Till den första Fa-konferensen i Indien

Hälsningar till Dafa-lärjungarna som deltar i den första Fa-konferensen i Indien!

Jag hoppas att Indiens Dafa-lärjungar kan bli som dem från andra nationaliteter, studera Fa väl och mycket – och göra detta ofta – bli sanna Dafa-kultiverare och axla ansvaret att hjälpa Dafa att spridas vida omkring och rädda kännande varelser.

Må er Fa-konferens bli en fullständig succé!

 

Li Hongzhi
26 december 2009