Fa-föreläsning i Chicago

Li Hongzhi
26 juni 2005

God eftermiddag, alla! (Lärjungar: ”God eftermiddag, Mästare!”) Ni har arbetat hårt!

På sista tiden har jag tagit mig till praktiskt taget varje Fa-konferens. Som ni vet ändrar sig situationen under Fa-upprätandet hela tiden. Till exempel ska vi nu, beträffande att rädda varelser, lösa problemet med hur människor förstår det Kinesiska kommunistpartiet (KKP), så ni har arbetat på saker som hänger samman med ”Nio kommentarer”. Om jag skulle tala för mycket om andra saker just nu så skulle det avleda uppmärksamheten från det ni håller på med och det är därför som jag inte tänker tala för mycket. Sedan jag anlände till Chicago har jag funderat på om jag skulle komma till konferensen. (Mästaren ler) Sedan, efter att jag hade tänkt över det, beslutade jag att komma, eftersom det på varje konferens på senare tid har funnits några elever som just har trätt fram och elever som just har kommit hit från Kina. Och naturligtvis vill eleverna träffa Mästaren, så jag tänkte att jag skulle komma och träffa er personligen. (Entusiastiska applåder)

Låt mig ta tillfället i akt och nämna en sak. Ni vet, som Dafa-kultiverare i Fa-upp­rätandeperioden är det historiska uppdrag som ni har – detta stora ansvar – verkligen ofantligt. Det som ligger framför er är inte bara personlig kultivering och inte heller att rädda några få människor. Hela människosläktet läggs framför er och det kinesiska folket i synnerhet. Situationen kommer att ändras längre fram och det kommer inte att vara så svårt att [rädda människor då]. Men som saker och ting är nu är det extremt svårt att rädda kineser, enormt svårt. Så ni har kommit på alla sorters sätt att göra det på – vilka chockar de elaka människorna och gör dem skräckslagna – allt detta har mycket bra effekt när det gäller att klargöra sanningen och rädda varelser. Ni har gjort bra ifrån er beträffande de här sakerna, men ibland är ni överilade och alltför ivriga.

Ni kanske har hört nyligen att det här att ställa KKP inför rätta skulle skjutas upp. Jag har faktiskt en tanke beträffande den här frågan. Jag berättade för länge sedan för er att en Dafa-lärjunge, eller en kultiverare, inte har några fiender. Er enda roll är att rädda människor och ni har inget att göra med användande av mänskliga sätt och mänskliga principer för att straffa eller utfärda domar över människor. Det här är en grundläggande fråga.

Men för att stoppa ondskan – de människor som inte längre går att rädda och de som hårdnackat följer KKP – så är det ett måste att organisera en del aktiviteter och göra en del saker. Vissa saker ska emellertid göras av vanliga människor. Särskilt har de många människor i samhället som deltar i den [kinesiska] demokratirörelsen eller i olika partier med politiska aspirationer och vill ha ett visst politiskt system i Kina. Vad de än gör så är det mänskliga angelägenheter, men när det handlar om att avslöja KKP:s onda natur har de verkligen haft stor inverkan. På den här sidan är de mediekanaler som Dafa-lärjungar har startat en del av samhällets medier och kan tillhandahålla fullständig rapportering och stödja det de har gjort för att avslöja KKP:s ondska. Det hjälper det kinesiska folket att se det onda KKP:s ondskefulla natur och i viss mån har det effekten att rädda kineserna. Så det är inget problem. Men om vi gör saker exakt så som vanliga människor gör, eller om vi gör de här sakerna direkt som Dafa-lärjungar, då är det inte så lämpligt. Men de idéer som ni har kommit på och de former som ni har anammat – Mästaren ger er bekräftelse, de är inte fel.

