Hälsning

Till Dafa-lärjungar som deltar i Kanadas Fa-konferens: Hej!

Ta beslutsamt de sista stegen på er väg väl, studera Fa väl, och med detta att ni har kultiverat er själva väl som grund kommer era upprätta tankar naturligt att bli starkare och ni kommer säkert att göra bra ifrån er med det som Dafa-lärjungar bör göra. Ondskan har nått sitt slut och miljön har förändrats, så det är ännu mer avgörande att ni inte slappnar av i er egen kultivering. Gå och skapa er mäktiga dygd och strålglans medan ni utför det heliga uppdraget att rädda kännande varelser!

 

Li Hongzhi
17 maj 2009