Hälsningar

Dafa-lärjungar som deltar i Australiens Fa-konferens:

Hälsningar till alla!

Australiska Dafa-lärjungar gör gradvis allt bättre ifrån sig när det gäller att bekräfta Fa och rädda alla liv genom att klargöra fakta. Jag hoppas att ni genom denna konferens kommer att sammanställa era positiva erfarenheter och upptäcka var ni kommer till korta, och sålunda gör ännu bättre ifrån er under den korta tid som återstår framöver.

Jag tillönskar Fa-konferensen fullkomlig framgång!


 

Li Hongzhi
15 december 2007