Angående frågan om att samla in medel

Under de senaste åren har det hela tiden funnits personer i Fastlandskina som har samlat in medel på eget bevåg. De har samlat in medel från elever under förevändning att de hjälper New Tang Dynasty Television, The Epoch Times och andra medier som drivs av elever utanför Kina. Så kan man inte göra. Om ett medieföretag under lång tid inte kan verka normalt på egen hand, utan litar till långsiktigt stöd från elever, då är det i sig ett allvarligt problem. Om därefter mer medel samlas in från elever, då skulle det vara misstag på misstag. Jag har talat med de största medierna om sådana problem flera gånger och de deklarerade alla klart och tydligt att de inte kommer att samla in medel från elever i Kina. Om det är så, vilka är då de här personerna som samlar in medel över hela Kina? Vad är syftet? På den tiden när förföljelsen började fanns det ofta KKP-agenter och dåliga människor med onda avsikter som samlade in medel från elever med alla sorters ursäkter. Det påverkade allvarligt en del elevers dagliga liv och ledde till att de förföljdes svårt, för att de var inblandade. I min tidigare Fa-undervisning har jag föreläst om att inte samla pengar från elever. Så varför gör ni inte enligt det? (Det är annorlunda när elever samarbetar själva med syfte att framställa sanningsförklarande material.) Till och med elever som är mycket framgångsrika i affärer och har de ekonomiska resurserna måste först få tillåtelse direkt från mig. Dessutom, närhelst elever gör något som de inte borde kommer ondskan att utnyttja de här luckorna och få de här eleverna som var inblandade att bli arresterade och förföljda. Ni ska lära er av det här! Om man ser det från en annan synvinkel så vill jag att medierna ska ha en fast förankring i samhället och bli till normalt drivna företag. Och endast genom att driva dem med en positiv cykel kan de bli till mer hjälp i sanningsförklarandet. Kommer inte annars sådant ekonomiskt stöd att leda till att de får ett långvarigt beroende av elever och på så sätt inte gör ett bra arbete i driften av företaget? Om saker och ting fortsätter på det här sättet, kommer då inte det beroendet att tömma de elevernas tillgångar? Och man får ingen mäktig dygd från det. Jag hoppas att ingen kommer att uppmuntra en del mediers beroende av elever. Det här rör er alla: om ni hanterar det här bra så är det en bra sak; om ni hanterar det här dåligt så är det en dålig sak. Jag hoppas att ni kommer att lära er läxan från det här, inte fortsätta att lättsinnigt samla in medel och ge ekonomiskt stöd, utan vandra era kultiveringsvägar väl!

 

Li Hongzhi
9 januari 2012