och Dafa-lärjungarna. Jag har förmågan att förinta det. Men som jag nyss sade, för att rädda kännande varelser kan jag inte förinta det. Om det förintades så skulle inte de varelserna kunna räddas, och det skulle vara totalt slut med alla de kännande varelserna i de här himlakropparna. Dessutom befinner sig huvudkroppen av våra Dafa-lärjungar fortfarande här, och det skulle bli ännu svårare att erbjuda räddning.

Så, många saker kan inte betraktas på ett enkelt sätt. Om denna gamla Fa inte tas bort kommer det att göra Fas upprätande svårt; men om denna Fa tas bort, kommer det allvarligt att påverka räddandet av kännande varelser. När Dafa-lärjungar sänder upprätta tankar, rena och upprätta tankar, för att städa bort ondskans förföljelse av dem, så är det tillåtet – de gamla Fa-principerna omfattar också sådana principer. Det är samma princip som att betrakta kultivering med upprätta tankar, och att rädda kännande varelser med upprätta tankar. Därför kan ni göra det här. Om Mästaren gjorde det åt er så skulle de gamla Fa-principerna och gamla gudarna inte acceptera det. Jag har redan gjort många saker för er och om jag överdrev, gjorde för mycket, eller fullständigt tog över allting och gjorde alltihop, så skulle de gamla Fa-principerna och varelserna i det gamla kosmos se det och absolut inte acceptera det. De skulle tycka att jag hade tagit över allt som var ert och att Dafa-lärjungar inte hade tagit hand om sin egen kultivering. Så de skulle resa sig och blockera det.

Naturligtvis, om de blockerar saker och ting kan jag eliminera dem. Men skulle det fungera? En massa saker är inte så enkla. Som exempel ska jag ge er en illustration. En del elever i Kina har då och då inte uppfört sig särskilt bra. När de arresterades och förföljdes, när de grymma poliserna slog dem så slog de dem fruktansvärt. Men i den stunden var en del elevers upprätta tankar inte tillräckliga, så den förföljelse som de fick utstå blev ännu svårare. När ondskan misshandlade dem glömde de att de var Dafa-lärjungar, och de tänkte inte: ”Jag ska be Mästaren hjälpa mig.” Eller, när en del människor verkligen bad Mästaren om hjälp så hade de starka fasthållanden till rädsla. När de blev slagna och hade mycket ont ropade många av dem: ”Ohh! Mamma!” De behandlade den här förföljelsen helt och hållet som vanliga människors förföljelse av andra människor. Om jag då försökte skydda dem vid det tillfället så skulle de gamla krafterna inte acceptera det, eftersom de upprätthåller det gamla kosmos principer; de tror att de är de enda principerna i kosmos, och de kan inte se det nya kosmos. De skulle säga: ”Är det här din lärjunge? Tycker du att han betraktar dig som sin Mästare? Har han betraktat sig som en kultiverare? Har han upprätta tankar? Har han lagt tankarna på liv och död åt sidan? Har han förblivit stabil och orubblig, som diamant?” Vid de tillfällena kunde Mästaren verkligen inte svara dem inför deras kritik. Naturligtvis kan man inte säga att han inte är min lärjunge bara på grund av hans uppförande vid ett eller två tillfällen eller under en livstid. De vet också det, så de säger: ”Orsaken till att vi slår honom är att ta fram hans upprätta tankar. Se, han erkänner inte ens dig som sin Mästare. Och han betraktar inte sig själv som en Dafa-lärjunge, heller.”

Därför hade Mästaren ibland verkligen ingenting att säga. Men eftersom kosmos genomgår Fa-upprätande erkänner jag inte den här förföljelsen över huvud taget. Jag kan fullständigt städa bort de gudar som kontrollerar och använder de onda varelserna, liksom de onda varelserna själva. Oavsett hur höga deras nivåer är, oavsett vilka som utförde misshandeln, vilka som utövade kontrollen, vilka som utnyttjade andra, eller vilka som arrangerade det, så kan jag ta tag i dem med ett svep med handen och förinta dem. Eftersom jag sitter här är Mästaren bara en vanlig människa – betrakta mig bara som en vanlig människa. Men Mästarens kroppar i alla andra dimensioner är ojämförligt ofantliga, den ena är större än den andra; det spelar ingen roll hur stort kosmos är så är det ändå inte lika stort som vad jag är. (Applåder) Men tänk på det allihop, om jag skulle förinta de där varelserna så skulle de gamla principerna och varelserna i kosmos gigantiska ytliga dimensioner som inte har genomgått Fa-upprätandet alla se det och säga: ”Vad gör du?” Så de skulle gadda sig samman och attackera och skapa en styrka som går emot mig. Till och med då skulle jag fortfarande kunna förinta dem – oavsett hur många av dem som kom så skulle jag kunna städa bort dem, ta ifrån dem deras guowei och kasta dem ner i helvetet. Men tänk på det allihop, jag kom för att rädda alla varelser. Är inte de där Gudarna också varelser? De är varelser på ännu högre nivåer, varelser som är ännu mer värda att bli räddade. Den här Dafa-lärjungen uppför sig å andra sidan inte som en Dafa-lärjunge men ändå förintar jag oräkneliga, oräkneliga Gudar för hans skull – tänk på det, är detta rätt? Nej, det är det inte. Därför säger jag till er att det är fruktansvärt svårt för Mästaren att ta hand om vissa saker. Det är inte det att Mästaren inte har förmågan; det handlar om att låta alla kännande varelser bli räddade. När ni uppför er på ett upprätt sätt kan Mästaren göra vad som helst för er. Om era upprätta tankar är verkligt starka, om ni kan lägga tankarna på liv och död åt sidan, och om ni är stabila och orubbliga som diamant, då kommer de onda varelserna inte att våga röra er, eftersom de vet att förutom att döda er så är all slags förföljelse på er värdelös. Ondskan kommer inte att ha något annat val än att lämna er ifred. Om ondskan fortfarande förföljer er under dessa omständigheter så kommer Mästaren inte att visa någon mildhet. Mästaren har oräkneliga Fashen, och dessutom finns det oräkneliga rättfärdiga Gudar som hjälper mig att göra saker, och de kommer också att direkt eliminera ondskan. Har jag inte berättat för er tidigare att var och en av er Dafa-lärjungar har åtta typer av Himmelska Lagväktare som skyddar er? Det beror helt på att ni inte har gjort tillräckligt bra ifrån er att alla de här Gudarna hålls tillbaka av det gamla kosmos Fa-principer och inte kan göra någonting, fastän de verkligen vill hjälpa.

Exakt vilket förhållande är det då mellan mig och de gamla krafterna? Jag ska prata om det. Faktum är att de här gamla krafterna strängt taget inte försöker förstöra Fa-upprätandet, och de vågar inte förstöra det. Deras syfte är också, om än orent, att få Fa-upprätandet att lyckas, det är bara det att de vill att allt detta ska följa deras krav – de vill att Fa-upprätandet ska följa deras krav – vilket är absolut förbjudet. Det beror på att alla varelserna i kosmos har blivit degenererade, och inte ens de ursprungliga byggstenarna som deras varelser består av är längre rena – inte ens byggstenarnas byggstenar är längre rena. De kan inte upptäcka det här själva, och oavsett vad de gör så kan de inte göra sig själva verkligt rena igen. De kan inte ens uppfylla Fa-upprätandets och det nya kosmos krav – hur skulle de kunna räta upp Fa? Hur skulle Fa-upprätandet kunna följa deras krav? Om det nya kosmos efter Fa-upprätandet skapades enligt standarden och kraven för det gamla kosmos varelser, skulle det då inte fortfarande vara det gamla kosmos? Vore det inte som att förändra sakernas form utan att fokusera på de underliggande frågorna? Inga av de kännande varelserna i det gamla kosmos har en aning om hurdant kosmos var i sitt ursprungliga, renaste och mest upprätta tillstånd, så hur skulle detta kunna göras på deras sätt? Därför kan jag inte erkänna dem. Men de vill inte bli sönderdelade enligt de gamla Fa-principerna om bildande, varande, degenerering och förintelse, så instinktivt vill de rädda sig själva. Varelserna från den högsta nivån till den lägsta nivån i kosmos har deltagit i detta, i det här kompletta systemet som löper hela vägen ner; på varje nivå har tjugo procent av varelserna deltagit, och varje nivå arrangerar specifikt hur man ska hjälpa mig att genomföra Fa-upprätandet. Men lager på lager av varelser har blivit orena och till och med den slutliga varelsen har blivit oren. När de hjälper mig gömmer de samtidigt sin själviska avsikt att skydda sig själva. De ville alla förändra andra men inte sig själva – ingen vill förändra sig själv – och de försöker till och med så mycket som möjligt bevara de saker som de håller fast vid och inte vill släppa. De har genom hela processen gjort många saker mycket dåligt; de gjorde en del saker avsiktligt, medan när det gällde en del andra saker så kunde de inte ens inse att de var dåliga saker. Så inget av det de har gjort kan nå upp till det nya kosmos standard, och det kunde inte ens nå upp till det gamla kosmos standard i dess ursprungliga skede, så det är långt ifrån det nya kosmos krav – det är totalt annorlunda. De här varelserna kan inte på något sätt veta hurdant det nya kosmos är. I den här kritiska tiden avgörs de kännande varelsernas framtid av deras uppträdande gentemot Fa-upprätandet. Med andra ord, mitt under Fa-upprätandet testas och ompositioneras alla varelser, inklusive att bli bortrensade. Därför får de inte veta hurdant det nya kosmos är. Allt som har genomgått Fa-upprätande är fullständigt olikt allt det som de arrangerade.

När vi är inne på ämnet ska jag först prata lite om tiden. I själva verket rör sig Fa-upprätandet mycket snabbt. Utanför den här himlakroppen kan allting som tillhör det nya kosmos skapas lika snabbt som en handvinkning. Fastän det bara är en analogi är det verkligen som om det bara gjordes med en handvinkning – det går så snabbt. Varför har det då tagit mig mer än tio år att utföra det här? Faktum är att det finns olika dimensioner i kosmos, och alla dimensioner har olika tid. Från det största till det minsta i kosmos, från det oändligt mikrokosmiska till det oändligt makrokosmiska finns det oräkneliga partiklar, på varje partikel finns det en oberoende tid, och alla tider har olika längd. Inne i de olikstora världarna som består av partiklar, finns det tider; inne i de ännu mer gigantiska himlakropparna som består av oräkneliga partiklar, finns det också tider; och de gigantiska grupperna av partiklar som är på samma nivåer, som existerar som helhet, har också ännu mer gigantiska tider. Det finns så många olika tider i kosmos att de är lika oräkneliga som varelserna i kosmos. Och kosmos har som helhet en annan tid, vilken innehåller oräkneliga, oräkneliga tider som har sina specifika effekter i alla de olika dimensionerna; alla dessa tider skapades för kännande varelsers existensformer i olika dimensioner. Så en del dimensioners tid går väldigt snabbt, medan en del andra dimensioners tid går väldigt långsamt. Ta till exempel meningen jag just uttalade om de olika hastigheterna i olika dimensioner, från början fram tills nu så har en del dimensioners tid gått med samma hastighet som min här, medan det i en del andra dimensioner redan har gått flera dagar, i en del dimensioner har det redan gått tiotusentals år, och i en del dimensioner har det redan gått hundratals miljoner år eller tusentals miljarder år, så snabbt. Det beror på att kosmos är otroligt gigantiskt, partiklarna däri är oändligt mikrokosmiska och oändligt makrokosmiska, och de har alla sina egna tider. Tänk på det, oavsett hur stort hela kosmos är, om Fa-upprätandet går bortom alla tidsbegrepp som finns i kosmos, bortom allting, om det görs utanför kosmos tid och inte begränsas av en viss tid, då, hur stort kosmos än är och hur många olika tider det finns, så slutförs det utanför den kosmiska kroppen med en handvinkning. Och den hastigheten är större än till och med den snabbaste tiden i kosmos. Men har ni tänkt på en sak? På en del platser har hundratals miljoner år redan gått medan den här vinkningen görs?

