Fa-undervisning vid Fa-konferensen
i Kanada 2005

Li Hongzhi
22 maj 2005
i Toronto

(Entusiastiska applåder) God morgon! (Applåd) (Publiken: ”God morgon, Mästare!”)

Jag minns att vår Fa-konferens i Toronto före 20 juli 1999 hölls här. (Entusiastiska applåder) På den tiden, när det onda kinesiska kommunistpartiets (KKP) förtryck och förföljelse just skulle starta, sade jag något till er: jag sade att bara genom att förbli oberörda kan ni hantera alla situationer. (Entusiastiska applåder) Naturligtvis, en del elever begrep vad jag sade, medan andra tolkade det som att det betydde att inte göra någonting, att inte agera. (Mästaren skrattar) (Alla skrattar) Att vara ”oberörd” avser att en persons orubbliga upprätta tankar och upprätta tilltro är oberörda. Det handlade inte om att ignorera Dafa-lärjungars ansvar att rädda levande varelser och att inte ens gå på den kultiveringsväg där ni höjer er genom svårigheter. Hur skulle det gå an? Så hur människor än gjorde är det trots allt kultivering, så varje människa hade sina egna förståelser och var och en hade tagit till sig Dafa med varierande grad av mänskliga fasthållanden; i kultiveringsprocessen finns det många mänskliga tankar som är svåra att ta bort, och detta skapar olika förståelser och uppfattningar om Fa. I den här prövningen har därför olika elevers förståelse av Dafa och den mängd fasthållanden de har, visats upp helt och hållet, och ni har sett de olika agerandena under förföljelsen. Förföljelsen tvingades på oss och den ska inte erkännas, men genom förföljelsen har tillkortakommanden i kultiveringen verkligen kunnat ses, precis som den storartade sidan av Dafa-lärjungar har kunnat ses. Att ni har följt Mästaren till den här punkten och kommit igenom förföljelsen, det är verkligen storartat! (Entusiastiska applåder)

Jag har sagt att om det inte hade varit för den här förföljelsen så skulle Dafa-lärjungars kultivering ha tagit en annan form. Naturligtvis, det förflutna är förbi, och det är ingen idé att tala mer om det. Men när saker och ting under dessa omständigheter är som de är så är det sannerligen storartat när genuina Dafa-lärjungar verkligen kan förbli orubbliga och förbättra sig själva i Fa, rädda varelser medan de motsätter sig förföljelsen, och komma dit där de är idag. Ni har sett hur ondskefull, grym och lömsk förföljelsen har varit, och dessutom har den något som skiljer den från förföljelserna av lärjungar till Gudar och Buddhor i det förflutna: genom historien utfördes förföljelserna öppet, medan KKP idag i sin hand har alla ondskefulla erfarenheter och all smutsig taktik från förföljelserna av människor under historiens lopp, så under den här förföljelsen och detta ondskefulla förtrycket har mycket obeskrivlig taktik genomförts i smyg. Så när det gäller att hjälpa världens människor att få vetskap om den här förföljelsen, hjälpa samhället att bli väckt, få världens människor att reagera med upprördhet, eller få dem att uttala sitt stöd för Dafa-lärjungar, så verkar detta mycket svårt att göra. Orsaken är att ondskan har dolt sanningen, och förföljelsetaktiken har varit fruktansvärt ondskefull. Aldrig förut har något som detta inträffat. Det är en produkt av att det onda kommunistpartiet under mer än ett århundrade har samlat de mest ondskefulla erfarenheter, och de döljer sina kriminella handlingar i förföljelsen på ett ytterst hemlighetsfullt sätt.

