Var vaksam

Kultivering handlar om att ta bort mänskligt tänkande och fasthållanden. En del utövare följer mänskligt tänkande när de bekräftar Fa, och tillfredsställer under processen en önskan att göra det de tycker är roligt. När deras idéer inte antas eller när deras tillkortakommanden påpekas blir de förbittrade och har inte ens några skrupler över att de gör felaktiga saker, utan avslöjar väldigt tydligt att de bara genom att orsaka störning kan få utlopp för sitt hat. Allt detta går direkt emot mitt krav att Dafa-lärjungar ska samarbeta väl med varandra, bekräfta Fa och rädda kännande varelser. När den typen av fasthållanden som kommer ur mänskligt tänkande driver er att gå över till den motsatta sidan i era handlingar eller i en viss fråga, är det en Dafa-elevs uppförande? Är det inte att göra precis det som ondskan vill ha gjort? Om de dåliga saker som ni har gjort har orsakat att det inte går att rädda kännande varelser eller utövare som inte har studerat Fa på djupet eller fått dem att förlora sin möjlighet, när dagen för Dafa-lärjungars Stora Fulländning kommer, hur skulle ni då kunna undgå att hållas ansvariga och ta konsekvenserna? Skulle ni fortfarande kunna uppnå Fulländning i det fallet? Om ni inte kan uppnå Fulländning, vad kultiverar ni då för? Jag har alltid sagt att detta kosmos har en princip: vadhelst en varelse – vem han än är – gör, så måste han ta konsekvenserna och gottgöra alla förluster som orsakats. Detta gäller särskilt under Fa-upprätandeperioden. Jag har länge funderat: ”Vad ska jag göra med er elever som fortfarande inte är rationella vid den här tidpunkten?” Jag kan hjälpa er att eliminera en hel del karma, men ni måste själva möta det ni ska möta, och varken Mästaren eller någon annan kan göra det för er räkning. Ni måste själva ta er igenom de fasthållanden som ska tas bort och de tester som ska passeras.

Diskussionsforumet Qingxin på internet som Dafa-lärjungar tidigare drev, utnyttjades ofta av kaotiska demoner som är säkerhetsagenter, och när vissa utövare med fasthållanden lades till blandningen blev forumet en plats för dem. Efter att forumet, som inte hade någon positiv effekt, stängdes ner sökte en del utövare faktiskt efter andra forum på internet. Håller ni verkligen så hårt fast vid att göra det? Förstår ni verkligen inte att det var en demon som kom och knackade på er dörr, tack vare era mänskliga fasthållanden? När den där kaotiska demonen, säkerhetsagenten vid namn ”Tang Qi” hittade luckor att utnyttja och blev så arrogant på internet, var inte det enbart på grund av att han såg era mänskliga fasthållanden? Har han inte vågat vara så fräck på grund av att utövare utan upprätta tankar gav honom ett forum? Det finns vissa som gick längre och betraktade honom som en ”andra mästare”. Skulle någon som tänker på det sättet fortfarande kunna vara min lärjunge? Mitt barn har alltid varit vid min sida, men när den ruttna demonen, säkerhetsagenten Tang Qi, hittade på lögner, trodde en del människor på dem – till och med till den grad att de irrationellt gick på det och helt vägrade lyssna när andra Dafa-lärjungar påpekade problemet. Och det finns de som gick ännu längre och vida omkring spred lögnerna från den ruttna demonen säkerhetsagenten, vilket fick en del elever som inte hade studerat Fa på djupet samt en del nya utövare att hamna på avvägar. När sådana människor verkligen till slut går vilse på grund av det, om de då förlorar sin chans att bli räddade och således står inför risken att bli bortrensade i framtiden, hur ska ni kunna betala för det ni gjort? Och det räcker inte med det, för det ansvar ni måste ta på er för att ha stört Fa är i sig självt omätligt. Att skrämma människor är inte Mästarens sätt, så jag ska bara ge de elever som inte håller måttet en käppvarning. Kultivering handlar om att ta bort mänskliga fasthållanden, så hur kunde ni gå och leta efter ett forum för dem? Hur kunde ni hålla fast så otroligt hårt under kultiveringen?

Er önskan är att hjälpa Mästaren räta upp Fa, och det är något som bara kan uppnås med upprätta tankar. Den huvudsakliga, övervägande gruppen av Dafa-lärjungar som bekräftar Fa och räddar kännande varelser är utomordentlig, och ingen kultiveringsform eller religion kan mäta sig. Detta är er ära, och Mästarens ära. Jag är verkligen glad över den Stora Fulländning som väntar er i framtiden. Att vandra den sista delen av vägen väl är ett måste, och det är vad Mästaren önskar.

 

Li Hongzhi
4 augusti 2009Översättarnas anmärkning: Översatt från engelska, delvis kontrollerad mot kinesiska. 090824