Till Brasiliens Fa-konferens

Hälsningar till hela kroppen av Dafa-lärjungar som deltar i den Brasilianska Fa-konferensen!

Dafa-lärjungar är varje etnisk grupps hopp om räddning. Om ni ska göra bra ifrån er när det gäller att rädda kännande varelser måste ni först kultivera er själva väl. Endast genom att studera Fa mer kan era upprätta tankar bli rikliga, och endast genom att studera Fa väl kan en Dafa-lärjunge infria sitt historiska uppdrag.

Må Fa-konferensen bli en fullständig framgång!
Må ni höja er tillsammans!

 

Mästaren, Li Hongzhi
Oktober 2009