I mänsklighetens framtid, förutom att dessa extremt dåliga människor ska ställas inför rätta och tas itu med, så ska mänskligheten etablera ett korrekt sätt att avgöra saker och ting enligt lagen, och vid den tiden kommer det att gå bra att göra dessa saker. Dafa-lärjungar kan också hjälpa vanliga människor att koordinera en del av de korrekta mänskliga saker som de gör, det är inget problem. Den process i vilken detta görs kan tjäna till att avslöja och stoppa ondskan. Det går inte att ställa människor som ska räddas inför rätta. Tänk på det här allihop: innan ni började kultivera Dafa lurades många av er som är närvarande här också en gång i tiden av det där ondskefulla partiet till att bli medlem av det, så vill ni verkligen ställa de KKP-medlemmar som har blivit lurade av ondskan inför rätta? Ni ska förstå att de också har blivit bedragna av det ondskefulla KKP och de är alla varelser som ni ska rädda. Ni måste göra en klar distinktion här. Ni kan bara göra det [att dra dem inför rätta] med speciella människor, det vill säga de extremt dåliga. Naturligtvis, som jag sade tidigare, så är det inget fel med den här saken, det har nått effekten att chocka och skrämma ondskan, och den framtida mänskligheten kommer definitivt inte att låta dessa elaka människor slippa undan, men bli inte för ivriga. Ni kan inte sätta igång och verkligen göra det själva. Är ni alla på det klara med det jag nyss talade om? (Applåder)

Jag sade att det inte är något fel med att ni använder lagliga metoder för att stoppa ondskans förföljelse, men ni ska vara klartänkta när det gäller hur det ska genomföras och hur man ska se på saken. Så jag har talat om det och det är så ni bör se på det. De olika sätt som ni har tänkt ut för att lösa upp ondskan är utmärkta, eftersom de samtidigt avslöjar förföljelsen och räddar varelser, vilket leder fler människor till att bryta med ondskan och orsakar ondskans upplösning när den driver förföljelsen. Efter att ha styrts av KKP i decennier har dagens kineser blivit totalt hjärntvättade. De ord som kineser från Fastlandet använder, sättet de tänker på, och hur de ser på saker är alla bräddfulla med det som KKP har ingjutit i dem. Först efter att kineser kommer till västerländska samhällen och har stannat ett tag inser de vad KKP har gjort dem till. Vid den här tiden förstår och vet ni alla i vilket tragiskt tillstånd det kinesiska folket befinner sig, och med en tillbakablick [kan ni nu se att] KKP är verkligt ondskefullt. Men just nu förstår eller ser en massa människor i Kina inte något av detta, eftersom de har blivit vana vid det. Det är vad de växte upp med från första dagen, och de tror att det är så verkligheten i ett normalt samhälle är, och att mänsklighetens principer kanske är sådana. Så när det elaka KKP säger någonting tänker de i stort sett inte ens på det utan [säger till sig själva]: ”Vadhelst det säger är bra måste vara bra, och vadhelst det säger är dåligt måste vara dåligt, så när det säger att Falun Gong inte är bra kanske ni Falun Gong-människor verkligen är sådana.” De lyssnar inte heller när ni försöker klargöra sanningen för dem. Vad kan vi göra i en sådan situation? Dafa-lärjungar har uppdraget att rädda dem. Så vi avslöjar det ondskefulla partiets skamliga natur, från gången tid och fram till nu, och låter därmed världens människor se det för vad det är och avgöra om de fortfarande vill tro på det. Erfarenheten visar att när väl människor får reda på de här sakerna, och när man berättar sanningen för dem igen, så förstår de allting och de är villiga att lyssna. Det är det som Nio kommentarer gör.

Att döma av utträdena från KKP och den ändrade situationen i Kina så kan ni se att allt ni gör medför enorma förändringar i tillståndet i världen. Ondskan kan framstå som mycket mäktig men en gång i tiden, när det fanns två stora motstridiga krafter i världen, var det ondskefulla partiets block så starkt att Västvärlden var hjälplös när den skulle ta itu med det. Och ändå, när Gudar ville att det skulle upplösas så föll det samman omedelbart. När man inte behöver det längre så låter man det sluta existera.

Majoriteten av Dafa-lärjungarna kultiverar och blir härdade i det kinesiska samhället. Kan då den politiska situationen i Kina och existensen av det ondskefulla KKP vara en tillfällighet? Hela det onda partiets så kallade socialistiska front har avvecklats, men varför har inte [KKP] avvecklats? Beror det inte på att de gamla krafterna planerade det så för Dafa-lärjungarna? Så inget av det är slumpmässigt. Fastän vi motsätter oss de gamla krafterna och inte accepterar eller erkänner den här förföljelsen eller några av dessa saker som de har påtvingat oss, så har de här sakerna en destruktiv effekt. När vi förnekar dessa saker vandrar vi rakt på vår väg och tänker samtidigt ut alla upptänkliga sätt att rädda alla varelser, rädda världens människor och rädda det kinesiska folket.