Med andra ord saknar den här prövningen som påtvingades Dafa-lärjungar motstycke i historien. På den tiden när förföljelsen startade gjorde de [dåliga människorna] saker och ting offentligt, och de försökte förgäves kuva Dafa-lärjungar med en illvillig, överväldigande atmosfär i vilken det kändes som om världen skulle kollapsa. Men de onda krafterna, de ruttna demonerna och det illvilliga partiet kunde inte lyckas. Senare upptäckte de att deras tillvägagångssätt med tiden skulle dra till sig internationell uppmärksamhet och förarga det kinesiska folket, och den breda massan skulle stödja Dafa-lärjungar och ansträngningarna att förhindra förföljelsen. Så gradvis gjorde de förföljelsen till en dold sådan. Då såg det för det första på ytan ut som om det illvilliga partiet återigen hade vunnit en seger, och för det andra målade det upp en falsk bild där saker och ting verkade lugna och harmoniska på ytan. Samtidigt fortsatte det bakom kulisserna att i hemlighet förfölja Dafa-lärjungar på ett lömskt sätt. Under senare skeden har det kommit till en punkt där inte ens KKP:s statskontrollerade radiostationer, TV-stationer och tidningar längre nämner det. Men det har aldrig blivit mildare i sina förtryckande förföljelsemetoder. Detta är en gangsterregims förföljelsemetoder, vilkas like man aldrig tidigare sett. Ni har sett att de stora medierna i varje land runt om i världen under dessa omständigheter till största delen inte har rapporterat om förföljelsen av Dafa-lärjungar, utan hållit tyst medan brotten och synderna begåtts.

Det finns naturligtvis en annan faktor, vilken är att Kina nu har blivit en ekonomisk marknad för hela världen, och många länder ser positivt på hur investeringsvillkoren ser ut där. Det är inte så att KKP har exceptionella resurser eller att KKP har förändrats till det bättre och ändrat Kinas situation, eller att det ondskefulla kommunistpartiet har något bra tillvägagångssätt och därmed attraherar investerare från hela världen. I realiteten är det ganska enkelt: KKP har gjort det kinesiska folket fattigt och räddhågat, och därför vill de spara mer pengar; dessutom har det kinesiska folkets arbetsmoral gjort att de arbetar stadigt och långsiktigt på sina jobb. Detta har dragit till sig investerare. I många kulturer i världen, när väl människor har tjänat lite pengar så slutar de arbeta och börjar inte arbeta igen förrän de har spenderat dem. Men det kinesiska folket, som har gjorts fattiga och rädda av KKP, har den egenskapen att de vill fortsätta tjäna pengar, och därför fortsätter de att arbeta så länge de kan fortsätta att tjäna pengar. Detta har dragit till sig en stor mängd investerare som behöver en stabil arbetsstyrka, särskilt teknisk personal. Så det ondskefulla KKP har gripit tag i denna sinnesstämning som kineserna har och det har använt det kinesiska folket och använt investerarnas kapital och väldiga mängder av ekonomiska, materiella och mänskliga resurser för att undertrycka dess folk och förfölja Falun Gong. Och på så sätt har många länder, på grund av ekonomiska intressen, inte tagit ställning i förföljelsen.

Genom förföljelsen har vi sett att ingenting som förespråkats i det mänskliga samhället är pålitligt. Det finns många människor runt om i världen som pratar om mänskliga rättigheter, och det finns många länder som talat tomma ord om trosfrihet, till den grad att alla i hela världen tycks ta dessa saker som de mest grundläggande behoven i livet, en persons mest avgörande rättigheter. Men när KKP förföljer det kinesiska folket och trampar på de mänskliga rättigheterna och trosfriheten på ett fruktansvärt och allvarligt sätt, har många regeringar och medier runt om i världen förblivit tysta. När materiella vinster står på spel betyder med andra ord allt prat om trosfrihet och mänskliga rättigheter plötsligt ingenting för dem. När det gäller människors samveten, ja då kan vi under dessa omständigheter se att människors så kallade samveten på samma sätt blir till intet. Sådana saker förs fram endast som ett sätt att bevaka vissa människors praktiska, starka personliga intressen. Dafa är å andra sidan den verkliga sanningen i kosmos som ni har kommit att förstå genom kultivering. Den är för alltid oföränderlig och orörlig. Dess upprätta läror ska upprätthållas i alla situationer och omständigheter; de är vad människor måste följa i alla situationer. Under vilka omständligheter som helst, så länge kultiverarens upprätta tankar är starka, kan han höjas, få vägledning och hjälp från dem och därmed stärka sina upprätta tankar, och inte bli störd av någon vanlig människas taktik eller ond frestelse. Detta är kosmos Lag och människans upprätta tro på gudar, och det är manifestationen av Sanningen medan kultiverare gör framsteg och höjer sig själva. Inget som vanliga människor gör med syfte att bevaka vanliga människors intres­sen kan jämföras med det. Med andra ord går allt detta bortom vanliga människor, och det är därför som Dafa-lärjungar kan klara sig igenom förföljelsen.

