Om valet


I det klara världsalltet skapar kommunistspöket kaos 
En stor och mäktig nation angrips av bedrägeri och korruption
Alla intriger gör människor bara än mer modfällda 
När kommer rättfärdighet och samvete att återvända?  

 

Li Hongzhi
8 november 2020