Det är inte alltför illa i den här mänskliga dimensionen – det har bara gått drygt tio år sedan Fa-upprätandet började, och det har bara gått drygt två år sedan 20 juli 1999, det sträcker sig över fyra kalenderår, och mitt Fa-upprätande har bara hållit på i drygt tio år. Tänk på det, är det inte snabbt? Det är faktiskt väldigt snabbt – allt det här görs på den tid som går åt för en handvinkning, och tidsskillnaden som manifesterar sig i den mänskliga dimensionen är mer än tio år. Dessutom har kosmos övergripande tid snabbats på sedan Fa-upprätandet började. Innan juli 1999 motsvarade det som hade varit en sekund en hel dag. Även nu snabbas det fortfarande på. Det som var ungefär en sekund är ett helt år nu – och det här är bara en genomsnittlig siffra och det accelererar fortfarande.

Tänk på det allihop, vid den höga hastigheten blir det till ingenting i ljuset av din egen existens hela historia, eller din existens evighet. I framtiden när du ser tillbaka på den här tidsperioden [kommer du att upptäcka] att det bara var ett ögonblick, att det var ingenting. I början av den här förföljelsen kändes varje dag som ett år för dig. Till och med under den senaste tiden har många elever funderat: ”När kommer det att sluta? När ska den här förföljelsen upphöra?” Därför tänkte en del på att Mästaren har skrivit i sina dikter att våren kommer (alla skrattar) och tänker: ”Åh, så den kommer att sluta till våren?” Jag nämnde också hösten i mina dikter, (alla skrattar), så några elever sade: ”Det måste betyda att det tar slut till hösten.” När sedan hösten var förbi och det inte hade slutat, verkade de en aning besvikna. Tänk på det, är inte det att använda mänskligt tänkande för att se på de här sakerna?

Om en person tänker så här, eller två personer tänker så här, eller kanske tre personer tänker så här, så är det ingen stor sak. Men om Dafa-lärjungar som helhet eller om fler människor tänker så här, är det då inte ett starkt fasthållande, ett starkt hinder? Istället för att verkligen använda den här tidsperioden väl hoppas du att den snart ska ta slut. Tänk på det, om vi avslutade det idag, hur många människor i Kina skulle dö? En massa människor motsvarar talrika varelser i till och med större himlakroppar, så om det upphörde ögonblickligen, hur många varelser skulle inte rensas bort? Om det på grund av vår oförmåga att städa bort de onda tankarna i deras huvuden som är fientliga gentemot kosmos Dafa, och många av dem trots allt representerar gigantiska himlakroppar, hur många varelser i universumen som motsvarar dem skulle då dö som resultat av att de här människorna rensas bort? Inser ni hur många varelser som skulle rensas bort? Har alla tänkt på det? Ni är Dafa-lärjungar; historien har tilldelat er storslagna ansvar. Vi borde använda den här tiden väl. Eftersom det här inte har slutat är det er chans att rädda kännande varelser. Det är bara en kort tid kvar; så snart Fa-upprätandet av människovärlden börjar, kommer människornas positionering att vara fastlagd. Fastän vi inte erkänner de här gamla krafternas arrangemang har ni under den här tiden slipat er själva och har etablerat Dafa-lärjungars mäktiga dygd. Medan Dafa förföljs är det första som Dafa-lärjungar bör tänka på att rädda kännande varelser och hur Fa ska bekräftas. Är det inte storartat? Vi erkänner inte det här arrangemanget från ondskan på minsta vis, men trots allt har förföljelsen hänt, och trots allt har ondskan förföljt så många kännande varelser. Borde inte vår första tanke vara hur vi ska använda tiden väl för att rädda dem? Att behandla det som en vanlig mänsklig förföljelse mot andra människor, att tänka med ett vanligt mänskligt sinne: ”När kommer de att ge vårt namn upprättelse? När kommer det att sluta?” – tänk på det, är det här de tankar som Dafa-lärjungar borde ha?

Oroa er inte för att det ska ta lång tid. Jag kan berätta för er att kristendomen reste sig efter trehundra års förföljelse. Är en Dafa-lärjunge, med sitt viktiga uppdrag, inte lika bra som vanliga kultiverare? Det avgörande är hur vi förstår saker. Jag frågar alla, om det skulle ta ytterligare tio år att rädda alla kännande varelser, skulle ni fortfarande göra det? (Elever svarar unisont: ”Ja!”) (Applåder) Det är sådana som Dafa-lärjungar borde vara. (Applåder) Naturligtvis kommer det inte att vara i tio år till. Det får inte lov att ta så mycket tid, och de har inte så mycket tid kvar i sina liv.

Men det avgörande är hur Dafa-lärjungar ser på saker och ting. Om en eller två personer tänker så här så är det inget problem. Men om alla Dafa-lärjungar tänker så här, då är det ett problem. Minns ni att innan 25 april 1999 sade Kinas premiärminister positiva saker om Dafa? När våra elever gick för att vädja den 25 april så mötte han några Dafa-lärjungar och sade bra saker. Efter att förföljelsen började fick det här en del av våra elever att utveckla en massa vanliga mänskliga tankar och de tänkte: ”Jag hoppas att ondskans ledare i Kina dör snart. Jag hoppas att han förlorar makten så att premiärministern kan ta hans plats. Och om premiärministern sitter vid makten, skulle inte vårt namn få upprättelse?” Har det inte slagit er: det här är Kosmos Fa, så om människor vill angripa den, tror ni att de bara kan angripa den? Och om människor vill ge vårt namn upprättelse, tror ni att de bara kan ge vårt namn upprättelse? Människor är inte värdiga det! Hur kunde ni knyta ert hopp till en vanlig människa? Ni är Dafa-lärjungar! Var och en av er Dafa-lärjungar representerar en stor, gigantisk dimension. Vad räknas mänskligheten som? Det är bara det att de gamla krafterna använder den för att stänga av era större förmågor. Hur kunde ni tänka på saker på det sättet? Om ni alla tänker på det sättet så ser de gamla krafterna det och tänker: ”Hur kan de alla ha de tankarna? De där tankarna måste tas bort, så vi gör den där premiärministern dålig.” De gör honom hellre dålig för att ta bort era vanliga mänskliga tankar. Stämmer det inte? De gamla krafterna tar ingen hänsyn till mänskligt liv – om de vill döda så dödar de bara. Under Fa-upprät­andet håller de bara fast vid sina egna arrangemang.

Om Fa-upprätandet verkligen blev skadat så skulle kosmos verkligen upphöra att existera och de gamla krafterna skulle också försvinna; inte en enda varelse skulle existera och allt skulle sönderfalla. Fastän de gamla krafterna vill förnya kosmos så kan de i realiteten inte åstadkomma det. Så deras fasthållande till det som de vill göra och den roll de spelar när de försöker kontrollera Fa-upprätandet är till hundra procent dåligt. Allt som stör Fa-upprätandet arrangerades av dem, så när saker och ting inte görs enligt deras arrangemang och önskningar gör de dåliga saker. De här varelserna kommer att rensas bort i Fa-upprätandet. När ni har klargjort sanningen har ni sett att vissa människor är verkligt svåra att rädda nu. Faktum är, jag kan säga er att en massa människor i världen redan är fullständigt bortom räddning. Minns ni den där versraden jag skrev: ”Räddar barmhärtigt vem vet hur många”? Dafa-lärjungar, hur mycket ni än offrar när ni klargör sanningen så måste jag säga er att det till sist fortfarande kommer att finnas många varelser som inte kan räddas – de är dömda till att bli bortrensade. Jag vet hur många människor i Kina som kommer att elimineras, och det är skrämmande – antalet är helt enkelt enormt.

Jag ska gå tillbaka dit där jag var. Jag talade om förhållandet mellan de gamla krafterna och mig. De gamla krafterna såg att kosmos enligt Fa-principerna skapande, varande, degenerering och förintelse skulle gå mot sitt slutskede. För att rädda sig själva började de arrangera det här redan under en mycket avlägsen tidsålder. Ingen vet vem jag är. Jag vet inte heller vem jag är. Ingen varelse har någonsin sett mig, ingen varelse har någonsin tilltalat mig med något namn. Jag har varken form eller namn, och jag är annorlunda jämfört med vad som helst som vilken varelse som helst i kosmos består av. Till de kännande varelserna i kosmos, jag har ingenting. Kanske när kosmos inte längre finns så finns bara jag där. Jag har ingenting. Ingen varelse vet vem jag är. Men utan mig skulle kosmos inte existera. Anledningen till att jag har kommit hit är för att rädda alla kännande varelser under Fa-upprätandet, vid en tid då kosmos väldiga himlavalv sönderfaller.

Faktum är att allt som de gamla krafterna har gjort härrör från en naturlig instinkt att kosmos varelser måste försöka rädda sig själva. Men det är lönlöst. Varje gång innan det väldiga himlavalvet just skulle upphöra gjorde alla varelserna vid de tiderna också så här, men de skyndade faktiskt på sönderfallet. Med andra ord är det enda som uppförandet hos de kännande varelserna visar under Fa-upprätandet deras attityder gentemot Fa-upprätandet, och det avgör huruvida de ska behållas eller inte – hur bra deras attityder gentemot Fa-upprätandet är utvärderas och används för att ompositionera dem. Med andra ord är det här blott hur kännande varelser sköter sig i det sista skedet av skapande, varande, degenerering och förintelse.

När jag framträdde direkt på den låga till mellersta nivån av det väldiga himlavalvet så såg varelser på höga nivåer i det väldiga himlavalvet detta. Från att inte ha någonting materialiserade jag mig till någonting – men inte en partikelsamling eftersom jag inte har några partiklar. Ni vet, jag kunde inte komma hit där människorna finns i bara ett steg; om sammansättningen av någons kropp är mycket mikrokosmisk så påverkar det allting i universum. Med andra ord, oavsett en varelses nivå, om han kommer in i ett universum på en lägre nivå så skulle det universumet bli förintat, eftersom ju mer mikrokosmisk materian är, desto mer energi har den och desto större är dess strålning. Fastän en Guds energi har intelligens och är barmhärtig skulle den ändå förändra allting. Så han måste reinkarnera nivå för nivå, och först när han har en yta från den partikelnivån kan han vara på den nivån. Men tänk på det alla, det här tar då extremt lång tid. Så det var så jag kom steg för steg.

Jag var inte den ende – många Gudar i det väldiga himlavalvet har kommit ner till människovärlden, och de var också tvungna att komma ner steg för steg så här. Många Gudar från olika nivåer har kommit från kosmos, och de kom för att rädda det väldiga himlavalvet. För människor är de varelser på extremt höga nivåer. De avlade ett löfte om att rädda allt det här, och många av dem kom verkligen ner. Den ursprungliga avsikten var bra, men de kunde inte genomföra det. Inte bara kunde de inte göra det, de kunde inte heller återvända längre. Faktum är att det inte spelar någon roll vem det är, när någon kommer in i den Trefaldiga världen så är det omöjligt för honom att någonsin återvända. Men oavsett hur många som kom så såg varelserna på den högsta nivån av det väldiga himlavalvet att ingen av dem kunde genomföra det. De iakttog också mig hela tiden, och de såg det mycket tydligt där uppifrån – ”Åh, den här kan göra det.” De tyckte att det som min varelse bestod av var annorlunda jämfört med det hos alla andra varelser i kosmos, och att ingenting kunde ändra min essentiella natur. Så de beslutade att välja mig. Faktum är att många Gudar har kommit till Jorden.