Tillsammans med de två orsakerna finns det faktiskt en annan faktor på den mest grundläggande nivån som ligger bakom att de många regeringarna och nästan alla större medier runt om i världen inte tar ställning. Och det är att de gamla krafternas faktorer i det gamla kosmos har blockerat alla de människor i världen som inte har fått Fa och inte låter dem bli involverade i den här angelägenheten. Deras mål är att låta Dafa-lärjung­arna bli ”testade” på vissa platser. Om världens människor blev involverade så skulle ”testerna” av Dafa-lärjungar inte kunna bli så till den grad onda och inte kunna nå deras mål att se om Dafa-lärjungar klarar sig eller inte genom den här grymma, hårda så kallade prövningen som de har arrangerat. Det är den yttersta orsaken till att de har gjort detta.

I vilket fall som helst har emellertid Dafa-lärjungar och jag genom förföljelsen fullständigt motsatt oss förföljelsen. Så medan vi fullständigt motsätter oss förföljelsen, att följa er Mästares krav, mina krav, och upprätthålla det unika kultiveringstillstånd ni har, och att göra bra ifrån er med allt ni är ansvariga för som Dafa-lärjungar – det är vad som menas med att vara flitig. Jag har berättat för er tidigare att när det gäller kultivering hade alla kultiverare förr, precis som ni, en tuff kultiveringssituation, med svåra, långvariga tester. Och särskilt när en person kultiverar med saker och ting som är till nytta för honom precis runt omkring honom, då är det mycket svårt. Det finns många chanser att vinna precis där som frestar kultiverare, och när ni sänker garden lite grand kommer ert tänkande, er förståelse och till och med era mänskliga tankar att leda er till att driva med strömmen. Så den här formen av kultivering är verkligen svår. Men på grund av att den är svår visar det, sett från en annan synvinkel, att Dafa-lärjungarna idag kan kultivera till höga nivåer. Om miljön inte var så krävande så skulle testerna av kultiverarens mänskliga yta och av den personens varelses huvudkropp inte vara så intensiv.

Ni vet, vare sig det var religioner eller de olika kultiveringsformerna i historien så var de inte ansvariga för den yttersta ytan av personen, den sanna figuren, i den personens kultivering. Med andra ord brydde man sig inte om ifall personens huvudurande (zhu yuanshen) kunde lyckas med kultiveringen eller ej. Därför kultiverade de flesta i långvariga stilla tillstånd (ding). De olika tillstånd som manifesteras när fasthållanden tas bort i stillhet kan bara ha en verkan på kultiverarens sekundära urande (fu yuanshen). Men i den här kultiveringsformen, i vilken Dafa-lärjungar kultiverar i det mänskliga samhället, manifesteras kultiverarens olika kvarstående mänskliga fasthållanden och de många frestelserna av människors egenintressen på ytan på ett mycket direkt sätt. Och detta leder till att man lägger tonvikten vid kultivering av den kultiverare som är på ytan och därför gör förändringar av den ytliga mänskliga sidan till huvudsaken. Detta blir då den svåraste och viktigaste punkten, vilken betonas i kultiveringen. Dessutom är förutsättningen att personens huvudkropp är målet för räddning och den som ska förbättras, så personens verkliga kultivering blir det viktigaste, och kultiveringsvägen är sådan att personens yta testas direkt. Testerna av den sekundära uranden och de andra varelserna som finns i människokroppen är inte så direkta, för de bryter alla igenom illusionen i viss utsträckning, medan personen [på ytan] testas direkt av alla de saker som kan vara till praktisk nytta för honom. Det är det som är det unika med Dafa-lärjungars kultivering. Och det var det jag menade när jag sade: ”Människor kan nu verkligen kultivera till gudar.” Och jag sade att ”Till formen är det nu verkligen personen själv som kultiverar”, eftersom människokroppen har blivit den primära kroppen i kultiveringen.

