Ett gratulationsmeddelande till
den Europeiska Fa-konferensen


Alla Dafa-lärjungar som deltar i den Europeiska Fa-konferensen: Hej alla!

Först tillönskar jag er en helt lyckad Fa-konferens!

Vår Fa-konferens är kultivering. Som en kultiverare kultiverar man sig själv. Tryck på Dafa-lärjungar från utanför gruppen är tester och chanser att gå flitigt framåt; konflikter och tryck på Dafa-lärjungar som kommer inifrån gruppen är också tester och chanser att gå flitigt framåt. Med undantag för Mästaren är varenda en av er en kultiverare. Vare sig ni gör bra eller dåligt ifrån er så är allt manifestationer av era kultiveringstillstånd, och ingen är undantagen. Med luckor, mänskliga föreställningar och fasthållanden kommer du inte att kunna vandra din väg framåt väl. En kultiverare kommer alltid att kultivera sig själv, och en liten förändring i det mänskliga hjärtat är redan en förbättring, vilken alla Gudar kan se. Kultivering görs inte för Dafa, och räddandet av människor görs inte heller för Dafa. Kultivering är en garanti för att ett liv går mot Fulländning; att rädda människor är ett uttryck för en kultiverares barmhärtighet, såväl som ett ansvar när alla varelser är i fara. Släpp de alltför många och alltför starka fasthållandena, vandra din egen väg väl, den här processen är din väg.

Återigen och på förhand önskar jag att er konferens blir helt och hållet lyckad.

Mästaren ser fram emot att få höra era goda nyheter! Tack!

 

Li Hongzhi
5 november 2016

Översatt främst från den blå gruppens engelska översättning och från tyska.