Många av dagens människor, särskilt kineserna, har inga enkla bakgrunder. Som jag har nämnt tidigare finns det bland kineserna många som var kungar i olika folkgrupper världen över i olika tider, som har reinkarnerat i Kina. Och naturligtvis är det inte begränsat till kungar – praktiskt taget hela kungliga hov reinkarnerade i Kina. Naturligtvis har en person inte bara sitt förflutna i människovärlden, han har också en plats som hans varelse ursprungligen kom ifrån, vilka båda är extraordinära. Så därför är de liv som Dafa-lärjungar ska rädda säkert inga vanliga varelser.

Tidigare brukade kultiverare tala om att rädda varelser, men räddade någon verkligen varelser? Förutom de Stora Upplysta med Sann Upplysning, såsom Sakyamuni och Jesus, vilka har räddat varelser? Det har ingen. De varelser som Sakyamuni och Jesus räddade är egentligen också planerade för dem, och det lade en kulturell grund i historien för Dafa. Samtidigt [var det som de genomgick] en indikation på de problem som gudomar skulle träffa på och möta på sin väg, som också spelades upp i historien för att ses av dagens människor. Och de ville naturligtvis att jag skulle se det. Det är vad alltihop handlade om. Det som [de Upplysta] hade att göra med vid den tiden var ett rent mänskligt släkte i dess tidiga stadier, med människokroppens uppbyggnad i tidiga stadier; medan de människor som ni har att göra med har mänskliga utseenden och människokroppens uppbyggnad på ytan, medan varelserna inuti i verkligheten inte längre är enkla.

Vilken sorts människor räddar då Dafa? Vilken sorts människor räddar Dafa-lär­jungar? Det är sannerligen ingen enkel sak. Vad beror det på att vi, som förföljs så svårt, fortfarande vill rädda varelser? Vad beror det på att vi, medan vi upplever sådan skoningslös förföljelse, fortfarande tänker på andra? [Det beror på att] det är någonting som historien har anförtrott er, ty dessa människor [som ni ska rädda] representerar också väldiga grupper med varelser. Så det här handlar inte bara om människor, utan om det hopp som kosmos varelser har satt till er och till det faktum att Dafa sprids vida omkring över hela världen idag. Det är en ödesbestämd chans för dem. Så om någon varelse missar denna ödesbestämda chans så kan det mycket väl hända att han har förlorat den för alltid.

Den Trefaldiga världen ser liten ut och det mänskliga samhället verkar mycket litet i jämförelse med höga nivåers varelser, men det här stället har faktiskt ändå blivit till Fa-upprätandets brännpunkt. Jag har tidigare talat om varför jag spred Fa här. Då, när Fa sprids här, skulle sådana saker som miljön, de varelser som kommer hit, eller några av de saker som ni möter, bara kunna vara enkla saker? Absolut inte, även om de här sakerna inte verkar vara annorlunda än saker som händer i samhället eller i tidigare män­skliga tillstånd. En människa är fortfarande en människa, och han kan definitivt inte bara bli gudomlig. Från forntiden och fram till nu skapades en sådan här form, skapades nutida människors uppförande, inklusive människors tänkesätt, tillstånd, och levnadssätt, så här är det. Och det är här i den här omgivningen som vi sprider Fa, räddar människor och undsätter varelser. Fastän många av dessa faktorer tvingades på mig och Dafa-lärjungarna – vilket gjordes av det gamla kosmos faktorer – så är det fortfarande svårt för er att urskilja de sakerna eftersom de är hopblandade [med andra saker]. Vi förkastar alla de gamla arrangemangen, vi vandrar bara på vår egen väg. För att det inte ska bli några problem, som Dafa-lärjungar har jag tidigare ofta sagt till er alla att studera Fa mycket och fortsätta med era upprätta tankar. När ni gör så här kan ni gå er väg upprätt och göra väl det som Dafa-lärjungar ska göra. Hur upptagna ni än blir så ska ni ändå studera Fa, måste studera Fa.

Beträffande det som ligger i framtiden kan saker ändra sig allt snabbare. Men i mina Fa-föreläsningar tidigare har jag redan tagit upp den här frågan med er: vare sig förändringen i samhällstillståndet är negativ eller positiv, eller med andra ord, vare sig det som sker är bra eller dåligt, så är det likafullt ett test för våra Dafa-lärjungar och man ska inte bli belåten. Om saker verkligen ändras till det bättre så blir det en annan sorts test för er och ni ska fortfarande inte bli belåtna. Ni ska upprätthålla era upprätta tankar för att göra det som Dafa-lärjungar bör göra.