På den tiden då Dafa först lärdes ut var det många gudar som inte förstod och som därför sade: ”Du värderar människor för högt.” Innebörden var att ”Du fokuserar inte på oss, du fokuserar på människor.” Vem tog någonsin människor på allvar förr? Människor har så många fasthållanden, deras uppförande är så lågt, och deras resonemang är så förvirrat. ”Varför skulle du vilja rädda människor?” Naturligtvis finns det många orsaker som de inte kände till. Jag har redan nämnt tidigare när jag föreläste om Fa för er att gudarna på låg nivå inte känner till den mänskliga ytans sanna tillstånd. Den mänskliga historien har genom så lång tid gått igenom så mycket, och människors yta har uthärdat enormt mycket i sina olika inkarnationer. Fa-upprätandet räddar alla liv så hur skulle de liven kunna undantas från räddning? Dafas upprätande av Fa i kosmos är inte som tidigare, där [kultiveringen] var ansvarig för endast en särskild typ av varelse eller varelserna inom endast ett visst område. Fa-upprätandet ska rädda alla varelser som kan räddas, vilket innefattar alla former av liv som skapats av gudar och finns i en persons huvudkropp. Dessutom har många människor gått igenom långliga tider av lidande, så hur kan man låta bli att rädda dem? Är inte människor de primära varelserna i den Trefaldiga världen? Behöver inte alla varelserna i den Trefaldiga världen räddas? När det då gäller denna kultiveringsform liksom den grund som människosläktet har lagt och det lidande det har gått igenom under loppet av de långa åren i historien – är det inte exakt dessa saker som har gjort det möjligt för människor att få den största mäktiga dygden genom alla tider? Och borde inte de här varelserna anses vara de mest utomordentliga och betraktas som de första att rädda? När den här mänskliga platsen har gjorts till baspunkten för Fa-upprätandet, är inte första prioritet att befria den här gruppen varelser, människorna?

Det är klart, det är inte så enkelt. Allting idag förutsågs i det förgångna. Vid tiden då den Trefaldiga världen först formades började arrangemang göras, och sedan i den mänskliga formen vid människans allra yttersta ytskikt arrangerades gradvis varelserna och betingelserna som senare skulle behövas under Fa-upprätandet, och detta tillät då dessa varelser att erhålla enorm mäktig dygd i processen av att gå igenom så långa år. Med andra ord, det som finns på en människas yta är inte en enkel människa. [Människors] bristfälliga uppträdande och visdom är resultatet av begränsningar förorsakade av den värld som människor vistas i, den Trefaldiga världens miljö och den standard som användes när människan skapades. Detta kan inte uppfattas endast genom hur saker manifesteras, eftersom ju högre en faktors nivå är, desto svårare är det att upptäcka den på [nivån av] människokroppens yta. Med dessa saker oupptäckta har människans sanna situation för alltid dolts för varelserna på de talrika nivåerna. Det är inte så att varje gud känner till förhållandet mellan den Trefaldiga världen och kosmos. Som ni vet, under historiens gång kvarlämnades mycket kultur och många profetior i det mänskliga samhället, men det är många saker som inte ens gudarna som är närmast den Trefaldiga världen känner till. Är inte det egendomligt? Varför är det så? Varför vet de inte? När till och med människor kan förstå vissa upprätta läror som finns i vissa av filosofierna i det förgångna, liksom de i hög grad exakta profetiorna som lämnats under den mänskliga historien, hur är det möjligt att gudar inte vet?

