Zhuan Falun

Svensk version

Li Hongzhi

Webbversion – publicerad maj 2022 (samma version som boken som trycktes maj 2022)

Denna Falun-symbol är en miniatyr av universum och har såväl sina existensformer som sina omvandlingsprocesser i alla andra dimensioner, därför säger jag, det är en värld.

Li Hongzhi

Skriftens yta i Zhuan Falun är inte blomsterlikt vacker, och överensstämmer inte ens med modern grammatik. Men om jag försöker använda modern grammatik för att redigera denna Dafa-bok, då kommer det att uppstå ett allvarligt problem. Uppbyggnaden av skriftens språk vore regelrätt och vacker, men den skulle inte kunna medföra en djupare och högre innebörd. Genom att använda modern regelrätt terminologi går det över huvud taget inte att uttrycka vägledning på olika högre nivåer av Dafa eller manifestationer av Fa på varje nivå, och inte heller att mobilisera elevernas omvandling och upphöjning av den egna kroppen och Gong, vilket är verkliga påtagliga förändringar.

Li Hongzhi