En påminnelse

Till Dafa-lärjungar som deltar på mellersta USA:s Fa-konferens, hälsningar till alla!

Det är nödvändigt för Dafa-lärjungar att försäkra sig om att kultivera varje dag; att klargöra sanningen och rädda människor är Dafa-lärjungarnas uppdrag. På vägen till Fulländning är båda oumbärliga. Hur väl du gör detta återspeglar ditt kultiveringstillstånd, om du är flitig eller inte. Samhällstillståndet kan ändras, men kraven på kultiveringen kommer aldrig att ändras, eftersom de är universums standard, Dafas standard.

Jag tillönskar Fa-konferensen fullständig framgång!

 

Li Hongzhi
31 juli 2016


Över. anm.: Översatt 160802 till svenska från den blå gruppens översättning till engelska samt från direktöversättning från kinesiska.