Det är så mycket som jag ska säga. När Dafa-lärjungar gör saker för Dafa idag är en del av er ansvariga för många saker. Och det finns saker att ta hand om hemma, Dafa-saker, arbetsrelaterade saker och sociala och samhälleliga saker, vilka alla sätter stor press på er. Jag vet också om det här. Men hursomhelst har ni lyckats tänka på Dafa-saker som de viktigaste och vid avgörande tillfällen har ni kommit ihåg att ni är Dafa-lärjungar och måste hantera saker väl. Ur det perspektivet är ni verkligen fantastiska. Vad som än sker så ser och vet Mästaren det här. Men det spelar ingen roll hur lång tid som har gått i historien, hur länge den Trefaldiga världen har existerat och hur många varelser som har kommit hit, allt hopp sätts till denna enda stund av alla tidsåldrar. Det här ögonblicket är ovärderligt. Att avverka den sista etappen av den här resan väl är det mest magnifika. Så under den här tiden, även om er tid är knapp och ni är mycket trötta och inte har mycket tid att vila, har många utövare ändå kunnat göra mycket bra ifrån sig, så när Mästaren ser detta känner han sig mycket glad. Och det är för den sakens skull som jag tackar er alla. (Långa rungande applåder)

Många människor har sagt att vi blandar oss i politiska angelägenheter och en del av våra elever som inte har studerat Fa flitigt är också förvirrade och säger: ”Nio kommentarer, är det inte att blanda sig i politik?” Det är för Dafas skull som det mänskliga samhället existerar och historien arrangerades i enlighet därmed. Ni vet, vi kan titta på och jämföra med de vises exempel från forna tider, från Sann Upplysnings Stora Upplysta. De mest ytliga, uppenbara sakerna i de femtusen orden som Lao Zi förmedlade handlar ju om hur man ska vara som kung och hur man ska styra landet. Om vi ser på det ur ett mänskligt perspektiv, är det inte politik? Men det är inte politik. Naturligtvis finns det många andra exempel som man kan se i historien. Har ni tänkt på detta: det som det ondskefulla KKP gör är en ond religions handlingar att slå ihop religion och politik, vilket drar in Kinas hela befolkning i politiska angelägenheter. När vi hjälper människor att bryta sig loss från och genomskåda det onda KKP, hjälper vi inte i själva verket människor att bryta sig loss från politiken? (Applåder) Verkligheten är att vårt grundläggande mål inte är att störta dig, ondskefulla KKP, och jag slåss inte mot dig – du är inte heller värd det! (Applåder) Hur skulle de som är på väg mot gudomlighet kunna slåss med människor? Även om det onda KKP är en ond ande och illasinnad djävul så är det fortfarande inte värt det. Fa-upprätandet är Fa-upprätandet och när Dafa-lärjungar räddar varelser måste de lösa upp alla onda saker som hindrar människors räddning.

Det är i avsikt att rädda alla varelser och rädda världens människor idag som vi hjäl­per människor att se det ondskefulla KKP för vad det är. Naturligtvis, hur KKP än försöker dölja sin elaka gangsterregims onda ansikte, när väl världens människor lär känna dig för vad du är kommer de att inse att du är ond och de kommer inte att samarbeta med dig mer utan istället välja att träda ut ur partiet. Och då kommer du inte att existera mer. Men det är inte det vi ska göra – vårt mål är att rädda varelser. Många saker här i människovärlden, här i illusionen, är svåra att se för vad de är, så det handlar om hur människor förstår saker.

Naturligtvis, som Dafa-lärjunge – och det gäller särskilt för de många elever som har studerat Fa stadigt – ni kan begripa det här. Under förklarandet av fakta har ni tagit upp många exempel för att illustrera det här och förklarat saker väl. Så den väg vi har tagit har inte varit fel och det handlar bara om att göra det ännu bättre. Jag berättar så här mycket. Jag tackar er alla. (Långa rungande applåder)

Mästaren fortsätter att höra om och se era goda nyheter. (Varma applåder)

Övers. anm.: Översatt från engelska 050726. Kontrollerad mot kinesiska 051103.