Fastän de valde mig så visste de inte vem jag är egentligen. Så varför gick jag fortfarande med på en del av de arrangemang som de gjorde genom historien? Därför att det här involverar en viktig fråga. Ni vet, jag talade just om att det finns tre kategorier av människor bland Dafa-lärjungarna, och en av dem kom för att etablera ödesförbindelser. Antalet Dafa-lärjungar i den här gruppen är mycket stort. De kom från avlägsna himlakroppar för att etablera ödesförbindelser, och de representerar talrika kännande varelser i mycket avlägsna och gigantiska himlakroppar; som representanter utsända av kännande varelser kom de till Jorden för att etablera en ödesförbindelse eftersom Fa-upprät­andet skulle göras här. Om jag inte hade deltagit i det här, tänk på det, då skulle varelserna på kosmos högsta nivå ha valt någon annan att etablera ödesförbindelser med, och de talrika Gudarna från avlägsna himlakroppar skulle ha valt någon annan att etablera en ödesförbindelse med. Det här är ingen liten sak. Om de gamla krafterna ytterst noggrant hade arrangerat för någon annan varelse sådana saker på varje nivå som var till för förnyandet av det väldiga himlavalvet så skulle det ha lett till en förskräcklig situation. Skulle de inte ha etablerat ödesförbindelse med fel person? Naturligtvis, även om det skulle hända så skulle de ändå inte ha kunnat blockera Fa-upprätandet. Men ett allvarligt problem skulle ha uppkommit: när tiden var inne då räddandet skulle starta så skulle den personen som de valde börja göra det, även om han inte hade kunnat göra det; samtidigt skulle jag börja med det verkliga Fa-upprätandet; då skulle de definitivt tro att jag störde dem och de skulle ha grupperat alla varelser i hela det gamla kosmos för att utplåna mig – de skulle definitivt tro att jag var någon som saboterade deras saker, och försöka utplåna mig. Men ingen skulle kunna utplåna mig, och ingen skulle kunna blockera mitt Fa-upprätande. Så tänk på det, vad skulle ha hänt? Hastigheten på Fa-upprätandet kan absolut inte påverkas, så om de hindrade det skulle jag eliminera dem. De skulle bli förintade omedelbart, och oavsett hur många av dem som deltog så skulle de alla bli förintade. Tänk efter ett ögonblick – kom jag inte för att rädda alla kännande varelser? Om de alla blev utplånade, vem skulle jag då rädda? Det var orsaken till att när de i historien valde mig så tänkte jag på det ur perspektivet att rädda dem och motsatte mig inte det, men jag kunde inte heller låta dem få veta vem jag var. Så det var på så sätt de arrangerade allting i det väldiga himlavalvet, inklusive allting som har hänt genom mänsklighetens historia. Min tanke var att när Fa-upprätandet började så skulle det bli ett test för dem också. Och eftersom ingenting som de gjorde kunde nå upp till det nya kosmos standard, så skulle jag bara betrakta allt som de gör som ett spel. ”Om ni vill leka så ska jag vara med och leka.” Och det är allt. Beträffande hurdant Fa-upprätandet verkligen är så är det en annan fråga. De får absolut inte veta hurdant det nya kosmos är. Ingen varelse ska lämnas utanför Fa-upprätandet. De tror att de valde mig, att det var detsamma som att rädda mig, och att de har lämnat stora bidrag. Beträffande hurdant kosmos skulle vara och hurdana de själva skulle vara efter Fa-upprät­andet, så ville de ha det som de ville ha och bevara det som de ville bevara. Låt oss tänka på det här. Antag att det nya kosmos är av rent guld: om en enda oren varelse kom in, skulle det inte bli orent? Hur skulle det kunna tillåtas? Ingen varelse kan undkomma Fa-upprätandet – ingen kan det. Allting inom den kosmiska kroppen, i det väldiga himlavalvet, är en del av det. Så med andra ord, oavsett hur de gamla krafterna än arrangerade saker och ting så lät jag dem arrangera dem, men till slut kan det här uppdraget absolut inte göras enligt deras krav. Så därför har alla dessa hämmande saker inträffat idag; de är resultatet av att de gamla krafterna insisterat på att få mig att följa deras arrangemang. Oavsett hur stora de hämmande sakerna är så har det faktiskt inte påverkat essensen i mitt Fa-upprätande. Och hastigheten är lika hög. Det görs hursomhelst i enlighet mina krav – det nya kosmos etablerar allting helt och hållet i enlighet med Dafas standarder. Faktum är att de gamla krafterna bara sätter upp en show under det här tidsglappet innan Fa-upprätandet kommer; och Dafa-lärjungar försvarar också Fa och räddar kännande varelser under den här tiden; de onda låga varelserna som används av de gamla krafterna gör samtidigt saker här som förföljer Dafa-lärjungar och kännande varelser; och de elaka människorna som kontrolleras av de låga, onda varelserna gör också onda gärningar under den här tiden.

Hur länge har de gamla krafterna hållit på att arrangera sådana saker här där människorna är? Under två Jordars tid. Jag sade tidigare att Dafa lärdes ut i människovärlden i det förgångna. Många elever frågade mig då när den lärdes ut. Den lärdes ut på den förra Jorden. Varför? Den förra Jorden var ett experiment som utfördes för den här Jorden. De gamla krafterna experimenterade med den förra Jorden för att garantera att det inte skulle bli några problem på slutet med deras arrangemang för förnyelsen. Det var för att se till att inga problem skulle uppkomma och att förhindra att det gick på tok. Så varför behövde de göra ett sådant långtidsexperiment? För att det aldrig tidigare hade funnits några varelser som människan på den här Jordens plats. Varför talar jag hela tiden om utomjordiska varelser? Det är för att oavsett hur många Jordar som förnyades i det förgångna, så var de huvudsakliga varelserna på den här Jordens plats utomjordiska livsformer. Det fanns skillnader i varje tidsperiod, men inga av dem hade människans utseende.

Varför skapade Gudar människor efter sina egna bilder i historien? Det har varit ett mysterium även i kultiveringsvärlden. Jag säger till er, det är för att Fa skulle läras ut här, och kännande varelser som lyssnar till Fa måste ha ett utseende som är värdigt att lyssna till Fa. Att ta hit en hoper djur som ska lyssna till Fa skulle vara en förolämpning mot Dafa, och det är helt enkelt inte tillåtet. Om det inte vore för att Dafa lärdes ut, om en Gud skapade varelser här med människans utseende, så skulle alla Gudarna eliminera honom, eftersom det skulle vara detsamma som att förolämpa Gudar. Det var för Fa-upprätandets skull som Gudar skapade människor på Jorden efter sin egen bild. Asiater skapades av Gudar som liknar asiater, västerlänningar skapades av Gudar som liknar västerlänningar, och Gudar som liknar svarta människor skapade svarta människor, och andra människoraser skapades av andra Gudar. Vid den tiden kallade alla människor dessa Gudar som skapade dem för Herrar. Men nu är 90 procent av människosläktet varelser från höga nivåer, och de flesta av dem kommer från mycket höga nivåer. De använder bara den mänskliga huden som Gudar skapade på den tiden; de har inte egentligen något direkt släktskap med de Gudar som skapade mänskliga varelser. Då när jag lärde ut Fa på den första Jorden så lärde jag inte ut Fa i den här omfattningen, eftersom den bara var för experimentella ändamål. Den Fa som lärdes ut räddade bara kännande varelser till Falun-paradiset, så de kännande varelser som blev räddade under den perioden är alla i Falun-paradiset. Den Jorden tilläts existera till slutskedet. Teknologin var rätt avancerad vid den tiden; det var då månen skickades upp. Men den högt utvecklade industrisektorn gjorde att luften, vattnet, jorden, växterna och människornas föda – allting vid den tiden – blev deformerat. Till slut blev till och med människorna deformerade, Jordens energi blev helt förbrukad och den periodens människor nådde slutet.

Så den här Jordens period började för 100 miljoner år sedan. En del av er här närvarande kanske tänker: ”Men vad jag lärde mig ur läroböcker var att den är 3,5 till 4,5 miljarder år gammal.” Jag säger till er att varje Jords period har varat i 100 miljoner år, och den förra Jorden varade också i 100 miljoner år. Men i Zhuan Falun berättade jag också för er att föremålen på Jorden går hundratals miljoner år tillbaka och att några av dem till och med går mer än 2 miljarder år tillbaka. Jag försökte bara tala om för människor att förhistorisk kultur existerade. Människor får bara veta så mycket; det vill säga, under dessa 100 miljoner års historia skapade mänskligheten också många förhistoriska kulturer. Planeterna som existerade innan på Jordens plats genomgick också sönderfall och återskapande många gånger. I kosmos sönderfaller många planeter och deras rester flyter omkring och bildar damm och små stjärnliknande föremål. Inom den gigantiska himlakroppen sönderfaller planeter ständigt och återbildas ständigt, och de sönderfaller genom explosioner. Jorden återskapades också från tidigare Jordar som alternerande exploderade och sedan återbildades till nästa Jord – en exploderar, nästa återbildas. Det finns en massa damm i rymden. En del är enormt, en del är som stora klippor, en del är så stort som flera kvadratkilometer och en del är till och med så stort som 100 kvadratkilometer. Det har funnits civilisation på varje planet och den förra Jorden hade också civilisationer. Så på många stora stycken med föremål som inte blev fullständigt förstörda av explosionerna finns det rester av tidigare varelsers civilisationer. När Jorden återskapas gjordes det genom att detta kosmiska damm sattes ihop, och det är orsaken till att det finns rester av föremål och av civilisationer från tidigare Jordar eller andra planeter. Så om jag inte avslöjade det här idag skulle geologer och historiker inte kunna räkna ut vilka perioder den här Jordens materia kom ifrån, vilken metod de än använder. Jorden, som jag just sade, har en historia på 100 miljoner år; om man räknar fram till nu så är det exakt 100 miljoner år, och den har nått samma ålder som den förra Jorden som fanns här. Naturligtvis hade mänskligheten under dessa 100 miljoner år genomgått ett flertal civilisationer och blivit förintade av Gudar många gånger på grund av dess moraliska förfall. Den så kallade civilisationen som människan har just nu arrangerades avsiktligt av de gamla krafterna – den är inte en sann mänsklig kultur.

Varför då inte direkt skapa mänsklig hud vid tiden när Fa lärs ut och få Gudar att komma ner hit för att lyssna till Fa? Varför istället skapa människan så mycket tidigare i historien? Ni ska veta att när Gudar skapar människor så kan de inte bygga in i dem Gudars tankar och tänkesätt, eftersom det skulle göra dem till fullständiga Gudar, inte människor. Och det är inte tillåtet. Även om människor har Gudars utseende så kan Gudar inte betrakta människor som besläktade med dem, eftersom människor beter sig helt annorlunda än Gudar. Så hurdana var människorna i början? Människornas kroppsstruktur skapades av Gudar, så den är det mest perfekta människokroppssystemet i den här dimensionen. Alla de utomjordiska varelserna suckar beundrande när de ser den! Naturligtvis omfattar det också människans tre själar och sju andar och tillsammans bildar detta en fullständig människokropp. Utan de tre själarna och sju andarna skulle det bara vara ytan på en människokropp, eller en ”mänsklig hud”. Begreppet ”mänsklig hud” är något annat än den hud som människor känner till. Gudar anser att allting hos människokroppen på den yttersta ytan som består av molekylpartiklar, inklusive dess ben, blod, inre organ och så vidare, hela människokroppens struktur på ytan, eller annorlunda uttryckt, när man betraktar det ur mikroskopisk synvinkel, den människa som består av molekylceller på ytan, allting som är synligt för det mänskliga ögat när kroppen dissekeras, hela denna struktur på ytan kallar Gudar för den ”mänskliga huden”. De talar inte om människors hud.

