Med anledning av de vågor som rörts upp
av artikeln om den sekundära uranden


Som er Mästare erkänner jag bara Dafa-lärjungars huvudurande. Vidare är det Dafa-lärjungars huvudkroppar på ytnivån som har åstadkommit storartade saker och etablerat mäktig dygd historien igenom, detta kan ingenting ändra på. Den komplicerade situationen som kosmos Fa-upprätande står inför är bortom vad människor kan begripa, och de störningar som de gamla krafterna har arrangerat har varit mycket allvarliga. Mästaren vill helt enkelt inte att ni ska bli indragna i det röriga virrvarret av detaljer och låta det påverka er kultivering. Istället ber jag er att behandla alla varelser med den största storsinthet och barmhärtighet. Vad det än är för störning, om ni klarar att inte fokusera alltför mycket på detaljerna i händelsen så kan ni undgå att bli störda; endast då kan ni ta er igenom och er mäktiga dygd kommer att bli ännu större.

Faktum är att allt som inte är i linje med Dafa och Dafa-lärjungars upprätta tankar, har orsakats av de gamla krafternas inblandning, inklusive alla de icke upprätta faktorerna som ni har. Det här är anledningen till att jag har gjort sändandet av upprätta tankar till en av de tre viktigaste sakerna som Dafa-lärjungar gör. Sändandet av upprätta tankar riktar sig både utåt och inåt, och inga icke upprätta varelser kan komma undan. Det är bara det att vi har olika inställning till och hantering av sändandet av upprätta tankar.

I en kaotisk värld med degenererade principer, räddar Dafa-lärjungar alla varelser med barmhärtighet, vilket absolut omfattar liven i era egna sfärer. Under processen med räddandet av alla varelser kommer liven garanterat att ges chanser, och en del kommer att ges chanser under lång tid. I processen har en del verkligen blivit goda; det finns också de som till slut inte duger. De som inte duger kommer att rensas ut, det här är något som ni har gjort hela tiden i er kultiveringsprocess, och Mästaren gör det också för er. Det här är bara en av oräkneliga former av störningar, det är ingen stor sak. Ni har tagit er igenom den allra allvarligaste störningen. En del elever har sett en viss situation, men den är bara en manifestation av att Dafa-lärjungar med barmhärtighet räddar alla varelser, och det är också bara ett uttryck av positiva eller negativa tillstånd hos varelserna själva, mitt uppe i kaoset när ni försöker rädda dem. När ni vill rädda varelser så kan ni inte bara urskillningslöst eliminera dem alla, utan måste se om de fortfarande kan räddas. I den här processen kommer liven att själva manifestera positivt och negativt uppförande, och det här är också något som oundvikligen kommer att hända i Fa-upprätandet. När ni möter negativa, kaotiska uttryck så finns ingen anledning att överreagera. Studera Fa väl och gör väl de tre sakerna, och ni kommer att få allting. De gamla krafterna, vilka redan anses vara demoner i Fa-upprätandet, rensas faktiskt ut. Med Mästaren här, och med Fa här, kan det inte bli kaos.

 

Li Hongzhi
19 augusti 2016

Över. anm.: Översatt till engelska 160821. Översatt till svenska huvudsakligen från den Blå gruppens översättning. 160825. Kontrollerad mot kinesiska.