Det finns i själva verket många mysterier i människovärlden och i den Trefaldiga världen, och många mysterier är okända för gudar. Och det finns många stora skillnader mellan mänsklighetens tid och många, många gudars tid. Anta att en människa är en partikel, det som då en gudomlig varelse med storleken av en större partikel – alltså beträffande volym – kan upptäcka, vara medveten om, och veta beträffande människovärldens långa utdragna historia är ganska begränsat. När det gäller en partikel vars volym är mindre än människosläktets partiklar, eller en gud som är mindre än en molekylpartikel, så går hans tid mycket snabbt. Det är därför som många varelser inte vet något om den Trefaldiga världens essentiella historia, anledningen till att den Trefaldiga världen existerar, och den sanna meningen med livets existens. En gud dör egentligen inte, men han återföds i sin värld. Jag använder bara ordet ”återfödelse” för att beskriva det. Också han börjar om igen på grund av lagen om bildande-varande-degenerering-förintelse som har existerat i kosmos, på liknande sätt som människor genomgår födelse, åldrande, sjukdom och död och sedan reinkarnerar. Vid tiden för skapandet av kosmos fastställdes i Fa-principerna principen om cyklisk förnyelse, i gudarnas världar har de också det här tillståndet. Det är bara det att för gudar verkar tiden oändlig. Dessutom är gudar medvetna om sin egen återfödelseprocess, till skillnad från människor, som finner döden skrämmande och som är osäkra på om det finns ett liv efter detta. De här sakerna är en del av illusionen och är inte sådant som människor har tillåtelse att känna till. Men gudar, i deras gudomliga tillstånd, känner till det. Det är bara det att när de återföds suddas deras minne från tidigare ut – när de återföds är allt minne från det förgångna borta. Det är bara ett sådant tillstånd. Men för dem är allting så långt att det är som om livet aldrig tar slut. Men i återfödelseprocessen kommer de inte längre att känna till saker från det förgångna. Så genom de långa tidernas lopp känner inte alla gudar till den historia som utspelat sig i den Trefaldiga världen. Och till och med när det gäller dagens Fa-upprätande kan inte heller alla gudar veta vad det handlar om, inte heller kan de alla förstå eller se varje steg av Fa-upprätandet. Varelserna i de många världarna ser Fa-upprätandet bara när det är nästan mitt framför dem, de ser det inte innan det har kommit. Det är därför som kosmos varelser har handlat på olika sätt i Fa-upprätandet. En del har en positiv förståelse, en del har en negativ och en del har en passiv. Det är ett sådant här tillstånd. Alla de sätt som vi har sett människor handla på, kan jag säga er, är ganska likt situationen i de högre världarna.

Innan den 20 juli 1999, vid tiden då Dafa spreds vida omkring, i vilket tillstånd var varelserna och gudarna i olika riken? De sade: ”Oj, Dafa är så fantastiskt. Vad synd att en så stor Fa lärs ut till människor, och att det görs när människorna är som värst.” En del av dem tänkte: ”Kanske kan Dafas storhet visas bara genom att sprida den i en tid som denna.” Det fanns också varelser som tänkte: ”Li Hongzhi är så barmhärtig, så låt oss skjuta över alla de dåliga sakerna på honom och låta honom arbeta av synden och karman.” De tog tillfället i akt och gjorde dåliga saker. Men karman som pressade ner [på mig] var lika enorm som himlen, och många gudar som såg det tänkte: ”Kommer han ändå i den här situationen att klara av det?” De hade olika tankar och förståelser, men på den tiden spelade i stort sett de som var positiva huvudrollen. Men när väl förföljelsen började den 20 juli 1999 ändrades deras tänkande igen. Ett stort antal liv i olika världar intog en resignerad, passiv hållning och såg bara på; de gjorde inget när de såg de ruttna demonerna utföra onda saker och genomföra förföljelsen, som om de såg på för att se om du skulle klara dig igenom det eller inte. De tänkte: ”Om du kan klara det, oj, då är det helt enkelt extraordinärt och då ska jag stödja dig.” Men beroende på de hinder som uppstod efter att de gamla krafterna och gamla varelser väcktes upp, och efter att ha sett världen fyllas med en ond överväldigande kraft, hade varelserna olika egna själviska tankar. Majoriteten tänkte: ”Det kommer att bli verkligt svårt för detta att lyckas. Om de inte lyckas kommer jag också att påverkas.” Så de deklarerade inte sin ståndpunkt. Nästan alla varelser i de talrika världarna var på det sättet. Kosmos Fa är för att rädda olika världars varelser. Kraven på varelserna kan dock inte vara alltför höga. Om alla var så upprätta hade kosmos inte behövt Fa-upprätandet. Just på grund av att varelser har blivit så här, då de inte längre är bra, har de agerat som de gjort. Och det är så gudarna handlade gentemot detta Fa-upprätande och Dafa-lärjungarna.

