Till den europeiska Fa-konferensen

Dafa-lärjungarna är mänsklighetens enda hopp om räddning. Dafa-lärjungar i Europa, utför era uppdrag väl, för det är ert ansvar, såväl som er mäktiga dygd och ära.

Li Hongzhi
29 september 2018


Övers. anm.: Översatt från engelska 181014, främst från den ”blå” översättningsgruppens version.