Vad innebär det att ”hjälpa Mästaren
räta upp Fa”?

Det har nu under en tid funnits ett allvarligt problem hos en del elever när de gör de tre sakerna som Dafa-lärjungar ska göra: nämligen, hur man ska ”hjälpa Mästaren”. Till exempel, när Mästaren säger något eller bestämmer hur Dafa-lärjungar ska utföra något, så finns det alltid en del elever som bedömer Mästarens [planer] med mänskligt tänkande och bildar sig åsikter om hur Mästaren borde hantera den här saken, om den här saken gjordes så här så skulle det bli så och så, istället för att fokusera på hur man bäst uppfyller det som Mästaren sade, eller hur man ska utföra detaljerna; en del elever vill till och med ändra Mästarens tänkande; en del elever går och prisar fördelarna med deras egna idéer bland medutövare; det finns också en del som använder mänskliga hjärtan och inte förstår vad Mästaren säger, och reagerar negativt; och en del personer går så långt att de söker upp mina familjemedlemmar och försöker vinna stöd för sina egna tillvägagångssätt. Men det som Mästaren vill ha gjort är faktiskt det som krävs av Fas upprätande av ett oräkneligt antal kosmiska kroppar. Mänsklighetens nivå må vara låg, men den är icke desto mindre en manifestation av högre liv på en lägre plats, och ett uttryck för tillståndet på lägre nivåer, och är på samma gång Fa-upprätandets centrum – alltings fokus. Hur fantastisk din idé än kan tyckas vara så är den begränsad till den här nivån, den här punkten, och den här specifika saken. Hur kan du veta vilken effekt den här saken som Mästaren vill ha gjord kommer att ha på oräkneliga, omätliga nivåer hos extremt enorma kosmiska kroppar? Om du, som min elev, verkligen vill ”hjälpa Mästaren räta upp Fa”, då ska du enbart bekymra dig över hur man bäst uppfyller det som Mästaren vill ha, det är det som du borde göra, hur kan du be Mästaren ”hjälpa” dig? Hur kan du under Fa-upprätandet använda Dafa för att uppfylla dina mänskliga idéer?

Många Dafa-lärjungar har fallit när de har stött på förföljelsen, eller har misslyckats med att hänga med, och det har framför allt berott på att de inte har förstått vad Mästaren gör, har använt mänskligt tänkande för att bedöma Mästarens [önskningar]. Till exempel undrar många: varför kan vi inte reagera på förföljelsen på samma sätt som andra religioner har gjort. Med flera mänskliga tankar. Det grundläggande syftet med religionerna i historien var helt enkelt att etablera en grund för människans kultur, medan det som mänskligheten verkligen har väntat på är Dafa; och det är bara när man gör saker enligt Dafa som man verkligen agerar som en kultiverare. Självklart finns det också många andra orsaker till att man inte klarar att hänga med, men hursomhelst har personen inte verkligen kunnat förstå Dafa. Naturligtvis kommer personens tankar då inte att vara tillräckligt upprätta, och då kommer han att vackla under förföljelsen.

Och sedan finns det en del människor som inte har klarat att kultivera bort dåliga vanor som de har utvecklat i den vanliga världen, såsom att använda sina kontakter och sitt inflytande till att få saker gjorda. Till exempel, närhelst en sådan person inte kan hitta Mästaren för att uttrycka sina egna mänskliga idéer, så söker han upp Mästarens familjemedlemmar under en eller annan förevändning, varpå han går och talar med andra elever om hur Mästarens familjemedlemmar sade det ena eller andra. Men tänk efter: Mästaren kom till den här världen för att räta upp Fa och rädda kännande varelser, skulle familjemedlemmarna kunna representera Mästaren? Mästarens familjemedlemmar är kultiverare precis som ni alla, och ingen kommer att klara det om man inte kultiverar bra. Vem kan företräda Mästaren, av alla de föräldrar, äkta hälfter, barn och syskon som han har haft under sina många livstider i den här världen? Det liknar situationen för er, där det bara är så att när Mästaren kommer till den här världen så finns det de som är lärjungar till Mästaren, de som är hans jordiska föräldrar, de som är hans syskon, eller äkta hälfter och barn, och var och en assisterar genom att hjälpa Mästaren att uppfylla det storslagna arbetet med att räta upp Fa genom att göra specifika saker som han eller hon ska göra. De är också själva kultiverare, och de kommer också då och då att komma till korta när det gäller att nå en tillräcklig förståelse av Fas principer. När du då söker upp dem och använder vad de säger som Fa, handlar det inte om att du skadar Fa? Det gör samtidigt det som Mästarens familjemedlemmar sade till en synd mot Fa. Som Dafa-lärjunge ska du vara klar över att Fa-upprätandet bara görs av Mästaren. Och även om Mästaren inte är i närheten så måste du ändå göra saker med Fa som grund – du kan inte göra saker enligt någon av Mästarens familjemedlemmar. Bara då är du en Dafa-lärjunge, bara då är du Mästarens lärjunge, och bara då hjälper du Mästaren att räta upp Fa.

Dessutom har det alltid funnits en del människor som följer onda webbsidor. Sådana människor har avlägsnat sig långt bort från Dafa, och medverkat till dessa onda sidor genom att sprida desinformation och till och med skada Mästarens familjemedlemmars rykte. Trots att Mästaren vid de Fa-konferenser som anordnats av Dafa-lärjungar har sagt till alla att inte lyssna på, tro på, eller titta på de där onda webbsidorna, så tar en del bara inte till sig mina ord, utan verkar vara helt trollbundna, de är än i dag fortfarande irrationella när det gäller detta. När någon har gått fel kan han alltid börja om. Men vad ska göras om en persons misstag orsakar att en del människor förstörs på grund av den desinformation som du spred? Vad ska göras om de oräkneliga kännande varelserna som finns bakom var och en och som väntar på räddning, på grund av dig aldrig kan bli räddade? Inser du hur allvarliga konsekvenserna av detta är? När du ignorerar vad Mästaren har sagt, kan du betraktas som en Dafa-lärjunge som ”hjälper Mästaren räta upp Fa”?

Uttrycket ”hjälpa Mästaren räta upp Fa” är inte ett slagord eller en massa tomma ord. Egentligen har jag bara diskuterat några få problem, det finns gott om exempel på att inte tro på Fa. Som Dafa-lärjunge, tiotals miljoner års väntan ...; som utövare, din enda sanna önskan när du kom till världen ...; som Mästaren, huruvida han kan lyckas med att rädda dig och kännande varelser under Fa-upprätandet eller ej, lyckas eller misslyckas, allt ligger vid den här avgörande tidpunkten.


 

Li Hongzhi
10 juni 2011