Men en människa som inte har förmågan att förstå kosmos och alla tingen i människovärlden, eller förstå hur livet manifesterar sig, och som saknar förmågan att utstå förändringarna i den mångskiftande världen, som inte har några formade idéer och som inte kan förstå eller anpassa sig till kosmos, Jorden eller naturmiljön – hur skulle han agera? Jag säger till er, när det händer glada saker skulle han hoppa upp i ett träd och tjuta av skratt utan hejd, skratta så hysteriskt att det vore skrämmande. När något sorgligt och smärtsamt hände honom skulle han gräva ner sig i marken och han skulle inte kunna komma över det på flera dagar. När han träffade på något som förargade honom skulle han ventilera sin ilska utan en tanke på konsekvenserna. Och han skulle dö av lycka, ilska, sorg eller glädje. Tänk på det, skulle den här sortens människa kunna lyssna till Fa? Men när människor skapades i början var de sådana; de hade ingen substans, de hade ingen uthållighet, och deras begrepp och förståelse beträffande tingen i den här dimensionen var ofullständiga. Så människorna måste genomgå en lång tidsperiod för att gradvis berika människans sinne och ge dem substans och uthållighet. Det här var ingenting som kunde göras på kort tid, så dessa 100 miljoner år användes för att göra detta. Det sätt som människor agerar på idag är sådant att de inte grips av panik när något händer dem, de förhåller sig samlade och lugna, de tänker förnuftigt, och de besitter till och med kreativitet. Det faktum att människor har sådana sinnen och tänker normalt så som de gör är ett resultat av att Gudar avsiktligt skapade detta åt människorna under en ofattbart lång period i historien. Och den här processen, kan jag berätta för er, fortsatte till för fem tusen år sedan.

När det kommit fram till de senaste fem tusen åren med Kinas halvgudomliga kultur började en systematisk normalisering av det mänskliga sinnet så att det skulle kunna acceptera Fa. Fastän principerna i den mänskliga dimensionen är omvända så är kosmos Dafa upprätt. När jag lär ut Fa så hör man Fa-principernas inre mening, orden, de sätt det uttrycks på, olika på olika nivåer ovanför den Trefaldiga världen, men Fa-principerna är fortfarande genomgående oföränderliga. De olika rikena som olika varelser har höjt sig till står för skillnaderna – de är inte felpositionerade. Om jag undervisade på ett sätt här bland människorna och på ett annat sätt i himlen, tänk på det, då skulle den här Fa inte vara allomfattande – och så kan vi inte ha det – för i Fa-upprätandet måste den Fa som lärs ut här bland människor gälla för hela kosmos. När jag lär ut Fa så lär mina jag på nivå efter nivå också ut Fa, och kännande varelser på nivå efter nivå lyssnar till Fa.

Hur skulle då människans tänkande formas och normaliseras på ett sätt som skulle låta honom förstå Fa när han lyssnar till Den? Hur jag än skulle lära ut Fa så var det så som mänsklighetens kultur och människans sinne måste formas. Människor världen över vet alla vad dygd är, vad tillit är, vad godhet är, vad ondska är, och vad gott och ont är – de här är de mest grundläggande. I Kina manifesterar de sig mer konkret, och deras inre betydelser är djupare. Eftersom Fa skulle läras ut där och det här arbetet skulle göras där, måste en rik kultur som verkligen kunde låta människor erkänna och förstå Fa skapas där. Jag har sagt till er tidigare att jag genom historien skapade ödesförbindelser med många av mina Dafa-lärjungar hela tiden. Att etablera ödesförbindelser var bara det yttre målet; efter att ha skapat ödesförbindelserna måste Dafa-lärjungarna och jag också axla ansvaret att skapa människans civilisation och den kultur som Dafa skulle kräva. Anledningen är att om en vanlig alldaglig människa genom historien ville lämna efter sig i mänskligheten historia – vilken skapades för spridandet av Dafa – en civilisation, historiska lämningar eller någon teori, så skulle det absolut inte ha varit tillåtet. Så all kultur som har förts vidare från historien skapades av Dafa-lärjungar; och naturligtvis fanns Mästaren där också, som ledde er. Mänsklighetens historia är som en teaterföreställning, och ni spelade alla rollerna – från kungar till vanligt folk, från hjältar till bovar (skratt), från de lärda, och från berömda personer, till hjältar. Skratta inte nu! Om ingen spelade bovens roll så skulle ingen, när jag idag lärde ut Fa, veta vad en bov är, vilka en bovs handlingar är, hur han tänker och känner, eller hur en bov ser ut. Det kan inte finnas vita fläckar i Fa.

Ni känner alla till De tre kungarikenas romans[i], eller hur? De tre kungarikenas romans förklarade ”Yi”[ii]. Alltigenom en dynasti och en styrkemätning mellan tre krafter blev den inre meningen i Yi helt och hållet demonstrerad. Det var också över en tidsperiod så lång som en dynasti som den djupa innebörden i Yi visades, och först därefter har mänskligheten när Fa lärs ut idag en djup förståelse beträffande Yi och vet vad Yi är, det vidgade förhållandet mellan dess yta och dess inre betydelse, eller hur det manifesteras på djupare nivåer. Människor kan inte känna till enbart detta ords ytliga betydelse – de behöver förstå hela dess inre mening. Naturligtvis framvisade De tre kungarikenas romans också människans rådighet och andra egenskaper.

Yue Fei från den Södra Song-dynastin visade vad ”lojalitet” är. Vad är ”lojalitet”? Man kan inte bara säga det och ge en förklaring. Först efter en hel dynasti kunde människor verkligen veta dess verkliga inre betydelse, vad det är besläktat med på djupare nivåer, och hur det visar sig i handlingar.

I historien fanns det också olika skolor när det gäller tänkande, och där fanns också begreppen godhet, Yi, anständighet, att lära sig, pålitlighet, och så vidare, som Konfucius lade fram i sin lära om den gyllene medelvägen. Först efter att Sakyamuni, Lao Zi och Jesus kommit kunde människor idag verkligen veta vad rättfärdig tro är och vad kultivering är, vad en Buddha, en Dao och en Gud är, och så vidare – sådana saker. Genom hela historien berikades dagens mänsklighets tänkande, och det har gjort det möjligt för människor att känna igen och förstå Fa, och erhålla Fa. Den mänskliga historiens hela förlopp lade den här grunden. Med andra ord var det för spridandet av Dafa som människor och den mänskliga kulturen skapades – det är inte så att Fa lärs ut i överensstämmelse med mänsklighetens kultur, och än mindre är det produkten av mänsklighetens kultur. Så det här är vad vi gjorde under de här fem tusen åren.

Medan vi är inne på ämnet, låt mig uttrycka det mycket levande: det mänskliga samhället är som ett teaterstycke – dynasti efter dynasti, det är precis som när ridån öppnas och en dynasti börjar spela upp, och när en dynasti slutar sluter sig den stora ridån; sedan öppnas den igen och en annan dynasti ersätter den gamla. Dynasti efter dynasti, den ena efter den andra, de paraderade förbi på det här sättet, formade ödesförbindelser, efterlämnade historia, och skapade de kulturer som mänskligheten behövde, framförde den ena scenen efter den andra. Varför kallas de ”dynastier” i Kina, men på andra ställen ”länder”? Varför kallas deras ledare ”kungar”, medan de i Kina kallas ”kejsare”? Jag säger till er, det här är inte en skillnad i terminologi eller kulturer. Eftersom mänskligheten skapades för Dafa så är Dafa den här föreställningens huvudtema, och alla kännande varelsers existens kretsar runt det här huvudtemat. Det är bara det att människor har blivit helt upptagna av konflikterna och sammandrabbningarna som har agerats ut i spelets enskildheter, och har glömt föreställningens huvudtema och ändamålet med livet. Föreställningens scen är Kina.

Dynasti efter dynasti, varje dynastis folk var en dynasti med människor från himlen. De är representanter från avlägsna himlakroppar och representerar oräkneliga kännande varelser där och har kommit hit för att forma en ödesförbindelse så att de kännande varelserna där inte skulle förbigås under Fa-upprätandet. Medan de formade en ödesförbindelse under sin dynasti lämnade de efter sig den kultur som de hade med sig. Och efter att de format sin ödesförbindelse reinkarnerade de i nästa liv i andra områden och väntade på den dag när Dafa skulle läras ut. Varje dynasti var sådan och alla etniciteter i världen reinkarnerade i Kina – och det här innefattar människor i alla länder. Förutom det stora antalet varelser från högre riken som kom efter att jag började lära ut Fa på senare tid, så inkarnerade folken i alla länder i Kina vid någon tidpunkt i historien. Oavsett vilket land du befinner dig i så var du först kines på den här Jorden, eftersom din första inkarnation var där. Med så mycket sagt måste jag berätta för er att formen och den inre betydelsen hos Kina som land faktiskt inte existerar. Blir ni chockerade av det jag just sade? Kinesisk kultur kvarlämnades faktiskt av alla världens folk i olika dynastier; och de här människorna reinkarnerade i andra områden efter att ha format ödesförbindelser. Exempelvis var dagens amerikaner människor från Stora Ming-dynastin. Dagens amerikaner tycker mycket om daoismen och uppvisar fortfarande värderingar från den tiden. På den tiden när daoismen nådde höjden av sin popularitet under Ming-dynastin hade nästan varje familj i en del städer en smältdegel i hemmet. England var den Stora Tang-dynastin, Frankrike var den Stora Qing, Italien var Yuan, Australien var Xia, Ryssland var Zhou, Sverige var Norra Song, Taiwan var Södra Song och Japan var Sui. På den tiden lämnade människor från varje dynasti Kina och reinkarnerade på platser som inte hade de länder som finns där nu – de var fortfarande ogästvänlig vildmark. Så de flesta människorna reinkarnerade och spred sig över hela världen, och återvände till sina platser först på senare tid. Människor från en dynasti begav sig till en plats medan människor från en annan dynasti begav sig till en annan plats – det var vad som skedde. Så strängt taget, var är ”Kina”? Och vilka är ”det kinesiska folket”? ”Kina” i egentlig mening existerar inte.

”Men nu existerar det, eller hur? Eftersom det nu också kallas ett land, och det nu inte längre finns några dynastier.” Egentligen existerar det fortfarande inte, eftersom när den sista scenen skulle framföras, när Fa skulle läras ut, så har alla kännande varelser över hela världen som hade format ödesförbindelse med mig, de människor som med störst sannolikhet skulle erhålla Fa och de som skulle spela en negativ roll när Dafa sprids vida omkring, reinkarnerat tillbaka i Kina. Vare sig det är de som kom för att erhålla Fa eller de som kom för att göra skada, så kom de alla för Fas skull, blev födda för Fa och formade för Fa – alla är på plats. Därför är människorna i dagens Kina de mest mångskiftande; det beror på att de positiva och negativa varelserna från hela världen som kom med anledning av Fa-upprätandet har samlats där. Men oavsett om en varelse kom för att spela en positiv eller negativ roll, eftersom Fa-upprätandet inte erkänner de gamla krafternas arrangemang, så länge en varelse kan se på och hantera Fa-upprätandet korrekt så finns det fortfarande hopp om att han inte kommer att bli bortrensad. Och om han kan få Fa så kommer jag att rädda honom. Det var en sak som jag nämnde för er tidigare. Jag frågade, vet ni hur demokrati framträdde i världen? Den grundläggande orsaken är att kungarna från de där etniciteterna, som kom från de där himlakropparna, alla har reinkarnerat i Kina, så vem i de andra regionerna skull kunna utropa sig till kung? Till slut bestämde de där gamla krafternas varelser på höga nivåer: ”låt oss få de där människorna till att själva välja sina ledare.” När någon har blivit vald kan han inte kallas för kung. ”Så låt oss kalla honom för president.” Hur som helst, till och med efter att han har blivit deras ledare kan han fortfarande inte behandlas som en kung; när han blir dålig kan människor säga dåliga saker om honom, och om han blir ännu värre kan man avslöja det han har gjort dåligt och någon annan kommer att väljas. Det här är den verkliga orsaken till att de där varelserna där uppe arrangerade demokrati. Det finns också andra faktorer. Det som manifesterar sig här på människornas plats innefattar också principer på den mänskliga nivån. Människor har ingen aning om vad som pågår. Så fastän människorna i Kina inte ser särskilt anslående ut – viket beror på den myckna karman på senare tid – fastän den här huden inte längre är så vacker, så är substansen inuti betydande. Tänk hur skrämmande det blir om de kännande varelserna där blev förintade. Vare sig det är de som de representerar eller de dimensioner och kännande varelser som de själva motsvarar så är de alla stora grupper med varelser.

