Sanden vaskas

Fa-upprätandet är i sitt slutliga skede, och de splittrande faktorerna i kosmos drar ut dem som har misslyckats med att vara flitiga från utövarnas led, såsom de som 1) saknar förnuft; 2) agerar och pratar oförståndigt; och 3) inte har tagit bort sina fasthållanden, vilka har växt mer och mer och gjort så att de här utövarna har en stark tendens att titta utåt och söka på utsidan, och tappat sitt förnuft. [Faktorernas] metoder för att störa är att få människors sinnen att bli nedtyngda och förvirrade mitt ibland irrationella fasthållanden, vilket får dem att göra dåliga saker som skadar utövare och skadar Fa-upprätandet, och gör det väldigt svårt för dem att vända om och göra bra ifrån sig igen, även om de önskade det. Detta är på grund av att när väl någon har orsakat utövare allvarlig skada, och gjort så att en del utövare har fallit – eller till och med har hamnat bland dem som kommer att elimineras – hur ska en sådan enorm karma kunna betalas av? Och eftersom den person som han eller hon förstörde var ingen mindre än en Dafa-utövare, är det i själva verket någon skillnad mellan detta och förföljelse under Fa-upprätandet? Synden är densamma som ondskans.

För närvarande har ett gäng hemliga agenter gjort exakt en sådan sak, satt upp en ondskefull webbsida i en utövares namn och gått så långt som att bedra och lura människor i Mei Ges namn. Mei Ge finns emellertid precis vid min sida – hur skulle det de påstår kunna vara sant? Detta har nu blivit en ganska stor störning för utövarna i Taiwan, och det finns vissa irrationella personer som hjälper ondskan att sprida webbsidan bland utövare. Genom att göra det ställer ni er på ondskans sida, deltar i förföljelsen av utövare och förstör dem. Så, med förutsättningen att en utövare förstördes på grund av att ni spred de där sakerna så innebär det enorm synd och karma som ni omöjligen kan betala av, vad ska ni göra?

Hur det än är så pågår Fa-upprätandet fortfarande. Jag föreslår för alla er som har spridit de hemliga agenternas webbsida: reparera all skada ni har orsakat så fort som möjligt; hitta och rensa upp saker och ting för dem som ni spridit webbsidan till. Om ni så missar en enda person kommer ni att elimineras tillsammans med honom. För sådan är kosmos lag: vad en varelse än gör så måste han hållas ansvarig för det. Mästaren är barmhärtig och Dafa-lärjungar räddar människor, men Fa-upprätandet är högtidligt. Jag hoppas att alla de som tillfälligt har tappat sitt förnuft och har agerat som medbrottslingar till ondskan kommer att sköta sig från och med nu.


 

Li Hongzhi
26 februari 2008