Se upp med demoner som uppstår
i ens eget hjärta

Jag fick lite tid till att läsa första halvan av artiklar som webbsidan Minghui skickade till mig. Artiklarna är rätt välskrivna, och fastän förståelserna är begränsade, och en del förståelser av Fa-principerna och kosmos uppbyggnad är oriktiga och tonen är rätt grandios, så är utgångspunkterna bra och de kan publiceras pö om pö.

När det gäller pseudonymer som används för artiklarna och sättet på vilket en del lokala kontakter pushade för att artiklarna skulle bli publicerade, så var tonen verkligen inte den rätta – där det sades sådant som att en del artiklar hade överträffat Nio kommentarer, en del hade nått Upplysningstillståndet, eller sådana saker som [att vissa artiklar] kommer att föra världens Dafa-lärjungar till nya höjder och än högre, eller att deras skrivande hade stärkts av gudar. Jag skulle här på allvar vilja påpeka: låt inte era mänskliga fasthållanden bli uppblåsta och hamna utom kontroll bara för att ni har gjort det ena eller andra. Den ende som kan vägleda Dafa-lärjungars framåtskridande är Mästaren.

Turligt nog är artiklarna ändå förnuftiga – be dem bara att inte vara så grandiosa i tonen i artiklarna, för de är trots allt personer som kultiverar. Annars kommer gudarna, även om de gör bra saker, ändå att se ner på dem.


 

Li Hongzhi
8 december 2011