Efter att ha talat om de här sakerna ska jag tala om något annat. Jag nämnde just att den här Jordens historia bara har varit 100 miljoner år lång. I stort sett delas de 100 miljoner åren på den här Jorden upp på två huvudperioder, med 50 miljoner år i vardera perioden. De första 50 miljoner åren var den period när jättar, dvärgar och medelstora människor samexisterade. Jättarna hade en medellängd på 5 meter; de medelstora människorna var likadana som vi moderna människor, med en genomsnittlig längd på mindre än två meter; och dvärgar var bara några få tum långa. När Gudar skapade människor, varför skapade de samtidigt dessa tre typer? Det var för att testa vilken av dessa tre typer av människor som skulle vara lämpade att leva på Jorden fram till det slutliga skedet och vara lämpade att få Fa. Under de här 50 miljoner åren formades hela tiden människans förmåga att förstå världen, medan det samtidigt blev bestämt vilken sorts människa som skulle behållas. Till slut fann man att jättarna inte var lämpliga. Eftersom de hade stora kroppar blev avstånden för dem förkortade i deras förhållande till Jorden. De förkortade också tiden, relativt sett, eftersom jättarnas förbrukning av materiella resurser inte stod i proportion till Jorden. Senare upptäcktes det att dvärgarna inte heller var proportionerliga – det var skogar överallt på Jorden och det var svårt för dem att röja skog. Vid den tiden fanns det inte några röjda åkrar och det skulle ha blivit svårt för dem att etablera en civilisation som dagens. På samma gång verkade tiden på Jorden vara för lång för dvärgar och avstånden var för stora; att korsa oceaner skulle ha visat sig bli alldeles för svårt för dvärgar. Så de var inte lämpliga. Jättarna och dvärgarna blev sedan bortgallrade. De gallrades inte bort med en gång – 50 miljoner år passerade innan de började bli bortgallrade gradvis ut ur historien. Det var för två århundraden sedan som jättarna slutligen försvann ur sikte; med andra ord var det för bara drygt två hundra år sedan som jättar till slut försvann ur sikte. Dvärgar siktades emellertid fortfarande för bara runt sjuttio eller åttio år sedan. Först på senare tid blev de utrotade och de är inte fullständigt försvunna – en del begav sig till andra dimensioner, en del begav sig in i jorden. De vet att de är folk som har gallrats bort så de tar inte kontakt med moderna människor.

När vi nu är inne på ämnet ska jag avslöja två mysterier från det förgångna. Mänskligheten kan inte förklara hur pyramiderna byggdes. Hur transporterade människor så stora stenar? För flera människor som är fem meter långa, så är det ingen skillnad på att flytta dem mot när dagens människa flyttar ett stort stenblock. Att uppföra pyramiderna var för de fem meter långa människorna likadant som att uppföra en byggnad idag. Ett annat mysterium är varför det fanns stora djur såsom dinosaurier. Sanningen är att de skapades för jättarna. Det finns ingen skillnad mellan det sätt som en fem meter lång människa ser på stora djur såsom dinosaurier och det sätt som våra människor idag ser på kor. Olika arter måste skapas för olika människor. Allting på Jorden skapades för människan, formades för människan. Jag kan också berätta för er, när jag är inne på det, att djur absolut inte kan jämställas med människor – man kan absolut inte tänka på dem som samma sak. Ni kan vara barmhärtiga mot dem, ni kan ta hand om dem, men ni kan absolut inte behandla dem likadant som människor. Människan skapades av Gudar; att jämföra djur med människor är detsamma som att förolämpa människan och vanhelga Gudar. Historiens sanning kommer snart att visas för människor, och vid den tiden kommer mänskligheten att erhålla kosmos, livets och materians sanna, riktiga begrepp. Idag när en del människor gör arkeologiskt arbete sätter de dit människoben på dinosaurier, och när det gäller byggandet av pyramiderna använder människor också existerande begränsad förståelse när de funderar över det och drar slutledningar. Sanningen är att mycket av vetenskapens förståelse när det gäller den här omedelbara fysiska världen är fel, och till och med deras utgångspunkt är felaktig. Till och med teorin om gravitationen är fel. Jag ska berätta om de här sakerna för människorna när det kommer ett tillfälle.

Jag lyfte just på slöjan som täcker människans historia. (Applåder) Det var inte för att diskutera historia, ty mänskligheten skapades och formades för Dafa. Så jag lärde er Fa medan jag berättade om historien, eftersom allt det här har kopplingar till Fa. Många saker är verkligt viktiga för Dafa-lärjungar, särskilt för att de här sakerna och allting som ni nu gör alla är sammanvävda med ert ansvar gentemot Dafa, och för att de inkluderar Dafa-lärjungars egna djupa och kritiska faktorer. Jag förklarar det här med förhoppningen att ni från och med nu ska göra ännu bättre ifrån er i Fa-upprätandet. Ni måste anstränga er mycket, och ni måste göra bra ifrån er, eftersom det som ni vill är att fullända allting, ni har ansvar – ni har kommit med uppdraget och ansvaret att rädda kännande varelser. Genom hela historien har människor deklarerat att de skulle rädda kännande varelser. Men vem visste den verkliga innebörden i att rädda kännande varelser? Ni räddar verkligen kännande varelser, och bara ni är värdiga att göra någonting så storartat. Se till att ni inte missar den här chansen!

Jag tror inte att jag ska säga så mycket mer. Härnäst, om någon av er fortfarande har frågor som ni behöver ställa, som ni tycker är viktiga, så kan ni ställa dem, jag ska använda den tid vi har till att besvara dem åt er. Beträffande specifika saker på ditt arbete, i ditt liv, eller i din kultivering så är det faktorer och betingelser som låter dig förbättra dig i individuell kultivering, de är det som du måste upplysa dig till och tester som du måste klara på egen hand. Jag tycker att jag ska låta dig få den mäktiga dygd som du får från att upplysas på egen hand. Om jag besvarar dem åt dig så blir den inte din.

Fråga: När man sänder upprätta tankar, förhåller sig verserna och handpositionerna till varandra på något särskilt sätt?

Läraren: Nej, det är upp till er vilken av de två handpositionerna ni använder tillsammans med vilken av de två verserna.

Fråga: I Fa-upprätandet lyssnar [en del] till det som sägs av elever vilkas himmelska öga är öppet, istället för att använda Fa till att utvärdera allting.

Läraren: Alltid, vare sig ni gör saker som grupp eller bekräftar Fa som individer, så måste allting ha fokus på Dafa, allting måste utvärderas med användande av Fa, och ni kan absolut inte gå efter vadhelst någon kan se med sitt himmelska öga. Anledningen är att även om det mesta av vad lärjungar ser är sant så är det bara en bit av hela bilden, och samtidigt är det begränsat till deras nivåer, och ibland är det en falsk syn som är resultatet av deras fasthållanden. Jag säger till er att i kosmos, hur hög en Gud än är så är detta kosmos fortfarande ett mysterium för honom, och han är fortfarande en varelse som ska räddas under kosmos Fa-upprätande. Det han kan se och veta är bara sakerna på den nivå där han är, snarare än hela kosmos sanna situation, och än mindre är det den verkliga, slutgiltiga sanna bilden av vad Dafa-lärjungarna ska göra i Fa-upprätandet. Oavsett vad du ser att de här Gudarna gör eller vad du hör dem säga, tro inte på det. Gör bara saker enligt Dafa och Mästarens krav. Ni måste göra allting upprätt – det här är ytterst viktigt, och ytterst storslaget! Ni kan inte ta det som någon ser som er vägledning.

När ni gör saker tillsammans med andra Dafa-lärjungar så är det oundvikligt att ni har argumentationer, och det är oundvikligt att ni har olika åsikter. Varför? Era fasthållanden måste på något sätt visas fram så att ni kan göra er av med dem. Men om ni vägrar ge med er efter att ha argumenterat länge, då är det ett problem, och det beror på att ni inte tittade inåt och ni inte tittade på ert eget problem. Ni vill alla vara ansvariga gentemot Dafa och era avsikter är bra. Men ofta ger ni inte akt på er själva, och det är mycket möjligt att ni har en del vanliga mänskliga fasthållanden. Se till att vara uppmärksamma på de här sakerna.

När vi idag har nått det här skedet i Fa-upprätandet, Dafa-lärjungar, bekräftar Mästaren allting som ni har gjort under Fa-upprätandet. Den 20 juli 1999 hade jag redan skjutit alla pre-20-juli-eleverna till deras positioner – jag sköt er till era högsta positioner. Jag har tidigare berättat för er att era förändringar utgår från det extrema mikrokosmos och den ursprungliga naturen. En del elever tyckte: ”Jag kultiverar så snabbt.” Ni kände det alla så på den tiden. Er process för Fulländning och er slutliga höjning i kultivering var båda till för att ni skulle bekräfta Fa längre fram. Så om du är någon som studerade Fa väl under perioden med individuell kultivering så kommer du att bekräfta Fa väl och rädda kännande varelser mitt under förföljelsen; och din kropp kommer att på ytan kontinuerligt assimilera sig till höga nivåer i Fa-upprätandet, och det som återstår på den mänskliga ytan blir mindre och mindre. Men när det gäller dem som inte har gjort bra ifrån sig, som har gått till den motsatta sidan, eller som inte träder fram, så kan vi se att deras kroppar på deras gudomliga sida bryts ner nivå för nivå. Naturligtvis har det här arbetet inte avslutats ännu, Fa-upprätandet har inte avslutats, så det finns fortfarande en chans för er att göra bra ifrån er igen. Verkligen, så länge det ännu finns en dag när förföljelsen inte har slutat så är den dagen en möjlighet. Använd den väl, gör det bättre, återvänd snabbare, och missa inte fler tillfällen. Älta inte dina tidigare misstag – om du har gjort misstag, gör då bra ifrån dig från och med nu. Tänk inte på de saker som har hänt. Tänk på hur du ska göra bra ifrån dig från och med nu, och bli verkligt ansvarstagande när det gäller dig själv och kännande varelser.

Jag skulle vilja nämna en annan sak. När en del av våra elever har meningsskiljaktigheter i arbetet så tycker de om att ringa mina familjemedlemmar och be om deras åsikter. Jag säger er att mina familjemedlemmar också är kultiverare, och de kan inte heller nödvändigtvis bedöma saker korrekt hela tiden. De kan också göra fel eller säga fel – det de säger är inte Fa. Gör inte sådana saker mer. Skjut inte bort era tillfällen att etablera er egen mäktig dygd och förbättra er själva genom kultivering. Under Fa-upprätandet går var och en sin egen väg, och det är den historia varje Dafa-lärjunge skapar.

Det är allt jag vill säga. Härnäst om ni har fler frågor så kan ni ställa dem.

Fråga: Varför brukar Mästaren använda unga lärjungar till att göra saker i himlen?

Läraren: Därför att de inte har de föreställningar som skapas efter födelsen som de vuxna har, deras natur är renare och energin de sänder ut är inte påverkad av vanliga människors tankar. Sett ur ett annat perspektiv är förmågan inte begränsad av personens ålder så som den är för en vanlig människa.

Fråga: Hur kan vi hjälpa människor att erhålla Fa i Hongkong-miljön, där människor är besatta av pengar och materiellt välstånd?

