Till Mellanvästerns Fa-konferens

Att studera Fa väl, göra ett bra arbete med att klargöra fakta och rädda kännande varelser har högsta prioritet. Om era upprätta tankar är väldigt starka kommer ni att kunna göra bra ifrån er med de saker som Dafa-lärjungar ska göra.

Jag tillönskar Mellanvästerns Fa-konferens fullständig framgång!

 

Li Hongzhi
27 september 2009