Till Fa-konferensen i Tyskland

Hälsningar till er alla!

Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen i Tyskland:

Hälsningar till er alla! En Dafa-lärjunges ansvar är att hjälpa Mästaren att rädda kännande varelser, och därför, för att kunna fullgöra ert uppdrag ska ni först kultivera er själva väl.

Endast med Fa kommer ni att veta hur ni ska göra det bättre; endast med Fa undviker ni att ta fel väg. På samma gång fulländar Fa er också, och Dafa-lärjungars Fa-konferens är just ett tillfälle som kan uppmuntra er till att höja er. Jag hoppas att er Fa-konferens blir framgångsrik.

Tack alla.

Mästare Li Hongzhi
18 juli 2021