Frågan om hur Falun Dafa ska definieras
i det vanliga mänskliga samhället

Ingen religion kallar sig själv en religion under den första tiden när dess mästare sprider sin lära, men i de vanliga människornas samhällsform klassificeras de alla som religioner. Som en anpassning till vanliga människors lagar kan ni därför, i det mänskliga samhället, registrera er som en religion och acceptera vanliga människors definition att ni är en religiös organisation.

Li Hongzhi
23 april 2018


Övers. anm.: Främst från den blå gruppens översättning till engelska, kontrollerat mot kinesiska