Till 2018 års Fa-konferens i Asien

Mina hälsningar till alla Dafa-lärjungar som deltar i den asiatiska Fa-konferensen!

Den slutliga räddningen sker garanterat vid en tid då mänsklighetens moralvärderingar har kollapsat. Ondskans övertag över godheten, trycket från förföljelsen och ingjutandet av lögner i människors sinnen, medför allt svårigheter i räddandet av människor, men de flesta av er har gjort mycket bra ifrån er. Faktum är att om det inte fanns några svårigheter skulle det inte behövas Dafa-kultiverare till att utföra räddandet; om det inte fanns några svårigheter, då skulle naturligtvis Dafa-lärjungarnas mäktiga dygd inte visa sig. Alla de som ni räddar kommer att bli era framtida varelser. Ni är alla varelsers hopp! Ni är också framtiden!


Mästare Li Hongzhi
14 oktober 2018


Övers. anm.: Översatt främst från den blå gruppens engelska version. Kontrollerad mot kinesiska. 18 11 03