Till Europeiska Fa-konferensen

Till de Dafa-lärjungar som deltar i den Europeiska Fa-konferensen: Hälsningar!

Låt mig börja med att tillönska Europeiska Fa-konferensen fullständig framgång. På samma gång skulle jag vilja säga några ord till de elever som inte klarar att leva upp till förväntningarna. Dafa-lärjungar har plikten att, och måste under alla omständigheter, infria de löften som tog dem till den här världen. Ty det var för den sakens skull som du en gång lämnade ditt liv som gud som säkerhet och på så sätt tilläts att idag bli den mest storartade sortens varelse i kosmos – en Dafa-lärjunge. En del elever har alltigenom hela sin kultivering alltid letat utåt, sökt yttre lösningar och tittat utåt, någon har behandlat en själv illa, någon har sagt någonting otrevligt, någon agerar för mycket som vanliga människor, någon agerar alltid hårt mot en själv, ens egna idéer blir aldrig godtagna. Som resultat har du slutat göra allt som Dafa-lärjungar gör för att bekräfta Fa, och har till och med i ren ilska slutat kultivera. Vet du verkligen inte vem du kultiverar för? Förstår du verkligen inte att de där otrevliga sakerna hjälper dig att kultivera, ta bort dina mänskliga tankar och göra dig av med dina fasthållanden? Förändrades inte ditt liv till en kultiverares liv samma dag som du började kultivera? Stämmer det inte att ingenting som du möter sker av en tillfällighet? Färdas du inte på vägen mot gudomlighet? Tror du verkligen att när öronen fylls med sådant som tilltalar dig, och Dafa-lärjungar bara säger saker som får gehör hos dig, att du bara då vill kultivera och bara då kan höja dig? De som i ren ilska upphör med att studera Fa eller göra övningarna, vem är det de är i strid med? Gudar? Mästaren? Eller är det dig själv? Att inte kunna komma över något under en kort tid är förståeligt, men att vara sådan under lång tid är ett allvarligt löftesbrott och det betyder att du misslyckas med att axla din andel av Fa-upprätandet, vilket påverkar hela kroppens övergripande process ogynnsamt. Så som gudar ser det finns inget allvarligare. De onda varelserna som förföljer Dafa-lärjungar arrangerades av de gamla krafterna och är styrda; oavsett vilken sorts bråk de må ställa till med, eller vad ont de kan tyckas göra, så utför de bara andras befallningar. Om en elev emellertid gör dåligt ifrån sig så är det inte bara de gamla krafterna som inte kommer att förlåta honom, utan alla gudarna i kosmos. Tiden är knapp för dig liksom för de oräkneliga kännande varelserna i kosmos, kanske har Mästaren använt hårda ord, men elever som länge har varit i ett förvirrat tillstånd, du måste verkligen på allvar tänka över vilken väg du ska följa. Hoppas att du kan vakna av slaget med släggan, för din skull, inte för mig – din Mästare – och ännu mindre för de medutövare som gjorde dig upprörd. Var flitig! Det här är ditt löfte, det här är ditt ansvar, och det här är din egen väg till Fulländning!

Låt mig avsluta med att ännu en gång tillönska de Dafa-lärjungar som deltar i den här Fa-konferensen riklig skörd.

 

Li Hongzhi
22 november 2009