Läraren: Ni är Dafa-lärjungar och ni räddar de kännande varelser som är förgiftade av ondskans lögner. Så länge någon inte är emot Dafa kan han klara sig undan faran att bli bortrensad när Fa rätar upp människovärlden. När det gäller de varelser som inte har försökt skada Fa, men som inte är bra, eller inte så bra, så gör vi just nu ingenting åt dem. Anledningen är att det i nästa skede fortfarande kommer att finnas människor som kultiverar, de kännande varelserna i nästa skede behöver fortfarande positionera sig medan Fa rätar upp människovärlden. Just nu ligger fokus för vårt räddande på de människor vilkas sinnen har förgiftats av ondskans lögner. De extremt onda varelserna som elimineras när vi räddar kännande varelser riktar vi in oss på bara för att de skadar Fa. Det finns många andra varelser som är på samma nivå som dem men som inte har försökt skada Fa, och som inte har deltagit i den här saken – gör ingenting åt dem. Varför? Nästa skede i Fa-upprätandet kommer också att bli till en chans för dem som inte har försökt skada Fa. Och samtidigt behöver människorna i nästa skede fortfarande kultivera sig. De sakerna ingår i nästa skede.

Det som Dafa-lärjungar ska göra idag är att vara ansvariga gentemot Dafa. Rör inte sakerna i de vanliga människornas samhälle. När ni klargör sanningen så säg inte saker på hög nivå; huvudsaken är inte att få folk att förstå vad den höga nivåns djupgående Fa är. Ja, människor som är särskilt goda är undantag och ni kan tala om det för dem. Men när ni klargör sanningen för en genomsnittsmänniska, berätta bara för honom att vi förföljs och att vi bara gör övningar och försöker vara goda människor, och de kommer att kunna förstå. Efter att människor har fått reda på sanningen kommer de att se all propagandan för vad den är, lögner, och de kommer naturligt att se hur föraktlig och ond den är. Efter att folk har blivit medvetna kommer de att bli upprörda: ”Hur kan en regering agera som en hoper skurkar? Ni har förföljts så svårt, och ni förföljs bara för att ni försöker vara goda människor.” Använd bara de enklaste tankarna när ni talar med människor. De kommer inte bara att kunna acceptera det och förstå det, de kommer också att bli mindre benägna att missförstå. Ni har kultiverat så länge nu, och er förståelse av Fa är rätt djup. Om ni talar om er förståelse beträffande Fa på hög nivå så blir det svårt för vanliga människor att förstå och det är troligt att de missförstår; ni har kommit till den höga nivåns förståelse som ni har idag först efter en lång kultiveringsprocess. Ni vill att människor omedelbart ska förstå saker på en sådan hög nivå, men det kan de inte, så tala inte med dem på för hög nivå. Inte ens när ni klargör sanningen för religiösa människor bör ni tala på en hög nivå. Tala bara om förföljelsen som vi har genomlidit. Om de inte vill höra talas om andra andliga trossystem så talar vi inte med dem om andlig tro; berätta för dem att vi bara gör övningar. Det är svårt att rädda människor nuförtiden. Ni måste förklara saker för dem genom att följa logiken i deras fasthållanden. För att kunna rädda dem, skapa inga hinder för dem.

Fråga: Jag är en lärjunge som erhöll Fa för bara några månader sedan. Hur är jag annorlunda jämfört med de lärjungar som fick Fa innan 20 juli 1999?

Läraren: De gamla krafterna arrangerade också att en del Dafa-lärjungar skulle komma in i Dafa under förföljelsen. De tycker att om någon kommer in i Dafa medan förföljelsen är så allvarlig så skjuter hans mäktiga dygd rätt upp. Men det finns också en del människor som tillhör nästa grupp som ska nå Fulländning och som inte räknas in i detta, så just nu är det svårt att säga exakt vem som är i vilken situation. Men hursomhelst, att ha erhållit Dafa är det mest lyckosamma av det mest lyckosamma, så ni måste använda den här tidsperioden väl, få er själva till att verkligen kultivera och verkligen erhålla Fa och höja er i kultivering. Inte alla kan erhålla Fa, och inte alla kan komma in, eftersom det här är kosmos Dafa. På den tiden när jag lärde ut Dafa, varför var de gamla krafterna fast beslutna att begränsa antalet människor som skulle erhålla Fa i första omgången till 100 miljoner? Till och med dessa 100 miljoner människor är resultatet av att jag insisterade. Då var det antal som de begränsade det till 70 miljoner, medan jag ville ha 200 miljoner människor. De visste att om 200 miljoner människor skulle erhålla Fa i första omgången så skulle de inte kunna få till stånd det här ondskefulla så kallade testet, så de var fast beslutna att begränsa det till 100 miljoner. En stor grupp bland de här människorna hade precis erhållit Fa när de inte kunde vänta längre med att påbörja den så kallade prövningen. Det var orättvist mot de människorna. För dem av er som erhöll Fa nyligen, jag har inte sagt er vilken kategori ni tillhör. Ni ska inte fundera på det heller. Gör bara det ni ska göra.

Fråga: Hej, Mästare. Jag skulle vilja ställa en fråga, nämligen, i en av dina nya artiklar talar du om ”förnyande av de tre områdena”. Din lärjunge förstår det inte. Mästare, var snäll och förklara.

Läraren: Faktiskt borde människor i din ålder veta. De som fick privatundervisning förr, eller de som gick i skolan innan 1950, studerade alla ”De tre tecknens skrifter”[iii] i skolan. I De tre tecknens skrifter och i kinesisk kultur har begreppet De tre områdena alltid funnits. Det omnämns också ofta i daoistiskt tänkande. De ”tre områdena” syftar i själva verket på Himlen, Jorden och Människan. ”Förnyandet av de tre nya områdena” avser den Nya Himlen, den Nya Jorden och den Nya Människan.

Fråga: Hej, Mästare. Jag skulle vilja ställa en fråga. Konfucianskt tänkande löper genom Kinas alla dynastier. Så jag skulle vilja fråga vad förhållandet är mellan konfucianskt tänkande och spridandet av Dafa i Kina?

Läraren: Konfucianismen, som jag nyss talade om, var bara att lägga grunden för människans tänkande – det är allt. Det har låtit människor få veta vad den gyllene medelvägen är och de specifika saker som människor bör tro på och följa, såsom välvilja, Yi, anständighet, att lära sig, pålitlighet, och det är i stora drag vad det handlar om. Kulturerna under var och en av mänsklighetens perioder lade grunden för det tänkande som människorna skulle ha när de erhåller Fa, och låter dem slutligen begripa Fa och förstå Fa när de erhåller Fa.

Fråga: Nuförtiden gör vi en massa Dafa-arbete och vår tid är väldigt knapp. Jag tycker att det är svårt att garantera två timmars övning varje dag. Jag undrar om det är godtagbart att öva mindre?

Läraren: Dafa-lärjungar, Mästaren har sagt att ni har arbetat hårt – ni har verkligen arbetat hårt. Jag har inte längre hjärta att specifikt säga till er att göra någonting. Jag vet att många människor på eget initiativ axlar många saker, sover till och med lite varje dygn, och de måste också gå till arbetet – det är verkligen svårt. Men hur svårt det än är så tycker jag att ni ändå ska hitta tid till att studera Fa och göra övningarna. Jag tycker att en kultiverare inte kan låta bli att göra övningarna. Även om det att göra övningarna bara är ett supplement till din förbättring så är också det en del av Fa, det är kopplat till alla förändringarna i din kropp. Naturligtvis, om du har för många saker att göra och du är alltför upptagen, och du övar mindre, eller du övar inte alls på några dagar, så är det okej att ta igen det senare. Om du verkligen är mycket upptagen och verkligen har mycket lite tid till att göra övningarna så har Mästaren sätt att göra det för dig, också. Men jag kan tycka att det här att ni är lite upptagna, att ni står ut med lite svårigheter, är Dafa-lärjungars mäktiga dygd. I framtiden när ni ser tillbaka kommer ni att upptäcka att det är anmärkningsvärt!

Fråga: Hur skapades de högsta varelserna i kosmos?

Läraren: I framtiden kommer jag att lära er den högsta Fa. Jag kommer att tala om hur kosmos bildades och den här frågan kommer då att diskuteras. Det är fortfarande lite för tidigt att tala om det nu.

Fråga: När jag studerade Fa läste jag om hur människorna i himlen genomgår samsara vart femhundrade år och de på Jorden genomgår samsara vart hundrade år. Vad handlar det om?

Läraren: Den Trefaldiga världen är kosmos lägsta rike. Den Trefaldiga världen är indelad i tre stora nivåer, så den kallas den Trefaldiga världen. Inom varje nivå finns det tre stora himlanivåer, så det finns totalt nio himlanivåer. Och dessa nio himlanivåer är indelade i många mindre himlar, så en del människor kallar dem de trettiotre himlanivåerna – men i själva verket finns det fler. Alla varelser inom dessa gränser genomgår samsara, medan varelser utanför den Trefaldiga världen inte gör det. Varelserna inom den Trefaldiga världen har en relativt kort livslängd i varje liv: människorna på Jorden lever bara i ett antal årtionden; varelserna på en nivå högre upp kan leva i etthundra till tvåhundra år; de på ännu en nivå högre upp kan leva i tvåhundra till trehundra år; de på ytterligare en nivå högre upp kan leva i trehundra till fyrahundra år; och de på den högsta nivån kan leva i omkring tusen år. Men oavsett hur många år det är så måste de till slut falla ner och gå igenom samsara igen. När väl en varelse går bortom den Trefaldiga världen går han inte igenom samsara längre.

Fråga: När det görs omarbetningar i Dafa-böcker, vilken version ska vi gå efter?

Läraren: När vi hittar felaktiga ord är det nödvändigt att ändra. Med Mästaren här kan Fa inte saboteras. När det gäller de kinesiska böckerna, gå efter det som nyligen publicerades i Taiwan.

Fråga: Jag tycker att det nuvarande skolsystemet avviker alltmer från ”Zhen-Shan-Ren”. Det är som om de lärde barnen att bli robotar, skämmer bort dem och lär dem inte principerna och idéerna om hur man ska uppföra sig, betonar inte dygd, och de lär inte ut Shan eller Ren. Så jag vill inte skicka mitt barn till skolan. Jag vill behålla honom hemma och undervisa honom själv. Är jag för extrem? Jag hoppas att det i framtiden kommer att finnas Dafa-skolor.

Läraren: Just nu, när jag lär ut Fa, inkorporerar jag också dagens vetenskap, eftersom mänskligheten redan är som den är. Fastän undervisningen som ges i skolorna nuförtiden inte kan lära barnen att vara goda och den låter barnen tänka vad som helst, kan den kunskap som finns att tillgå fortfarande hjälpa dem att förstå Fa längre fram. Det är naturligtvis bättre att ha skolor som drivs av Dafa-lärjungar, men innan vi har dem tror jag att det är bättre att låta honom skaffa sig lite kunskap. Och när han sedan kommer hem kan du läsa Zhuan Falun för honom och lära honom hur han ska uppföra sig. Det är allt du kan göra för tillfället. Övergångsperioden kommer att bli kort.

Fråga: Vad beror det på att det har blivit många ändringar av orden i de nya artiklarna?

Läraren: Jag informerade dem per telefon om de sex artiklar som publicerades nyligen; jag dikterade och lät webbsidan Minghui skriva ner dem, så det blev fel. Vanligen, efter att jag bett Minghui publicera en artikel kontrollerar jag den inte igen, och bara när en del människor upptäcker något och frågar mig om det tar jag en titt. Det här hände huvudsakligen för att jag var upptagen och inte hade tid att kontrollera det.

Fråga: Jag kommer från Korea. Min förståelse är att alla är jämlika under Dafa. Men många nya elever skiljer sig åt kulturellt. Skulle du kunna tala lite om det här.

Läraren: Faktum är att när Zhuan Falun översätts till olika språk så påverkar det inte er förståelse av Fa på den ytliga nivån. Särskilt under kultiveringsprocessen manifesterar sig inte Fas inre mening i orden på ytan. När ni ständigt läser boken kommer ni att upptäcka att ni ständigt får ny förståelse när det gäller Fa-principerna och ni kommer att se ännu fler Fa-principer. Det här är faktiskt att Fa tar fram er visdom. Så er förbättring påverkas inte. I Kina lärde sig många äldre människor som var analfabeter att läsa genom att studera Fa, och inte heller deras förbättring påverkades.

