Ett gratulationsmeddelande till
Sydamerikas Fa-konferens


Dafa-lärjungar i Sydamerika: Hej alla!

Först tillönskar jag er en lyckad Fa-konferens och hoppas samtidigt också att ni kan förbättras i er kultivering genom den här Fa-konferensen. Eftersom Dafa handlar om kultivering, och Dafa-lärjungar är kultiverare, är Dafa-lärjungars kultivering nödvändig. Endast genom att kultivera dig själv väl kommer du att kunna uppfylla Dafa-lärjungars uppdrag väl.

Tack alla! Än en gång tillönskar jag er en lyckad Fa-konferens!

Er Mästare

 

Li Hongzhi
8 oktober 2016

Över. anm.: Översatt främst från den blå gruppens engelska översättning.