Tillönskar återigen den Europeiska Fa-konferensen fullständig framgång

Dafa-lärljungar som deltar i den Europeiska Fa-konferensen,
Hälsningar! Jag hoppas att ni genom Fa-konferensen ska kunna gagnas, göra förbättringar och upptäcka tillkortakommanden när det gäller att klargöra fakta och rädda kännande varelser och därigenom göra ännu bättre ifrån er från och med nu. Jag hoppas också att de elever som hela tiden inte har varit så flitiga ska kunna finna var de kommer till korta, träda fram och uppfylla sina historiska uppdrag. Tiden väntar inte på någon!

Återigen, mina välgångsönskningar till er alla.


 

Li Hongzhi
16 november 2008