Fråga: En del nya elever har kulturella barriärer och kan inte förstå Fa.

Läraren: Nya elever kan komma att förstå lite i taget. Berätta inte saker för dem som är på för hög nivå. Tala bara om det som är på ytan, som hur man förbättrar sitt xinxing och hur man ska bli frisk och bibehåller hälsan. Med tiden kommer de fram till sina egna insikter genom att läsa boken mer.

Fråga: Många västerlänningar har kommit för att lära sig övningarna av oss, inklusive människor i olika åldersgrupper. Kan vi göra en uppsättning övningsmusik, likt banden med Fa-föreläsningarna, på så sätt att de behåller Mästarens instruktioner men lägger till engelsk översättning?

Läraren: Ja det får ni. Men översätt inte verserna[iv]. Verserna är vad vanliga människor kallar magiska formler. Ljudet och manifestationen från varje tecken har en motsvarande effekt i specifika himlakroppar. Så snart de översätts går de rätta ljuden och inre faktorerna förlorade.

Fråga: Jag vill fråga om en sak. Jag tror att det är något ganska vanligt, jag tror nämligen att många Dafa-lärjungar känner sig rätt väl till mods när de går och sprider Fa och de tycker att det är mycket lätt att kommunicera med andra människor. Men deras prövningar hemma verkar vara rätt stora. Till exempel, en del personers äkta hälft förstår dem inte riktigt. Ta mina föräldrar som exempel: de har viss social status i Kina så de märker att trycket på dem är mycket stort. Jag tror att många Dafa-lärjungars släktingar i Kina tycker att Falun Gong är bra, men de är rädda för att vi ska råka illa ut utanför Kina. Men jag tror att de här släktingarna till Dafa-lärjungar också har utstått en del saker. Jag skulle vilja veta vad det blir av dem när Fa rätar upp människovärlden.

Läraren: Det här fasthållandet måste släppas. Fa bedömer alla kännande varelsers handlingar vid den här tiden. Om någon inte har skadat Fa, då är det inget problem. Men om någon hyser dåliga tankar om Dafa, då bör ni ur perspektivet att rädda alla kännande varelser först förklara saker för era egna familjemedlemmar; ni ska göra ert bästa för att förklara saker för dem och hjälpa dem att bli av med de tankarna.

Fråga: Efter den här Fa-konferensen kommer det att bli ett framförande och en del vanliga människor kommer att vara närvarande. Kan vi sjunga sånger från det mänskliga samhället som är relativt upprätta?

Läraren: Vanliga människor kan komma och lyssna på våra framföranden – vi räddar alla varelser. De tillåts komma och lyssna till och med på våra Fa-konferenser. Talen som våra elever håller under Fa-konferenserna gagnar dem. Så det här är inget problem. När det gäller huruvida vanliga människors sånger kan sjungas i vår Dafas stora salar så är svaret nej. (Applåd) Varför inte? Om ni deltar i ett framträdande i det vanliga samhället – alltså, om det är Dafa-lärjungar som deltar i vanliga människors typ av framträdanden – så länge det inte är sånger med dålig smak och inte är på något sätt politiskt, då spelar det ingen roll. Men om det helt och hållet är vår egen Dafa-konsert så tycker jag att vi borde göra den renare och mer upprätt. När den inte är anordnad av vår Dafa så spelar det igen roll. Ni måste göra en klar åtskillnad. Du frågade om det är okej om sången är upprätt? Just nu är det svårt för dig att veta om kompositören har deltagit i förföljelsen av Dafa. Hur vet du att han inte har skrivit sånger som förföljer Dafa i Kina? Du kan för närvarande inte avgöra detta. Om kompositören är en Dafa-lärjunge och om själva sången inte innehåller något politiskt, då går det bra. Men för tillfället är det svårt att bedöma de här sakerna.

Fråga: Om elever i Kina går ut för att sprida Fa kommer de säkert att bli arresterade. Men om de inte sprider Fa är de rädda att det kommer att påverka deras nivåer i Fa-upprätandeprocessen. Hur ska lärjungar i Kina hantera detta?

Läraren: Ingetdera av de här två typerna av tänkande är riktigt. Om en person inte går ut för att sprida Fa är han rädd för att det ska påverka hans nivå, han är rädd att det ska påverka hans höjning, och han är rädd att det ska påverka hans Fulländning. Han är rädd för än det ena, än det andra – i stället för att verkligen se på saker som en Dafa-lärjunge. Dafa-lärjungar ska absolut bekräfta Fa och de ska rädda kännande varelser. Det är just på grund av de här vanliga mänskliga fasthållandena som det tenderar att uppkomma problem – det är därför det har uppkommit en massa problem.

Jag är fullt medveten om situationen i Kina – jag är helt och hållet medveten. Om en Dafa-lärjunge inte bekräftar Fa så tycker jag att det inte är rätt. Jag kan inte uttrycka saker alltför specifikt. En massa saker är de gamla krafternas arrangemang. Dessutom arrangerade de dem mycket detaljerat, och manifestationerna är ytterst komplexa. Situationen i Kina verkar kaotisk, när den i själva verket är mycket välordnad.

Det finns två situationer i vilka de inte kan röra Dafa-lärjungar. Den ena är att han är orubblig som berget. De vågar inte röra honom för de vet vid den tiden att om den här lärjungen har tagit en upprätt väg och har uppfört sig väl, och om någon ändå vågar förfölja honom, så spelar det ingen roll att de är de gamla krafterna eller vilka de gamla principerna än är – jag kommer absolut inte att skona dem. Det finns också oräkneliga upprätta Gudar vid min sida! Och jag har också oräkneliga Fashen som gör Fa-upprät­ande. Mitt enda bekymmer är att Dafa-lärjungarna själva inte är stabila inombords; när det finns någon sorts fasthållande, någon sorts rädsla, eller vad som helst, då ser de gamla krafterna det och utnyttjar luckan och förföljer dem. Och om en persons upprätta tankar inte är tillräckliga medan han förföljs så blir han ännu värre förföljd. Så är det alltid. Dessutom är de allra flesta av de här eleverna sådana som inte hade etablerat ödesförbindelser med mig direkt under historiens gång. Den här gången medan Fa sprids är dörren vidöppen och de gamla krafterna kunde inte hindra att de kom in. Men det stora flertalet av de här eleverna har uppfört sig väl. De vågar inte alltför svårt förfölja dem som under historiens gång etablerade ödesförbindelser, eftersom de eleverna har lidit så här tidigare i historien. Om varje Dafa-lärjunge – oavsett vilken kategori han tillhör – hade kunnat göra bra ifrån sig, så skulle den här förföljelsen ha upphört för länge sedan. På tal om att kunna göra bra ifrån sig så är det lättare sagt än gjort – det fungerar inte så att jag säger till alla att de måste göra det och de sedan kan göra det. Det kommer från att ha byggt upp en solid grund i kultiveringen, och det byggs genom att studera Fa under lång tid. Faktum är att det stora flertalet av oss har uppfört oss väldigt väl. De som inte har gjort bra ifrån sig är från den tredje gruppen elever. Och eftersom de inte har gjort bra ifrån sig har förföljelsen blivit ännu allvarligare, och fått Dafas situation att verka som om den förföljs på ett extremt farligt och ondskefullt sätt. Faktum är att oavsett vilken grupp en person tillhör så behandlar Mästaren alla likadant. När vi talar om att lägga tankarna på liv och död åt sidan utanför Kina så är det absolut annorlunda än när elever i den typen av omgivning, under den typen av förtryck och i den typen av situation, talar om att lägga tankarna på liv och död åt sidan. Jag vill inte säga så mycket mer om de här sakerna. Om de i den omgivningen verkligen kan lägga tankarna på liv och död åt sidan så kommer dock situationen att bli annorlunda. Till exempel, efter att en del Dafa-lärjungar arresterats kan de behålla ett orubbligt lugn och de känner ingen rädsla. Ni ska se att de gamla krafterna inte vågar förfölja dem. Det beror på att de vet att såvida de inte slår ihjäl dem så kommer ingen förföljelse av dem att ha någon verkan, så de rör dem inte. Hur många elever kan göra det? Det att de är så ståndaktiga i Dafa gör ondskan vettskrämd. Som jämförelse har de som har för starka mänskliga fasthållanden och som inte har studerat Fa på djupet orsakat sig själva mycket lidande som de inte borde ha fått utstå. En del av dem har skrivit så kallade ”ångerdeklarationer” eller skrivit under en del saker. Eftersom jag inte erkänner den här förföljelsen kommer jag att ge dem fler chanser innan det här arbetet avslutas. Jag har av de flesta elevernas handlingar sett att de efter att de förföljts har kommit att förstå allvaret i Dafa-kultiveringen med större fattning och förnuft. Samtidigt ser de tydligare hur allvarlig förföljelsen är och de gör inte längre saker med så mycket mänskliga fasthållanden som de gjorde tidigare. De har gradvis släppt de här fasthållandena så de saker som de gör är allt renare och mer upprätta, och allt bättre. De har blivit alltmer orubbliga och mer förnuftiga. Titta inte bara på förföljelsens yta. När Fa rätar upp människovärlden kommer hela sanningen att uppenbaras inför människornas ögon. Dafa-lärjungarna i Kina är verkligen anmärkningsvärda.

Fråga: Jag vill ställa två frågor. En är att släktingarna och vännerna till en del Dafa-lärjungar utanför Kina utövade tidigare, men efter att förföljelsen startade gav de gradvis upp det. De vill veta vad de ska göra nu. En annan fråga är att en del lärjungar som är mycket flitiga, ibland fortfarande erfar något som verkar vara relativt allvarlig sjukdomskarma. De vill veta huruvida det är deras egen karma eller ondskan som orsakar skada. Hur ska de hantera det här?

Läraren: När det gäller den första frågan så är det upp till dem vad de vill göra – det hänger verkligen på dem. När det gäller den andra frågan, när man råkar ut för någonting så se på dig själv först – det här är det största karaktärsdraget som skiljer Dafa-lärjungar från vanliga människor. Om vi verkligen inte har några problem för egen del, då måste det vara ondskans förföljelse av Dafa-lärjungar. Särskilt under Fa-upprätande­perioden handlar det inte längre om Dafa-lärjungarnas karma. Man måste medvetet och klart känna igen de onda varelsernas förföljelse. De gör sannerligen dåliga saker. Det bästa är att Dafa-lärjungar går sina egna vägar upprätt och inte tillåter ondskan att finna någon ursäkt för att förfölja er.

Fråga: Får jag föreställa mig lite grand hurdant det nya kosmos är?

Läraren: Mänskligheten kommer också att genomgå förändringar. Så kosmos genomgår förändringar hela vägen ner till mänskligheten. Det nya kosmos fulländar alla typer av element där det gamla kosmos är ofullkomligt. Det nya kosmos är mer fullkomligt, och det är någonting som alls inte kunde lösas i det förgångna utan att använda Fa-upprätandets form. Förr i tiden, så snart en kosmisk cykel inte var tillräckligt bra så sön­derdelades den, blev återskapad och började åter utvecklas; och när den blev dålig skulle den bara återskapas. Fa-upprätande sker för första gången någonsin i det väldiga himlavalvet sedan tidens början. Så jag har utnyttjat det tillfälle som Fa-upprätandet erbjuder för att förändra många saker. Jag kan inte tala om de här sakerna. Men jag kan berätta att eftersom mänskligheten är en del av kosmos och eftersom Dafa har spridits här … I det förgångna fanns det inget människosläkte här; oavsett hur många Jordar som har återskapats efter att ha sönderdelats så hade alltid de huvudsakliga varelserna här utomjordiska varelsers utseende. Utseendet var väldigt olika varje gång, men ingen av dem hade det utseende och inre system som människor har nu, än mindre det mänskliga sinnet. Men dagens människor skapades för spridandet av Dafa. Så efter att de människorna som har syndat mot Dafa elimineras kommer de människor som finns kvar att få välsignelser. Så i framtiden kommer människor på Jorden verkligen att ha människors utseende. Med andra ord kommer framtidens människosläkte verkligen att börja i nästa skede. Livsformen den här gången skapades för spridandet av Dafa. I framtiden kommer det fortfarande att finnas Buddhor, Daos och Gudar som kommer ner till Jorden för att rädda människor, kännande varelser kommer fortfarande att kunna lyssna till Fa och kännande varelser kommer återigen att räddas. Men saker som att en Gud kommer för att rädda människor och blir korsfäst kommer aldrig att hända igen.

