Hälsning

Dafa-lärjungar världen runt: Hälsningar!

Dafa-lärjungar i Fastlandskina: Gott nytt år!

Fa-upprätandet kommer garanterat att lyckas, och Dafa-lärjungar kommer garanterat att uppnå Fulländning. När Himlen beordrar förändring kan ingen stoppa det! Fas upprätande av kosmos och återskapandet av Himmel och Jord, allt håller på att avslutas. Det väldiga valvet ombildas, det rusar framåt snabbt och med kraft. Vad räknas en handfull eländiga kreatur ovan eller på Jorden som? Dafa-lärjungarnas mäktiga dygd lyser upp hela kosmos. Vad gudar såväl som människor har väntat på och oroat sig över har kom­mit. Rädda era kännande varelser, uppfyll era historiska ofantliga löften och infria era utfästelser!

Låt mig åter önska er alla ett gott Nytt År.


 

Li Hongzhi
6 februari 2008 Den 30:e december, Dinghai-året