Naturligtvis, allteftersom det totala Fa-upprätandet oavbrutet pressar framåt förändras situationen i världen och i den Trefaldiga världen ständigt. Människors handlingar som ni har sett idag liknar i hög grad hur saker är i himlen. Med andra ord, om många av världens människors liv korresponderar med himlakropparna och har sina bakgrunder, tänk då på det: är inte [sättet de agerar på här] direkt relaterat till tillstånd i de högre världarna vid denna tid? Naturligtvis, människor på det yttersta ytskiktet är inte klara över saker och ting. Just nu är många människor villiga att kliva fram, eftersom många av de olika världarnas varelser och kungar har sett att Dafas framgång i Fa-upprätandet är omöjlig att stoppa och garanterad. Så den ene efter den andre meddelar sin ståndpunkt och visar det i sina handlingar. De slutliga faktorerna i det gamla kosmos såg detta stadium för länge sedan. Det finns många ännu högre, slutliga varelser i kosmos, och även om de inte är relaterade till de gamla krafternas faktorer så är de ändå gamla varelser och håller också fast vid de koncept de format efter att ha avvikit. När de ser på Dafa-lärjungar håller de fast vid det tidigare kosmos ofullständiga och avvikande principer, och de försöker upprätthålla alla dessa saker. De tycker att detta slags förföljelse kan hjälpa Dafa-lärjungarna att kultivera. Deras föreställningar har en hindrande effekt, och de har skapat en delning mellan ytvärlden och andra världar som också hindrar människors förståelse av Fa. De tycker att bara när någon klarar sig igenom under dessa förhållanden är det acceptabelt, och att varelser i de lägre världarna och världens människor kan behållas bara om de deklarerar sin ståndpunkt under detta förhållande. Att göra valet under detta förhållande vittnar verkligen om en varelses storhet, men de förstår inte om Fa-upprätandet behöver detta eller inte och det viktigaste är att det framtida kosmos inte behöver det här. Och Fa-upprätandet erkänner inte heller dessa negativa, antagonistiska faktorer. Dessutom är det en varelses attityd gentemot Fa-upprätandet som är avgörande, och det gäller dessa så kallade slutliga, högsta varelser som försöker påverka Fa-upprätandet.

Fa-upprätandet påverkar alla livs framtid, inte bara Dafa-lärjungarnas, världens människors, eller olika världars varelsers. Med tanke på Fa-upprätandets enorma storlek, vem kan förbigås? Samtidigt, på grund av att attityden gentemot Fa-upprätandet är så ytterst viktig, har ingen rätt att skärma av varelser och göra så att de i ett ovetande tillstånd begår synder mot Fa-upprätandet och Dafa. Störningar från de gamla krafternas faktorer borde över huvud taget aldrig ha ägt rum. Det är verkligt bara när de levande varelserna kan se på denna angelägenhet och inta en position utan att på något sätt kontrolleras och utan att bli störd från någon faktor. I annat fall kommer det här arrangemanget att visa vilka de vill arrangera som bra liv, och dessa låter de göra bra saker, och de som de vill arrangera att göra dåliga saker låter de göra dåliga saker, är det här dessa varelsers sanna uppträdande? Det är det inte. Men som situationen är just nu lägger sig fortfarande kosmos gamla, slutliga faktorer i vad som är önskvärt och vad som ska etableras för framtiden.

Idag är de olika livens handlingar i den här världen som vi bevittnar sådana att trots de gamla krafternas inflytande så kommer varelserna och gudarna i olika världar att gradvis godkänna och stödja Dafa. Detta godkännande är dock inte en sann ovillkorlig acceptans av Dafa, Fa-upprätandet och Dafa-lärjungar, utan är istället resultatet av Fa-upprätandets framgångs stora drivkraft som genomsyrar hela den kosmiska kroppen och inte ger dem något val. Självklart finns det en betydande del av dem som i sanning förstår, för de kan nu se den här trenden för Fa-upprätande och att allting för framtiden säkert kommer att uppnås. Naturligtvis är inte världens människor medvetna om allt det här. De kan bara se att [Falun Gong] inte har skrämts av förföljelsen från den gangsterledda KKP-regeringen, och de har visat en mänsklig förståelse: ”Oj, detta Falun Gong är verkligen något särskilt. Efter hela denna tid har Falun Gong inte skrämts till underkastelse av det där hemska, onda KKP. I stället har det i allt högre grad blomstrat och frodats, medan KKP har förgjort sig självt i processen att förfölja Falun Gong. Falun Gong är otroligt.” Dessutom, när det gäller det kinesiska folket tyder de kvaliteter som härrör från de upprätta tankar som uppvisas av Dafa-lärjungar på att det finns hopp om att den kinesiska civilisationens moralvärderingar kommer att återupprättas. De där giriga, korrupta ämbetsmännen och brotten som begås i samhället – det där samhället som styrs av KKP är redan utom all kontroll. En annan sak är att de kinesiska människornas sinnen, för att låta det kinesiska folket förstå och erhålla Fa, frigjordes när Fa-upprätandet först började, vilket gjorde att de blev mycket smarta. Under förföljelsen har de dock inte använt den där smartheten till att förstå Fa, utan har istället använt den till att begå brott. Så under de senaste årens förföljelse av Dafa-lärjungar har de attackerat Zhen-Shan-Ren och förespråkat onda saker, och detta har gjort att de sätt på vilka levande varelser begår brott blivit extremt dolda och komplexa. KKP:s banditgäng har inget sätt att hantera Kinas nuvarande situation. De har helt enkelt inget sätt att ändra de brott de begått och de komplicerade problemen de själva skapat i samhället och som de nu står ansikte mot ansikte med.