Fråga: Jag vill fråga om följande: ibland när vi klargör sanningen kommer en del historiska personer på tal. Eftersom vi inte känner till de många ödesförhållandena, borde vi vara mer försiktiga med vissa saker?

Läraren: Under Fa-upprätandet bekräftar ni bara Fa med det mänskliga språket och med de saker som allmänt kan förstås av människorna. Gör det bara enligt vad mänskligheten kan känna igen nu för tiden som bra och dåligt, eller rätt och fel. Oavsett vem ni nämner i historien så är det inget problem.

Fråga: Jag vill bara ge några exempel på vad du nyss sade om att situationen för eleverna i Fastlandskina var rätt bra. Efter vad jag förstår är nästan alla mina släktingar och vänner som jag har kommit i kontakt med verkligt ståndaktiga. Några av dem begav sig till Himmelska fridens torg på ett öppet och värdigt sätt. De gav sig iväg på morgonen och kom tillbaka på kvällen; de gick ombord på ett plan på morgonen och tog ett plan tillbaka på kvällen. Inte bara ropade de ”Falun Dafa är bra!” utan höll också upp banderoller, och ingenting hände dem. Dessutom finns det en gammal person som är över nittio år gammal och som går ut varje dag för att sprida Fa och ingenting har hänt honom. I vilket fall som helst är de alla mycket ståndaktiga. Bara en person som jag känner har blivit arresterad, men han har uppfört sig riktigt bra. Genom att tala med dem känner jag att situationen är utmärkt. De berättade för mig: ”Det är bra, vi klarar oss utmärkt.” Efter att ha hört det kändes det bra.

Läraren: Sådan är situationen nu. Det beror på att det inte längre finns så många onda varelser som de gamla krafterna kan utnyttja. Och i samma sekund som de ser Dafa-lärjungar sända upprätta tankar så flyr de. När ni beger er till de kinesiska konsulaten för att vädja verkar konsulaten mycket rädda. Det är egentligen inte människorna som är rädda, utan de där onda som manipulerar människor. När det manifesterar sig här i den mänskliga dimensionen verkar de vara verkligt rädda, när det i själva verket är onda faktorer som är rädda. Om ondskan elimineras fullständigt, och om till och med människorna i konsulaten vid den tiden kommer ut för att lära sig Falun Gong av oss, så skulle det bara vara alltför skrämmande för den ledande politiske skurken i Kina. Det är därför som de onda varelserna anstränger sig så mycket med att kontrollera dem som arbetar på konsulaten och upprätthåller allt det som ondskan har gjort. Men trots detta kan de inte upprätthålla det längre. I Kina kontrollerar inte ondskan hela området i några andra områden än i den stad där ledaren för ondskan bor. De onda varelserna har eliminerats så mycket att inte många finns kvar, och situationerna inom stora områden förbättras. Om ni sänder upprätta tankar till ledaren för ondskan på nära håll så kommer ondskan inte att fylla på och skydda den tillräckligt snabbt och den där varelsen kommer att dra sitt sista andetag. Anledningen är att den inte har kvar något av sina mänskliga saker, och dess hud hålls uppe helt och hållet av de onda varelserna – att sända upprätta tankar eliminerar dem. Om påfyllningen inte kan hållas igång kommer den att falla ner död. Förra gången när eleverna sände upprätta tankar i närheten av den på Malta så kollapsade den nästan. Så är det. Den har inte längre någonting mänskligt i sig. Nu har den förlorat fattningen och har inga normala mänskliga tankar. Den är vid liv för oss. Dess mänskliga logik har blivit allt mindre förnuftig. Faktum är att personal från konsulaten i en del regioner redan har börjat komma ut och ta kontakt med våra elever, några har redan tagit emot vårt material i tysthet och har sagt åt oss enskilt: ”Bra arbete!”. (Applåder) Det var inte möjligt tidigare. Varför har detta hänt? Efter att ondskan som kontrollerade människor blev eliminerad, började människor tänka lugnt. De reflekterar nu på egen hand: ”Exakt vad handlar Falun Gong om? Varför har de förföljt Falun Gong så här?” Och de har sett den onda förföljelsen och alla lögnerna som har avslöjats. Människor är chockerade och nu försöker de aktivt få reda på sanningen.

Fråga: Jag har två frågor. Vi arbetar med FGM TV-program. För en tid sedan fick vi respons från några tittare som sade att vårt nyhetsprogram verkade för hårt.

Läraren: Jag tycker faktiskt att tonen i ert program är riktigt bra. (Applåder) Den har inte klasskampskänslan, den är relativt neutral. Men om tonen är för mjuk, är det inte heller bra. Faktum är att jag har sagt till TV- och radiostationerna i många regioner att Los Angeles-elevernas ton i deras sändningar är lagom – den är varken för hård eller för mjuk, den är rätt lagom. Naturligtvis var det här inte för att lovorda er – bli inte uppblåsta. Det jag säger är att vi borde göra vårt bästa för att göra det mer lagom. Det skulle vara bäst. Vanliga människor säger allt möjligt, och det är svårt att få någonting att passa alla smaker; en del människor gillar kryddstarka saker, en del människor gillar syrliga saker, och en del människor gillar söta saker. Vi bör bara ge en moderat bild, gör det bara på så sätt. Naturligtvis kan ni vara lite mer naturliga och lite mer avslappnade. När du är framför en kamera är du en aktör så du kan fundera på att förbättra det yttre lite.

Fråga: Jag har en fråga till. Förutom att göra Dafa- program gör vi också en del program av den typen vanliga människor gör som inte har något Dafa-innehåll i sig. Hur hittar vi rätt balans? Hur mycket tid ska vi använda för att producera Dafa-program? Och hur många icke Dafa-program borde vi sända?

Läraren: Det är upp till er att arrangera det här, det är upp till er att hantera detaljerna. Gör bara vad ni tycker är passande efter att ha diskuterat med varandra. Faktum är att när ni bekräftar Fa idag, i processen att som Dafa-lärjungar klargöra sanningen så har de former som ni har använt, de olika metoderna som ni har använt, och alla de olika saker som ni har gjort, alla hanterats mycket väl. Underskatta inte när ni skickar ett flygblad eller ett häfte till Kina, ringer ett telefonsamtal dit, eller skickar ett fax dit eller skickar all slags information – effekten är rätt betydande, och effekten när det gäller att chockera och eliminera ondskan är enorm, verkligen enorm. Det är på grund av ondskans förtalspropaganda som människor har dåliga tankar i sina sinnen. När människor blir klartänkta, det är då de där onda sakerna elimineras och sönderdelas. Om en person verkligen representerar en enorm himlakropp så innebär hans helomvändning att talrika kännande varelser räddas – effekten är enorm! Sannerligen, alla de här sakerna görs verkligt bra. Underskatta inte de här sakerna. Naturligtvis, när det gäller hur saker specifikt ska utföras bör ni själva hitta rätt balans för vad som är lämpligt och hur det ska göras acceptabelt för människor. Om en typ av media ska vara i samma format som dem i det vanliga mänskliga samhället så måste det göras acceptabelt för vanliga människor. Om det inte har något annat än artiklar som avslöjar förföljelsen så kommer det faktiskt inte att ge bästa resultat när det gäller att avslöja ondskan och rädda kännande varelser, eftersom målgruppen trots allt inte är kultiverare. Så vi borde göra programmen mer varierade och intressanta för folk så att de vill titta på dem. Och sedan också fylla på med Dafa-program. På det här sättet kommer det att ha större påverkan på vanliga människor. Det fungerar inte om det inte har något av vanliga människors innehåll, eftersom ni försöker göra det likt dem i det vanliga mänskliga samhället. När det sedan gäller hur mycket av dem som ska ingå så ska ni använda ert eget omdöme; mängden måste vara lämplig.

Fråga: Hälsningar till Mästaren från lärjungarna i Mästarens hemstad Changchun! När kan du resa tillbaka för att träffa dem?

Läraren: Jag tror inte att det dröjer länge nu. Dynasti efter dynasti i Kina, varje dynastis kejsare kallades ”någon som lever i tiotusen år”. Men ingen av dem kunde leva så länge. Varje dynasti ville göra sin statsmakt orubblig, men de var trots allt inte orubbliga. Vi har ingen önskan att störta den kinesiska regimen, vi har inte den sortens politiska strävanden. Vi förföljs orättfärdigt. Vi avslöjar bara det onda skurkgänget som förföljer oss. Många personer inom den kinesiska regeringen är faktiskt emot den här förföljelsen. Det är bara det att under det här intensiva trycket vågar de inte säga något. Men det människor gör bestämmer deras framtid. Dafa bedömer alla människor. Jag säger det en gång till: det mänskliga samhället skapades för Dafa, och genom historien skulle ingenting som inte hade någonting att göra med Dafa absolut inte ha inträffat. Det var ondskans överhuvud som började tala om att ”Kommunistpartiet måste besegra Falun Gong”. Varför vill Kommunistpartiet besegra Falun Gong? Människor över hela världen tycker detta är konstigt – ”Kommunistpartiet kontrollerar hela den kinesiska armén, poliskåren och regeringen. Varför skulle det vilja besegra en grupp obeväpnade människor som står under dess styre och som bara vill vara goda människor? Så irrationellt!” Faktum är att i takt med att Dafa spreds vida omkring blev människors hjärtan goda, och den sociala stabiliteten förbättrades. Vem gynnar det? Vem som än sitter vid makten, eller hur? Är det inte fullständigt irrationellt? Vi är inte intresserade av politisk makt. Faktum är att innan förföljelsen startade utövades Falun Gong av familjemedlemmar till samtliga sju medlemmar i Politbyråns ständiga utskott i det Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté, och alla sju medlemmarna i Politbyråns ständiga utskott hade läst boken. De visste mycket väl vad Falun Gong handlar om. Avundsjuka som utvecklades i politiska strider har lett till de här sakerna med vilka människor attackerar varandra, och har fått den att tappa sansen och inte kunna tolerera någonting. Vidden av dess tänkande är otroligt liten medan dess begär är otroligt stort; dess mod är otroligt litet medan dess avundsjuka är otroligt stor. Det vet ingenting om hur ett land ska styras, och dess förmåga att göra verkliga saker är mindre än det hos ledaren för en liten avdelning på ett lokalt företag. När det blir irrationellt är det inte annorlunda än en demon. Till råga på allt är dess urande en padda. Det är svårt att finna någon sådan! I detta människovärldens skådespel, var kan man finna en sådan skådespelare? Den tog lång tid av letande genom historien för att hitta den! (Applåd) De gamla krafterna vill inte låta den gå ner till helvetet omedelbart och de säger att det är för att de aldrig kan hitta en sådan karaktär igen.[i] En klassisk kinesisk roman om slaget om styret över Kina mellan tre krigförande stater

[ii] Lojalitet mot vänskap, hängivenhet, känslan för rättvisa

[iii] Skrivet på tolvhundratalet, "De tre tecknens skrifter" är ett koncentrat av det viktigaste hos konfucianskt tänkande, uttryckt på ett sätt som passar för undervisning av små barn. Fram till den senare delen av nittonhundratalet fungerade den som barnets första slag av formell utbildning i hemmet.

[iv] Detta syftar på till de fyraradiga verserna till varje övning. Det är samma kinesiska term som används för Fa-upprätandets ”verser”.

Övers. anm.: Översatt från engelska, några saker kontrollerade mot kinesiska. 090409