Det grundläggande målet med att
klargöra sanningen

Falun Dafa är Buddha-Fa. KKP:s ondskefulla propaganda har i världens människor ingjutit lögner som förtalar och svartmålar Falun Gong, och syftet med detta är att hetsa till hat mot Buddha-Fa och Dafa-lärjungar, vilka vandrar på vägen mot gudomlighet. Detta gäller särskilt kineser, beträffande den attityd de uppvisar när de samtalar eller interagerar med Dafa-lärjungar. De ställer sig på ondskans sida. Är i så fall inte världens människor i fara? Med andra ord, hur ondskefull förföljelsen än är så är Dafa-lärjungar på väg mot Fulländning mitt under ondskans tester; medan världens människor, som har ingjutits med det ondskefulla partiets lögner är de som är i verklig fara. Framträdandet av kommunistpartiet och KKP:s verkliga mål är att få människor att hata Gudar och Buddhor, att sprida ateism, att ingjuta en kampfilosofi, och på så sätt förstöra mänskligheten. Detta är anledningen till att Dafa-lärjungar ska klargöra sanningen. Syftet är att få bort ondskans lögner, låta människor se KKP:s sanna ansikte, rensa bort de synder som människor begått mot Gudar och Buddhor, och därigenom rädda världens människor.

 

Li Hongzhi
6 februari 2012