Till vietnamesiska utövare


Jag sänder mina hälsningar till alla vietnamesiska Falun Gong-utövare!

Kultivering är en varelses höjningsprocess, som stegvis går från att man är en god människa, till att gradvis bli en bättre människa – en varelse med ett ädelt sinne som går bortom vanliga människor – och ännu högre. Därför, om världens människor inte förstår er eller ni till och med utsätts för tryck från regeringen, ska ni inte använda vanliga människors metoder och utmana dem. Ni ska klargöra sanningen med ett medkännande hjärta.

Särskilt efter att det Kinesiska kommunistpartiet (KKP) började förfölja Falun Gong, om det så var på grund av interna påtryckningar eller påtryckningar från det internationella samfundet, så har båda dessa fört det till ett farligt dilemma – sittande grensle på en tiger är det svårt att kliva av. På grund av förföljelsen av kultiverare håller regimen på att kollapsa. För att kunna få påtryckningarna att riktas åt annat håll använder KKP:s spioner, vilka har infiltrerat den vietnamesiska regeringen, pengar, diplomati och handelsintressen för att förmå den vietnamesiska regeringen till att förtrycka Falun Gong-utövare, och på så sätt avleda det internationella samfundets uppmärksamhet och lätta på de påtryckningar som KKP har dragit på sig genom att förfölja Falun Gong. Av den anledningen ska utövarna behålla lugnet i denna ovanliga tid och för tillfället avhålla sig från att organisera storskaliga sanningsförklarande aktiviteter, för att inte tala om motåtgärder. Kultivering handlar först och främst om att kultivera sig själv och släppa fasthållanden. Fokusera därför främst på Fa-studier och övning på egen hand under denna period och organisera inte storskaliga Fa-studie- eller övningsaktiviteter. Hur media än ljuger ska ni behålla ert lugn och inte bli provocerade. Observera bara saker och ting lugnt; vem som än provocerar fram en situation har ett problem! Kom ihåg detta.

Ur en annan synvinkel betraktat: att KKP på den tiden kunde börja förfölja Falun Gong berodde på den enorma mängden onda varelser och karma i andra dimensioner som hade ansamlats över en väldigt lång historisk tid, och det fanns alltför många dåliga saker. Det var dessa saker som använde KKP för att förtrycka Falun Gong-utövare och samtidigt gjorde den övergripande situationen oerhört pressande. Ur Gudars perspektiv skulle dessa saker, mitt under renandet av universum, oundvikligen motsätta sig sitt öde att bli eliminerade, vilket resulterade i ett enormt tryck och kaos i det mänskliga samhället, särskilt för det kinesiska samhället och för kännande varelser, såväl som för kultiverare. KKP:s ondskefulla spöke kan inte ensamt stå för allt detta; det skulle bli eliminerat av upprätta Gudar så snart det gjorde ansatser att förfölja kultiverare. Under de nära 20 åren av förföljelse har alla de dåliga sakerna som hade ansamlats nu blivit eliminerade. För närvarande är också det ondskefulla KKP-spöket i sista stadiet av att bli eliminerat. Även om man ville förfölja Falun Gong så som KKP gjorde under de åren, så är de onda elementen i andra dimensioner borta. Utan stöd från de gigantiska onda krafterna är människor oförmögna att göra någonting sådant.

Människor vet alla att Zhen-Shan-Ren är den universella värdegrund som gagnar alla nationaliteter och alla länder, oavsett vem det är. Även om man verkligen är förföljd måste man, när man hanterar allting, använda en kultiverares medkänsla. Orubbliga kultiverare, när hjärtat inte rörs kuvas tiotusen rörelser.*

* Alternativ översättning av sista meningen: Som en orubblig utövare kan du, enbart genom att inte låta någonting påverka dig, klara vilken situation som helst.


Dafa Li Hongzhi

27 november 2018


Övers. anm.: Preliminär version. Översatt främst från den blå gruppens engelska version. 181201