Jag sade allt detta just nu eftersom jag sitter här igen idag och undervisar er i Fa. (Entusiastiska applåder) Fem eller sex år har gått, och jag föreläser Fa här idag, och ni kanske har en annan känsla, och det gäller i än högre grad de elever som var här då och lyssnade till Fa. Vi har i stort sett klarat oss igenom den onda, grymma förföljelsen, [och jag kan säga det] eftersom det onda KKP:s faktorer förstörs drastiskt och snabbt i stort antal under detta Fa-upprätande. Precis som jag sade är de onda, illvilliga och dåliga. Så länge de existerar kommer de att fortsätta begå dåliga gärningar. Så i Kina, trots att kontrollen av människor där från det hemska kommunistpartiets onda faktorer, liksom av många andra människor, elimineras, saktas ner, och minskas, och inte har så stor effekt längre, så vidmakthålls förföljelsen av Dafa-lärjungar, såvida de inte elimineras fullständigt, och vid den tidpunkten upphör förföljelsen. De där onda faktorerna hos det onda KKP kommer definitivt att rensas bort av gudar i Fa-upprätandet! (Entusiastiska applåder)

Det onda KKP har också självt sett att det vinglar på kanten och att allt är förlorat. Många människor vill lämna en utväg åt sig själva, och många försöker dölja de brott de har begått i förföljelsen. Och självklart, än fler människor vill dra sig ur de där onda partiorganisationerna. Allt detta gör att det onda partiets reaktionärer känner förtvivlan och förskräckelse. I synnerhet gör utträdelserna ur partiet att de darrar av skräck. Allt är förlorat för dem, och de kan redan se att allt är över för dem. Det spelar ingen roll vad för slags attityd vanliga människor har [gentemot det som händer] eller hur de oroar sig för vad som kommer att hända med det kinesiska samhället och folket, de oroar sig i onödan. Sedan urminnes tider har gudar aldrig släppt taget om någon mänsklig nation eller individ. När gudar vill att ett samhälla ska falla i kaos, så kommer det att falla i kaos; när gudar vill att en människa ska fara fram som en galning, så far han fram som en galning; och när gudar vill att ett samhälle ska vara stabilt, så är det stabilt. Oavsett hur stort det där onda kommunistiska lägret var, när [gudar] vill att det ska upplösas, så löses det upp inom loppet av dagar. (Applåder) Allt beror på om gudar behöver något eller inte. Är det inte så?

Allt här i det mänskliga samhället skapades för Fa-upprätandet, och allt som existerar idag existerar för mina Dafa-lärjungars Fa-bekräftandes skull. Kom ihåg: ni är stjärnorna i dagens värld, ni är liven som de levande varelserna betraktar med mest spänd uppmärksamhet, och ni är varelser som bestämmer framtiden hos varje människa i människovärlden! (Applåder) Så att rädda alla varelser och kultivera er väl är av yttersta vikt för er, Dafa-lärjungarna. Det görs inte bara för fullbordandet av er egen varelse – det handlar också om att uppfylla det hopp som satts till er av levande varelser, av fler varelser! Det är så mycket som jag ska prata. (Långvariga, entusiastiska applåder)

Just nu [ska ni bara fokusera] på de saker ni gör, så jag kan inte ta er uppmärksamhet från det ni gör för tillfället genom att tala om alltför många andra saker. De saker ni gör nu är mycket viktiga, så jag ska inte säga mer. Jag tackar er alla! (Entusiastiska applåder)

Övers. anm.: Översättning, från engelska, kontrollerad mot kinesiska och senast uppdaterad 050719.