Till Fa-konferensen i Sydamerika

Hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar i Fa-konferensen!

Dafa-kultivering är annorlunda än andra religioner och kultiveringsmetoder, eftersom Dafa-lärjungar kom med ett uppdrag; att rädda alla kännande varelser alltmedan de kultiverar sig själva till Fulländning. De flesta av världens människor steg ner från himlen för att reinkarnera som människor i syfte att erhålla Fa, och därför måste Dafa-lärjungar axla detta ansvar. Detta är vad som gör Dafa-lärjungar magnifika, ty det ni kommer att åstadkomma är ett storslaget uppvaknande!

Jag hoppas att ni alla studerar Fa mer och klargör fakta mer, och att ni var och en väl vandrar på er kultiveringsväg.

Mästare Li Hongzhi
15 september 2019

Översatt till svenska 190921