Till erfarenhetsutbyteskonferensen i Taiwan


Mina hälsningar till de Dafa-lärjungar som deltar i Taiwans erfarenhets-utbyteskonferens!

Dafa-lärjungars Fa-konferenser är utmärkta chanser till att hjälpa varandra att höjas, upptäcka var man kommer till korta, och räta upp kultiveringstillståndet. Att kultivera handlar inte om att erhålla någonting i världen, utan handlar om ett livs höjning och om att etablera ett livs framtid; särskilt i detta Slut-Dharmas sista skede handlar det om ett livs val att existera eller inte i framtiden. De världsliga principer som människor följer i sin existens och deras tillvaro, utgör inte det sanna tillståndet för liven i universum. Människovärldens principer kommer aldrig kunna bli Dao, människans existenstillstånd utgör inte heller universums livs sanna tillstånd. Att erhålla Dafa är ert grundläggande syfte med att vara en människa. Bli inte störda av det grumliga och kaotiska i människovärlden. Kultivera så som ni gjorde i första början och Dao kommer att uppnås! Bli ännu flitigare allteftersom slutet närmar sig!

Jag tillönskar Fa-konferensen stor framgång.


Li Hongzhi

24 november 2018


Övers. anm.: Översatt från engelskans blå och gula version samt direkt från kinesiska. 18 11 30