Ett gratulationsmeddelande till
Taiwans Fa-konferens


Dafa-lärjungar i Taiwan: Hej alla!

Dafa-lärjungar som kommer från andra områden för att delta i Fa-konferensen: Hej alla!

Först vill jag tillönska er Fa-konferens fullständig framgång!

Alla de här åren när Dafa-lärjungar i Fastlandskina har befunnit sig under svår förföljelse, har Dafa-lärjungar i Taiwan spelat en mycket bra roll, vilket är enastående. Samtidigt, att de olika systemen på var sin sida om sundet behandlar Dafa-lärjungar olika, gör i sig den ondskefulla regimen till det största åtlöje. Men hurdana omständigheterna än är så är kraven på kultiverare desamma. Kultivering handlar om att kultivera sitt hjärta och att kultivera sig själv. När det finns problem, konflikter, svårigheter och orättvis behandling, kan man fortfarande undersöka sig själv och se inåt, det är verklig kultivering, endast då kan man kontinuerligt förbättra sig, hålla en rak kurs på kultiveringsvägen och gå mot Fulländning!

Värdesätt den här enda chansen på eoner!

Värdesätt den här chansen att kultivera!

Värdesätt den väg ni har vandrat!

Mästaren väntar på er vid vägens ände!

Jag önskar än en gång att Fa-konferensen ska bli en framgång.

Tack allihop!


Er Mästare,

Li Hongzhi

27 november 2016


Övers. anm.: Översatt främst från den Blå gruppens engelska översättning. 161206, kontrollerad mot kinesiska. 161206